Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET

2 Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet som lärs ut i serien pela Bridge. En sammanfattning finns att beställa som budnyckel på Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D106 ] 87 { Dkn10 } E10732 [ EK52 [ 43 ] KD N ] 9654 { 987 { EK654 } K964 [ kn987 ] Ekn1032 { 32 } D5 } kn8 Väst Nord Öst yd 1NT 2NT Utspel: klövertvå. yds dam drar Västs kung och Väst släpper genast en ruter. Han hinner sedan också godspela hjärtersticket för jämn hemgång. Bricka 2. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ 654 ] K8654 { 732 } E10 [ 982 [ Kkn3 ] --- N ] E1093 { K8654 { E9 } K6432 [ ED107 ] Dkn72 { Dkn10 } 98 } Dkn75 Väst Nord Öst yd 1NT 2[! 3} På lågfärgsöverföringen berättar Öst om längre klöver än ruter och därmed har man hittat rätt. Utspel: hjärterdam. Båda lågfärgerna sitter snällt, så det blir en lättförtjänt övertrick. Bricka 3. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ 42 ] Dkn62 { E1092 } 652 [ KD987 [ Ekn3 ] 987 N ] 1053 { K87 { D43 } ED [ 1065 ] EK4 { kn65 } } Kkn84 Väst Nord Öst yd 1[ 1NT Utspel: klövertio. Den yd som startar med en hjärterhonnör bäddar för ett fint resultat. Men det kräver att Nord tar hem ruteress efter hjärtersticken. Efter klöverutspel gör Öst klokast i att ta sina nio stick. Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen. [ EK9432 ] E105 { 104 } 102 [ D876 [ kn5 ] 976 N ] D82 { E52 { D9876 } E86 [ 10 ] Kkn43 { Kkn3 } Dkn973 } K54 Väst Nord Öst yd 1[ 2} 2[ 2NT Utspel: hjärtersex. Utspelet i den objudna högfärgen ger yd en flygande start. Det finns gott om tid att godspela klövern och även mot bästa försvar i fortsättningen är tio stick ett naturligt resultat. Ruterutspel med bästa fortsättning håller yd i jämn hemgång. Bricka 5. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ kn86 ] kn42 { kn732 } 642 [ EK10432 [ 5 ] 9 N ] EKD10853 { E8 { D4 } E1083 [ D97 ] 76 { K10965 } Kkn5 } D97 Väst Nord Öst yd 1] 1[ 3] 3[ 3NT 6] Efter Östs styrkedemonstration kan Väst inte ge sig under slam. När Öst inte är förtjust i spader får Väst hoppas att hjärtern är tillräckligt bra. Utspel: hjärtersju. Öst drar ut trumfen och testar sedan spadern. När den sitter 3-3 finns det stick i överflöd. Nästa simultantävling: 12 januari venska BridgeFÖRBUNDET 8 januari 2015 imultantävling

3 Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ 65 ] EKDkn { E } 5 [ 87 [ Ekn3 ] 9654 N ] 732 { kn432 { KD } 1032 } Ekn976 [ KD10942 ] 108 { 5 } KD84 Väst Nord Öst yd 1NT 2[ 4[ Utspel: rutertre. Ruteress och klöver mot handen säkrar hemgången. atsar yd på att maska i trumf blir det t.o.m. en övertrick. Bricka 7. yd giv. Alla i zonen. [ E1086 ] EKD72 { 9 } 852 [ Dkn743 [ K ] kn985 N ] 104 { kn86 { EKD105 } E [ 952 ] 63 { 7432 } Kkn73 } D10964 Väst Nord Öst yd 1] 2NT! Pass 3{ Utspel: hjärteress. När yd saknar ingång kan Nord-yd inte hindra Väst från att godspela två spaderstick och sedan ta två klöverstölder på handen. Det betyder en övertrick. Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen. [ E1092 ] kn86 { 987 } K73 [ D83 [ kn6 ] D95 N ] K10432 { K4 { EDkn32 } ED864 [ K754 ] E7 { 1065 } kn952 } 10 Väst Nord Öst yd 1} 1] 1NT 2{ 2] 2NT 4] Utspel: spaderfem. pelet står och faller med trumfbehandlingen. Hittar Öst hjärterknekt är hemgången klar annars blir det en straff. Utan någonting att gå efter är det en ren gissning. Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen. [ kn8 ] kn642 { K10753 } 93 [ E94 [ K7653 ] EK5 N ] 97 { 98 { ED6 } EKDkn4 [ D102 ] D1083 { kn42 } 872 } 1065 Väst Nord Öst yd 2}! 2{! 2NT 3]! 3[ 3NT 4} 4NT 5} 6[ Med åtta stick på egen hand måste Väst värdera upp sin hand. Öst visar femkortsspader och Västs hand blir ännu bättre, så ett intressevisande kontrollbud är på sin plats. Utspel: rutertre. Tyvärr har sangbudgivningen fått slammen på fel hand så Väst tvingas slå masken. När den går är fortsättningen lätt. Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen. [ kn10953 ] --- { kn98 } [ E74 [ K2 ] K N ] E94 { K { D10743 } D62 [ D86 ] Dkn52 { E652 } Ekn } K85 Väst Nord Öst yd 1{ 1] 1NT 4] Utspel: spaderknekt. Väst har en del att bestyra. Först och främst gäller det att bli av med en klöver- och en spaderförlorare. paderkung och ruter är därför en lämplig inledning. Närmast tar Väst sin spaderstöld och sakar klöver på ruterdam. edan är det dags för trumfen. När yd bekänner lågt på ess och nia är det en elementär säkerhetsåtgärd att låta nian gå. Därefter är det bara att driva ut klöveress för jämn hemgång. venska BridgeFÖRBUNDET 8 januari 2015 imultantävling

4 Bricka 11. yd giv. Ingen i zonen. [ EK4 ] kn82 { 963 } Kkn53 [ kn10532 [ 9876 ] N ] EK103 { D { 85 } 76 } 982 [ D ] D { EKkn10742 } ED104 Väst Nord Öst yd 1{ 2} 4} 4[ 6} Inte har Nord den vassaste av händer men klövern är ingenting att skämmas över och inte heller esskung i spader. Efter kontrollbudet kan yd lugnt satsa på lillslam. Utspel: hjärteress. edan Öst tagit första stick är det bara 3-0-sits i ruter eller 5-0 i klöver som hotar. å illa sitter det nu inte. Bricka 12. Väst giv. Nord-yd i zonen. [ 652 ] 1075 { kn74 } D854 [ D987 [ K4 ] K43 N ] ED9862 { E { } Ekn1063 [ Ekn103 ] kn { KD532 } K97 } 2 Väst Nord Öst yd 1} 1] D 2] 3{ 4] När Öst inviterar till utgång har Väst gott och väl vad som behövs. Utspel: hjärterknekt. Det är inte alldeles självklart hur Öst ska lägga upp spelet. Driver han först ut spaderess kan han få en andra trumf i retur. äkrast är nog därför att direkt ta två ruterstölder. Hjärterkung, ruteress, klöveress och klöverstöld på handen ger läge för en första ruterstöld. Mer klöver till stöld följs av ruterstöld nummer två. Först därefter är det dags att spela spader. Försvaret får också ett ruterstick men resten tar Öst hand om. Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen. [ D7 ] E1086 { K104 } D872 [ E964 [ K852 ] K742 N ] kn95 { D9 { kn86532 } kn104 [ kn103 ] D3 { E7 } EK9653 } --- Väst Nord Öst yd 1} 1] 2} 2NT 3NT Utspel: rutertre. Ruteress och sex klöverstick gör det jobbigt för Öst-Väst. Om de lyckas hålla bästa kontroll över sina tillgångar blir slutläget detta: [ D ] E108 { K10 } -- [ E9 [ K8 ] K74 N ] kn95 { D { kn8 } -- [ kn103 ] D3 { 7 } -- } --- Ja, Öst har ett kort för mycket och är skvisad. akar han hjärter, kan Nord fortsätta med hjärterdam för ett enkelt andra stick i färgen och en övertrick. akar han spader, följer också hjärterdam till kung och ess men nu slår Nord ifrån sig i spader. Öst blir sedan inpetad i ruter och måste ge Nord ett stick för hjärtertio. Bricka 14. ÖT giv. ingen i zonen. [ ] kn842 { 5 } Ekn6 [ D102 [ E7 ] K3 N ] E { EDkn84 { K1097 } K32 [ Kkn4 ] D { 632 } 9 } D Väst Nord Öst yd 1} 2] 3]! 4] 5} 6} Oftast betyder Västs överbud en hand med trumfstöd och invitstyrka och det är på den grunden som Öst bjuder utgång. Räcker det för Väst att gå till slam? Visst har Väst betydligt bättre kort än vad Öst har räknat med men högfärgshonnörerna är kanske inte de nyttigaste. På det hela taget är nog handen ändå bra nog. Utspel: hjärternio Det är uteslutande trumfsitsen det handlar om. Först och främst spelar Öst klöver från handen för att gardera ess singel hos yd, som ju är den som troligast är kort i klöver. Men sedan är frågan om Öst ska spela på 2-2 eller maska ut Nords knekt? Normaloddsen är för att toppa men nu vet Öst att yd har sexkorts hjärter. Dessutom finns lite mer information, nämligen att yd säkert har spaderkung när venska BridgeFÖRBUNDET 8 januari 2015 imultantävling

5 han nu inte hade klöveress. Därmed bör åtminstone åtta kort hos yd kunna betraktas som kända (sexkorts hjärter och minst Kx i spader). Det är tillräckligt för att svänga oddsen och masken blir logisk. Bricka 15. yd giv. Nord-yd i zonen. [ K ] Kkn93 { 7643 } [ kn [ ED1074 ] E N ] D10765 { 5 { D2 } Dkn73 } E [ --- ] 842 { EKkn1098 } K652 Väst Nord Öst yd 3[ 4[ Värdet av Östs hand är naturligtvis omöjligt att bestämma. Det kan mycket väl finnas fyra snabba förlorare, samtidigt som rätt anning kan göra lillslam till ett läggspel. Utspel: klövertio. Det visar sig att anningen är perfekt och när det inte blev ruter ut kan Väst ta alla sticken genom att stöldresa bordets sista hjärter. Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen. [ K943 ] K10976 { 105 } kn8 [ D7 [ E8652 ] Dkn8 N ] 54 { Kkn764 { D9 } E74 [ kn10 ] E32 { E832 } D653 } K1092 Väst Nord Öst yd 1{ 1[ 1NT 2[ Östs handtyp ar oftast bättre i färgspel även om det visar sig vara en sjukortstrumf. Utspel: spaderknekt. Trumfutspelet hjälper till med färgbehandlingen men Öst bör kunna klara trumfen med två förlorare även om han får sköta den själv. Eftersom Nord-yd inte kan angripa klövern hinner Öst ordna två ruterstick och det räcker för hemgång. Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen. [ 8 ] KDkn9543 { kn762 } 5 [ ED2 [ kn1043 ] E872 N ] --- { D85 { K10943 } EK3 [ K9765 ] 106 { E } D10762 } kn984 Väst Nord Öst yd 3] 3NT Utspel: hjärterkung. Väst kryper förstås en gång i hjärter och måste sedan ge sig på rutern. Om han från början garderar sig mot att Nord har ruterknekt genom att släppa åttan runt är resten bekymmersfritt. Att yd har spaderkung är ju en mer eller mindre nödvändig förutsättning. om det sitter är tio stick lätt ordnade. - allt om bridge - Bricka 18. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ KD87 ] E854 { 75 } 974 [ [ Ekn9 ] KD102 N ] --- { K2 { ED10964 } 1063 [ 54 ] kn9763 { kn83 } EK5 } Dkn82 Väst Nord Öst yd 1{ 1] 2} 2{ 3{ Utspel: hjärtertre. Utspelet ger Öst ett hjärterstick och när klövern sitter runt betyder det en övertrick. Bricka 19. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ kn862 ] 852 { D8 } Dkn87 [ 9743 [ ED ] EKD6 N ] 1093 { E63 { 974 } 63 [ K105 ] kn74 { Kkn1052 } K5 } E10942 Väst Nord Öst yd 1] 1NT Utspel: rutertio. Öst testar hjärtern och har hemgången klar när färgen visar sig sitta 3-3. padermsken för en övertrick misslyckas. venska BridgeFÖRBUNDET 8 januari 2015 imultantävling

6 Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen. [ 9865 ] 1064 { D8 } ED109 [ E4 [ Dkn73 ] 875 N ] KD32 { kn65 { 1097 } [ K102 ] Ekn9 { EK432 } 74 } Kkn Väst Nord Öst yd 1] 1NT Utspel: hjärterfem. yd ser inga problem med hemgången men när det gäller övertrick finns två vägar att välja mellan. Rutern sämst 4-2 ger ett extrastick och klöverknekt eller kung hos Väst likaså. För att klövern ska ge utdelning fordras att ruterdam finns kvar på bordet. Mest lovande är nog klövern, så yd börjar med att maska med tian. Öst godspelar hjärtern och nu är det dags för rutersticken. pelet utmynnar i detta läge: [ 9 ] --- } ED9 [ E [ Dkn ] -- N ] 3 } 865 [ K102 ] -- } 7 } K yd har tagit sju stick och vet att Öst har minst endera av klöverkung och spaderess. En klövermask kan leda till att Öst-Väst tar resten, så yd spelar klöver till esset med avsikten att eventuellt få ett nionde stick på spaderkung. I stället blir det tio stick. Bricka 21. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ K5 ] Dkn73 { 753 } D985 [ E103 [ 76 ] K92 N ] { D1084 { EK } K76 } kn10432 [ Dkn9842 ] E5 { kn962 } E Väst Nord Öst yd 1[ 1NT 2[ Utspel: ruteråtta. Två ronder ruter och hjärtervända ger en tydlig signal om sitsen. yd går upp med esset och spelar trumf. Försvaret kan ta sitt tredje ruterstick men yd kan stjäla en fjärde ruter med spaderkung och ordna hemgången. Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ KD3 ] Kkn643 { 4 } [ 742 [ E ] E10 N ] D85 { EKkn2 { 1096 } 8642 [ kn ] 972 { D8753 } EKD9 } kn Väst Nord Öst yd 2[ Utspel: klöveress. Oavsett hur spelet går har Öst nio stick att hämta. Bricka 23. yd giv. Alla i zonen. [ kn ] kn52 { Kkn9876 } 542 [ K8543 [ D962 ] E1076 N ] K { E2 { 543 } 73 [ E107 ] D9843 { D10 } EK10 } Dkn986 Väst Nord Öst yd 1NT 2[! 3}! 3{ runt Utan sidoingång vill Nord förstås inte spela sang. Utspel: klöverdam. Nord får klöverbehandlingen till skänks och säkrar hemgången genom att direkt ge sig på trumfen. Inleder han sedan hjärterbehandlingen från rätt hand har han en övertrick att hämta. Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen. [ D95 ] K82 { 104 } kn10963 [ Ekn86 [ 107 ] kn74 N ] ED65 { kn8 { E } KD75 [ K432 ] 1093 { KD } E842 } --- Väst Nord Öst yd 1} 1{ 1[ 2]! 2NT 3{ runt Utspel: hjärtertio. Öst har inte mycket val när det gäller trumfen och 2-2-sitsen rensas snabbt. Det går inte att komma ifrån förlorarna i spader och hjärter. En övertrick. venska BridgeFÖRBUNDET 8 januari 2015 imultantävling

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Klöver ut straffar förstås ofelbart, men vem kan begära det? Det räcker emellertid också att Väst går upp med hjärterdam och skiftar till klöver.

Klöver ut straffar förstås ofelbart, men vem kan begära det? Det räcker emellertid också att Väst går upp med hjärterdam och skiftar till klöver. 2 Bulletin nr 1 - Nordic Junior Team Bridge Championships 2008 Danmark J - Danmark S: Från -23 till +30 Bertil G Johnson I det danska inbördes mötet (äldre laget ÖV i slutna rummet som jag följde) small

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn F R Å G A B R I D G E F Ä R G B E H A N D L I N G Fråga Bridge Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat skickas till Bridge. Våga fråga!

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar!

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! 3 x Micke Melander Sveriges Bridgeförbund 20013 Innehåll Förberedelser Inledning...3 Rikskonsulenter...3 Förberedelser Diskussion...4 Storleken...4 Till start...4

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti SÖNDAGEN DEN 30 JULI Bulletin 2 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Anna och Ann-Britta ligger etta efter första dagen i SM-PAR DAMER Anna-Britta PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par damer Chairmans Cup Silverbarometer

Läs mer

Festivalkung Arne och drottning Pia

Festivalkung Arne och drottning Pia B R I D G E F E S T I V A L S M - P A R Festivalkung Arne och drottning Pia TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TJOLPE FLODQVIST, LUND FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE Bridgefestivalens kung blev Arne Larsson och festivaldrottning

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Bulletin ÖREBRO FRIDAY MARCH NORDIC JUNIOR TEAM BRIDGE CHAMPIONSHIP AND CAMP

Bulletin ÖREBRO FRIDAY MARCH NORDIC JUNIOR TEAM BRIDGE CHAMPIONSHIP AND CAMP Bulletin 1. ÖREBRO FRIDAY MARCH 21 2008 NORDIC JUNIOR TEAM BRIDGE CHAMPIONSHIP AND CAMP Everybody arrived safe yesterday. The Norweigian Juniors who landed in Örebro already wednesday, probably to take

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

Skönheten och odjuret

Skönheten och odjuret M A G I S K B R I D G E Z I A Skönheten och odjuret TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK FOTO: PETER VENTURA, KARLBO Zia är en av världens största bridgestars. Med Zia som motståndare kan man vänta sig något udda,

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 31 JULI. Bulletin 3. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti. Medaljöser

MÅNDAGEN DEN 31 JULI. Bulletin 3. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti. Medaljöser MÅNDAGEN DEN 31 JULI Bulletin 3 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Medaljöser PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par Veteraner Chairmans Cup 2 Partävling 2 10.00-21.00 10.00-14.30 10.00-13.15 Individuell silver

Läs mer

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti Nr 10. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

Svenskt JNM-guld på sagoön Island

Svenskt JNM-guld på sagoön Island Fr v: Erika Rosvall (coach), Simon Bech, Eric Arvidsson, Cecilia Cilla Rimstedt och kapten Roger Wiklund. På huk: Artikelförfattaren Micke Grönkvist. Svenskt JNM-guld på sagoön Island TEXT: MICKE GRÖNKVIST

Läs mer