Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET

2 ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det är också det systemet som lärs ut i serien Spela Bridge. En sammanfattning finns att beställa som budnyckel på BRICKA 1. ORD GIV. IGE I ZOE. [ 92 ] D103 { }D1094 [ E1084 [ 3 ] Kkn ] E9742 { K54 S { E932 }EK87 }kn32 [ KDkn765 ] 865 { Dkn }65 2[ 2T 3{! 3]! 3T Utspel: [9. Efter Västs sanginkliv kommer Öst-Väst till 3T efter en överföringsbudgivning. Vilken färg spelföraren ska gå på är inte givet, men klart är att han ska hålla upp spaderess en gång för att såga av försvarets förbindelser. Bäst chanser får man antagligen genom att spela hjärter, och när den sitter 3-3 tar man minst nio stick, ofta tio. BRICKA 2. ÖST GIV. ORD-SYD I ZOE. [ Kkn732 ] kn86 { 83 }1085 [ 6 [ E1098 ] 52 ] K974 { ED95 S { kn1076 }KDkn972 }3 [ D54 ] ED103 { K42 }E64 1T 3} Utspel: [2. Väst kan inte kliva in med 2} som hade visat båda högfärgerna mot 1T, så med sina fina fördelning bjuder han 3} istället, innan motståndarna hittar sin troliga anning i högfärg. Spelföraren har bara en ingång till bordet, så han bör maska i ruter direkt. Detta gör dock att försvaret kan ta en ruterstöld när Syd kommer in på klöveress, men även fast man dessutom tar två hjärterstick blir det bara fyra och jämn hemgång. BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZOE. [ 875 ] ED942 { 10 }K876 [ K32 [ EDkn10964 ] ] 3 { D75 S { kn643 }kn92 }E [ --- ] Kkn5 { EK982 }D { 1] 1[ 2] 2[ 3} 4[ 5} Utspel: [E. En lite lustig budgivning där ord-syd byter trumf på femläget. ords 3} är naturligt, men primärt en invit till 4]. Syd har dock fem klöver och bara tre hjärter och föreslår istället 5} som ord står med på. Då Öst är markerad med det mesta av försvarets styrka stjäl spelföraren en ruter och spelar en klöver mot bordet. Denna gång dyker esset upp och tolv stick är klara. BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZOE. [ K1065 ] E72 { 10 }Kkn987 [ kn32 [ D7 ] ] 9 { E83 S { KD97542 }632 }ED10 [ E984 ] KDkn64 { kn6 }54 1} 1{ 1] 2] 3{ 4] är Syd får in trumfstöd chansar han på utgång då utrymmet är lite begränsat för en invit. Med alla honnörerna fel i klöver kommer kontraktet att gå en straff, det finns inte ingångar nog att utnyttja färgen, så försvaret får så småningom ett spaderstick. SVESKA BRIDGEFÖRBUDET 9 OVEMBER 2015 SIMULTATÄVLIG

3 BRICKA 5. ORD GIV. ORD-SYD I ZOE. [ 3 ] kn974 { kn }74 [ 1052 [ EKkn876 ] E3 ] D85 { EKD62 S { --- }1098 }E653 [ D94 ] K1062 { 97 }KDkn2 1[ 2{ 3} 4[ Utspel: }K. Öst visar 5-4 med 3} och berättar om nio kort hellre än att bjuda 2[ och bara berätta om sex kort. Väst hoppar då till utgång i spader. Spelföraren tar klöveress, ett varv trumf, spelar hjärter till esset och sakar tre klöver på ruterhonnörerna. Syd kan stjäla, men sedan kan spelföraren dra ut trumfen och stjäla en hjärter. Om Syd inte hade kunnat stjäla hade spelföraren spelat en hjärter för att kunna ordna sin stöld, därför var det viktigt att bara ta ett varv trumf först. BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZOE. [ KDkn54 ] K72 { E4 }E84 [ E92 [ 107 ] 8 ] Dkn965 { S { D87 }KDkn97 }652 [ 863 ] E1043 { Kkn65 }103 1T Utspel: ]D. På ords sangöppning har ingen något att säga till om. Med hjärterdam i utspel kan ord vinna kungen och senare maska med tian för tre stick i färgen. är man ställer spaderfärgen har man minst tio stick, maskar man i ruter blir det elva, men det verkar vara en onödig risk när man redan fått hjälp i utspelet. BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZOE. [ EKkn93 ] D9 { D }E8763 [ 107 [ D865 ] K72 ] 43 { kn S { EK5 }kn10 [ 42 ] Ekn10865 { 763 }54 }KD92 2] 2T! 3]! Utspel: {kn. På ords kravbud visar 3] minimum och förnekar singelton och detta blir slutbudet när ord ar. Öst har både spadern och klöver under kontroll och vänder bäst i trumf för att hindra stölder. Syd tar esset och stjäl en ruter för att säkra kontraktet med fem trumfstick, en stöld och tre svarta topphonnörer. BRICKA 8. VÄST GIV. IGE I ZOE. [ KD1094 ] 742 { EK2 }76 [ --- [ Ekn7653 ] EK963 ] kn10 { Dkn104 S { 87 }Dkn103 }K54 [ 82 ] D85 { 9653 }E982 1] 1[ 1T 2} 2] Med tre klöver och två hjärter är det en god idé att preferera hjärtern, 5-2 spelar oftast bättre än 4-3. ord kommer antagligen att vända i trumf när han ser bordet för att försöka ta bort ruterstölder. Spelföraren kan då dra ut trumfen och ge bort ett stick till i ruter och klöver för två övertrick. BRICKA 9. ORD GIV. ÖST-VÄST I ZOE. [ 986 ] K108 { 8 }K96532 [ --- [ K1073 ] E94 ] 762 { EKkn764 S { D92 }E874 }Dkn10 [ EDkn542 ] Dkn53 { 1053 }--- 2[ D 3[ D 3T SVESKA BRIDGEFÖRBUDET 9 OVEMBER 2015 SIMULTATÄVLIG

4 Utspel: [kn. I tredje hand ozon mot zon måste man vara aggressiv, så Syd spärrar trots fyra hjärter vid sidan, något som i andra situationer inte är en bra vana. Väst kan tänkas bjuda 3{, men han gör istället två upplysningsdubblingar då de är mer flexibla. Öst chansar på 3T på den andra hellre än att straffa med den tunna spadern framför spärrbjudaren. Med spader ut tar spelföraren sina nio snabbstick för att inte riskera en straff. Om Syd hade hittat hjärter ut går kontraktet denna gång straff när klövermasken spricker. BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZOE. [ Ekn1093 ] 3 { 873 }EK82 [ K754 [ D ] kn75 ] EK1098 { E102 S { D9654 }Dkn6 }107 [ 862 ] D642 { Kkn }9543 1] 1[ 2{ 3] Utspel: }4. Med 5-5 är det lockande att acceptera inviten, men absolut minimum i styrka gör att Öst klokt ar. Försvaret kan ta tre svarta stick och kommer sedan att få ett i ruter och ett i trumf, så kontraktet bör oftast gå straff. Det enda som kan hända är att spelföraren får saka en svart förlorare och kanske kan klara sitt kontrakt. } { ] [ BRICKA 11. SYD GIV. IGE I ZOE. [ kn5 ] D986 { 62 }Ekn864 [ D10832 [ 4 ] E4 ] kn102 { E10 S { K98754 }KD75 }1032 [ EK976 ] K753 { Dkn3 }9 1[ 1T Utspel: [kn. Västs hand är visserligen inte helt jämn, men tillräckligt för att göra 1T till ett bra inkliv. Bordet har inte någon ingång för att ställa ruterfärgen och sedan utnyttja den, så om försvaret slutar spela spader i tid och istället går på hjärtern kommer kontraktet att gå flera straff. BRICKA 12. VÄST GIV. ORD-SYD I ZOE. [ 104 ] 863 { }Kkn32 [ kn9853 [ E76 ] kn95 ] D1072 { 84 S { KD532 }D64 }5 [ KD2 ] EK4 { Ekn }E { D 2} 3T Utspel: {8. Syd skulle efter dubblingen kunna bjuda 2T för att visa ungefär hp, men vetskap om stöd i klöver gör att handens spelstyrka växer och han chansar på utgång direkt. En möjlig variant hade varit att spela tillbaka en ruter i stick två för att ordna tre stick i den färgen. Sedan kan man spela upp mot spaderhonnörerna två gånger eftersom esset säkerligen sitter rätt. Då hade man haft nio stick, men bordet har bara en ingång så denna plan funkar inte. Bättre är istället att direkt ge sig på klövern med ess och kung. är färgen sitter 3-1 kan Väst straffa kontraktet om han vänder i hjärter inne på klöverdam, men det är inte lätt att hitta. Med en annan vända går spelföraren enkelt hem, åtminstone om han varsamt sett till att bordet har en ingång på klöverknekt. BRICKA 13. ORD GIV. ALLA I ZOE. [ 7 ] K95 { Ekn108 }EDkn103 [ E1093 [ Kkn54 ] ] E72 { D97 S { 54 }6 }K874 [ D862 ] Dkn { K632 }952 1} 1{ 3{ Utspel: }6. ords hopp till 3{ visar stp, men Syds hand är för klen för ett bud till. Klöver i utspel är misstänkt och ofta en singel, så spelföraren tar klöveress och två varv trumf med ess och kung för att förhindra en stöld. Sedan ställer han klöverfärgen och bör bara förlora ett stick i varje färg för jämn hemgång. SVESKA BRIDGEFÖRBUDET 9 OVEMBER 2015 SIMULTATÄVLIG

5 BRICKA 14. ÖST GIV. IGE I ZOE. [ D2 ] Dkn876 { D7 }Dkn107 [ Ekn108 [ 76 ] K4 ] E10532 { E963 S { Kkn104 }843 }96 [ K9543 ] 9 { 852 }EK52 1{ 1] 2{ D 3} Utspel: {10. Syd dubblar för att visa en del poäng och längd i de objudna färgerna spader och klöver. På detta vis hamnar man i 3}, om inte Öst bjuder även 3{ vilket är tänkbart. ord har fyra snabba förlorare och den reella hemgångschansen är att ställa hjärterfärgen med stölder. Att ställa spaderfärgen kräver dessutom att man får in en ruterstöld och denna plan är helt enkelt för långsam. Med hjärtern 5-2 och spadern 4-2 fungerar ingenting och kontraktet går minst en straff, ofta fler. BRICKA 15. SYD GIV. ORD-SYD I ZOE. [ E2 ] Kkn97 { KD105 }ED10 [ kn53 [ 7 ] 8432 ] 65 { 94 S { E8763 }kn963 }K7542 [ KD ] ED10 { kn2 }8 1[ 2{ 2[ 4T! 5[! 6[ Utspel: ]3. är Syd berättar om sexkortsfärg med 2[ kan ord, med kontroll i alla färger och en stark hand, fråga efter ess med 4T. är Syd berättar om två samt trumfdamen med 5[ bjuder ord lillslam då ett ess fattas. Spelföraren kan räkna in tolv stick, så han drar direkt ut trumfen och begär hemgången. BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZOE. [ 1064 ] 53 { Ekn98 }D432 [ D952 [ --- ] K876 ] ED1042 { D S { K1032 }EK87 }kn1095 [ EKkn873 ] kn9 { 7654 }6 1} 1] 2[ 3] 4] Utspel: [E. Syd spärrar med 2[ och Väst är egentligen lite för svag för budet 3]. Trumfstöd är dock till för att visas, så med stöd och en singel dristar han sig till att höja partnern. Öst kan inte göra annat än att bjuda utgång. Spelföraren drar direkt ut trumfen, och när den sitter 2-2 kan han stjäla två ruter på bordet och bara förlora till ruteress och klöverdam efter en misslyckad mask. BRICKA 17. ORD GIV. IGE I ZOE. [ kn92 ] K83 { Dkn106 }D105 [ K1076 [ ED53 ] D62 ] Ekn7 { 872 S { 43 }842 }K763 [ 84 ] { EK95 }Ekn9 1} På Östs öppning 1} är det ingen som hittar något mer bud, även om ord kanske kan balansera med en dubbling. Spelföraren får enkelt en stöld, två spaderstick och två hjärterstick via en mask. Sedan får man ofta även på klöverkung, men det blir bara sex stick och en straff. Detta är antagligen ett ganska normalt resultat, om ord-syd bjudit 2{ kan Öst-Väst bjuda 2[ som också är en straff. BRICKA 18. ÖST GIV. ORD-SYD I ZOE. [ 1043 ] 8762 { 873 }kn103 [ D [ K5 ] EK3 ] Dkn109 { EDkn64 S { 105 }7542 }EKD86 [ Ekn98762 ] 54 { K92 }9 1} 3[ D 3T SVESKA BRIDGEFÖRBUDET 9 OVEMBER 2015 SIMULTATÄVLIG

6 Utspel: [2. Det är tänkbart att Väst stöttar klövern direkt, men en dubbling är bättre för då har man fortfarande chansen att hamna i 3T. är Öst bjuder just 3T kan Väst a. Om Öst bjudit något annat hade Väst följt upp med 5} (eller 5{ över 4{). Man kommer inte att riskera kontraktet genom att slå en rutermask, och med elva takstick blir resultatet två övertrick. BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZOE. [ ED74 ] 8632 { 652 }D6 [ kn108 [ K9652 ] KD ] kn97 { KDkn9743 S { --- }9 }Ekn1075 [ 3 ] E1054 { E108 }K8432 1} 1{ 1] 1[ 2] 2[ 3[ 4[ Utspel: ]E. Med två spännande fördelningar ser Öst-Väst ljust på tillvaron och inviterar sig upp till 4[. På ytan ser det ut som att man kan maska ut spaderdam och ställa ruterfärgen genom att ge bort till esset och klara två övertrick. En närmare granskning visar dock att Väst har lite ont om ingångar för denna manöver. Bättre är istället att stjäla klöver på bordet, men ord kan stjäla över tidigt och spela mer trumf så att man bara får en stöld. Även om man hade gett sig på rutern tidigare får försvaret fyra stick och kontraktet går en straff. BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZOE. [ 1085 ] 95 { EK9764 }86 [ 942 [ E73 ] EK ] D1083 { --- S { kn10832 }EKDkn9543 }2 [ KDkn6 ] kn7642 { D5 }107 1} 2{ 5} Väst har åtta egna stick och kommer att bjuda utgång. En möjlighet är att fråga efter ruterhåll med 3{, men med tre hackor i spader kan den färgen också vara känslig i ett sangkontrakt, därför chansar Väst istället på utgång i klöver. Utan spader ut har man ingången till hjärterdam kvar och kan efter uttrumfning saka undan en spader och klara ett övertrick. Denna gång hade man klarat tio stick i sang och det hade varit bättre med 3T. BRICKA 21. ORD GIV. ORD-SYD I ZOE. [ EK2 ] E84 { E95 }D742 [ 865 [ D7 ] kn1063 ] 7 { 82 S { KD743 }Kkn105 }E9863 [ kn10943 ] KD952 { kn106 }--- 1T 2T! 3[ 4} 4[ Utspel: }10. I pluszon kan Öst drista sig till ett inkliv med 2T och visa båda lågfärgerna. Syd har bara 7 hp, men 5-5 i högfärgerna så han bjuder 3[ med planen att följa upp med 4], men det behövs inte när ord stöttar spadern direkt. Syd kommer att maska i spader, en mask som spricker. är hjärtern dessutom sitter 4-1 och båda ruterhonnörerna fel är trumfmatten nära och spelföraren går antagligen en straff. Denna gång kunde man klarat sig genom att ta två varv trumf och stjäla en hjärter, som är en alternativ plan. är spaderdam dessutom faller klarar man då ett övertrick. BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZOE. [ Ekn86 ] 54 { D764 }K94 [ K10432 [ D97 ] K92 ] EDkn10 { 1092 S { kn8 }kn2 }E1063 [ 5 ] 8763 { EK53 }D875 1} 1[ 1T 2[ Utspel: {6. Med fem spader är det bättre att spela 2[ än 1T, så Väst bjuder detta. Väst kommer oftast att få en ruterstöld på bordet, men sedan förlorar han två trumfstick och ett i klöver för jämn hemgång., ästa simultantävling: 11 november SVESKA BRIDGEFÖRBUDET 9 OVEMBER 2015 SIMULTATÄVLIG

7 BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZOE. [ D9765 ] E { K94 }Ekn96 [ K82 [ kn43 ] kn1092 ] K63 { ED3 S { kn765 }743 }D105 [ E10 ] D8754 { 1082 }K82 1[ 1T 2} 2[ Utspel: {6. Syd prefererar spadern på tvåkortsfärg, att bjuda en så svag femkortshjärter är inte att rekommendera, ord kommer oftast att a även med singel. Då ord inte kommer att ta några stölder hos träkarlen spelar han direkt spaderess och en spader till och måste gissa om han ska ta damen eller lägga lågt. Att lägga lågt är bättre om trumfen sitter 4-2, så detta blir ords val som denna gång inte är framgångsrikt. Klövermasken spricker också, men det blir fortfarande bara fem stick till försvaret och kontraktet går hem. BRICKA 24. VÄST GIV. IGE I ZOE. [ 76 ] K92 { D }kn7 [ kn [ ED2 ] E54 ] kn103 { K6 S { kn542 }43 }D85 [ K3 ] D876 { E }EK [ 3[ 4} Utspel: [kn. Efter idogt spärrande av Öst-Väst får Syd ett intressant budproblem. Det finns tre tänkbara bud, 4}, 3T och dubbelt. Fördelningen är inte rätt för de två sistnämnda, men det finns plussidor också. 3T kan vara enda utgång som står och dubbelt kan leda till att man hamnar i 4] som kan vara bästa kontraktet. Lugnast är dock att bjuda ett rättframt 4} som Syd får spela. Syd når bordet på hjärterkung och släpper sedan klöverknekt runt, då klarar har även dam-fjärde i trumf hos Öst. Med hjärtern 3-3 förlorar han sedan bara två stick där och ett i spader för jämn hemgång. KOMMADE SIMULTATÄVLIGAR Hör med din klubb vilka datum den arrangerar simultantävling! HÖSTE 2015 onsdag 11 november söndag 15 november tisdag 17 november, DAGTID torsdag 19 november måndag 23 november onsdag 25 november, DAGTID tisdag 1 december torsdag 3 december, DAGTID måndag 7 december, DAGTID onsdag 9 december tisdag 15 december, DAGTID torsdag 17 december Spela Bridge heter Svenska Bridgeförbundets kursserie, vilken är sprungen ur ett nordiskt samarbete. Det nordiska samarbetet började för omkring två år sedan. Tanken är, att hela ordens nybörjare så småningom ska lära sig spela bridge på ett och samma sätt. De får då ett gemensamt bridgesystem som grund ordisk Standard. Spela Bridge finns i fyra delar. Spela Bridge är ett utbildningspaket för nybörjare i bridge, innehållande kursbok, CD och kortlekar. Varje utbildningspaket innehåller: 1 st kursbok 1 st CD 2 st kortlekar Författare är Göran Petersson (Spela Bridge 1 och 2), Magnus Lindkvist (Spela Bridge 3 och 4) tillsammans med GeO Tislevoll (orge) och Jacob Røn (Danmark). Spela Bridge finns att beställa hos Bridgeförlaget. Paketpris 300: SVESKA BRIDGEFÖRBUDET 9 OVEMBER 2015 SIMULTATÄVLIG

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

MODERN STANDARD. Innehåll

MODERN STANDARD. Innehåll MODERN STANDARD Fredrik Jangvik Joakim Nivre Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner......................... 2 1.3

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa!

Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2004 GULD! S:t Eriks damer bäst i Europa! I väntan på kvällens clou? Alla junisar var skarpa utom Måns Berg - han kunde knappt följa färg. Jenny Rudenstål och Peo

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 2-2006 Birgitta och Astrid - bäst på klubben, näst bäst i Sverige på Nybörjarträffen! Roffe och Lennart hade roligast igen: Ett dignande bord... till och med under

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Räven maskar över isen:

Räven maskar över isen: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2007 Ibland så är det faktiskt GULD som glimmar! Räven maskar över isen: Sven-Owe och Tommy var bäst av de 199 par som deltog i Julkul! Heja! Majorn och John-Erik

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Mixed Lag. Mixed Par. 20 23 juni. 18 22 juni. Öppna Damer Seniorer Par. Öppna Damer Seniorer Lag. 24 29 juni. 27 juni 2 juli

Mixed Lag. Mixed Par. 20 23 juni. 18 22 juni. Öppna Damer Seniorer Par. Öppna Damer Seniorer Lag. 24 29 juni. 27 juni 2 juli Mixed Lag Mixed Par 18 22 juni 20 23 juni Öppna Damer Seniorer Lag Öppna Damer Seniorer Par 24 29 juni 27 juni 2 juli För mer information: www.svenskbridge.se F O R T B I L D N I N G V I L L N I S E E

Läs mer

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005

PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 4-2005 Rapport från en klubbfest: Transcendera mera! Madeleine skaffade sig energi på annat sätt... Allting klär en... förlåt två, skönheter! Kvällens värdinnor,

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

Bulletin. Grönkvists bråkar om kortleken och placeringarna. Rikslägret igång

Bulletin. Grönkvists bråkar om kortleken och placeringarna. Rikslägret igång Bulletin rikslägret. 17 AUGUSTI - 20 AUGUSTI: THOMAS larsson 070-999 52 79, BJÖRN SÖRLING, tommy gullberg. FREDAGEN 18 AUGUSTI, nr 2, pris: juniorkrona Rikslägret igång Grönkvists bråkar om kortleken och

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Succé på alla hjärtans dag

Succé på alla hjärtans dag PASS MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2016 Succé på alla hjärtans dag Anhörigdag lockade medlemmar att ta med barn och släktingar och 32 nya juniorer fick pröva bridge. På jakt efter val

Läs mer

Det våras för klubben! Arg som ett bi! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2015

Det våras för klubben! Arg som ett bi! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 1 2015 MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 1 2015 Arg som ett bi! Hur förbannad får man bli vid bridgebordet och var går gränsen för vad som är okej eller inte? Det våras för klubben! Nu är det

Läs mer

Äkta och oäkta par: Glada tvåor. Matglada. Glada ettor. Bridgeglada. Gladast av alla? Micke är alltid glad. Sid 2

Äkta och oäkta par: Glada tvåor. Matglada. Glada ettor. Bridgeglada. Gladast av alla? Micke är alltid glad. Sid 2 PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 3-2006 Juniorspecial: Möt Simon och gänget! Äkta och oäkta par: Glada tvåor. Matglada. Glada ettor. Bridgeglada Gladast av alla? Micke är alltid glad. Sid 2 Pass

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC Innehåll Budgivning baserat på SAYC (Standard American Yellow Card) SAYC motsvarar moderns svensk standard (det finns några skillnader) Viktigaste skillnaden är att i Svensk standard öppnar man med 4 kort

Läs mer

Spelregler för Vira. Åstols Vira- och Bandyklubb 2006

Spelregler för Vira. Åstols Vira- och Bandyklubb 2006 Spelregler för Vira Åstols Vira- och Bandyklubb 2006 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vira...3 2. Speltyper... 4 2.1. Gaskspel...4 2.2. Köpspel...5 2.3. Solospel...7 3. Spelparti... 8 3.1. Medlem...8 3.2.

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Lebensohl en mångsidig nyttighet

Lebensohl en mångsidig nyttighet S Y S T E M & K O N V E N T I O N E R L E B E N S O H L Lebensohl en mångsidig nyttighet TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN Lebensohl kom ursprungligen till för att underlätta när motståndarna klev in

Läs mer

Lebensohl fler tillämpningar

Lebensohl fler tillämpningar S Y S T E M & K O N V E N T I O N E R L E B E N S O H L Lebensohl fler tillämpningar TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL Lebensohl kom ursprungligen till för att underlätta

Läs mer