I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel."

Transkript

1 KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt försvar Givexempel: - Enligt spelföringstips - Passivt försvar - Offensivt försvar TERMER I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. Motsatsen till sang är "färgspel (trumfspel)". Då är en färg utsedd till "trumf". - Färger som inte är trumf kallas "sidofärger". - Trumffärgen är alltid den starkaste färgen - tvåan i trumf är alltså högre än ett ess i sidofärg om korten spelas i samma stick. Om man inte kan bekänna på den färg som spelas, kan man lägga trumf och vinna sticket. Det kallas för att "stjäla". - Man måste inte stjäla - man får "saka" istället (lägga ett kort i en sidofärg). Om flera spelare stjäl vinner den som lagt högsta trumfen. Spader och hjärter kallas för "högfärger", ruter och klöver för "lågfärger". - Högfärg ger mer poäng, man spelar alltså hellre med högfärg än lågfärg som trumf. TRUMFSPEL Vi kommer nu in på ett helt nytt område. Hittills har vi hela tiden spelat sang (ingen trumffärg), men nu ska vi också spela med trumf. I bridge spelar man ibland sang, ibland med trumf. Trumffärg eller sang bestäms i budgivningen. Tumregeln är åtta kort gör en trumffärg. Om man under budgivningen kommer fram till att man tillsammans har minst åtta kort i en färg, duger den som trumf. Antalet är faktiskt det viktigaste. Det gör inget om man saknar en del honnörer. Två termer: "Högfärg" (spader, hjärter) är viktigare än "lågfärg" (ruter, klöver). Högfärg som trumf ger 1½ gånger fler poäng per stick än lågfärg. Sang ger i sin tur något fler poäng än högfärg. Detta är viktigt att veta för att förstå resonemanget nedan. Kursmaterial tre Sida 1

2 Ser man att man har minst åtta kort i högfärg tillsammans, är det nästan alltid rätt att spela med den färgen som trumf. Lågfärg är inte lika populärt (lägre poäng per stick), så har man någorlunda jämna händer prövar man hellre sang. Även med en lågfärg som i sig duger som trumf. Dock har man mycket ojämn fördelning är det dock ofta tryggast att spela med lågfärgen som trumf. Vi har ännu ingen budgivning, så vi kommer att bestämma trumf så här: Steg 1 - Man bestämmer spelförare/träkarl på samma sätt som förut paret med högst honnörspoäng ska spela och spelföraren är den med flest poäng av paret. - Sedan säger träkarlen hur många spader och hur många hjärter hon har. - Om spelföraren ser att någondera färgen duger som trumf (minst åtta kort), säger hon "spader (eller hjärter) är trumf!". - Är bägge färgerna på minst åtta kort, väljer spelföraren den längsta. Är de lika långa väljer hon sin bästa högfärg. - Finns ingen högfärg på minst åtta kort säger spelföraren "nix pix". Steg 2 (ingen gemensam högfärg hittad enligt ovan) - Nu säger träkarlen hur många ruter och klöver hon har. Om spelföraren ser att man har minst nio kort i en av lågfärgerna, säger hon: "ruter (eller klöver) är trumf!". - Är bägge färgerna på minst nio kort, väljer spelföraren den längsta. Är de lika långa väljer hon sin bästa lågfärg. - Finns ingen lågfärg på minst nio kort går man till Steg 3. Steg 3 (ingen lågfärg duger som trumf heller) - Då spelar man sang, "vi spelar sang!" Tips till spelföraren Trumf innebär ett antal fördelar för spelföraren. - Trumfen ett skydd mot motståndarnas långa färger (de kan inte godspela en massa stick på sina hackor). - Trumfen ger extrastick om man kan "stjäla" på korta handen med dem. Även motspelarna får stjäla, så en god tumregel är att "trumfa ut" tidigt. Man spelar trumffärgen till dess motståndarnas trumf tagit slut. Sedan kan man "odla" sina stick i sidofärgerna utan risk för att motspelarna stjäl ens stick. - Trumfa ut innebär alltså att man godspelar trumffärgen, som vilken annan färg som helst. - Det kan också innebära att man "maskar" i trumffärgen (se exemplet nedan) - Genom att stjäla på den korta trumfhanden kan man få extra stick. o Säg att du har fem trumf på ena handen och tre på den andra. o Att stjäla på femkortshanden ger inga extra stick (de trumfen får du för i alla fall). o Men kan man få en stöld på trekortshanden ger det ett extra trumfstick (fem på handen och ett extra på bordet). o I ett sådant läge måste man ofta stjäla på korta handen först och sedan trumfa ut (så att man inte gör av med korta handens trumf för tidigt). Kursmaterial tre Sida 2

3 Några exempel: (1) Hjärter är trumf och Väst spelar ut spader dam. Bordet kommer upp: E x x x x x x E x D Kn x x N V Ö <S> x x E D Kn x x K x Hur vill du spela? - Här behöver du inga stölder, så du bör trumfa ut så fort du kan. - Om Öst har hjärter kung kan du maska ut den. Ta för spader ess. Spela en liten hjärter och maska med damen. Om att masken spricker och Väst tar för kungen (den ska hon ändå alltid ha för), ingen skada skedd! - Öst-Väst kan ta ett spaderstick, men om de försöker spela en tredje rond spader stjäl du med trumf. - Maska en gång till genom att gå in på bordet via ruter E och liten hjärter från bordet igen. - Spela sedan hög hjärter för att ta bort de trumf som finns kvar hos motspelarna (räkna på fingrarna om du behöver). - Sedan är det dags att gå på klövern. Spela höga klöver tills de tar för esset. - Totalt får du alltså tio stick försvaret får bara ett spaderstick, trumfkung och klöver ess. - Här vann du inga extrastick på trumfen, men du hade den som stopp mot Öst- Västs spaderfärg. - Efter att du trumfat ut kunde du i lugn och ro gå på klöverfärgen. - Om du spelat sang på den här handen kan motståndarna ofta godspela sin spader, och du får kanske bara sju eller åtta stick. Med hjärter som trumf fick du tio stick! Kursmaterial tre Sida 3

4 (2) Nästa exempel är annorlunda. Spader är trumf, och du har: x x x x E x x x K D x x x N V Ö <S> E K D Kn x x E x x K x x x Utspelet är ruterdam från Väst. Inventera styrkorna och planera spelet! Du har sex trumfspel på handen, tre säkra stick i de röda färgerna och med klöver kung och dam kan du odla ett i klöver. Tio stick! Kan du få fler? - Möjligen kan du godspela någon klöverhacka, men det är osäkert. - Och du har inte många ingångar till bordet så du kommer kanske inte åt sticken. - Däremot kan du skaffa dig extrastick genom att stjäla hjärter på den korta trumfhanden! Spela så här: - Ta för ruteress. - Spela hjärter till handens ess. - Spela en hjärter och stjäl på bordet. - Spela en ruter till handens kung. - Spela din sista hjärter från handen och stjäl på bordet. - Nu är det dags att trumfa ut! Spela bordets sista trumf till handen och rensa sedan bort försvarets trumf med höga spader. - Sedan är det dags att spela klöver till kungen för att odla ditt stick i den färgen (klöver D). Du får tolv stick och motspelarna får faktiskt bara för klöver ess! Notera att du fick hela åtta spaderstick! Att stjäla på egna handen hade inte gett något extra, men genom att stjäla på bordet fick du två extra stick (i sang hade du bara fått sex spaderstick eftersom du inte kan stjäla). Notera också att du måste vänta med att trumfa ut tills du fått dina hjärterstölder på bordet. Trumfar du ut det första du gör försvinner bordets spader och Öst-Väst kommer troligen att få ett eller två hjärterstick. Ni tog alltså hela tolv stick! Det var för att era händer passade så bra ihop. Alla honnörer var "verksamma", och träkarlens singelton i hjärter var guld värd. Låter man klöver dam och en klöverhacka byta färg till hjärter på Nords hand, blir det inte alls lika roligt eftersom du inte längre kan stjäla några hjärter. Kursmaterial tre Sida 4

5 En skicklig spelare har känsla för "anpassning" i budgivningen. Låter det som att händerna passar bra ihop kan man vara optimist och bjuda lite högre. Luktar det "missanpassning" ska man vara försiktig! Motspel mot trumf passivt försvar Ett av nybörjarens vanligaste fel är att hon "vill för mycket" i motspelet. Speciellt i färgspel. Om honnörerna i en färg sitter utspridda, är det inte bra att vara den sida som först spelar färgen. Då får motståndarna fördelen att agera sist (efterhandsspel) och det kostar er ofta ett stick. Om spelföraren får ett stick hon inte själv kunde godspela säger man att hon får en "favör". Ta exemplet på "lågt i andra hand men täck" ovan. Där du hade D-x-x och din partner Kn-x. Det är ett typexempel på en sådan färg: - Om du eller din partner är den som spelar ut i färgen ger ni en favör. - Spelföraren lägger bara lågt i andra hand och tar som sista hand över din honnör. Hon tar sedan alla fyra sticken och ni får inget. - Om ni låter spelföraren själv spela färgen är ni garanterade ett stick om ni lägger lågt i andra hand. I motspel mot sang bör man oftast vara "offensiv" och försöka godspela en lång färg, även om det ibland kostar ett stick på vägen kan ni ta igen detta med råge om färgen blir godspelad. I trumfspel är det annorlunda. Där kan man inte räkna med att få stick på godspelade hackor då spelföraren normalt har trumf att stjäla med. Där gäller det istället att försöka slå vakt om sina honnörer. Då är det ofta rätt att spela "passivt". Det innebär att man inriktar sig på att försöka undvika ge favör. När man kommer in slår man bara ut sig med något ofarligt. Se exemplet nedan. Försöker man hela tiden hitta stick i nya färger när man kommer, in är risken stor att man hjälper spelföraren. Det är bättre att låta spelföraren vara den som spelar nya färger, då blir era honnörer som värdefullast. Vad innebär detta i praktiken? När det gäller utspelet, undviker man att spela ut från gafflar (exempelvis E-D eller K-Kn-x etc). Man spelar heller inte ut från ensamma honnörer om det inte finns någon särskild orsak till det (har du exempelvis en dam singel kan det dock vara bra att spela. Har partnern ess och spelar tillbaks färgen kan du stjäla med en trumf). Säg att du har den här handen: K Kn x x x x x D x x Ska du spela ut mot sang, är det definitivt sundast att spela ut en låg hjärter fastän du har en gaffel (K-Kn). Ni kan godspela många stick om partnern har något att hjälpa till med i färgen. Även om spelföraren kan blockera hjärtern, har du goda chanser att få en ingång i de svarta färgerna. Utspelet kan mycket väl kosta ett stick, men du har mycket att vinna i gengäld. Kursmaterial tre Sida 5

6 Om spader är trumf spelar man inte gärna ut från en K-Kn färg. Det är oftare fel än rätt. Sitter damen till höger om dig skänker ni bort ett stick. Eftersom du inte kan räkna med att godspela några hjärterhackor (de blir stulna) har du mer att förlora än att vinna. Vi tror att de flesta rutinerade spelare hade spelat ut en ruterhacka från den handen. Hjärter var ju inte aktuellt och trumf från kungen är väldigt riskabelt. Att spela ut en färg där man bara har hackor ger sällan favör. Ännu bättre hade varit om du bara haft en singelhacka i ruter, då har du stor chans att få en stöld! Även att spela ut trumf (med två eller tre hackor) är ofta bra då man kanske gör det svårare för spelföraren att stjäla senare om han har få trumf på bordet. Att spela ut från sekvenser är alltid bra. Det är både offensivt och säkert. Kungen ut från K-D-Kn-x är ett utmärkt utspel både mot sang och trumfkontrakt. När man kommer in senare i spelet försöker man spela ut sig med något som "verkar ofarligt". Spelföraren får då spela de känsliga färgerna och kanske gissa fel. Nästa exempel: (3) Hjärter är trumf. Din partner (Nord) spelar ut ruter kung, träkarlen kommer upp: N <V> Ö S D x x E D Kn 10 x x x E 10 x K 10 x x K x E x x x D x x - Du släpper din partners kung, och ni vinner sticket. - Partnern fortsätter med ruter dam. Du lägger liten men spelföraren stjäl. - Nu spelar spelföraren trumf, maskar med damen och du kommer in på kungen. - Vad vill du fortsätta med? - Här tänker nybörjaren "hmm, ruter var det ju ingen mening med, och hjärter är trumf" och spelar en av de svarta färgerna. - Det är inte så bra - Hade det bara legat hackor på bordet i en av de svarta färgerna, hade man kunnat fortsätta med den färgen. Då är det partnerns honnörer som är sist i sticket. - Men nu är båda färgerna lika oaptitliga att vända med honnörerna är utspridda och träkarlen har honnör i bägge på bordet. - Både en spader- och en klövervända kan lätt ge spelföraren ett extra stick hon inte kan åstadkomma av egen kraft. - Fortsätt istället passivt med ruter! Spelföraren kommer att stjäla, men det är ett stick hon ska ha i vilket fall som helst och man vinner inget på att stjäla på den långa trumfhanden. - Dessutom tär en rutervända på spelförarens trumf, och det är inte fel. Kursmaterial tre Sida 6

7 - Sedan får spelföraren själv försöka göra rätt i de andra färgerna, vilket kan bli till er fördel. (4) Vi tar ett exempel till. Spader är trumf och du ska spela ut från: x x D x x x Rekommendationen är att spela ut en hjärterhacka. Det är troligen det mest ofarliga. Och det är bra att du bara har två hjärter. Vill det sig väl kan du kanske få en stöld. Sedan kan man aldrig VETA vad som är bäst. Utspel är ofta ett skott i blindo. - Drar du för en ruter- eller klöverhonnör på den här handen, kanske det visar sig kosta ett stick. - Spelar du ut hjärter istället får du med lite tur chans att stjäla i färgen senare. - Ibland får man hjälp av budgivningen. Om partnern varit med i budgivningen och bjudit en av lågfärgerna, spelar man utan att tveka ut en hacka i hans färg med den här handen, men utan detta blir det en gissning. Säg att du valde att spela ut hjärter och bordet kommer upp: x x x N E K x V <Ö> E 10 x S Kn x x x x x D x x x Spelföraren vinner med hjärter ess, maskar i trumf med damen på sin hand och du kommer in på kungen. Vad vill du vända med? Här är det lätt hänt att göra misstag - Fortsatt med hjärter, det är ingen favör. - Att vända med trumf är också säkert. - Att spela lågfärgerna kan lätt kosta ett stick när honnörerna sitter spridda. Bättre då att spelföraren kommer in och får vara den som spelar färgerna. - Fördelen med en hjärtervända är dessutom att det finns en liten chans att partnern har spader ess och kan ge dig en hjärterstöld. Chansen är inte stor, men den finns där! Motspel mot trumf offensivt försvar Det finns ett viktigt undantag från passivt försvar i färgspel. Det är när spelföraren har en lång sidofärg som verkar kunna ge stick. Då gäller det att ni försöker ta de stick ni kan så fort som möjligt innan spelföraren hinner saka på sin sidofärg och era stick försvinner. Kursmaterial tre Sida 7

8 Ibland kan det vara svårt (även för en van spelare) att se om det är bäst att spela offensivt och ta risker eller passivt på säkerhet. Ibland kan det dock vara ett uppenbart läge. Säg att du har handen nedan (nästan samma hand som innan): Spader är fortfarande trumf och du ska spela ut: x x x x x x (5) Du väljer igen att spela en hjärter. Den här gången ser träkarlen ut så här (detta är ett ganska svårt exempel som kräver en del tankemöda): x x x x N E K V <Ö> K D Kn 10 x S Kn x x x x x x x - Bordet vinner på hjärter ess. - Spelföraren spelar spader från träkarlen, maskar med spader dam på handen och du kommer in på kungen. - Här har bordet en lång och stark ruterfärg, som väntar på att utnyttjas. Med hjälp av ruterna kan spelföraren saka förlorare från den egna handen och kommer därför spela ruter så snart tillfälle ges. - Du är alltså inne på spader kung. Nu måste du vända med en liten klöver och hoppas på att partnern har klöver ess (hon kan även ha klöver dam samt ruter ess och kan då vända i klöver igen när hon kommer in på ruter ess). - Det är bråttom att ta de stick ni kan få i klöver innan spelföraren har godspelat sin ruter. Om ni inte gör det, kommer hon saka handens klöverhackor på bordets ruter. Då får ni inga klöverstick alls. Detta är inte lätt att se som nybörjare! Motspel mot trumf är svårare än mot sang. Tumregeln att passivt försvar ofta är rätt mot färgspel undvik att ge favör. Men ha även i bakhuvudet att ibland måste man vara offensiv och ta chanser därför att era höga kort annars riskerar att brinna inne på motståndarens långa sidofärg. Gå igenom detta exempel ett par gånger med eftertanke. Om det fortfarande känns märkligt, ha förtröstan. Vi kommer öva mer på situationen vid spelbordet senare. Kursmaterial tre Sida 8

9

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC Innehåll Budgivning baserat på SAYC (Standard American Yellow Card) SAYC motsvarar moderns svensk standard (det finns några skillnader) Viktigaste skillnaden är att i Svensk standard öppnar man med 4 kort

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida.

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida. JVM Analys Australien Från Rimstedts sida i Australien matchen så är det väl inte mer o säga än att de spelade felfritt mot oss förrutom i 1NT på bricka 11 där Mikael inledde brickan med ett skitutspel.

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Handbok Officersskat. Martin Heni Eugene Trounev Granskare: Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Officersskat. Martin Heni Eugene Trounev Granskare: Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Martin Heni Eugene Trounev Granskare: Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategi och tips 7 3.1 Spelbordet..........................................

Läs mer

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3 (Bridgetidningen 1985) MSKLÖVERN Max Ödlund Hur vill ni bjuda dessa händer? giv, alla i zonen. K 9 6 kn 4 3 kn 9 5 2 10 8 7 E D 6 E D 10 9 5 K D 8 4 3 Jaså, ni kom i 1 hjärter när utgången är i stort sett

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Skrock och storslammar

Skrock och storslammar F R M I D R E R U T I E R A D E T O R L A M M A R krock och storslammar TEXT: AHTO UIK UPPALA ILLUTRATIO: ARE LARO UDALL isst är bridgespelare skrockfulla, en del av dem i alla fall! De sitter alltid som

Läs mer

Budgivning efter 2. Svarsbud:

Budgivning efter 2. Svarsbud: Budgivning efter 2 Efter 2 klöver-öppningen finns många svarshänder att ta hänsyn till, men en hel budnivå har försvunnit, så det blir svårare än efter en naturlig 1 klöver-öppning. Å andra sidan har öppnaren

Läs mer

Sangförsvar. Generell beskrivning av sangförsvar. Mot stark sang eller bättre

Sangförsvar. Generell beskrivning av sangförsvar. Mot stark sang eller bättre Generell beskrivning av sangförsvar Mot stark sang 14 16 eller bättre destruktivt försvar bör koncentrera sig på att störa och eventuellt slåss om ett delkontrakt Naturlig dubbling behövs inte, med en

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET KORTSPEL MED OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna prova på att kommunicera utan att prata med varandra och

Läs mer

I det här avsnittet får ni en liten repetition av det vi gick igenom senast plus påbyggnad

I det här avsnittet får ni en liten repetition av det vi gick igenom senast plus påbyggnad KURSMATERIAL FEM ÖVERSIKT AVSNITT Budsystem & Upplägg Termer Värdera sin hand ch pänggränser Öppningsbud Svar på 1 trick i färg Öppningshandens andra bud Frtsatt budgivning Inkliv/Upplysningsdubbling Ett

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer