Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214

2 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE UMEÅ 2 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Styrgruppen Kirurgrepresentanter Onkologrepresentanter Patologrepresentanter Radiologrepresentant Seniorrepresentant Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå RCC:s representanter i styrgruppen Förklaringar Cancerregisterdata Kvalitetsregisterdata Utredning Behandling och operation Tumörstadium, operationsfynd och PAD Postoperativa komplikationer Fortsatt planering och behandling Uppföljning Publikationer Pågående forskning

4 Tabeller Tabeller 1 Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 213 års patienter Antal registrerade fall samt täckningsgrad, Antal fall som fått adjuvant onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa, Täckningsgraden beräknas utifrån de som fått preop strålbehandling och eller preop cyt samt de där adjuvant behandling planerats Antal registrerade uppföljningar samt täckningsgrad, 28 samt 21 års opererade patienter Målnivå för poängbedömning Poängbedömning, effektmått Poängbedömning, processmått Preterapeutisk staging, primärtumör, för opererade patienter Preterapeutiska stadieindelningen (T) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion) och som ej fått preop strålbehandling, Preterapeutiska stadieindelningen (T) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion) och som fått preop strålbehandling, Preterapeutiska stadieindelningen (N) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion och lokal excision), Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, uppdelat på M-stadium och operationstyp, Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, uppdelat på högsta kirurgiska kompetens för resecerade fall CRM, för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann eller TEM T-stadium, resecerade fall T1-Stadium för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision N-stadium, resecerade fall M-stadium för samtliga fall, Antal undersökta körtlar uppdelat på preoperativ strålbehandling, resecerade fall Antal undersökta körtlar uppdelat på pn-stadium, resecerade fall Minsta longitudinella resektionsmarginal (mm), uppdelat på främre resektion, rektumamputation och Hartmann, Postoperativa komplikationer för opererade patienter uppdelat på utförd operation Postoperativa komplikationer för opererade patienter uppdelat på laparoskopiskt opererade och ASA-klass, Oplanerad intagning inom 3 dagar för opererade patienter uppdelat på postop vårdtid och ASA-klass, Avlidna inom 3 dagar uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, för opererade patienter, Avlidna inom 9 dagar uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, för opererade patienter, och 9 dagars mortalitet uppdelat på operationstyp, Vårdtid (median) i förhållande till ASA-klass, kön och utskrivningsnivå. resecerade fall Adjuvant behandling planerad, för opererade patienter, stadium II-III, Adjuvant behandling planerad uppdelat på stadium, ålder, operationstyp och kön, för opererade patienter Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

5 Figurer 32 Adjuvant behandling planerad för opererade patienter uppdelat på ASA-klass och ålder, stadium III, Palliativ behandling planerad, uppdelat på region och ålder, alla M1-patienter, Patienter med metastasering, M1, bedömda eller remitterade för ställningstagande till metastaskirurgi, uppdelat på region och kön, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med främre resektion, uppdelat på anastomosläckage, Lokalrecidiv inom 5 år för resecerade fall, uppdelat på perforation, Lokalrecidiv inom 5 år för resecerade fall, uppdelat på tumörstadium, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med främre resektion, uppdelat på sköljning, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med rektumamputation, uppdelat på sköljning, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med Hartmann, uppdelat på sköljning, Fjärrmetastaser (tom ), resecerade fall, tumörstadium I-III, uppdelat på region, utförd operation och kön, 21 års patienter Figurer 1 Antal fall i Sverige Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , kvinnor Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, kvinnor Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, kvinnor Antal fall och täckningsgrad, Antal och andel opererade, Antal operationer med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, uppdelat på små, mellanstora och stora volymer, Antal sjukhus som opererat med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, uppdelat på små, mellanstora och stora volymer, Poängsumma för effektmått, 212 och Poängsumma för processmått, 212 och Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom sex veckor samt mediantid(dagar), 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från operation till PAD-svar, andel inom två veckor samt mediantid(dagar), resecerade fall 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom åtta veckor samt mediantid(dagar), resecerade fall Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från preoperativ MDT till start av preoperativ strålbehandling, andel inom två veckor samt mediantid(dagar), 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade

6 Figurer 18 Väntetid från 1:a läkarbesök till preoperativ MDT, andel inom två veckor, Andel komplett preoperativ staging, opererade patienter Komplett preoperativ staging 213, opererade patienter Preterapeutisk staging, primärtumör, Preterapeutisk staging, lungmetastaser, Preterapeutisk staging, levermetastaser, Andel preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd Andel preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla <=75 år, Preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd, Preoperativ bedömning i MDT-grupp uppdelat på ålder, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd, Andel som fått preoperativ strålbehandling av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ strålbehandling av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, < 75 år, Andel som fått preoperativ strålbehandling för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, >=75 år, Preoperativ strålbehandling för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ strålbehandling för de som opererats, uppdelat på tumörnivå, Andel som fått kort stråldos av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ cytostatika av de som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann Andel som fått preoperativ cytostatika av de som opererats med TEM eller lokal excision Preoperativ tarmförberedelse uppdelat på optyp, resecerade fall, Andel preoperativ avlastning, resecerade fall Fördelning av operationstyp Fördelning av operationstyp, M, Fördelning av operationstyp, tumörnivå -5 cm, resecerade fall Fördelning av operationstyp, tumörnivå 6- cm, resecerade fall Andel patienter som erhållit kurativt syftande behandling, resecerade fall Andel av alla patienter som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, Fördelning av ligaturer, resecerade fall Fördelning av ligaturer, för de som opererats med rektumamputation, Kärlligaturer Andel som fått stomi, för män opererade med främre resektion Andel som fått stomi, för kvinnor opererade med främre resektion Andel laparoskopiassisterad kirurgi, resecerade fall Laparoskopiassisterad kirurgi och konverterade, resecerade fall Andel peroperativ rektumperforation, resecerade fall Andel peroperativ rektumperforation, resecerade fall Peroperativ rektumperforation, resecerade fall Funnelplot, peroperativ rektumperforation, resecerade fall Andel resektion av annat organ, resecerade fall, uppdelat på kön, Sköljning, för de som opererats med främre resektion eller Hartmann, Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

7 Figurer 57 Peroperativ medianblödning i ml, hos patienter som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann Högsta kirurgiska kompetens vid operation, resecerade fall Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter Funnelplot, radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade fall uppdelat på optyp, Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter uppdelat på kirurgisk kompetens, Andel där CRM>1 mm, för resecerade fall Funnelplot, andel där CRM>1 mm, för resecerade fall Cirkumferentiell marginal, resecerade fall Cirkumferentiell marginal hos resecerade M-patienter Fördelning av stadium, resecerade fall Andel resecerade patienter, bland M1-patienter Andel undersökta körtlar 12, resecerade fall Andel med undersökta körtlar 12, resecerade fall Andel med minst 12 undersökta körtlar uppdelat på patologilab, resecerade fall, 29,211 eller Andel PAD-rutor ifyllda, resecerade fall Andel ifyllda PAD-rutor, resecerade fall Mucinös cancer, kärlinväxt, perineural växt samt differentieringsgrad, resecerade fall Andel postoperativa komplikationer, resecerade fall Postoperativa komplikationer, resecerade fall Clavien gradering, resecerade fall Postoperativa komplikationer i relation till reservoir, för de som opererats med främre resektion, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på region, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på kön och preoperativ strålbehandling, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på tumörhöjd och preoperativ strålbehandling, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på stomi, Reopererade inom 3 dagar, för de som opererats, Reopererade inom 3 dagar, för de som opererats Avlidna inom 3 samt 9 dagar efter operation, resecerade fall Funnelplot, döda inom 3 dagar, resecerade fall Funnelplot, döda inom 9 dagar, resecerade fall Avlidna inom 3 och 9 dagar efter operation, resecerade fall Avlidna inom 3 dagar efter operation, resecerade fall. Uppdelat på kön och preop strålbehandling, Vårdtid (median) för patienter utskrivna till hemmet, resecerade fall, Medianvårdtid för patienter utskrivna till annan vård, resecerade fall, Postoperativ bedömning i MDT-grupp för de som opererats samt de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Postoperativ bedömning i MDT-grupp för de som opererats samt de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej,

8 Figurer 94 Adjuvant behandling planerad resp given, för resecerade patienter <75 år, stadium III, Andel som fått palliativ behandling planerad, blivit bedömda/remitterade till metastaskirurgi eller fått annan behandling, M1-patienter, Andel inkluderade i studier, Inkluderade i studier, Täckningsgrad avseende uppföljningsblanketten. Patienter som opererats 28 eller Relativ 3-årsöverlevnad för resecerade M-patienter Samt hazard ratio (död oavsett dödsorsak) justerat för ålder, kön, tumörstadium och asaklass Medianöverlevnad (total), års M1-patienter Total och relativ överlevnad för års patienter Relativ överlevnad uppdelat på stadium, års patienter Relativ överlevnad för resecerade fall, tumörstadium I-III, 21 års patienter Total femårsöverlevnad i Sverige, uppdelat på kön, års patienter Total femårsöverlevnad i Sverige uppdelat på operationstyp, års patienter Relativ femårsöverlevnad i Sverige, uppdelat på operationstyp, års patienter Relativ överlevnad uppdelat på tidsperiod, års opererade patienter Stomi nedlagd för de som opererats med främre resektion och fått en temporär stomi, års patienter Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats, års patienter Lokalrecidiv inom 3 år för de som opererats, års patienter Lokalrecidiv inom 5 år för de lokalt radikalt opererade, uppdelat på region, Lokalrecidiv inom 3 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 3 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T4, Lokalrecidiv inom 5 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, resecerade fall, T4, Funnelplot, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Funnelplot, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, resecerade fall uppdelat på preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år för de lokalt radikalt opererade, uppdelat på operationstyp, Utveckling av fjärrmetastaser inom 5 år för de som opererats, tumörstadium I-III, Fjärrmetastaser inom 3 år för opererade patienter med tumörstadium I-III, Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas (inom 3 år), resecerade fall 28-21, stadium I-III Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas (inom 3 år), resecerade fall 28-21, stadium I-III Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

9 1 Inledning Detta är den 32:a rapporten med data rörande rektalcancer från Svenska Kolorektalcancerregistret. Här presenteras 213 års resultat samt uppföljning efter 3 och 5 år. Rektalcancerdelen av registret inkluderar nu totalt ca 32 patienter. Liksom de senaste åren, har vi mycket god täckningsgrad (> 98 procent). Den övergripande målsättningen för oss som arbetar med kolorektalcancerregistret är att förbättra för de individer som drabbas av kolorektal cancer. Denna rapport vänder sig därför i första hand till professionen med syftet att ge underlag för att utvärdera sin egen verksamhet. Många figurer och tabeller redovisas på kliniknivå och förhoppningen är att detta skall stimulera till interna diskussioner om förändringar över tid och vart man vill nå. Främst skall varje enhet kunna följa sin egen utveckling. Jämförelser med riksgenomsnitt och andra behandlande enheter kräver kunskap om potentiella störfaktorer såsom exempelvis case-mix. Data i rapporten är ej primärt tänkta att användas som ekonomiska styrmedel. Vi hoppas däremot att skillnader kan inspirera till givande diskussioner om potentiella samband som kan utveckla vården vidare. Synbart enkla skillnader i exempelvis reoperationsfrekvens, vårdtid och recidiv kan ofta upplevas mer intressanta om de kopplas till andra parametrar såsom överlevnad, återinläggningsfrekvens och surrogatmått på kirurgisk kvalitet. Din kliniks egna data som inte framgår av denna rapport kan Du få från Ditt regionala cancercentrum eller direkt genom inloggning i INCA. De kvalitetsvariabler som presenteras i form av process- och effektmått har väckt mycken diskussion och vi vill uppmana till vi håller diskussionen vid liv. Det är viktigt att varje klinik begrundar sina data och förhoppningsvis levererar bättre siffror nästa år som ett led i kvalitetsarbetet. Täckningsgraden för inrapportering är genomgående är mycket hög vilket är glädjande, men täckningsgraden för uppföljningsblanketten är fortfarande alldeles för låg i tre regioner. Inrapportering av utfallsdata måste vara ett minimikrav vid handläggning av patienter med rektalcancer och är en förutsättning för kvalitetsförbättring. Det är förstås minst lika viktigt att data som läggs in är korrekta. Styrgruppen är övertygad om att validiteten höjs om data förs in löpande i processen. Inte minst gäller det röntgenfynd och operationsfynd. Registrering och kvalitetsarbete måste vara en naturlig del i den kliniska vardagen. Det kan uppstå tveksamheter angående definitionen av en variabel. Använd då informationsfunktionen genom att högerklicka på i-knappen och om det inte hjälper, fråga din regionalt ansvariga. Strukturerade, standardiserade protokoll för PAD-svar, röntgenutlåtande och även operationsberättelser underlättar en prospektiv och korrekt registrering. Avseende strukturerade PAD-svar och radiologisvar är formulär för detta i skrivande stund under utarbetande och avsikten är att sådana formulär ska införas i registret 214/2. Det är av stor vikt att kvalitetsdata kan tas ut så snabbt och lätt som möjligt för att alla kliniker ska kunna använda data i sitt kliniska kvalitetsutvecklingsarbete. Ju mer man lokalt har användning för data, desto större chans är det att data kommer in. Styrgruppen arbetar på att få fram mallar för online-uttag av vissa data, till att börja med de effekt- och processmått som är utvalda som kvalitetsindikatorer. Detta arbete planeras bli färdigt under 214, så alla kliniker kan få ut sina lokala data jämfört med region och riket online. Om dessa data ska kunna användas förutsätter det dock att inrapporteringen sker prospektivt så data blir robusta vid punktmätning. Denna sammanställning är framtagen av styrgruppen i samarbete med Robert Johansson vid Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå, och baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för rektalcancer på INCA-plattformen

10 1 Inledning Kommentarerna kan i vissa fall uppfattas ha fokus på det som bör förbättras, men det bör understrykas att det överlag är imponerande siffror på populationsnivå. Vi hoppas att denna rapport motsvarar Era förväntningar. Förhoppningsvis finns här intressanta fynd för varje enskild kirurg! Återigen ser vi gärna kommentarer till rapporten av såväl positiv som negativ karaktär, då ett mål är att förbättra även rapporten successivt. Trevlig läsning! 1 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

11 2 Organisation 2.1 Styrgruppen Ordförande: Ingvar Syk, Forskningsansvarig: Anna Martling, Kolon huvudansvar: Annika Sjövall, Rektum huvudansvar: Karl Kodeda, 2.2 Kirurgrepresentanter Anna Martling och Annika Sjövall, Stockholm/Gotlandregionen Helgi Birgisson och Pia Jestin, Uppsala/Örebroregionen Niklas Zar och Bärbel Jung, Sydöstra regionen Ingvar Syk och Gudrun Lindmark, Södra regionen Karl Kodeda och Stefan Skullman, Västra regionen Michael Dahlberg och Håkan Olsson, Norra regionen 2.3 Onkologrepresentanter Maria Gustafsson-Liljefors, Stockholm/Gotlandregionen Bengt Glimelius, Uppsala/Örebroregionen Maria Albertsson, Sydöstra regionen Anders Johnsson, Södra regionen Susanne Ottosson, Västra regionen Ingrid Ljuslinder, Norra regionen 2.4 Patologrepresentanter Britta Halvarsson, Avdelningen för patologi och cytologi, Aleris Medilab, Täby Sam Ghazi, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm 2.5 Radiologrepresentant Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm 2.6 Seniorrepresentant Lars Påhlman, Uppsala/Örebroregionen 2.7 Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå Gunilla Andersson, Koordinator, Åsa Sundberg, Registerkonstruktör, Lena Nathanaelsson, Statistiker (kolon), Robert Johansson, Statistiker (rektum),

12 2 Organisation 2.8 RCC:s representanter i styrgruppen Erik Holmberg, RCC Väst Lena Damber, nationell samordnare, kvalitetsregistren för cancer 2.9 Förklaringar De sjukhus som opererar färre än tio patienter ingår i gruppen Övriga. För 213 ingår följande sjukhus i denna grupp: Alingsås, Hudiksvall, Ljungby, Norrtälje, Skellefteå, Sollefteå, Visby, Västervik och Ystad. Följande operationstyper ingår i resecerade fall : Främre resektion, rektumamputation och Hartmanns operation. Registret har både 3- och 5-årsuppföljning. De som inte behöver följas upp är de som har något av följande ifyllt i anmälan: Terapeutisk åtgärd = Nej, Kirurgisk åtgärd = Enbart stent, Utförd operation = Laparotomi utan resektion, Utskriven till = Avliden och Död inom 3 dagar = Ja. Det kan tyckas märkligt att slumpvariation nämns som tänkbar förklaring på sina håll i rapporten då materialet inte baseras på något slumpvis urval utan på totala antalet observationer under en tidsperiod. Dock kan det finnas en slumpvariation över tid och extremvärden är därför troligare för sällanhändelser och för sjukhus med liten patientvolym. I några fall har vi därför valt att redovisa data för flera konsekutiva år så att patientvolymen blir större. Nytt i årets rapport är s.k. funnel-plots där sjukhus med mindre volym har ett bredare konfidensintervall. Som synes ligger sjukhus med större volym, och högre statistisk säkerhet till höger där konfidensintervallen är smalare. Enkelt uttryckt bör alla hålla sig inom tratten. Vi har valt att sätta ut 95- och 99-procentiga konfidensintervall, där det senare är streckat. I dessa figurer representerar röda linjen målnivån för respektive parameter och svarta linjen genomsnittet i Sverige. Vi har vidare valt att endast sätta ut en förklarande siffra för de enheter som ligger utanför 99%-iga konfidensintervallet (siffrorna går annars på varandra och blir oläsbara). Siffran för ditt sjukhus finner du i tabell 1. Du kan i de flesta fall identifiera var Ditt sjukhus befinner sig i grafen genom att se på patientvolym på x-axeln och på värdet av den undersökta variabeln på y-axeln. Dessa data återfinns i de flesta fall i angränsande tabell. 12 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

13 2.9 Förklaringar Tabell 1. Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Sjukhus Nummer Blekingesjukhuset 1 Borås 2 Danderyd 3 Eksjö 4 Ersta 5 Eskilstuna 6 Falun 7 Gävle 8 Halmstad 9 Helsingborg 1 Jönköping 11 Kalmar 12 Karlstad 13 Karolinska 14 Kristianstad Kungälv 16 Lidköping 17 Linköping 18 Mora 19 Norrköping 2 NU-sjukvården 21 Nyköping 22 Skånes univsjh 23 Skövde 24 St Görans 25 Sunderbyn 26 Sundsvall 27 Södersjukhuset 28 Södertälje 29 Umeå 3 Uppsala 31 Varberg 32 Värnamo 33 Västerås 34 Växjö 35 Örebro 36 Örnsköldsvik 37 Östersund 38 Östra sjukhuset 39 Övriga 4

14 3 Cancerregisterdata 3 Cancerregisterdata Män Kvinnor Figur 1. Antal fall i Sverige Figur 1. Dessa data kommer från cancerregistret och som framgår diagnosticeras något högre andel män och totalt varje år kring 2 patienter med rektalcancer. Bland dessa kan det finnas obduktionsfall, något vi valt att inte ha med i kvalitetsregistret. Cancerregistret registrerar dessutom även polyper med höggradig dysplasi samt andra tumörformer medan vi endast har med invasivt adenocarcinom i rektum. Således finns en diskrepans mellan antalet fall i cancerregistret och antalet fall i kolorektalcancerregistret som är på några procent. 14 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

15 5 4 Incidens Mortalitet Figur 2. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , män 5 4 Incidens Mortalitet Figur 3. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , kvinnor Figur 2-3. Incidensen förefaller nu stabil över tid medan mortaliteten avtar.

16 3 Cancerregisterdata 3 25 Incidens Mortalitet Figur 4. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, män 3 25 Incidens Mortalitet Figur 5. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, kvinnor 16 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

17 25 2 Incidens Mortalitet Figur 6. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, män 25 2 Incidens Mortalitet Figur 7. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, kvinnor

18 4 Kvalitetsregisterdata 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 2. Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 213 års patienter Män Kvinnor Totalt Sida Antal Täckningsgrad, anmälan (%) (77-1) Komplett staging, opererade (%) (83-1) (77-1) (82-1) Preop MDT, elekt op ej end polypektomi (%) (75-1) (6-1) (71-1) Antal opererade Perop tarmperforation, resecerade (%) (-) (-13) (-14) Ackrediterad och/eller specinr, resecerade (%) (71-1) (75-1) (87-1) Radikalt op enligtpad/kir, resecerade M (%) (71-1) (71-1) (71-1) Undersökta körtlar >=12, resecerade(%) (55-1) (5-1) (53-1) Postop mort inom 3 dagar, , (%) (-12) (-7) (-7) Medianvårdtid (dagar), opererade (5-18) (6-16) (5-) Postop bedömning i MDT-grupp, op och end polypektomi (%) (17-1) (69-1) (35-1) Adjuvant beh planerad, resecerade stadiii , <=75 år (%) (4-1) (-1) (38-1) Inkluderad i studie (%) (-67) (-59) (-61) Relativ överlevnad, resecerade M, Lokalrecidiv inom 3 år, 28-21, resecerade, M, T1-T3 (%) (-11) (-3) (-) Inom parentes är min- och maxvärden för sjukhus som opererat minst tio patienter Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

19 Tabell 3. Antal registrerade fall samt täckningsgrad, 213 Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra 21 1 Totalt Tabell 3. Denna tabell anger nämnaren i de analyser som fortsättningsvis presenteras på regionnivå avseende alla diagnostiserade fall. Täckningsgraden är beräknad gentemot cancerregistret med selektion för ICD-1 C2.9 samt PAD 96 och 996. Som nämnts i kommentar till figur 1 ingår ej obduktionsfynd eller höggradig dysplasi. Detta är överlag mycket bra! Samtliga vidare analyser bygger på att vi har en så komplett täckningsgrad som möjligt av diagnosticerade patienter. Av erfarenhet vet vi att alla regioner på sikt uppnår närmare 1 % täckningsgrad. Eftersom arbetet tids nog ändå kommer göras är det vår starka rekommendation och önskan att det prioriteras före dead-line och än hellre löpande under året. Detta ger alla möjligheter att få ut mer av arbetet som tids nog ändå läggs ner. Dessutom är det helt centralt för att vi som arbetar med att analysera data skall kunna återrapportera på ett adekvat sätt. Tabell 4. Antal fall som fått adjuvant onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa, Täckningsgraden beräknas utifrån de som fått preop strålbehandling och eller preop cyt samt de där adjuvant behandling planerats Antal fall 212 Täckn.grad 212 (%) Antal fall 213 Täckn.grad 213 (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 4. Tydligt att inrapporteringen av onkologisk behandling släpar efter. Den huvudsakliga orsaken är att det finns patienter som behandlas mer än sex månader efter kirurgi varför det är svårt att få en lika bra täckning för onkologisk behandling som för kirurgisk. Detta förklarar dock inte skillnaderna mellan regionerna.

20 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 5. Antal registrerade uppföljningar samt täckningsgrad, 28 samt 21 års opererade patienter Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 5. Se tabell 3. En förutsättning för att kunna tolka och jämföra uppföljningsdata är en hög täckningsgrad. Till skillnad från tidigare år, har på senare tid, eftersökta uppföljningsdata inte rapporterats in i tid från alla sjukhus för att kunna presenteras i årsrapporten. Bidragande till detta kan kanske vara att vi försökt tillgodose önskemålet att redovisa färskare uppföljningsdata. I syfte att tidigare kunna redovisa förändringar, förbättringar och identifiera problemområden har vi därför begärt in data från sjukhusen tidigare under året. Vi har även valt att redovisa uppföljningsdata efter både tre och fem år rörande en rad parametrar då man kanske inte vill kännas vid historiska resultat på samma sätt. Styrgruppens förhoppning är att detta kommer att fungera ännu bättre kommande år även om flera regioner verkligen ligger bra till med inrapporteringen. Vi vill ge läsarna en bra tillgänglighet till kompletta, valida och färska data. Även om allt inte är med i årets rapport är det viktigt att det som inte rapporterats in i tid görs i efterhand. Data i registret är levandeöch korrigerbara. Varje uttag, inklusive det till denna rapport, får därför ses om en ögonblicksbild. Dock används data flitigt efter uttaget för rapporten varför saknade uppgifter och felaktigheter skall åtgärdas. Vi skulle rekommendera att sjukhusen kontinuerligt under året rapporterar in uppföljningsdata tre respektive fem år efter operation och inte väntar till nästa årsskifte. Vänligen se figur 98 för täckningsgraden uppdelat på respektive sjukhus. 2 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 215 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 216 Regionalt cancercentrum, Norr

Läs mer

Registret för Rektalcancer

Registret för Rektalcancer Registret för Rektalcancer NATIONELL RAPPORT 2 Nationella styrgruppen för Rektalcancer Regionalt cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, 91 85 Umeå www.rccnorr.se Nationell rapport, Rektalcancer,

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2014 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2014 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 214 från Svenska Kolorektalcancerregistret oktober 215 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för år 215 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 216 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti

Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti 1998 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1998 Beställningsadress Onkologiskt

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2016 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2016 från Svenska Kolorektalcancerregistret. maj 2017 Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för år 216 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 217 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ rccnorr@vll.se ISBN 91-8948-69-5

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2007 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-28-8 Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen November 2016 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-30-X Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Patientrapport 2014. från Svenska Kolorektalcancerregistret

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Patientrapport 2014. från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Patientrapport 214 från Svenska Kolorektalcancerregistret december 215 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Januari

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Kolorektalcancer. Nationell patientrapport för år 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Kolorektalcancer. Nationell patientrapport för år 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Kolorektalcancer Nationell patientrapport för år 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Oktober 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 1 2 3 4 5 Standardiserat Vårdförlopp http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal cancer, FAR14-085 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Validering av kvalitetsregistret. Per Rosenberg

Validering av kvalitetsregistret. Per Rosenberg Validering av kvalitetsregistret Per Rosenberg Från hemmabygge till professionell produkt men kan man lita på registerdata? SFOG Per Rosenberg Validering: Att bestämma hur stor andel av en, eller flera

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexskirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexsregistret

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret och GKR avseende patienter som blivit hysterektomerade

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Stefan Skullman, Karl Kodeda & Susanne Ottosson december 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Vi har också deltagit med analyser från 2008 som vanligt på symposium om de svenska ortopediska kvalitetsregistren på SOF-mötet i Jönköping 2009.

Vi har också deltagit med analyser från 2008 som vanligt på symposium om de svenska ortopediska kvalitetsregistren på SOF-mötet i Jönköping 2009. ÅRSRAPPORT 2008 Svenska Axel Arthroplastik registret. TACK FÖR ER MEDVERKAN! Registret har åter igen fått in fler rapporter än någonsin, 925 rapporter under året 2008. Totalt har vi nu fått mer än 6000

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 PROLAPSRAPPORT 2012 Rapport över produktionen år 2011 Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer