Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson

2 Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2 ] EKD3 { K7654 } kn3 1{ 1[ D 2{ D 2[ Utspel: hjärteress. Väst har ingen anledning att släppa 2 ruter och det är för övrigt inte lätt att hitta det försvar som betar det kontraktet. Med tre trumfstick borta är 2 spader inte lättspelat, men en Öst som hittar rätt tempo kan faktiskt klara sig. Efter hjärteress skiftar Syd till ruter och Nord får behålla sticket. En nödvändig trumfvända går till Östs ess och följs av ännu en spader. När Syd nu spelar ruter, kan Öst ta esset och dra fyra ronder klöver. Därmed försvinner ruterhackan och Nord-Syd får nöja sig med fem stick. Bricka 2. Öst giv. Nord-Syd i zonen. [ kn32 ] 54 { E63 } Dkn875 [ K1065 [ ED9 ] E763 ] K108 { Dkn95 { 1042 } K } E1092 [ 874 ] Dkn92 { K87 } 643 1} 1{ 1NT 3NT Utspel: hjärterdam. Några problem med hemgången har Öst förstås inte, men det fordras övertrick för att få över medel på brickan. Faktum är emellertid att Nord-Syd inte kan förhindra att Öst får sitt tionde stick. Någonting måste de ju spela när de kommer in i ruter. Angriper de klövern, kommer ett tredje stick i den färgen. Hjärter eller spader kostar också ett stick. Och en passiv rutervända ger Öst tid att själv godspela ett tredje hjärterstick. Bricka 3. Syd giv. Öst-Väst i zonen. [ D109 ] E5 { Dkn103 } 7653 [ 72 [ E64 ] KD94 ] 86 { 954 { EK8 } kn984 } EKD102 [ Kkn853 ] kn10732 { 762 } --- 2NT 3}* 3NT Utspel: spadertre. Västs 3} frågar efter 5-korts högfärg, men Öst förnekar såväl det som 4-korts. Öst behöver ett hjärterstick för hemgången och att krypa två gånger i spader är därför rutin. Mycket riktigt: när Nord får för hjärteress har han ingen spader kvar och Öst går hem. Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen. [ Kkn1093 ] E { K84 } Dkn72 [ 654 [ E7 { ED763 { 5 ] K32 ] D97654 } 98 } E1043 [ D82 ] kn108 { kn1092 } K65 1[ 2] 2[ 3] 3[ Utspel: ruterfem. Nord gör en korrekt bedömning när han inte låter 3 hjärter spelas. I det kontraktet har Nord-Syd att välja mellan att låta Öst stjäla klöver på bordet eller att själva spela trumf för bara ett stick i färgen. När Öst hittar singelutspelet är straffen i 3 spader ofrånkomlig. Bricka 5. Nord giv. Nord-Syd i zonen. [ kn10984 ] K { --- } EKD8643 [ KD2 [ E753 ] Ekn ] D9 { 8 { EKkn52 } 5 } kn2 [ 6 ] 84 { D } } 1{ 4] 4[ 5] Utspel: klöveress. En smått dramatisk budgivning, men visst har Öst ett självklart 5]. Någon straff finns som synes inte i det kontraktet. Om Väst ingalunda ologiskt efter budgivningen toppar trumfen, gör han lillslam. Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ 54 ] 82 { } 1053 [ D873 [ Kkn6 ] E1065 ] kn973 { 72 { KD } E82 } Dkn74 [ E1092 ] KD4 { Ekn4 } K96 1] 1NT D RD* 2}* 2{ 2] * svag enfärgshand, begär 2} av Syd Utspel: rutertio.

3 När Öst-Väst väl hittat sin hjärter är spelet trivialt. Väst förlorar ett stick i varje färg tre trick. Bricka 7. Syd giv. Alla i zonen. [ K1098 ] E53 { kn53 } Ekn10 [ EDkn732 [ --- ] 8 ] Kkn10974 { E1087 { KD64 } 72 } 654 [ 654 ] D62 { 92 } KD983 1[ 2] 2[ 3] Utspel: klöverkung. Den Väst som bjuder en gång till lär få ångra det, för visst dubblar Nord med fyra egna stick. Inte heller 3 hjärter går hem mot korrekt försvar. Nord sticker klöverkung och tar ut hjärteress innan han fortsätter i klöver. Därmed har Nord-Syd sina fem stick klara. Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen. [ E4 ] kn { kn7632 } Ekn763 [ Kkn107 [ D982 ] KD ] 9842 { D10 { EK4 } D9842 } K5 [ 653 ] E { 985 } 10 1} 1] 1[ 4[ Utspel: hjärterknekt. Med spaderess som snabb ingång bör Nord absolut pröva singelutspelet. Det behövs ju bara att Syd har ett ess. När Syd returnerar sin lägsta hjärter, hittar Nord säkert att spela klöveress och klöver. Därmed är straffen klar innan Väst kommit in och då är ändå trumfesset kvar. Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen. [ KDkn108 ] 63 { kn93 } 642 [ 72 [ E63 ] Kkn854 ] E107 { 108 { D542 } E1053 } kn87 [ 954 ] D92 { EK76 } KD9 1{ 1] 1[ 2{* 2] 2[ * konstruktiv hjärterhöjning Utspel: spadersex. Det är sant att Öst-Väst kan klara 3 hjärter, men ingen kan rimligen bjuda det. Väst har ett riktigt minimalt inkliv och Östs 2{ är ganska tappert. Nord kan klara sitt kontrakt genom att spela ruterknekt från handen, men det är inte den linje som ger de bästa chanserna. Klöveress rätt erbjuder betydligt bättre odds än just 10-8 i ruter. Därmed lär det bli en straff. Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen. [ kn97 ] E85 { K98 } EK53 [ [ EK82 ] --- ] KD974 { E7543 { kn2 } D762 } 84 [ D3 ] kn10632 { D106 } kn109 1] 1[ 2[ Utspel: klöveress. I andra stick slår Nord ifrån sig i trumf. Eftersom Väst inte kan stjäla mer än två lågfärgskort på bordet, gäller det att hitta stick på andra håll. Det duger inte att genast gå på rutern. Då hinner Väst inte få något hjärterstick. I tredje stick spelar Väst därför hjärterkung och sakar en klöver. Efter ännu en trumf till bordet kommer så ruterknekt, som förlamar försvaret när Väst kryper. Tar Syd in sig för att spela klöver, lägger Väst lågt och Syd har ingen trumf att spela. Tar Nord in sig och tar ut sin trumf, kan försvaret inte få mer än ett klöverstick till. Bricka 11. Syd giv. Ingen i zonen. [ D103 ] EK92 { D4 } kn872 [ K [ 842 ] ] 5 { E973 { kn10865 } E109 } KD65 [ Ekn9765 ] Dkn6 { K2 } 43 1[ 2} 2[ 4[ Utspel: hjärtersju. Med tre sidoförlorare måste Syd satsa på spadermasken. När den inte går, bör Öst-Väst inte ha några problem med att hämta lågfärgssticken. En alternativ chans är att spela på trumfen 3-1 med längden på samma hand som fyrkorts hjärter. Men även om detta lyckas fint denna gång när spaderkung faller är det ett underlägset spelsätt. Om du loggar in på kan du under Mina tävlingar få fram alla data från de tävlingar du spelat!

4 Bricka 12. Väst giv. Nord-Syd i zonen. [ 974 ] D42 { kn98762 } 3 [ Ekn [ 1083 ] Kkn63 ] E985 { D10 { K43 } E7652 } Kkn10 [ KD652 ] 107 { E5 } D984 1NT 3NT Utspel: rutersex. En och annan kanske ställer sig tveksam till sangöppningen, men fördelningen 5422 med svaga färger blir ofta lättare att bjuda på det sättet. Och visst: man missar 4-4-an i hjärter, men 4 hjärter hänger i praktiken på att hitta klöverdam. 3-sangaren kräver ingenting annat än ett utspel i någon av de korta färgerna. I praktiken blir det fyra trick trots att Syd får för klöverdam. Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen. [ 4 ] EKDkn107 { --- } kn87543 [ E92 [ K10753 ] --- ] 83 { KD76432 { E95 } D96 } E102 [ Dkn86 ] { kn108 } K 1] 1[ 3]* 4[ 5] D * huvudsakligen spärrande Utspel: spadersju. Ingen kan väl kritisera Öst för hans dubbling, men trots tre ess kan försvaret inte göra någonting åt kontraktet. Ska Väst bjuda 5[? När man ser korten, javisst, men kan man verkligen tro på denna perfekta anpassning? Bricka 14. Öst giv. Ingen i zonen. [ EK97542 ] 5 { E54 } 73 [ 3 [ Dkn86 ] E10632 ] KD87 { kn10963 { K82 } 95 } EK [ 10 ] kn94 { D7 } Dkn ] 3} 3] 3[ 4] Utspel: spadertio. Den Nord som tar ut ruteress i andra stick får betala dyrt för sitt tekniska misstag. Öst kan ju sedan knappast missa att toppa ut ruterdam. Det korrekta är nog att spela en klöver. Nu har Syd ingenting att hämta i den färgen, men Nord-Syd får sina båda ruterstick. En fantasifull Nord kan pröva med låg ruter. Släpper Öst den mot knekten blir det straff med en stöld. Det valet kan emellertid vara alldeles fel om Syd har klöverkung och inte ruterdam. Bricka 15. Syd giv. Nord-Syd i zonen. [ 743 ] K1064 { 1074 } K84 [ K [ D986 ] Dkn98 ] E73 { Dkn853 { EK92 } 1073 } E6 [ Ekn1052 ] 52 { 6 } Dkn952 1NT 2}* 2{ 2]* 3{ * 2} = DONT, klöver + en färg, 2] = förslag att spela andra färgen Utspel: klöverfyra. Ingen kan väl klandra Väst om han klipper in 3NT rakt av och det kan även Öst göra. Men som synes räcker klöverhållet inte till när Nord-Syd måste komma in en gång innan de nio sticken är klara. Nord-Syd ska ha ett stick i varje sidofärg och därmed blir det fyra trick. Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen. [ EKkn986 ] kn { 7654 } 62 [ 532 [ 4 ] ED843 ] K962 { E9 { Dkn1032 } 1087 } Ekn4 [ D107 ] 1075 { K8 } KD953 2[ D 3[ 4] 4[ D Utspel: ruterdam. Någon som drar sig för att dubbla med Östs klena hand? Ställ då motfrågan: kan Väst med troligen 3-korts spader någonsin agera? Syds direkta höjning bör betraktas som ett förslag till offring. Med mer defensiva värden kan Syd passa och sedan bjuda 3[. Som det sitter kan inget försvar hindra Väst från att klara fem trick i hjärter. En annan sak är att bjuda över 4[, något som inte alls verkar självklart när Öst inte gör det. Öst-Väst lär inte kunna missa att ta de två straff som finns. Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen. [ KDkn72 ] --- { K942 } 8742 [ 8 [ E ] ] ED3 { E1085 { D76 } 1096 } K [ 6 ] Kkn765 { kn3 } EDkn53

5 1[ 2[* 3}* * 2[ = tvåfärgshand med hjärter, 3} slutbud om klöver Utspel: spaderess. Spaderfortsättning i andra stick ordnar ett trumfstick åt försvaret. En klok Nord säkrar förstås hemgången genom att saka ruter och när klöverkung sedan snällt kommer blir det fyra trick. Bricka 18. Öst giv. Nord-Syd i zonen. [ EK63 ] K543 { 6 } EDkn2 [ 542 [ ] 109 ] Dkn72 { 109 { KD872 } K } --- [ Dkn ] E86 { Ekn543 } 873 1] 2{ 3NT Utspel: spadertio. Om Syd öppnar på sin mediokra 12- poängare, krävs det goda bromsar för att inte passera den billigaste utgången. Med klövermasken har Nord tio stick och därvid stannar det om försvaret inte bjuder på någonting. Bricka 19. Syd giv. Öst-Väst i zonen. [ E654 ] K10976 { K43 } 8 [ D97 [ Kkn1082 ] ED ] 3 { E { D5 } Dkn } K7543 [ 3 ] kn8542 { kn7 } E { 1] 1[ 3]* D* 4[ Utspel: hjärterfem. Med en konstruktiv höjning skulle Syd bjuda 2{, så 3] är rent spärrande. Öst har hygglig spelstyrka och ger sig förstås inte. Med 3-stöd och klart mer än minimum kan Väst med förtröstan bjuda utgång. Ett inspirerat klöverutspel straffar kontraktet, men kan lätt vara en avgörande favör. Öst har ett svårt val på utspelet. Nord- Syd måste komma in två gånger och därmed hotar trumfmatt med hjärteress i första stick. En mask med damen kan gå bra och i annat fall blir Öst av med ruterförloraren på hjärteress. Hjärterdam går till kungen och nu missar Nord knappast att skifta till klöver för en straff. Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen. [ kn53 ] 9 { Kkn1083 } KDkn8 [ E [ D ] KDkn653 ] 84 { 764 { E5 } 1064 } 932 [ K86 ] E1072 { D92 } E75 2[ Utspel: spadersex. Öst har en hopplös uppgift när Nord- Syd ser till att bordets hjärter inte ger mer än ett stick. Två straff. Bricka 21. Nord giv. Nord-Syd i zonen. [ 53 ] EDkn87 { Ekn97 } kn4 [ D872 [ Kkn964 ] K52 ] { K865 { 32 } K3 } 92 [ E10 ] 4 { D104 } ED ] 2} 2{ 2[* 3} 5} Utspel: spadersju. Syd har på gränsen till 3} i första budronden, men minimal honnörsstyrka och singelhjärter talar för en återhållsam linje. När Nord inte ger någon antydan om plusvärden bör det inte finnas mer än utgång. Syd behöver en lyckad lågfärgsmask och det säkraste är att ta klövern först. Hjärter till esset följs av klöverknekt. Sedan räddar rutermasken hemgången. Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ 875 ] K42 { ED3 } EK103 [ 93 [ kn1064 ] Dkn76 ] E3 { 654 { K92 } 9742 } kn865 [ EKD2 ] { kn1087 } D 1NT 2} 2{ 3NT Utspel: spadersex. Nord tar första stick och avblockerar klöverdam innan han släpper ruterknekt runt. Därmed är nio stick klara. Mer än så blir det inte.

6 Bricka 23. Syd giv. Alla i zonen. [ K984 ] K105 { 9865 } D6 [ D10732 [ 5 ] 987 ] 6 { EK73 { Dkn42 } K } Ekn [ Ekn6 ] EDkn432 { 10 } 875 1] 1[ 1NT 2} 2] 3] 4} Utspel: rutertio. Redan 4} är tufft nog av Öst och att Öst-Väst ska hitta utgången är nog inte troligt. Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen. [ D ] EDkn76 { 107 } Kkn986 [ kn [ E753 ] 85 ] 92 { 82 { KD963 } 432 } 105 [ K6 ] K1043 { Ekn54 } ED7 1] 2NT* 4} 4NT 5{ 6] * Stenbergs Utspel: rutertio. Om Nord-Syd spelar så att 4} visar en utpräglad tvåfärgshand har Nord den perfekta handen för det. Efter den inledningen har Syd en lätt uppgift att räkna till många stick. Öst har inte någon chans att störa Nord-Syd ritningar. Väljer han ruter ut, följer uttrumfning och spaderna försvinner på klövern. Spaderess ut reser genast det tolfte sticket. Nästa nationella simultantävling äger rum den 19 juli!

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Sangförsvar. Generell beskrivning av sangförsvar. Mot stark sang eller bättre

Sangförsvar. Generell beskrivning av sangförsvar. Mot stark sang eller bättre Generell beskrivning av sangförsvar Mot stark sang 14 16 eller bättre destruktivt försvar bör koncentrera sig på att störa och eventuellt slåss om ett delkontrakt Naturlig dubbling behövs inte, med en

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

Hissen lektion - 1-2

Hissen lektion - 1-2 1 Q92 Nord K7 Ingen Q6 8 74 964 2 J92 K3 94 K632 KJ8653 853 84-1 Sp Pass 2 Sp Pass 3 Sp Nord valde försiktiga 3 Sp, när 4 Sp var fullt rimligt. Så även ett direkt 4 Sp av Syd. 2 865 Öst K32 K32 J976 KJ94

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa!

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! I väntan på kvällens clou? Alla junisar var skarpa utom Måns Berg - han kunde knappt följa färg. Jenny Rudenstål och Peo

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar!

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! 3 x Micke Melander Sveriges Bridgeförbund 20013 Innehåll Förberedelser Inledning...3 Rikskonsulenter...3 Förberedelser Diskussion...4 Storleken...4 Till start...4

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer