Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson"

Transkript

1 till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina stick; sex i spader, två i hjärter, två i ruter och två i klöver summa tolv. Det trettonde kan komma via en hjärterstöld på bordet. Det är mycket goda odds för att det ska lyckas, då endast hjärtern 7-1 stjälper den planen. Efter att ha vunnit första trumfsticket, fortsätter Väst efter topparna i hjärter med tvåan som han stjäl med bordets trumfåtta. För spelföraren återstår nu bara att ta sig tillbaka till handen för att dra ut motpartens kvarvarande trumf. Spelar det någon roll ifall det sker i klöver eller ruter? Troligtvis inte, men risken är betydligt större att klövern sitter 5-0 än rutern 8-0. Det är därför i ruter Väst ska spela in sig. Giv 2 (nivå 1 för nybörjaren) 32 EK32 EDkn10 D109 KD kn1098 K987 EKkn Väst spelar 6, utspelet, kn, vinner Syd med esset, för att returnera spader till bordets dam. Ta över rodret! Du spelar lillslam och motparten har tagit ett stick, således har du inte råd att förlora fler ifall det ska bli tal om någon hemgång. Av en blick på de samlade resurserna framgår snart att det endast är i trumffärgen som du har en eventuell förlorare. Men situationen är inte alldeles hopplös, eftersom du förfogar över sex av de sju högsta korten i färgen. Vad är då den procentuellt bästa spelplanen? En känd tumregel om man ska maska eller ej när man saknar damen i en färg, lyder: Eight ever, Nine never. Med nio kort tillsammans i färgen bör man alltså avstå från masken, medan man med åtta bör maska. Detta förutsätter givetvis att man inte kan dra några slutsatser av budgivningen eller det tidigare spelet på given. Med åtta kort bör vi alltså maska. Men måste vi slå masken första gången trumfen rörs? Nej, tänk om Nord har damen singel det vore ju onödigt att ge honom stick för den! Således spelar vi trumf till esset, som väntat faller bara hackor. Vi återvänder till bordet i klöver det är mindre risk att klövern ska sitta 7-0 än rutern 5-0 och spelar hjärterknekt. Om Syd bekänner med en hacka, låter vi knekten löpa. Har vi tur sitter damen hos Syd, då vi är hemma i slammen, har vi otur har Nord damen och då är kontraktet bet.

2 Giv 3 (nivå 2 för klubbspelaren) E32 Dkn10 E ED Kkn5432 E Väst spelar 3NT. Syd bekänner med sjuan på Nords utspel, 7. Hur tänker du dig hemgång? Det är lätt hänt att spelet fortsätter så här: Tack partner, spela damen, Syd lägger sjuan och Väst, tacksam över att ha fått ett billigt stick, tvåan. När Väst efter att ha inkasserat ruteress fortsätter med damen och det visar sig att Nord inte kan följa färg, är kontraktet dödsdömt med bästa motspel. Väst kan inte få mer än högst tre spaderstick, ett i vardera hjärter och klöver samt tre i ruter bordet saknar ju sidoingång. Det första som träkarlen ska göra när korten lagts på bordet är, att hålla upp en skylt med texten: Innan du spelar på ett kort i första stick: 1. Räkna dina säkra stick 2. Lägg upp en spelplan Så låt oss räkna våra stick. Förutom essen i hjärter och klöver har vi sex ruterstick (förutsatt att färgen sitter sämst 4-1) och två eller tre spaderstick; totalt tio eller elva stick. Vad händer om rutern sitter 4-1? Eftersom vi inte har råd att låta bordet sticka ruterdam, måste vi istället ordna med en sidoingång. Varifrån ska den komma? Enda sidofärgen i vilken bordet kan komma in är spader, men det förutsätter att Väst inte låter snålheten bedra visheten i första stick. Väst ska alltså vinna utspelet med esset, därnäst ta för ess och dam i ruter innan han spelar spader mot bordet. Oavsett vem av motståndarna som har kungen kommer Väst förr eller senare att få en spaderingång till bordets ruter. Väst får då två spaderstick, sex ruterstick och essen i de båda övriga färgerna; summa tio. Lägg för övrigt märke till att Väst inget förlorar på att vinna första stick med esset ifall Nord har spaderkung och rutern sitter 3-2, för fler stick än tio kan Väst aldrig få. Det är endast om Syd har spaderkung som Väst gått miste om ett andra övertrick genom sitt spelsätt. Men det vägs i lagspel lätt upp av de gånger snålheten kostar hemgången i kontraktet.

3 Giv 4 (nivå 2 för klubbspelaren) KD 5432 EKDkn ED KDkn 5432 Mot Västs 4 startar Nord med 5, Syd bekänner med fyran. Spelplan? Väst har två säkra förlorare i de båda svarta essen och en möjlig förlorare i ruter, om kungen skulle sitta hos Syd. Det kan synas riskfritt att i andra stick slå rutermasken, men när den spricker och trumfvända följer är Väst i stort trubbel. Läget efter tre stick: KD 5432 Dkn E KDkn 5432 Spelföraren är inne på handen och har efter ruter till esset ingen snabbingång till egen hand annat än i trumf. Men den trumfen var ju tänkt att stjäla den sista ruterhackan med. Och Väst kan ta gift på att oavsett vilken svart färg han spelar, kan försvaret se till att den av dem som har den sista trumfen får komma in och omintetgöra Västs ruterstöld. Kan spelföraren förhindra denna sorgliga utveckling? Än en gång handlar det om att göra upp en spelplan innan man spelar på ett kort i första stick. Här är just första stick oväsentligt, men det tål att nötas in att spelplanen ska läggas upp innan något kort spelas på från träkarlen i stick ett. Låt oss återvända till det andra diagrammet. Vi ser då att ruteress sitter i vägen för ruterstölden. Om spelföraren istället avstår rutermasken och istället spelar ruteress följt av ruterdam är läget detta, sedan försvaret vänt med trumf ytterligare en gång: KD 5432 Dkn KDkn 5432 Väst är som tidigare inne, men skillnaden är att Öst numera är renons i ruter. Spelföraren kan i lugn och ro ta sin ruterstöld för att därefter spela en svart färg från bordet. Förr eller senare kommer Väst in och kan dra ut den utevarande trumfen. Så snart det andra svarta esset är utdrivet har spelföraren de tio stick han kontrakterat sig för.

4 Giv 5 (nivå 3 för distriktsspelaren/den drivne klubbspelaren) K32 E54 EKDkn E32 54 E Väst spelar 4, sedan Nord visat en svag tvåöppning i ruter. Nord startar med K. Du har nio stick, var hitta det felande? Utan inblandning av motparten hade det varit rimligt att ordna det tionde sticket via en ruterstöld på bordet. Väst släpper då den utspelade ruterkungen, vinner ruterfortsättningen och drar två ronder trumf innan han stjäl den tredje rutern med bordets kvarvarande trumfhacka. För att det spelsättet ska lyckas krävs rutern sämst 5-3 med tilläggschansen rutern 6-2 med trumflängden på långa ruterhanden. När Nord visat en svag tvåöppning, sexkortsfärg, i ruter, är chansen tämligen liten att spelplanen ovan ska lyckas. Det är större chans att Syd har trumflängden än Nord ett annat sätt att se det är att Syd har större rum för trumflängd (med bara tvåkorts ruter) än Nord (med sexkorts ruter); man brukar tala om lediga platser. Utan möjlighet till ruterstöld, hur ska Väst då lyckas få tag i sitt tionde stick? Väst ska trots allt försöka att få en stöld på bordet, men inte i ruter. Utifrån resonemanget ovan, att Nord sannolikt är den i paret som är kortast i trumf, kan Väst istället stjäla en spader. En spader? Ja, faktiskt! Ruterkung får vinna första stick och spelföraren vinner ruterfortsättningen med esset. Därnäst följer den sista rutern på vilken bordet sakar spader. Nord kommer in och fortsätter med valfri färg, säg spader. Spelföraren sticker med bordets ess och spelar exakt två varv trumf, innan det är dags för spaderkung och spader till stöld med bordets trumf. I sinom tid kommer Väst in och kan dra ut den utevarande trumfen. Spelsättet kallas allmänt för förlorare-på-förlorare. Väst har, hur han än vrider sig, en spaderförlorare och kan lika gärna saka den på sin förlorande ruter. På så sätt byter han förlorare, och bytet sker till en färg där det finns goda chanser att senare få en stöld för den lilla trumfhackan.

5 Giv 6 (nivå 3 för distriktsspelaren/den drivne klubbspelaren) E2 K543 EDkn EKDkn109 2 Mot Västs 6 startar Nord med ess-kung i spader. Hur ska slipstenen bäst dras? Vi måste tydligen träna slambudgivning att bjuda slam när det saknas två ess (spaderess + trumfkung), är ju inte så bra Nåväl, än är slaget inte förlorat vi får hoppas att ruterkung sitter hos Syd och högst tredje, eftersom spaderstölden ju reducerat våra möjligheter att maska till två gånger. Som vanligt (hur många gånger ska det behöva sägas?) gäller det att inte ha för bråttom i andra stick. Det märks inte minst ifall kortsitsen skulle råka vara denna: EKD E2 K543 EDkn EKDkn109 2 kn987 Dkn976 K65 3 Säg att Väst slentrianmässigt stjäl med rutertvå och går till bordet på hjärterkung för att maska i ruter. Masken lyckas, men Väst är ju tvungen att sticka bordets ruter på egen hand och har sedan ingen snabbingång tillbaka till träkarlen. Han försöker så gott han kan genom att ta för klöveress och stjäla en klöver. Tyvärr har också Syd singelklöver och kan stjäla över bordet. Den stölden innebär straffen. Vad gjorde spelföraren för fel? Han skulle inte ha varit så snål när han stal andra spadern. Allt som saknas i trumf är kungen, resten av mellankorten har spelföraren på hand eller hos träkarlen. Därför ska han stjäla spadern högt (med knekten eller damen), spela in bordet på hjärterkung och sedan släppa rutertio runt. När det går bra är spelföraren kvar på bordet och kan upprepa masken utan att behöva en andra ingång till träkarlen. Det tål att upprepas i det oändliga: Ha inte för bråttom i första stick, utan räkna över dina tillgångar och lägg upp en spelplan. En dålig spelplan är bättre än ingen spelplan alls!

6 Giv 7 (nivå 4 för den drivne distriktsspelaren) ED8765 K432 K987 E432 E2 K43 E 32 Väst spelar 6, utspel K. På E sakar Syd en klöver. Ta över spelföringen. Med hjärtern 3-2 har Väst tolv stick uppifrån och ned; sex i spader, tre i hjärter och tre i lågfärgerna. Väst bör därför rikta in sig på att gardera sig mot att hjärtern sitter snett. Enda chansen att klara sig då är att alla sidofärger är eliminerade, så att den som kommer in i hjärter måste fortsätta i färgen, alternativt spela mot dubbelrenons. För att åstadkomma eliminationen är det viktigt att Väst är försiktig med förbindelserna. Efter att ha vunnit klöverutspelet, fortsätter han med spaderess, då det visar sig att Syd är renons. Det bekymrar inte Väst nämnvärt, utan han fortsätter med mera trumf; damen följt av en hacka till bordets kung, medan Syd fortsätter att saka klöver. Därnäst följer klöver till stöld och ess-kung-stöld i ruter. Läget är nu, med Väst inne: 6 4 K987 E432 Spelföraren spelar nu låg hjärter från egen hand. Om Nord bekänner med en hacka, låter spelföraren bordet göra likaledes. Kan Syd sticka, är han inpetad om han vänder mot dubbelrenons, sakar Väst hjärter på ena handen och stjäl på den andra; om han vänder med låg hjärter täcker Väst billigast möjligt (kan Nord bekänna satt färgen 3-2), om han vänder med hög hjärter lägger Väst lågt från egen hand (Syd är ju den ende som nu kan ha fyrkorts hjärter) och sticker med bordets ess för att, om Nord visade renons, maska ut Syds kvarvarande honnör. Om Nord i första hjärtersticket bekänner med tian, knekten eller damen, låter Väst bordet sticka med esset. Väst sedan spelar hjärter från träkarlen och täcker Syds kort billigast möjligt. Skulle Syd saka, nöjer sig Väst med något av mellankorten, varpå Nord blir inpetad och tvingas vända upp i hjärtergaffeln eller spela mot dubbelrenons. Oavsett vilket han väljer har Väst sin hemgång.

7 Giv 8 (nivå 4 för den drivne distriktsspelaren) EKD32 kn109 K 5432 kn1098 EKD 432 EKD Mot dina 6 startar Nord med D, Syd sticker med och fortsätter med nian. För säkerhets skull stjäl du högt, men Nord kan bekänna. Spelplan? Det ser ganska enkelt ut, för du har tolv stick från toppen. Så vad är problemet? Det är helt sant att du har tolv spel och sitter trumfen 3-2 har du heller inga bekymmer att hämta hem dem. Skulle trumfen däremot sitta 4-1 (5-0 klarar vi bara ifall motståndaren med fem trumf har fördelningen ) måste vi manövrera försiktigt så att inte Västs fjärde ruter brinner inne. Du stjäl alltså nian med spaderess och fortsätter med låg trumf till bordet. Bordet får bli störst även efter nästa varv trumf. Kan båda motståndarna bekänna, drar du ut sista trumfen och lägger upp korten. När det emellertid visar sig att en av dem inte kan bekänna på andra varvet trumf, måste du avbryta uttrumfningen och avblockera två av bordets ruterhonnörer, inte alla tre. Om ingen stulit andra rutern är läget numera detta:: EK kn 54 kn10 D 432 EKD Bordet är inne och en av motståndarna har två trumf kvar. Du fortsätter nu med två varv trumf, på den andra trumfen sakar du bordets blockerande ruterdam. På knekt-tia i ruter försvinner de båda hjärterhackorna och kvar på bordet finns bara tre höga klöver.

8 Giv 9 (nivå 5 för spelare på nationell nivå) ED E5432 KD76 D2 E43 E32 4 Väst spelar 6, sedan Nord visat minst 5-5 i lågfärgerna. Hur tänker du bedriva spelet med kn i utspel? Väst klarar sig enkelt ifall Nord har 2-1 eller 1-2 i högfärgerna genom att vinna utspelet med damen, dra ut motpartens trumf och fortsätta med ess-hacka i spader. Skulle Nord ha singel spader, sitter trumfen 2-2 så Väst kommer då åt att stjäla båda klöverna samtidigt som han godspelar bordets femte spader för ett ruteravkast. Den här spelplanen fungerar inte om Nord har 1-1 i högfärgerna. Syd kommer så småningom in i spader och sätter Västs ruterdam på mellanhand Nord har ju högst sannolikt ruterkung på sitt inkliv varpå bordets ruteress tvingas ut. Västs har då inte längre tempo till att stjäla båda sina klöverförlorare samtidigt som han ska trumfa ut och kunna åtnjuta den femte spadern (utan att Syd kan stjäla). en är ett ovanligt exempel på att hålla den farliga handen ute. Nord, som har ruterkung, kan inte angripa bordets ruteringång utan att det kostar stick. Väst ska därför helt sonika låta Nord vinna första stick på sin spaderknekt! Säg att Nord nu vänder i klöver, Väst vinner och stjäl omgående en klöver. Därnäst följer kung-dam i trumf, då det visar sig att Nord inte kan bekänna andra gången. Spelföraren slår nu den upplagda spadermasken, tar ut spaderess och stjäl därefter sin återstående klöverhacka med bordets sista trumf. En spaderstöld godspelar den färgen och efter uttrumfning låter spelföraren bordet komma in på ruteress för att på den omsorgsfullt odlade spaderhackan kasta sin ruterförlorare. Allt som återstår är en ruterhacka på bordet och trettonkvistaren i trumf på spelförarens hand. Slammen är bärgad!

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Lebensohl en mångsidig nyttighet

Lebensohl en mångsidig nyttighet S Y S T E M & K O N V E N T I O N E R L E B E N S O H L Lebensohl en mångsidig nyttighet TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN Lebensohl kom ursprungligen till för att underlätta när motståndarna klev in

Läs mer

Spelregler för Vira. Åstols Vira- och Bandyklubb 2006

Spelregler för Vira. Åstols Vira- och Bandyklubb 2006 Spelregler för Vira Åstols Vira- och Bandyklubb 2006 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vira...3 2. Speltyper... 4 2.1. Gaskspel...4 2.2. Köpspel...5 2.3. Solospel...7 3. Spelparti... 8 3.1. Medlem...8 3.2.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Stockholms Wirasällskaps

Stockholms Wirasällskaps Stockholms Wirasällskaps regler för vira Inledning Vira är ett klassiskt svenskt kortspel, som enligt en muntlig tradition uppfanns vid ett vinterting i Vira bruk i Roslagen cirka 1810. Spelet blev en

Läs mer

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa!

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! I väntan på kvällens clou? Alla junisar var skarpa utom Måns Berg - han kunde knappt följa färg. Jenny Rudenstål och Peo

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

Mixed Lag. Mixed Par. 20 23 juni. 18 22 juni. Öppna Damer Seniorer Par. Öppna Damer Seniorer Lag. 24 29 juni. 27 juni 2 juli

Mixed Lag. Mixed Par. 20 23 juni. 18 22 juni. Öppna Damer Seniorer Par. Öppna Damer Seniorer Lag. 24 29 juni. 27 juni 2 juli Mixed Lag Mixed Par 18 22 juni 20 23 juni Öppna Damer Seniorer Lag Öppna Damer Seniorer Par 24 29 juni 27 juni 2 juli För mer information: www.svenskbridge.se F O R T B I L D N I N G V I L L N I S E E

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Stadgeändringen om utökad flexibilitet avseende datum för riksstämma röstades igenom.

Stadgeändringen om utökad flexibilitet avseende datum för riksstämma röstades igenom. R I K S S T Ä M M A 2 0 1 1 följde där Björn försvarade sin ståndpunkt gentemot resten av församlingen, dock utan att få något större gehör. Denna diskussion kallades allmänt för 40-kronan, då det var

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Bulletin 5. Veteranmedaljörerna PÅ PROGRAMMET IDAG. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti ONSDAG DEN 2 AUGUSTI

Bulletin 5. Veteranmedaljörerna PÅ PROGRAMMET IDAG. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti ONSDAG DEN 2 AUGUSTI ONSDAG DEN 2 AUGUSTI Bulletin 5 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Veteranmedaljörerna PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par Mixed Chairmans Cup semi Partävling 5 10.00-19.30 10.00-20.00 10.00-13.15 Partävling

Läs mer

Räven maskar över isen:

Räven maskar över isen: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2007 Ibland så är det faktiskt GULD som glimmar! Räven maskar över isen: Sven-Owe och Tommy var bäst av de 199 par som deltog i Julkul! Heja! Majorn och John-Erik

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005 Rapport från en klubbfest: Transcendera mera! Madeleine skaffade sig energi på annat sätt... Allting klär en... förlåt två, skönheter! Kvällens värdinnor,

Läs mer

Det våras för klubben! Arg som ett bi! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2015

Det våras för klubben! Arg som ett bi! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2015 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 1 2015 Arg som ett bi! Hur förbannad får man bli vid bridgebordet och var går gränsen för vad som är okej eller inte? Det våras för klubben! Nu är det

Läs mer

Bulletin 4 ROLF WESTMAN GÖSTA BRUNDIN. leder veteraner efter första dagen PÅ PROGRAMMET IDAG. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti

Bulletin 4 ROLF WESTMAN GÖSTA BRUNDIN. leder veteraner efter första dagen PÅ PROGRAMMET IDAG. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti TISDAGEN DEN 1 AUGUSTI Bulletin 4 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti ROLF WESTMAN GÖSTA BRUNDIN leder veteraner efter första dagen Första dagen som pensionär. Vi återkommer i morgon med en en

Läs mer

Lebensohl fler tillämpningar

Lebensohl fler tillämpningar S Y S T E M & K O N V E N T I O N E R L E B E N S O H L Lebensohl fler tillämpningar TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Lebensohl kom ursprungligen till för att underlätta

Läs mer

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Standard-konventioner Fjärde Färg Splinter Stenbergs NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Några olika skäl för att bjuda 4:e färg Om partnern har håll vill jag spela 3 NT jag saknar håll eller tror att

Läs mer

Succé på alla hjärtans dag

Succé på alla hjärtans dag PASS MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2016 Succé på alla hjärtans dag Anhörigdag lockade medlemmar att ta med barn och släktingar och 32 nya juniorer fick pröva bridge. På jakt efter val

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Lite lättare... Nord öppnade med 1 sang, som i deras system lovade 12-14 hp. Du blir som Öst så småningom spelförare i

Lite lättare... Nord öppnade med 1 sang, som i deras system lovade 12-14 hp. Du blir som Öst så småningom spelförare i S P E L T E K N I K L I T E L Ä T T A R E Lite lättare... TEXT: PETER VENTURA, KARLBO ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång ska vi öva oss i spelföring

Läs mer

Äntligen guld för bridgens Sven Nylander

Äntligen guld för bridgens Sven Nylander B R I D G E F E S T I V A L S M - V E T E R A N E R L A G Äntligen guld för bridgens Sven Nylander TEXT: THOMAS WEDIN SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON GRYTHYTTAN FOTO: THOMAS WEDIN SKÖVDE Bernt Sigvardsson har

Läs mer

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti Nr 10. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade

Läs mer

Ungt blod! Spela klubbens jultävlingar! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2014

Ungt blod! Spela klubbens jultävlingar! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2014 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 4 2014 Ungt blod! Syskonen Ida och Micke Grönkvist har liksom flera unga vassa spelare nyligen flyttat till Stockhom. Spela klubbens jultävlingar! Dags

Läs mer

Boktips för fina vårdagar

Boktips för fina vårdagar F O R T B I L D N I N G B O K T I P S Boktips för fina vårdagar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ SYBILL BUTTLE: OUT OF HAND AND OFF THE FAIRWAY Master Point Press; 152 sidor Bill Buttle är en pensionerad kanadensisk

Läs mer

Varberg visar vägen. På det första lägret för juniorlandslagstruppen

Varberg visar vägen. På det första lägret för juniorlandslagstruppen JUNIORER VARBERG Varberg visar vägen TEXT & FOTO: IRMA PETERSEN, GÖTEBORG För några månader sedan ställde Simon Hult en fråga på anslagstavlan: Juniorer vem bryr sig?. JSM-finalerna omges av tystnad, inga

Läs mer

Bulletin. Grönkvists bråkar om kortleken och placeringarna. Rikslägret igång

Bulletin. Grönkvists bråkar om kortleken och placeringarna. Rikslägret igång Bulletin rikslägret. 17 AUGUSTI - 20 AUGUSTI: THOMAS larsson 070-999 52 79, BJÖRN SÖRLING, tommy gullberg. FREDAGEN 18 AUGUSTI, nr 2, pris: juniorkrona Rikslägret igång Grönkvists bråkar om kortleken och

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

g u n n a r f r e d r i k s s o n : Vid bridgebordet glömmer jag alla bekymmer

g u n n a r f r e d r i k s s o n : Vid bridgebordet glömmer jag alla bekymmer MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2012 PASS g u n n a r f r e d r i k s s o n : Vid bridgebordet glömmer jag alla bekymmer FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti SÖNDAGEN DEN 30 JULI Bulletin 2 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Anna och Ann-Britta ligger etta efter första dagen i SM-PAR DAMER Anna-Britta PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par damer Chairmans Cup Silverbarometer

Läs mer

Vem tar Vem? - svåra val i årets Chairmans Cup

Vem tar Vem? - svåra val i årets Chairmans Cup 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Nr 4. Tisdagen den 30 juli Vem tar Vem? - svåra val i årets Chairmans

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2011 PASS. Profilen: Bengt Stahre. Sid 16. Glada miner på Bridgefestivalen.

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2011 PASS. Profilen: Bengt Stahre. Sid 16. Glada miner på Bridgefestivalen. MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2011 PASS Profilen: Bengt Stahre Sid 16 Glada miner på Bridgefestivalen Sidan 8-9 FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 3-2007 PASS

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 3-2007 PASS MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 3-2007 PASS Mart Altmäe och Hans Hultqvist vinnare av ProAm FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och 18.30 måndag till fredag.

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

Äkta och oäkta par: Glada tvåor. Matglada. Glada ettor. Bridgeglada. Gladast av alla? Micke är alltid glad. Sid 2

Äkta och oäkta par: Glada tvåor. Matglada. Glada ettor. Bridgeglada. Gladast av alla? Micke är alltid glad. Sid 2 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2006 Juniorspecial: Möt Simon och gänget! Äkta och oäkta par: Glada tvåor. Matglada. Glada ettor. Bridgeglada Gladast av alla? Micke är alltid glad. Sid 2 Pass

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 2-2010 PASS. Profilen: Lars-Erik Rudström. Sidan 16. Lars och Bengt vann Vårkul Sidan 12

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 2-2010 PASS. Profilen: Lars-Erik Rudström. Sidan 16. Lars och Bengt vann Vårkul Sidan 12 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 2-2010 PASS Profilen: Lars-Erik Rudström Sidan 16 Lars och Bengt vann Vårkul Sidan 12 FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30

Läs mer

PASS. Hans Kvick» Bridge- skolans nya stjärna

PASS. Hans Kvick» Bridge- skolans nya stjärna PASS Hans Kvick» Bridge- skolans nya stjärna Vi söker ny redaktör f ö r t i d n i n g e n P A S S Vår nuvarande redaktör för S:t Eriks bridgetidning slutar vid nyår. Klubben behöver därför en ny redaktör

Läs mer

Spela klubbens jultävlingar! Lag Kamras vann Cavendish 50 000 euro i förstapris. MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2013

Spela klubbens jultävlingar! Lag Kamras vann Cavendish 50 000 euro i förstapris. MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2013 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 4 2013 Lag Kamras vann Cavendish 50 000 euro i förstapris. Spela klubbens jultävlingar! ALLTID MED GULLBERGS TANKENÖTTER OCH BRIDGESKOLANS INSTRUKTIONER

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Eftersom jag förhoppningsvis skriver bättre än jag spelar bridge hoppas jag det ska bli instruktiv/lärorik läsning.

Eftersom jag förhoppningsvis skriver bättre än jag spelar bridge hoppas jag det ska bli instruktiv/lärorik läsning. ANALYS AV WRANG SYLVANS SPEL I OS I DUBLIN (skriven av Joppe Sylvan) Med tanke på att jag som amatör har fått spela EM på medlemmarnas bekostnad tänkte jag försöka ge tillbaka lite genom att delge alla

Läs mer

MODERN STANDARD. Innehåll

MODERN STANDARD. Innehåll MODERN STANDARD Fredrik Jangvik Joakim Nivre Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner......................... 2 1.3

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2012 PASS. till S:t Erikspelare! ca r m e n t ua s o n : Bridge är min älsklingssport

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2012 PASS. till S:t Erikspelare! ca r m e n t ua s o n : Bridge är min älsklingssport MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 3 2012 PASS OS-guld till S:t Erikspelare! Sid 5 ca r m e n t ua s o n : Bridge är min älsklingssport FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet

Läs mer

KORSORDET 2/2012 1 2 3 4 5 6

KORSORDET 2/2012 1 2 3 4 5 6 KORSORDET VÅGRÄTT 1) Karnap (13). 7) En sådan besökte Bombi Bitt och jag (13). 9) Luttrad (5). 10) Min mästare (5). 11) Här är lösningen dåligt utformad (9). 12) Brand kan kopplas till denna gutt (5).

Läs mer

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn F R Å G A B R I D G E F Ä R G B E H A N D L I N G Fråga Bridge Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat skickas till Bridge. Våga fråga!

Läs mer

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 Nyheter i denna release Andra hands bud Fjärde hands bud Fi stör efter vår öppning Utspel Markeringar Mot Multi Mot 1NT Nyheter i denna release - N1-2008-11-16 Mot stark

Läs mer

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Mörkpoker Strategi 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Innehåll 1 GRUNDLÄGGANDE VISDOM...2 1.1 SATSNINGSRUNDOR...3 1.2 TÄNK IGENOM SITUATIONEN!...4 1.3 DISCIPLIN...5 1.4 BLUFFANDE/VARIERAT

Läs mer

En bridgeartikel ska naturligtvis innehålla en giv. Här satte Anna-Lisa Arvin, min partner Katarina. s 10 9 8 7 3 E E K D. kl 07-11 Frukostbuffé

En bridgeartikel ska naturligtvis innehålla en giv. Här satte Anna-Lisa Arvin, min partner Katarina. s 10 9 8 7 3 E E K D. kl 07-11 Frukostbuffé KLUBB BK YBR förstås en klubbmästarnål att visa upp. Han ser bridgen som ett sätt att komma ut och träffa goda vänner och samtidigt kunna mäta sina krafter i en helt annan sport än golf. Aina Florén började

Läs mer

Trivselregler för bridge

Trivselregler för bridge Trivselregler för bridge Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. Därför måste vi uppträda på ett angenämt sätt mot alla medverkande. Vi ska också göra vårt bästa för att agera bridge mässigt korrekt.

Läs mer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeras från det fönster, som automatiskt kommer upp, när CD-skivan sätts i datorn: Klicka till höger om INSTALLATION på flaggan för den version, som

Läs mer

Tre boktips för varma sommardagar

Tre boktips för varma sommardagar Tre boktips för varma sommardagar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: MALBERT (FOTOLIA) PAUL HOTHAM: BRIDGE MIX Master Point Press; 139 sidor 99 bridgeböcker av hundra följer ett mönster, som vi alla har

Läs mer

Pia och Arne försvarade partiteln

Pia och Arne försvarade partiteln B R I D G E F E S T I V A L S M - P A R Pia och Arne försvarade partiteln TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TJOLPE FLODQVIST, LUND FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE Inte en giv tillsammans sedan SM-finalen förra året.

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET KORTSPEL MED OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna prova på att kommunicera utan att prata med varandra och

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 31 JULI. Bulletin 3. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti. Medaljöser

MÅNDAGEN DEN 31 JULI. Bulletin 3. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti. Medaljöser MÅNDAGEN DEN 31 JULI Bulletin 3 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Medaljöser PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par Veteraner Chairmans Cup 2 Partävling 2 10.00-21.00 10.00-14.30 10.00-13.15 Individuell silver

Läs mer

På kryssning med bridge

På kryssning med bridge R E O R K R Y I G M E D B R I D G E På kryssning med bridge TEXT & FOTO: CARIA WETLI BOLLÄ I november bjöd Förbundet in till bridgekryssning i den karibiska övärlden. Carina Westlin delar med sig sol,

Läs mer

Svenskt JNM-guld på sagoön Island

Svenskt JNM-guld på sagoön Island Fr v: Erika Rosvall (coach), Simon Bech, Eric Arvidsson, Cecilia Cilla Rimstedt och kapten Roger Wiklund. På huk: Artikelförfattaren Micke Grönkvist. Svenskt JNM-guld på sagoön Island TEXT: MICKE GRÖNKVIST

Läs mer

Ska Mårten sleva i sig mer?

Ska Mårten sleva i sig mer? Nr 9. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Ska Mårten sleva i sig mer? Ännu en

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2011 PASS. Profilen: Kalle Persson. Sid 16. Anette har svårt att hinna spela

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2011 PASS. Profilen: Kalle Persson. Sid 16. Anette har svårt att hinna spela MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 4 2011 PASS Profilen: Kalle Persson Sid 16 Anette har svårt att hinna spela FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och 18.30 måndag

Läs mer

Gör så här för att anmäla er till en tävling på BBO Nordic

Gör så här för att anmäla er till en tävling på BBO Nordic I N T E R N E T B B O N O R D I C Väljer du istället Lista alla bord får du, precis som med Lista alla tävlingar, upp alla bord som är i spel just då. Du kan därifrån hoppa in där det saknas en spelare

Läs mer

Pia Andersson. vann sitt andra guld! Blir det en trippel? Dagens program: Bra att ha nummer: Chairmans Cup Bulgarien vann rysarmatch!

Pia Andersson. vann sitt andra guld! Blir det en trippel? Dagens program: Bra att ha nummer: Chairmans Cup Bulgarien vann rysarmatch! 28 juli - 5 augusti 2001, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert och Per Jernberg. Pris 5 kr. Nr 7. Fredagen den 3 augusti Pia Andersson vann sitt andra guld! Blir det en trippel

Läs mer

- Vi hade ett felutspel för en stund sedan, differensen mellan rätt och fel var sisådär 3200, nämner de och skrattar.

- Vi hade ett felutspel för en stund sedan, differensen mellan rätt och fel var sisådär 3200, nämner de och skrattar. Björn Alenfalk Östen Andersson Lena Malmström Siv Magnusson Som vanligt har Uppland en stor delegation på plats i Skövde. Jag gissar att 5-10% av distriktets medlemmar är här. De håller ihop och har som

Läs mer

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker En svensk spelklassiker Spelregler 2-6 deltagare från 10 år Innehåll: 1 spelplan, korthållare, 2 tärningar, 6 spelpjäser, 21 aktier, 20 lagfartsbevis, 12 obligationer, 21 finanstidningar, 40 börstips,

Läs mer

Festivalkung Arne och drottning Pia

Festivalkung Arne och drottning Pia B R I D G E F E S T I V A L S M - P A R Festivalkung Arne och drottning Pia TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TJOLPE FLODQVIST, LUND FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE Bridgefestivalens kung blev Arne Larsson och festivaldrottning

Läs mer

Skönheten och odjuret

Skönheten och odjuret M A G I S K B R I D G E Z I A Skönheten och odjuret TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK FOTO: PETER VENTURA, KARLBO Zia är en av världens största bridgestars. Med Zia som motståndare kan man vänta sig något udda,

Läs mer

Grattis! SM-veckan 2002. -en större succé än väntat!

Grattis! SM-veckan 2002. -en större succé än väntat! Nr 8. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Lördagen den 3 augusti Grattis! SM-veckan 2002 -en större succé

Läs mer

KORSORDET 5/2015 LÖSNING KORSORDET 4/2015. 12) Straff som känns både fram och

KORSORDET 5/2015 LÖSNING KORSORDET 4/2015. 12) Straff som känns både fram och KORSORDET 5/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 amn... dress... Postadress... LÖSG KORSORDET 4/2015 B E R C E U S E S T R Ö E T O E L S R R D M E S G E Å H Å Å

Läs mer

Skrock och storslammar

Skrock och storslammar F R M I D R E R U T I E R A D E T O R L A M M A R krock och storslammar TEXT: AHTO UIK UPPALA ILLUTRATIO: ARE LARO UDALL isst är bridgespelare skrockfulla, en del av dem i alla fall! De sitter alltid som

Läs mer

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN Bridge för en krona per dag TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN Bridgetips och bridgeläsning för en krona om dagen. Det är vad Mikael Grönkvist erbjuder på internetsidan Dagensbridge.se. En ny bridgesida på nätet

Läs mer

Välkommen till ett Bondespel i tiden.

Välkommen till ett Bondespel i tiden. 2-5 SPELARE FRÅN 10 ÅR Välkommen till ett Bondespel i tiden. Spelplanen och kortillustrationerna i denna jubileumsutgåva kommer från en svunnen tid. Penningsvärdet har däremot räknats upp till en nivå

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Nu blir det festival också på vintern

Nu blir det festival också på vintern F Ö R B U N D S I N F O V I N T E R F E S T I V A L Nu blir det festival också på vintern TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE I januari arrangeras den första Vinterfestivalen, där allt började i Skövde.

Läs mer

Fråga Micke. gav inga som helst problem. Ska man tänka likadant om det är partävling?

Fråga Micke. gav inga som helst problem. Ska man tänka likadant om det är partävling? F R Å G A M I C K E V A R F Ö R M I S S A D E V I U T G Å N G? Fråga Micke Till vardags erbjuder Micke bridgetips och bridgeläsning för en krona om dagen på internetsidan Dagensbridge.se. Alla frågor om

Läs mer

PASS. Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2005. Per-Arne och Anna hade roligast på julkul!

PASS. Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2005. Per-Arne och Anna hade roligast på julkul! PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2005 Per-Arne och Anna hade roligast på julkul! Bridgen varar väl till påska... Jul och nyår på S:t Erik! Djurkul? Julkul, årets roligaste tävling, lockade hela

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 1-2010 PASS. Profilen: Karin Falck. Sidan 12-13. 3 sang kräver fokusering. Sidan 9

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 1-2010 PASS. Profilen: Karin Falck. Sidan 12-13. 3 sang kräver fokusering. Sidan 9 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 1-2010 PASS Profilen: Karin Falck Sidan 12-13 3 sang kräver fokusering Sidan 9 FYNDA I BT-BUTIKEN! BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och 18.30

Läs mer

s 8 3 kn 10 4 c 6 4 s E D 6 2 s K kn 5 4 3 2 10 2 2 c K kn 10 3 2 c E D 9 8 7 s 10 9 7 c 5 VÄst Nord Öst Syd 32 D?

s 8 3 kn 10 4 c 6 4 s E D 6 2 s K kn 5 4 3 2 10 2 2 c K kn 10 3 2 c E D 9 8 7 s 10 9 7 c 5 VÄst Nord Öst Syd 32 D? S P E L T E K N I K L I T E L Ä T T A R E Lite lättare... TEXT: SPELA BRIDGE 2 ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång spinner vi vidare på Anders

Läs mer

UPPGIFT 1 KANINER. Håkan Strömberg 1 Pär Söderhjelm

UPPGIFT 1 KANINER. Håkan Strömberg 1 Pär Söderhjelm UPPGIFT 1 KANINER Kaniner är bra på att föröka sig. I den här uppgiften tänker vi oss att det finns obegränsat med hannar och att inga kaniner dör. Vi ska försöka simulera hur många kaninhonor det finns

Läs mer

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld.

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld. S P E L T E K N I K L I T E L Ä T T A R E Lite lättare... TEXT: PETER VENTURA, KARLBO ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta

Läs mer

DAGLIGE DROP IN-TURNERINGER (PAR) BRIDGE/GOLF WWW.BRIDGEFESTIVAL.DK

DAGLIGE DROP IN-TURNERINGER (PAR) BRIDGE/GOLF WWW.BRIDGEFESTIVAL.DK 4.-12. JULI 2009 Dansk bridgefestival HOLDTURERIGER DAIH OPE FOR ELITE, MIIHOLDTURERIGER & IOBLE OPE FOR MIDRE RUTIEREDE BRIDGEPILLERE DAGLIGE DROP I-TURERIGER (PAR) BRIDGE/GOLF WWW.BRIDGEFETIAL.DK Mangler

Läs mer