Nationell simultantävling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET

2 Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet som lärs ut i serien pela Bridge. En sammanfattning finns att beställa som budnyckel på Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K43 ] K752 { D } Ekn874 [ ED6 [ 1075 ] kn10 N ] ED64 { E9852 { K73 } D52 [ kn982 ] 983 { kn1064 } K3 } } 1{ 1] Utspel: spaderfem. Utspelet skapar en frusen färg, dvs. en färg som ingen kan röra utan att förlora stick. Väst har emellertid ett bra alternativ i trumfvända. När Nord kryper på knekt och tia måste Väst byta färg. Oavsett vad han väljer kan Nord tråckla hem sitt kontrakt. En spadervända kan släppas till knekten och sedan maskar Nord ut klöverdam. Låg rutervända går till Östs kung men sedan är även den färgen låst. På ruteress och ruter stjäl Nord och använder sedan klöverkung för att ta en andra ruterstöld. Nästa simultantävling: 28 januari Bricka 2. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ E82 ] kn10 { E62 } EK963 [ K103 [ kn954 ] K84 N ] 62 { D1073 { Kkn84 } kn42 [ D76 ] ED9753 { 95 } 75 } D108 2] 4] Den som bara räknar till 16 hp kan tycka att det är otillräckligt för utgång men fyra sidostick och en nyttig trumfknekt är någonting helt annat. Utspel: rutersju. Tyvärr är det tveksamt om klöverlängden går att utnyttja i brist på ingångar. Även om färgen sitter 3-3 och och yd spelar tre ronder klöver med rutersak, kan Öst-Väst slå bort spaderess innan yd trumfat ut. Bättre är nog att satsa på att endera högfärgskungen sitter rätt. Då kan yd släppa utspelet till Öst och hoppas på att slippa en direkt spaderända. I så fall finns klöverchansen kvar. Efter ruter tillbaka från Öst tar yd med esset och slår hjärtermasken. Väst kan inte spela spader och därmed kan yd trumfa ut och godspela klövern. Hittar Öst att skifta till spader i andra stick kan yd klara sig genom att placera spaderkung hos Väst. Denne får då behålla sticket på spadertio och kan inte returnera färgen. } { ] [ Bricka 3. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ EDkn7652 ] D32 { --- } K106 [ --- [ 983 ] K9864 N ] Ekn10 { EK65 { D943 } D742 [ K104 ] 75 { kn10872 } kn53 } E98 1] 4[ D 5} 5] Kan Väst avhålla sig från att bjuda på dubblingen? Det är ju den enda inkomst som finns. Utspel: spaderess. Även om Väst mot förmodan hittar trumfdamen är det straff i kontraktet med tre förlorare i lågfärgerna. Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen. [ 852 ] 92 { EKD97 } 843 [ K10963 [ ED4 ] kn63 N ] { 852 { kn1064 } 75 [ kn7 ] EKD8 { 3 } EKD1096 } kn2 1} 1{ 2] 2[! 3} 5} runt Utspel: spadertre. Det vill till att Öst-Väst tar sina spaderstick för att det inte ska bli övertrick. venska BridgeFÖRBUNDET 20 januari 2015 imultantävling

3 Bricka 5. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ ] 9 { 1082 } Dkn864 [ kn87 [ EKD92 ] K1063 N ] D52 { E97 { K6 } K102 [ 4 ] Ekn874 { Dkn543 } E3 } 975 1[ 2[! D 3{ D De tvåfärgsvisande inkliven innebär alltid en risktagning, speciellt om färgerna är klena. Men de flesta bjuder nog på yds hand. Utspel: ruteress. Det är tydligt av både budgivning och spel att Väst har fina defensiva värden. å när Öst skiftar till spader efter ruterkung, stjäl yd den andra högt och fortsätter med ess och hacka i klöver. Det ger honom bordets klöverstick när han sett till att spara en trumfhacka på handen. å värre än en straff bör det inte bli. Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ 3 ] KDkn10632 { K104 } D5 [ D9 [ kn8652 ] 54 N ] E9 { 765 { Dkn82 } kn86432 [ EK1074 ] 87 { E93 } EK7 } 109 1[ 2] 3NT 4{ 4] 4NT 5} 6] Nord måste ta en liten omväg eftersom 4NT direkt på 3NT bör vara en naturlig slaminvit. Utspel: klövertio. Det finns just inga hot mot hemgången och Nord behöver bara trumfa ut för att ha sina tolv stick. Bricka 7. yd giv. Alla i zonen. [ KDkn8 ] D3 { D1093 } kn103 [ 75 [ ] Ekn1042 N ] K86 { Kkn4 { 6 } D97 [ E63 ] 975 { E8752 } 64 } EK852 1} 1] Även om Öst har bara 10 hp är det nog rätt att öppna med de fina toppsticken och anning i båda högfärgerna. Utspel: hjärterfem. När Öst får trumfen löst och klövern sitter 3-2 finns det tio stick från toppen. I praktiken kommer också ett elfte på ruterkung. Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen. [ Dkn73 ] KDkn { D8 } D1052 [ E4 [ K10 ] 1083 N ] 975 { K643 { kn10972 } kn984 [ ] E642 { E5 } 63 } EK7 1} 1{ 1[ 2{ 2[ Utspel: ruterfyra. Väst har nog svårt att undvika ruterutspelet och det ger yd en övertrick. Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen. [ E64 ] K8754 { KD4 } K10 [ D2 [ kn9753 ] kn963 N ] D10 { kn106 { E953 } 9872 [ K108 ] E2 { 872 } Ekn654 } D3 1NT 3NT Utspel: spadertre. Gissar Nord på spaderåtta i första stick och det bör han göra är det bäddat för tio stick. } { ] [ venska BridgeFÖRBUNDET 20 januari 2015 imultantävling

4 Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen. [ D765 ] { D1072 } 10 [ K9 [ 1083 ] Ekn72 N ] D9 { EKkn6 { 843 } Kkn4 [ Ekn42 ] K84 { 95 } 8753 } ED962 2NT 3NT Utspel: spadersex. Väst får sitt nionde stick i utspelet. Kan han sedan läsa ut att Nord startat från en fyrkortsfärg är en röd mask ofarlig för en övertrick. Den mask som är korrekt att slå är emellertid den i ruter, som ju kan bjuda på ett elfte stick om färgen sitter jämnt. Då blir det bara jämn hemgång. Bricka 11. yd giv. Ingen i zonen. [ E7632 ] 86 { E4 } Ekn96 [ D [ 954 ] KDkn9753 N ] 1042 { 763 { kn10985 } 75 } 103 [ Kkn108 ] E { KD2 } KD842 1} 3] 3[ 4NT 5} 7[ yd räknar med att Nord har minst femkortsfärg och om trumfdamen saknas bör Nord kunna hitta den. Utspel: hjärtertvå. Trumfdamen går ju inte att missa, så spelföringen är snabbt avklarad. Bricka 12. Väst giv. Nord-yd i zonen. [ kn8542 ] 4 { K97 } kn843 [ D [ E10763 ] KD952 N ] kn863 { Dkn86 { 543 } D72 [ K9 ] E107 { E102 } EK1096 } 5 1] 2] D 2[ 2NT 3} runt När Nord inte visar mer intresse bedömer yd sin hand alltför spelsvag för utgång. Utspel: hjärtersex. om det sitter kan Öst-Väst inte göra någonting åt fem trick. Nord kan ju lätt godspela spaderåttan för ett rutersak. Men det krävs att Nord inte låter Väst dra ut en av handens trumf med klöverdam. Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen. [ K643 ] 104 { D965 } K63 [ E1082 [ Dkn5 ] EKD97 N ] 652 { K72 { E84 } kn [ 97 ] kn83 { kn103 } D10854 } E972 1] 2NT 3[ 4] runt Utspel: rutersex. padermasken avgör om det blir sex trick eller bara fem. Bricka 14. ÖT giv. ingen i zonen. [ K6 ] 754 { Ekn863 } kn98 [ kn982 [ D1053 ] K1092 N ] Ekn8 { 102 { 9754 } KD5 [ E74 ] D63 { KD } E7632 } 104 1NT 2NT Utspel: spaderåtta. Mer är åtta stick finns inte om försvaret håller sig i skinnet. Bricka 15. yd giv. Nord-yd i zonen. [ 9742 ] 6 { } EDkn9 [ kn10 [ D865 ] EK54 N ] 73 { Kkn3 { ED42 } 8752 [ EK3 ] Dkn10982 { 98 } K10 } 643 1] 1[ 2] Utspel: spaderknekt. Eftersom Väst knappast spelar ruter ut, kan yd saka sina ruter på fyra ronder klöver. Det ger honom en övertrick. } { ] [ venska BridgeFÖRBUNDET 20 januari 2015 imultantävling

5 Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen. [ E98 ] { } 52 [ Kkn4 [ 1032 ] D9754 N ] Kkn8 { KD4 { 87 } 109 [ D765 ] E { Ekn92 } EK63 } Dkn874 1} 1] 2] D 3{ Utspel: hjärteråtta. Nord undviker alla problem genom att genast angripa spadern med ess och hacka. Han följer sedan upp med tre ronder klöver till stöld och en tredje spader. Efter den inledningen kan Öst-Väst inte få för mer än två höga trumf. Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen. [ E32 ] E543 { K2 } 8654 [ Kkn10987 [ 4 ] kn76 N ] D1098 { 1065 { Dkn73 } 10 [ D65 ] K2 { E984 } E732 } KDkn9 1} 2[ 3} Utspel: ruterfem. En klok försiktighetsåtgärd är att ta ruterkung och genast släppa ett trumfstick. Efter den inledningen går resten som en dans. yd tar in klöveress, då sitsen klargörs. edan är det bara att korsstjäla röda kort. Öst får snällt bekänna och tvingas i slutläget stjäla partnerns höga spader. En övertrick. Bricka 18. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ D54 ] E97 { 9752 } D97 [ 62 [ Ekn73 ] Kkn10654 N ] D3 { Ekn10 { D63 } E3 [ K1098 ] 82 { K84 } K1054 } kn862 1] 1[ 2] Den hyggliga utgången är inte lätt att hitta. Utspel: ruterfem. Med ruterkung rätt finns ingenting att göra åt Västs tio stick. Bricka 19. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ D7 ] EK65 { 943 } K873 [ E1043 [ K92 ] kn8 N ] D1074 { K7 { Ekn62 } ED652 [ kn865 ] 932 { D1085 } 94 } kn10 1} 1] 1[ 2NT 3NT Utspel: klövernio. yd hittar det utspel som inte omedelbart ger bort något stick men förlorar i stället tempo. Öst kan i lugn och ro arbeta med hjärtern för ett säkert nionde stick. Av bara farten kommer förmodligen också en övertrick. Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen. [ D8 ] E94 { K9853 } Dkn10 [ E7543 [ kn10962 ] 8 N ] K1073 { Dkn102 { E4 } 653 [ K ] Dkn652 { 76 } E8742 } K9 1{ 1[ D 3[ Utspel: hjärterdam. Nord-yd börjar med tre sidostick men därtill blir det bara ett trumfstick. Bricka 21. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ D6 ] { E } E76 [ K95 [ Ekn10742 ] E9 N ] D4 { { 105 } KD3 [ 83 ] Kkn { KDkn96 } } kn95 1] 2[ D 3[ 4] Utspel: spaderess. Väst missar förstås inte att vända i klöver efter spaderkung och venska BridgeFÖRBUNDET 20 januari 2015 imultantävling

6 därmed blir det två straff eftersom rutern är blockerad. Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ 4 ] 75 { EKD7652 } EKkn [ ED5 [ kn63 ] D10986 N ] Ekn2 { 10 { kn84 } } D876 [ K ] K43 { 93 } 93 2[ 3NT 3NT med två hackor i hjärter? Ja, vad finns att hoppas på? Det räcker ju att yd dyker upp med Dknx och att korten ska räcka för 5 ruter är nog mer osannolikt. Utspel: hjärteress. Tio stick blir det vad Öst än fortsätter med. Bricka 23. yd giv. Alla i zonen. [ E87 ] D98 { 1087 } [ K10 [ 654 ] 1074 N ] Kkn52 { kn6542 { EKD3 } D63 } Ekn [ Dkn932 ] E63 { 9 } K942 1{ 1[ 2{ 2[ D 2NT 3{ Östs dubbling visar rimligen en överstark sang eller någonting liknande. När Väst inte har tillräckligt för att bjuda 3NT på dubblingen retirerar Öst till ruterkontraktet. Utspel: spaderdam. Öst kan inte undvika två förlorare i vardera högfärgen och när klöverkung dessutom sitter fel blir det en straff. Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen. [ ED7 ] Kkn95 { kn93 } ED2 [ kn1084 [ 92 ] 862 N ] D743 { 7 { EKD106 } Kkn1074 [ K653 ] E10 { 8542 } 953 } 86 1NT Utspel: ruteress. Öst kan ta de fem första sticken men sedan blir det knepigare. Det är bara spaderskift som är alldeles ofarligt men också då kan Nord ganska enkelt reda upp situationen. Han tar ut ess-dam i spader, går till bordet på hjärteress och sakar klöver på spaderkung. Hjärtertio till knekten ger sedan sju stick även om Öst får för hjärterdam. pela Bridge heter venska Bridgeförbundets kursserie, vilken är sprungen ur ett nordiskt samarbete. Det nordiska samarbetet började för omkring två år sedan. Tanken är, att hela Nordens nybörjare så småningom ska lära sig spela bridge på ett och samma sätt. De får då ett gemensamt bridgesystem som grund Nordisk tandard. pela Bridge finns i fyra delar. pela Bridge är ett utbildningspaket för nybörjare i bridge, innehållande kursbok, CD och kortlekar. Varje utbildningspaket innehåller: 1 st kursbok 1 st CD 2 st kortlekar Författare är Göran Petersson (pela Bridge 1 och 2), Magnus Lindkvist (pela Bridge 3 och 4) tillsammans med GeO Tislevoll (Norge) och Jacob Røn (Danmark). pela Bridge finns att beställa hos Bridgeförlaget. Paketpris 300: venska BridgeFÖRBUNDET 20 januari 2015 imultantävling

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

informerar Att ledsaga synskadade Idet här informationsbladet får du tips på hur du ledsagar

informerar Att ledsaga synskadade Idet här informationsbladet får du tips på hur du ledsagar informerar Att ledsaga synskadade Synskadades Riksförbund tar till vara synskadades intressen och är ett språkrör gentemot samhället. Målet är att synskadade ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer