Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214

2 Regionalt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE UMEÅ 2 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Styrgruppen Kirurgrepresentanter Onkologrepresentanter Patologrepresentanter Radiologrepresentant Seniorrepresentant Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå RCC:s representanter i styrgruppen Förklaringar Cancerregisterdata Kvalitetsregisterdata Utredning Behandling och operation Tumörstadium, operationsfynd och PAD Postoperativa komplikationer Fortsatt planering och behandling Uppföljning Publikationer Pågående forskning

4 Tabeller Tabeller 1 Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 213 års patienter Antal registrerade fall samt täckningsgrad, Antal fall som fått adjuvant onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa, Täckningsgraden beräknas utifrån de som fått preop strålbehandling och eller preop cyt samt de där adjuvant behandling planerats Antal registrerade uppföljningar samt täckningsgrad, 28 samt 21 års opererade patienter Målnivå för poängbedömning Poängbedömning, effektmått Poängbedömning, processmått Preterapeutisk staging, primärtumör, för opererade patienter Preterapeutiska stadieindelningen (T) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion) och som ej fått preop strålbehandling, Preterapeutiska stadieindelningen (T) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion) och som fått preop strålbehandling, Preterapeutiska stadieindelningen (N) vs TNM-systemet (PAD) för de som opererats (exkl laparatomi utan resektion och lokal excision), Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, uppdelat på M-stadium och operationstyp, Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, uppdelat på högsta kirurgiska kompetens för resecerade fall CRM, för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann eller TEM T-stadium, resecerade fall T1-Stadium för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision N-stadium, resecerade fall M-stadium för samtliga fall, Antal undersökta körtlar uppdelat på preoperativ strålbehandling, resecerade fall Antal undersökta körtlar uppdelat på pn-stadium, resecerade fall Minsta longitudinella resektionsmarginal (mm), uppdelat på främre resektion, rektumamputation och Hartmann, Postoperativa komplikationer för opererade patienter uppdelat på utförd operation Postoperativa komplikationer för opererade patienter uppdelat på laparoskopiskt opererade och ASA-klass, Oplanerad intagning inom 3 dagar för opererade patienter uppdelat på postop vårdtid och ASA-klass, Avlidna inom 3 dagar uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, för opererade patienter, Avlidna inom 9 dagar uppdelat på kurativ operation, ASA-klass, operationstyp och ålder, för opererade patienter, och 9 dagars mortalitet uppdelat på operationstyp, Vårdtid (median) i förhållande till ASA-klass, kön och utskrivningsnivå. resecerade fall Adjuvant behandling planerad, för opererade patienter, stadium II-III, Adjuvant behandling planerad uppdelat på stadium, ålder, operationstyp och kön, för opererade patienter Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

5 Figurer 32 Adjuvant behandling planerad för opererade patienter uppdelat på ASA-klass och ålder, stadium III, Palliativ behandling planerad, uppdelat på region och ålder, alla M1-patienter, Patienter med metastasering, M1, bedömda eller remitterade för ställningstagande till metastaskirurgi, uppdelat på region och kön, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med främre resektion, uppdelat på anastomosläckage, Lokalrecidiv inom 5 år för resecerade fall, uppdelat på perforation, Lokalrecidiv inom 5 år för resecerade fall, uppdelat på tumörstadium, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med främre resektion, uppdelat på sköljning, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med rektumamputation, uppdelat på sköljning, Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats med Hartmann, uppdelat på sköljning, Fjärrmetastaser (tom ), resecerade fall, tumörstadium I-III, uppdelat på region, utförd operation och kön, 21 års patienter Figurer 1 Antal fall i Sverige Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , kvinnor Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, kvinnor Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, män Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, kvinnor Antal fall och täckningsgrad, Antal och andel opererade, Antal operationer med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, uppdelat på små, mellanstora och stora volymer, Antal sjukhus som opererat med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, uppdelat på små, mellanstora och stora volymer, Poängsumma för effektmått, 212 och Poängsumma för processmått, 212 och Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom sex veckor samt mediantid(dagar), 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från operation till PAD-svar, andel inom två veckor samt mediantid(dagar), resecerade fall 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom åtta veckor samt mediantid(dagar), resecerade fall Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade Väntetid från preoperativ MDT till start av preoperativ strålbehandling, andel inom två veckor samt mediantid(dagar), 213. Negativa ledtider samt de som saknar uppgift är exkluderade

6 Figurer 18 Väntetid från 1:a läkarbesök till preoperativ MDT, andel inom två veckor, Andel komplett preoperativ staging, opererade patienter Komplett preoperativ staging 213, opererade patienter Preterapeutisk staging, primärtumör, Preterapeutisk staging, lungmetastaser, Preterapeutisk staging, levermetastaser, Andel preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd Andel preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla <=75 år, Preoperativ bedömning i MDT-grupp, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd, Preoperativ bedömning i MDT-grupp uppdelat på ålder, för alla utom de där endoskopisk polypektomi var enda åtgärd, Andel som fått preoperativ strålbehandling av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ strålbehandling av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, < 75 år, Andel som fått preoperativ strålbehandling för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, >=75 år, Preoperativ strålbehandling för de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ strålbehandling för de som opererats, uppdelat på tumörnivå, Andel som fått kort stråldos av de som opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision Andel som fått preoperativ cytostatika av de som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann Andel som fått preoperativ cytostatika av de som opererats med TEM eller lokal excision Preoperativ tarmförberedelse uppdelat på optyp, resecerade fall, Andel preoperativ avlastning, resecerade fall Fördelning av operationstyp Fördelning av operationstyp, M, Fördelning av operationstyp, tumörnivå -5 cm, resecerade fall Fördelning av operationstyp, tumörnivå 6- cm, resecerade fall Andel patienter som erhållit kurativt syftande behandling, resecerade fall Andel av alla patienter som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann, Fördelning av ligaturer, resecerade fall Fördelning av ligaturer, för de som opererats med rektumamputation, Kärlligaturer Andel som fått stomi, för män opererade med främre resektion Andel som fått stomi, för kvinnor opererade med främre resektion Andel laparoskopiassisterad kirurgi, resecerade fall Laparoskopiassisterad kirurgi och konverterade, resecerade fall Andel peroperativ rektumperforation, resecerade fall Andel peroperativ rektumperforation, resecerade fall Peroperativ rektumperforation, resecerade fall Funnelplot, peroperativ rektumperforation, resecerade fall Andel resektion av annat organ, resecerade fall, uppdelat på kön, Sköljning, för de som opererats med främre resektion eller Hartmann, Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

7 Figurer 57 Peroperativ medianblödning i ml, hos patienter som opererats med främre resektion, rektumamputation eller Hartmann Högsta kirurgiska kompetens vid operation, resecerade fall Radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter Funnelplot, radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade fall uppdelat på optyp, Andel radikalt opererade enligt kirurg och patolog, för resecerade M-patienter uppdelat på kirurgisk kompetens, Andel där CRM>1 mm, för resecerade fall Funnelplot, andel där CRM>1 mm, för resecerade fall Cirkumferentiell marginal, resecerade fall Cirkumferentiell marginal hos resecerade M-patienter Fördelning av stadium, resecerade fall Andel resecerade patienter, bland M1-patienter Andel undersökta körtlar 12, resecerade fall Andel med undersökta körtlar 12, resecerade fall Andel med minst 12 undersökta körtlar uppdelat på patologilab, resecerade fall, 29,211 eller Andel PAD-rutor ifyllda, resecerade fall Andel ifyllda PAD-rutor, resecerade fall Mucinös cancer, kärlinväxt, perineural växt samt differentieringsgrad, resecerade fall Andel postoperativa komplikationer, resecerade fall Postoperativa komplikationer, resecerade fall Clavien gradering, resecerade fall Postoperativa komplikationer i relation till reservoir, för de som opererats med främre resektion, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på region, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på kön och preoperativ strålbehandling, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på tumörhöjd och preoperativ strålbehandling, Anastomosinsufficiens för de som opererats med främre resektion, uppdelat på stomi, Reopererade inom 3 dagar, för de som opererats, Reopererade inom 3 dagar, för de som opererats Avlidna inom 3 samt 9 dagar efter operation, resecerade fall Funnelplot, döda inom 3 dagar, resecerade fall Funnelplot, döda inom 9 dagar, resecerade fall Avlidna inom 3 och 9 dagar efter operation, resecerade fall Avlidna inom 3 dagar efter operation, resecerade fall. Uppdelat på kön och preop strålbehandling, Vårdtid (median) för patienter utskrivna till hemmet, resecerade fall, Medianvårdtid för patienter utskrivna till annan vård, resecerade fall, Postoperativ bedömning i MDT-grupp för de som opererats samt de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej, Postoperativ bedömning i MDT-grupp för de som opererats samt de där endoskopisk polypektomi varit enda åtgärd, avlidna inom 3 dagar ingår ej,

8 Figurer 94 Adjuvant behandling planerad resp given, för resecerade patienter <75 år, stadium III, Andel som fått palliativ behandling planerad, blivit bedömda/remitterade till metastaskirurgi eller fått annan behandling, M1-patienter, Andel inkluderade i studier, Inkluderade i studier, Täckningsgrad avseende uppföljningsblanketten. Patienter som opererats 28 eller Relativ 3-årsöverlevnad för resecerade M-patienter Samt hazard ratio (död oavsett dödsorsak) justerat för ålder, kön, tumörstadium och asaklass Medianöverlevnad (total), års M1-patienter Total och relativ överlevnad för års patienter Relativ överlevnad uppdelat på stadium, års patienter Relativ överlevnad för resecerade fall, tumörstadium I-III, 21 års patienter Total femårsöverlevnad i Sverige, uppdelat på kön, års patienter Total femårsöverlevnad i Sverige uppdelat på operationstyp, års patienter Relativ femårsöverlevnad i Sverige, uppdelat på operationstyp, års patienter Relativ överlevnad uppdelat på tidsperiod, års opererade patienter Stomi nedlagd för de som opererats med främre resektion och fått en temporär stomi, års patienter Lokalrecidiv inom 5 år för de som opererats, års patienter Lokalrecidiv inom 3 år för de som opererats, års patienter Lokalrecidiv inom 5 år för de lokalt radikalt opererade, uppdelat på region, Lokalrecidiv inom 3 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 3 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T4, Lokalrecidiv inom 5 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, för resecerade M-patienter, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, resecerade fall, T4, Funnelplot, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T1-T3, de som fått preop strålbehandling, Funnelplot, Lokalrecidiv inom 3 år, resecerade fall, T1-T3, de som ej fått preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år, resecerade fall uppdelat på preop strålbehandling, Lokalrecidiv inom 5 år för de lokalt radikalt opererade, uppdelat på operationstyp, Utveckling av fjärrmetastaser inom 5 år för de som opererats, tumörstadium I-III, Fjärrmetastaser inom 3 år för opererade patienter med tumörstadium I-III, Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas (inom 3 år), resecerade fall 28-21, stadium I-III Andel som bedömts på MDT-konferens pga lokalrecidiv och/eller fjärrmetastas (inom 3 år), resecerade fall 28-21, stadium I-III Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

9 1 Inledning Detta är den 32:a rapporten med data rörande rektalcancer från Svenska Kolorektalcancerregistret. Här presenteras 213 års resultat samt uppföljning efter 3 och 5 år. Rektalcancerdelen av registret inkluderar nu totalt ca 32 patienter. Liksom de senaste åren, har vi mycket god täckningsgrad (> 98 procent). Den övergripande målsättningen för oss som arbetar med kolorektalcancerregistret är att förbättra för de individer som drabbas av kolorektal cancer. Denna rapport vänder sig därför i första hand till professionen med syftet att ge underlag för att utvärdera sin egen verksamhet. Många figurer och tabeller redovisas på kliniknivå och förhoppningen är att detta skall stimulera till interna diskussioner om förändringar över tid och vart man vill nå. Främst skall varje enhet kunna följa sin egen utveckling. Jämförelser med riksgenomsnitt och andra behandlande enheter kräver kunskap om potentiella störfaktorer såsom exempelvis case-mix. Data i rapporten är ej primärt tänkta att användas som ekonomiska styrmedel. Vi hoppas däremot att skillnader kan inspirera till givande diskussioner om potentiella samband som kan utveckla vården vidare. Synbart enkla skillnader i exempelvis reoperationsfrekvens, vårdtid och recidiv kan ofta upplevas mer intressanta om de kopplas till andra parametrar såsom överlevnad, återinläggningsfrekvens och surrogatmått på kirurgisk kvalitet. Din kliniks egna data som inte framgår av denna rapport kan Du få från Ditt regionala cancercentrum eller direkt genom inloggning i INCA. De kvalitetsvariabler som presenteras i form av process- och effektmått har väckt mycken diskussion och vi vill uppmana till vi håller diskussionen vid liv. Det är viktigt att varje klinik begrundar sina data och förhoppningsvis levererar bättre siffror nästa år som ett led i kvalitetsarbetet. Täckningsgraden för inrapportering är genomgående är mycket hög vilket är glädjande, men täckningsgraden för uppföljningsblanketten är fortfarande alldeles för låg i tre regioner. Inrapportering av utfallsdata måste vara ett minimikrav vid handläggning av patienter med rektalcancer och är en förutsättning för kvalitetsförbättring. Det är förstås minst lika viktigt att data som läggs in är korrekta. Styrgruppen är övertygad om att validiteten höjs om data förs in löpande i processen. Inte minst gäller det röntgenfynd och operationsfynd. Registrering och kvalitetsarbete måste vara en naturlig del i den kliniska vardagen. Det kan uppstå tveksamheter angående definitionen av en variabel. Använd då informationsfunktionen genom att högerklicka på i-knappen och om det inte hjälper, fråga din regionalt ansvariga. Strukturerade, standardiserade protokoll för PAD-svar, röntgenutlåtande och även operationsberättelser underlättar en prospektiv och korrekt registrering. Avseende strukturerade PAD-svar och radiologisvar är formulär för detta i skrivande stund under utarbetande och avsikten är att sådana formulär ska införas i registret 214/2. Det är av stor vikt att kvalitetsdata kan tas ut så snabbt och lätt som möjligt för att alla kliniker ska kunna använda data i sitt kliniska kvalitetsutvecklingsarbete. Ju mer man lokalt har användning för data, desto större chans är det att data kommer in. Styrgruppen arbetar på att få fram mallar för online-uttag av vissa data, till att börja med de effekt- och processmått som är utvalda som kvalitetsindikatorer. Detta arbete planeras bli färdigt under 214, så alla kliniker kan få ut sina lokala data jämfört med region och riket online. Om dessa data ska kunna användas förutsätter det dock att inrapporteringen sker prospektivt så data blir robusta vid punktmätning. Denna sammanställning är framtagen av styrgruppen i samarbete med Robert Johansson vid Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå, och baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för rektalcancer på INCA-plattformen

10 1 Inledning Kommentarerna kan i vissa fall uppfattas ha fokus på det som bör förbättras, men det bör understrykas att det överlag är imponerande siffror på populationsnivå. Vi hoppas att denna rapport motsvarar Era förväntningar. Förhoppningsvis finns här intressanta fynd för varje enskild kirurg! Återigen ser vi gärna kommentarer till rapporten av såväl positiv som negativ karaktär, då ett mål är att förbättra även rapporten successivt. Trevlig läsning! 1 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

11 2 Organisation 2.1 Styrgruppen Ordförande: Ingvar Syk, Forskningsansvarig: Anna Martling, Kolon huvudansvar: Annika Sjövall, Rektum huvudansvar: Karl Kodeda, 2.2 Kirurgrepresentanter Anna Martling och Annika Sjövall, Stockholm/Gotlandregionen Helgi Birgisson och Pia Jestin, Uppsala/Örebroregionen Niklas Zar och Bärbel Jung, Sydöstra regionen Ingvar Syk och Gudrun Lindmark, Södra regionen Karl Kodeda och Stefan Skullman, Västra regionen Michael Dahlberg och Håkan Olsson, Norra regionen 2.3 Onkologrepresentanter Maria Gustafsson-Liljefors, Stockholm/Gotlandregionen Bengt Glimelius, Uppsala/Örebroregionen Maria Albertsson, Sydöstra regionen Anders Johnsson, Södra regionen Susanne Ottosson, Västra regionen Ingrid Ljuslinder, Norra regionen 2.4 Patologrepresentanter Britta Halvarsson, Avdelningen för patologi och cytologi, Aleris Medilab, Täby Sam Ghazi, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm 2.5 Radiologrepresentant Lennart Blomqvist, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm 2.6 Seniorrepresentant Lars Påhlman, Uppsala/Örebroregionen 2.7 Nationellt stödteam vid Regionalt Cancercentrum norr, Umeå Gunilla Andersson, Koordinator, Åsa Sundberg, Registerkonstruktör, Lena Nathanaelsson, Statistiker (kolon), Robert Johansson, Statistiker (rektum),

12 2 Organisation 2.8 RCC:s representanter i styrgruppen Erik Holmberg, RCC Väst Lena Damber, nationell samordnare, kvalitetsregistren för cancer 2.9 Förklaringar De sjukhus som opererar färre än tio patienter ingår i gruppen Övriga. För 213 ingår följande sjukhus i denna grupp: Alingsås, Hudiksvall, Ljungby, Norrtälje, Skellefteå, Sollefteå, Visby, Västervik och Ystad. Följande operationstyper ingår i resecerade fall : Främre resektion, rektumamputation och Hartmanns operation. Registret har både 3- och 5-årsuppföljning. De som inte behöver följas upp är de som har något av följande ifyllt i anmälan: Terapeutisk åtgärd = Nej, Kirurgisk åtgärd = Enbart stent, Utförd operation = Laparotomi utan resektion, Utskriven till = Avliden och Död inom 3 dagar = Ja. Det kan tyckas märkligt att slumpvariation nämns som tänkbar förklaring på sina håll i rapporten då materialet inte baseras på något slumpvis urval utan på totala antalet observationer under en tidsperiod. Dock kan det finnas en slumpvariation över tid och extremvärden är därför troligare för sällanhändelser och för sjukhus med liten patientvolym. I några fall har vi därför valt att redovisa data för flera konsekutiva år så att patientvolymen blir större. Nytt i årets rapport är s.k. funnel-plots där sjukhus med mindre volym har ett bredare konfidensintervall. Som synes ligger sjukhus med större volym, och högre statistisk säkerhet till höger där konfidensintervallen är smalare. Enkelt uttryckt bör alla hålla sig inom tratten. Vi har valt att sätta ut 95- och 99-procentiga konfidensintervall, där det senare är streckat. I dessa figurer representerar röda linjen målnivån för respektive parameter och svarta linjen genomsnittet i Sverige. Vi har vidare valt att endast sätta ut en förklarande siffra för de enheter som ligger utanför 99%-iga konfidensintervallet (siffrorna går annars på varandra och blir oläsbara). Siffran för ditt sjukhus finner du i tabell 1. Du kan i de flesta fall identifiera var Ditt sjukhus befinner sig i grafen genom att se på patientvolym på x-axeln och på värdet av den undersökta variabeln på y-axeln. Dessa data återfinns i de flesta fall i angränsande tabell. 12 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

13 2.9 Förklaringar Tabell 1. Sjukhusnamn och nummer till funnelplots Sjukhus Nummer Blekingesjukhuset 1 Borås 2 Danderyd 3 Eksjö 4 Ersta 5 Eskilstuna 6 Falun 7 Gävle 8 Halmstad 9 Helsingborg 1 Jönköping 11 Kalmar 12 Karlstad 13 Karolinska 14 Kristianstad Kungälv 16 Lidköping 17 Linköping 18 Mora 19 Norrköping 2 NU-sjukvården 21 Nyköping 22 Skånes univsjh 23 Skövde 24 St Görans 25 Sunderbyn 26 Sundsvall 27 Södersjukhuset 28 Södertälje 29 Umeå 3 Uppsala 31 Varberg 32 Värnamo 33 Västerås 34 Växjö 35 Örebro 36 Örnsköldsvik 37 Östersund 38 Östra sjukhuset 39 Övriga 4

14 3 Cancerregisterdata 3 Cancerregisterdata Män Kvinnor Figur 1. Antal fall i Sverige Figur 1. Dessa data kommer från cancerregistret och som framgår diagnosticeras något högre andel män och totalt varje år kring 2 patienter med rektalcancer. Bland dessa kan det finnas obduktionsfall, något vi valt att inte ha med i kvalitetsregistret. Cancerregistret registrerar dessutom även polyper med höggradig dysplasi samt andra tumörformer medan vi endast har med invasivt adenocarcinom i rektum. Således finns en diskrepans mellan antalet fall i cancerregistret och antalet fall i kolorektalcancerregistret som är på några procent. 14 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

15 5 4 Incidens Mortalitet Figur 2. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , män 5 4 Incidens Mortalitet Figur 3. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , kvinnor Figur 2-3. Incidensen förefaller nu stabil över tid medan mortaliteten avtar.

16 3 Cancerregisterdata 3 25 Incidens Mortalitet Figur 4. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, män 3 25 Incidens Mortalitet Figur 5. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder < 8 år, kvinnor 16 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

17 25 2 Incidens Mortalitet Figur 6. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, män 25 2 Incidens Mortalitet Figur 7. Åldersstandariserad incidens och mortalitet per 1 invånare i Sverige , ålder 8 år, kvinnor

18 4 Kvalitetsregisterdata 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 2. Tabellsammanfattning uppdelat på kön, 213 års patienter Män Kvinnor Totalt Sida Antal Täckningsgrad, anmälan (%) (77-1) Komplett staging, opererade (%) (83-1) (77-1) (82-1) Preop MDT, elekt op ej end polypektomi (%) (75-1) (6-1) (71-1) Antal opererade Perop tarmperforation, resecerade (%) (-) (-13) (-14) Ackrediterad och/eller specinr, resecerade (%) (71-1) (75-1) (87-1) Radikalt op enligtpad/kir, resecerade M (%) (71-1) (71-1) (71-1) Undersökta körtlar >=12, resecerade(%) (55-1) (5-1) (53-1) Postop mort inom 3 dagar, , (%) (-12) (-7) (-7) Medianvårdtid (dagar), opererade (5-18) (6-16) (5-) Postop bedömning i MDT-grupp, op och end polypektomi (%) (17-1) (69-1) (35-1) Adjuvant beh planerad, resecerade stadiii , <=75 år (%) (4-1) (-1) (38-1) Inkluderad i studie (%) (-67) (-59) (-61) Relativ överlevnad, resecerade M, Lokalrecidiv inom 3 år, 28-21, resecerade, M, T1-T3 (%) (-11) (-3) (-) Inom parentes är min- och maxvärden för sjukhus som opererat minst tio patienter Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

19 Tabell 3. Antal registrerade fall samt täckningsgrad, 213 Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra 21 1 Totalt Tabell 3. Denna tabell anger nämnaren i de analyser som fortsättningsvis presenteras på regionnivå avseende alla diagnostiserade fall. Täckningsgraden är beräknad gentemot cancerregistret med selektion för ICD-1 C2.9 samt PAD 96 och 996. Som nämnts i kommentar till figur 1 ingår ej obduktionsfynd eller höggradig dysplasi. Detta är överlag mycket bra! Samtliga vidare analyser bygger på att vi har en så komplett täckningsgrad som möjligt av diagnosticerade patienter. Av erfarenhet vet vi att alla regioner på sikt uppnår närmare 1 % täckningsgrad. Eftersom arbetet tids nog ändå kommer göras är det vår starka rekommendation och önskan att det prioriteras före dead-line och än hellre löpande under året. Detta ger alla möjligheter att få ut mer av arbetet som tids nog ändå läggs ner. Dessutom är det helt centralt för att vi som arbetar med att analysera data skall kunna återrapportera på ett adekvat sätt. Tabell 4. Antal fall som fått adjuvant onkologisk behandling samt täckningsgrad för dessa, Täckningsgraden beräknas utifrån de som fått preop strålbehandling och eller preop cyt samt de där adjuvant behandling planerats Antal fall 212 Täckn.grad 212 (%) Antal fall 213 Täckn.grad 213 (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 4. Tydligt att inrapporteringen av onkologisk behandling släpar efter. Den huvudsakliga orsaken är att det finns patienter som behandlas mer än sex månader efter kirurgi varför det är svårt att få en lika bra täckning för onkologisk behandling som för kirurgisk. Detta förklarar dock inte skillnaderna mellan regionerna.

20 4 Kvalitetsregisterdata Tabell 5. Antal registrerade uppföljningar samt täckningsgrad, 28 samt 21 års opererade patienter Antal registrerade fall Täckningsgrad (%) Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Tabell 5. Se tabell 3. En förutsättning för att kunna tolka och jämföra uppföljningsdata är en hög täckningsgrad. Till skillnad från tidigare år, har på senare tid, eftersökta uppföljningsdata inte rapporterats in i tid från alla sjukhus för att kunna presenteras i årsrapporten. Bidragande till detta kan kanske vara att vi försökt tillgodose önskemålet att redovisa färskare uppföljningsdata. I syfte att tidigare kunna redovisa förändringar, förbättringar och identifiera problemområden har vi därför begärt in data från sjukhusen tidigare under året. Vi har även valt att redovisa uppföljningsdata efter både tre och fem år rörande en rad parametrar då man kanske inte vill kännas vid historiska resultat på samma sätt. Styrgruppens förhoppning är att detta kommer att fungera ännu bättre kommande år även om flera regioner verkligen ligger bra till med inrapporteringen. Vi vill ge läsarna en bra tillgänglighet till kompletta, valida och färska data. Även om allt inte är med i årets rapport är det viktigt att det som inte rapporterats in i tid görs i efterhand. Data i registret är levandeöch korrigerbara. Varje uttag, inklusive det till denna rapport, får därför ses om en ögonblicksbild. Dock används data flitigt efter uttaget för rapporten varför saknade uppgifter och felaktigheter skall åtgärdas. Vi skulle rekommendera att sjukhusen kontinuerligt under året rapporterar in uppföljningsdata tre respektive fem år efter operation och inte väntar till nästa årsskifte. Vänligen se figur 98 för täckningsgraden uppdelat på respektive sjukhus. 2 Rektalcancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 380 per år diagnosticeras i norra regionen. Koloncancer drabbar något

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Njurcancer Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Stockholm, november 2014 Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum

Läs mer

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Stöd För Diagnos/ska Nätverk Kolorektal Cancer Stockholm - Gotland (SFDN)

Stöd För Diagnos/ska Nätverk Kolorektal Cancer Stockholm - Gotland (SFDN) Stöd För Diagnos/ska Nätverk Kolorektal Cancer Stockholm - Gotland (SFDN) Preliminära erfarenheter från etablering av ec regionalt expertnätverk. Lennart Blomqvist Adjungerad Professor överläkare Röntgenkliniken

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Ledproteskirurgi är ett vanligt ingrepp i sjukvården och tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Redovisa inkluderade artiklar Klafförsett stent för patienter som opererats för hjärtfel och har dysfungerande homograft i subpulmonell kammare

Redovisa inkluderade artiklar Klafförsett stent för patienter som opererats för hjärtfel och har dysfungerande homograft i subpulmonell kammare Redovisa en tabell per utfall, ex. risker i separat tabell. Bilaga 1 Klafförsett stent för patienter som opererats för hjärtfel och har dysfungerande homograft i subpulmonell kammare Utfallsmått: död Frigiola,

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Robotkirurgi - framtid eller redan här?

Robotkirurgi - framtid eller redan här? Robotkirurgi - framtid eller redan här? Peter Mangell Överläkare, Med dr Enheten för kolorektalkirurgi VO Kirurgi och Urologi SUS Malmö 2014-03-12 1 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Nej 2014-03-12

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99

Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99 Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99 (fax) Org.nr 160-3919 (bankgiro) Klara Östra Kyrkogata

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer