KOMMENTARER TILL GIVARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMENTARER TILL GIVARNA"

Transkript

1 KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN

2 BRICKA 1 N/ingen A986 QT K95 A2 AQJ T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts färg och högst 17 hp med 2 och då bedömer Syd att utgång är tillräckligt högt. Öst spelar ut en spader till spelföraren ess. Denne fortsätter med klöver och Väst kommer in på esset. Väst vill förhindra stölder på bordet och vänder med trumf. föraren maskar och Öst får stick för sin singelkung. Öst fortsätter med ruter och spelföraren slår en misslyckad mask där också. Men sedan kan han stjäla en klöver, trumfa ut och ta resten med höga stick på bordet. Nord spelar 4 = (NS poäng)

3 BRICKA 2 Ö/NS 983 KJ6 Q854 K632 QT K96 AQT84 K6 AQ75 AT732 7 J94 T42 J J95 A Syd öppnar även denna gång på 11 hp och visar på andra varvet 5-korts färg. Nord inviterar till utgång. Men Syd har med minimum och dessutom singelton i partnerns färg, så han ar på inviten. Väst har ett besvärligt utspel. Det får bli ett neutralt trumfutspel som går till Östs knekt och spelförarens ess. Denne fortsätter med klöver till tia, kung och ess. Öst vänder med spader som spelföraren släpper till knekten. Väst fortsätter med trumf och bordets nia vinner sticket. Sedan följer en misslyckad spadermask och Väst ska även ha stick för båda sina damer. Oturlig sits, men det finns många spelvarianter och med lite hjälp från försvaret kan spelföraren klara nio stick. Syd spelar 3-1 (NS poäng)

4 BRICKA 3 S/ÖV QJ7 T6 QJT764 A642 7 A85 AQT86 KT98 J932 K9 K AKQ J Nord kräver med 3. Syd har både klöverstöd och maximum för sin svaga 2-öppning. Syd visar detta med ett hopp till 4 och berättar samtidigt om en toppstark hjärterfärg. Nord kan lugnt a trots bara singelton i stöd. Väst spelar ut ruterdam till bordets ess. föraren försöker trumfa ut, men det visar sig att Öst har en hög trumf kvar. föraren maskar då ut Västs klöverkung och fortsätter med höga klöver från bordet. Öst kan stjäla fjärde klövern med den höga trumfknekten, men spelföraren sakar i samma stick sin sista ruter. Sedan spelar han in bordet på spaderess för att saka sin sista spader på den femte klövern. Syd spelar (NS poäng)

5 BRICKA 4 V/Alla 976 QT AKT86 JT5 T52 K83 93 K9642 K84 J652 J2 Q873 AQJ3 A974 Q754 A 1 3 3NT Väst inviterar till utgång med sitt fina ruterstöd. Öst chansar på 3NT. Normalt bjuder man inte sang med singelton i objuden färg. Men esset är ett håll och när Väst inte kunde bjuda någon högfärg är chansen god att han kan hjälpa till med klövern. Syd spelar ut en klöver. Eftersom spelföraren måste ta esset på handen räcker det ju att lägga femman på bordet. Men spelföraren begär knekten i alla fall. Stackars Nord som inte kan ana att spelföraren har singel, sticker med kungen. Tack vare denna manöver blir klövertio ett extra håll i färgen. föraren fortsätter med ruter till esset och spadermask. Försvaret kan slå bort klöverhållet men sedan tar spelföraren resten. Öst spelar 3NT + 5 (ÖV poäng)

6 BRICKA 5 N/NS - AT93 QJT73 Q964 KT Q84 K92 K75 AQJ732 K5 864 A2 J762 A5 JT83 1 1NT 2 Det är väldigt lätt att hamna i utgång på denna bricka. Men anningen är sämsta möjliga och 3NT går inte hem med korrekt försvar. Nord inser det och hoppas istället att 2 ska gå hem när Syd berättar om sexkortsfärg. Utspelet är en ren gissning och Väst chansar på en klöver som går till bordets dam. föraren går in på hjärterkung och påbörjar uttrumfningen med spaderess och dam. Väst sticker med trumfkungen och kan på budgivningen räkna ut att Öst har ruteresset. Ruter till ess, ruter tillbaka till kungen och en tredje ruter ger Öst en stöld för trumfåttan. Väst ska sedan ha ytterligare ett trumfstick. Öst-Väst får alltså två äkta trumfstick plus en stöld samt ruteress och kung. Syd spelar 2 = (NS poäng)

7 BRICKA 6 Ö/ÖV Q6 AQJ QJ72 AQ82 J4 K754 KT854 J7 AT K9643 K98532 T863 A T NT 3 3NT 4 Väst visar balans och Öst visar bägge högfärgerna. Öst som vet att partnerns sangbud garanterar 2-korts spader, föredrar 4 som slutbud. Det är som regel en fördel att svaga handens långfärg är trumf, eftersom det blir ont om ingångar annars. Syd spelar ut klöver till bordets dam och spelföraren går in på ruteress för att spela trumf upp mot bordets dam. Efter spaderdam spelar spelföraren låg trumf från bägge händer och hoppas att Syd är tvungen ta esset. Men denna gång hade han tre trumf och spelföraren tappar alltså två trumfstick. Syd vänder med hjärter, spelföraren maskar och Nord får stick för kungen. Sedan ska spelföraren ha resten. Öst spelar 4 = (ÖV poäng)

8 BRICKA 7 S/Alla Q8642 AQ AJT53 - T32 98 QT4 AJ9652 Q3 K97 KJ5 K73 KT76 AJ X Väst har en bra hand och höjer till 3. Nord kämpar vidare med sin andra färg, men när Syd prefererar spadern har Väst fått nog och straffdubblar. 3 är ett bra kontrakt när man bara tittar på Nord-Syds kort, men denna gång sitter det väldigt illa i trumf. Öst börjar med ruteress, klöveress och en till klöver. föraren tar klöverkung och fortsätter med trumfkungen som Väst tar för att fortsätta med ruter. föraren kan saka en hjärter på ruterkung, stjäla en ruter, ta tre höga hjärterstick och stjäla sista hjärtern med bordets trumfnia. I detta läge sitter Väst kvar med 4 kort som samtliga är trumf, J T 5 3. Han kan stjäla över bordets nia med tian men är sedan inpetad och kan inte få fler stick. Försvaret har bara fått stick för sina tre ess samt trumftian. Att lyckas med denna spelföring är inte lätt. I praktiken blir det nog en straff. Nord spelar 3 X -1 (NS poäng)

9 BRICKA 8 V/ingen A Q972 KQ63 8 QT 8642 K86 JT92 AK75 AKQ7 5 J842 JT9 AJT Syd har en toppstark hand med tät spader och en singelton. När Nord berättar om 4korts spader, vågar sig Syd på ett utgångsförsök. Öst börjar med ruterknekt. föraren behöver stölder och spelar därför bordets singelklöver i stick 2. Öst kommer in och vänder i trumf för att förhindra detta. Sticket drar knekt, dam och ess. föraren stjäl en klöver och fortsätter sedan med bordets höga kort. När dessa tagit stick övergår han till att korsstjäla resten. Om Väst sakar rätt, dvs sakar bort sin klöverkung, kan han stjäla över och vända trumf. Då blir det jämn hemgång. Annars får spelföraren en extra klöverstöld och övertrick i kontraktet. Nord spelar 4 = (NS poäng)

10 BRICKA 9 N/ÖV Q6 Q42 KQT8 AQT9 KJ AJ53 6 AJ K6 AT93 KT J83 1NT NT Väst har en stark hand men kommer inte in i budgivningen. Istället visar det sig att Nord vill spela 3NT efter att Syd visat 5 hjärter + 4 spader och utgångsinviterat. Nord bedömer att han med sin feta lågfärger kan ta lika många stick i sang som i hjärter. Öst startar i ruter. Väst tar esset och fortsätter i ruter. föraren tar sticket och fortsätter med hjärter. Väst kommer sedan in två gånger i hjärter och vänder varje gång i ruter. Men det räcker inte när spelföraren har trippelhåll i färgen. föraren får tre stick i vardera rödfärgen och avslutar med en klövermask för sitt nionde stick. Nord spelar 3NT = (NS poäng)

11 BRICKA 10 Ö/Alla Q KT AKJ96 - Q87 97 K96 T852 T642 J83 75 AKJ9 AQ AQJT NT 5 5NT 6 6NT Öst kräver till utgång med 3. Väst inser att slam ska bjudas och avstår därför att visa sin spaderfärg. När Väst istället visar sitt klöverstöd, kan Öst fråga efter ess och kungar. När en kung saknas, avstår han från storslam. Tänk om klöverkung saknas och storslammen hänger på en mask? Öst avslutar med 6NT som ger bättre betalt än en klöverslam. et blir enkelt när bordet dyker upp med både klöverkung och hjärterdam. föraren tar alla 13 sticken. Öst spelar 6NT +1 (ÖV poäng) Tips När en trumf är överenskommen kan man låta trumfkungen ingå i svarsskalan på essfrågan. Det finns då 5 ess och det blir lättare att bjuda storslammen.

12 BRICKA 11 S/ingen T75 KQ94 Q3 865 AJ972 AJ K987 KJ AJT AQT KQT63 1 1NT X Öst har perfekt fördelning för en upplysningsdubbling, och Väst kämpar med 2. Men när Nord bjuder 3 hoppas Väst på bet eftersom han har två troliga ruterstick. Öst-Väst börjar med två spaderstick, men den tredje spadervändan stjäl spelföraren. Sedan spelar han klöver till esset och slår en hjärtermask. Den går bra och han stjäl sedan sista hjärtern för att få en ingång till bordet. Den använder han till att slå en trumfmask. Men Öst sakar och Väst ska ha sina bägge trumfstick. Syd spelar 3 = (NS poäng)

13 BRICKA 12 V/NS T854 AKQ JT A32 J7 76 T T97 3 AKQJ9 AKQ62 Q5 KJ NT 5 5NT 6 7 Syd kräver till utgång med 3 och Nord visar sitt stöd i hjärter med en preferens. Med sin toppstarka färg tycker då Syd att hjärtern duger som trumf. Han tar direkt essfrågan och får information om två ess och en kung. Syd överblickar nu tretton stick. Antingen ger rutern full utdelning, eller så får det bli en ruterstöld på bordet. et blir enkelt när Nord visar sig ha både ruterknekt och tio. Efter uttrumfning kan spelföraren ta alla tretton stick. Syd spelar 7 = (NS poäng)

14 BRICKA 13 N/Alla J854 K542 K7 KJ873 KQT3 92 J8 A963 QJ652 AQT A76 QT7 A983 T4 1NT Syd öppnar med 1NT och ingen har något att tillägga. Öst som at i förhand kan chansa på en balansering med 2. Men denna gång har Öst tur som ar eftersom det sitter illa. Ett defensivt utspel leder till bästa resultat för Öst-Väst. Då får spelföraren nöja sig med jämn hemgång i 1NT. Men det brukar löna sig att spela ut offensivt. et kan gå på många olika sätt och det troligaste resultatet blir istället en övertrick i kontraktet. Syd spelar 1NT +1 (NS poäng)

15 BRICKA 14 Ö/ingen T72 AK KQ T KQT Q9532 AJ9 J42 J53 K874 Q97 A876 AJT 1 2 2NT Nord har en bra sexkortsfärg och gör ett hoppande inkliv för att om möjligt försvåra budgivningen för Öst-Väst. Öst med hjärterhåll och maximum för sitt förhands väljer ett inviterande sangbud. Men Väst har minimum och måste a. Syd spelar ut tvåan i sin partners färg. Nord tar första sticket med hjärterkung. Utan sidoingångar får han nu inte göra misstaget att ta för hjärteress. Istället vänder han med hjärtertre och spelföraren tar sticket med hjärterdam. För att 2NT ska gå hem, måste klövermasken lyckas. föraren spelar ruter till kungen och klöverdam från bordet. Men Syd kan ta med klöverkung och spela sin sista hjärter. Förutom alla hjärtersticken som Nord tar, ska Syd även ha ett stick för spaderess. Öst spelar 2NT -2 (ÖV poäng)

16 BRICKA 15 S/NS AJ98 KT74 AK98 Q6 JT2 Q32 J4 652 AK74 JT93 Q98 65 QT K654 A73 1NT Nord-Syd klarar 2 på brickan, men kommer inte in i budgivningen. Väst får istället spela 1NT. Nord-Syd inleder med att ta sina fyra hjärterstick och vänder sedan med klöver. föraren tar klöveress för att slå en misslyckad rutermask. Försvaret tar stick för klöverkung och mer klöver till damen. föraren har nu sex stick och måste slå en spadermask för hemgången. När även den misslyckas, går kontraktet en straff. Väst spelar 1NT -1 (ÖV - 50 poäng) Tips Det finns ett konventionellt bud som kan användas när motståndarna öppnar 1NT. Budet är 2 och visar bägge högfärgerna. Om Nord bjuder det blir Syd spelförare i 2 som ger Nord-Syd +110 poäng istället för bara +50.

17 BRICKA 16 V/ÖV 3 AKQJ8 T T754 AQJT754 T5 QJ J8 A AK94 KQ6 2 K Nord bjuder ett svagt hoppinkliv med sin toppstarka sjukortsfärg. Syd kan inte bjuda vidare med singel i partnerns färg och Väst har inte heller styrka nog att balansera. Öst spelar ut en spader och spelföraren stjäl nästa spader. Efter att Öst fått stick för trumfkungen, trumfar spelföraren ut och ger sig på rutern. Genom att spela rutern upp mot bordets kung och sedan mot dam, får försvaret bara stick för ruteresset. Nord spelar 3 +1 (NS poäng)

18 BRICKA 17 N/ingen K653 QT8 AJ963 J4 A43 T54 T76 QJ8 942 K72 AQ AJ7 Q8 K832 KT NT 2NT Väst inviterar till utgång men Öst ar med sin minimiöppning. Syd spelar ut bästa objudna färg som är ruter. föraren tar sticket med bordets ruterknekt. För att komma in till handen inleder spelföraren med en spadermask. Damen täcks av kung och ess. föraren fortsätter med hjärterdam som också täcks av kung och ess. Spader till knekten följs av ny hjärtermask med bordets nia. Denna gång vinner Nord sticket med hjärtertio. Han vänder med rutertio som maskar ut spelförarens kung. Syd får tre ruterstick, men sedan tar spelföraren resten. Om Öst-Väst bjudit 3NT hade det gått hem denna gång. Men sitsen var ganska turlig i högfärgerna. Öst spelar 2NT +1 (ÖV poäng)

19 BRICKA 18 Ö/NS A65 AQJT62 84 JT QJ8 K974 K AKJT5 AKQ652 T Q Syd inleder med en svag tvåöppning i spader. Nord höjer lite optimistiskt till utgång på sitt tvåkortsstöd, men ruterfärgen kan producera stick och hjärteress är en extra ingång för att hämta rutersticken. Väst börjar med klöveress. Sedan blir det svårare. Väst har själv ruterkungen och ser att den kan maskas ut. Och partnern kanske har en trumfhonnör som kan maskas ut. Så Väst tar även för klöverkung innan han fortsätter med hjärter. föraren tar för hjärteress och trumfar ut. Sedan är enda chansen att slå rutermasken. När den går bra och Väst dessutom hade bara två ruter, tar spelföraren resten. Syd spelar (NS poäng)

20 BRICKA 19 S/ÖV A7432 J54 KT865 - JT9 5 KQ AQJ743 T872 KQ86 AT73 92 Q93 AKJ Väst har en bra sexkortsfärg, men inte idealisk fördelning för en svag 2-öppning. Öst visar sina bägge färger och kräver till utgång. Med ett bra klöverstöd höjer Väst till 5-läget. Syd spelar ut spaderkung och mer spader som spelföraren stjäl. Sedan följer korsstöld i ruter och hjärter. På tredje rutern har Syds ruter tagit slut och han stjäl med klöverdam för att vända med mer trumf. Det innebär att spelföraren bara får stjäla med tre av bordets fyra trumf. Därför får Nord till slut ett stick på sin ruterkung. Öst spelar 5 = (ÖV poäng)

21 BRICKA 20 V/Alla 7 Q J83 QJ82 Q9654 QT95 T543 T732 AT53 A762 A AKJ8 KJ98642 K4 K NT När Nord at given kan Syd tillåta sig mer frihet att spärra. Det gör inte så mycket att han har två kungar vid sidan. Öst kan inte straffdubbla 3 i detta läge eftersom Väst skulle uppfatta det som upplysningsdubbling. Öst chansar istället med sin starka hand att 3NT är bästa slutbudet. Syd drar för sin långa spaderfärg och bordets singeldam tar första stick. Eftersom spelföraren förutom detta stick har tre ess och fem klöverstick kan han nu säkra hemgången. Det finns några olika sätt att peta in Syd för en övertrick. Men då äventyras också hemgången, så rekommendationen får bli att nöja sig med nio stick. Öst spelar 3NT = (ÖV poäng)

22 BRICKA 21 N/NS QJT97 JT6 Q8 KT3 A KT KQ852 5 AJ984 K64 A3 AT974 Q Syd har bra fördelning och kliver in på 1-läget. När Nord visar stöd har Syd lust att kämpa över 2, men zonerna får honom att avstå. Nord spelar ut en hjärter. föraren ger bort första sticket för att behålla kontrollen. Syd tar sticket och vänder med sin singelruter. Rutervändan går till dam, kung och ess. Därefter ger spelföraren även bort ett stick i ruter. Syd stjäl rutersticket med spadertvå och vänder med hjärter till bordets ess. föraren har nu kontroll på spelet och kan slå en klövermask. Den lyckas och sedan stjäl han sista hjärtern på bordet och fortsätter med trumf. Nord tar för trumfesset. När han vänder med sin sista klöver tar Syd för esset och fortsätter i färgen, så att även Nord får en stöld. Väst spelar 2 = (ÖV poäng)

23 BRICKA 22 Ö/ÖV 3 T96 K J763 AKQJ52 JT94 53 J6 AKT4 AKQ AQ8 Q8732 T NT 4 Östs hopp till 3 visar slamintresse och en stark färg. Västs 3NT är ett avslag som betyder att såväl spaderstöd som extrastyrka saknas. Öst korrigerar med sin trumfspelsvänliga hand slutbudet till 4. Bästa utspelet för försvaret är hjärteress. Men det är lite chansartat att starta med hjärter när man även har damen, så Syd drar istället för sin längsta färg. föraren tar första sticket med ruterknekt och trumfar ut. På klöver ess, kung och dam sakar han bort bägge sina hjärterförlorare. På slutet blir det ett stick över till Syds ruterdam. Öst spelar 4 +2 (ÖV poäng)

24 BRICKA 23 S/Alla 85 QT Q JT985 AK763 KJT2 7 K764 AQ983 KQ6 74 J942 A543 JT A NT 4 När Väst med 1NT visar en balanserad minimihand, vet inte Öst om Väst har två eller tre spader. Normalt behövs åtta kort tillsammans som trumf, men Öst kan inte ta reda på detta. Men med så fint ruterstöd duger det dock med tvåkorts spaderstöd eftersom rutern kan användas som reservtrumf. Och högfärgskontrakt ger ju bättre betalt än lågfärg. Så Öst chansar på att 4 blir det bästa slutbudet. Syd inleder med hjärteress och tar även stick för klöveress innan han vänder med mer hjärter. föraren tar hjärterkung och drar tre varv med höga trumf. Sedan övergår han till att spela ruter ända tills Syd stjäl för den kvarvarande trumfknekten. Mer än så får inte försvaret. Öst spelar 4 = (ÖV poäng) Tips När öppningshanden i andra budronden bjudit 1NT, kan svarshanden bjuda ett konventionellt 2 bud. Det frågar efter trekortsstöd i svarshandens färg. Konventionen är vanlig och kallas Försenad Stayman.

25 BRICKA 24 V/ingen T7 764 A974 QJ64 AJ AJ92 T85 K KQ8 KQ3 QJT852 8 AKT NT Öst-Väst klarar 3, men varken Öst eller Väst vet att man har åtta spader ihop. Så Syd får behålla slutbudet 3. Väst spelar ut en klöver. Öst tar sticket och vänder i bordets svagaste färg, hjärter. Väst sticker spelförarens dam med esset och fortsätter i färgen. föraren tar sticket med kungen och trumfar ut. När han fortsätter med spader, kan Väst ta för esset och hjärterknekt. Men sedan får spelföraren resten. Syd spelar 3 = (NS +110 poäng)

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Budgivning efter 2. Svarsbud:

Budgivning efter 2. Svarsbud: Budgivning efter 2 Efter 2 klöver-öppningen finns många svarshänder att ta hänsyn till, men en hel budnivå har försvunnit, så det blir svårare än efter en naturlig 1 klöver-öppning. Å andra sidan har öppnaren

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida.

USA 2 Här var nog matchen med sämst prestation från Rimstedts sida. JVM Analys Australien Från Rimstedts sida i Australien matchen så är det väl inte mer o säga än att de spelade felfritt mot oss förrutom i 1NT på bricka 11 där Mikael inledde brickan med ett skitutspel.

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Hissen lektion - 1-2

Hissen lektion - 1-2 1 Q92 Nord K7 Ingen Q6 8 74 964 2 J92 K3 94 K632 KJ8653 853 84-1 Sp Pass 2 Sp Pass 3 Sp Nord valde försiktiga 3 Sp, när 4 Sp var fullt rimligt. Så även ett direkt 4 Sp av Syd. 2 865 Öst K32 K32 J976 KJ94

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3 (Bridgetidningen 1985) MSKLÖVERN Max Ödlund Hur vill ni bjuda dessa händer? giv, alla i zonen. K 9 6 kn 4 3 kn 9 5 2 10 8 7 E D 6 E D 10 9 5 K D 8 4 3 Jaså, ni kom i 1 hjärter när utgången är i stort sett

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

1 Allmänna principer och konventioner

1 Allmänna principer och konventioner 1 Allmänna principer och konventioner 1.1 Naturlig budgivning Alla bud är naturliga om inget annat explicit sägs. Detta innebär bl a: Färgbud lovar minst 4 kort i den bjudna färgen. Ett andra färgbud lovar

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd.

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd. dth=45 valign=top style='width:33.5pt;padding:0pt 3.5pt 0pt 3.5pt'> 3h/s Invit (enda gången öppnaren kan passa under utgång). 3ny Primärt hållvisande 4c Krav 3ny 5431, 5530 eller 6430 3h/s/4c Naturliga

Läs mer

1 NT. Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /.

1 NT. Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /. 1 NT Visar 14-16 med balanserad hand, normalt inte 5422 eller 6322. Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /. 2 högfärgsfråga: a) delkontraktssökande med minst femkorts lågfärg och fyrkorts

Läs mer

MODERN STANDARD. Innehåll

MODERN STANDARD. Innehåll MODERN STANDARD Fredrik Jangvik Joakim Nivre Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner......................... 2 1.3

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard SYSTEMBESKRIVNING Modern standard Wexiöbridgen 2000-10-10 Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner.........................

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Bridgekonvention Stark Klöver

Bridgekonvention Stark Klöver Bridgekonvention Stark Klöver 2013-03-13 Våra öppningsbud 1 = 16+ 1 = 11-15, förnekar 5-korts HÖ 1 / = 11-15, 5-korts färg = 13-15, balanserad hand 2 = 11-15, 5-korts + 4-korts HÖ alt. 6+ 2 = 11-15, marmic

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Nr 34, 18 mars 2004 Rafflande slutstrid i DM-lag

Nr 34, 18 mars 2004 Rafflande slutstrid i DM-lag Filbyterbladet Nr 34, 18 mars 2004 Redaktör: Calle Ragnarsson Rafflande slutstrid i DM-lag Föreställningen heter DM-lag final. Huvudrollsinnehavarna är, i placeringsordning efter fyra av sju spelade omgångar:

Läs mer

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 Nyheter i denna release Andra hands bud Fjärde hands bud Fi stör efter vår öppning Utspel Markeringar Mot Multi Mot 1NT Nyheter i denna release - N1-2008-11-16 Mot stark

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer