Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214

2 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE UMEÅ 2 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Styrgruppen Kirurgrepresentanter Onkologrepresentanter Patologrepresentanter Radiologrepresentant Seniorrepresentant Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå RCC:s representanter i styrgruppen Förklaringar Cancerregisterdata Kvalitetsregisterdata Utredning Behandling och operation Tumörstadium, operationsfynd och PAD Postoperativa komplikationer Fortsatt planering och behandling Uppföljning Publikationer Pågående forskning

4 Tabeller Tabeller 1 Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 213 års patienter Antal registrerade fall samt täckningsgrad, Antal fall som fått adjuvant onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa, Täckningsgraden beräknas utifrån de som fått preop strålbehandling och eller preop cyt samt de där adjuvant behandling planerats Antal registrerade uppföljningar samt täckningsgrad, 28 samt 21 års opererade patienter Målnivå för poängbedömning Poängbedömning, effektmått Poängbedömning, processmått Preterapeutisk staging, primärtumör, för opererade patienter Preterapeutiska stadieindelningen (T) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion) och som ej fått preop strålbehandling, Preterapeutiska stadieindelningen (T) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion) och som fått preop strålbehandling, Preterapeutiska stadieindelningen (N) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion och lokal excision), Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, uppdelat på M-stadium och operationstyp, Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, uppdelat på högsta kirurgiska kompetens för resecerade fall CRM, för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann eller TEM T-stadium, resecerade fall T1-Stadium för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision N-stadium, resecerade fall M-stadium för samtliga fall, Antal undersökta körtlar uppdelat på preoperativ strålbehandling, resecerade fall Antal undersökta körtlar uppdelat på pn-stadium, resecerade fall Minsta longitudinella resektionsmarginal (mm), uppdelat på främre resektion, rektumamputation och Hartmann, Postoperativa komplikationer för opererade patienter uppdelat på utförd operation Postoperativa komplikationer för opererade patienter uppdelat på laparoskopiskt opererade och ASA-klass, Oplanerad intagning inom 3 dagar för opererade patienter uppdelat på postop vårdtid och ASA-klass, Avlidna inom 3 dagar uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, för opererade patienter, Avlidna inom 9 dagar uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, för opererade patienter, och 9 dagars mortalitet uppdelat på operationstyp, Vårdtid (median) i förhållande till ASA-klass, kön och utskrivningsnivå. resecerade fall Adjuvant behandling planerad, för opererade patienter, stadium II-III, Adjuvant behandling planerad uppdelat på stadium, ålder, operationstyp och kön, för opererade patienter Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

5 Figurer 32 Adjuvant behandling planerad för opererade patienter uppdelat på ASA-klass och ålder, stadium III, Palliativ behandling planerad, uppdelat på region och ålder, alla M1-patienter, Patienter med metastasering, M1, bedömda eller remitterade för ställningstagande till metastaskirurgi, uppdelat på region och kön, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med främre resektion, uppdelat på anastomosläckage, Lokalrecidiv inom 5 år för resecerade fall, uppdelat på perforation, Lokalrecidiv inom 5 år för resecerade fall, uppdelat på tumörstadium, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med främre resektion, uppdelat på sköljning, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med rektumamputation, uppdelat på sköljning, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med Hartmann, uppdelat på sköljning, Fjärrmetastaser (tom ), resecerade fall, tumörstadium I-III, uppdelat på region, utförd operation och kön, 21 års patienter Figurer 1 Antal fall i Sverige Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , kvinnor Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, kvinnor Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, kvinnor Antal fall och täckningsgrad, Antal och andel opererade, Antal operationer med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, uppdelat på små, mellanstora och stora volymer, Antal sjukhus som opererat med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, uppdelat på små, mellanstora och stora volymer, Poängsumma för effektmått, 212 och Poängsumma för processmått, 212 och Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom sex veckor samt mediantid(dagar), 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från operation till PAD-svar, andel inom två veckor samt mediantid(dagar), resecerade fall 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom åtta veckor samt mediantid(dagar), resecerade fall Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från preoperativ MDT till start av preoperativ strålbehandling, andel inom två veckor samt mediantid(dagar), 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade

6 Figurer 18 Väntetid från 1:a läkarbesök till preoperativ MDT, andel inom två veckor, Andel komplett preoperativ staging, opererade patienter Komplett preoperativ staging 213, opererade patienter Preterapeutisk staging, primärtumör, Preterapeutisk staging, lungmetastaser, Preterapeutisk staging, levermetastaser, Andel preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd Andel preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla <=75 år, Preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd, Preoperativ bedömning i MDT-grupp uppdelat på ålder, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd, Andel som fått preoperativ strålbehandling av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ strålbehandling av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, < 75 år, Andel som fått preoperativ strålbehandling för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, >=75 år, Preoperativ strålbehandling för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ strålbehandling för de som opererats, uppdelat på tumörnivå, Andel som fått kort stråldos av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ cytostatika av de som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann Andel som fått preoperativ cytostatika av de som opererats med TEM eller lokal excision Preoperativ tarmförberedelse uppdelat på optyp, resecerade fall, Andel preoperativ avlastning, resecerade fall Fördelning av operationstyp Fördelning av operationstyp, M, Fördelning av operationstyp, tumörnivå -5 cm, resecerade fall Fördelning av operationstyp, tumörnivå 6- cm, resecerade fall Andel patienter som erhållit kurativt syftande behandling, resecerade fall Andel av alla patienter som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, Fördelning av ligaturer, resecerade fall Fördelning av ligaturer, för de som opererats med rektumamputation, Kärlligaturer Andel som fått stomi, för män opererade med främre resektion Andel som fått stomi, för kvinnor opererade med främre resektion Andel laparoskopiassisterad kirurgi, resecerade fall Laparoskopiassisterad kirurgi och konverterade, resecerade fall Andel peroperativ rektumperforation, resecerade fall Andel peroperativ rektumperforation, resecerade fall Peroperativ rektumperforation, resecerade fall Funnelplot, peroperativ rektumperforation, resecerade fall Andel resektion av annat organ, resecerade fall, uppdelat på kön, Sköljning, för de som opererats med främre resektion eller Hartmann, Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

7 Figurer 57 Peroperativ medianblödning i ml, hos patienter som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann Högsta kirurgiska kompetens vid operation, resecerade fall Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter Funnelplot, radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade fall uppdelat på optyp, Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter uppdelat på kirurgisk kompetens, Andel där CRM>1 mm, för resecerade fall Funnelplot, andel där CRM>1 mm, för resecerade fall Cirkumferentiell marginal, resecerade fall Cirkumferentiell marginal hos resecerade M-patienter Fördelning av stadium, resecerade fall Andel resecerade patienter, bland M1-patienter Andel undersökta körtlar 12, resecerade fall Andel med undersökta körtlar 12, resecerade fall Andel med minst 12 undersökta körtlar uppdelat på patologilab, resecerade fall, 29,211 eller Andel PAD-rutor ifyllda, resecerade fall Andel ifyllda PAD-rutor, resecerade fall Mucinös cancer, kärlinväxt, perineural växt samt differentieringsgrad, resecerade fall Andel postoperativa komplikationer, resecerade fall Postoperativa komplikationer, resecerade fall Clavien gradering, resecerade fall Postoperativa komplikationer i relation till reservoir, för de som opererats med främre resektion, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på region, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på kön och preoperativ strålbehandling, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på tumörhöjd och preoperativ strålbehandling, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på stomi, Reopererade inom 3 dagar, för de som opererats, Reopererade inom 3 dagar, för de som opererats Avlidna inom 3 samt 9 dagar efter operation, resecerade fall Funnelplot, döda inom 3 dagar, resecerade fall Funnelplot, döda inom 9 dagar, resecerade fall Avlidna inom 3 och 9 dagar efter operation, resecerade fall Avlidna inom 3 dagar efter operation, resecerade fall. Uppdelat på kön och preop strålbehandling, Vårdtid (median) för patienter utskrivna till hemmet, resecerade fall, Medianvårdtid för patienter utskrivna till annan vård, resecerade fall, Postoperativ bedömning i MDT-grupp för de som opererats samt de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Postoperativ bedömning i MDT-grupp för de som opererats samt de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej,

8 Figurer 94 Adjuvant behandling planerad resp given, för resecerade patienter <75 år, stadium III, Andel som fått palliativ behandling planerad, blivit bedömda/remitterade till metastaskirurgi eller fått annan behandling, M1-patienter, Andel inkluderade i studier, Inkluderade i studier, Täckningsgrad avseende uppföljningsblanketten. Patienter som opererats 28 eller Relativ 3-årsöverlevnad för resecerade M-patienter Samt hazard ratio (död oavsett dödsorsak) justerat för ålder, kön, tumörstadium och asaklass Medianöverlevnad (total), års M1-patienter Total och relativ överlevnad för års patienter Relativ överlevnad uppdelat på stadium, års patienter Relativ överlevnad för resecerade fall, tumörstadium I-III, 21 års patienter Total femårsöverlevnad i Sverige, uppdelat på kön, års patienter Total femårsöverlevnad i Sverige uppdelat på operationstyp, års patienter Relativ femårsöverlevnad i Sverige, uppdelat på operationstyp, års patienter Relativ överlevnad uppdelat på tidsperiod, års opererade patienter Stomi nedlagd för de som opererats med främre resektion och fått en temporär stomi, års patienter Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats, års patienter Lokalrecidiv inom 3 år för de som opererats, års patienter Lokalrecidiv inom 5 år för de lokalt radikalt opererade, uppdelat på region, Lokalrecidiv inom 3 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 3 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T4, Lokalrecidiv inom 5 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, resecerade fall, T4, Funnelplot, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Funnelplot, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, resecerade fall uppdelat på preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år för de lokalt radikalt opererade, uppdelat på operationstyp, Utveckling av fjärrmetastaser inom 5 år för de som opererats, tumörstadium I-III, Fjärrmetastaser inom 3 år för opererade patienter med tumörstadium I-III, Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas (inom 3 år), resecerade fall 28-21, stadium I-III Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas (inom 3 år), resecerade fall 28-21, stadium I-III Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

9 1 Inledning Detta är den 32:a rapporten med data rörande rektalcancer från Svenska Kolorektalcancerregistret. Här presenteras 213 års resultat samt uppföljning efter 3 och 5 år. Rektalcancerdelen av registret inkluderar nu totalt ca 32 patienter. Liksom de senaste åren, har vi mycket god täckningsgrad (> 98 procent). Den övergripande målsättningen för oss som arbetar med kolorektalcancerregistret är att förbättra för de individer som drabbas av kolorektal cancer. Denna rapport vänder sig därför i första hand till professionen med syftet att ge underlag för att utvärdera sin egen verksamhet. Många figurer och tabeller redovisas på kliniknivå och förhoppningen är att detta skall stimulera till interna diskussioner om förändringar över tid och vart man vill nå. Främst skall varje enhet kunna följa sin egen utveckling. Jämförelser med riksgenomsnitt och andra behandlande enheter kräver kunskap om potentiella störfaktorer såsom exempelvis case-mix. Data i rapporten är ej primärt tänkta att användas som ekonomiska styrmedel. Vi hoppas däremot att skillnader kan inspirera till givande diskussioner om potentiella samband som kan utveckla vården vidare. Synbart enkla skillnader i exempelvis reoperationsfrekvens, vårdtid och recidiv kan ofta upplevas mer intressanta om de kopplas till andra parametrar såsom överlevnad, återinläggningsfrekvens och surrogatmått på kirurgisk kvalitet. Din kliniks egna data som inte framgår av denna rapport kan Du få från Ditt regionala cancercentrum eller direkt genom inloggning i INCA. De kvalitetsvariabler som presenteras i form av process- och effektmått har väckt mycken diskussion och vi vill uppmana till vi håller diskussionen vid liv. Det är viktigt att varje klinik begrundar sina data och förhoppningsvis levererar bättre siffror nästa år som ett led i kvalitetsarbetet. Täckningsgraden för inrapportering är genomgående är mycket hög vilket är glädjande, men täckningsgraden för uppföljningsblanketten är fortfarande alldeles för låg i tre regioner. Inrapportering av utfallsdata måste vara ett minimikrav vid handläggning av patienter med rektalcancer och är en förutsättning för kvalitetsförbättring. Det är förstås minst lika viktigt att data som läggs in är korrekta. Styrgruppen är övertygad om att validiteten höjs om data förs in löpande i processen. Inte minst gäller det röntgenfynd och operationsfynd. Registrering och kvalitetsarbete måste vara en naturlig del i den kliniska vardagen. Det kan uppstå tveksamheter angående definitionen av en variabel. Använd då informationsfunktionen genom att högerklicka på i-knappen och om det inte hjälper, fråga din regionalt ansvariga. Strukturerade, standardiserade protokoll för PAD-svar, röntgenutlåtande och även operationsberättelser underlättar en prospektiv och korrekt registrering. Avseende strukturerade PAD-svar och radiologisvar är formulär för detta i skrivande stund under utarbetande och avsikten är att sådana formulär ska införas i registret 214/2. Det är av stor vikt att kvalitetsdata kan tas ut så snabbt och lätt som möjligt för att alla kliniker ska kunna använda data i sitt kliniska kvalitetsutvecklingsarbete. Ju mer man lokalt har användning för data, desto större chans är det att data kommer in. Styrgruppen arbetar på att få fram mallar för online-uttag av vissa data, till att börja med de effekt- och processmått som är utvalda som kvalitetsindikatorer. Detta arbete planeras bli färdigt under 214, så alla kliniker kan få ut sina lokala data jämfört med region och riket online. Om dessa data ska kunna användas förutsätter det dock att inrapporteringen sker prospektivt så data blir robusta vid punktmätning. Denna sammanställning är framtagen av styrgruppen i samarbete med Robert Johansson vid Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå, och baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för rektalcancer på INCA-plattformen

10 1 Inledning Kommentarerna kan i vissa fall uppfattas ha fokus på det som bör förbättras, men det bör understrykas att det överlag är imponerande siffror på populationsnivå. Vi hoppas att denna rapport motsvarar Era förväntningar. Förhoppningsvis finns här intressanta fynd för varje enskild kirurg! Återigen ser vi gärna kommentarer till rapporten av såväl positiv som negativ karaktär, då ett mål är att förbättra även rapporten successivt. Trevlig läsning! 1 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

11 2 Organisation 2.1 Styrgruppen Ordförande: Ingvar Syk, Forskningsansvarig: Anna Martling, Kolon huvudansvar: Annika Sjövall, Rektum huvudansvar: Karl Kodeda, 2.2 Kirurgrepresentanter Anna Martling och Annika Sjövall, Stockholm/Gotlandregionen Helgi Birgisson och Pia Jestin, Uppsala/Örebroregionen Niklas Zar och Bärbel Jung, Sydöstra regionen Ingvar Syk och Gudrun Lindmark, Södra regionen Karl Kodeda och Stefan Skullman, Västra regionen Michael Dahlberg och Håkan Olsson, Norra regionen 2.3 Onkologrepresentanter Maria Gustafsson-Liljefors, Stockholm/Gotlandregionen Bengt Glimelius, Uppsala/Örebroregionen Maria Albertsson, Sydöstra regionen Anders Johnsson, Södra regionen Susanne Ottosson, Västra regionen Ingrid Ljuslinder, Norra regionen 2.4 Patologrepresentanter Britta Halvarsson, Avdelningen för patologi och cytologi, Aleris Medilab, Täby Sam Ghazi, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm 2.5 Radiologrepresentant Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm 2.6 Seniorrepresentant Lars Påhlman, Uppsala/Örebroregionen 2.7 Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå Gunilla Andersson, Koordinator, Åsa Sundberg, Registerkonstruktör, Lena Nathanaelsson, Statistiker (kolon), Robert Johansson, Statistiker (rektum),

12 2 Organisation 2.8 RCC:s representanter i styrgruppen Erik Holmberg, RCC Väst Lena Damber, nationell samordnare, kvalitetsregistren för cancer 2.9 Förklaringar De sjukhus som opererar färre än tio patienter ingår i gruppen Övriga. För 213 ingår följande sjukhus i denna grupp: Alingsås, Hudiksvall, Ljungby, Norrtälje, Skellefteå, Sollefteå, Visby, Västervik och Ystad. Följande operationstyper ingår i resecerade fall : Främre resektion, rektumamputation och Hartmanns operation. Registret har både 3- och 5-årsuppföljning. De som inte behöver följas upp är de som har något av följande ifyllt i anmälan: Terapeutisk åtgärd = Nej, Kirurgisk åtgärd = Enbart stent, Utförd operation = Laparotomi utan resektion, Utskriven till = Avliden och Död inom 3 dagar = Ja. Det kan tyckas märkligt att slumpvariation nämns som tänkbar förklaring på sina håll i rapporten då materialet inte baseras på något slumpvis urval utan på totala antalet observationer under en tidsperiod. Dock kan det finnas en slumpvariation över tid och extremvärden är därför troligare för sällanhändelser och för sjukhus med liten patientvolym. I några fall har vi därför valt att redovisa data för flera konsekutiva år så att patientvolymen blir större. Nytt i årets rapport är s.k. funnel-plots där sjukhus med mindre volym har ett bredare konfidensintervall. Som synes ligger sjukhus med större volym, och högre statistisk säkerhet till höger där konfidensintervallen är smalare. Enkelt uttryckt bör alla hålla sig inom tratten. Vi har valt att sätta ut 95- och 99-procentiga konfidensintervall, där det senare är streckat. I dessa figurer representerar röda linjen målnivån för respektive parameter och svarta linjen genomsnittet i Sverige. Vi har vidare valt att endast sätta ut en förklarande siffra för de enheter som ligger utanför 99%-iga konfidensintervallet (siffrorna går annars på varandra och blir oläsbara). Siffran för ditt sjukhus finner du i tabell 1. Du kan i de flesta fall identifiera var Ditt sjukhus befinner sig i grafen genom att se på patientvolym på x-axeln och på värdet av den undersökta variabeln på y-axeln. Dessa data återfinns i de flesta fall i angränsande tabell. 12 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

13 2.9 Förklaringar Tabell 1. Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Sjukhus Nummer Blekingesjukhuset 1 Borås 2 Danderyd 3 Eksjö 4 Ersta 5 Eskilstuna 6 Falun 7 Gävle 8 Halmstad 9 Helsingborg 1 Jönköping 11 Kalmar 12 Karlstad 13 Karolinska 14 Kristianstad Kungälv 16 Lidköping 17 Linköping 18 Mora 19 Norrköping 2 NU-sjukvården 21 Nyköping 22 Skånes univsjh 23 Skövde 24 St Görans 25 Sunderbyn 26 Sundsvall 27 Södersjukhuset 28 Södertälje 29 Umeå 3 Uppsala 31 Varberg 32 Värnamo 33 Västerås 34 Växjö 35 Örebro 36 Örnsköldsvik 37 Östersund 38 Östra sjukhuset 39 Övriga 4

14 3 Cancerregisterdata 3 Cancerregisterdata Män Kvinnor Figur 1. Antal fall i Sverige Figur 1. Dessa data kommer från cancerregistret och som framgår diagnosticeras något högre andel män och totalt varje år kring 2 patienter med rektalcancer. Bland dessa kan det finnas obduktionsfall, något vi valt att inte ha med i kvalitetsregistret. Cancerregistret registrerar dessutom även polyper med höggradig dysplasi samt andra tumörformer medan vi endast har med invasivt adenocarcinom i rektum. Således finns en diskrepans mellan antalet fall i cancerregistret och antalet fall i kolorektalcancerregistret som är på några procent. 14 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

15 5 4 Incidens Mortalitet Figur 2. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , män 5 4 Incidens Mortalitet Figur 3. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , kvinnor Figur 2-3. Incidensen förefaller nu stabil över tid medan mortaliteten avtar.

16 3 Cancerregisterdata 3 25 Incidens Mortalitet Figur 4. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, män 3 25 Incidens Mortalitet Figur 5. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, kvinnor 16 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

17 25 2 Incidens Mortalitet Figur 6. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, män 25 2 Incidens Mortalitet Figur 7. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, kvinnor

18 4 Kvalitetsregisterdata 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 2. Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 213 års patienter Män Kvinnor Totalt Sida Antal Täckningsgrad, anmälan (%) (77-1) Komplett staging, opererade (%) (83-1) (77-1) (82-1) Preop MDT, elekt op ej end polypektomi (%) (75-1) (6-1) (71-1) Antal opererade Perop tarmperforation, resecerade (%) (-) (-13) (-14) Ackrediterad och/eller specinr, resecerade (%) (71-1) (75-1) (87-1) Radikalt op enligtpad/kir, resecerade M (%) (71-1) (71-1) (71-1) Undersökta körtlar >=12, resecerade(%) (55-1) (5-1) (53-1) Postop mort inom 3 dagar, , (%) (-12) (-7) (-7) Medianvårdtid (dagar), opererade (5-18) (6-16) (5-) Postop bedömning i MDT-grupp, op och end polypektomi (%) (17-1) (69-1) (35-1) Adjuvant beh planerad, resecerade stadiii , <=75 år (%) (4-1) (-1) (38-1) Inkluderad i studie (%) (-67) (-59) (-61) Relativ överlevnad, resecerade M, Lokalrecidiv inom 3 år, 28-21, resecerade, M, T1-T3 (%) (-11) (-3) (-) Inom parentes är min- och maxvärden för sjukhus som opererat minst tio patienter Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

19 Tabell 3. Antal registrerade fall samt täckningsgrad, 213 Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra 21 1 Totalt Tabell 3. Denna tabell anger nämnaren i de analyser som fortsättningsvis presenteras på regionnivå avseende alla diagnostiserade fall. Täckningsgraden är beräknad gentemot cancerregistret med selektion för ICD-1 C2.9 samt PAD 96 och 996. Som nämnts i kommentar till figur 1 ingår ej obduktionsfynd eller höggradig dysplasi. Detta är överlag mycket bra! Samtliga vidare analyser bygger på att vi har en så komplett täckningsgrad som möjligt av diagnosticerade patienter. Av erfarenhet vet vi att alla regioner på sikt uppnår närmare 1 % täckningsgrad. Eftersom arbetet tids nog ändå kommer göras är det vår starka rekommendation och önskan att det prioriteras före dead-line och än hellre löpande under året. Detta ger alla möjligheter att få ut mer av arbetet som tids nog ändå läggs ner. Dessutom är det helt centralt för att vi som arbetar med att analysera data skall kunna återrapportera på ett adekvat sätt. Tabell 4. Antal fall som fått adjuvant onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa, Täckningsgraden beräknas utifrån de som fått preop strålbehandling och eller preop cyt samt de där adjuvant behandling planerats Antal fall 212 Täckn.grad 212 (%) Antal fall 213 Täckn.grad 213 (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 4. Tydligt att inrapporteringen av onkologisk behandling släpar efter. Den huvudsakliga orsaken är att det finns patienter som behandlas mer än sex månader efter kirurgi varför det är svårt att få en lika bra täckning för onkologisk behandling som för kirurgisk. Detta förklarar dock inte skillnaderna mellan regionerna.

20 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 5. Antal registrerade uppföljningar samt täckningsgrad, 28 samt 21 års opererade patienter Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 5. Se tabell 3. En förutsättning för att kunna tolka och jämföra uppföljningsdata är en hög täckningsgrad. Till skillnad från tidigare år, har på senare tid, eftersökta uppföljningsdata inte rapporterats in i tid från alla sjukhus för att kunna presenteras i årsrapporten. Bidragande till detta kan kanske vara att vi försökt tillgodose önskemålet att redovisa färskare uppföljningsdata. I syfte att tidigare kunna redovisa förändringar, förbättringar och identifiera problemområden har vi därför begärt in data från sjukhusen tidigare under året. Vi har även valt att redovisa uppföljningsdata efter både tre och fem år rörande en rad parametrar då man kanske inte vill kännas vid historiska resultat på samma sätt. Styrgruppens förhoppning är att detta kommer att fungera ännu bättre kommande år även om flera regioner verkligen ligger bra till med inrapporteringen. Vi vill ge läsarna en bra tillgänglighet till kompletta, valida och färska data. Även om allt inte är med i årets rapport är det viktigt att det som inte rapporterats in i tid görs i efterhand. Data i registret är levandeöch korrigerbara. Varje uttag, inklusive det till denna rapport, får därför ses om en ögonblicksbild. Dock används data flitigt efter uttaget för rapporten varför saknade uppgifter och felaktigheter skall åtgärdas. Vi skulle rekommendera att sjukhusen kontinuerligt under året rapporterar in uppföljningsdata tre respektive fem år efter operation och inte väntar till nästa årsskifte. Vänligen se figur 98 för täckningsgraden uppdelat på respektive sjukhus. 2 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer

Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer Publicerad oktober 2013 Rapporten kan laddas ner från SORegs hemsida: www.ucr.uu.se/soreg - 1 - Sida Sammanfattning

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv Peter Daneryd Forum för Health Policy Forum för Health Policy (FHP) är en politiskt oberoende

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre Avgränsning av gruppen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer