Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214

2 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE UMEÅ 2 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Styrgruppen Kirurgrepresentanter Onkologrepresentanter Patologrepresentanter Radiologrepresentant Seniorrepresentant Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå RCC:s representanter i styrgruppen Förklaringar Cancerregisterdata Kvalitetsregisterdata Utredning Behandling och operation Tumörstadium, operationsfynd och PAD Postoperativa komplikationer Fortsatt planering och behandling Uppföljning Publikationer Pågående forskning

4 Tabeller Tabeller 1 Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 213 års patienter Antal registrerade fall samt täckningsgrad, Antal fall som fått adjuvant onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa, Täckningsgraden beräknas utifrån de som fått preop strålbehandling och eller preop cyt samt de där adjuvant behandling planerats Antal registrerade uppföljningar samt täckningsgrad, 28 samt 21 års opererade patienter Målnivå för poängbedömning Poängbedömning, effektmått Poängbedömning, processmått Preterapeutisk staging, primärtumör, för opererade patienter Preterapeutiska stadieindelningen (T) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion) och som ej fått preop strålbehandling, Preterapeutiska stadieindelningen (T) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion) och som fått preop strålbehandling, Preterapeutiska stadieindelningen (N) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion och lokal excision), Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, uppdelat på M-stadium och operationstyp, Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, uppdelat på högsta kirurgiska kompetens för resecerade fall CRM, för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann eller TEM T-stadium, resecerade fall T1-Stadium för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision N-stadium, resecerade fall M-stadium för samtliga fall, Antal undersökta körtlar uppdelat på preoperativ strålbehandling, resecerade fall Antal undersökta körtlar uppdelat på pn-stadium, resecerade fall Minsta longitudinella resektionsmarginal (mm), uppdelat på främre resektion, rektumamputation och Hartmann, Postoperativa komplikationer för opererade patienter uppdelat på utförd operation Postoperativa komplikationer för opererade patienter uppdelat på laparoskopiskt opererade och ASA-klass, Oplanerad intagning inom 3 dagar för opererade patienter uppdelat på postop vårdtid och ASA-klass, Avlidna inom 3 dagar uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, för opererade patienter, Avlidna inom 9 dagar uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, för opererade patienter, och 9 dagars mortalitet uppdelat på operationstyp, Vårdtid (median) i förhållande till ASA-klass, kön och utskrivningsnivå. resecerade fall Adjuvant behandling planerad, för opererade patienter, stadium II-III, Adjuvant behandling planerad uppdelat på stadium, ålder, operationstyp och kön, för opererade patienter Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

5 Figurer 32 Adjuvant behandling planerad för opererade patienter uppdelat på ASA-klass och ålder, stadium III, Palliativ behandling planerad, uppdelat på region och ålder, alla M1-patienter, Patienter med metastasering, M1, bedömda eller remitterade för ställningstagande till metastaskirurgi, uppdelat på region och kön, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med främre resektion, uppdelat på anastomosläckage, Lokalrecidiv inom 5 år för resecerade fall, uppdelat på perforation, Lokalrecidiv inom 5 år för resecerade fall, uppdelat på tumörstadium, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med främre resektion, uppdelat på sköljning, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med rektumamputation, uppdelat på sköljning, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med Hartmann, uppdelat på sköljning, Fjärrmetastaser (tom ), resecerade fall, tumörstadium I-III, uppdelat på region, utförd operation och kön, 21 års patienter Figurer 1 Antal fall i Sverige Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , kvinnor Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, kvinnor Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, kvinnor Antal fall och täckningsgrad, Antal och andel opererade, Antal operationer med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, uppdelat på små, mellanstora och stora volymer, Antal sjukhus som opererat med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, uppdelat på små, mellanstora och stora volymer, Poängsumma för effektmått, 212 och Poängsumma för processmått, 212 och Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom sex veckor samt mediantid(dagar), 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från operation till PAD-svar, andel inom två veckor samt mediantid(dagar), resecerade fall 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom åtta veckor samt mediantid(dagar), resecerade fall Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från preoperativ MDT till start av preoperativ strålbehandling, andel inom två veckor samt mediantid(dagar), 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade

6 Figurer 18 Väntetid från 1:a läkarbesök till preoperativ MDT, andel inom två veckor, Andel komplett preoperativ staging, opererade patienter Komplett preoperativ staging 213, opererade patienter Preterapeutisk staging, primärtumör, Preterapeutisk staging, lungmetastaser, Preterapeutisk staging, levermetastaser, Andel preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd Andel preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla <=75 år, Preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd, Preoperativ bedömning i MDT-grupp uppdelat på ålder, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd, Andel som fått preoperativ strålbehandling av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ strålbehandling av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, < 75 år, Andel som fått preoperativ strålbehandling för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, >=75 år, Preoperativ strålbehandling för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ strålbehandling för de som opererats, uppdelat på tumörnivå, Andel som fått kort stråldos av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ cytostatika av de som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann Andel som fått preoperativ cytostatika av de som opererats med TEM eller lokal excision Preoperativ tarmförberedelse uppdelat på optyp, resecerade fall, Andel preoperativ avlastning, resecerade fall Fördelning av operationstyp Fördelning av operationstyp, M, Fördelning av operationstyp, tumörnivå -5 cm, resecerade fall Fördelning av operationstyp, tumörnivå 6- cm, resecerade fall Andel patienter som erhållit kurativt syftande behandling, resecerade fall Andel av alla patienter som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, Fördelning av ligaturer, resecerade fall Fördelning av ligaturer, för de som opererats med rektumamputation, Kärlligaturer Andel som fått stomi, för män opererade med främre resektion Andel som fått stomi, för kvinnor opererade med främre resektion Andel laparoskopiassisterad kirurgi, resecerade fall Laparoskopiassisterad kirurgi och konverterade, resecerade fall Andel peroperativ rektumperforation, resecerade fall Andel peroperativ rektumperforation, resecerade fall Peroperativ rektumperforation, resecerade fall Funnelplot, peroperativ rektumperforation, resecerade fall Andel resektion av annat organ, resecerade fall, uppdelat på kön, Sköljning, för de som opererats med främre resektion eller Hartmann, Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

7 Figurer 57 Peroperativ medianblödning i ml, hos patienter som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann Högsta kirurgiska kompetens vid operation, resecerade fall Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter Funnelplot, radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade fall uppdelat på optyp, Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter uppdelat på kirurgisk kompetens, Andel där CRM>1 mm, för resecerade fall Funnelplot, andel där CRM>1 mm, för resecerade fall Cirkumferentiell marginal, resecerade fall Cirkumferentiell marginal hos resecerade M-patienter Fördelning av stadium, resecerade fall Andel resecerade patienter, bland M1-patienter Andel undersökta körtlar 12, resecerade fall Andel med undersökta körtlar 12, resecerade fall Andel med minst 12 undersökta körtlar uppdelat på patologilab, resecerade fall, 29,211 eller Andel PAD-rutor ifyllda, resecerade fall Andel ifyllda PAD-rutor, resecerade fall Mucinös cancer, kärlinväxt, perineural växt samt differentieringsgrad, resecerade fall Andel postoperativa komplikationer, resecerade fall Postoperativa komplikationer, resecerade fall Clavien gradering, resecerade fall Postoperativa komplikationer i relation till reservoir, för de som opererats med främre resektion, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på region, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på kön och preoperativ strålbehandling, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på tumörhöjd och preoperativ strålbehandling, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på stomi, Reopererade inom 3 dagar, för de som opererats, Reopererade inom 3 dagar, för de som opererats Avlidna inom 3 samt 9 dagar efter operation, resecerade fall Funnelplot, döda inom 3 dagar, resecerade fall Funnelplot, döda inom 9 dagar, resecerade fall Avlidna inom 3 och 9 dagar efter operation, resecerade fall Avlidna inom 3 dagar efter operation, resecerade fall. Uppdelat på kön och preop strålbehandling, Vårdtid (median) för patienter utskrivna till hemmet, resecerade fall, Medianvårdtid för patienter utskrivna till annan vård, resecerade fall, Postoperativ bedömning i MDT-grupp för de som opererats samt de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Postoperativ bedömning i MDT-grupp för de som opererats samt de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej,

8 Figurer 94 Adjuvant behandling planerad resp given, för resecerade patienter <75 år, stadium III, Andel som fått palliativ behandling planerad, blivit bedömda/remitterade till metastaskirurgi eller fått annan behandling, M1-patienter, Andel inkluderade i studier, Inkluderade i studier, Täckningsgrad avseende uppföljningsblanketten. Patienter som opererats 28 eller Relativ 3-årsöverlevnad för resecerade M-patienter Samt hazard ratio (död oavsett dödsorsak) justerat för ålder, kön, tumörstadium och asaklass Medianöverlevnad (total), års M1-patienter Total och relativ överlevnad för års patienter Relativ överlevnad uppdelat på stadium, års patienter Relativ överlevnad för resecerade fall, tumörstadium I-III, 21 års patienter Total femårsöverlevnad i Sverige, uppdelat på kön, års patienter Total femårsöverlevnad i Sverige uppdelat på operationstyp, års patienter Relativ femårsöverlevnad i Sverige, uppdelat på operationstyp, års patienter Relativ överlevnad uppdelat på tidsperiod, års opererade patienter Stomi nedlagd för de som opererats med främre resektion och fått en temporär stomi, års patienter Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats, års patienter Lokalrecidiv inom 3 år för de som opererats, års patienter Lokalrecidiv inom 5 år för de lokalt radikalt opererade, uppdelat på region, Lokalrecidiv inom 3 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 3 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T4, Lokalrecidiv inom 5 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, resecerade fall, T4, Funnelplot, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Funnelplot, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, resecerade fall uppdelat på preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år för de lokalt radikalt opererade, uppdelat på operationstyp, Utveckling av fjärrmetastaser inom 5 år för de som opererats, tumörstadium I-III, Fjärrmetastaser inom 3 år för opererade patienter med tumörstadium I-III, Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas (inom 3 år), resecerade fall 28-21, stadium I-III Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas (inom 3 år), resecerade fall 28-21, stadium I-III Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

9 1 Inledning Detta är den 32:a rapporten med data rörande rektalcancer från Svenska Kolorektalcancerregistret. Här presenteras 213 års resultat samt uppföljning efter 3 och 5 år. Rektalcancerdelen av registret inkluderar nu totalt ca 32 patienter. Liksom de senaste åren, har vi mycket god täckningsgrad (> 98 procent). Den övergripande målsättningen för oss som arbetar med kolorektalcancerregistret är att förbättra för de individer som drabbas av kolorektal cancer. Denna rapport vänder sig därför i första hand till professionen med syftet att ge underlag för att utvärdera sin egen verksamhet. Många figurer och tabeller redovisas på kliniknivå och förhoppningen är att detta skall stimulera till interna diskussioner om förändringar över tid och vart man vill nå. Främst skall varje enhet kunna följa sin egen utveckling. Jämförelser med riksgenomsnitt och andra behandlande enheter kräver kunskap om potentiella störfaktorer såsom exempelvis case-mix. Data i rapporten är ej primärt tänkta att användas som ekonomiska styrmedel. Vi hoppas däremot att skillnader kan inspirera till givande diskussioner om potentiella samband som kan utveckla vården vidare. Synbart enkla skillnader i exempelvis reoperationsfrekvens, vårdtid och recidiv kan ofta upplevas mer intressanta om de kopplas till andra parametrar såsom överlevnad, återinläggningsfrekvens och surrogatmått på kirurgisk kvalitet. Din kliniks egna data som inte framgår av denna rapport kan Du få från Ditt regionala cancercentrum eller direkt genom inloggning i INCA. De kvalitetsvariabler som presenteras i form av process- och effektmått har väckt mycken diskussion och vi vill uppmana till vi håller diskussionen vid liv. Det är viktigt att varje klinik begrundar sina data och förhoppningsvis levererar bättre siffror nästa år som ett led i kvalitetsarbetet. Täckningsgraden för inrapportering är genomgående är mycket hög vilket är glädjande, men täckningsgraden för uppföljningsblanketten är fortfarande alldeles för låg i tre regioner. Inrapportering av utfallsdata måste vara ett minimikrav vid handläggning av patienter med rektalcancer och är en förutsättning för kvalitetsförbättring. Det är förstås minst lika viktigt att data som läggs in är korrekta. Styrgruppen är övertygad om att validiteten höjs om data förs in löpande i processen. Inte minst gäller det röntgenfynd och operationsfynd. Registrering och kvalitetsarbete måste vara en naturlig del i den kliniska vardagen. Det kan uppstå tveksamheter angående definitionen av en variabel. Använd då informationsfunktionen genom att högerklicka på i-knappen och om det inte hjälper, fråga din regionalt ansvariga. Strukturerade, standardiserade protokoll för PAD-svar, röntgenutlåtande och även operationsberättelser underlättar en prospektiv och korrekt registrering. Avseende strukturerade PAD-svar och radiologisvar är formulär för detta i skrivande stund under utarbetande och avsikten är att sådana formulär ska införas i registret 214/2. Det är av stor vikt att kvalitetsdata kan tas ut så snabbt och lätt som möjligt för att alla kliniker ska kunna använda data i sitt kliniska kvalitetsutvecklingsarbete. Ju mer man lokalt har användning för data, desto större chans är det att data kommer in. Styrgruppen arbetar på att få fram mallar för online-uttag av vissa data, till att börja med de effekt- och processmått som är utvalda som kvalitetsindikatorer. Detta arbete planeras bli färdigt under 214, så alla kliniker kan få ut sina lokala data jämfört med region och riket online. Om dessa data ska kunna användas förutsätter det dock att inrapporteringen sker prospektivt så data blir robusta vid punktmätning. Denna sammanställning är framtagen av styrgruppen i samarbete med Robert Johansson vid Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå, och baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för rektalcancer på INCA-plattformen

10 1 Inledning Kommentarerna kan i vissa fall uppfattas ha fokus på det som bör förbättras, men det bör understrykas att det överlag är imponerande siffror på populationsnivå. Vi hoppas att denna rapport motsvarar Era förväntningar. Förhoppningsvis finns här intressanta fynd för varje enskild kirurg! Återigen ser vi gärna kommentarer till rapporten av såväl positiv som negativ karaktär, då ett mål är att förbättra även rapporten successivt. Trevlig läsning! 1 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

11 2 Organisation 2.1 Styrgruppen Ordförande: Ingvar Syk, Forskningsansvarig: Anna Martling, Kolon huvudansvar: Annika Sjövall, Rektum huvudansvar: Karl Kodeda, 2.2 Kirurgrepresentanter Anna Martling och Annika Sjövall, Stockholm/Gotlandregionen Helgi Birgisson och Pia Jestin, Uppsala/Örebroregionen Niklas Zar och Bärbel Jung, Sydöstra regionen Ingvar Syk och Gudrun Lindmark, Södra regionen Karl Kodeda och Stefan Skullman, Västra regionen Michael Dahlberg och Håkan Olsson, Norra regionen 2.3 Onkologrepresentanter Maria Gustafsson-Liljefors, Stockholm/Gotlandregionen Bengt Glimelius, Uppsala/Örebroregionen Maria Albertsson, Sydöstra regionen Anders Johnsson, Södra regionen Susanne Ottosson, Västra regionen Ingrid Ljuslinder, Norra regionen 2.4 Patologrepresentanter Britta Halvarsson, Avdelningen för patologi och cytologi, Aleris Medilab, Täby Sam Ghazi, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm 2.5 Radiologrepresentant Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm 2.6 Seniorrepresentant Lars Påhlman, Uppsala/Örebroregionen 2.7 Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå Gunilla Andersson, Koordinator, Åsa Sundberg, Registerkonstruktör, Lena Nathanaelsson, Statistiker (kolon), Robert Johansson, Statistiker (rektum),

12 2 Organisation 2.8 RCC:s representanter i styrgruppen Erik Holmberg, RCC Väst Lena Damber, nationell samordnare, kvalitetsregistren för cancer 2.9 Förklaringar De sjukhus som opererar färre än tio patienter ingår i gruppen Övriga. För 213 ingår följande sjukhus i denna grupp: Alingsås, Hudiksvall, Ljungby, Norrtälje, Skellefteå, Sollefteå, Visby, Västervik och Ystad. Följande operationstyper ingår i resecerade fall : Främre resektion, rektumamputation och Hartmanns operation. Registret har både 3- och 5-årsuppföljning. De som inte behöver följas upp är de som har något av följande ifyllt i anmälan: Terapeutisk åtgärd = Nej, Kirurgisk åtgärd = Enbart stent, Utförd operation = Laparotomi utan resektion, Utskriven till = Avliden och Död inom 3 dagar = Ja. Det kan tyckas märkligt att slumpvariation nämns som tänkbar förklaring på sina håll i rapporten då materialet inte baseras på något slumpvis urval utan på totala antalet observationer under en tidsperiod. Dock kan det finnas en slumpvariation över tid och extremvärden är därför troligare för sällanhändelser och för sjukhus med liten patientvolym. I några fall har vi därför valt att redovisa data för flera konsekutiva år så att patientvolymen blir större. Nytt i årets rapport är s.k. funnel-plots där sjukhus med mindre volym har ett bredare konfidensintervall. Som synes ligger sjukhus med större volym, och högre statistisk säkerhet till höger där konfidensintervallen är smalare. Enkelt uttryckt bör alla hålla sig inom tratten. Vi har valt att sätta ut 95- och 99-procentiga konfidensintervall, där det senare är streckat. I dessa figurer representerar röda linjen målnivån för respektive parameter och svarta linjen genomsnittet i Sverige. Vi har vidare valt att endast sätta ut en förklarande siffra för de enheter som ligger utanför 99%-iga konfidensintervallet (siffrorna går annars på varandra och blir oläsbara). Siffran för ditt sjukhus finner du i tabell 1. Du kan i de flesta fall identifiera var Ditt sjukhus befinner sig i grafen genom att se på patientvolym på x-axeln och på värdet av den undersökta variabeln på y-axeln. Dessa data återfinns i de flesta fall i angränsande tabell. 12 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

13 2.9 Förklaringar Tabell 1. Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Sjukhus Nummer Blekingesjukhuset 1 Borås 2 Danderyd 3 Eksjö 4 Ersta 5 Eskilstuna 6 Falun 7 Gävle 8 Halmstad 9 Helsingborg 1 Jönköping 11 Kalmar 12 Karlstad 13 Karolinska 14 Kristianstad Kungälv 16 Lidköping 17 Linköping 18 Mora 19 Norrköping 2 NU-sjukvården 21 Nyköping 22 Skånes univsjh 23 Skövde 24 St Görans 25 Sunderbyn 26 Sundsvall 27 Södersjukhuset 28 Södertälje 29 Umeå 3 Uppsala 31 Varberg 32 Värnamo 33 Västerås 34 Växjö 35 Örebro 36 Örnsköldsvik 37 Östersund 38 Östra sjukhuset 39 Övriga 4

14 3 Cancerregisterdata 3 Cancerregisterdata Män Kvinnor Figur 1. Antal fall i Sverige Figur 1. Dessa data kommer från cancerregistret och som framgår diagnosticeras något högre andel män och totalt varje år kring 2 patienter med rektalcancer. Bland dessa kan det finnas obduktionsfall, något vi valt att inte ha med i kvalitetsregistret. Cancerregistret registrerar dessutom även polyper med höggradig dysplasi samt andra tumörformer medan vi endast har med invasivt adenocarcinom i rektum. Således finns en diskrepans mellan antalet fall i cancerregistret och antalet fall i kolorektalcancerregistret som är på några procent. 14 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

15 5 4 Incidens Mortalitet Figur 2. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , män 5 4 Incidens Mortalitet Figur 3. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , kvinnor Figur 2-3. Incidensen förefaller nu stabil över tid medan mortaliteten avtar.

16 3 Cancerregisterdata 3 25 Incidens Mortalitet Figur 4. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, män 3 25 Incidens Mortalitet Figur 5. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, kvinnor 16 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

17 25 2 Incidens Mortalitet Figur 6. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, män 25 2 Incidens Mortalitet Figur 7. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, kvinnor

18 4 Kvalitetsregisterdata 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 2. Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 213 års patienter Män Kvinnor Totalt Sida Antal Täckningsgrad, anmälan (%) (77-1) Komplett staging, opererade (%) (83-1) (77-1) (82-1) Preop MDT, elekt op ej end polypektomi (%) (75-1) (6-1) (71-1) Antal opererade Perop tarmperforation, resecerade (%) (-) (-13) (-14) Ackrediterad och/eller specinr, resecerade (%) (71-1) (75-1) (87-1) Radikalt op enligtpad/kir, resecerade M (%) (71-1) (71-1) (71-1) Undersökta körtlar >=12, resecerade(%) (55-1) (5-1) (53-1) Postop mort inom 3 dagar, , (%) (-12) (-7) (-7) Medianvårdtid (dagar), opererade (5-18) (6-16) (5-) Postop bedömning i MDT-grupp, op och end polypektomi (%) (17-1) (69-1) (35-1) Adjuvant beh planerad, resecerade stadiii , <=75 år (%) (4-1) (-1) (38-1) Inkluderad i studie (%) (-67) (-59) (-61) Relativ överlevnad, resecerade M, Lokalrecidiv inom 3 år, 28-21, resecerade, M, T1-T3 (%) (-11) (-3) (-) Inom parentes är min- och maxvärden för sjukhus som opererat minst tio patienter Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

19 Tabell 3. Antal registrerade fall samt täckningsgrad, 213 Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra 21 1 Totalt Tabell 3. Denna tabell anger nämnaren i de analyser som fortsättningsvis presenteras på regionnivå avseende alla diagnostiserade fall. Täckningsgraden är beräknad gentemot cancerregistret med selektion för ICD-1 C2.9 samt PAD 96 och 996. Som nämnts i kommentar till figur 1 ingår ej obduktionsfynd eller höggradig dysplasi. Detta är överlag mycket bra! Samtliga vidare analyser bygger på att vi har en så komplett täckningsgrad som möjligt av diagnosticerade patienter. Av erfarenhet vet vi att alla regioner på sikt uppnår närmare 1 % täckningsgrad. Eftersom arbetet tids nog ändå kommer göras är det vår starka rekommendation och önskan att det prioriteras före dead-line och än hellre löpande under året. Detta ger alla möjligheter att få ut mer av arbetet som tids nog ändå läggs ner. Dessutom är det helt centralt för att vi som arbetar med att analysera data skall kunna återrapportera på ett adekvat sätt. Tabell 4. Antal fall som fått adjuvant onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa, Täckningsgraden beräknas utifrån de som fått preop strålbehandling och eller preop cyt samt de där adjuvant behandling planerats Antal fall 212 Täckn.grad 212 (%) Antal fall 213 Täckn.grad 213 (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 4. Tydligt att inrapporteringen av onkologisk behandling släpar efter. Den huvudsakliga orsaken är att det finns patienter som behandlas mer än sex månader efter kirurgi varför det är svårt att få en lika bra täckning för onkologisk behandling som för kirurgisk. Detta förklarar dock inte skillnaderna mellan regionerna.

20 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 5. Antal registrerade uppföljningar samt täckningsgrad, 28 samt 21 års opererade patienter Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 5. Se tabell 3. En förutsättning för att kunna tolka och jämföra uppföljningsdata är en hög täckningsgrad. Till skillnad från tidigare år, har på senare tid, eftersökta uppföljningsdata inte rapporterats in i tid från alla sjukhus för att kunna presenteras i årsrapporten. Bidragande till detta kan kanske vara att vi försökt tillgodose önskemålet att redovisa färskare uppföljningsdata. I syfte att tidigare kunna redovisa förändringar, förbättringar och identifiera problemområden har vi därför begärt in data från sjukhusen tidigare under året. Vi har även valt att redovisa uppföljningsdata efter både tre och fem år rörande en rad parametrar då man kanske inte vill kännas vid historiska resultat på samma sätt. Styrgruppens förhoppning är att detta kommer att fungera ännu bättre kommande år även om flera regioner verkligen ligger bra till med inrapporteringen. Vi vill ge läsarna en bra tillgänglighet till kompletta, valida och färska data. Även om allt inte är med i årets rapport är det viktigt att det som inte rapporterats in i tid görs i efterhand. Data i registret är levandeöch korrigerbara. Varje uttag, inklusive det till denna rapport, får därför ses om en ögonblicksbild. Dock används data flitigt efter uttaget för rapporten varför saknade uppgifter och felaktigheter skall åtgärdas. Vi skulle rekommendera att sjukhusen kontinuerligt under året rapporterar in uppföljningsdata tre respektive fem år efter operation och inte väntar till nästa årsskifte. Vänligen se figur 98 för täckningsgraden uppdelat på respektive sjukhus. 2 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2007 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-28-8 Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-30-X Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Patientrapport 2014. från Svenska Kolorektalcancerregistret

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Patientrapport 2014. från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Patientrapport 214 från Svenska Kolorektalcancerregistret december 215 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Januari

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Kolorektalcancer. Nationell patientrapport för år 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Kolorektalcancer. Nationell patientrapport för år 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Kolorektalcancer Nationell patientrapport för år 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Oktober 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal cancer, FAR14-085 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret och GKR avseende patienter som blivit hysterektomerade

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 PROLAPSRAPPORT 2012 Rapport över produktionen år 2011 Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 380 per år diagnosticeras i norra regionen. Koloncancer drabbar något

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Svenska Frakturregistret snart frakturer registrerade

Svenska Frakturregistret snart frakturer registrerade Svenska Frakturregistret snart 100 000 frakturer registrerade Michael Möller Registerhållare Överläkare, Med Dr, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Registrering av frakturer är nödvändig

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 Thomas Högberg, Registerhållare för tumörregistret Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Mikael Hellström Avd för radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Na#onella Riktlinjer på Socialstyrelsens hemsida h8p://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer