Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson

2 Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } [ Kkn106 ] 743 { 976 } E53 Väst Nord Öst yd 1] 2NT* 3} Utspel: hjärterkung. Den som jagar toppar från start slår spadermasken och sakar hjärter på spaderess. å tre ronder ruter till stöld. edan är det bara att slå ifrån sig i trumf och så småningom anteckna 130 i protokollet. Vi andra tar inte risken att gå flera straff när vi nu sluppit trumfutspel. Tre ronder ruter till hög stöld är en hyggligt säker inledning. När det går precis enligt ritningarna är det dags att spela trumf. Bricka 2. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ K104 ] 7 { EK973 } KD76 [ ED97 [ 85 ] E98 N ] Dkn1032 { D1084 { 6 } 103 [ kn632 ] K654 { kn52 } 82 } Ekn954 Väst Nord Öst yd 1[ 2{ 2] D 3} 3{ 3] Utspel: rutertvå. Nord har i princip full korträkning och vänder lugnt med trumf i andra stick. Öst behöver ta hand om några klöver och tar vändan på bordet för att spela klövertio. Nord täcker förstås och Östs alla problem är nu ur världen. Det blir helt enkelt en förlorare i varje färg. Bricka 3. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ ED7 ] EDkn6 { Kkn } Kkn97 [ 1084 [ K3 ] 854 N ] 1097 { 1085 { D9643 } E832 } D105 [ kn9652 ] K32 { E72 } 64 Väst Nord Öst yd 2NT 3] 3[ 3NT 4[ Utspel: hjärtertio. Nord kan stjäla en ruter på handen och saka en av bordets klöver på hjärter, men det är problem med förbindelserna. Hjärtern måste ju anstå tills det är uttrumfat. Bordets kung tar utspelet och Nord slår spadermasken. Om nu Öst fortsätter att ta det lugnt med trumf eller hjärter tillbaka, har Nord en del kvar att göra. Tar han ruterstölden, kommer han sedan inte från handen. Rätt väg är nog att trumfa ut och sedan slå klövermasken. Öst får för klöverdam men är sedan inpetad på ett rätt lustigt sätt. Ruter är upp i handens gaffel och Nord tar resten. Klöver ger Väst för esset men yd är hemma. Hjärter låter Nord saka bordets sista klöver och sedan pröva rutermasken för övertrick. Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen. [ 6 ] { 873 } E982 [ EKD108 [ kn94 ] K N ] Ekn973 { KDkn104 { E6 } kn6 [ 7532 ] D2 { 952 } KD107 } 543 Väst Nord Öst yd 1[ 2] 3{ 4[ runt Utspel: klöveress. Nord har ingenting i ruter och därmed gäller det nog att snabbt ta de sidostick som finns. Efter ess och kung är det inte mer att diskutera. Bricka 5. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ ] 54 { EK2 } K532 [ EKD94 [ kn ] EKDkn932 N ] 76 { kn { D9865 } --- [ 765 ] 108 { } D1086 } Ekn974 Väst Nord Öst yd 2}* 2{* 2] 3} 3[ 4] 4[ 5} 6] Utspel: ruteress. När Nord tagit för sitt ess har Väst 12 lätta stick. Förbundet vensk Bridge 30 september 2010 imultantävling

3 Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ kn94 ] 9 { E1096 } [ E10872 [ KD ] E865 N ] D1073 { 3 { Kkn72 } D53 [ 653 ] Kkn42 { D854 } kn4 } EK6 Väst Nord Öst yd 1] 2NT* 3NT 4{ 4] Utspel: klöverknekt. Det är mest trumfen detta spel handlar om. Men Öst vet ju inte att spadern sitter 3.3, så det kan behövas lite fler stick. Öst tar utspelet på handen och spelar hjärter till esset och ruter. Nord går förstås upp med esset och returnerar klöver. Nu stjäl Öst en ruter och spelar trumf. 4-1-sitsen ställer till trassel, men dessbättre kom nian från Nord. I och med att Öst sparat sina spaderhonnörer kommer han åt att trumfa ut och klöverdam finns kvar som ingång till spaderess. Bricka 7. yd giv. Alla i zonen. [ E9853 ] kn10976 { 93 } E [ KD10 [ 72 ] EK N ] { Kkn82 { E10654 } kn954 } K [ kn64 ] D { D7 } D Väst Nord Öst yd 1NT 2{* 2] 2NT 3NT Utspel: hjärterknekt. Korten ar inte särskilt bra ihop och nio stick är det en bra bit till. ju röda stick betyder att spadern måste ge två: antingen esset eller knekten hos yd. För att spela spader två gånger mot handen måste Väst använda rutern. Därmed finns det inte utrymme för en mask över yd, som ju uppenbarligen är kort i hjärter. Det är alltså 2-2 Väst får spela på. Ruterkung, knekten till esset jodå, damen faller och en spader till handens kung. Nord är angelägen att godspela hjärtern med klöveress kvar och tar direkt. Nu kan Väst ta rutersticken och spela spader till mask med tian för det nionde sticket Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen. [ D964 ] KD104 { E942 } 3 [ K2 [ Ekn85 ] E763 N ] 982 { Kkn105 { D6 42 [ 1073 ] kn5 { 873 } ED1065 } Kkn98 Väst Nord Öst yd Nästa simultantävling: 4 oktober Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen. [ kn64 ] { 54 } 543 [ KD9 [ E1032 ] KD8 N ] kn9 { 972 { EKDkn3 } D1076 [ 875 ] E74 { 1086 } Ekn92 } K8 Väst Nord Öst yd 1{ 2} 2[ 3NT Utspel: hjärtertvå. Nord-yd har två ess och ska naturligtvis ha stick för dem. Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen. [ EK932 ] kn107 { 9 } kn964 [ 1075 [ D864 ] 9843 N ] ED2 { E876 { kn105 } 52 [ kn ] K65 { KD432 } EK87 } D103 Väst Nord Öst yd 1{ 1[ 2} 3} 3NT Utspel: hjärternio. yd sätter i hjärtertio och Öst tar för hjärteress. Han skiftar till ruterknekt, som trots yds femkortsfärg blir riktigt vasst. Har Öst-Väst tre ruterstick blir det straff om klöverdam också ska ta stick. För alla eventualiteters skull kryper yd på ruterknekt och sät- Förbundet vensk Bridge 30 september 2010 imultantävling

4 ter i en honnör på nästa ruter. Ess-kung i klöver får inte med sig någon dam och därmed är hemgång utom räckhåll. Men sista klövern ska förstås ändå godspelas. [ EK9 ] kn7 { -- } kn [ 1075 [ D864 ] 84 N ] D2 { 7 { -- } -- [ kn ] K6 { 43 } -- Öst är inne och har bara ett kort att vända med: spaderdam. Annars slinker yd undan med en straff. Hjärtern är ju en frusen färg, dvs en färg som ingen kan röra utan att förlora stick. Men yd har en parad. Klöverknekt följs av hjärter till kungen och en hjärter till. Öst kommer in på damen och måste vända upp i spadergaffeln. Bricka 11. yd giv. Ingen i zonen. [ D6542 ] 7 { D9 } [ kn109 [ 3 ] EK1094 N ] D63 { 8432 { EKkn1065 } D [ EK87 ] kn852 { 7 } Kkn64 } E97 Väst Nord Öst yd 1] 1[ 2{ 2[ 4{ 5{ Nord-yd har en fin offring i 5 spader, men risken är förstås att Öst-Väst då pressar sig till 6 ruter. Utspel: spaderess. yd tar direkt försvarets enda stick. Bricka 12. Väst giv. Nord-yd i zonen. [ Ekn9 ] E754 { KD7 63 [ 7654 [ K832 ] Kkn109 N ] D63 { 106 { E985 } Kkn5 [ D10 ] 82 { kn432 } D10982 } E4 Väst Nord Öst yd 1] 1NT Utspel: spadersju. Mer är fem stick ska yd inte kunna åstadkomma. Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen. [ Ekn1032 ] D { ED96 } EK7 [ 854 [ K9 ] E9852 N ] Kkn64 { 108 { 7432 } 1082 [ D76 ] 1073 { Kkn5 } Dkn43 } 965 Väst Nord Öst yd 1[ 1NT 2{ 2[ 3}* 4[ Utspel: hjärtersex. Öst-Väst ha sina två uppenbara stick. Bricka 14. ÖT giv. ingen i zonen. [ Kkn1042 ] 9 { 97 } EKkn94 [ D75 [ 9 ] Dkn10543 N ] K762 { K86 { kn [ E863 ] E8 { ED } } D2 Väst Nord Öst yd 1} 1[ 2[ 4[ Att det finns en riktigt bra slam i korten är inte lätt att föreställa sig. Utspel: ruterknekt. Nord kan inte göra annat än pröva rutermasken. edan är det trumfbehandlingen som avgör om det blir fem eller sex trick. Bricka 15. yd giv. Nord-yd i zonen. [ 953 ] 104 { D65 } kn9632 [ Kkn2 [ D1074 ] --- N ] EKkn852 { Kkn10972 { 3 } KD75 [ E86 ] D9763 { E84 } 104 } E8 Väst Nord Öst yd 1{ 1] 2} 2[ 2NT 3NT Utspel: hjärtertio. När Nord bestämmer sig för att attackera Östs färg har han Förbundet vensk Bridge 30 september 2010 imultantävling

5 ordnat bästa möjliga resultat för Nord-yd. Inne på ruterdam spelar han ännu en hjärter och försvaret har sina fyra stick. Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen. [ kn97543 ] K { kn54 } K103 [ 1086 [ KD2 ] kn10653 N ] E987 { 98 { KD10 54 [ E ] D42 { E7632 } kn962 } ED8 Väst Nord Öst yd 2NT 3{* 3] Utspel: klöversex. Utan ingång till bordet är trumfbehandlingen given: ess och hacka. yd tar förstås direkt och slår ifrån sig trumf, Öst ser fem tänkbara förlorare och väljer för förbindelsernas skull att börja med ruter från bordet till handens kung. Om yd tar sticket, har han en obehaglig vända, så det naturliga är att krypa. Då fortsätter Öst med klöveress och klöver. Även om Nord kommer in, klarar Öst hemgången. pelar Nord ruter, är det ganska tydligt att han inte har esset och Öst maskar med tian. pelar Nord spader, blir yd inpetad. kulle yd alltså ha tagit för ruteress? Nej, det hjälper inte, det heller. Även om yd returnerar klöver, tar Öst för esset och spelar klöver tillbaka. Antingen blir yd sedan inpetad på samma sätt eller också får Öst hjälp med rutermasken. Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen. [ ] K1053 { 874 [ kn87 [ KD ] Ekn986 N ] D7 { 5 { Kkn6 } Kkn42 [ E54 ] 42 { ED10932 } E9 } D Väst Nord Öst yd 1} 1{ 1] 1NT 3} Ett hyggligt ruterhåll räcker inte för 3NT på inviten det saknas alldeles för många ess. Utspel: hjärterfyra. Hjärterutspelet ordnar försvarets fjärde stick, som annars försvinner på spaderknekt. Bricka 18. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ K7532 ] K105 { kn732 } 4 [ 8 [ ED104 ] Dkn92 N ] E764 { E64 { D98 } Ekn1082 [ kn96 ] 83 { K105 } D7653 } K9 Väst Nord Öst yd 1NT 2} 2] 4] Utspel: klövertre. Klöverfavören är inte till någon större nytta problemet med att utnyttja färgen är ändå detsamma. Och hur ska trumfen lösas? Det är inte säkert om utspelet är en singel eller från längd, så Öst har ingenting att gå på. Att slösa med bordets ingångar finns det knappast utrymme för, och att spela lågt mot dam-knekt kostar stick bara om Nord har Kxx eller K-10. å det kan vara en god inledning. Nord skiftar förstås till ruter, som går till dam, kung och ess. Nu drar Öst ut trumfen och sätter sig på hemgången med klöveress och klöverknekt till yds dam. Bricka 19. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ D73 ] K109 { EK43 } kn73 [ E106 [ 952 ] E52 N ] Dkn864 { 1082 { D9 } EK64 [ Kkn84 ] 73 { kn765 } 1092 } D85 Väst Nord Öst yd 1NT 2{ 2] Utspel: ruteress. För bästa resultat måste Nord hitta spaderskiftet efter de båda rutersticken. Hur det ska gå till är svårt att säga, för yd kan ju inte ge någon vägledning. Det normala är nog att Nord spelar en tredje ruter. Klöversitsen gör sedan att en spader försvinner för tre trick. Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen. [ kn97 ] Ekn10942 { kn95 [ D1063 [ E54 ] 53 N ] KD87 { E83 { D42 } [ K82 ] 6 { K1076 } EKDkn5 } 863 Förbundet vensk Bridge 30 september 2010 imultantävling

6 Väst Nord Öst yd 2] 2NT* 3] När Nord visar minimum, avstår yd från att pröva utgång. Utspel: spaderess. Med en minimihand till höger är spader nog inte favör. Och när bordet kommer upp är ruterskiftet uppenbart. Under förutsättning att Nord gör rätt i ruter blir det därmed precis tre trick. Bricka 21. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ D65 ] 8732 { kn82 } 1097 [ 7 [ E10843 ] EK96 N ] kn105 { D1074 { 53 } Dkn64 [ Kkn92 ] D4 { EK96 } K53 } E82 Väst Nord Öst yd 1NT Utspel: klöversex. yd skyndar sig att godspela två spaderstick och har därmed de fem stick som finns att få. Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ Ekn ] E753 { kn [ K10943 [ D8765 ] D N ] K2 { KD105 { E7 } 1065 [ 2 ] kn { 93 } EKD4 } kn982 Väst Nord Öst yd 1] 1[ 2NT* 3[ 4] ka yd verkligen bjuda utgång med sin honnörssvaga öppningshand? Javisst, det finns ju en potential för många stick. Ge Nord E-D-x-x i hjärter, så behövs inget mer. Utspel: spadernio. Något problem med hemgången är det ju inte. Bricka 23. yd giv. Alla i zonen. [ K53 ] 86 { E10642 } E54 [ Dkn2 [ 86 ] D54 N ] EK102 { Kkn { 9753 } Kkn832 } 976 [ E10974 ] kn973 { D8 } D10 Väst Nord Öst yd 1} 1] 1NT Utspel: rutertvå. Det kan ju inte kosta någonting att satsa på klövern, så Väst spelar hjärter till bordet och slår klövermasken. Med den välvilliga sitsen har Väst i ett huj åtta stick. Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen. [ Dkn10743 ] --- { kn92 } 9762 [ K962 [ E8 ] kn10 N ] E632 { { KD87 } Ekn3 [ 5 ] KD98754 { E5 } K85 } D104 Väst Nord Öst yd 1NT 2] D* 2[ D traffdubblingar i Västs första läge är alldeles för sällsynta för att de ska vara värda att behålla. Betydligt oftare har Väst en hand som denna, där det gäller att hitta ett eget kontrakt. Nords urkliv i spader är förståeligt men denna gång hoppar han i galen tunna. Öst hade ju inte haft något straff på 2 hjärter. Utspel: ruterkung. Det går ju inte att slippa undan klöverförlorarna så Nord får en straff. KOMMANDE IMULTANTÄVLINGAR Hör med din klubb vilka datum den arrangerar simultantävling! 2010 Måndag 4 oktober (oktobersilver) Tisdag 12 oktober (oktobersilver) Onsdag 20 oktober (oktobersilver) Torsdag 28 oktober (oktobersilver) Måndag 1 november Tisdag 9 november Onsdag 17 november Torsdag 25 november Måndag 29 november Tisdag 7 december Onsdag 15 december Förbundet vensk Bridge 30 september 2010 imultantävling

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar!

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! 3 x Micke Melander Sveriges Bridgeförbund 20013 Innehåll Förberedelser Inledning...3 Rikskonsulenter...3 Förberedelser Diskussion...4 Storleken...4 Till start...4

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti Nr 10. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade

Läs mer

Klöver ut straffar förstås ofelbart, men vem kan begära det? Det räcker emellertid också att Väst går upp med hjärterdam och skiftar till klöver.

Klöver ut straffar förstås ofelbart, men vem kan begära det? Det räcker emellertid också att Väst går upp med hjärterdam och skiftar till klöver. 2 Bulletin nr 1 - Nordic Junior Team Bridge Championships 2008 Danmark J - Danmark S: Från -23 till +30 Bertil G Johnson I det danska inbördes mötet (äldre laget ÖV i slutna rummet som jag följde) small

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Festivalkung Arne och drottning Pia

Festivalkung Arne och drottning Pia B R I D G E F E S T I V A L S M - P A R Festivalkung Arne och drottning Pia TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TJOLPE FLODQVIST, LUND FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE Bridgefestivalens kung blev Arne Larsson och festivaldrottning

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Räven maskar över isen:

Räven maskar över isen: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2007 Ibland så är det faktiskt GULD som glimmar! Räven maskar över isen: Sven-Owe och Tommy var bäst av de 199 par som deltog i Julkul! Heja! Majorn och John-Erik

Läs mer

Bulletin. Tredje raka SM-guldet. Välkommen åter 1999. 1. Spritpåverkade personer

Bulletin. Tredje raka SM-guldet. Välkommen åter 1999. 1. Spritpåverkade personer Bulletin 10 MVECKA I KÖVDE ÖDAGE DE 2 AUGUTI 1998 PRI 0: Tredje raka Mguldet venåke Bjerregård och Mårten Gustawsson, hemmabridge lönar sig... Mveckans tre budord Vart tog alla? solstrålar vägen? 1. pritpåverkade

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 31 JULI. Bulletin 3. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti. Medaljöser

MÅNDAGEN DEN 31 JULI. Bulletin 3. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti. Medaljöser MÅNDAGEN DEN 31 JULI Bulletin 3 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Medaljöser PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par Veteraner Chairmans Cup 2 Partävling 2 10.00-21.00 10.00-14.30 10.00-13.15 Individuell silver

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti

SÖNDAGEN DEN 30 JULI. Bulletin 2. SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti SÖNDAGEN DEN 30 JULI Bulletin 2 SM-veckan i Skövde 2000 29 juli - 6 augusti Anna och Ann-Britta ligger etta efter första dagen i SM-PAR DAMER Anna-Britta PÅ PROGRAMMET IDAG SM-par damer Chairmans Cup Silverbarometer

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Trivselregler för bridge

Trivselregler för bridge Trivselregler för bridge Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. Därför måste vi uppträda på ett angenämt sätt mot alla medverkande. Vi ska också göra vårt bästa för att agera bridge mässigt korrekt.

Läs mer

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa!

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! I väntan på kvällens clou? Alla junisar var skarpa utom Måns Berg - han kunde knappt följa färg. Jenny Rudenstål och Peo

Läs mer

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida.

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida. JVM Analys Australien Från Rimstedts sida i Australien matchen så är det väl inte mer o säga än att de spelade felfritt mot oss förrutom i 1NT på bricka 11 där Mikael inledde brickan med ett skitutspel.

Läs mer