Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson

2 BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975 ] kn10 { EKkn2 } 962 } 75 1] 1[ D* 2} 2NT 3NT Syd negativdubblar som förberedelse för en sanginvit. Nord har en honnör mer än minimum och pålägget är självklart. Utspel: spaderknekt. Öst-Väst har sina fyra högfärgsstick, varken mer eller mindre. BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ E985 ] Ekn1075 { D82 } kn [ 64 [ Kkn2 ] D94 ] K82 { { Ekn5 } K754 [ D1073 ] 63 { K63 } } ED32 1} 2} 2] 2NT 3} Nej, en 19-poängare hos Öst räcker nog inte för utgång. Utspel: hjärtersex. Med 3-2-sits i klöver och en ruterhonnör hos Nord ser det här ut att ordna sig. Efter hjärterkung i första stick, klöveress och klöverkung ser det inte längre lika trevligt ut. En rutermask med knekten går till Syd, som nu måste vara på alerten. En slentrianmässig hjärter gör att Öst kommer undan med en straff efter den uppenbara rättgissningen i spader. Trumf, däremot, ger Öst verkliga problem. Nu hotar Syd med uttrumfning om han kommer in. Öst kan bara slå ifrån sig i hjärter, men Nord tar sina båda stick och vänder med låg spader. Därmed har Syd sin ingång och Öst får bara för spaderkung och ruteress. Två straff. BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ kn1073 ] 85 { EK965 } 54 [ E986 [ KD4 ] Dkn9 ] E62 { D74 { kn1032 } E72 [ 52 ] K10743 { 8 } Dkn1096 } K83 1[ 2{ 2NT 3NT Utspel: hjärteråtta. Med båda sina färger bjudna väljer Nord att spela ut den objudna högfärgen. Även om spadern sitter 3-3, måste Väst ha ett ruterstick för hemgången. Den gynnsamma sitsen i lågfärgerna gör att Väst får två stick i färgen och att Nord-Syd inte kommer åt sina klöverstick. Om Nord i stället valt klöverutspel, hade Väst varit tvungen att släppa första stick. Annars hinner Nord-Syd godspela klövern med hjärterkung som ingång. BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. [ Ekn ] K9 { Dkn95 } KD1054 [ K [ ] D10642 ] E7 { E10763 { 82 } 76 [ D8654 ] kn853 { K4 } 93 } Ekn82 1NT 2] 2[ Nords val står mellan en lite udda sangöppning och att få problem i andra ronden efter en klöveröppning. Utspel: hjärtersex. Efter hjärteress och hjärter spelar Syd ruter till kung och ess. Den otrevliga trumfsitsen gör att Öst-Väst kan tvinga sig till tre trumfstick och straffen. BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ D74 ] D86 { KD109 } Ekn10 [ kn5 [ 1063 ] EK5 ] kn932 { kn4 { 8752 } K76432 [ EK982 ] 1074 { E63 } 95 } D8 1{ 1[ 1NT 2NT 3[ 4[ Utspel: hjärteress. Den snälla sitsen i de röda färgerna gör att Syd kan klara fem

3 trick oavsett utspel. Men klöverutspel leder nog Syd på villovägar, eftersom dubbelmasken i klöver erbjuder ett stick som kan behövas för hemgången. BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ kn83 ] E654 { 752 } 1054 [ E752 [ KD10 ] KD102 ] 87 { 84 { KD1096 } kn92 [ 964 ] kn93 { Ekn3 } E876 } KD3 1NT 2} 2{ 3NT Utspel: klöversju. Kanske Syd hellre satsar på en högfärg än på den trista klövern, men det är skillnaden mellan straff och hemgång. Med två ruteringångar hinner Syd ställa trettonkvistaren i klöver och det är försvarets femte stick. Även efter klöverutspel finns det en hemgång, men den lär ingen spela på. För det krävs full utdelning i spader och att Öst startar hjärtern med att släppa hjärteråtta runt! BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN. [ Ekn95 ] { 3 } K974 [ D842 [ 10 ] 3 ] KD84 { D1082 { Ekn764 } kn632 [ K763 ] Ekn62 { K95 } E8 } D105 1NT 2} 2] 3] Utspel: spaderfyra. Trots hjärtersitsen går spelet över förväntan. Att Öst får två trumfstick går inte att förhindra, men i övrigt stannar det vid ruteress om Syd bara undviker att bli trumfmatt. BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. [ 96 ] KD5 { kn } D10 [ EK52 [ kn1087 ] kn1076 ] 4 { EK { D76 } K62 [ D43 ] E9832 { 94 } 874 } Ekn953 1] 1[ 3[ 4[ Utspel: ruternio. Väst har problem med förbindelserna, men med spaderdam rätt och full utdelning i klöver finns det tolv stick att hämta. BRICKA 9. NORD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ Dkn53 ] Ekn74 { kn9 } K104 [ [ E9 ] 863 ] K1052 { D7 { EK6 } 962 [ K6 ] D9 { } E75 } Dkn83 1] 1NT D 2[ D 9 hp och ett självklart utspel, vad kan Syd mer begära? Väst försöker slinka undan, men Nord släpper ingen över bron. Utspel: ruterknekt. Väst kommer alltid åt att saka en hjärter på ruterna och därmed blir det bara en straff. Men +200 på en bricka där utgång inte lär bjudas är förstås bra nog för Nord-Syd. BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN. [ D32 ] 95 { K863 } D942 [ EK8654 [ 9 ] Dkn4 ] E862 { E4 { D1097 } E5 [ kn107 ] K1073 { kn52 } 876 } Kkn103 1[ 1NT 3[ 3NT Utspel: hjärtersju. Öst satsar på att spaderfärgen ska ge stick, och det gör den. Nord-Syd hinner också få för hjärterkung, men resten är Östs. Nästa simultantävling: 30 september

4 BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN. [ D108 ] E85 { kn2 } Ekn762 [ Ekn974 [ 6532 ] Kkn103 ] 76 { 96 { } D4 [ K ] D942 { EKD53 } K109 } 853 1{ 1[ D* 3] 3NT Naturligtvis kan Syd inte nöja sig med 2] när Nord visat lite kort. Utspel: spadertvå. Väst har väl hopp om att få lite utdelning i hjärter, men hej vad han bedrar sig. Den naturliga klöverbehandlingen är att maska över Väst, så att spadern är garderad. Därmed blir det tio lågfärgsstick och sammanlagt tolv. BRICKA 12. VÄST GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ 762 ] 42 { KD82 } kn1064 [ EKD83 [ 10 ] D87 ] Kkn105 { 4 { E10965 } 9532 [ kn954 ] E963 { kn73 } ED } K87 1[ 2{ 2[ 2NT Utspel: hjärtersex. Öst kan arbeta fram sitt åttonde stick i endera svarta färgen, men hemgången finns bara i den ena. Satsar Öst på spadern, ger detta Nord-Syd ett stick. De kan också ställa två ruterstick och hämta två stick i klöver medan hjärteress finns kvar. Klöversticket går att godspela, men bara genom att Öst skyndar sig att spela låg klöver två gånger. Det spelsätter är förstås mot oddsen, så i praktiken finns ingen hemgång att hämta. BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN. [ kn1074 ] 107 { kn85 } [ D962 [ K5 ] D965 ] E3 { 62 { EKD10973 } EK3 [ E83 ] Kkn842 { 4 } Dkn97 } 42 1{ 1] D* 2]* 3NT 4] 5} 6{ Detta är en mycket svårbjuden bricka. Givetvis är det minst utgång som gäller efter Västs negativa dubbling. Öst kräver direkt till utgång och måste sedan avgöra om det räcker med 3NT. En åttastickshand är nog svår att ge upp så tidigt. 4] är förstås kontrollbud med rutern som underförstådd trumf. Om Väst nu fortsätter att bromsa med 4NT (som förstås inte är någon essfråga), är man i ett säkert kontrakt. Men trots låghonnörer i högfärgerna kan ess-kung i klöver vara vad Öst behöver, så kontrollbudet är ett klart alternativ. Att spela 5 ruter i partävling brukar inte vara lönsamt, så Öst tar chansen på lillslam. Utspel: klöverdam. Nej, bordet dök inte upp med det Öst hade hoppats på. En förlorare i vardera högfärgen är ofrånkomlig. BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN. [ EDkn82 ] D6 { E1074 } kn6 [ K96 [ 5 ] K8754 ] Ekn92 { 96 { Dkn5 } K98 [ ] 103 { K832 } E53 } D [ D 3[* Sedan Öst at i förhand har han en utmärkt upplysningsdubbling. Det föranleder Syd att spärrhöja till 3-läget. Utspel: klöversju. Spelet blir rättframt nog. Syd tar klöveress och skickar spadertio runt. När masken går, fordras bara att rutern ordnar sig med en förlorare. Nord garderar sig förstås mot 4-kortsruter hos Väst genom att först ta ut kungen och sedan spela hacka till tian. Om du loggar in på kan du under Mina tävlingar få fram alla data från de tävlingar du spelat!

5 BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ kn ] E743 { kn62 } D10542 [ K72 [ ED9543 ] KD1098 ] 2 { KD93 { 107 } E [ 1086 ] kn65 { E854 } K63 } kn987 1] 1[ 2{ 2[ 4[ Väst har en otäck hand med klara tillägg och lovande fördelning. Att höja till 3[ på trekortsstöd är inte att tänka på, men att få på 2{ är också en risk. Det här problemet försöker många lösa med konventioner som Gazzilli eller Häxan, där 2} är rondkrav naturligt eller en stark hand. När Öst kan bjuda om sin spader, blir det emellertid lätt för Väst. Om hjärterkung varit esset, hade t.o.m. ett singelvisande 4} varit på sin plats. Utspel: spaderåtta. Trumfutspelet var välfunnet, för nu måste en eller ett par klöverstölder ersättas med någonting annat. Syd tar på handen och spelar hjärter till dam och Nords ess. Nord slår ifrån sig med klöver och avslöjar väl därmed också trumfsitsen. Öst sakar klöver på hjärterkung och stjäl en hjärter på handen för att sedan övergå till rutern. Oavsett vad Syd gör har Öst sedan elva stick klara efter uttrumfning. BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 16. Väst [ 843 Öst-Väst ] 1053 { } 752 [ KD752 [ Ekn1096 ] kn98 ] ED { kn4 { ED83 } K84 [ --- ] K7642 { K62 } kn10963 } ED 2} 2{ 2[ 3[ 3NT 4} 4NT 5{ 5] 6[ Västs 3[ är tills vidare slaminvit och Öst hör sig för med avvaktande 3NT. Väst visar sin klöverkung och Öst kontrollerar essen. 5] frågar först och främst efter trumfdamen, men Väst skulle förstås visa en röd kung om han hade någon. Storslam på en mask är ingenting som Öst vill satsa på. Utspel: klöverknekt. Hemgången är ju inte i fara och Öst slår så småningom rutermasken i hopp om den sjunde tricken. Så sitter det nu inte. BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ EDkn9 ] K93 { EKD8 } 104 [ 87 [ K3 ] D1087 ] Ekn42 { 942 { kn103 } D652 } E987 [ ] 65 { 765 } Kkn3 - allt om bridge - } { ] [ 1{ De som använder ett klöversystem kommer förmodligen att hitta spaderfärgen, men i det naturliga systemet har Syd inget bud. Utspel: ruterknekt. Nej, inte blir Nord lycklig när han ser bordet. Det är bara att hoppas på att en del Nord-Sydpar kommit för högt. Så hur säkrar man bäst ett plusresultat? Enkelt nog. Ta två ronder trumf och spela spaderess och spaderdam. Om någon kan få en stöld, finns det bara en trumf kvar att dra ut. Och det finns trumf kvar på bordet för att bromsa hjärtern om den sitter illa. BRICKA 18. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. 18. Öst [ 987 Nord-Syd ] D9872 { kn9 } KD4 [ D10 [ Ekn52 ] E65 ] 4 { ED { 86 } 6 [ K643 ] Kkn103 { K4 } E93 } kn ] 2{ 3]* Väst har ett sunt inkliv, men efter Nords spärrhöjning är Öst-Väst borta ur bilden. Utspel: klöversex. Syd har inte mycket att välja mellan, det är bara att försöka dra trumf och sedan spela upp de båda kungarna. Nu hinner förstås Öst-Väst först. För Väst gäller det att hitta Östs eventuella ingång för att han ska få sin stöld. Mer än en stöld

6 kan det ju inte bli, så därför kryper Väst på första trumfen. När han sedan tar den andra hjärtern, kommer Öst åt att markera. Försvaret får på det sättet två stick i spader, hjärteress, ess-dam i ruter och klöverstölden. Två straff inte illa. BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ 853 ] 64 { Ekn97 } [ 7642 [ Ekn9 ] KDkn107 ] { K1032 } Kkn87 [ KD10 ] E2 { D8654 } D92 } E4 1{ 1] 2{ 3{* 4] Öst visar en stark hjärterhöjning med överbudet i Nord-Syds färg. Väst kunde ha haft betydligt sämre för sitt inkliv och bjuder ut. Utspel: hjärterfyra. Det låter ju som om Nord-Syd har lika bra kort som Öst-Väst. Då brukar trumfutspel vara klokt. Två ronder trumf gör inte Väst glad. Två klöver går väl att stjäla, men den fjärde spadern har ingen försörjning. Hur lotsar man sig bäst fram genom detta? En god idé är nog att börja med en spader till nian. Det är ju en hygglig chans att Nord har honnör-tia. Syd sticker emellertid med tian och returnerar spader. Då gör Väst nästa test: sitter spadern 3-3? Ja, det gör den och därmed är hemgången klar. Det är bara att stjäla klöverna på bordet. Med sämre spadersits hade Väst slutligen fått satsa på klövermasken. BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. [ 92 ] D6 { KD1064 } D1063 [ kn4 [ EKD10876 ] ] Kkn7 { E92 - } Ekn5 [ 53 ] E105 { kn8753 } K74 } 982 4[ Med en ad partner finns det knappast något alternativ till Östs 4[. Utspel: rutertre. Bristen på ingångar till bordet gör att Öst måste bestämma sig direkt: hjärter eller klöver? I hjärter räcker det att hitta esset eller damen hos Nord och det är förstås bättre än honnör-tia i klöver hos Syd. Öst lägger alltså klöver på ruteress, drar två ronder trumf till bordet och spelar hjärter till knekten. När den drar esset är saken klar. BRICKA 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. [ 865 ] EK4 { 6532 } 643 [ kn2 [ K1043 ] 1092 ] Dkn763 { KD104 { E } E1082 [ ED97 ] 85 { kn987 } KDkn } 975 1[ 1NT Utspel: hjärtertre. Spadern måste nog ge extrastick för att Nord ska komma i närheten av hemgång. Den normalt korrekta färgbehandlingen är en dubbelmask, vilket ger tre stick om Öst har kungen och dessutom knekten eller tian. Nu finns det emellertid inte ingångar för att spela på det sättet. Efter spader till nian och knekten behöver Öst senare bara täcka åttan. Dubbelmasken ger därmed full utdelning bara när färgen sitter 3-3. Det är ju också så att Öst-Väst tycks ha tre hjärterstick som snart är godspelade, tre höga ruter och klöveress. Inte ens med idealisk spadersits går alltså spelet hem. Bästa chansen att hyfsa resultatet är att satsa på spadermask med damen. Lyckas den, skyndar sig Nord att sätta upp klöverna för en straff. BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. [ Ekn10987 ] E3 { Kkn8 } 75 [ 543 [ D2 ] 106 ] Dkn8754 { ED654 { 107 } D83 [ K6 ] K92 { 932 } Ekn1096 } K42 2] 2[ 2NT 4[ Inklivet i balanseringsläget skulle kunna vara svagare, så Nord nappar på partnerns invit. Utspel: hjärterdam. Det är ju rutern som är det verkliga hotet mot hemgången. Gissar Nord fel där, ligger straffen

7 om hörnet. Till saken hör förstås att Östs toppsvaga hjärter betyder att ett par av de saknade honnörerna kan sitta där. Ytterligare ett problem är att förbindelserna mellan händerna är begränsade. Många osäkra faktorer, alltså. Hur väger man samman allt detta till en spelplan? Allt sammantaget är det nog så att ruteress hos Öst kan betyda att Väst har alla andra kort av vikt. Så först behandlar Nord trumfen för att undvika en direkt gissning i ruter: kungen och mask med knekten. När Öst visar upp damen, är det nog klart att han inte har ruteress. Östs andra hjärter går till kungen och Nord stjäl in sig för att trumfa ut. Så en klövermask till Västs dam. På rutervända går Nord upp med kungen och fullföljer dubbelmasken i klöver. Resultatet blir då fem trick. BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN. [ kn7 ] 52 { D9765 } Kkn85 [ E953 [ 106 ] D104 ] Kkn963 { kn43 { K82 } 963 [ KD842 ] E87 { E10 } D42 } E107 1NT Utspel: spaderfem. Syd tar för bordets knekt och angriper klövern. Öst måste hålla upp två gånger för att blockera Syds tredje klöverstick. Då övergår Syd till spadern. Väst bör hitta hjärterskiftet, men Syd kryper två gånger innan esset tvingas ut. Nu är det dags att spela den tredje klövern och Öst är inne i detta läge: [ -- ] -- { D976 } K [ 93 [ -- ] -- ] kn9 { kn43 { K82 } -- [ K84 ] { E10 } -- } -- Öst kan ta sina hjärterstick, då Syd obekymrat sakar spader, men måste sedan ge favör i ruter. Om Väst haft klöveress, hade han direkt tvingats sätta Östs ruterhonnör på mellanhand. BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. [ kn106 ] K42 { } D108 [ K875 [ ED92 ] Ekn10 ] 876 { 632 { 75 } kn73 [ 43 ] D953 { EKDkn } E92 } K654 1NT Utspel: spadersju. Försvaret får en flygande start med fyra spaderstick. Syd sakar en hjärter och en klöver. Öst ser till att vara inne och slår ifrån sig i ruter. Fyra ruterstick leder till detta slutläge: Förbundets hemsida: svenskbridge.se [ -- ] K4 } D108 [ -- [ -- ] Ekn10 ] 87 } kn7 KOMMANDE SIMULTANTÄVLINGAR Hör med din klubb vilka datum den arrangerar simultantävling! 2009 Onsdag 30 september Onsdag 7 oktober (Okt.silver) Måndag 12 oktober (Okt.silver) Tisdag 20 oktober (Okt.silver) Torsdag 29 oktober (Okt.silver) Torsdag 5 november Onsdag 11 november Tisdag 17 november Måndag 23 november Torsdag 3 december [ -- ] D95 } E9 } K65 Syd spelar hjärter mot bordet och får det femte sticket på hjärterkung. Ännu en hjärter spelar in Väst, som kan ta ännu ett hjärterstick men sedan måste spela klöver. Gissar Syd nu rätt, går han hem, och annars blir det en straff.

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Standard-konventioner Fjärde Färg Splinter Stenbergs NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Några olika skäl för att bjuda 4:e färg Om partnern har håll vill jag spela 3 NT jag saknar håll eller tror att

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Hissen lektion - 1-2

Hissen lektion - 1-2 1 Q92 Nord K7 Ingen Q6 8 74 964 2 J92 K3 94 K632 KJ8653 853 84-1 Sp Pass 2 Sp Pass 3 Sp Nord valde försiktiga 3 Sp, när 4 Sp var fullt rimligt. Så även ett direkt 4 Sp av Syd. 2 865 Öst K32 K32 J976 KJ94

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

Bridgekonvention Stark Klöver

Bridgekonvention Stark Klöver Bridgekonvention Stark Klöver 2013-03-13 Våra öppningsbud 1 = 16+ 1 = 11-15, förnekar 5-korts HÖ 1 / = 11-15, 5-korts färg = 13-15, balanserad hand 2 = 11-15, 5-korts + 4-korts HÖ alt. 6+ 2 = 11-15, marmic

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC Innehåll Budgivning baserat på SAYC (Standard American Yellow Card) SAYC motsvarar moderns svensk standard (det finns några skillnader) Viktigaste skillnaden är att i Svensk standard öppnar man med 4 kort

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer