Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson

2 Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet som lärs ut i serien pela Bridge. En sammanfattning finns att beställa som budnyckel på Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn74 ] 104 { 974 } E10952 [ D96532 [ E108 ] 9653 N ] E7 { 63 { EDkn1052 } 7 [ K ] KDkn82 { K8 } KD843 } kn6 Väst Nord Öst yd 1{ 1] 2{ 3} Naturligtvis skulle budgivningen kunna utveckla sig vildare än så här för båda sidor men då handlar det nog om överoptimism. Utspel: rutersex. yd förlorar till de tre essen en övertrick. Bricka 2. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ kn ] E962 { } 9874 [ K63 [ 1052 ] Kkn1073 N ] 54 { 42 { EKkn } KD10 } E6532 [ ED9874 ] D8 { D873 } kn Väst Nord Öst yd 1} 2[ D 3} 3] 3[! 3NT Utspel: spaderknekt. Hur spadern sitter är uppenbart. Frågan är vem som har hjärteress. Är det yd ska Väst krypa på spaderknekt och spela upp mot hjärterkung före lågfärgssticken. Är det Nord, ska Väst ta för spaderkung och se till att maska i hjärter. Om Väst då kryper på spaderknekt, kommer den obehagliga rutervändan. å vad ska Väst välja? Även om det är ett zoninkliv drar sig nog de flesta för att bjuda 2[ med ess-dam sjätte och ett ess. å det får bli spaderkung, tre ronder klöver, ruter till bordet och en hjärter till tian. Kryper då Nord, får Väst nöja sig med jämn hemgång. Bricka 3. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ 82 ] KD { kn9853 } 8763 [ 1073 [ K54 ] 1095 N ] Ekn864 { 1076 { KD4 } EKD4 } 92 [ EDkn96 ] 732 { E2 } kn105 Väst Nord Öst yd 1[ 1NT Utspel: hjärterfyra. Nej, detta går inte bra för Nord. Det är bara att bita det sura äpplet: spadermask, spaderess och spader, edan får Nord klamra sig fast vid de fyra klöverhackorna så att Öst-Väst inte får ihop mer än de nödvändiga åtta sticken. Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen. [ K1073 ] EKD5 { E9 } E53 [ D8 [ Ekn95 ] kn763 N ] { Dkn { 103 } kn10974 [ 642 ] 2 { K } K6 } D82 Väst Nord Öst yd 2NT 5{ Visst kan även 3 sang förstås vara rätt men alltför ofta visar sig rutern inte gå att utnyttja alldeles bortsett från att endera högfärgen kan vara känslig. Utspel: klöverknekt paderdam ut hade givit en snabb straff men efter klöverutspelet har yd en bekväm uppgift. När rutern sitter 2-2 blir det till och med en övertrick. Men den här gången var det förstås 3 sang som skulle spelas. ex trick är bara att hämta hem med Nord som spelförare. Bricka 5. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ E92 ] K8654 { 1065 } D3 [ Dkn83 [ K10754 ] --- N ] EDkn3 { 72 { KD } Kkn [ 6 ] { Ekn9843 } 82 } E5 Väst Nord Öst yd 1[ 4[ 4NT 5} 5[ Förbundet vensk Bridge 19 mars 2013 imultantävling

3 Utspel: ruteress. Försvaret får för sina båda ess men inte mer. Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ EKD54 ] 762 { ED2 } kn4 [ 963 [ kn1072 ] Dkn4 N ] E1085 { K103 { 76 } K952 [ 8 ] K93 { kn9854 } D1087 } E63 Väst Nord Öst yd 1NT Utspel: spaderknekt. 1 sang är ofta ett kontrakt som bjuder på utmaningar. Detta är ett bra exempel med en del möjliga stick men minst sagt bräckliga förbindelser. Godspelar Nord rutern, riskerar spadersticken att komma bort. Tar Nord hem spaderna först, blir det sakproblem på bordet. å en god idé är kanske att vinna lite tempo med ruterdam i andra stick. Kommer ruterkung, är förbindelserna öppna. Och om inte, har Nord fått ett andra ruterstick och kan ge sig på klövern. För bekvämlighets skull gör han det utan att ta honnörerna först. Även om hjärteress sitter fel bör det inte bli mer än en straff. Nu sitter hjärteress rätt och resultatet blir en övertrick, eftersom Väst antingen blir inpetad eller skvisad i lågfärgerna. Nästa simultantävling: 20 mars Bricka 7. yd giv. Alla i zonen. [ --- ] { kn10543 } KD5 [ Dkn7642 [ EK1093 ] 106 N ] Ekn3 { EK86 { D7 } 8 [ 85 ] KD9 { 92 } E97642 } kn103 Väst Nord Öst yd 1[ 2NT! 3}! 3]! 4[ När Väst öppnar fordras det självbehärskning i fortsättningen för att undvika en ospelbar slam. Utspel: ruterknekt. Fem trick finns det, varken mer eller mindre. Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen. [ Kkn97 ] K3 { kn92 } kn1094 [ E84 [ D10652 ] Dkn765 N ] 102 { EK { D8643 } 862 [ 3 ] E984 { 1075 } EK753 } D Väst Nord Öst yd 1] 1[ 2[ Utspel: klöveress. Öst stjäl en andra klöver. Att satsa på uttrumfning verkar lite riskfyllt med rutern blockerad och hotande trumfmatt. Öst tar därför ut de båda ruterhonnörerna innan han skiftar till hjärter. yd kommer in och fortsätter att trumfkorta Öst med en tredje rond klöver. Öst testar ruterdam, vilket går bra, och fortsätter i hjärter. Vid det här laget har Öst fem stick och Nord är inne. Ingenting kan längre hindra Öst från att få tre trumfstick och hemgången. Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen. [ 2 ] E10962 { Ekn9 } 8654 [ Ekn1053 [ 9764 ] 8753 N ] K4 { K10 { 542 } D9 [ KD8 ] Dkn { D8763 } Ekn3 } K1072 Väst Nord Öst yd 1NT 2{! 2] 2NT runt Utspel: spadertio. yd maskar förstås hellre i hjärter än ruter och Öst-Väst tar sina fem stick. För hemgång måste yd sedan också slå rutermasken. Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen. [ K52 ] E76 { E } ED10762 [ 6 [ E984 ] KD984 N ] kn103 { 652 { D987 } kn983 } K5 [ Dkn1073 ] 52 { Kkn1043 } 4 Väst Nord Öst yd 1} 1[ 2] 2NT 3[ 4[ Förbundet vensk Bridge 19 mars 2013 imultantävling

4 Utspel: hjärterkung. yd håller upp hjärteress och tar andra ronden. Den enklaste planen är att ge bort ett stick i vardera trumf, hjärter och ruter, vilket bör lyckas så snart trumfen sitter 3-2. yd tar alltså ut ruteress och spelar trumf som Öst släpper. Närmast försöker yd maska ut ruterdam hos Väst och sakar bordets hjärter om Väst inte visar upp damen. Även fast Öst har fyrkorts trumf och spelar hjärter mot dubbelrenons är yd hemma i sitt kontrakt. Bordet får stjäla och spaderkung följer. Klöveress, klöverstöld och spaderdam lämnar Öst utan chans Bricka 11. yd giv. Ingen i zonen. [ EK10732 ] E7 { E9 } 873 [ 985 [ --- ] N ] K64 { K1053 { D8762 } E [ Dkn64 ] Dkn5 { kn4 } Dkn95 } K10642 Väst Nord Öst yd 1[ 3[ 4[ Utspel: rutertvå. Det är bara ruter ut som straffar utgången. Hjärter ut ger genast bort ett stick och klöver betyder att Öst-Väst inte hinner angripa mer än en av de röda färgerna. Bricka 12. Väst giv. Nord-yd i zonen. [ KD96 ] 5 { E986 } Kkn95 [ kn2 [ ] D762 N ] 1093 { Dkn4 { K10753 } E743 [ E84 ] EKkn84 { 2 } } D Väst Nord Öst yd 1} 1] 1[ 2{! 2NT 3} 3NT yds omväg över fjärde färg visar klöverstöd med kravstyrka. Nord ser emellertid inte klöverutgången som något alternativ. Utspel: rutertre. Rutern är precis så känslig som man kunde misstänka, men Nord konstaterar att 5 klöver ändå kräver en hel del av sitsen. Nord håller upp ruteress två gånger och sakar spader och klöver från bordet. Att hitta Väst med både ess och dam i klöver är en klen chans, så Nord satsar i stället på hjärtermasken. Om nu Väst vänder med liten klöver måste Nord försöka hålla Öst utanför och alltså sätta i kungen. När damen då faller finns de behövliga sticken i klöver. Den väldigt lyckosamma hjärtersitsen betyder annars att yd bara behöver ett klöverstick. Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen. [ KD97 ] EK93 { 96 } E98 [ 104 [ Ekn852 ] Dkn752 N ] 86 { ED10752 { Kkn3 } --- } K63 [ 63 ] 104 { 84 } Dkn Väst Nord Öst yd 1NT 2[! 3} 3{ 4} 4{ Utspel: hjärteress. Bara trumfutspel hade givit Nord-yd en chans att straffa kontraktet. Nu hinner Väst stjäla en hjärter högt och det godspelar sidofärgen Bricka 14. ÖT giv. ingen i zonen. [ 93 ] E8754 { D97 } Dkn2 [ K10876 [ ED54 ] Dkn32 N ] K109 { EK4 { kn62 } 8 [ kn2 ] 6 { } EK9654 } 1073 Väst Nord Öst yd 1[ 3[ 4[ Utspel: klöverdam. Om Nord-yd hittar sin hjärterstöld får Väst nöja sig med jämn hemgång. } { ] [ Förbundet vensk Bridge 19 mars 2013 imultantävling

5 Bricka 15. yd giv. Nord-yd i zonen. [ D8642 ] kn52 { Dkn } kn95 [ kn105 [ K97 ] K10764 N ] D9 { E107 { K853 } D10 [ E3 ] E83 { 9642 } K743 } E862 Väst Nord Öst yd 1} 1] 1NT Utspel: ruterfyra. Man får väl anta att Öst kommer att spela på en ruterhonnör hos yd och i så fall är chanserna för sju stick minimala. Hjärtern ger ingen utdelning, så det enda som kan åstadkomma hemgången är att genast spela klöver mot damen. Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen. [ E97 ] 10 { D1087 } E10842 [ 1054 [ 862 ] ED94 N ] kn62 { Kkn2 { E6543 } D96 [ KDkn3 ] K8753 { 9 } K73 } kn5 Väst Nord Öst yd 1] 1NT Utspel: rutertre. Om Öst låter Nord behålla ruterdam i andra stick, får Nord chansen att låta girigheten bedra visheten. Ger han sig på klövern, spelar Väst in partnern på ruteress och får hjärterknekt i vända. Därmed tar försvaret sex stick. Nords bästa drag är att direkt godspela ett andra ruter stick. Då har han en övertrick ordnad och Öst-Väst kan bara ta tre hjärterstick till de båda i ruter. Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen. [ EK ] kn3 { D76432 } E75 [ D [ 652 ] EKD10 ] N { EK } 832 } kn1094 [ kn ] 54 { kn } KD6 Väst Nord Öst yd 1{ 1[ 4] 4[ D Med två toppstick är Öst rätt övertygad om straff i Nord-yds utgång. Utspel: hjärteress. Hittar Öst det enda försvar som betar 4 spader? Öst måste stjäla andra hjärtern och fortsätta med ruteress och ruter. Väst får försvarets fjärde stick på en överstöld. Bricka 18. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ KD ] kn94 { 10 } 9 [ 10 [ Ekn ] D862 N ] EK75 { Dkn2 { K9873 } Ekn1074 [ 52 ] 103 { E654 } KD832 } 65 Väst Nord Öst yd 1NT 2}! 3[ D 4] Efter en 1{-öppning blir Östs hand obekväm att bjuda så det får bli en lite irreguljär sangöppning. Utspel: spaderfem. Ruteress ut hade givit försvaret ett tredje stick men nu trumfar Öst ut och sätter fart på rutern för en övertrick. Bricka 19. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ kn ] 1082 { kn86 } Kkn7632 [ D [ 3 ] Ekn6 N ] 9743 { 75 { EKD103 } E8 [ EK974 ] KD5 { 942 } 54 } D109 Väst Nord Öst yd 1[ 1NT Utspel: ruteress. Detta blir ingen succé för Nord. Öst plockar i sig sina fem ruterstick och skiftar till spader efter Västs markering: [ -- ] 1082 } Kkn76 [ D1065 [ -- ] E N ] 9743 } E8 [ E9 ] KD5 } 54 } D109 Förbundet vensk Bridge 19 mars 2013 imultantävling

6 Nord kan godspela två hjärterstick men sedan har Väst resten. Tre straff. Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen. [ 73 ] kn92 { E1096 } Ekn96 [ E [ D98642 ] ED10843 N ] 6 { Dkn72 { 543 } 43 } KD10 [ Kkn105 ] K75 { K8 } 8752 Väst Nord Öst yd 1] 1[ 2{ 2[ Utspel: klöverfem. Det sitter inte bra i trumf men utspelet löser klövern och rutern kostar med tiden en trumf för yd, så mer än en straff ska det inte behöva bli. Bricka 21. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ K104 ] K9 { EK1086 } kn109 [ E9 [ kn762 ] kn83 N ] E75 { Dkn93 { 42 } K865 [ D853 ] D10642 { 75 } D4 } E732 Väst Nord Öst yd 1NT 2{! 2] Utspel: ruterdam. Utspelet ger yd god kontroll över situationen och det är bara att ge sig på trumfen. Det finns ingen färg som Öst-Väst kan slå hål på, så trots två förlorare i trumf blir det jämn hemgång. Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ EK7 ] E862 { kn3 } 9873 [ --- [ D1052 ] K10543 N ] Dkn { { EKD4 } 105 } KD2 [ kn98643 ] 97 { 6 } Ekn64 Väst Nord Öst yd 1{ 2{ 2NT 3{ Kanske känner sig en och annan yd frestad att hoppa in med 2[, men det kan få Öst-Väst att hitta utgången. Utspel: spaderfyra. Östs uppgift är synnerligen enkel. Elva stick går knappast att undvika. Bricka 23. yd giv. Alla i zonen. [ EK1082 ] EK3 { 103 } K104 [ 73 [ D65 ] Dkn1092 N ] 864 { D8 { K9754 } D873 [ kn94 ] 75 { Ekn62 } kn952 } E6 Väst Nord Öst yd 1NT Utspel: ruterfyra. Ruterutspelet ger Nord ett andra stick i färgen men trasslar också till förbindelserna. Väst får första stick på ruterdam och skiftar till hjärter. För att maska i spader måste Nord genast slå rutermasken. Tar Nord också in ruteress kan det bli otrevligt om spadermasken inte går, för vad ska han saka på två ruter? Nej, det bästa är nog att spela spadern från toppen. Nu faller inte damen och Öst får för den innan han returnerar hjärter. Nord kryper en gång och har fått till ett intressant slutläge: [108 ] -- { 10 } K104 [ -- [ -- ] 92 N ] -- { 8 { K975 } D87 [ -- ] -- { Ekn6 } kn95 } E6 Det står 4-3 till Nord och de båda spadersticken tvingar Öst att singla klöveress. Törs Nord spela på maximum? I så fall sparar han två klöver på bordet, slår rutermasken och spelar låg klöver från båda händer för två övertrick. Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen. [ E ] E2 { 732 } K6 [ K96 [ --- ] 943 N ] kn105 { D1054 { Kkn986 } D109 [ Dkn74 ] KD876 { E } 732 } { ] [ } Ekn854 Förbundet vensk Bridge 19 mars 2013 imultantävling

7 Väst Nord Öst yd 1[ 2NT! 4[ Utspel: hjärterknekt. Inledningen är given. Nord tar på handen, går till bordet på ruteress och släpper spaderdam runt. Nu är det bara en fråga om antalet övertrick. itter hjärtern 3-3 är det bara att hämta 13 stick. Men hur tar man maximum om hjärtern inte bryter? Att testa en andra hjärter före uttrumfning är riskfyllt. Har Väst hjärtersingel kan resultatet bli bara jämn hemgång. Bäst är nog att fortsätta med låg spader till mask, ruterstöld med spaderknekt och uttrumfning. Nu har Nord dubbla chanser: alla stick om hjärtern satt 3-3 eller sex trick om klöveress sitter rätt. KOMMANDE IMULTANTÄVLINGAR Hör med din klubb vilka datum den arrangerar simultantävling! VÅREN 2013 Onsdag 20 mars* Torsdag 21 mars* Tisdag 26 mars * gratis för arrangörsklubben Onsdag 3 april Torsdag 11 april Måndag 15 april Tisdag 23 april Torsdag 2 maj Måndag 6 maj Tisdag 14 maj Onsdag 22 maj Torsdag 30 maj pela Bridge heter Förbundet vensk Bridges nya kursserie, vilken är sprungen ur ett nordiskt samarbete. Det nordiska samarbetet började för omkring två år sedan. Tanken är, att hela Nordens nybörjare så småningom ska lära sig spela bridge på ett och samma sätt. De får då ett gemensamt bridgesystem som grund Nordisk tandard. pela Bridge finns i fyra delar. pela Bridge är ett utbildningspaket för nybörjare i bridge, innehållande kursbok, CD och kortlekar. Varje utbildningspaket innehåller: 1 st kursbok 1 st CD 2 st kortlekar Författare är Göran Petersson (pela Bridge 1 och 2), Magnus Lindkvist (pela Bridge 3 och 4) tillsammans med GeO Tislevoll (Norge) och Jacob Røn (Danmark). pela Bridge finns att beställa hos Bridgeförlaget. Paketpris 300: NR 6 UTE NU!!! FACIT- PELKORT med kommentarer Med Facit-pelkort kan ni spela hemmabridge och jämföra er med andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar. Givarna är tidigare spelade i riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund för de poäng (score) ni får. Ett paket med Facit-pelkort innehåller en kortlek med 48 givar samt tillhörande häfte med scorer. Förutom scorer redovisas i häftet även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer kring spelföringen m m. Givarna kan spelas om hur många gånger som helst och kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel. 1 N 2 Ö 3 4 V 5 N 6 Ö 7 8 V 9 N 10 Ö V 13 N 14 Ö V 17 N 18 Ö V 21 N 22 Ö V 25 N 26 Ö V 29 N 30 Ö V 33 N 34 Ö V 37 N 38 Ö V 41 N 42 Ö V 45 N 46 Ö V 1 Kortlek med 48 givar Pris: 85: 52-sidigt häfte med scorer och förslag till budgivning och spel. 1 Givsamling med kommentarer 1 Förbundets hemsida: svenskbridge.se Förbundet vensk Bridge 19 mars 2013 imultantävling

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar!

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! 3 x Micke Melander Sveriges Bridgeförbund 20013 Innehåll Förberedelser Inledning...3 Rikskonsulenter...3 Förberedelser Diskussion...4 Storleken...4 Till start...4

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida.

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida. JVM Analys Australien Från Rimstedts sida i Australien matchen så är det väl inte mer o säga än att de spelade felfritt mot oss förrutom i 1NT på bricka 11 där Mikael inledde brickan med ett skitutspel.

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

KORSORDET 5/2016. Konstruktör: Erik Olsson

KORSORDET 5/2016. Konstruktör: Erik Olsson KNEP & KNÅP KORSORDET VÅGRÄTT 1) Överhuvudtaget något påtagligt förr (13). 8) Rakt på sak (7). 9) Var våg. 21 (5). 10) Sörja (5). 11) Skifta färg (7). 13) Kan ställa till problem för syns skull (4). 15)

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn F R Å G A B R I D G E F Ä R G B E H A N D L I N G Fråga Bridge Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat skickas till Bridge. Våga fråga!

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Festivalkung Arne och drottning Pia

Festivalkung Arne och drottning Pia B R I D G E F E S T I V A L S M - P A R Festivalkung Arne och drottning Pia TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TJOLPE FLODQVIST, LUND FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE Bridgefestivalens kung blev Arne Larsson och festivaldrottning

Läs mer

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld.

Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en användbar spelföringsteknik korsstöld. S P E L T E K N I K L I T E L Ä T T A R E Lite lättare... TEXT: PETER VENTURA, KARLBO ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Denna artikel riktar sig till våra nya spelare. Lite lättare ska denna gång ta

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti SÖNDAGEN DEN 30 JULI Bulletin 2 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Anna och Ann-Britta ligger etta efter första dagen i SM-PAR DAMER Anna-Britta PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par damer Chairmans Cup Silverbarometer

Läs mer