Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson

2 BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K ] kn96 { ED7 } 8 2[ En överstark 2-öppning med dålig färg vore ingen god idé i första eller andra hand, men i tredje är det en helt annan sak. Utspel: hjärtersju. Syd har tillräckligt med ingångar till bordet för att både slå rutermasken och utnyttja den godspelade klöverkungen. Men det fordrar rätt timing. Bästa försvar är ruter i andra stick, men Syd slår masken och spelar genast klöver. En andra ruter följs av spaderkung och spaderess, varefter sista rutern försvinner på klöverkung. Tre trick. BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ D987 ] K95 { 862 } kn107 [ K1063 [ kn ] D ] Ekn1074 { K10974 { E3 } K93 [ E542 ] 8632 { Dkn5 } 84 } ED652 1] 1[ 2} 2NT 3NT runt Utspel: klöverknekt. Spaderutspel känns nog inte attraktivt men är det enda som ger Väst bekymmer. Även om Väst satsar på hjärterkung hos Nord, finns bara fyra trick att hämta. Det neutrala utspelet ger Väst lite mer ro. Det finns många stick att godspela, men vilka ska man satsa på och hur ska man komma åt dem? En god idé är att ta klövern på bordet och spela hjärter till damen. Korrekt markering från Syd gör emellertid att Nord kan krypa. Nu hjälper inte det, för Väst byter fot till rutern och bärgar sina elva stick. BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ E85 ] EKkn854 { 2 } D95 [ D3 [ 94 ] D1032 ] 76 { K543 { ED6 } Kkn8 } E [ Kkn10762 ] 9 { kn10987 } 7 2[ 4[ Nybörjarbokens 2-öppning är det ju inte, men nog duger den. Utspel: hjärtertre. Syd skyndar sig förstås att saka klöver på hjärtern och skiftar sedan till ruter, då Öst knappast kan låta bli att ta för esset. Öst kan vända i trumf, men Syd dubbelmaskar i ruter mot bordets trumf och har fem trick klara. } { ] [ BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. [ 1086 ] K107 { Dkn62 } K62 [ E52 [ D93 ] ED943 ] kn52 { 1085 { EK74 } E4 } Dkn9 [ Kkn74 ] 86 { 93 } ] 2{ 2NT 3] 4] Östs 3] är förstås krav efter denna inledning och ber partnern välja mellan utgångarna. Utspel: spadersex. Efter Östs ruterbud är ruterdam knappast något utspel att tänka på. Det gäller för Syd att läsa utspelet korrekt, för annars försvinner det andra spadersticket ut i det blå. Någon hemgång finns förstås inte för Väst. Sköter försvaret sina kort, blir det två straff. BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ kn ] EK984 { } ED7 [ 10 [ D63 ] 2 ] kn10763 { EK873 { Dkn } kn [ EK ] D5 { 95 } 5 } K92 1] 1[ 2{ 4[

3 Utspel: ruteress. Naturligtvis är det mot oddsen att spela trumfen annorlunda än uppifrån. Fyra trick. BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ Kkn43 ] Kkn64 { ED2 } E2 [ E6 [ ] D1092 ] 87 { 1086 { K943 } K875 [ D72 ] E53 { kn75 } } Dkn6 1] 1NT 2NT Syds 7 hp är rätt dåliga, så utgång är inte värt att satsa på. Utspel: klöversju. Öst-Väst har det lite tråckligt att komma åt sina stick, men Syd har det ändå inte lätt att få ihop mer än två trick. BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN. [ KD87 ] 4 { KDkn985 } E6 [ 2 [ kn963 ] KDkn982 ] 7 { E10742 { 3 } 2 [ E1054 ] E10653 { 6 } 1085 } KDkn9743 1] D 2[ 4[ Man brukar räkna med att en felfördelad dubbling ska hålla hp, men spelstyrkan i denna fina 6-4 är så god att 2{ är riskfyllt. Utspel: hjärterkung. Det här är en bricka som ställer stora krav på både anfall och försvar. Syd måste se upp med trumfmatten och genast angripa rutern. När Väst går upp med ruteress och fortsätter med en hög hjärter, stjäl bordet och det spelar ingen roll om Öst stjäl över eller inte. Hans trumf kommer efterhand i kläm och Syd kan både stöldresa rutern och trumfa ut. Om Väst skiftar till klöver då? Syd satsar på att bli av med sina klöver på rutern och tvingar därmed Öst att stjäla bort sin trumflängd. Trumf till bordet, låg ruter till stöld och uttrumfning ordnar hemgången. Nej, enda försvaret är att Väst inte alls går upp med ruteress. Då blir Syds uppgift övermäktig, eftersom rutern inte kan godspelas och sticken i övrigt inte räcker till. BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. [ kn763 ] ED10 { E642 } D4 [ D4 [ ] K7542 ] 96 { KD105 { 973 } 97 [ EK ] kn83 { kn8 } E } Kkn6 1{ 2} 2NT 3NT Utspel: spadertio. Spaderutspelet ger nog Nord en obehaglig känsla, men den korrekta klöverbehandlingen ger utdelning: hacka till damen och sedan mask med tian. Öst bör hitta rutervändan efter klöverkung och sätter därmed press på Nord. Törs han verkligen slå hjärtermasken när nio stick är klara? En rimlig kompromiss är att först ta ut andra spadern och då kommer det tionde sticket på spaderknekt. BRICKA 9. NORD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ ] 104 { E93 } 1083 [ EK2 [ Dkn3 ] EK3 ] D5 { 862 { Dkn754 } E765 [ 108 ] kn98762 { K10 } kn92 } KD4 1{ 2} 2NT 3NT Utspel: hjärtersex. Detta är dagens enklaste spelföring. Två gånger ruter mot handen och elva stick är klara. BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN. [ D987 ] 962 { E952 } 64 [ Ekn10 [ K63 ] K854 ] D10 { kn4 { KD103 } D1053 [ 542 ] Ekn73 { 876 } Ekn9 } { ] [ } K872

4 1} 1] 1NT 2NT 3NT 13 välplacerade hp och två tior en rimlig höjning även i partävling. Utspel: ruteråtta. Det iva utspelet låter Öst sköta sig själv. Den naturliga klöverbehandlingen ger bästa möjliga resultat och därmed är nio stick i hamn. Om Syd inte överger sin iva linje, får Öst den fjärde tricken gratis. Annars måste han satsa på spadern och inte hjärtern och göra det åt rätt håll. BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN. [ D6 ] EK73 { Dkn102 } D53 [ K952 [ 87 ] 8652 ] Dkn109 { 84 { EK65 } Kkn8 } 964 [ Ekn1043 ] 4 { 973 } E1072 1] 1[ 1NT 2[ Inte bjuder väl Syd 2} i andra ronden? Det bör reserveras för längre klöver än spader. Utspel: ruteråtta. När Väst får sin stöld, ångrar Syd kanske att han inte ade på 1NT, men där kan försvaret förhindra övertricken. Nästa simultantävling: 18 maj BRICKA 12. VÄST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ 93 ] EK10 { K65 } KDkn104 [ Dkn62 [ EK10854 ] kn87542 ] 9 { 73 { E104 } 6 [ 7 ] D63 { Dkn982 } E985 } 732 1NT 2[ D* 3[ 4} 5} En illustration till den gamla frågan om straff- eller upplysningsdubbling. För varje gång Syd har en sund straffdubbling har han fyrafem händer där ett eget kontrakt lockar. Utspel: ruteråtta. 5 klöver är ju ett utmärkt kontrakt och Öst-Väst får bara för sina båda ess. BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN. [ E10853 ] 85 { D107 } K93 [ 92 [ kn764 ] E974 ] K103 { 952 { EK3 } D765 [ KD ] Dkn62 { kn864 } Ekn8 } ] 1[ 1NT Utspel: klöversex. Det verkar naturligt att Syd angriper rutern först, men när den andra klövern följer, är det dags att ta hem de blockerande spaderhonnörerna. När nian kommer från Väst, har Syd ett val. En möjlighet är att sticka med bordets ess och driva ut knekten. Det ger en säker hemgång men knappast mer. Alternativet är att krypa på bordet och återgå till ruter. Sitter rutern 3-3 eller om nian faller, kan försvaret inte få mer än fem stick. Detta förefaller vara det rätta och har även avsedd verkan. BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN. [ K4 ] Ekn763 { D84 } ED10 [ EDkn753 [ 9862 ] D104 ] K2 { 5 { } 952 [ 10 ] 985 { EKkn97 } kn843 } K76 2[ D 3[ D 4] Om Syd är beredd att spela på 4-tricksnivån, prövar han nog 4] med fyrkortsfärg. Det är både Nord och Syd medvetna om. Utspel: ruterfem. Om klöverkung sitter fel, måste Syd komma undan med en förlorare i trumf. Bästa chansen är att satsa på honnör-tia hos Väst. Hjärternio runt visar att åtminstone tian satt där den skulle. Väst får emellertid sin stöld och på klövervändan måste Syd gå upp med esset för att trumfa ut och klara sig undan med en straff.

5 BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ 4 ] EDkn98543 { kn6 } 73 [ KD8765 [ E109 ] 762 ] K { 1097 { E85 } 10 [ kn32 ] 10 { KD432 } E952 } KDkn864 3] 4} 4[ Utspel: hjärteress. Hotet från klöverfärgen är ju uppenbart, så Nord skiftar till ruter i andra stick. Därmed är straffen godspelad. BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ kn32 ] E10987 { 72 } 1073 [ K84 [ ED7 ] K3 ] kn652 { EDkn85 { K1063 } Ekn6 [ ] D4 { 94 } KD954 } 82 1{ 1] 2NT 3NT Utspel: hjärternio. Det är ju ingen konst för Väst att ta de tio första sticken, men sedan tar det slut. Det finns visserligen en femte trick att få i klöver eftersom hjärtern är blockerad, men då måste Väst spela klöver från bordet innan han tagit sina stick. Det är nog inte många som vågar sig på det. BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 4 ] D109 { EDkn82 } E1082 [ KDkn872 [ E53 ] ] 87 { K6 { 1093 } --- [ 1096 ] EKkn { 754 } 7653 } KDkn94 1{ 1NT 2[ 3} 3[ Inte för att Nord har så mycket extra att komma med, men han kan ju vara säker på lågfärgsanning. Om Syd överskattar sitt klena 4-kortsstöd, väntar en obehaglig överraskning. Utspel: hjärternio. Med den snälla hjärtersitsen behöver Väst bara stjäla en hacka på bordet för att få sin hemgång. BRICKA 18. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ EKD854 ] 9 { Ekn2 } Kkn5 [ 1062 [ kn ] 105 ] KD8732 { K10974 { 83 } D98 [ 973 ] Ekn64 { D65 } 1032 } E764 1[ 2] 2[ 4[ Utspel: hjärterkung. Nord har en hel del att uträtta, men ingen av sidofärgerna är ju särskilt lustig att börja röra i. Tio stick finns alltid, men en övertrick är förstås guld värd. Bästa idén är nog att slå en klövermask med knekten i andra stick och att hoppas att försvaret inte hittar den rätta linjen. Efter klöveress skiftar Öst till ruter, då Väst inte får offra kungen. Nord kan trumfa ut, men Öst-Väst kan kontrollera alla sidofärgerna och mer än tio stick blir det inte. BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ K82 ] EK9752 { 85 } kn4 [ EDkn [ 9643 ] D103 ] 8 { K1094 { EDkn6 } K108 [ 1075 ] kn64 { 732 } D653 } E972 1NT 2] D* 3{ 3]* 3NT Utspel: hjärterfem. Öst pejlar möjligheterna för ett färgkontrakt, men tvingas falla tillbaka på sangen förutsatt att Väst kan kontrollera hjärtern. Det naturliga hjärterutspelet öppnar genast för straffen. Väst ser åtta lätta stick och spaderkung rätt skulle betyda tio. Men kan Syd verkligen ha spaderkung? Den Väst som drar rätt slutsats av Nords inkliv har en utstakad väg till hemgången. Fyra ronder ruter ger detta läge: - allt om bridge -

6 [ K8 ] EK97 } kn4 [ EDkn [ 9643 ] 103 ] -- } K108 [ 1075 ] 6 } D653 } E972 Två ronder klöver till handen och hjärtertio ger Nord fyra stick, men sedan kommer spaderfavören. BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. [ E732 ] KD53 { 986 } 105 [ 8 [ KDkn5 ] Ekn1096 ] 7 { 1053 { Kkn74 } EKkn8 [ ] 842 { ED2 } 963 } D742 1] 1[ 2} 2NT 3NT 12-poängaren med singel i partnerns färg är absolut inte värd mer än en utgångsinvit. Utspel: spadertio. Om Nord går upp med spaderess är slaget förlorat för försvaret. Öst har ju inga svårigheter att godspela två stick i ruter. Får Öst vinna första spadern, lever kampen vidare. Öst spelar bäst ruter mot tian, då Syd tar in sig. Nu följer hjärterskift och Öst måste nöja sig med nian från bordet. Med tiden kommer Syd åter in i ruter och kan trumma på i hjärter. Öst har bara åtta stick och mer blir det inte. BRICKA 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ D6 ] 1097 { ED1082 } 763 [ E109 [ K4 ] Kkn ] ED632 { K974 { kn53 } EKkn4 } 852 [ kn87532 ] 854 { 6 } D109 1} 1{ 1] 2NT 3NT Utspel: rutertvå. Väst vinner utspelet på handen och avblockerar hjärterna. Tio stick finns där redan och det elfte går lätt att ordna i ruter. Visst finns tolv stick att hämta med den gynnsamma klöversitsen, men det är ett riskfyllt projekt. Väst måste i så fall saka bort ruterhållet och sedan slå klövermasken. Så tufft är det nog inte många som satsar. BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ D7 ] Ekn97 { E1073 } 1073 [ E43 [ K ] K43 ] 1065 { D92 { 5 } E962 [ kn6 ] D82 { Kkn864 } Dkn4 } K85 2[ D 3{ 3[ Huruvida Öst har en 2-öppning i minuszon råder det nog delade meningar om. Men för slutbudet bör det inte spela någon roll. Utspel: hjärtertvå. Nord vinner första stick på hjärterknekt, men sedan är den färgen frusen. Ruteress och ruter verkar förnuftigt, men en klok Öst sakar sin klöverförlorare och kan sedan saka hjärter på ruterdam. Jämn hemgång. BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN. [ KD86 ] Kkn9 { KDkn4 } 83 [ kn95 [ 102 ] 63 ] D { E976 { 53 } EDkn9 [ E743 ] E7 { 1082 } } K64 1} D 1] 1[ 2[ Utspel: spaderfem. Det är sannerligen inte lätt för Nord-Syd att hitta den här utgången. Tio stick är emellertid bara att plocka hem. BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. [ 532 ] E875 { Kkn3 } D63 [ EDkn8 [ --- ] D1094 ] kn62 { ED96 { } 7 } K10984 [ K ] K3 { 2 } Ekn52 } { ] [

7 1] 1[ 2[ Utspel: hjärternio. Med den trumfen har Väst inget intresse av någon klöverstöld. Syd går upp med hjärteress och angriper genast trumfen. De bistra nyheterna uppenbaras och straffen är oundviklig om inte försvaret gör ett misstag. Faktum är emellertid att hem - gången fanns där. Om Syd tar utspelet på handen och fortsätter med hjärteress och stöld samt ruter mot bordet, måste Väst ta för esset. Läget är detta: [ 532 ] 8 { Kkn } D63 [ EDkn8 [ --- ] D ] { D96 { } 7 } K10984 [ K10975 ] { } Ekn52 Väst kan inte röra trumfen och ruter ger Syd två klöversak samt dessutom klövermasken. Väst får då bara för sina trumf. Hjärterdam stjäl Syd och fortsätter med en hög spader. Väst är åter inpetad och Syd har sina åtta stick. KOMMANDE SIMULTANTÄVLINGAR Hör med din klubb vilka datum den arrangerar simultantävling! Måndag 18 maj Tisdag 2 juni Torsdag 9 juli Måndag 24 augusti Den rätta vägen, Den praktiska vägen och Den Breda vägen är tre inlärningspaket, innehållande kursbok, cd och kortlekar. Varje utbildningspaket innehåller: 1 st kursbok 1 st cd 2 st kortlekar CD-skivorna baseras på s k BBO-teknik och har bearbetats av Scania Bridgekonsult (Anders Wirgren). Den interaktiva cd-skivan innehåller bokens samtliga givar. Varje giv har flera checkpoints, där eleven måste svara på olika frågeställningar för att komma vidare. Det kan handla om utspel, budgivning, spelteknik, markeringar etc. Det gör att man verkligen måste tänka till innan man levererar ett svar och förhoppningsvis lär man sig något under resan. Alla givar kan spelas om hur många gånger som helst, både med och utan kontrollfrågor. I varje utbildningspaket medföljer två speciella kortlekar. Precis som cd-skivan innehåller kortlekarna samma givar som i boken. Varje kortleks baksida rymmer 40 givar (d v s 80 givar sammanlagt) och dessa delas enkelt ut genom följa en pil, som visar framåt (partnern), höger (motståndaren till höger), vänster (motståndaren till vänster) och neråt (till givaren själv). Detta innebär också, att klubbar som lagt kursens givar i förväg kan låta eleverna på ett enkelt sätt själva göra jobbet. För Den vidare vägen och Den vinnande vägen finns inga utbildningspaket framtagna och dessa kommer inte att påverkas. Paketpris 225: Förbundets hemsida: svenskbridge.se FACIT- NY! SPELKORT med kommentarer Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge och jämföra er med andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar. Givarna är tidigare spelade i riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund för de poäng (score) ni får. Ett paket med Facit-Spelkort innehåller en kortlek med 48 givar samt tillhörande häfte med scorer. Förutom scorer redovisas i häftet även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer kring spelföringen m m. Givarna kan spelas om hur många gånger som helst och kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel. 1 N 2 Ö 3 S 4 V 5 N 6 Ö 7 S 8 V 9 N 10 Ö 11 S 12 V 13 N 14 Ö 15 S 16 V 17 N 18 Ö 19 S 20 V 21 N 22 Ö 23 S 24 V 25 N 26 Ö 27 S 28 V 29 N 30 Ö 31 S 32 V 33 N 34 Ö 35 S 36 V 37 N 38 Ö 39 S 40 V 41 N 42 Ö 43 S 44 V 45 N 46 Ö 47 S 48 V 1 1 Kortlek med 48 givar Pris: 69: 52-sidigt häfte med scorer och förslag till budgivning och spel. 1 Givsamling med kommentarer HANDLA DIREKT I VÅR INTERNET-BUTIK! ÖPPEN DYGNET RUNT!

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti Nr 10. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC Innehåll Budgivning baserat på SAYC (Standard American Yellow Card) SAYC motsvarar moderns svensk standard (det finns några skillnader) Viktigaste skillnaden är att i Svensk standard öppnar man med 4 kort

Läs mer

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld.

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld. S P E L T E K N I K L I T E L Ä T T A R E Lite lättare... TEXT: PETER VENTURA, KARLBO ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

Bulletin. Tredje raka SM-guldet. Välkommen åter 1999. 1. Spritpåverkade personer

Bulletin. Tredje raka SM-guldet. Välkommen åter 1999. 1. Spritpåverkade personer Bulletin 10 MVECKA I KÖVDE ÖDAGE DE 2 AUGUTI 1998 PRI 0: Tredje raka Mguldet venåke Bjerregård och Mårten Gustawsson, hemmabridge lönar sig... Mveckans tre budord Vart tog alla? solstrålar vägen? 1. pritpåverkade

Läs mer

Svenskt JNM-guld på sagoön Island

Svenskt JNM-guld på sagoön Island Fr v: Erika Rosvall (coach), Simon Bech, Eric Arvidsson, Cecilia Cilla Rimstedt och kapten Roger Wiklund. På huk: Artikelförfattaren Micke Grönkvist. Svenskt JNM-guld på sagoön Island TEXT: MICKE GRÖNKVIST

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa!

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! I väntan på kvällens clou? Alla junisar var skarpa utom Måns Berg - han kunde knappt följa färg. Jenny Rudenstål och Peo

Läs mer

Fotbollsbridge (!) TEXT & FOTO: BRITT-MARIE WAHLGREN, LERUM. En lördag i april spelade man fotbollsbridge

Fotbollsbridge (!) TEXT & FOTO: BRITT-MARIE WAHLGREN, LERUM. En lördag i april spelade man fotbollsbridge K L U B B E N L E R U M S B K Fotbollsbridge (!) i Lerums bridgeklubb Arne spottar råtta. Christina köper Gunnars landslagströja. Vinnarparet Anita och Bertil med TL Leif. Sega råttor. TEXT & FOTO: BRITT-MARIE

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

s 8 3 kn 10 4 c 6 4 s E D 6 2 s K kn 5 4 3 2 10 2 2 c K kn 10 3 2 c E D 9 8 7 s 10 9 7 c 5 VÄst Nord Öst Syd 32 D?

s 8 3 kn 10 4 c 6 4 s E D 6 2 s K kn 5 4 3 2 10 2 2 c K kn 10 3 2 c E D 9 8 7 s 10 9 7 c 5 VÄst Nord Öst Syd 32 D? S P E L T E K N I K L I T E L Ä T T A R E Lite lättare... TEXT: SPELA BRIDGE 2 ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång spinner vi vidare på Anders

Läs mer

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 Nyheter i denna release Andra hands bud Fjärde hands bud Fi stör efter vår öppning Utspel Markeringar Mot Multi Mot 1NT Nyheter i denna release - N1-2008-11-16 Mot stark

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti SÖNDAGEN DEN 30 JULI Bulletin 2 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Anna och Ann-Britta ligger etta efter första dagen i SM-PAR DAMER Anna-Britta PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par damer Chairmans Cup Silverbarometer

Läs mer

Gör så här för att anmäla er till en tävling på BBO Nordic

Gör så här för att anmäla er till en tävling på BBO Nordic I N T E R N E T B B O N O R D I C Väljer du istället Lista alla bord får du, precis som med Lista alla tävlingar, upp alla bord som är i spel just då. Du kan därifrån hoppa in där det saknas en spelare

Läs mer

HQ Corporate Bond Det högavkastande räntealternativet

HQ Corporate Bond Det högavkastande räntealternativet R I K S S T Ä M M A 2 0 0 9 eftersom förbundet tillsätter en kapten som i sin tur tar ut ett lag för att representera Sverige. Styrelsen föreslog Riksstämman avslå förslaget med motiveringen, att det troligtvis

Läs mer

Trivselregler för bridge

Trivselregler för bridge Trivselregler för bridge Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. Därför måste vi uppträda på ett angenämt sätt mot alla medverkande. Vi ska också göra vårt bästa för att agera bridge mässigt korrekt.

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 31 JULI. Bulletin 3. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti. Medaljöser

MÅNDAGEN DEN 31 JULI. Bulletin 3. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti. Medaljöser MÅNDAGEN DEN 31 JULI Bulletin 3 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Medaljöser PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par Veteraner Chairmans Cup 2 Partävling 2 10.00-21.00 10.00-14.30 10.00-13.15 Individuell silver

Läs mer

Klöver ut straffar förstås ofelbart, men vem kan begära det? Det räcker emellertid också att Väst går upp med hjärterdam och skiftar till klöver.

Klöver ut straffar förstås ofelbart, men vem kan begära det? Det räcker emellertid också att Väst går upp med hjärterdam och skiftar till klöver. 2 Bulletin nr 1 - Nordic Junior Team Bridge Championships 2008 Danmark J - Danmark S: Från -23 till +30 Bertil G Johnson I det danska inbördes mötet (äldre laget ÖV i slutna rummet som jag följde) small

Läs mer

Allmänt om Pidro. Spelets uppbyggnad

Allmänt om Pidro. Spelets uppbyggnad Allmänt om Pidro Pidro är ett kortspel för fyra personer där ett par spelar mot ett annat par. Lagmedlemmarna sitter mittemot varandra. Pidro liknar t.ex. Bridge i det avseendet att spelet är uppdelat

Läs mer

Räven maskar över isen:

Räven maskar över isen: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2007 Ibland så är det faktiskt GULD som glimmar! Räven maskar över isen: Sven-Owe och Tommy var bäst av de 199 par som deltog i Julkul! Heja! Majorn och John-Erik

Läs mer

Mixed Lag. Mixed Par. 20 23 juni. 18 22 juni. Öppna Damer Seniorer Par. Öppna Damer Seniorer Lag. 24 29 juni. 27 juni 2 juli

Mixed Lag. Mixed Par. 20 23 juni. 18 22 juni. Öppna Damer Seniorer Par. Öppna Damer Seniorer Lag. 24 29 juni. 27 juni 2 juli Mixed Lag Mixed Par 18 22 juni 20 23 juni Öppna Damer Seniorer Lag Öppna Damer Seniorer Par 24 29 juni 27 juni 2 juli För mer information: www.svenskbridge.se F O R T B I L D N I N G V I L L N I S E E

Läs mer

- Vi hade ett felutspel för en stund sedan, differensen mellan rätt och fel var sisådär 3200, nämner de och skrattar.

- Vi hade ett felutspel för en stund sedan, differensen mellan rätt och fel var sisådär 3200, nämner de och skrattar. Björn Alenfalk Östen Andersson Lena Malmström Siv Magnusson Som vanligt har Uppland en stor delegation på plats i Skövde. Jag gissar att 5-10% av distriktets medlemmar är här. De håller ihop och har som

Läs mer

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn F R Å G A B R I D G E F Ä R G B E H A N D L I N G Fråga Bridge Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat skickas till Bridge. Våga fråga!

Läs mer

KORSORDET 2/2012 1 2 3 4 5 6

KORSORDET 2/2012 1 2 3 4 5 6 KORSORDET VÅGRÄTT 1) Karnap (13). 7) En sådan besökte Bombi Bitt och jag (13). 9) Luttrad (5). 10) Min mästare (5). 11) Här är lösningen dåligt utformad (9). 12) Brand kan kopplas till denna gutt (5).

Läs mer

Nu blir det festival också på vintern

Nu blir det festival också på vintern F Ö R B U N D S I N F O V I N T E R F E S T I V A L Nu blir det festival också på vintern TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE I januari arrangeras den första Vinterfestivalen, där allt började i Skövde.

Läs mer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeras från det fönster, som automatiskt kommer upp, när CD-skivan sätts i datorn: Klicka till höger om INSTALLATION på flaggan för den version, som

Läs mer

Lebensohl en mångsidig nyttighet

Lebensohl en mångsidig nyttighet S Y S T E M & K O N V E N T I O N E R L E B E N S O H L Lebensohl en mångsidig nyttighet TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN Lebensohl kom ursprungligen till för att underlätta när motståndarna klev in

Läs mer

Ungt blod! Spela klubbens jultävlingar! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2014

Ungt blod! Spela klubbens jultävlingar! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2014 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 4 2014 Ungt blod! Syskonen Ida och Micke Grönkvist har liksom flera unga vassa spelare nyligen flyttat till Stockhom. Spela klubbens jultävlingar! Dags

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005 Rapport från en klubbfest: Transcendera mera! Madeleine skaffade sig energi på annat sätt... Allting klär en... förlåt två, skönheter! Kvällens värdinnor,

Läs mer

Skönheten och odjuret

Skönheten och odjuret M A G I S K B R I D G E Z I A Skönheten och odjuret TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK FOTO: PETER VENTURA, KARLBO Zia är en av världens största bridgestars. Med Zia som motståndare kan man vänta sig något udda,

Läs mer

Succé på alla hjärtans dag

Succé på alla hjärtans dag PASS MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2016 Succé på alla hjärtans dag Anhörigdag lockade medlemmar att ta med barn och släktingar och 32 nya juniorer fick pröva bridge. På jakt efter val

Läs mer

ANDRA HELT KLART GODKÄNDA SAIJTER: SPELABRIDGE.COM, BRIDGEFEDERATION.SE, BRIDGEKURS.NU, BRIDGEPLAZA.COM

ANDRA HELT KLART GODKÄNDA SAIJTER: SPELABRIDGE.COM, BRIDGEFEDERATION.SE, BRIDGEKURS.NU, BRIDGEPLAZA.COM WWW.ZONE.COM ANRA HELT KLART GOKÄNA SAIJTER: SPELABRIGE.COM, BRIGEFEERATION.SE, BRIGEKURS.NU, BRIGEPLAZA.COM Fortfarande nyfiken? NU vet du lite. e kunskaper du fått i blaska ett räcker inte riktigt till

Läs mer

Pia och Arne försvarade partiteln

Pia och Arne försvarade partiteln B R I D G E F E S T I V A L S M - P A R Pia och Arne försvarade partiteln TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TJOLPE FLODQVIST, LUND FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE Inte en giv tillsammans sedan SM-finalen förra året.

Läs mer

Lebensohl fler tillämpningar

Lebensohl fler tillämpningar S Y S T E M & K O N V E N T I O N E R L E B E N S O H L Lebensohl fler tillämpningar TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Lebensohl kom ursprungligen till för att underlätta

Läs mer

Boktips för fina vårdagar

Boktips för fina vårdagar F O R T B I L D N I N G B O K T I P S Boktips för fina vårdagar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ SYBILL BUTTLE: OUT OF HAND AND OFF THE FAIRWAY Master Point Press; 152 sidor Bill Buttle är en pensionerad kanadensisk

Läs mer

De stentuffa damernas bronsbragd

De stentuffa damernas bronsbragd A H T O S B R I D G E E M - D A M E R De stentuffa damernas bronsbragd TEXT: AHTO UISK, UPPSALA Med en forcering som heter duga, avslutade de svenska damerna EM i Ostende. Det räckte till brons, bara fem

Läs mer

Grattis! SM-veckan 2002. -en större succé än väntat!

Grattis! SM-veckan 2002. -en större succé än väntat! Nr 8. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Lördagen den 3 augusti Grattis! SM-veckan 2002 -en större succé

Läs mer

Äntligen guld för bridgens Sven Nylander

Äntligen guld för bridgens Sven Nylander B R I D G E F E S T I V A L S M - V E T E R A N E R L A G Äntligen guld för bridgens Sven Nylander TEXT: THOMAS WEDIN SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON GRYTHYTTAN FOTO: THOMAS WEDIN SKÖVDE Bernt Sigvardsson har

Läs mer

Festivalkung Arne och drottning Pia

Festivalkung Arne och drottning Pia B R I D G E F E S T I V A L S M - P A R Festivalkung Arne och drottning Pia TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TJOLPE FLODQVIST, LUND FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE Bridgefestivalens kung blev Arne Larsson och festivaldrottning

Läs mer

Bridgen måste förnyas

Bridgen måste förnyas K R Ö N I K A B R I D G E N M Å S T E F Ö R N Y A S Bridgen måste förnyas Krönika SIGVARD PALMQVIST, LANDSKRONA För ungefär 45 år sedan lämnade jag bridgeborden för att satsa helhjärtat på min yrkeskarriär.

Läs mer

Åtta svenska medaljer vid JVM!

Åtta svenska medaljer vid JVM! J U N I O R E R J V M Åtta svenska medaljer vid JVM! TEXT: MICKE MELANDER, FALKENBERG FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN Återigen har svensk juniorbridge visat sig tillhöra yttersta världsklass. I Kroatiska

Läs mer

Inbjudan Nordic Junior Pair Championship / Nordic Junior Camp

Inbjudan Nordic Junior Pair Championship / Nordic Junior Camp EuropEan bridge leauge Inbjudan Nordic Junior Pair Championship / Nordic Junior Camp 16-20 april 2014 Svenska Bridgeförbundet och Nordiska Bridgeunionen inbjuder härmed till JNM Par och Nordiskt Juniorläger

Läs mer

Det våras för klubben! Arg som ett bi! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2015

Det våras för klubben! Arg som ett bi! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2015 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 1 2015 Arg som ett bi! Hur förbannad får man bli vid bridgebordet och var går gränsen för vad som är okej eller inte? Det våras för klubben! Nu är det

Läs mer

Skrock och storslammar

Skrock och storslammar F R M I D R E R U T I E R A D E T O R L A M M A R krock och storslammar TEXT: AHTO UIK UPPALA ILLUTRATIO: ARE LARO UDALL isst är bridgespelare skrockfulla, en del av dem i alla fall! De sitter alltid som

Läs mer

Bulletin 4 ROLF WESTMAN GÖSTA BRUNDIN. leder veteraner efter första dagen PÅ PROGRAMMET IDAG. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti

Bulletin 4 ROLF WESTMAN GÖSTA BRUNDIN. leder veteraner efter första dagen PÅ PROGRAMMET IDAG. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti TISDAGEN DEN 1 AUGUSTI Bulletin 4 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti ROLF WESTMAN GÖSTA BRUNDIN leder veteraner efter första dagen Första dagen som pensionär. Vi återkommer i morgon med en en

Läs mer

FREDAG 24 JULI 09.00-18.45 SM Par Veteraner. 14.30-18.00 Brons 13, handikapp. 15.30-21.15 Silver 1, IAF 19.00-22.30 Brons 2

FREDAG 24 JULI 09.00-18.45 SM Par Veteraner. 14.30-18.00 Brons 13, handikapp. 15.30-21.15 Silver 1, IAF 19.00-22.30 Brons 2 B R I D G E F E S T I V A L S P E L S C H E M A Bridgefestivalens spelschema (Med reservation för programändringar) SM LAG VETERANER Delta med ett lag i öppna SM-lag för veteraner! Tävlingen spelas under

Läs mer

Förbundet Svensk Bridge

Förbundet Svensk Bridge Förbundet Svensk Bridge Nya alerteringsregler (träder ikraft den 1 juli 2010) FÖRORD Sedan lång tid tillbaka har det funnits en skyldighet att uppmärksamma motståndarna på bud som inte betyder vad man

Läs mer

Ska Mårten sleva i sig mer?

Ska Mårten sleva i sig mer? Nr 9. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Ska Mårten sleva i sig mer? Ännu en

Läs mer

Nordiskt samarbete på rätt väg

Nordiskt samarbete på rätt väg F O R T B I L D N I N G S P E L A B R I D G E Nordiskt samarbete på rätt väg TEXT: GÖRAN PETERSSON, ÖREBRO (FÖRFATTARE TILL VÄGEN-SERIEN) Den rätta vägen och Den praktiska vägen finns från och med den

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2011 PASS. Profilen: Bengt Stahre. Sid 16. Glada miner på Bridgefestivalen.

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2011 PASS. Profilen: Bengt Stahre. Sid 16. Glada miner på Bridgefestivalen. MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2011 PASS Profilen: Bengt Stahre Sid 16 Glada miner på Bridgefestivalen Sidan 8-9 FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och

Läs mer

g u n n a r f r e d r i k s s o n : Vid bridgebordet glömmer jag alla bekymmer

g u n n a r f r e d r i k s s o n : Vid bridgebordet glömmer jag alla bekymmer MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2012 PASS g u n n a r f r e d r i k s s o n : Vid bridgebordet glömmer jag alla bekymmer FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30

Läs mer

Bridge TÄBY. blivande juniormetropol?

Bridge TÄBY. blivande juniormetropol? Bridge B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 14 Å R G Å N G 4 6 P R I S 5 0 : TÄBY blivande juniormetropol? Varför medlem? Vi får ibland frågan om varför man ska vara medlem i en förbundsansluten klubb?

Läs mer

Bulletin ÖREBRO FRIDAY MARCH NORDIC JUNIOR TEAM BRIDGE CHAMPIONSHIP AND CAMP

Bulletin ÖREBRO FRIDAY MARCH NORDIC JUNIOR TEAM BRIDGE CHAMPIONSHIP AND CAMP Bulletin 1. ÖREBRO FRIDAY MARCH 21 2008 NORDIC JUNIOR TEAM BRIDGE CHAMPIONSHIP AND CAMP Everybody arrived safe yesterday. The Norweigian Juniors who landed in Örebro already wednesday, probably to take

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET KORTSPEL MED OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna prova på att kommunicera utan att prata med varandra och

Läs mer

Bulletin. Grönkvists bråkar om kortleken och placeringarna. Rikslägret igång

Bulletin. Grönkvists bråkar om kortleken och placeringarna. Rikslägret igång Bulletin rikslägret. 17 AUGUSTI - 20 AUGUSTI: THOMAS larsson 070-999 52 79, BJÖRN SÖRLING, tommy gullberg. FREDAGEN 18 AUGUSTI, nr 2, pris: juniorkrona Rikslägret igång Grönkvists bråkar om kortleken och

Läs mer

Stadgeändringen om utökad flexibilitet avseende datum för riksstämma röstades igenom.

Stadgeändringen om utökad flexibilitet avseende datum för riksstämma röstades igenom. R I K S S T Ä M M A 2 0 1 1 följde där Björn försvarade sin ståndpunkt gentemot resten av församlingen, dock utan att få något större gehör. Denna diskussion kallades allmänt för 40-kronan, då det var

Läs mer

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd.

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd. dth=45 valign=top style='width:33.5pt;padding:0pt 3.5pt 0pt 3.5pt'> 3h/s Invit (enda gången öppnaren kan passa under utgång). 3ny Primärt hållvisande 4c Krav 3ny 5431, 5530 eller 6430 3h/s/4c Naturliga

Läs mer

Spela klubbens jultävlingar! Lag Kamras vann Cavendish 50 000 euro i förstapris. MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2013

Spela klubbens jultävlingar! Lag Kamras vann Cavendish 50 000 euro i förstapris. MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2013 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 4 2013 Lag Kamras vann Cavendish 50 000 euro i förstapris. Spela klubbens jultävlingar! ALLTID MED GULLBERGS TANKENÖTTER OCH BRIDGESKOLANS INSTRUKTIONER

Läs mer