KOMMENTARER TILL GIVARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMENTARER TILL GIVARNA"

Transkript

1 KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v

2 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ AT9 JT4 KQ AT AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att bjuda mer. Öst-Väst klarar visserligen 3, men om Väst bjuder kommer inte Öst att a. Öst tror nämligen på utgång och resultatet blir då istället ett kontrakt som går bet. Öst spelar ut hjärterkung. föraren tar hjärteress och inleder uttrumfningen från bordet. Väst kan ducka en gång, men spelföraren går in på bordet på klöverkung och spela trumf igen. Väst måste ta för sitt ess. Försvaret får även stick för ruteress och hjärterdam, men sedan tar spelföraren resten. Nord spelar (NS poäng)

3 BRICKA 2 Ö/NS AJ8 4 Q K6 Q A7 QJ3 K2 AKT653 JT 982 T54 QJ7 K9 AT NT 3 Väst har inte riktigt styrka för 2 -inklivet, men färgen är lång och Östs förhands gör att vi kan bromsa i tid. Med hjärterhåll och 10 hp vill Öst invitera till 3NT, men Väst avböjer med 3 som blir slutbud. Syd avstår från att bjuda 3 eftersom han har minimum och det kan bli dyrt i zonen. Nord spelar ut en hjärter till knekt och Syds kung. Syd kan räkna ut att spelföraren har slut hjärter och attackerar istället bordets svagaste färg, spader. Det är viktigt att vända med spaderkung så att färgen inte blockeras. föraren tar spaderess och påbörjar uttrumfningen med låg ruter från handen. Nord går omedelbart upp med trumfesset, tar för spaderdam och ger därefter sin partner en spaderstöld. Väst spelar 3 = (ÖV poäng)

4 BRICKA 3 S/ÖV JT986 A5 A54 AKQ95 J62 K73 JT T8 J643 A Q42 KQ8 72 KT874 Q953 N Ö S V 1 1NT 2NT 3NT Nord visar sang genom att öppna med 1 och sedan återbjuda 2NT. Syd höjer till utgång. Väst startar med J som Öst vinner med kungen för att fortsätta med mer spader. Störst chans till hemgång finns i ruter. Men i partävling försöker vi ta så många stick som möjligt, så rekommendationen blir att slå en klövermask först. Misslyckas den övergår vi till rutern, men denna gång går sticket till Västs klöveress. När Syd sedan kommer in igen, spelas ruter till bordet följt av klöverknekt. Alla Östs klövrar maskas ut tack vare att flera ingångar finns kvar till bordet, något som inte varit möjligt ifall Syd inlett med spela ruter Ess-Kung-Dam. Syd spelar 3NT + 2 (NS poäng)

5 BRICKA 4 V/Alla 75 9 AT7542 J9 AKT J AKQT86 AKQT4 QJ2 KQJ6 3 X 4 5 Trots zonen vågar Nord spärröppna eftersom han har en stark sjukortsfärg. Öst får ett svårt budläge. 3 verkar vara ett naturligt val, men då missar Öst-Väst sin utgång. Med minst 18 hp är det tillåtet att upplysningsdubbla oavsett fördelning. Då får Väst chansen visa sin ruterfärg och Öst höjer till utgång med sitt fina stöd. föringen blir inga problem. Öst-Väst kan ta stick för sina bägge ess, men sedan trumfar spelföraren ut och sakar sina klöver på bordets höga spader. Väst spelar 5 = (ÖV poäng)

6 BRICKA 5 N/NS KQ T5 AT97 T8753 T842 AQ AJ2 A653 K64 KQ543 Q J97 J8 J862 K Nord visar en minimiöppning med återbudet 2. Syd som först hoppades på slam, får nöja sig med utgång. Öst spelar ut klöver. Spader hade varit bättre, men normalt brukar det löna sig att dra i den bästa av de objudna färgerna. Klöverdam tar stick och spelföraren fortsätter med ruterkung till ess och stöld. Sedan följer hjärteress, hjärterkung, ruterdam och ruterstöld. föraren fortsätter med klöveress, klöverstöld och en tredje ruterstöld. Eftersom Öst-Västs ruter satt fördelade 4-4, har nu bordets femte ruter blivit hög. föraren spelar spader till esset och sakar en spader på femte rutern. Eftersom han tidigare sakat spader på ruterdam, blir det bara ett spaderstick över till Öst-Väst. Nord spelar 4 +2 (NS poäng)

7 BRICKA 6 Ö/ÖV T65 KJ74 KT9 K83 KJ73 Q5 A85 J762 A92 T632 Q642 QT Q84 A98 J73 A954 Detta är en bricka där inga kontrakt går att spela hem. Man kan säga att alla tjänar på rund. Nord kan chansa på att öppna med 1 som ibland är bra, eftersom spader är högsta färgen och man då har en fördel i konkurrensbudgivningen. Om Nord öppnar med 1, leder det denna gång till slutbudet 1NT, som går flera straff. Rund (0 poäng)

8 BRICKA 7 S/Alla KQJ K A A874 K2 T53 AT 3 AJT943 K742 QJT Q87 QJ NT När Syd öppnar budgivningen vill Nord till utgång. Syd visar bägge lågfärgerna och Nord kan med sitt stabila spaderhåll avsluta budgivningen med 3NT. Öst spelar ut sin längsta färg som också är den enda objudna. Nord tar första stick med spaderknekt på handen för att kunna slå en dubbelmask i ruter. Väst kommer in på ruterkung och forstsätter med spader. Spaderess vinner sticket och spelföraren spelar in handen på klöveress för att upprepa rutermasken. När det går bra, tar spelföraren för samtliga höga ruter på bordet. Hemgången kan nu säkras med stick för klöverkung, men i partävling ska man försöka ta fler. Därför fortsätter spelföraren med hjärtertre och hoppas få stick för hjärterkung och spaderkung. Men Väst är på alerten och inser att han måste gå upp med hjärteress. Han vänder med klöver, och eftersom ingångar saknas till Nords hand, får Öst-Väst ytterligare ett stick i klöver. Nord spelar 3NT +1 (NS poäng)

9 BRICKA 8 V/ingen A43 QT8 754 Q965 QJ K3 32 KJ87 KT8 J74 KQJT6 43 A9652 A98 AT NT 2 2 Väst visar fem spader och fyra klöver. Öst som har en minimiöppning prefererar spadern på lägsta nivå. Nord har ett besvärligt utspel och väljer till slut den objudna färgen, ruter. föraren använder de röda essen som ingångar för att kunna spela trumf upp mot handens honnörer. Öst-Väst vänder ruter varje gång och spelföraren stjäl på handen. När trumfen turligt sitter 3-3 kan spelföraren trumfa ut och fortsätta med klöver. Eftersom Nord sakade på fjärde rutern, vet spelföraren att Syd nu har en hög ruter kvar. Därför slår han klövermasken över honom. Nord får stick för klöverdam, men måste sedan ge spelföraren resten. Väst spelar 2 +1 (ÖV poäng)

10 BRICKA 9 N/ÖV J2 J4 QJ92 K T973 T643 QJ AKQT9 KQ62 K T94 A85 A875 A86 1 X 2 2 3NT Syds hand är för stark för ett enkelt inkliv och han inleder istället med en upplysningsdubbling. När han sedan visar minst 17 hp och fem spader, tycker Nord med dubbelhåll i ruter att 3NT bör ha en god chans. Öst spelar ut en ruter och bordets singelkung vinner första stick. Eftersom Öst öppnat budgivningen kan spelföraren placera honom med alla tre essen. Bästa chansen är därför att spela låg klöver från bägge händer och hoppas att Öst har singeless eller högst två klöver. När Väst lägger klöverknekt förändras dock läget. Nu täcker istället spelföraren med kungen och Öst vinner med sitt äss. Sedan kan spelföraren i lugn och ro driva ut både klöverdam och hjärteress. Fem spaderstick, två hjärterstick och ett i vardera lågfärgen blir summa nio. Syd spelar 3NT = (NS poäng)

11 BRICKA 10 Ö/Alla 2 74 A7653 T8 A9862 Q9875 KT865 J94 KQJ74 53 T 632 AQJ93 KQ2 T AKJ4 1 1NT 3 3 3NT Syd visar hp och kräver till utgång med sitt hopp till 3. Nord har ett fint klöverstöd, men väljer ändå att tillsvidare visa ruterfärgen. Då kan Syd med hjärterhåll avsluta med 3NT. Öst har en bra spaderfärg att spela ut, men det är också Syds öppningsfärg, så han provar istället hjärter som är den objudna färgen. föraren lägger lågt på bordet och Väst tar esset. Väst fortsätter med ruterkung. föraren tar ruteresset och slår en spadermask. När den lyckas blir det övertrick i kontraktet. Övertricket är viktigt för att slå alla resultat i klöverkontrakt. Syd spelar 3NT +1 (NS poäng)

12 BRICKA 11 S/ingen AKQT42 KT QJ K974 J JT6 AQT5 A82 AKQ7 J83 N Ö S V 1 1NT 2 2 Öst har en stark hand men tråkig fördelning. Öst-Väst kan klara 3 om Öst vågar sig in i budgivningen, men i så fall kommer Nord att bjuda 3. Öst startar med ruteress och kung. föraren stjäl och trumfar ut. Sedan spelar han hjärter mot handens tia. På så vis får Öst-Väst bara två hjärterstick. Klövermasken misslyckas visserligen, men spelföraren får ihop nio stick. Nord spelar 2 +1 (NS poäng)

13 BRICKA 12 V/NS AQT5 J8 AK2 AK973 KJT K QJT852 AQ QJT X 1 1 X 2 4 Nord upplysningsdubblar men Syd har ingen honnörsstyrka för att bjuda första varvet. När Nord upplysningsdubblar igen och Öst-Västs budgivning dessutom avslöjat att Nord är kort i spader, törs Syd däremot bjuda utgång i sin långfärg. Väst hoppas på stöld och spelar ut sin singelton i Östs bjudna färg. föraren tar ruteress och trumfar ut. På ruterkung sakar han en klöver för att slippa gissa hur klövern ska spelas. Sedan låter han Öst-Väst få två spaderstick och stjäl den tredje med bordets sista trumf. Öst-Väst ska även ha stick för klöveress. Syd spelar 4 = (NS poäng)

14 BRICKA 13 N/Alla KQ A3 Q8642 JT5 AJ8 T7 A AK987 Q6543 J54 KJT93 Q2 KT NT 3NT En naturlig budgivning där Syd av taktiska skäl avstår från att visa sin klöverfärg. Det blir svårare för Öst att hitta rätt utspel när budgivningen inte avslöjat för mycket. Både 5 och 5 är säkrare kontrakt än 3NT. Men övertricken är lättare att få i sang, så Syd chansar på det. et hänger helt och hållet på utspelet. Att starta med spelförarens öppningsfärg är sällan rätt. Istället bör Öst satsa på att Väst har bra i någon av de objudna färgerna. Valet mellan trekortsfärgerna är svårt. Klövern är starkast men i den objudna högfärgen brukar ofta partnern ha längd. Öst väljer att chansa på spadern som är ett mycket bra utspel denna gång. föraren slår en lyckad rutermask och måste sedan även hoppas på klövermasken för att få sin hemgång. När den misslyckas går kontraktet två straff. Hade Öst valt något annat utspel hade spelföraren istället gjort två övertrick. Syd spelar 3NT -2 (NS poäng)

15 BRICKA 14 Ö/ingen KQ J9732 A82 A972 KQJ64 3 Q7632 A865 T95 QJ5 J 984 T4 73 KT864 AKT5 N Ö S V 1 1NT 2 3 Nord bjuder sina bägge färger. Syd har maximum och visar utgångsintresse med en höjning i klöver, men Nord har inget att tillägga. Öst-Väst har tre ess som tar stick. Men spelföraren kan trumfa ut och ta resten genom att godspela hjärterfärgen. Nord spelar 3 +1 (NS poäng)

16 BRICKA 15 S/NS - AK862 T932 T654 K765 Q97 K4 AK72 AQJ4 J53 AJ765 3 T9832 T4 Q8 QJ NT 4 Nord föreslår 3NT som slutbud, men Syd har en trumfspelsvänlig hand och korrigerar till 4. Öst som ser att det sitter illa, startar med spadertio för att ta bort stölder. föraren tar spaderess och blir genast medveten om hur illa det sitter. För att över huvud taget ha någon chans, måste rutern sitta 3-3 med damen för mask. Efter ruter till kungen och ruter mot bordet kommer damen från Öst. föraren stjäl nu en ruter lågt och Öst stjäl över. Om Öst nu gör något misstag, kan spelföraren faktiskt trumfa ut i fyra drag och hämta hem sina ruterstick samt klöveress och kung. Det blir tio stick. Men Öst hittar hjärtervändan till Västs ess och kung. När Väst sedan fortsätter med en tredje hjärter får Öst stjäla och kontraktet går en straff. Nord spelar 4-1 (NS poäng)

17 BRICKA 16 V/ÖV AKT8 J K9 Q A7 QJ54 KT9 AK97 T J5 Q2 T632 AQJ74 1 1NT 2 Nord bjuder om sin hjärterfärg trots att den är dålig. Syd har med 10 hp och ett bra stöd på gränsen till en utgångsinvit, men nöjer sig denna gång med. Öst börjar med ruteress och ruterkung som spelföraren stjäl. Han försöker dra ut trumfen, men hur han än spelar kan han inte undvika att förlora tre trumfstick. Dessutom drabbas han av trumfmatt, dvs att han måste stjäla ruter så många gånger att alla trumf tar slut. Men Öst-Västs ruter sitter 4-4 så även dessa tar slut och spelet förvandlas till sang. Med ess och kung i spader samt en massa höga klöver tar spelföraren resten. Nord spelar 2 +1 (NS poäng)

18 BRICKA 17 N/ingen QJ9 T K86 JT9 QJ87 97 K632 A7 AK6 AQJ52 A84 K862 T95 T43 Q NT 3 3 3NT Syd visar en jämn hand med hp. Nord högfärgsfrågar och Syd berättar med 3 att han inte har någon fyrkorts högfärg. Nord har nästan styrka för slam, men med låghonnörer och ingen bra trumf i sikte får han nöja sig med 3NT. Väst startar med spader. föraren får hjälp med spadermasken, men slår därefter en misslyckad rutermask. När det sedan visar sig att Öst-Västs ruter sitter 3-3, tar spelföraren resten. De som bjudit slam på brickan får en hög poäng, men att en mask av två ska lyckas och ruterfärgen dessutom ska sitta jämnt är lite mot oddsen. Syd spelar 3NT +3 (NS poäng)

19 BRICKA 18 Ö/NS Q98763 AKT KT AQ863 A7 AJ JT543 QJ5 KJT7 KQ NT 3NT Öst visar en jämn hand med hp och Väst höjer till utgång. Syd spelar ut hjärter till Nords kung. Nord överväger spadervända, men chansen är också god att partnern dragit för en bra hjärterfärg. Så Nord tar även för hjärteress och fortsätter med tian. föraren får stick för hjärterdam och tar även fem stick i ruter och tre höga klöver. Kontraktet är nu hemma och spelföraren fortsätter med spader mot kungen för att göra ett övertrick. Om Syd sakat rätt tar han nu för spaderess och sista på klöverknekt. Jämn hemgång. Öst spelar 3NT = (ÖV poäng)

20 BRICKA 19 S/ÖV A87 AK3 QT97 AT9 T94 JT8542 K3 75 J32 97 A64 Q8643 KQ65 Q6 J852 KJ2 1NT 2 2 3NT Väst förnekar fyrkorts högfärg och Öst avslutar budgivningen med 3NT. Oavsett utspel hinner spelföraren driva ut ruteress och ruterkung och ta resten. Detta är kvällens medelbricka. Väst spelar 3NT +2 (ÖV poäng)

21 BRICKA 20 V/Alla 84 J72 T62 J732 KT8 AK3 T65 A7543 T Q8754 AK QJ962 AKQ9653 J9 Q Syd kan bjuda 4 själv, men med genomgående färg vill han ge partnern chansen att bjuda 3NT. Nord har dåligt ruterhåll och föredrar 4. Väst spelar ut hjärter. föraren tar esset och måste maska i ruter innan han trumfar ut eftersom det bara finns två ingångar till bordet. Denna gång har Öst ess och kung ensamma i ruter och spelföraren får därför stick för ruterdam. Den fjärde rutern kan han saka på klöveress. Syd spelar 4 +1 (NS poäng)

22 BRICKA 21 N/NS AQ432 J3 974 AT3 J KJ K985 KT8 AQT94 T83 J2 K82 AQ652 Q Ingen har de 12 hp som krävs för öppning, men rund är inte att rekommendera på denna bricka. Nord öppnar och Syd kräver med 2 efter Östs inkliv. När Nord sedan visar en femte spader gör Syd en inviterande höjning. Men Nord ar förstås med sin minimihand. Öst spelar ut en klöver. föraren sticker Västs klöverkung med esset och försöker trumfa ut, men det lyckas inte när Väst har fyra stycken. föraren övergår då till hjärterfärgen och slår en mask som går bra. Han upprepar masken och tar för hjärteress och en fjärde hjärter som Väst stjäl med spaderknekten. föraren hinner emellertid saka två av sina tre ruterhackor på handen. Han tappar bara ett ruterstick, samt klöverdamen och trumfknekten. Nord spelar 3 +1 (NS poäng)

23 BRICKA 22 Ö/ÖV 762 AKQ9 K T85 AT J KT9876 JT975 J43 QJ62 AQ32 AQ K 1NT 2 2 3NT Nord frågar efter högfärg och avslutar med 3NT. Öst startar med ruter till bordets dam. föraren spelar hjärter till kungen, och mer hjärter till bordets dam och Västs ess. När sedan klövermasken lyckas blir det en övertrick. Syd spelar 3NT +1 (NS poäng)

24 BRICKA 23 S/Alla KQJ9 QT94 - AKJ93 A832 KJ3 KQ AJ T76 A86 T64 QT42 1 X Nord upplysningsdubblar Västs klöveröppning och Öst visar sitt klöverstöd. Syd har en svag hand med lång ruter och avvaktar därför ett varv med att bjuda sin färg. Väst är däremot inte nöjd med 2 utan vill sondera möjligheterna till utgång. Han bjuder 2 som visar bra hjärter och samtidigt förnekar ruterhåll. Öst som också saknar ruterhåll föreslår då slutbudet 3. För Väst är detta goda nyheter. Renons i en färg där partnern saknar håll betyder att anningen är perfekt för trumfkontrakt. Väst törs därför bjuda utgång i klöver. Nord spelar ut ruterkung som spelföraren stjäl. Han trumfar ut och ger Nord stick för spaderess. Sedan kan spelföraren på budgivningen räkna ut att Nord även har hjärterkung och spelar därför hjärterdam från handen. Nord måste täcka med kungen och spelföraren vinner med esset. Nord får sedan för hjärterknekt, men det blir försvarets sista. Väst spelar 5 = (ÖV poäng)

25 BRICKA 24 V/ingen A74 J32 AJT762 2 QT2 K8 J KT86 5 KQ95 A876 Q95 Q943 AT6 KJ3 2 3 X 4 Väst öppnar med ett spärrbud och Öst höjer spärren för att det ska bli ännu svårare för Syd att bjuda. Nivån har blivit obekväm men Syds fördelning är perfekt för en upplysningsdubbling. Nord svarar på lägsta nivå med sin längsta färg, som också blir slutbud. Öst spelar ut hjärter till Västs ess och Väst slår ut sig med ytterligare en hjärter. föraren tar hjärterkung och fortsätter med trumf. Öst tar ruteress och slår ifrån sig med mer ruter. föraren trumfar ut, tar för spaderess och spelar mer spader till bordets tia och Västs knekt. Det innebär att bordets fjärde spader blir hög och spelföraren kan saka bort en klöverförlorare. Man kanske tror att Öst-Väst kan förhindra denna utveckling genom att angripa klöverfärgen lite tidigare i spelet. Men effekten blir då istället att bordets fjärde klöver blir hög och spelföraren får saka sin spaderförlorare på den. et blir detsamma. En straff i kontraktet. Ingen större katastrof dock, när Öst- Väst bör klara att spela hem 3. Nord spelar 4-1 (NS -50 poäng)

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Hissen lektion - 1-2

Hissen lektion - 1-2 1 Q92 Nord K7 Ingen Q6 8 74 964 2 J92 K3 94 K632 KJ8653 853 84-1 Sp Pass 2 Sp Pass 3 Sp Nord valde försiktiga 3 Sp, när 4 Sp var fullt rimligt. Så även ett direkt 4 Sp av Syd. 2 865 Öst K32 K32 J976 KJ94

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida.

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida. JVM Analys Australien Från Rimstedts sida i Australien matchen så är det väl inte mer o säga än att de spelade felfritt mot oss förrutom i 1NT på bricka 11 där Mikael inledde brickan med ett skitutspel.

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Budgivning efter 2. Svarsbud:

Budgivning efter 2. Svarsbud: Budgivning efter 2 Efter 2 klöver-öppningen finns många svarshänder att ta hänsyn till, men en hel budnivå har försvunnit, så det blir svårare än efter en naturlig 1 klöver-öppning. Å andra sidan har öppnaren

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3 (Bridgetidningen 1985) MSKLÖVERN Max Ödlund Hur vill ni bjuda dessa händer? giv, alla i zonen. K 9 6 kn 4 3 kn 9 5 2 10 8 7 E D 6 E D 10 9 5 K D 8 4 3 Jaså, ni kom i 1 hjärter när utgången är i stort sett

Läs mer

Nr 34, 18 mars 2004 Rafflande slutstrid i DM-lag

Nr 34, 18 mars 2004 Rafflande slutstrid i DM-lag Filbyterbladet Nr 34, 18 mars 2004 Redaktör: Calle Ragnarsson Rafflande slutstrid i DM-lag Föreställningen heter DM-lag final. Huvudrollsinnehavarna är, i placeringsordning efter fyra av sju spelade omgångar:

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Bridgekonvention Stark Klöver

Bridgekonvention Stark Klöver Bridgekonvention Stark Klöver 2013-03-13 Våra öppningsbud 1 = 16+ 1 = 11-15, förnekar 5-korts HÖ 1 / = 11-15, 5-korts färg = 13-15, balanserad hand 2 = 11-15, 5-korts + 4-korts HÖ alt. 6+ 2 = 11-15, marmic

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 Nyheter i denna release Andra hands bud Fjärde hands bud Fi stör efter vår öppning Utspel Markeringar Mot Multi Mot 1NT Nyheter i denna release - N1-2008-11-16 Mot stark

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd.

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd. dth=45 valign=top style='width:33.5pt;padding:0pt 3.5pt 0pt 3.5pt'> 3h/s Invit (enda gången öppnaren kan passa under utgång). 3ny Primärt hållvisande 4c Krav 3ny 5431, 5530 eller 6430 3h/s/4c Naturliga

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

1 Allmänna principer och konventioner

1 Allmänna principer och konventioner 1 Allmänna principer och konventioner 1.1 Naturlig budgivning Alla bud är naturliga om inget annat explicit sägs. Detta innebär bl a: Färgbud lovar minst 4 kort i den bjudna färgen. Ett andra färgbud lovar

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

1 NT. Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /.

1 NT. Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /. 1 NT Visar 14-16 med balanserad hand, normalt inte 5422 eller 6322. Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /. 2 högfärgsfråga: a) delkontraktssökande med minst femkorts lågfärg och fyrkorts

Läs mer

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard SYSTEMBESKRIVNING Modern standard Wexiöbridgen 2000-10-10 Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner.........................

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer