Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed"

Transkript

1 Givsamling med kommentarer av Staffan Hed

2 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D { D kn }D 7 5 [ [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { } Pass 1 Pass 3 Pass 4 Pass Pass Pass Budgivningen: Öst öppnar med 1[ och Väst räknar till 11 honnörspoäng och 1 trumfpoäng eftersom han vet att de har minst 8 spader tillsammans. Det ger 12p och Väst höjer till 3[ för att visa sina 10-12p. Öst räknar ihop sina poäng till 15 och det är precis på gränsen för vad man ska ha för att bjuda 4[. Han vet att de har 25-27p tillsammans och det krävs 26p för utgång. Det ligger närmre till hands att bjuda ut, därför bör Öst göra det. Spelet: Syd får inte spela ut en hjärter utan måste ta en annan färg. Singeltrumf är sällan bra, ofta klämmer man åt partnerns trumf så att spelföraren slipper gissa. Det återstår då klöver eller ruter. Klöver har man ett kort mer i och det lär bli klöver ut. Den här gången sätter man partnerns klöverdam på mellanhand, men inte heller spader eller hjärter ut hade varit någon succé, tvärtom. Öst ska lägga lågt från bordet så att han antingen får sticket på tian eller att Nord måste sätta i damen. Sedan ska han spela ruter till ess för att maska i spader. Spader till knekt går bra. Öst ska nu inte spela mera ruter utan spela klöver till ess och spadermask igen. Det visar sig att Nord har ett säkert spaderstick med sina kung-tia mot Östs ess-sexa. Nu kan Öst spela ruter och på ruter kung faller Nords dam. Väst kan nu spela hjärter upp mot kungen för att testa om det går att få ett övertrick. Det är av den anledningen som man inte får ta ut spader ess. Om Syd har hjärter ess kan han spela in partnern i hjärter och Nord kan trumfa ut och ta höga hjärter. Gör Öst rätt i ruter och får hjälp från utspelet så lär det bli 10 stick. 4[ Öst 9-10 stick, +50/-420.

3 2. Öst [ E K 7 2 Nord-Syd ] { }K D [ [ T ] K 7 ] kn { E T 8 { D kn 4 }kn T }7 3 [ D kn ] E D T 6 { K 9 2 }E Pass 1NT Pass 2 Pass 2 Pass 3NT Pass Pass Pass Budgivningen: Syd öppnar med 1NT och Nord har 12p och 4-korts spader. Nord vet att de ska till utgång och att det är antingen spader eller sang som ska spelas. Nord går därför vidare med en högfärgsfråga och Syd visar sina 4 hjärter. Samtidigt har Syd förnekat 4-korts spader så att Nord kan lugnt bjuda 3NT och det blir pass runt. Spelet: Väst spelar ut klöver knekt och Syd kommer in på bordet. Nu skulle Syd gärna vilja slå en dubbelmask i hjärter, men vad händer då? Jo, Väst kommer in och spelar mera klöver och hur ska Syd sedan komma åt sina spaderstick? Därför är det bråttom för Syd att spela spader till knekt och dam medan han fortfarande har kvar klöver kung som ingång till bordet. Men eftersom motståndarna vill godspela den färgen, ska Syd inte spela klöver direkt. Det är sällan som dubbelmaskar går utan Syd bör spela en liten hjärter. Väst kommer in på sjuan och spelar mera klöver och Syd kommer in och tar ut två höga spader och sakar en klöver och en ruter och spelar sedan hjärter. Nu är det en giss för Syd, ska han ta tian eller damen? Tar han tian kommer ess och dam bli stora, tar han damen kommer han gå bet för han har bara 8 stick. 3NT Syd 8-10 stick, /-100.

4 3. Syd [ E 9 2 Öst-Väst ] T 4 2 { kn T 8 7 }E 8 2 [ K 6 [ 4 3 ] K kn 7 ] D { 3 2 { E K 9 }D T }K kn 4 [ D kn T ] E 5 { D }6 2 Pass Pass Dbl Pass 3 Pass Pass Pass Budgivningen: Syd öppnar med 2[ svagt vilket han verkligen har maximum för med 9hp och 6-4. Det går 2 pass fram till Öst som får lite problem. Han har 5-korts hjärter, men balanserad hand och den där hjärterfärgen är verkligen inget att hänga i julgranen. Den duger inte till att kliva in med på 3-läget utan Öst måste upplysningsdubbla istället., han kan ta emot de objudna färgerna. Väst bjuder 3} och det blir pass runt. Spelet: Det är fara värt att Nord spelar ut spader ess efter den här budgivningen och gör han det blir det bara 2 ess till över för Öst-Väst. Väst kommer in på den andra spader och trycker bort klöveresset och trumfar sedan ut. Spader ess ut var inte så lyckosamt, men det är det utspel jag hade valt. 3} Väst 10 stick, -130.

5 4. Väst [ kn Alla ] 7 { K T }7 4 2 [ K 4 [ E D 2 ] kn ] K D T { E D 9 6 { }kn 5 3 }6 [ T ] E 3 { kn }E K D T Pass 2NT 3 Pass Pass 4 Pass Pass Pass Budgivningen: Väst öppnar i första hand med 1] och Öst ser att han har ett fint trumfstöd, 11hp plus 2 trumfpoäng och 2 extra trumf. Det blir 15p totalt och Öst bjuder 2NT stenbergs för att berätta för Väst att de ska till utgång. Syd kliver in med 3} för att hjälpa partnern med ett utspel (och kanske leta en offring mot 4] också) och Väst passar. Öst vet att Väst inte hade något spännande att berätta och nöjer sig med utgången. Om Väst passar kommer Öst öppna med 1], Syd kliver in och Väst höjer till 3]. Öst ska då lägga på till 4]. Spelet: Nord spelar ut en klöver och Syd kommer in på klöver dam och vänder med ruter knekt. Väst bör inte testa masken nu, det är fara värt att Syd har vänt med en singelton i ruter. Väst tar för ruter ess och trycker bort hjärter ess så att Syd kommer in. Syd kan inte spela mera ruter utan spelar istället spader. Väst kommer in och kan ta 2 ronder spader till och kasta en ruter. Men sedan måste han spela ruter upp mot dam-nia och när kung-tia sitter efter förlorar han 2 ruterstick, 1 klöver och 1 hjärter. Hade Öst varit spelförare kommer resultatet bli detsamma. Syd kommer vända med ruter knekt efter hjärter ess och kontraktet går bet. 4] Väst/Öst 9 stick, +100.

6 5. Nord [ K kn 6 5 Nord-Syd ] 3 { E D }T 6 [ 8 [ ] K kn 9 5 ] E D T { K 9 8 { T 6 }E kn }--- [ E D T ] 7 4 { kn 3 }K D Pass Pass 1 Pass Pass Pass Pass Budgivningen: Nord har 10p och 4-korts spader och får inte öppna med 2{ svagt med 4- korts i en högfärg. Öst får av samma anledning inte öppna med 2] svagt när han har 5-korts spader, inte ens 4-korts hade varit okej. Det blir istället Syd som öppnar med 1} och Väst måste passa. Nord bjuder 1{ och nu kan Öst passa på att kliva in med 1]. Syd bjuder om sin klöver och Väst räknar till 12 honnörspoäng, 2 trumfpoäng i spader och 1 extra trumf. Med 15p bör Väst inte nöja sig med mindre än utgång och hoppa till 4] trots att bägge motståndarna är med i budgivningen. Spelet: Syd spelar ut klöver kung och Öst tar esset och funderar på vad han ska saka. Spader kan han stjäla med bordets trumf, därför är det bättre att saka en ruter och genast spela bort spaderåttan på bordet så att han kan komma åt att stjäla spader. Syd kommer in på spader 10 och vänder förmodligen med ruter knekt. Öst täcker med kungen och Nord tar esset. Nord får inte ta ut damen också, för när Östs tia föll, kommer bordets ruternia växa upp till ett stick. Nord ska istället spela klöver och tvinga Öst till att stjäla. Öst stjäl gärna och spelar spader till stöld, klöver till stöld, spader till stöld, klöver till stöld och spader till stöld. Nu kan Öst spela bordets sista trumf, ta över med hjärter ess, ta hjärter dam och trumfa och handen är stor. Om man låter bli att spela trumf kommer man förmodligen att ta 12 stick genom att stjäla 3 spader. 4] Öst stick,

7 6. Öst [ E Öst-Väst ] T { 4 2 }E 9 7 [ D kn 5 [ K T ] E 7 4 ] K 2 { D T 7 { K kn }K kn T 3 }8 [ 3 ] D kn 8 5 { E 8 5 }D Pass Pass 1 Pass 1 Pass 1NT Pass 2 Pass 2 Pass Pass Pass Budgivningen: Det går 2 pass fram till Väst som öppnar med 1}. Öst har 5-5 och ska då ta färgerna uppifrån och bjuder 1[. Väst visar 12-14p och balanserad hand med 1NT och Öst bjuder 2{ och ber partnern att preferera mellan färgerna. Han lovar minst 5-4 i spader-ruter och Väst vet att de har 8 spader tillsammans. Då är det lätt att välja spader med 2[. Öst funderar lite på att gå vidare, men i värsta fall har partnern 2-stöd och han har dessutom öppnat med 1} rakt in i Östs singel. Då är det lugnare med ett pass. Spelet: Syd spelar ut en liten hjärter och Öst kommer in på kungen. Han behöver inte stjäla något och kan istället börja med uttrumfningen, spader till knekt och Nords ess. Nord spelar mera hjärter och Öst kommer in på bordet och fortsätter med spader dam och spader till kung och tia. Nu är det klart med uttrumfningen och Öst kan gå direkt på att godspela ruterfärgen. Det är samma variant där, liten till tian, ruter dam och Syd kommer in på esset och tar för hjärter dam. Öst stjäl och tar sina ruter uppifrån och ger bort sista stick till klöver ess. 2[ Öst 10 stick, -170.

8 7. Syd [ 3 2 Alla ] 7 6 { D kn 9 }E K T [ E kn 5 4 [ K D T 7 ] D ] E T 4 { K T { E 6 4 }--- }D 9 8 [ ] K kn 8 3 { 8 7 }kn Pass Pass 1 1NT Pass 2 Dbl 2 Pass 4 Pass Pass Pass Budgivningen: Nord öppnar med 1} i tredje hand och Öst har 15p. Dam-tredje i klöver är inte så mycket till håll, men det får duga. Öst har visat att han har 15-17p och klöverhåll när han kliver in med 1NT. Efter det inklivet spelar man precis likadant som om Öst hade öppnat med 1NT och 2} är då högfärgsfråga. Väst bjuder det och Nord dubblar för att visa att han verkligen vill ha klöver ut. Öst bjuder 2[ och Väst räknar in trumfpoängen i klöver och då räcker poängen till utgången 4[. Spelet: Syd spelar ut en liten klöver och Öst stjäl på bordet. Men vad händer om han börjar trumfa ut direkt? Jo, då kommer motståndarna att komma in i ruter och kan ta två stora klöver eftersom trumfen är slut på bordet. Öst måste först spela ruter till ess, klöver till stöld, hjärter till ess och klöver till stöld med spader ess. Nu kan han spela spader knekt och ta över den med kungen, ta spader dam och spader tio för att trumfa ut. Öst släpper sedan runt en ruter för att ha kvar ruter kung när han har rutern godspelad. Nord kommer in och försöker ta en klöver, men Öst stjäl och tar sina ruterstick och får 3 stölder, 4 ruterstick, 1 hjärter och 4 spader. Det går att ta 12 stick, men om Nord spelar hjärter istället för klöver är risken stor att det blir 10 stick. Men Öst går åtminstone hem. Kom ihåg att stjäla på korta trumfhanden innan ni trumfar ut. När Öst stjäl första gången, har Västs hand blivit den korta trumfhanden och Öst måste stjäla två klöver på den innan han trumfar ut. 4[ Öst stick,

9 8. Väst [ kn T 9 Ingen ] kn T { K kn 9 2 }K T 4 3 [ D 8 4 [ E 5 3 ] K ] 4 { D 6 4 { }9 8 }E D [ K ] E D { E T 8 }kn Pass Pass 1 1 Pass 1NT Pass Pass Pass Budgivningen: Öst öppnar i tredje hand med 1} (i tredje hand kan man som ni märker, tulla lite på poängen om man har en bra färg) och Syd kliver in med 1]. Nord bjuder 1NT som förnekar 4-korts spader, visar 6-10p och dessutom bör innehålla klöverhåll eftersom Öst har öppnat i klöver. Syd har inget mer att göra än att passa. Spelet: Öst spelar ut en liten klöver och Nord kommer in på bordets knekt. Han skulle gärna slå en hjärtermask, men det innebär att han måste förstöra kommunikationen i ruterfärgen. Med bara 7 kort i färgen och 5-2, bör Nord spela en liten hjärter för att inte blockera färgen. Väst ska lägga lågt och Nord kommer in på tian och spelar mera hjärter och släpper den till Väst. Väst spelar mera klöver och Nord täcker med tian. Öst tar damen, esset och mera klöver. Nord vet nu att motståndarna bara väntar på att få komma in och bör spela ruter till ess och lägga ner sina hjärterstick. Den femte hjärtern blev inte stor utan Nord ska spela ruter till kung, inte chansa med en rutermask. Då får han 2 ruterstick, 2 klöverstick och 3 hjärterstick. Men som så många andra 1NT så kan det bli fler stick om Nord chansar med en rutermask t.ex. 1NT Nord 7-9 stick,

10 9. Nord [ T Öst-Väst ] kn 5 4 { T 5 4 }T 5 [ 6 3 [ K D kn 5 ] K T 9 2 ] D 8 7 { 8 2 { E 9 6 }E kn }K D 2 [ E 7 ] E 6 3 { K D kn 7 3 }9 8 4 Pass 1NT Pass Pass Pass Budgivningen: Öst räknar till 17p och öppnar med 1NT. Ska Syd bjuda ruter? Nej! Han har 14p, men en balanserad hand och 2 ess vid sidan av sin ruterfärg. Eftersom han har utspelet kan han räkna till 6 stick om rutern sitter jämnt. Syds hand fungerar mycket bättre i försvar mot 1NT, speciellt när motståndarna är i zonen och betarna är dyrare än i ozon. Var taktisk och passa. Väst passar och Nord passar också. Spelet: Syd spelar ut ruter kung och Öst släpper två gånger för att försöka förhindra att Syd kommer in till sina godspelade ruter. Öst räknar sedan sina stick och hittar 6 säkra stick. Han måste slå bort ett ess för att få ett sjunde stick, vilket ess ska man slå bort? Svaret är spader ess. Där har Öst kung-dam-knekt och får 2 stick, i hjärter godspelar han bara 1 stick. Syd kommer in på spader ess och tar sina ruterstick och sedan hjärter ess, men det är allt han får och det blir jämn hemgång. 1NT Öst 7 stick, -90.

11 10. Öst [ D kn Alla ] K D T 5 { D 8 7 }6 [ E T 4 [ K 7 3 ] ] kn 9 3 { E { K }T 3 }E K kn [ 9 8 ] E 6 4 { kn T 9 4 }D Pass 1 Pass 2 Pass Pass Pass Spelet: Öst öppnar i första hand med 1} och Väst svarar 1{. Nord funderar lite på att kliva in, men i zonen och med en rätt klen spaderfärg så kan det bli för högt om partnern stöttar eller tvingas bjuda. Öst bjuder om sina klöver på lägsta nivå för att visa 12-15(16)p och Väst passar eftersom det inte finns någon utgång. Spelet: Syd spelar ut ruter knekt, trots att Väst har bjudit ruter. Ett utspel från en sekvens är ofta säkert, även om det är i motståndarnas färg. Hellre det än spader ut i natten. Öst kommer in på ruter kung och spelar spader till ess och lägger ner ruter ess för att saka en spader eller hjärter. Härnäst på tur ska Öst spela klöver 10 och maska direkt. Masken går inte, men eftersom Öst släppte tian runt när han har ess-kung-knekt, tål han att klövern sitter 4-1. Öst kommer sedan in på något kort och trumfar ut och får 2 ruter, 2 spader och 5 klöverstick. Hade Öst bara trampat på med liten klöver till knekt och sedan klöver ess, hade han förlorat 2 klöverstick till Syd. 2} Öst 9 stick, -110.

12 11. Syd [ K kn 9 6 Ingen ] 7 6 { E K D T 7 }4 2 [ [ D T 3 ] E 4 ] K T 5 { { 8 }kn }E K D T 8 6 [ E 7 ] D kn { kn }7 2 Pass Pass 3 Pass Pass 3 Pass Pass Pass Budgivningen: Syd öppnar med 2] svagt och det går 2 pass fram till Öst som kliver in med 3}. Syd har gjort sitt, Väst har inget att bjuda på. Men Nord har faktiskt 2-stöd i hjärter och, med trumfpoäng i klöver, 14p. Eftersom han passade första gången, kan inte 3] vara en invit utan bara ett bud för att vara med och slåss om kontraktet. På 3] blir det därför pass runt. Spelet: Väst spelar ut en liten klöver och Öst tar för dam och ess. Syd stjäl den andra hjärtern. Han behöver inte stjäla något utan kan koncentrera sig på trumfen. Det är säkrare att spela in bordet i spader och sedan spela hjärter upp mot dam-knekt-nia. Väst kommer in på esset och vänder förmodligen i spader. Syd kommer in på esset, spelar ruter till bordet och mera hjärter upp mot handen. Öst tar med kungen, men sedan kommer Syd in och kan ta hjärter dam för att ta ut Östs sista hjärter. När korten passade bra ihop och hjärtern satt snällt, blev det 10 stick för Syd. 2] Syd 10 stick, +170.

13 12. Väst [ D Nord-Syd ] kn 6 { kn 8 2 }K D 9 [ T 7 4 [ E kn ] K D 7 ] { { D 6 4 }kn }E T [ K 9 2 ] E T { E K T 7 }5 Pass Pass Pass 1 Pass 1 Pass 2 Pass 2 Pass Pass Pass Budgivningen: Det går 3 pass fram till Syd som öppnar med 1]. Nord svarar 1[ och Syd bjuder 2{ för att visa sin 5-4 minst. Det kan vara 6-4 eller 5-5 också. Nord får problem nu, vad ska han svara? Han måste välja någon färg, men vilken? Med 2-3 bör man välja den där partnern har minst 5, dels för att han kan ha 6-korts men också för att det är ofta lättare att spela på 5-2 i trumf än på 4-3. På 2] blir det pass runt. Spelet: Väst spelar ut den objudna färgen som råkar vara hans längsta. Syd sätter i damen och Öst vinner med esset och spelar mera klöver. Syd kan saka en spader och kommer in på bordet. Det är ont om ingångar, därför gäller det att använda ingången till det som bäst kan gynna en. Här är det en rutermask och en dubbelmask i hjärter som Syd väljer mellan. Men dubbelmasken kräver att man maskar två gånger. Så många ingångar har inte Syd, därför ska Syd spela en ruter till mask med tian. Det går bra och Syd kan fortsätta med hjärter ess och hjärter. Väst kommer in på hjärter dam och ska spela mera klöver och tvinga Syd att stjäla. Syd kan dock spela ut sig med hjärter 9, 10-9 är lika stora och sitter hjärtern 4-2, ja då får Syd stjäla istället. Nu sitter hjärtern 3-3 och Syd kan stjäla den fjärde klövern och lägga ner ruter ess och kung. Rutern satt också 3-3 och Syd tar den fjärde rutern. Har Öst räknat vet han att Syd har slut på trumf och sakar därför spader knekt och tar de sista 2 sticken på spader ess och en klöver. 2] Syd 7-8 stick, +110/-100.

14 13. Nord [ 7 Alla ] E D 2 { K D T 8 7 }kn [ --- [ D kn ] kn 9 ] K { kn { 4 }E D }K T [ E K T ] T { E 2 }9 1 2 Pass Pass Pass Budgivningen: Nord öppnar med 1{ och Öst har 6-4 och en rätt tät spaderfärg och hoppar in med 2[. Syd vet nog inte riktigt vart han ska ta vägen, men med 6-kort spader och ett ess kan han inte dubbla. Nord vet ju inte att han ska passa utan kommer bjuda en färg. Samtidigt, om Syd och Öst har 12 spader tillsammans, då lär det vara svårt att hitta en annan färg att spela och godspela för Syd. Därför är Syds enda vettiga bud Pass! Motståndarna är i zonen, han kan inte straffdubbla och det är inte säkert att hans egen sida har tillräckligt med poäng till utgång. Bättre är att passa och ta in lite zonbetar, för 2[ lär inte gå hem... Spelet: Syd ska spela ut något. Det kommer vara svårt att räkna vad stackars Öst får ihop, Syd kommer stjäla en andra klövervända samtidigt som Öst kan stjäla ruter. Det bordet gå att få ihop 4 stick på Östs hand, 1 klöver och 3 trumfstick. Kanske det går att göra något i hjärter, Nord-Syd kommer få svårt att undvika att ge Öst för hjärter kung. 2[ Öst 4-5 stick,

15 14. Öst [ K D Ingen ] D 7 { --- }E D [ E T 9 4 [ 5 ] T 8 ] K kn 4 2 { K D kn 9 5 { }9 5 }K [ kn 3 ] E { E T 6 2 }kn T Pass Pass Pass 1 Pass 1NT Pass 2 Pass 2NT Pass 4 Pass Pass Pass Budgivningen: Det går 3 pass fram till Nord som öppnar med 1[. Syd har 10p vilket nästan räcker till 2], men måste säga 1NT. Nord har en spelstark hand, 6-5, men utan trumfstöd från partnern så är den inte värd så mycket. Därför ska Nord lugna sig och bjuda 2}. Syd har 10p och inte stöd i varken spader eller klöver, kan nu bjuda 2NT för att visa 10-11p och lite stöd i både klöver och spader. Syd har givetvis inte 3-korts spader när han inte stöttar spadern, men för att bjuda 2NT som inviterar mot 3NT, bör han ha lite stöd ifall partnern inte vill spela sang. Nord vet nu att han får lite stöd i bägge sina färger och kan räkna in trumfpoäng i ruter och hjärter och får ihop till utgång och hoppar till 4[. Syds 2NT får bara bjudas om man har absolut max för 1NT, 10-11p. Med mindre poäng måste Syd preferera, i det här fallet spader. Spelet: Öst spelar ut en liten hjärter och Nord tar hjärter ess och sakar sin hjärterdam på ruter ess. Det är slöseri med tempo att trumfa ut direkt, använd istället ingången till att slå en klövermask. Öst kommer in och lägger ner hjärter kung som Nord stjäl. Nord kan nu spela klöver till bordets tia och sedan spader knekt för att slå bort spader ess. Väst tar den och spelar ruter kung som Nord stjäl. Nord lägger ner kung och dam i spader och spelar klövern uppifrån. Väst får ta för sin höga spader när han känner för det, Nord kan sedan stjäla med sin sista spader och ta den höga klövern. 4[ Nord 10 stick, +420.

16 15. Syd [ E Nord-Syd ] { 9 }K 5 [ K [ kn T ] D 9 ] E kn 8 { E kn 4 3 { K D 2 }E kn }8 6 [ D ] K T 5 3 { T }D T 9 Pass 1 Pass 1 Pass 2 Pass 2NT Pass 3NT Pass Pass Pass Budgivningen: Väst öppnar med 1} och Öst svarar 1[. Väst har inte poäng till att bjuda sin ruter utan får nöja sig med att bjuda om klövern med 2}. Öst har 11p och inviterar till 3NT genom att bjuda 2NT. Till skillnad från 1NT som oftast visar 6-10p, inviterar alltid 2NT mot utgång då man är ett steg högre upp. Väst har 15p och lägger på till 3NT. Spelet: Syd spelar ut en liten ruter från sin femkortsfärg och Öst kommer in på damen. Här är det dags att godspela och det enda man kan godspela är klöverfärgen. Liten klöver till knekt och Nord kommer in på kungen (ta knekten, Syd kan ha kung-dam-hacka). Nord ska inte spela spader nu, Öst har ju visat minst 4 spader så den färgen är det ingen mening med att spela. Nords enda färg att spela är hjärter och Öst testar hjärtermasken som spricker. Syd spelar mera hjärter och Öst kommer in på bordet och spelar klöver ess och mera klöver. Syd kommer in på damen. Om Syd vänder i hjärter, kan Öst saka Västs spaderkung på hjärter ess och ta resten. Om Syd hittar att spela spader, räddar de iallafall ett stick, men jämn hemgång blir det. 3NT Öst 9-10 stick,

17 16. Väst [ 7 Öst-Väst ] T { E kn }kn 2 [ E [ kn 9 ] E K 6 ] D 8 2 { T 7 { D 5 2 }E K 8 7 } [ K D T ] kn 9 3 { K 8 }D T 1 Pass Pass Pass Budgivningen: Väst öppnar med 1[ med målet att återkomma i hoppande NT. Men Nord har inte till något bud, Öst måste passa och Syd kommer låta Väst spela sina 1[ när han själv har kung-dam-sjätte! Spelet: Nord spelar förmodligen ut klöver knekt och Väst kommer in på kungen och lägger ner ess-kung-dam i hjärter. Det gick bra, Väst testar om han kan få för klöver kung. Nu har Väst 6 stick klara, men han får inte lägga ner spader ess. Om han lägger ner spader ess, kan motståndarna spela kung-dam-tia och trumfa ut och ta resten. Väst ska istället spela en ruter och försöka stjäla en spader. Nord tar för esset och spelar mera ruter och Syd kommer in och har bara spader att spela. Då ska Syd spela spader kung och Väst kommer in på esset. Nu är 862 till knekt-9 tillräckligt för att han ska få ett spaderstick till och klara hemgången. 1[ Väst 7 stick, -80.

18 17. Nord [ 8 7 Ingen ] E 8 3 { E }E D T 7 [ E D 4 3 [ K kn ] K ] T 6 { { K D T 4 }9 5 }kn 4 [ T 6 ] D kn 7 4 { kn 2 }K Pass 1 Pass 1NT Pass 2 Pass Pass 2[ Pass Pass Pass Budgivningen: Nord öppnar med 1} och Öst ligger på gränsen för att kliva in. Men poängen är för lite för ett inkliv utan Öst får passa. Syd skulle kunna stötta klövern direkt, men om partnern har hjärter är det hjärter man ska spela. Syd bjuder därför 1] och Nord bjuder 1NT. Öst kan fortfarande inte kliva in, det kan bli dyrt om Syd har massa poäng. Men när Syd bara orkar med 2} i nästa, inte ens 3} utan 2}, då kan Öst kliva in med 2[ för nu bör partnern ha strax under öppning eftersom motståndarna nöjer sig med 2}. På 2[ säger Syd pass och det blir pass runt. Spelet: Syd spelar ut en liten klöver till Nords ess och mera klöver till Syds kung. Syd kan nu vända med hjärter dam för att sätta bordets kung på mellanhand och Öst täcker med kungen. Nord tar esset och spelar mera hjärter till Syds knekt. Syd testar om Nord har slut på hjärter, men istället sakar Öst en ruter på hjärter 9 och trumfar ut. När han sedan spelar upp mot ruter kung och ruter ess sitter rätt, blir det jämn hemgång för Öst. Hade Syd varit modig och tävlat med 3}, hade det kontraktet också gått hem precis. 2[ Öst 8 stick, -110.

19 18. Öst [ Nord-Syd ] kn 3 { 9 2 }E [ D kn 7 3 [ E ] E 6 4 ] K D 5 2 { E D kn 7 3 { K T 4 }K }kn T [ K T ] T { }D Pass 2 Pass 2NT Pass 3 Pass 4 Pass Pass Pass Budgivningen: Öst öppnar enligt ramsan med 1]. Väst har 5 ruter och 4 spader och 17p om man räknar in klöverkungen och vet att de ska till utgång. För att underlätta budgivningen, ska Väst börja med 2{. Öst svarar 2NT, 12-14p (INTE 2[, det lovar minst 4-5 i högfärgerna!) och Väst visar sin 5-4 genom att ta fram spaderfärgen på 3[. Öst kan nu lugnt stötta till 4[ och Väst nöjer sig med det. Spelet: Nord har ett svårt utspel. Den enda objudna färgen är klöver och där har Nord ess sjätte. På budgivningen kan det finnas lite risk att motståndarna hinner med att saka klöver, därför får Nord faktiskt bryta mot den annars vanliga regeln att inte spela ut ess från långfärger. Västs kung faller och Nord kan spela mera klöver som Väst stjäl. Väst spelar spader dam runt till Syds kung och tar nästa vända och fortsätter med mera spader i form av knekt och spader till spader ess och sedan är resten stort. 4[ Väst 11 stick, -450.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3 (Bridgetidningen 1985) MSKLÖVERN Max Ödlund Hur vill ni bjuda dessa händer? giv, alla i zonen. K 9 6 kn 4 3 kn 9 5 2 10 8 7 E D 6 E D 10 9 5 K D 8 4 3 Jaså, ni kom i 1 hjärter när utgången är i stort sett

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Budgivning efter 2. Svarsbud:

Budgivning efter 2. Svarsbud: Budgivning efter 2 Efter 2 klöver-öppningen finns många svarshänder att ta hänsyn till, men en hel budnivå har försvunnit, så det blir svårare än efter en naturlig 1 klöver-öppning. Å andra sidan har öppnaren

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Bridgekonvention Stark Klöver

Bridgekonvention Stark Klöver Bridgekonvention Stark Klöver 2013-03-13 Våra öppningsbud 1 = 16+ 1 = 11-15, förnekar 5-korts HÖ 1 / = 11-15, 5-korts färg = 13-15, balanserad hand 2 = 11-15, 5-korts + 4-korts HÖ alt. 6+ 2 = 11-15, marmic

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

(Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund

(Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund (Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund Vad är det som är så bra med ett klöversystem? Jo, man kan bjuda lågt och lugnt med starka kort - när svarshanden kan bjuda nåt positivt bud. Har svararen

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 Nyheter i denna release Andra hands bud Fjärde hands bud Fi stör efter vår öppning Utspel Markeringar Mot Multi Mot 1NT Nyheter i denna release - N1-2008-11-16 Mot stark

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Hissen lektion - 1-2

Hissen lektion - 1-2 1 Q92 Nord K7 Ingen Q6 8 74 964 2 J92 K3 94 K632 KJ8653 853 84-1 Sp Pass 2 Sp Pass 3 Sp Nord valde försiktiga 3 Sp, när 4 Sp var fullt rimligt. Så även ett direkt 4 Sp av Syd. 2 865 Öst K32 K32 J976 KJ94

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Standard-konventioner Fjärde Färg Splinter Stenbergs NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Några olika skäl för att bjuda 4:e färg Om partnern har håll vill jag spela 3 NT jag saknar håll eller tror att

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd.

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd. dth=45 valign=top style='width:33.5pt;padding:0pt 3.5pt 0pt 3.5pt'> 3h/s Invit (enda gången öppnaren kan passa under utgång). 3ny Primärt hållvisande 4c Krav 3ny 5431, 5530 eller 6430 3h/s/4c Naturliga

Läs mer

1 Allmänna principer och konventioner

1 Allmänna principer och konventioner 1 Allmänna principer och konventioner 1.1 Naturlig budgivning Alla bud är naturliga om inget annat explicit sägs. Detta innebär bl a: Färgbud lovar minst 4 kort i den bjudna färgen. Ett andra färgbud lovar

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida.

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida. JVM Analys Australien Från Rimstedts sida i Australien matchen så är det väl inte mer o säga än att de spelade felfritt mot oss förrutom i 1NT på bricka 11 där Mikael inledde brickan med ett skitutspel.

Läs mer