Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson

2 BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98 ] kn4 { 72 } KD9642 } 105 1] 2} D 2{ Nords bleka värden motiverar inte någon aktion mittemot en ad partner. Med tanke på att Väst ofta har en överstark sang i denna budsekvens, väljer Öst sin femkortsfärg före 3-stödet i hjärter. Utspel: klöverkung. Efter de inledande båda klöversticken har Nord-Syd inte mycket att komma med. Ruterdam ger förstås stick, men Öst blir av med en spader på hjärtern och när spadermasken går är det fyra trick. BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ Ekn1074 ] D10 { KD10 } 653 [ 6 [ K52 ] kn8763 ] 92 { E9643 { kn75 } 42 [ D983 ] EK54 { 82 } kn109 } EKD87 1} 1] 1[ 2}* 2{ 2[ Syd visar sin konstruktiva hand och trumfstöd med budet i Östs färg. Nord har dock inte de tillägg som behövs för något initiativ. Det är inte lätt för Öst-Väst att inse att 3 ruter bara blir en straff. Dessutom måste nog Nord dubbla det för att inte Syd ska bjuda sig till bet i 3 spader. Utspel: klöveress. Öst-Väst har fem lätta stick, men mer än så blir det inte. BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ E2 ] KD4 { ED1084 } 953 [ 1087 [ 964 ] E7532 ] kn96 { 9 { Kkn52 } D1082 } K64 [ KDkn53 ] 108 { 763 } Ekn7 1NT 2]* 2[ 3NT Utspel: hjärtersex. Vad ska Öst spela ut? Han vet att spadern sitter 3-3 i försvaret och att det förmodligen bara handlar om att förhindra onödiga övertrick. Alla färger känns obehagliga, men i längden är nog hjärtern det som kostar minst. Nord kan knappast se hjärtersitsen och riskerar nog inte att ge Öst ett andra ruterstick. Därmed stannar det vid jämn hemgång. BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. [ 109 ] K2 { Dkn985 } [ E764 [ kn3 ] D64 ] kn10985 { K73 { E62 } E83 [ KD852 ] E73 { 104 } D94 } Kkn2 1[ 1NT Visst har Öst 10 hp och en femkortsfärg, men 2] riskerar att leda för högt med en minimal öppningshand tvärs över bordet. Utspel: rutertio. Syds iva utspel träffar spiken på huvudet. Det hjälper nu inte, eftersom Öst lätt godspelar hjärtern för ett övertrick. BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ Dkn765 ] kn73 { D } kn1086 [ K98 [ 43 ] D10654 ] K982 { EK97 { } E [ E102 ] E { kn63 } } KD 1] 2] 4] Den svaga punkten på Västs hand är hjärtern och Östs höjning bör täcka upp den. Utspel: spaderdam. Syd kan lätt konstatera att

3 Nord inte kan ha mer än ett äkta defensivstick. Men kanske har han rutersingel? Rutervända i andra stick är därför en god idé. Västs problem är hur hjärtern ska spelas. Om Nord har rutersingel, är det troligt att han har trumflängden. Därför tar Väst spaderstölden och spelar låg trumf mot handen. Syds plan fungerar som den ska och Nord får sin stöld. Utan ruter i andra stick kan Väst med rätta gissningar göra ett övertrick men också gå bet... BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ 832 ] K10754 { Dkn63 } 2 [ ED104 [ 965 ] kn ] D932 { K9872 { --- } E87 [ Kkn7 ] E86 { E1054 } K54 } Dkn NT 2{ 2] D 3} D 3] Nord kan förstås inte släppa 3 klöver men håller alla vägar öppna med en dubbling. Syd har visserligen goda defensiva värden, men 3-stödet i hjärter gör ett straff motbjudande. Utspel: hjärterknekt. Vad ska Väst spela ut? Med en sangöppning till höger är just ingenting attraktivt. Trumfknekten verkar nog minst skadlig. Utspelet tyder på en elak trumfsits och det mesta talar för att Väst har merparten av de honnörer som saknas. Det ser inte riktigt lovande ut... Hjärterkung tar hand om utspelet och en trumf mot åttan tvingar Öst att sätta i nian. Esset och åttan spelar in Öst och sedan följer klöverdam. Nu måste Syd spela omsorgsfullt för att hålla förlusterna nere. Han kryper två gånger i klöver för att bryta förbindelserna. Inser Väst att Öst har en ruterstöld, blir det tre straff, annars två. BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN. [ kn1092 ] E853 { K } [ D764 [ EK3 ] D72 ] 964 { Ekn53 { D7 } D6 [ 85 ] Kkn10 { } K3 } Ekn972 1} 1{ 1NT 2NT 3NT Med 25 hp och tre färglängder är det naturligt för Öst-Väst att ta sig till utgång. Utspel: rutertio. Nord får förstås för sin singelkung men lär knappast vända i hjärter med damen på bordet. Det naturliga spaderskiftet följs väl av en klöver mot damen. Nu måste Syd hitta den hjärtervända som sannerligen inte ser riktigt lustig ut. Syd bör kunna lokalisera spaderhonnörerna, men har Öst klöver- eller hjärteress? Alldeles självklart är det verkligen inte. Även med hjärterskift kan Öst utnyttja blockaden i hjärter genom att sätta i damen, så mer än en straff bör det inte bli. BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. [ ED109 ] Kkn863 { 4 } ED8 [ K52 [ kn74 ] 4 ] E109 { Ekn85 { KD9632 } kn7654 [ 863 ] D752 { 107 } K1093 } 2 1] 2] 2[ 3] Naturligtvis kan Nord chansa in utgången, men annars är det inte lätt att komma dit när Syd har ett så utpräglat minimum. Utspel: klövertvå. Här gäller verkligen Garozzos regel: har du en singel spela ut den. Efter klöver ut finns ingen räddning för Nord. Öst kommer in på trumfesset, spelar in Väst i ruter och får sin stöld. Det långsamma spadersticket kommer förr eller senare. Det alternativa ruterutspelet släpper hem Nord. Väst har ju inte längre någon ingång och Nord behöver bara dubbelmaska i spader. BRICKA 9. NORD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ ED982 ] 3 { Kkn9 } 8762 [ 1053 [ Kkn64 ] 84 ] Dkn6 { ED1085 { 73 } EK4 [ 7 ] EK { 642 } D10 } kn953

4 3] I tredje hand är Syds spärröppning inte någon dum idé. Försöker Öst-Väst ge sig in i leken, blir det en rejäl utgift. Utspel: klöveress. Syds naturliga spelföring är att satsa på en snäll rutersits. Så sitter det och jämn hemgång blir det. BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN. [ ED983 ] K6 { E107 } kn108 [ kn1072 [ K654 ] ED107 ] kn32 { 9862 { D5 } 3 [ --- ] 9854 { Kkn43 } EK652 } D974 1} 1[ 2} 2{* 3{ 3NT Nord-Syd behöver säkert en stund för att ta sig till den 3-sangare som knappast har något alternativ. Utspel: hjärtertvå. Nord kommer in på hjärterkung och kan räkna in hemgången om klövern ger full utdelning. I andra ronden visar det sig att detta inte är fallet. Nu behövs fyra ruterstick och med de dåliga förbindelserna krävs damen hos Öst andra eller tredje. Ruteress och rutersju garderar dam andra och Nord blir belönad för den korrekta färgbehandlingen. BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN. [ EKD5 ] K3 { E1096 } 843 [ kn62 [ 1097 ] ] D84 { kn32 { K54 } kn75 [ 843 ] Ekn52 { D87 } EK6 } D1092 1] 1[ 1NT 3NT Utspel: hjärtertio. Naturligtvis undviker Väst att spela ut från någon av de ensliga knektarna. Nu spelar utspelet föga roll. Syd dubbelmaskar i ruter och kan i slutläget få tillräckligt god kontroll för att maska i hjärter även om han inte fått masken gratis i utspelet. BRICKA 12. VÄST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ Dkn73 ] kn108 { EKkn5 } E3 [ E105 [ K864 ] K63 ] 975 { D1042 { 98 } KD2 [ 92 ] ED42 { 763 } 7654 } kn1098 1{ 1NT Utspel: klöverknekt. Den täta klövern erbjuder nog ett mer konstruktivt utspel än en dubbelton i partnerns färg efter Nords sanginkliv. Utspelet sätter upp tre stick till försvaret, som också får för hjärterkung och ess-kung i spader. Jämn hemgång. BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN. [ K86 ] K976 { 87 } 8642 [ 743 [ E952 ] ED1032 ] kn { K2 { Ekn543 } Dkn10 [ Dkn10 ] 854 { D1096 } K93 } E75 1] 2{ 2] 2[ 2NT 3NT Finns det inga trumffärger, får det bli sang. Utspel: klöverfyra. Efter Syds klöverretur i andra stick satsar Väst på hjärtern med en hacka till knekten, som vinner sticket. Ruterkung ger ingång till att godspela fler hjärterstick och tredje klövern finns kvar för att ta hem dem. Förmodligen kommer Väst åt att pröva rutermasken, men något övertrick blir det inte. BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN. [ D10 ] E653 { D83 } KD85 [ kn76 [ E542 ] K2 ] 84 { 97 { Ekn104 } [ K983 ] Dkn1097 { K652 } --- } Ekn6

5 1{ 1] 2{* 2] 3] 4] Nords 2{ visar vanligen en konstruktiv hjärterhöjning. När Syd förnekat större tillägg och Nord ändå inviterar är det självklart att bjuda ut. Utspel: ruternio. När ruternio får gå till damen har Syd ett knepigt val: ska han spela Väst för hjärterkung eller direkt rensa trumfen med ess-hacka för att förhindra ruterstölden? Dessvärre är det inte riktigt någon lösning att sätta Öst med hjärterkung. Det kräver att Syd löser spadern på ett sådant sätt att en ruterförlorare kan försvinna. I bästa fall är detta en chans och följaktligen inte bättre än hjärtermasken. När hjärtermasken går är Syds bekymmer i stort sett över. Det är då ganska klart var essen sitter och Öst tvingas förr eller senare hjälpa till i någon av sidofärgerna. BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ K1075 ] 3 { EK74 } kn875 [ 843 [ Dkn92 ] EKD952 ] kn1086 { 6 { kn2 } K94 [ E6 ] 74 { D } D102 } E63 2{ 2] 3{ 3] 4{ Nord har inte mycket till defensiv mot 3 hjärter och därmed är 4{ högst rimligt. Utspel: hjärteress. När Öst-Väst inte har någon klöverstöld, erbjuder 4 ruter inga problem. Som sitsen är lönar det sig för Öst-Väst att bjuda 4 hjärter. Det straffas visserligen lätt med ruteress ut, då Syd signalerar spader genom att lägga damen, men en straff är ju ett utmärkt resultat. BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ 1085 ] EK98 { D5 } Dkn82 [ D64 [ 932 ] D1073 ] 4 { kn82 { } K105 [ EKkn7 ] kn652 { EK9 } 74 } E963 1] 2NT* 4] Utspel: rutertre. Hur ska Nord trassla sig fram till tio stick? En god idé är nog att avvakta med trumfbehandlingen. Efter ruterkung följer en klöver mot handen till Östs ess. Ny ruter till damen följs av hjärteress, spaderess och ruter med spadersak. Därmed är läget detta: [ 10 ] K98 { -- } D82 [ D6 [ 93 ] D107 ] -- { -- { 107 } K10 [ Kkn7 ] kn65 { -- } 7 } 963 Klöver från bordet skapar nu ett vinnande läge. Väst måste gå upp med kungen och har inget bättre än ännu en klöver som Nord tar med damen. Spaderkung och spaderstöld ger Nord full räkning. Väst får gärna stjäla över en klöver men är sedan inpetad. BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 9 ] E2 { Ekn984 } Ekn1054 [ D [ EK10 ] 103 ] 976 { 105 { D3 } 97 [ kn4 ] KDkn854 { K762 } K } D8632 1{ 1] 2} 2[* 3} 3] 4] Med hjälp av fjärde färg-kravet 2[ kommer Syd åt att lokalisera rätt trumf. Att hitta den hyggliga slammen är dock för mycket begärt. Utspel: spadersju. Hela spelet hänger på ruterbehandlingen. Toppar Syd, blir det sex trick, annars fem. BRICKA 18. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ D ] D5 { K2 } K109 [ Kkn [ E72 ] EK876 ] kn1093 { E1083 { kn5 } kn2 [ 95 ] 42 { D9764 } ED86 } 7543

6 1] 1[ 2] 3] Utspel: spaderåtta. Det är nog svårt för Nord att välja något annat utspel än spader. Med ett extra spaderstick i kassen har Väst en enkel uppgift. I praktiken blir det nog fyra trick sedan Väst toppat trumfen. BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ ] { E10 } 984 [ E85 [ Dkn3 ] 5 ] EK964 { kn642 { D7 } Dkn753 [ K42 ] Dkn7 { K9853 } 106 } EK2 1] 1NT 2NT 3NT Utspel: spadertio. Nio stick är ju bara att hämta, men det verkar inte finnas särskilt goda chanser till övertrick. Fast se vad som händer när Väst tar sina fem klöverstick: [ 976 ] { E10 } -- [ 85 [ D3 ] 5 ] EK964 { kn642 { D7 } 7 [ 42 ] Dkn7 { K985 } -- } -- På klöversju ska Nord saka någonting. Hjärter är uteslutet, för då följer tre ronder i den färgen. Rutersak gör att Väst kan spela in Nord på ruteress med spadern skyddad. Och spader, slutligen, gör den färgen ofarlig och Väst kan ställa ett ruterstick. BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. [ D10943 ] D6 { E7 } [ 752 [ EK ] E7532 ] K10984 { Dkn6 { 98 } kn9 [ kn86 ] kn { K } D87 } EK53 1] 2] 4] Utspel: ruterfem. Det finns bara de två rutersticken att hämta för Nord-Syd. Kvällens snabbaste bricka? BRICKA 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ D ] 743 { K98 } Ekn9654 [ Ekn765 [ 109 ] 5 ] Dkn1082 { E42 { kn1063 } KD32 [ K8432 ] EK96 { D75 } 8 } allt om bridge - 1[ 2} 2] D 3} D Östs straff på dubblingen avslöjar ju att hjärtern sitter rejält illa. Nord tar därför chansen på att 3 klöver ska gå bättre. Utspel: spadertio. Inte heller 3 klöver går hem, men om Nord hittar klöversitsen stannar det vid en straff. Detta är också vad 2 hjärter bör resultera i. BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ 652 ] 9 { Kkn10853 } K32 [ KDkn983 [ E4 ] kn43 ] { 6 { D94 } 984 [ 107 ] EKD86 { E72 } Ekn7 } D1065 1] 2[ D 4{ 5{ Om Nord-Syd använt Lebensohl, hade Nord kunnat bjuda 2NT för att visa ett kämpabud i endera lågfärgen. På det sättet undviker man att bli utspärrad om Syd har en öppningshand utan tillägg. Med den aktuella handen ger sig Syd förstås inte trots Nords. Utspel: spaderkung. Spelet ser ut att handla om att hitta trumfdamen, men bästa försvar ger inte Syd den chansen. En tredje rond spader från Väst trollar fram ett säkert trumfstick.

7 BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN. [ --- ] D10 { EKkn10864 } 9873 [ E975 [ KD1043 ] K9852 ] Ekn73 { D { 53 } D42 [ kn862 ] 64 { 972 } EK105 } kn6 3{ D 4[ Visst har Väst at i förhand, men nog verkar det rimligt att Öst tar chansen på utgång. Utspel: klöveress. Trumfsitsen erbjuder inget problem om Öst spelar korrekt. Och med renons i spader lär Nord inte också ha singel i hjärter. Lyckan står den djärve bi, säger ordstävet. BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. [ 62 ] 1084 { 83 } ED10754 [ K104 [ 9875 ] kn73 ] EKD9 { { kn95 } K96 [ EDkn3 ] 652 { EKD4 } kn8 } 32 1NT 3} Nord har den perfekta handen för en lågfärgsinvit, men Syd bör avstå med dubbelton utan topphonnör. Utspel: hjärteress. Öst kan ta sina tre hjärterstick, men den självklara spaderfortsättningen leder ingen vart. En spader försvinner på ruter och klövermasken går. 3-sangaren är långt ifrån bra, men med sitsen går också den hem. Den rätta vägen, Den praktiska vägen och Den Breda vägen är tre inlärningspaket, innehållande kursbok, cd och kortlekar. Varje utbildningspaket innehåller: 1 st kursbok 1 st cd 2 st kortlekar CD-skivorna baseras på s k BBO-teknik och har bearbetats av Scania Bridgekonsult (Anders Wirgren). Den interaktiva cd-skivan innehåller bokens samtliga givar. Varje giv har flera checkpoints, där eleven måste svara på olika frågeställningar för att komma vidare. Det kan handla om utspel, budgivning, spelteknik, markeringar etc. Det gör att man verkligen måste tänka till innan man levererar ett svar och förhoppningsvis lär man sig något under resan. Alla givar kan spelas om hur många gånger som helst, både med och utan kontrollfrågor. I varje utbildningspaket medföljer två speciella kortlekar. Precis som cd-skivan innehåller kortlekarna samma givar som i boken. Varje kortleks baksida rymmer 40 givar (d v s 80 givar sammanlagt) och dessa delas enkelt ut genom följa en pil, som visar framåt (partnern), höger (motståndaren till höger), vänster (motståndaren till vänster) och neråt (till givaren själv). Detta innebär också, att klubbar som lagt kursens givar i förväg kan låta eleverna på ett enkelt sätt själva göra jobbet. För Den vidare vägen och Den vinnande vägen finns inga utbildningspaket framtagna och dessa kommer inte att påverkas. Paketpris 225: FACIT- NY! SPELKORT med kommentarer Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge och jämföra er med andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar. Givarna är tidigare spelade i riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund för de poäng (score) ni får. Ett paket med Facit-Spelkort innehåller en kortlek med 48 givar samt tillhörande häfte med scorer. Förutom scorer redovisas i häftet även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer kring spelföringen m m. Givarna kan spelas om hur många gånger som helst och kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel. 1 N 2 Ö 3 S 4 V 5 N 6 Ö 7 S 8 V 9 N 10 Ö 11 S 12 V 13 N 14 Ö 15 S 16 V 17 N 18 Ö 19 S 20 V 21 N 22 Ö 23 S 24 V 25 N 26 Ö 27 S 28 V 29 N 30 Ö 31 S 32 V 33 N 34 Ö 35 S 36 V 37 N 38 Ö 39 S 40 V 41 N 42 Ö 43 S 44 V 45 N 46 Ö 47 S 48 V 1 1 Kortlek med 48 givar Pris: 69: 52-sidigt häfte med scorer och förslag till budgivning och spel. 1 Givsamling med kommentarer HANDLA DIREKT I VÅR INTERNET-BUTIK! ÖPPEN DYGNET RUNT!

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar!

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! 3 x Micke Melander Sveriges Bridgeförbund 20013 Innehåll Förberedelser Inledning...3 Rikskonsulenter...3 Förberedelser Diskussion...4 Storleken...4 Till start...4

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 Nyheter i denna release Andra hands bud Fjärde hands bud Fi stör efter vår öppning Utspel Markeringar Mot Multi Mot 1NT Nyheter i denna release - N1-2008-11-16 Mot stark

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn F R Å G A B R I D G E F Ä R G B E H A N D L I N G Fråga Bridge Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat skickas till Bridge. Våga fråga!

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer