Nationell simultantävling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET

2 Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet som lärs ut i serien pela Bridge. En sammanfattning finns att beställa som budnyckel på Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 86 ] E95 { D952 } EKD5 [ Dkn104 [ 932 ] kn4 N ] KD876 { 743 { 106 } [ EK75 ] 1032 { EKkn8 } kn9 } 872 Väst Nord Öst yd 1NT 2}! 2{! 4{ 4] 4[ 6{ I standardsystemet finns ingen väg för att hitta en 4-4-anning i lågfärg. Om vi emellertid slår fast att detta bara är aktuellt när det kan finnas slam, har vi plats för en lösning. Efter högfärgsfrågan kan svararen hoppa till 4} eller 4{ för att visa fyrkortsfärg och slamintresse. Observera att öppnarens 4NT då visar ointresse och inte någonting annat. Notera att 6 ruter är ett fint kontrakt medan 6 sang inte har någon egentlig chans. Utspel: hjärterkung å snart trumfen sitter 3-2 är 6 ruter bara att lägga upp. Bricka 2. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ kn752 ] E7 { } 1054 [ K1043 [ D96 ] D103 N ] K965 { EK72 { 83 } Kkn [ E8 ] kn842 { Dkn4 } D963 } E872 Väst Nord Öst yd 1NT 2}! 2[ 2NT 3NT Utspel: rutersex. Oj vad maskar det finns! Och det fordras att ett par stycken av dem går. Det är förstås högfärgerna som lönar sig att godspela, så det är bara att sätta igång. pader till nian drar esset och försvaret godspelar rutern. paderdam följs av hjärtermask med tian som också går fint. För hemgång krävs numera att en av högfärgsknektarna faller men så väl är det inte. Inte heller är färglängderna så placerade att det finns någon skvis. Bricka 3. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ KD85 ] 652 { K4 } kn1054 [ E64 [ 10 ] EK107 N ] Dkn9 { kn1095 { D8763 } D7 } E862 [ kn9732 ] 843 { E2 } K93 Väst Nord Öst yd 1{ 3{ runt Nybörjarboken rekommenderar lite bättre honnörsstyrka för 3{ men med den typiska 11-poängaren finns i allmänhet andra vägar att gå. Måste man nöja sig med 2{ på Östs hand, får Väst svårt att bedöma situationen och dessutom blir det lättare för Nord-yd att komma in. Utspel: klöverknekt. Nord-yd har sina uppenbara tre stick men mer blir det inte. Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen. [ 105 ] E7542 { 983 } D63 [ Ekn987 [ D6432 ] 6 N ] Dkn10 { EK62 { kn } E52 [ K ] K983 { D10754 } 1087 } Kkn94 Väst Nord Öst yd 1[ 3[ 4[ Nog far väl tanken på slam genom Västs huvud men spelstyrkan står inte i paritet med toppsticken. Utspel: spadertio. När Nord inte tar ut hjärteress, försvinner det så småningom på bordets sista klöver. Men en slam som saknar två nyckelkort och ett ess ska man förstås inte vara i. Bricka 5. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ Kkn52 ] EK { 9864 } D63 [ 76 [ E10943 ] kn10754 N ] D { kn107 { E532 } K105 [ D8 ] { KD } E872 } kn94 venska BridgeFÖRBUNDET 11 maj 2015 imultantävling

3 Väst Nord Öst yd 1{ 1[ D 1NT 2NT Utspel: hjärterdam. Att Väst har en hjärterfärg är ganska uppenbart från budgivningen, så att spela ut damen är knappast riskfyllt. För åtta stick fordras det att klövern ger utdelning, så Nord spelar spader till damen och klöver mot handen. Ett andra spaderstick går lätt att ordna och därmed är hemgången klar. Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ 107 ] K { EKD752 } Ekn85 [ E865 [ D942 ] Ekn7 N ] D865 { kn8 { 964 } K643 [ Kkn3 ] { 103 } D92 } 107 Väst Nord Öst yd 1} 1{ Utspel: klövertio. Att spela ut partnern färg är inte ofta fel men denna gång löser det hela färgen för Nord. Även om Väst vägrar att sätta i kungen kan Nord trumfa ut och fullfölja klöverbehandlingen med hjälp av bordets spaderingång. Det betyder fem trick. Nästa simultantävling: 19 maj Bricka 7. yd giv. Alla i zonen. [ 8 ] KD10 { KDkn1032 } K53 [ KD932 [ 754 ] E764 N ] 9832 { 6 { E98 } Ekn2 } 764 [ Ekn106 ] kn5 { 754 } D1098 Väst Nord Öst yd 1[ 2{ Utspel: spaderfyra. Nord skjuter upp klöverbehandlingen så länge som möjligt men till slut blir han tvungen att gissa. En eller två övertrick blir det. Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen. [ 9763 ] E83 { 10 } K10873 [ ED1042 [ Kkn85 ] D105 N ] kn762 { K762 { 54 } 6 [ --- ] K94 { EDkn983 } ED54 } kn92 Väst Nord Öst yd 1[ 2[ 3{ yd ser inte sin hand som en bra upplysningsdubbling och därmed missar Nord-yd sin bästa trumffärg. Utspel: klöversex. Väst kan inte få in sin partner för en klöverstöld och yd har bara att inkassera tolv stick. Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen. [ Kkn432 ] 982 { 104 } E64 [ E85 [ D10 ] kn5 N ] E74 { kn963 { 8752 } Kkn98 [ 976 ] KD1063 { EKD } D10 } 7532 Väst Nord Öst yd 1NT 2]! 2[ 2NT 3[ Trots 16 hp bör yd se sin hand som minimal. Ett svagt trekortsstöd och tre sidodamer är knappast uppmuntrande. Utspel: hjärterknekt. Hittar Öst klövervändan i andra stick får yd nöja sig med jämn hemgång. I praktiken får Öst också en andra chans, så någon övertrick ska det inte bli. Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen. [ KD3 ] E1043 { ED1084 } 6 [ kn2 [ 865 ] K862 N ] D9 { 953 { Kkn2 } EK107 } D9543 [ E10974 ] kn75 { 76 } kn82 Väst Nord Öst yd 1{ 1[ 2] 2[ 3[ Nords hand är svårbjuden i det na- venska BridgeFÖRBUNDET 11 maj 2015 imultantävling

4 turliga systemet efter yds 1[. Att hoppa till 3[ med trekortsstöd är inte att rekommendera och handen är alldeles för bra för 2[. yd bör trots minimum undvika att a på 2] Nord är ju oftast starkare än så här. Utspel: klöveress. Om Väst fortsätter med en andra klöver måste bordet stjäla. Hellre än att öppna hjärtern fortsätter yd med en låg ruter. Efter den inledningen är Öst-Västs möjligheter begränsade. Bordets trumf bevakar klövern, en hjärtervända löser den färgen och allt annat är tempoförluster. Även mot perfekt försvar klarar yd hemgången och en övertrick finns runt hörnet när spaderknekt sitter andra. Bricka 11. yd giv. Ingen i zonen. [ E7 ] KDkn109 { ED84 } E4 [ KDkn93 [ 1082 ] 8 N ] 7652 { 96 { 1053 } D10985 [ 654 ] E43 { Kkn72 } kn76 } K32 Väst Nord Öst yd 2}! 2{! 2] 3] 4] Med en svag hand och hjärterstöd skulle yd hoppa till 4], så 3] är en stillsam slaminvit. Nord har en absolut minimal 2}-öppning och kontrollbjuder inte, vilket får yd att ge sig. Utspel: hjärtertvå. Elva stick finns på längden och tvären men där stannar det. Bricka 12. Väst giv. Nord-yd i zonen. [ 10 ] Dkn1065 { K1092 } Ekn9 [ Kkn752 [ ED963 ] E9 N ] K83 { D { 854 } D10854 [ 84 ] 742 { Ekn763 } K72 } 63 Väst Nord Öst yd 1} 1] 1[ 2] 2[ Att öppna en minimal svart 5-5- hand med 1[ ger ofta problem i andra budronden. Utspel: hjärtertvå. Den perfekta anningen gör tio stick till en lätt match. Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen. [ ED ] E84 { 875 } kn7632 [ kn6432 [ K1098 ] 103 N ] K6 { D963 { Kkn10 } D10 [ 75 ] Dkn9752 { E42 } 84 } EK95 Väst Nord Öst yd 1NT 2]! 3[ Utspel: hjärterdam. Både hjärteress och spaderdam rätt betyder lätta tio stick. - allt om bridge - Bricka 14. ÖT giv. ingen i zonen. [ 42 ] 53 { EK75 } E9652 [ Dkn65 [ K107 ] KDkn7 N ] 64 { 982 { kn104 } 108 [ E983 ] E10982 { D63 } 4 } KDkn73 Väst Nord Öst yd 2-2 i högfärgerna är en varningssignal för Nord. Bricka 15. yd giv. Nord-yd i zonen. [ KD54 ] 974 { D2 } KD62 [ 92 [ E10863 ] Kkn103 N ] E52 { 854 { E9 } Ekn94 [ kn7 ] D86 { Kkn10763 } 73 } 1085 Väst Nord Öst yd 2{ D 2] Utspel: ruterdam. Väst tar andra rutern och låter klöveråtta gå till Nord. Efter spaderkung i retur måste Väst bestämma sig för hur trumfen ska behandlas. Eftersom det krävs en ruterstöld är det bekvämast att maska över yd och den linjen visar sig framgångsrik. När sedan trumfen visar sig sitta 3-3 blir det en övertrick. venska BridgeFÖRBUNDET 11 maj 2015 imultantävling

5 Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen. [ ED1094 ] Kkn104 { 1042 } 3 [ 3 [ kn72 ] N ] D3 { ED { 863 } [ K865 ] E2 { Kkn975 } kn6 } EKD84 Väst Nord Öst yd 1} 1{ 3} D 3[ 4[ 5} D Utspel: spadersex. Nord-yd har tre högfärgsstick att ta och bör inte kunna misslyckas med det. Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen. [ ED9852 ] 6 { Ekn5 } D93 [ 7 [ K104 ] kn852 N ] D10 { { KD9 } E8 [ kn63 ] EK9743 { 10 } kn74 } K10652 Väst Nord Öst yd 1[ 1NT 2[ 3[ 4[ runt Öst har ett synnerligen obehagligt utspel. Även om det finns en risk med att dra för kungar, kostar nog ett utspel i de korta färgerna oftare ett stick. Utspel: klövertvå. Denna gång blir klöverutspelet en fullträff. traffen är klar redan efter tredje stick. Bricka 18. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ ED2 ] { 109 } E83 [ K875 [ kn1093 ] E8 N ] KD4 { 72 { K6 } K10974 [ 64 ] kn63 { EDkn8543 } kn } D652 Väst Nord Öst yd 2{ D 2[ 3{ Huvudregeln att den som spärrat inte bör bjuda igen har sina undantag. Det är uppenbart att Nord har lite att bidra med och den sjunde rutern är absolut ett plusvärde. Utspel: klövernio. Det sitter bra för yd. Båda maskarna går och tio stick finns där. Bricka 19. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ 753 ] EKkn52 { 86 } 832 [ E9 [ K106 ] 3 N ] D1074 { K { kn32 } E975 } KD6 [ Dkn842 ] 986 { ED } kn104 Väst Nord Öst yd 1{ 1] D 2} 2NT 3{ Det är svårt för Väst att acceptera utgångsinviten med en så klen ruterfärg. Utspel: hjärtersex. När ruterdam sitter rätt finns ingenting att göra åt utgång i både ruter och sang. Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen. [ 62 ] kn76 { Dkn763 } 1065 [ D4 [ ] K43 N ] ED9 { E1042 { 9 } kn932 [ EKkn8 ] { K85 } K4 } ED87 Väst Nord Öst yd 1[ 1NT 2} 3} Utspel: hjärterfem. itter det inte alltför illa, bör det inte vara några problem med hemgången. Öst tar utspelet på bordet och slår klövermasken. Efter en ny hjärter till handen övergår Öst till spadern. Nord får i praktiken en överstöld för sin trumftia men Öst har sina nio stick. Med öppna kort kan Öst dra ytterligare två ronder trumf och maska ut yds spaderknekt mot bordets sista trumf men sitter trumfen inte 3-2 kan det leda till straff. Bricka 21. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ D4 ] Dkn42 { KD76 } 986 [ EK853 [ 1096 ] 965 N ] E103 { 954 { E108 } K7 [ kn72 ] K87 { kn32 } ED103 } kn542 venska BridgeFÖRBUNDET 11 maj 2015 imultantävling

6 Väst Nord Öst yd Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ ED75 ] EK1072 { D86 } 5 [ 102 [ 863 ] kn643 N ] D8 { { EKkn } ED9 [ Kkn94 ] 95 { 954 } kn864 } K10732 Väst Nord Öst yd 1} 1{ D 1[ 2[ Även om Nords höjning lovar en bra hand yd kan ju vara mer eller mindre blank har yd inte riktigt vad som behövs för ett utgångsförsök. Utspel: klöveress. Väst skiftar till ruter och försvaret tar de fyra första sticken. edan har yd en bekväm korsstöld för en övertrick. Bricka 23. yd giv. Alla i zonen. [ E1083 ] kn963 { E } D765 [ D762 [ 54 ] EK5 N ] 72 { 63 { Dkn } Ekn93 [ Kkn9 ] D1084 { K42 } 1082 } K4 Väst Nord Öst yd 1} 1{ 1[ 2{ D 2] 3{ Nord kämpar framgångsrikt i så måtto att Öst tvingas upp till 3-läget. Utspel: hjärteråtta. Öst har en trivial spelföring i och med att det finns nio bergfasta stick. Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen. [ 954 ] K10973 { 93 } kn52 [ ED87 [ Kkn6 ] ED4 N ] 865 { 1085 { Dkn6 } D63 [ 1032 ] kn2 { EK742 } E109 } K874 Väst Nord Öst yd 1[ 1NT Utspel: rutertvå. Östs säkraste väg till sju stick är förstås att godspela ett klöverstick. Hjärtermasken har han inte råd med. Nr 9 ute nu! FACIT- PELKORT med kommentarer Med Facit-pelkort kan ni spela hemmabridge och jämföra er med andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar. Givarna är tidigare spelade i riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund för de poäng (score) ni får. Ett paket med Facit-pelkort innehåller en kortlek med 48 givar samt tillhörande häfte med scorer. Förutom scorer redovisas i häftet även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer kring spelföringen m m. Givarna kan spelas om hur många gånger som helst och kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel. 1 N 2 Ö 3 4 V 5 N 6 Ö 7 8 V 9 N 10 Ö V 13 N 14 Ö V 17 N 18 Ö V 21 N 22 Ö V 25 N 26 Ö V 29 N 30 Ö V 33 N 34 Ö V 37 N 38 Ö V 41 N 42 Ö V 45 N 46 Ö V 1 Kortlek med 48 givar Pris: 90: 52-sidigt häfte med scorer och förslag till budgivning och spel. 1 Givsamling med kommentarer 1 HANDLA DIREKT I VÅR INTERNET-BUTIK! venska BridgeFÖRBUNDET 11 maj 2015 imultantävling

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer