Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET

2 Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet som lärs ut i serien pela Bridge. En sammanfattning finns att beställa som budnyckel på Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ EKD6 ] 72 { E873 } 865 [ 97 [ 102 ] EK105 N ] kn98 { kn942 { D5 } E92 } KDkn1073 [ kn8543 ] D643 { K106 } 4 Väst Nord Öst yd 1{ 3} D 3[ 4} Det är en tuff negativdubbling som yd ger sig på men i ett system där Nord ofta har en högfärg går det inte an att vara blyg. Utspel: rutersex. Det vill till att Nord-yd tar sina fyra stick i spader och ruter men det bör inte vara alltför svårt. Bricka 2. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ 76 ] Ekn7642 { D952 } 5 [ 93 [ KDkn10 ] D93 N ] 1085 { E74 { K63 } EKD98 [ E8542 ] K { kn108 } kn432 } 1076 Väst Nord Öst yd 1NT 2NT 3NT Väst har visserligen bara 15 rena hp men troliga sex stick (när Öst inte är intresserad av högfärg) motiverar ett pålägg. Utspel: hjärterfyra. Hjärtersitsen betyder att Väst får en fridfull uppgift. Det är bara att godspela spadern för att ta tio stick med hjälp av den uppenbara klövermasken. Bricka 3. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ 874 ] EKkn854 { 64 } 103 [ KD1053 [ kn962 ] 109 N ] D72 { D952 { Ekn87 } K9 } D2 [ E ] 63 { K103 } Ekn87654 Väst Nord Öst yd 1} 1[ 2] 3]! 4} Öst visar en positiv hand med trumfstöd efter Nords okravsbud. Utspel: spaderkung. yd behöver ruteress rätt eller en ruterstöld för att klara sitt kontrakt. Hjärter till bordet och ruter mot handen klarar genast upp den saken. Trumfen 2-2 betyder sedan att det blir en övertrick. Nästa simultantävling: 17 februari Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen. [ EK ] Kkn { 1085 } Kkn9873 [ kn98632 [ D5 ] D95 N ] 1042 { Kkn63 { 972 } --- [ 1074 ] E8763 { ED4 } 102 } ED654 Väst Nord Öst yd 1} 1] 1[ 2} 3} 3NT Utspel: spaderdam. Nord spelar hjärter till esset och klövertio i avsikt att maska. Klövern sitter nu inte så bra men spadern desto bättre. Efter spaderfortsättning är det bara att inkassera nio stick. På rutervända från Öst efter klöverdam måste Nord släppa mot tian. Öst-Väst kan inte heller då arbeta fram något straffande stick. Bricka 5. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ 97 ] ED4 { } kn873 [ 106 [ kn82 ] Kkn6 N ] { kn93 { EK7 } K10652 } ED [ EKD543 ] 103 { D82 } 94 Väst Nord Öst yd 1] 1[ 2] 2[ Utspel: hjärtersex. venska BridgeFÖRBUNDET 9 februari 2015 imultantävling

3 Det är naturligt att släppa utspelet mot tian eftersom öppningshanden troligast har kungen. När tian vinner sticket kan yd bekvämt hämta hem en övertrick. Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ 6 ] K74 { } 9753 [ ED109 [ 5432 ] kn965 N ] ED832 { 107 { kn4 } E106 [ Kkn87 ] 10 { EKD2 } Kkn84 } D2 Väst Nord Öst yd 1} 1] D 2}! 3} 3] 4} Öst-Väst kan naturligtvis inte förstå att de har en utgång i korten den kräver ju onekligen en del av sitsen. Utspel: hjärtersex. yd kan inte undgå två förlorare i trumf och måste hålla tungan rätt i mun för att klara sig undan med en straff. Bricka 7. yd giv. Alla i zonen. [ --- ] Dkn98743 { 76 } K954 [ ED64 [ kn953 ] E N ] K65 { Ekn985 { K10 } 632 } kn1087 [ K10872 ] 102 { D432 } ED Väst Nord Öst yd 1[ 2{ 2] Utspel: ruterkung. Efter det naturliga utspelet kan Öst-Väst inte längre förhindra att Nord får en klöverstöld på bordet. Därmed blir det en övertrick. Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen. [ KD74 ] Ekn82 { 72 } 1076 [ 83 [ kn102 ] 1065 N ] K97 { D1094 { EK53 } Dkn95 [ E965 ] D43 { kn86 } 832 } EK4 Väst Nord Öst yd 1{ 2{ D RD 2[ 3{ Utspel: hjärtertre. När allt sitter runt blir Öst av med den andra hjärterförloraren på klöver och klarar därmed en övertrick. Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen. [ EKkn6 ] 8 { Ekn753 } E108 [ 108 [ 93 ] K762 N ] D10953 { D10942 { K86 } K3 [ D7542 ] Ekn4 { --- } } Dkn6 Väst Nord Öst yd 1{ 1[ 4] 4[ Nord visar styrka för 4[ med hjärtersingel men yd har inga tankar på slam. Utspel: spadertio. pelet erbjuder inga problem. Öst-Väst ska ha två klöverstick och det är allt. Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen. [ K764 ] 98 { D954 } E108 [ 105 [ Ekn82 ] D76432 N ] EKkn { kn6 { 108 } D32 [ D93 ] 105 { EK732 } 976 } Kkn54 Väst Nord Öst yd 1NT 2{! 2] Utspel: ruterfem. yd har ett naturligt spaderskift efter de båda rutersticken och det håller Väst i tre trick. Bricka 11. yd giv. Ingen i zonen. [ EK1075 ] 1043 { 1042 } 94 [ D642 [ kn3 ] Kkn6 N ] D { 8 { ED653 } E8752 [ 98 ] E98752 { Kkn97 } 3 } KDkn106 } { ] [ } { ] [ venska BridgeFÖRBUNDET 9 februari 2015 imultantävling

4 Väst Nord Öst yd 2] D 2NT 3NT Det är inte någon idealisk dubblingshand Öst har men när Väst inviterar med 2NT kommer man hyggligt bra till. Utspel: hjärtertre. yd vet ju inte vilken trekortsfärg Nord har startat från och sticker därför bordets dam för att spela hjärter tillbaka. Väst har åtta säkra stick och rutermasken kan snabbt ge hemgången. Men om yd har ruterkung, sitter Nord med båda spaderhonnörerna och då finns hemgången där. Under alla förhållanden kan det knappast skada att spela låg spader mot bordet. Nord tar in sig och fortsätter i hjärter. Väst kan nu ta tre ronder klöver för att se om Nord-yd avslöjar någonting. De viktiga är att behålla en klöveringång till vardera handen. edan måste Väst bestämma sig. Har yd spaderess är det rutermasken som gäller. Har yd ruterkung är det bara att spela spader. Det är här den s.k. bordsnärvaron kommer in. Hur har Nord-yd sakat? Hur självklart gick Nord upp med spaderkung? Bricka 12. Väst giv. Nord-yd i zonen. [ D5 ] 106 { K10642 } [ K86 [ E432 ] ED9852 N ] kn3 { 83 { Dkn7 } K8 } EDkn5 [ kn1097 ] K74 { E95 } 743 } { ] [ Väst Nord Öst yd 1] 1[ 2] 4] Utspel: klövertio. När Nord väljer ett ivt utspel satsar Väst på att bli av med sina ruter. Han spelar fyra ronder klöver och när yd sätter i trumf på den fjärde, sakar Väst förstås den sista rutern. Trumfen är numera lätt att lösa och det blir en övertrick. Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen. [ D5 ] 83 { } KD1096 [ K1063 [ Ekn8 ] 975 N ] KD62 { K873 { ED6 } Ekn [ 9742 ] Ekn104 { kn9 } 875 } 432 Väst Nord Öst yd 1NT 2}! D 2] 3}! 3{ 3] 4] Efter Nords utspelsdirigerande dubbling försöker Öst-Väst hitta en spelbar färg. Utspel: klöverfem. Öst ser till att ordna en klöverstöld på bordet och får sedan satsa på att trumfen sitter hyggligt. Det gör den nu inte men Nord-yd har inga förbindelser och mer än en straff finns inte att ta. Bricka 14. ÖT giv. ingen i zonen. [ 984 ] kn6 { ED72 } E1062 [ Dkn2 [ 763 ] EKD974 N ] { 86 { 93 } 73 [ EK105 ] 5 { Kkn1054 } KD5 } kn984 Väst Nord Öst yd 1{ 1] 2]! 2[ 3{ 5{ Nords överbud visar ruterstöd och minst limitstyrka. Redan att yd bjuder en andra färg berättar om utgångsintresse och när Nord förnekar tillägg får yd nöja sig med utgång. Utspel: hjärteress. 5 ruter är ett lättspelat kontrakt, där det bara behövs en spaderstöld på bordet. Bricka 15. yd giv. Nord-yd i zonen. [ Kkn862 ] EDkn8 { Dkn } K4 [ --- [ 1054 ] K96 N ] 1075 { EK1042 { 8753 } Ekn832 [ ED973 ] 432 { 96 } D95 } 1076 Väst Nord Öst yd 1{ 1[ 3[ 4} 4[ runt Utspel: ruterfem. Hjärtermasken måste gå och det gör den. venska BridgeFÖRBUNDET 9 februari 2015 imultantävling

5 Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen. [ D87654 ] 6 { Dkn82 } E6 [ K9 [ Ekn ] EKD3 N ] 9542 { K9 { } Kkn742 [ 1032 ] kn1087 { E5 } } D5 Väst Nord Öst yd 1} 2[ D 3{ 3] 4] Utspel: spaderfem. När det visar sig att trumfen sitter 4-1 är det nödvändigt att yd har ruteress. Men det är förstås klövern som först och främst måste hanteras. Väst tar utspelet på handen och känner på två höga trumf. å följer klöver till damen och ännu en klöver till Nords ess. Efter ny spader till bordet följer ruter mot kungen. Med ingångar i både ruter och trumf kan Väst bekvämt ta den klöverstöld som behövs. Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen. [ K72 ] KDkn742 { K72 } K [ D4 [ E10963 ] 65 N ] E { Ekn95 { 103 } D10984 [ kn85 ] { D864 } 72 } Ekn653 Väst Nord Öst yd 1] 2]! 2NT! Pass 3} 5} Utspel: hjärtertio. Några större problem erbjuder inte den här utgången. Klöverkung sitter rätt och spadern så snällt den bara kan. Bricka 18. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ Dkn84 ] 5 { E852 } kn962 [ --- [ ] 732 N ] Ekn98 { KD4 { kn1097 } EKD8543 [ EK653 ] KD1064 { 63 } 7 } 10 Väst Nord Öst yd 1[ 2} 3[ 4[ Med en normal limithöjning bjuder Nord 3}, vilket ger plats för 3[ som spärrhöjning. Utspel: klöveress. Här kan det bli en del variationer i spelet. Låt säga att Väst fortsätter med en andra klöver som yd stjäl. å följer låg trumf till bordet och den sitsen avslöjas. Om Öst går upp med esset på en hjärter från bordet kan han slå bort ruteress men yd spelar in handen i trumf och sakar ruter på två höga hjärter. Hjärterstöld på bordet följs av en klöver som yd stjäl lågt eller med esset om Öst sätter i trumf. ista hjärtern går till spaderdam och klöver ger stick för handens sista trumf. Om Öst kryper på hjärtern från bordet då? Det hjälper inte det heller. yd får visserligen bara ett hjärterstick men det blir i gengäld en trevlig korsstöld med stick för alla trumf. Och vad händer slutligen om Väst skiftar till ruter i andra stick? Efter ruteress och en hjärter mot handen kan Öst ta ett ruterstick men nu har yd alla trumf kvar och full kontroll. Bricka 19. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ 972 ] EKkn { } 72 [ KD43 [ 1085 ] N ] 98 { 2 { KD9 } K10 [ Ekn6 ] D6 { Ekn64 } Dkn98 } E6543 Väst Nord Öst yd 1NT 2NT Utspel: hjärtertre. Här är ruterbehandlingen minst sagt viktig. å hur ska färgen spelas? Faktum är att det finns tre nästan precis likvärdiga sätt: tian från bordet, hacka från bordet till knekten om Öst lägger lågt och hacka till esset. ammantaget blir det emellertid ett litet övertag för att börja med en hacka. kälet är att yd får se ett kort från Öst innan han bestämmer sig för knekt eller ess. När just nian kommer från Öst är det inget kort vilket som helst. Med tian på bordet lägger Öst inte nian utan att vara tvungen yds innehav är ju inte känt. Därmed handlar det om K9, D9 eller KD9 och i alla dessa fall är knekten rätt (nian singel är ju ingenting att göra åt). pelar yd enligt receptet blir det nu fyra ruterstick och hemgången är säkrad. - allt om bridge - venska BridgeFÖRBUNDET 9 februari 2015 imultantävling

6 Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen. [ EK9 ] 8654 { K65 } 732 [ 1065 [ D87 ] Dkn3 N ] E109 { kn1098 { ED732 } D108 [ kn432 ] K72 { 4 } EK954 } kn6 Väst Nord Öst yd 1{ 2{ D 2] Utspel: klöverknekt. Det är inte den fetaste av trumffärger som Nord har hamnat i. Uttrumfning är för övrigt inte direkt tilltalande med ruterhotet hängande över huvudet. Men samtidigt gäller det förstås att skrapa ihop de sju stick som behövs för att undvika Låt se nu, fyra svarta toppstick, hjärterkung och en ruterstöld är sex. Ja, kanske en stöld på handen också, eftersom Öst-Väst snart bara har ruter att spela. Nord tar utspelet på bordet och spelar ruter. Han tar en spadervända på handen och spelar trumf, som Öst tar för att spela klöver. Nord tar in hjärterkung, spelar spader till handen och tar sin ruterstöld. å följer klöver till detta läge: [ 9 ] 86 { K } [ 10 [ D ] D N ] 10 { kn10 { ED } [ kn4 ] { } 95 } Väst är inne och försvaret har ingen möjlighet att förhindra att Nord får ett trumfstick för en straff. Bricka 21. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ 6432 ] 54 { Dkn104 } 1087 [ E85 [ KD7 ] 863 N ] K109 { EK532 { 876 } Ekn [ kn109 ] EDkn72 { 9 } K963 } D542 Väst Nord Öst yd 1] 2{ 2NT 3NT Utspel: hjärterknekt. Med hjärtern öppnad är det inte tal om att godspela rutern, så vilka chanser har Öst? Har yd klöverkung andra, ger damen det nionde sticket. Rent teoretiskt finns det också en skvis om yd har både klöverkung och ruterhållet men rätt tempo lär inte gå att få till. å det är bara att slå klövermasken och hålla tummarna. Någon kung faller inte på esset och därmed finns bara åtta stick. Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ E1054 ] E654 { KDkn } 43 [ 6 [ D973 ] 8732 N ] D9 { E743 { 96 } KD109 [ Kkn82 ] Kkn10 { } 82 } { ] [ } Ekn765 Väst Nord Öst yd 1] 1[ 2[ Utspel: klöverkung. Öst-Väst tar sina båda klöverstick och Väst slår ifrån sig med ruteress och ruter. Det blir naturligt att fortsätta med spaderess och spadertio, vilket klargör trumfsitsen. Därmed kan yd ta resten för två övertrick: hjärter till esset, ny spadermask, uttrumfning, ruterkung och hjärter. Bricka 23. yd giv. Alla i zonen. [ D8 ] kn { K732 } 10 [ kn653 [ E107 ] --- N ] KD65 { kn10864 { D95 } ED87 [ K942 ] E83 { E } Kkn932 } 654 Väst Nord Öst yd 1} 1] 1[ 2] 3] Utspel: ruterfem. Nord gör inget problem av spelföringen. Får han inte hjälp med trumfen tar han sina ruterstölder och ger bort två trumfstick samt de båda essen. venska BridgeFÖRBUNDET 9 februari 2015 imultantävling

7 Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen. [ EK ] D104 { Kkn2 } --- [ kn6 [ 98 ] Kkn972 N ] 865 { 1095 { D643 } K107 [ D4 ] E3 { E87 } D98654 } Ekn32 Väst Nord Öst yd 1[ 2} 2[ 4[ Utspel: hjärterfem. Det är bara trumfutspel som hindrar Nord från att göra två övertrick. Nu kan han saka ruter på hjärterdam och stjäla den tredje rutern. KOMMANDE IMULTANTÄVLINGAR Hör med din klubb vilka datum den arrangerar simultantävling! VÅREN 2015 tisdag 17 februari onsdag 25 februari torsdag 5 mars måndag 9 mars måndag 16 mars* tisdag 17 mars* onsdag 18 mars* torsdag 19 mars* tisdag 24 mars onsdag 1 april torsdag 9 april måndag 13 april tisdag 21 april onsdag 29 april torsdag 7 maj måndag 11 maj tisdag 19 maj onsdag 27 maj * gratis för arrangörsklubben FACIT- PELKORT med kommentarer Med Facit-pelkort kan ni spela hemmabridge och jämföra er med andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar. Givarna är tidigare spelade i riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund för de poäng (score) ni får. Ett paket med Facit-pelkort innehåller en kortlek med 48 givar samt tillhörande häfte med scorer. Förutom scorer redovisas i häftet även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer kring spelföringen m m. Givarna kan spelas om hur många gånger som helst och kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel. 1 N 2 Ö 3 4 V 5 N 6 Ö 7 8 V 9 N 10 Ö V 13 N 14 Ö V 17 N 18 Ö V 21 N 22 Ö V 25 N 26 Ö V 29 N 30 Ö V 33 N 34 Ö V 37 N 38 Ö V 41 N 42 Ö V 45 N 46 Ö V 1 Kortlek med 48 givar Pris: 90: 52-sidigt häfte med scorer och förslag till budgivning och spel. 1 Givsamling med kommentarer 1 HANDLA DIREKT I VÅR INTERNET-BUTIK! ÖPPEN DYGNET RUNT! pela Bridge heter venska Bridgeförbundets kursserie, vilken är sprungen ur ett nordiskt samarbete. Det nordiska samarbetet började för omkring två år sedan. Tanken är, att hela Nordens nybörjare så småningom ska lära sig spela bridge på ett och samma sätt. De får då ett gemensamt bridgesystem som grund Nordisk tandard. pela Bridge finns i fyra delar. pela Bridge är ett utbildningspaket för nybörjare i bridge, innehållande kursbok, CD och kortlekar. Varje utbildningspaket innehåller: 1 st kursbok 1 st CD 2 st kortlekar Författare är Göran Petersson (pela Bridge 1 och 2), Magnus Lindkvist (pela Bridge 3 och 4) tillsammans med GeO Tislevoll (Norge) och Jacob Røn (Danmark). pela Bridge finns att beställa hos Bridgeförlaget. Paketpris 300: venska BridgeFÖRBUNDET 9 februari 2015 imultantävling

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar!

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! 3 x Micke Melander Sveriges Bridgeförbund 20013 Innehåll Förberedelser Inledning...3 Rikskonsulenter...3 Förberedelser Diskussion...4 Storleken...4 Till start...4

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn F R Å G A B R I D G E F Ä R G B E H A N D L I N G Fråga Bridge Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat skickas till Bridge. Våga fråga!

Läs mer

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti Nr 10. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade

Läs mer

KORSORDET 1/

KORSORDET 1/ KNEP & KNÅP KORSORDET VÅGRÄTT 1) Det här kan du, behöver inte bevisas (5). 3) Rätt som man på glada foton sett. (7). 8) Manchester, men inte i samband med fotboll (6). 10) Skumma (4). 11) Statlig affix

Läs mer

Festivalkung Arne och drottning Pia

Festivalkung Arne och drottning Pia B R I D G E F E S T I V A L S M - P A R Festivalkung Arne och drottning Pia TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TJOLPE FLODQVIST, LUND FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE Bridgefestivalens kung blev Arne Larsson och festivaldrottning

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld.

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld. S P E L T E K N I K L I T E L Ä T T A R E Lite lättare... TEXT: PETER VENTURA, KARLBO ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

Fotbollsbridge (!) TEXT & FOTO: BRITT-MARIE WAHLGREN, LERUM. En lördag i april spelade man fotbollsbridge

Fotbollsbridge (!) TEXT & FOTO: BRITT-MARIE WAHLGREN, LERUM. En lördag i april spelade man fotbollsbridge K L U B B E N L E R U M S B K Fotbollsbridge (!) i Lerums bridgeklubb Arne spottar råtta. Christina köper Gunnars landslagströja. Vinnarparet Anita och Bertil med TL Leif. Sega råttor. TEXT & FOTO: BRITT-MARIE

Läs mer

KORSORDET 5/2016. Konstruktör: Erik Olsson

KORSORDET 5/2016. Konstruktör: Erik Olsson KNEP & KNÅP KORSORDET VÅGRÄTT 1) Överhuvudtaget något påtagligt förr (13). 8) Rakt på sak (7). 9) Var våg. 21 (5). 10) Sörja (5). 11) Skifta färg (7). 13) Kan ställa till problem för syns skull (4). 15)

Läs mer

Svenskt JNM-guld på sagoön Island

Svenskt JNM-guld på sagoön Island Fr v: Erika Rosvall (coach), Simon Bech, Eric Arvidsson, Cecilia Cilla Rimstedt och kapten Roger Wiklund. På huk: Artikelförfattaren Micke Grönkvist. Svenskt JNM-guld på sagoön Island TEXT: MICKE GRÖNKVIST

Läs mer

I begynnelsen var Ely

I begynnelsen var Ely Ely Culbertson. I begynnelsen var Ely Oljekungens son blev bridgens konung TEXT: AHTO UIK UPPALA För trettio år sedan kom jag över en ljusblå inbunden bok på Rönnells antikvariat i tockholm; den hette

Läs mer