Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson

2 BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K ] kn96 { ED7 } 8 2[ En överstark 2-öppning med dålig färg vore ingen god idé i första eller andra hand, men i tredje är det en helt annan sak. Utspel: hjärtersju. Syd har tillräckligt med ingångar till bordet för att både slå rutermasken och utnyttja den godspelade klöverkungen. Men det fordrar rätt timing. Bästa försvar är ruter i andra stick, men Syd slår masken och spelar genast klöver. En andra ruter följs av spaderkung och spaderess, varefter sista rutern försvinner på klöverkung. Tre trick. BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ D987 ] K95 { 862 } kn107 [ K1063 [ kn ] D ] Ekn1074 { K10974 { E3 } K93 [ E542 ] 8632 { Dkn5 } 84 } ED652 1] 1[ 2} 2NT 3NT runt Utspel: klöverknekt. Spaderutspel känns nog inte attraktivt men är det enda som ger Väst bekymmer. Även om Väst satsar på hjärterkung hos Nord, finns bara fyra trick att hämta. Det neutrala utspelet ger Väst lite mer ro. Det finns många stick att godspela, men vilka ska man satsa på och hur ska man komma åt dem? En god idé är att ta klövern på bordet och spela hjärter till damen. Korrekt markering från Syd gör emellertid att Nord kan krypa. Nu hjälper inte det, för Väst byter fot till rutern och bärgar sina elva stick. BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ E85 ] EKkn854 { 2 } D95 [ D3 [ 94 ] D1032 ] 76 { K543 { ED6 } Kkn8 } E [ Kkn10762 ] 9 { kn10987 } 7 2[ 4[ Nybörjarbokens 2-öppning är det ju inte, men nog duger den. Utspel: hjärtertre. Syd skyndar sig förstås att saka klöver på hjärtern och skiftar sedan till ruter, då Öst knappast kan låta bli att ta för esset. Öst kan vända i trumf, men Syd dubbelmaskar i ruter mot bordets trumf och har fem trick klara. } { ] [ BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. [ 1086 ] K107 { Dkn62 } K62 [ E52 [ D93 ] ED943 ] kn52 { 1085 { EK74 } E4 } Dkn9 [ Kkn74 ] 86 { 93 } ] 2{ 2NT 3] 4] Östs 3] är förstås krav efter denna inledning och ber partnern välja mellan utgångarna. Utspel: spadersex. Efter Östs ruterbud är ruterdam knappast något utspel att tänka på. Det gäller för Syd att läsa utspelet korrekt, för annars försvinner det andra spadersticket ut i det blå. Någon hemgång finns förstås inte för Väst. Sköter försvaret sina kort, blir det två straff. BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ kn ] EK984 { } ED7 [ 10 [ D63 ] 2 ] kn10763 { EK873 { Dkn } kn [ EK ] D5 { 95 } 5 } K92 1] 1[ 2{ 4[

3 Utspel: ruteress. Naturligtvis är det mot oddsen att spela trumfen annorlunda än uppifrån. Fyra trick. BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ Kkn43 ] Kkn64 { ED2 } E2 [ E6 [ ] D1092 ] 87 { 1086 { K943 } K875 [ D72 ] E53 { kn75 } } Dkn6 1] 1NT 2NT Syds 7 hp är rätt dåliga, så utgång är inte värt att satsa på. Utspel: klöversju. Öst-Väst har det lite tråckligt att komma åt sina stick, men Syd har det ändå inte lätt att få ihop mer än två trick. BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN. [ KD87 ] 4 { KDkn985 } E6 [ 2 [ kn963 ] KDkn982 ] 7 { E10742 { 3 } 2 [ E1054 ] E10653 { 6 } 1085 } KDkn9743 1] D 2[ 4[ Man brukar räkna med att en felfördelad dubbling ska hålla hp, men spelstyrkan i denna fina 6-4 är så god att 2{ är riskfyllt. Utspel: hjärterkung. Det här är en bricka som ställer stora krav på både anfall och försvar. Syd måste se upp med trumfmatten och genast angripa rutern. När Väst går upp med ruteress och fortsätter med en hög hjärter, stjäl bordet och det spelar ingen roll om Öst stjäl över eller inte. Hans trumf kommer efterhand i kläm och Syd kan både stöldresa rutern och trumfa ut. Om Väst skiftar till klöver då? Syd satsar på att bli av med sina klöver på rutern och tvingar därmed Öst att stjäla bort sin trumflängd. Trumf till bordet, låg ruter till stöld och uttrumfning ordnar hemgången. Nej, enda försvaret är att Väst inte alls går upp med ruteress. Då blir Syds uppgift övermäktig, eftersom rutern inte kan godspelas och sticken i övrigt inte räcker till. BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. [ kn763 ] ED10 { E642 } D4 [ D4 [ ] K7542 ] 96 { KD105 { 973 } 97 [ EK ] kn83 { kn8 } E } Kkn6 1{ 2} 2NT 3NT Utspel: spadertio. Spaderutspelet ger nog Nord en obehaglig känsla, men den korrekta klöverbehandlingen ger utdelning: hacka till damen och sedan mask med tian. Öst bör hitta rutervändan efter klöverkung och sätter därmed press på Nord. Törs han verkligen slå hjärtermasken när nio stick är klara? En rimlig kompromiss är att först ta ut andra spadern och då kommer det tionde sticket på spaderknekt. BRICKA 9. NORD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ ] 104 { E93 } 1083 [ EK2 [ Dkn3 ] EK3 ] D5 { 862 { Dkn754 } E765 [ 108 ] kn98762 { K10 } kn92 } KD4 1{ 2} 2NT 3NT Utspel: hjärtersex. Detta är dagens enklaste spelföring. Två gånger ruter mot handen och elva stick är klara. BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN. [ D987 ] 962 { E952 } 64 [ Ekn10 [ K63 ] K854 ] D10 { kn4 { KD103 } D1053 [ 542 ] Ekn73 { 876 } Ekn9 } { ] [ } K872

4 1} 1] 1NT 2NT 3NT 13 välplacerade hp och två tior en rimlig höjning även i partävling. Utspel: ruteråtta. Det iva utspelet låter Öst sköta sig själv. Den naturliga klöverbehandlingen ger bästa möjliga resultat och därmed är nio stick i hamn. Om Syd inte överger sin iva linje, får Öst den fjärde tricken gratis. Annars måste han satsa på spadern och inte hjärtern och göra det åt rätt håll. BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN. [ D6 ] EK73 { Dkn102 } D53 [ K952 [ 87 ] 8652 ] Dkn109 { 84 { EK65 } Kkn8 } 964 [ Ekn1043 ] 4 { 973 } E1072 1] 1[ 1NT 2[ Inte bjuder väl Syd 2} i andra ronden? Det bör reserveras för längre klöver än spader. Utspel: ruteråtta. När Väst får sin stöld, ångrar Syd kanske att han inte ade på 1NT, men där kan försvaret förhindra övertricken. Nästa simultantävling: 18 maj BRICKA 12. VÄST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ 93 ] EK10 { K65 } KDkn104 [ Dkn62 [ EK10854 ] kn87542 ] 9 { 73 { E104 } 6 [ 7 ] D63 { Dkn982 } E985 } 732 1NT 2[ D* 3[ 4} 5} En illustration till den gamla frågan om straff- eller upplysningsdubbling. För varje gång Syd har en sund straffdubbling har han fyrafem händer där ett eget kontrakt lockar. Utspel: ruteråtta. 5 klöver är ju ett utmärkt kontrakt och Öst-Väst får bara för sina båda ess. BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN. [ E10853 ] 85 { D107 } K93 [ 92 [ kn764 ] E974 ] K103 { 952 { EK3 } D765 [ KD ] Dkn62 { kn864 } Ekn8 } ] 1[ 1NT Utspel: klöversex. Det verkar naturligt att Syd angriper rutern först, men när den andra klövern följer, är det dags att ta hem de blockerande spaderhonnörerna. När nian kommer från Väst, har Syd ett val. En möjlighet är att sticka med bordets ess och driva ut knekten. Det ger en säker hemgång men knappast mer. Alternativet är att krypa på bordet och återgå till ruter. Sitter rutern 3-3 eller om nian faller, kan försvaret inte få mer än fem stick. Detta förefaller vara det rätta och har även avsedd verkan. BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN. [ K4 ] Ekn763 { D84 } ED10 [ EDkn753 [ 9862 ] D104 ] K2 { 5 { } 952 [ 10 ] 985 { EKkn97 } kn843 } K76 2[ D 3[ D 4] Om Syd är beredd att spela på 4-tricksnivån, prövar han nog 4] med fyrkortsfärg. Det är både Nord och Syd medvetna om. Utspel: ruterfem. Om klöverkung sitter fel, måste Syd komma undan med en förlorare i trumf. Bästa chansen är att satsa på honnör-tia hos Väst. Hjärternio runt visar att åtminstone tian satt där den skulle. Väst får emellertid sin stöld och på klövervändan måste Syd gå upp med esset för att trumfa ut och klara sig undan med en straff.

5 BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ 4 ] EDkn98543 { kn6 } 73 [ KD8765 [ E109 ] 762 ] K { 1097 { E85 } 10 [ kn32 ] 10 { KD432 } E952 } KDkn864 3] 4} 4[ Utspel: hjärteress. Hotet från klöverfärgen är ju uppenbart, så Nord skiftar till ruter i andra stick. Därmed är straffen godspelad. BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ kn32 ] E10987 { 72 } 1073 [ K84 [ ED7 ] K3 ] kn652 { EDkn85 { K1063 } Ekn6 [ ] D4 { 94 } KD954 } 82 1{ 1] 2NT 3NT Utspel: hjärternio. Det är ju ingen konst för Väst att ta de tio första sticken, men sedan tar det slut. Det finns visserligen en femte trick att få i klöver eftersom hjärtern är blockerad, men då måste Väst spela klöver från bordet innan han tagit sina stick. Det är nog inte många som vågar sig på det. BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 4 ] D109 { EDkn82 } E1082 [ KDkn872 [ E53 ] ] 87 { K6 { 1093 } --- [ 1096 ] EKkn { 754 } 7653 } KDkn94 1{ 1NT 2[ 3} 3[ Inte för att Nord har så mycket extra att komma med, men han kan ju vara säker på lågfärgsanning. Om Syd överskattar sitt klena 4-kortsstöd, väntar en obehaglig överraskning. Utspel: hjärternio. Med den snälla hjärtersitsen behöver Väst bara stjäla en hacka på bordet för att få sin hemgång. BRICKA 18. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ EKD854 ] 9 { Ekn2 } Kkn5 [ 1062 [ kn ] 105 ] KD8732 { K10974 { 83 } D98 [ 973 ] Ekn64 { D65 } 1032 } E764 1[ 2] 2[ 4[ Utspel: hjärterkung. Nord har en hel del att uträtta, men ingen av sidofärgerna är ju särskilt lustig att börja röra i. Tio stick finns alltid, men en övertrick är förstås guld värd. Bästa idén är nog att slå en klövermask med knekten i andra stick och att hoppas att försvaret inte hittar den rätta linjen. Efter klöveress skiftar Öst till ruter, då Väst inte får offra kungen. Nord kan trumfa ut, men Öst-Väst kan kontrollera alla sidofärgerna och mer än tio stick blir det inte. BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ K82 ] EK9752 { 85 } kn4 [ EDkn [ 9643 ] D103 ] 8 { K1094 { EDkn6 } K108 [ 1075 ] kn64 { 732 } D653 } E972 1NT 2] D* 3{ 3]* 3NT Utspel: hjärterfem. Öst pejlar möjligheterna för ett färgkontrakt, men tvingas falla tillbaka på sangen förutsatt att Väst kan kontrollera hjärtern. Det naturliga hjärterutspelet öppnar genast för straffen. Väst ser åtta lätta stick och spaderkung rätt skulle betyda tio. Men kan Syd verkligen ha spaderkung? Den Väst som drar rätt slutsats av Nords inkliv har en utstakad väg till hemgången. Fyra ronder ruter ger detta läge: - allt om bridge -

6 [ K8 ] EK97 } kn4 [ EDkn [ 9643 ] 103 ] -- } K108 [ 1075 ] 6 } D653 } E972 Två ronder klöver till handen och hjärtertio ger Nord fyra stick, men sedan kommer spaderfavören. BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. [ E732 ] KD53 { 986 } 105 [ 8 [ KDkn5 ] Ekn1096 ] 7 { 1053 { Kkn74 } EKkn8 [ ] 842 { ED2 } 963 } D742 1] 1[ 2} 2NT 3NT 12-poängaren med singel i partnerns färg är absolut inte värd mer än en utgångsinvit. Utspel: spadertio. Om Nord går upp med spaderess är slaget förlorat för försvaret. Öst har ju inga svårigheter att godspela två stick i ruter. Får Öst vinna första spadern, lever kampen vidare. Öst spelar bäst ruter mot tian, då Syd tar in sig. Nu följer hjärterskift och Öst måste nöja sig med nian från bordet. Med tiden kommer Syd åter in i ruter och kan trumma på i hjärter. Öst har bara åtta stick och mer blir det inte. BRICKA 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ D6 ] 1097 { ED1082 } 763 [ E109 [ K4 ] Kkn ] ED632 { K974 { kn53 } EKkn4 } 852 [ kn87532 ] 854 { 6 } D109 1} 1{ 1] 2NT 3NT Utspel: rutertvå. Väst vinner utspelet på handen och avblockerar hjärterna. Tio stick finns där redan och det elfte går lätt att ordna i ruter. Visst finns tolv stick att hämta med den gynnsamma klöversitsen, men det är ett riskfyllt projekt. Väst måste i så fall saka bort ruterhållet och sedan slå klövermasken. Så tufft är det nog inte många som satsar. BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ D7 ] Ekn97 { E1073 } 1073 [ E43 [ K ] K43 ] 1065 { D92 { 5 } E962 [ kn6 ] D82 { Kkn864 } Dkn4 } K85 2[ D 3{ 3[ Huruvida Öst har en 2-öppning i minuszon råder det nog delade meningar om. Men för slutbudet bör det inte spela någon roll. Utspel: hjärtertvå. Nord vinner första stick på hjärterknekt, men sedan är den färgen frusen. Ruteress och ruter verkar förnuftigt, men en klok Öst sakar sin klöverförlorare och kan sedan saka hjärter på ruterdam. Jämn hemgång. BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN. [ KD86 ] Kkn9 { KDkn4 } 83 [ kn95 [ 102 ] 63 ] D { E976 { 53 } EDkn9 [ E743 ] E7 { 1082 } } K64 1} D 1] 1[ 2[ Utspel: spaderfem. Det är sannerligen inte lätt för Nord-Syd att hitta den här utgången. Tio stick är emellertid bara att plocka hem. BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. [ 532 ] E875 { Kkn3 } D63 [ EDkn8 [ --- ] D1094 ] kn62 { ED96 { } 7 } K10984 [ K ] K3 { 2 } Ekn52 } { ] [

7 1] 1[ 2[ Utspel: hjärternio. Med den trumfen har Väst inget intresse av någon klöverstöld. Syd går upp med hjärteress och angriper genast trumfen. De bistra nyheterna uppenbaras och straffen är oundviklig om inte försvaret gör ett misstag. Faktum är emellertid att hem - gången fanns där. Om Syd tar utspelet på handen och fortsätter med hjärteress och stöld samt ruter mot bordet, måste Väst ta för esset. Läget är detta: [ 532 ] 8 { Kkn } D63 [ EDkn8 [ --- ] D ] { D96 { } 7 } K10984 [ K10975 ] { } Ekn52 Väst kan inte röra trumfen och ruter ger Syd två klöversak samt dessutom klövermasken. Väst får då bara för sina trumf. Hjärterdam stjäl Syd och fortsätter med en hög spader. Väst är åter inpetad och Syd har sina åtta stick. KOMMANDE SIMULTANTÄVLINGAR Hör med din klubb vilka datum den arrangerar simultantävling! Måndag 18 maj Tisdag 2 juni Torsdag 9 juli Måndag 24 augusti Den rätta vägen, Den praktiska vägen och Den Breda vägen är tre inlärningspaket, innehållande kursbok, cd och kortlekar. Varje utbildningspaket innehåller: 1 st kursbok 1 st cd 2 st kortlekar CD-skivorna baseras på s k BBO-teknik och har bearbetats av Scania Bridgekonsult (Anders Wirgren). Den interaktiva cd-skivan innehåller bokens samtliga givar. Varje giv har flera checkpoints, där eleven måste svara på olika frågeställningar för att komma vidare. Det kan handla om utspel, budgivning, spelteknik, markeringar etc. Det gör att man verkligen måste tänka till innan man levererar ett svar och förhoppningsvis lär man sig något under resan. Alla givar kan spelas om hur många gånger som helst, både med och utan kontrollfrågor. I varje utbildningspaket medföljer två speciella kortlekar. Precis som cd-skivan innehåller kortlekarna samma givar som i boken. Varje kortleks baksida rymmer 40 givar (d v s 80 givar sammanlagt) och dessa delas enkelt ut genom följa en pil, som visar framåt (partnern), höger (motståndaren till höger), vänster (motståndaren till vänster) och neråt (till givaren själv). Detta innebär också, att klubbar som lagt kursens givar i förväg kan låta eleverna på ett enkelt sätt själva göra jobbet. För Den vidare vägen och Den vinnande vägen finns inga utbildningspaket framtagna och dessa kommer inte att påverkas. Paketpris 225: Förbundets hemsida: svenskbridge.se FACIT- NY! SPELKORT med kommentarer Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge och jämföra er med andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar. Givarna är tidigare spelade i riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund för de poäng (score) ni får. Ett paket med Facit-Spelkort innehåller en kortlek med 48 givar samt tillhörande häfte med scorer. Förutom scorer redovisas i häftet även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer kring spelföringen m m. Givarna kan spelas om hur många gånger som helst och kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel. 1 N 2 Ö 3 S 4 V 5 N 6 Ö 7 S 8 V 9 N 10 Ö 11 S 12 V 13 N 14 Ö 15 S 16 V 17 N 18 Ö 19 S 20 V 21 N 22 Ö 23 S 24 V 25 N 26 Ö 27 S 28 V 29 N 30 Ö 31 S 32 V 33 N 34 Ö 35 S 36 V 37 N 38 Ö 39 S 40 V 41 N 42 Ö 43 S 44 V 45 N 46 Ö 47 S 48 V 1 1 Kortlek med 48 givar Pris: 69: 52-sidigt häfte med scorer och förslag till budgivning och spel. 1 Givsamling med kommentarer HANDLA DIREKT I VÅR INTERNET-BUTIK! ÖPPEN DYGNET RUNT!

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar!

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! 3 x Micke Melander Sveriges Bridgeförbund 20013 Innehåll Förberedelser Inledning...3 Rikskonsulenter...3 Förberedelser Diskussion...4 Storleken...4 Till start...4

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti Nr 10. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3 (Bridgetidningen 1985) MSKLÖVERN Max Ödlund Hur vill ni bjuda dessa händer? giv, alla i zonen. K 9 6 kn 4 3 kn 9 5 2 10 8 7 E D 6 E D 10 9 5 K D 8 4 3 Jaså, ni kom i 1 hjärter när utgången är i stort sett

Läs mer

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC Innehåll Budgivning baserat på SAYC (Standard American Yellow Card) SAYC motsvarar moderns svensk standard (det finns några skillnader) Viktigaste skillnaden är att i Svensk standard öppnar man med 4 kort

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld.

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld. S P E L T E K N I K L I T E L Ä T T A R E Lite lättare... TEXT: PETER VENTURA, KARLBO ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer