Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång."

Transkript

1 KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare tips om motspel). I samband med avslutningen går vi dock igenom några extra finesser. Skälet till detta att det vi nu gått igenom räcker väldigt långt! Ni har fått grundläggande principer för hur man får så många stick som möjligt både spelföring och motspel både i sang och färgspel. De flesta som spelar på bridgeklubbarna kan faktiskt inte så mycket mer än det vi redan gått igenom. Mycket känns kanske ännu inte naturligt och vant, men häng inte upp er på det. Efterhand som ni spelar mer faller allt på plats och ni börjar förstå vitsen med att maska och blockera. När detta väl är på plats, är det dags för den intresserade att gå vidare med mer avancerade finesser inom spel och motspel. Istället ska vi nu prata om budgivning. Denna gång mest regler och exempel på hur det kan se ut. Nästa gång blir det mer praktik hur man bör bjuda i olika lägen Budgivningen är spelets första fas i den bestäms sang eller trumf samt hur många stick man åtar sig att hämta hem. Den är precis lika viktig som spelfasen och lika rolig. Man hamnar ofta i kluriga avväganden. I början känns budgivningen ofta ganska abstrakt, men man kommer rätt fort in i grunderna. Vi kommer dock inte att spela med budgivning detta kurstillfälle! Vi kommer att spela precis som vi gjorde senast men mellan ronderna pratar vi lite regler och allmänna principer för budgivningen. Dessutom tittar vi på ett antal exempel. Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. Budgivning blir aldrig exakt. På många kurser lär man sig mest tabeller för vad man ska bjuda om man har si och så många honnörspoäng i det och det läget. Vi kommer istället försöka lära er tankarna bakom budsystemet. Och honnörspoäng är bara en ungefärlig värdemätare på hur bra hand man har. Bridge handlar om stick, inte om en honnörspoäng hit eller dit eller exakta poängtabeller. Kursmaterial fyra Sida 1

2 REGLER OCH TERMER Vi förklarar först de formella reglerna för budgivning och följer därpå upp med exempel på dessa. Så var beredda på rätt mycket text till att börja med. Budgivningen är en auktion. Den sida som bjuder högst blir spelförande sida och får spela med sin färg som trumf (eller sang). I gengäld kontrakterar man sig för att vinna ett visst antal stick. Klarar spelförarens sida av att ta minst så många stick de bjöd får de poäng (spelföraren "går hem"). Tar spelförarens sida färre stick får motspelarna poäng (spelföraren "får straff/går bet") och då har motspelarna alltså lyckats "beta" kontraktet. Den som gav ("given") börjar budgivningen. Budgivningen fortsätter sedan medurs runt bordet. Budgivningen går ett eller flera varv runt bordet, hela tiden med ett bud som är högre än föregående bud. Vill man inte bjuda högre bjuder man "pass". Budgivningen tar slut när ett bud följts av tre pass i rad, alltså att ingen velat bjuda över det senast avgivna budet. Det sist avgivna budet blir "kontrakt/slutbud", och är vad man sedan spelar. Ett bud består av en "tricknivå" (1-7 trick) och en trumffärg (en av de fyra färgerna spader, hjärter, ruter och klöver) eller "sang" (förkortas NT efter engelskans "no trump"). Tricknivån anger hur många "stick/trick" (utöver de sex första, som kallas "boken") man utfäster sig att vinna och trumf är den färg man som sist bjudits (eller sang, om det är det sista budet). Säg att Nord bjuder "2 ruter" och alla passar på det. Då är Nord-Syd spelförande sida, man spelar med ruter som trumf och de måste vinna minst åtta stick (6+2, boken plus tricknivån) för hemgång. Om man bjuder sju trick i färg eller sang lovar man alltså att ta hem alla tretton sticken (6+7)! Färgerna har en rangordning ovanifrån: - sang (NT) - spader, sedan hjärter (högfärger), - ruter, sedan klöver (lågfärger). Ett bud måste hela tiden vara högre än närmast föregående bud. Ett bud är högre om: - Det är på en högre tricknivå än föregående bud, - Eller om det är på samma tricknivå men i en högre färg. Om senaste bud är "2 hjärter", duger nästa bud "2 spader" eller "2 sang". Vill man istället bjuda klöver, ruter eller hjärter måste man upp en nivå till "3 klöver", "3 ruter" respektive "3 hjärter". Man får lov att "hoppa", alltså bjuda en högre tricknivå än vad man egentligen hade behövt. Exempel: 1hjärter från en spelare följt av 3 hjärter från partnern. Utöver de vanliga buden "kontraktsbuden" samt "pass", finns det två specialbud: "dubbelt" och "redubbelt". Dubbelt får bara bjudas av motståndarna till den sida som avgav det senaste kontraktsbudet och är en sorts misstroendeförklaring ("jag tror inte att ni kan spela hem det budet!"). Budet "dubbelt" höjer insatserna motspelarna får fler poäng om de tar straff, spelförarsidan fler poäng om de går hem. Kursmaterial fyra Sida 2

3 Dubbelt kan också ha fler betydelser, men vi väntar med dessa. Redubbelt höjer poängen ytterligare. Det får bara bjudas efter dubbling och endast av den sida som bjöd det senaste kontraktsbudet. Betyder ungefär "vi kan visst spela hem det kontraktet!"). Redubbelt kan också ha fler betydelser, men vi väntar med dessa. Läs och läs om igen: Även dubbelt och redubbelt är aktiva bud och måste därför följas av tre pass innan budgivningen är slut. Dubbelt och redubbelt gäller bara gentemot det senaste kontraktsbudet. Om någon bjuder ett nytt kontraktsbud tar det bort avgivna dubbelt och redubbelt (i och med att ett nytt kontraktsbud avgivits). När budgivningen är slut (tre pass i följd), blir spelförare den som först bjöd slutkontraktets färg/sang (och partnern sålunda träkarl). "Öppningsbud" är det första bud (annat än pass) som avges. Den som avger första budet är "öppningshand" och partner blir då "svarshand". Vill ingen börja bjuda (alla fyra spelarna passar första varvet) blir det "rundpass". Då spelas inte korten utan man går vidare till nästa giv. När motståndarna öppnat budgivningen och man ger sig in med ett bud, gör man ett "inkliv". Ett exempel på öppningsbud, inkliv, svarsbud, dubbling, redubbling samt slutbud. Buden i exemplet är enbart till för att exemplifiera reglerna vid budgivning och ej för att demonstrera en sannolik budgivning: Kommentar pass 1 hjärter 1 spader 2 klöver 1 hjärter är öppningsbud. Nord gör ett inkliv med 1 spader. Östs svarsbud i klöver krävs på 2-nivån. pass 3 klöver dubbelt pass Väst stödjer klövern och måste då upp på 3-nivån, Nord bjuder nu dubbelt och Öst passar. pass redubbelt pass 3 hjärter Väst tar i med redubbelt, men Öst tror trots allt mer på hjärter. Då räcker 3-nivån (hjärter är högre färg än klöver). pass pass pass 3 hjärter blir slutkontrakt eftersom det följs av tre pass. De förgående buden dubbelt och redubbelt gäller nu inte längre! Väst är spelförare eftersom han bjöd hjärter först. Öst är träkarl. Kursmaterial fyra Sida 3

4 KOMMUNIKATION Tidig tumregel: Totala antalet poäng i leken är 40 (ess 4, kung 3, dam 2 och knekt 1 i respektive färg). Genomsnittet på alla fyra händerna alltså 40/4 = 10 poäng. Eftersom man tar ett kliv på okänd mark när man öppnar (man vet ju ännu inget om partners styrka) bör man ha lite mer poäng än genomsnittet. Säg ca poäng. Budgivningen är som nämnts en auktion. Har båda sidor hyfsade kort och en färg de tror på som trumf, kan det bli att de bjuder över varandra tills den ena sidan inte vill bjuda högre. Men budgivningen är också en kommunikation med partnern. Observera att det krävs tre pass för att budgivningen ska ta slut. Även om Öst-Väst passar hela tiden, kan Nord-Syd själva hålla budgivningen igång så länge ingen av dem passar. Man utbyter upplysningar, kommunicerar, med varandra, för att gemensamt försöka hitta rätt slutbud. Ska detta fungera måste man ha ett antal överenskommelser i förväg. Exempelvis: - Hur bra kort (ungefärlig poängstyrka) man har när man bjuder ett visst bud. - Hur många kort man lovar i den färg man bjuder. - Dessa överenskommelser bildar grunden för ens "budsystem". Det är också fullt tillåtet att ha bud som har en "artificiell" betydelse (sådana bud kallas för "konventioner"). Man kan till exempel komma överens om att "om svarshanden bjuder 2 klöver efter att partnern öppnat med 1 sang frågar denne efter högfärg(er) hos partnern". Idén med dessa konventioner är att möjliggöra informationsutbyte som vore svårt eller omöjligt annars. Det har uppfunnits alla möjliga konventioner och olika budsystem genom åren. Konventionen ovan kallas "Stayman" och används i de flesta budsystem. Det kan vara kul att krydda sitt budsystem med några konventioner när man är varm i kläderna, men som nybörjare ska man definitivt spela så naturligt som möjligt. Men vi lägger ändå på någon konvention mot kursens slut. Ni kommer att få lära er ett väldigt enkelt, naturligt budsystem. Bjuder man hjärter så betyder det att man vill spela med hjärter som trumf! Även många elitspelare spelar med enkla budsystem sunt förnuft och förmåga att kunna värdera sin hand är viktigare än en massa specialbud. ETT FÖRSTA RIKTIGT EXEMPEL Låt oss se på ett exempel på en vanlig budgivning. Säg att Syd är giv: pass pass pass pass - Syd har dåliga kort, så hon passar. - Väst har hyggliga kort och en hjärterfärg, så hon öppnar budgivningen med 1 hjärter (föreslår alltså partnern att de ska spela hjärter, och berättar att hon har minst 11 hp). Kursmaterial fyra Sida 4

5 - Nord har också hyggliga kort med en fin klöverfärg, så hon vill in och konkurrera om budet och bjuder 2 klöver (normalt minst 5-korts). - Öst tyckte om sin partners hjärterförslag hon har också hjärter ("trumfstöd") och stöder därför sin partner med 2 hjärter. - Syd ville fortfarande inte vara med. Nu passar även Väst, kontraktsnivån verkar lagom. - Även Nord passar. När inte partnern var intresserad är hon nog ganska blank, så det vore riskabelt att bjuda högre och sannolikt få straff. - Kontraktet blir alltså "2 hjärter". Eftersom Väst var den hos Öst-Väst som först bjöd hjärter, blir denne spelförare (och Öst träkarl). Nord spelar ut, Öst lägger upp sina kort och man spelar med hjärter som trumf. Tar Öst Väst minst de åtta stick de lovat ("boken" + två stick) får de poäng, tar de färre stick får Nord-Syd poäng för att de straffat kontraktet. BONUSPOÄNG! Det här budsekvens som också förekommer då och då: 1 pass 4 pass pass pass Varför i hela friden ger sig Nord upp på fyratricksnivån helt frivilligt? Det är ju mycket svårare att ta hem tio stick än sju. Detta beror på poängberäkningen (vi går igenom den i detalj vid senare tillfälle). Om man spelar hem sitt kontrakt får man poäng för varje trick man spelat hem utöver boken (de sex i botten). Färgerna ger olika mycket poäng - Högfärg ger bättre betalt än lågfärg, därför föredrar man högfärg när möjligt. - Sang ger något bättre betalt än högfärg, men ger i gengäld ofta ett stick mindre än ett trumfkontrakt. Man får poäng för varje trick man spelar hem, även om man bjöd lägre. Om kontraktet är 1 hjärter och man tar nio stick (= tre trick, 6 + 3), får man lika många poäng som om man bjudit 3 hjärter och tagit samma nio stick. Man skulle kunna säga att det är bra om man kan stanna i ett lågt bud det är mindre risk att få straff. Men ovanpå trickpoängen finns det ett system med bonuspoäng som endast utdelas om kontraktet ligger på (eller över) en given högre nivå. - När man bjuder och spelar hem minst ett visst antal trick får man bonuspoäng. Den lägsta bonusen är för "utgång" som är: o 3 bjudna trick i sang o 4 bjudna trick i högfärg (spader och hjärter) o 5 bjudna trick i lågfärg (ruter och klöver) - Återigen för själva bonusberäkningen är det bara de trick man faktiskt kontrakterade sig för som ligger till grund för beräkningen. Kursmaterial fyra Sida 5

6 Vidare förklaring: - Om man tar nio stick i hjärter (högfärg), får man exakt lika många poäng vare sig man bjudit 1, 2 eller 3 hjärter. Detta eftersom buden alla ligger under utgång (innebär att ingen bonus delas ut). - Kontrakt under utgång kallas "delkontrakt". - Tar man dock hem tio stick är det stor skillnad om man verkligen bjöd 4 hjärter eller stannade dessförinnan (1-3 hjärter). - Stannar man i 3 hjärter och tar tio stick, får man poäng för alla fyra sticken. Men man får ingen utgångsbonus. - Hade man istället bjudit 4 hjärter och tar samma tio stick, trillar bonuspoängen in. - Samma bonuspoäng om man bjuder 3 sang eller stannar lägre (1-2 sang). - Samma bonuspoäng om man bjuder 5 klöver (lågfärg) eller stannar lägre (1-4 klöver). Kortfattat kan man säga att man har tre mål i budgivningen: - Att försöka hitta en bra trumffärg (eller enas om sang). - Att inte bjuda för högt. Har man inte så många honnörspoäng gäller det att stanna i tid. - Och ej heller bjuda för lågt. Har man styrka nog för att ha en god chans att klara hem ett utgångskontrakt gäller det att bjuda detta annars missa man bonusen. - Inte bjuda för högt och inte för lågt det är här god kommunikation är avgörande. Förutom utgång finns det ytterligare två bonusnivåer som ger höga extrapoäng: - "Lillslam" är om man bjuder och spelar hem sex trick (6+6 = 12 stick). - "Storslam" om man bjuder och spelar hem sju trick (6+7 = alla 13 sticken). - Det fungerar likadant här som vid utgångsbonus. Bjuder man 4 spader och tar hem tolv stick, får man trickpoängen samt utgångsbonus. Men ingen slambonus! - Bjuder man däremot 6 spader och får sina 12 trick, får man både utgångsbonus och slambonus. Så det gäller att försöka komma underfund med ungefär hur mycket "resurser" man tillsammans förfogar över. Ser man att man har styrka för utgång eller slam gäller det att ta sig dit. Men myntet har som alltid två sidor - det är lika viktigt att undvika att komma i utgångar eller slammar som inte har en chans... FLER EXEMPEL Bonussystemet förklarar öppningshandens 1 spader och svarshandens svar 4 spader i budexemplet ovan. Syd berättade om hyggliga kort (när hon öppnade budgivningen) och en spaderfärg. Nord gillade spaderförslaget (hade trumfstöd). Dessutom hade hon så bra kort att hon bedömde att man (tillsammans med den styrka partnern lovat med öppningsbudet) borde klara hem utgång. Alltså bjuder hon utgången först som sist för att få utgångsbonusen. Kursmaterial fyra Sida 6

7 Detta är en ganska vanlig budsekvens: 1 pass 1 pass 1 NT pass 3 NT pass pass pass - Öst Väst har dåliga kort och passar hela tiden. - Syd har kort nog att öppna budgivningen, så hon bjuder 1 hjärter ("jag har lite bättre kort än genomsnittet och hyggliga hjärter"). - Nord svarar 1 spader ("nja, hjärter har jag inte många, vad sägs om att spela spader istället?"). - Syds nästa bud 1 sang (1 NT) betyder "nej, spader passar inte mig, men jag har en ganska jämn hand, vi kanske kan spela sang?". - Nord bjuder därpå utgång med 3 sang ("tja, sang passar mig också fint; jag har bra kort jag också, så om du kunde öppna budgivningen borde vi klara att spela hem utgång!"). Detta är fullt "naturliga bud" allihop, men kräver ändå vissa överenskommelser: - Man måste vara överens om att Syd har ett visst antal honnörspoäng när hon öppnar budgivningen annars kan Nord inte veta om man har styrka nog för att bjuda utgång. - Dessutom måste man ha överenskommelsen "om svarshanden bjuder en ny färg, så får inte öppningshanden passa"! Detta för att få tid på sig att hitta rätt färg. Utan den överenskommelsen kanske Syd passar på 1 spader och man missar utgången. - Det är sådana överenskommelser som bildar ens budsystem. Har Nord sämre kort går kanske buden så här: 1 pass 1 pass 1 NT pass pass pass - Precis som ovan berättar Syds 1 sang att spader inte passar henne (hon "förnekar spaderstöd") samt att hon har en ganska jämn hand. - Syd har heller inte så många mer honnörspoäng än de hon lovade när hon öppnade (har hon jättebra kort finns det "starkare bud" att ta till). - Eftersom ingen av högfärgerna gemensam tycker Nord att man gott kan spela sang. - Den här gången har hon dock inte särskilt många honnörspoäng, så hon tror inte på utgång. Då blir det lagom att stanna i 1 sang (råkar man spela hem åtta trick, får man ju lika många poäng vare sig kontraktet heter 1 sang eller 2 sang). Kursmaterial fyra Sida 7

8 Här hittar man sin färg på andra budvarvet: 1 pass 2 pass 2 pass 4 pass pass pass - Syd öppnar och berättar om en spaderfärg. - Nord kan inte stödja spadern men har en egen ruterfärg. Hon bjuder denna (och ber partnern berätta mer om sin hand). - Syd får, som vi sade tidigare, inte passa när partnern bjuder ny färg! - När Syd nu "bjuder om" sin färg (bjuder spader igen, utan att partnern stött henne), berättar hon om fler spader än fyra ("jag har ganska många spader, partner, kanske den funkar som trumf i alla fall?"). - Första gången hade Nord inte många spader nog för att veta att den dög till trumf. Men när partnern berättade om extra längd i färgen, nappar hon. Här har hon dessutom bra kort och kan höja till utgång (4 spader). Variant på samma tema: 1 pass 1 pass 1 NT pass 2 pass pass pass - Syd öppnar i ruter. - Nord berättar om en hjärterfärg. - Syd har inte mycket mer att tillägga när det gäller färger. Hon berättar om en jämn hand utan vidare hjärterstöd med 1 sang. - Nord har inte mycket poäng, men sang passar henne dåligt. Hon har kanske en sexkorts hjärter och föreslår den som trumf ännu en gång med 2 hjärter. - Syd har inget att tillägga, så detta blir kontraktet. Ett sista exempel: 1 pass 3 pass pass pass - Här har Nord fint trumfstöd i Syds spaderfärg, men hon har inte bra kort nog för att vara säker på utgång. Så hon gör en "utgångsinvit" och säger med detta att "vi ska spela spader, men jag har inte kort nog för att bjuda utgång själv. Har du lite mer än vad du lovat på ditt öppningsbud så lägg på till 4 spader!". - Syd hade dock bara precis till att öppna och tycker det verkar klokast att stanna i 3 spader. Hon passar därför. Kursmaterial fyra Sida 8

9 Några reflektioner Sedan kan man aldrig vara säker på att det blir rätt varje gång. På given ovan kanske alla eventuella maskar råkar gå bra och man tar tio stick, men missar utgångsbonus. En annan gång kanske Syd har riktigt bra kort och lägger på till 4 spader utan att tveka. Men då kanske Öst sitter med fem trumf, samt Väst renons, och man får straff. Sådant händer! Man försöker göra vad som verkar rätt i längden och inte hänga upp sig för mycket på enskilda givar. I de flesta exemplen har Nord-Syd fått bjuda "ostört" (motståndarna har inte bjudit något). Detta för att ni ska få en känsla för hur budgivningen fungerar. Ibland blir det ostörd budgivning, ibland blir det lite stilla konkurrens om budet när båda sidor vill spela med sin färg som trumf. Ibland har alla svitade händer (då kan det bli många stick även med poängsvaga händer) och båda sidor är uppe och bjuder på både fyra- och femtricksläget! BUDSYSTEM Gå igenom ovanstående exempel några gånger så ni hyfsat förstår tankarna bakom buden. På nästa möte kommer vi att gå igenom mer till exempel ska vi se på hur starka kort man normalt behöver för att klara utgång samt lite fler grundprinciper för vårt budsystem. Vi kommer då diskutera några grundläggande punkter i vårt "budsystem", alltså lite gränser för ungefär hur många honnörspoäng samt hur många kort i färgen olika bud lovar. Första gången med riktig budgivning kommer ni nog att känna er ganska obekväma. Men man lär sig fort grundprinciperna. Det verkligt svåra är att göra vettiga avvägningar i gränsfallen: - Att ta sig till 3 sang när man har jämna händer och 28 honnörspoäng tillsammans är inte så svårt. - Men man ställs ofta inför "hm, ska jag nu ta chansen på utgång eller inte?" eller "hm, nu bjöd motståndarna 2 spader, ska jag bjuda över med 3 ruter eller är det bäst att passa?". I början kommer ni antingen att vara alldeles för fega eller bjuda alldeles för vilt, men med mer erfarenhet av praktiska resultat bjuder man bättre och bättre. Tag med- och motgångar med jämnmod och gott humör! Kursmaterial fyra Sida 9

10

11

Möte Budgivning uppstart

Möte Budgivning uppstart Möte 4 2017-02-13 Budgivning uppstart Kvällens agenda Budgivning introduktion (ganska rejält lång) Dock, kvällens spel sker enligt Fjäderreglerna Ingen specifik pedagogik utan mer allmän träning 2 Lite

Läs mer

Paren delas in i väderstrecken nord-syd N-S resp. öst-väst Ö-V När samtliga kort har delats ut som i exemplet nedan kallas detta för en GIV.

Paren delas in i väderstrecken nord-syd N-S resp. öst-väst Ö-V När samtliga kort har delats ut som i exemplet nedan kallas detta för en GIV. BRIDGEINTRODUKTION 1 Detta är en information till alla de som är intresserade av att börja spela tävlingsbridge. Kontraktsbridge som det spelas idag har sitt födelseår 1925. Bridgens har sitt ursprung

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

I det här avsnittet får ni en liten repetition av det vi gick igenom senast plus påbyggnad

I det här avsnittet får ni en liten repetition av det vi gick igenom senast plus påbyggnad KURSMATERIAL FEM ÖVERSIKT AVSNITT Budsystem & Upplägg Termer Värdera sin hand ch pänggränser Öppningsbud Svar på 1 trick i färg Öppningshandens andra bud Frtsatt budgivning Inkliv/Upplysningsdubbling Ett

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Repetition av grunder

Repetition av grunder Repetition av grunder Honnörspoäng hp Extrapoäng stp Balanserad hand öppning i NT Öppning en i färg Poäng utgång/slam Speltipset Quizar Exempelgivar 2018-01-31 1 Honnörspoäng E = 4, K = 3, D = 2, Kn =1

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Bridgekonvention Stark Klöver

Bridgekonvention Stark Klöver Bridgekonvention Stark Klöver 2014-02-10 Våra öppningsbud 1 = 16+ 1 = 11-15 eller 11-12 NT, förnekar 5-korts HÖ 1 / = 11-15, 5-korts färg = 13-15, balanserad hand 2 = 11-15, 5-korts + 4-korts HÖ alt. 6+

Läs mer

FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE SYSTEM DOKUMENTATION - KORTKORTFORM JULVERSIONEN 2017 FALSTERBO VERSION 20.2 MADE BY ANDERS WIRGREN AND STEFAN HALLBÄCK

FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE SYSTEM DOKUMENTATION - KORTKORTFORM JULVERSIONEN 2017 FALSTERBO VERSION 20.2 MADE BY ANDERS WIRGREN AND STEFAN HALLBÄCK 1 FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE SYSTEM DOKUMENTATION - KORTKORTFORM JULVERSIONEN 2017 FALSTERBO VERSION 20.2 MADE BY ANDERS WIRGREN AND STEFAN HALLBÄCK 1 INNEHÅLL Skrot-Stenberg 2 Böes och de tvåfärgsvisande

Läs mer

Bridgekonvention Stark Klöver

Bridgekonvention Stark Klöver Bridgekonvention Stark Klöver 2013-03-13 Våra öppningsbud 1 = 16+ 1 = 11-15, förnekar 5-korts HÖ 1 / = 11-15, 5-korts färg = 13-15, balanserad hand 2 = 11-15, 5-korts + 4-korts HÖ alt. 6+ 2 = 11-15, marmic

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Rutin Styrka Öppn.bud Budgivning sedan Lägsta NT: 1NT 2NT Pass: p p Hoppande NT: 2NT 3NT 2NT: 2NT 2NT 2NT, 3NT

Rutin Styrka Öppn.bud Budgivning sedan Lägsta NT: 1NT 2NT Pass: p p Hoppande NT: 2NT 3NT 2NT: 2NT 2NT 2NT, 3NT Mest NT - 2019-01-29 Budgivning Rutin: Räkna dina hp, kolla fördelningen B/2F/1F eller 3F? (50/34/11/4%) Runt hälften (47% i teorin) av alla händer är balanserade 4333, 4432 eller 5332. Om du har öppningsstyrka

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/11 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15/11 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

3.3 LÄRARHANDLEDNING GRUNDKURS BUDGIVNINGEN I BRIDGE

3.3 LÄRARHANDLEDNING GRUNDKURS BUDGIVNINGEN I BRIDGE 3.3 LÄRARHANDLEDNING GRUNDKURS BUDGIVNINGEN I BRIDGE Det är nu dags för den andra kursen i utbildningsserien. Du och dina elever har i den första kursen gått igenom kortspel. Det är nu hög tid att introducera

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 6/11 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Budgivning efter 2. Svarsbud:

Budgivning efter 2. Svarsbud: Budgivning efter 2 Efter 2 klöver-öppningen finns många svarshänder att ta hänsyn till, men en hel budnivå har försvunnit, så det blir svårare än efter en naturlig 1 klöver-öppning. Å andra sidan har öppnaren

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Systemkompendium med transfer efter 1

Systemkompendium med transfer efter 1 Systemkompendium 5-5-5-2 med transfer efter 1 I övrigt lika med systemkompendium 5-korts högfärgsöppningar 5-5-4-2 dat. 2015-03-15 2015 2015-03-01 svantehallen@hotmail.com Sida 1 5-5-5-2- system med transfer

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Möte 7, Påspel Kravbud Upplysnings-D (UD) Fjärde färg

Möte 7, Påspel Kravbud Upplysnings-D (UD) Fjärde färg Möte 7, 2017-03-13 Påspel Kravbud Upplysnings-D (UD) Fjärde färg Möte 7 Kvällens agenda. Ikväll är fokus på: Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg 2 Påspel Repetition samt lite nytt Lägg högt

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

En sammanfattning av öppningsbuden i Lilla Glada Säfflespadern:

En sammanfattning av öppningsbuden i Lilla Glada Säfflespadern: System: Lilla Glada Säfflespadern Ursprung: Einar Bergh, Pontus Svinhufvud Skapat datum: 1980-tal Syfte: Grundtanken i alla "Säfflesystem" är att man med så gott som alla händer innehållande 4+korts /

Läs mer

(1 1 ; 1 ) Endast hjärtern är naturligt bjuden, ÖH kan ha två klöver

(1 1 ; 1 ) Endast hjärtern är naturligt bjuden, ÖH kan ha två klöver Femkorts högfärg Öppningsbud: 1 a) 12-20 hp, 5+ eller 4-4-1-4 b) 12-14 eller 18-19 hp, jämn hand, ej 5 /, ej 4-5 1 12-20 hp, 4+färg 1 / 12-20 hp, 5+färg 1NT 15-17 hp, jämn hand a) Svarsbud på 1 : pass

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Förbundet Svensk Bridge

Förbundet Svensk Bridge Förbundet Svensk Bridge Nya alerteringsregler (träder ikraft den 1 juli 2010) FÖRORD Sedan lång tid tillbaka har det funnits en skyldighet att uppmärksamma motståndarna på bud som inte betyder vad man

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Spelföring i NT några brickor Bricka 1.

Spelföring i NT några brickor Bricka 1. Spelföring i NT några brickor Bricka 1. N Ö S V Kommentarer 1kl P 1ru P Bal 18-19 öppna 1 i färg hopp i NT 2NT P 3NT Syd 7p höjer till 3NT (7+18 = 25) N Ö S V Kontrakt: 3NT Nord sp8 Utspel: Öst - Bästa

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25/10 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27/11 2018 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Bridgesystem 4-kortsöppningar

Bridgesystem 4-kortsöppningar Öppningsbud. 2 1.. 2 1 / - 2 /, 1 / - 3 / 3 1 / - 1 NT... 3 1 HÖ. 3 1 HÖ - 2 HÖ + negativa invitbud. 4 1 HÖ - 2 NT Stenbergs 4 1 NT.. 5 1 NT 2 Stayman. 5 1 NT 2-2.. 5 1 NT 2-2.. 5 1 NT 2-2 6 1 NT 2-2 NT

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

Lilla Högfärgen. Principer

Lilla Högfärgen. Principer Lilla Högfärgen Terence Reeses artificiella budsystem Little Major skapades ursprungligen som en protest mot den ökande floran av konstlade och kodifierade budmetoder, som enligt hans uppfattning började

Läs mer

Givar Handvärdering Sammanfattning. I spelet gäller stick i budgivning räknas poäng? 40hp/13 stick = 3hp/stick. Ibland vinner en hacka.

Givar Handvärdering Sammanfattning. I spelet gäller stick i budgivning räknas poäng? 40hp/13 stick = 3hp/stick. Ibland vinner en hacka. Givar Handvärdering 2019-04-02 Sammanfattning. I spelet gäller stick i budgivning räknas poäng? 40hp/13 stick = 3hp/stick. Ibland vinner en hacka. 1-2-3-4hp undervärderar ess och övervärderar knekt, undervärderar

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19/3 2018 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7/5 2018 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

1 Allmänna principer och konventioner

1 Allmänna principer och konventioner 1 Allmänna principer och konventioner 1.1 Naturlig budgivning Alla bud är naturliga om inget annat explicit sägs. Detta innebär bl a: Färgbud lovar minst 4 kort i den bjudna färgen. Ett andra färgbud lovar

Läs mer

Repetition spelföring

Repetition spelföring Repetition spelföring Spelföring i NT: - Spelplan!! Läget i Godspela hackor i långa färger bästa färg? Tempo bli snabbast klar Korta handens honnörer först Spela mot styrka Maska 1 Rytmen i ett stick..

Läs mer

Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass.

Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass. Delsystem: Ostörd budgivning i Bridge World Standard. Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass. Ursprung: Bridge World Standard

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30/3 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5/12 2018 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

och spelet i första sticket när partnern spelar ut

och spelet i första sticket när partnern spelar ut Utspel och spelet i första sticket när partnern spelar ut Utspel är svårt mycket svårt Varför? Träkarlens kort är inte synliga! Ibland helt avgörande Offensivt Försöka skapa extra stick Defensivt Undvika

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30/10 2018 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 4/4 2018 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3 (Bridgetidningen 1985) MSKLÖVERN Max Ödlund Hur vill ni bjuda dessa händer? giv, alla i zonen. K 9 6 kn 4 3 kn 9 5 2 10 8 7 E D 6 E D 10 9 5 K D 8 4 3 Jaså, ni kom i 1 hjärter när utgången är i stort sett

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Spelar motspel hur ofta?

Spelar motspel hur ofta? Spelar motspel hur ofta? 1 Motspelet den svåraste delen i spelet? (45-55% av givarna) Motspel är svårt mycket svårt Varför? Du ser träkarlen kort men inte din partners. Finns lika många % att hämta som

Läs mer

Utspel mot sang. Spela ut efter 1-3-5

Utspel mot sang. Spela ut efter 1-3-5 Utspel mot sang Spela ut efter 1-3-5 I sang gäller ofta att godspela en långfärg I sangspel gäller Spela ut partnerns bjudna färg Spela ut Din längsta färg Spela ut objuden högfärg Högsta kortet från sekvens,

Läs mer

1 Allmänna principer och konventioner 1.1 Naturlig budgivning Alla bud är naturliga om inget annat explicit sägs. Detta innebär bl a: ffl Färgbud lova

1 Allmänna principer och konventioner 1.1 Naturlig budgivning Alla bud är naturliga om inget annat explicit sägs. Detta innebär bl a: ffl Färgbud lova DET NATURLIGA SYSTEMET Joakim Nivre Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning......................... 2 1.2 Allmänna konventioner........................ 2 1.3 Specifika

Läs mer

Nord ropade på TL. Väst har inte sett att Syd bjöd 2. Han vill ersätta 2 med 3 (krav).

Nord ropade på TL. Väst har inte sett att Syd bjöd 2. Han vill ersätta 2 med 3 (krav). vning A1 [T*] Bricka 1 ord giv ingen i zon 83 K9752 K104 Dkn4 94 D104 D986 9752 EKD652 kn6 kn73 108 kn107 E83 E52 EK63 Budgivningen går: äst ord st yd pass 1T 2 2 ord ropade på TL. äst har inte sett att

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

i lagar för tävlingsbridge (Senast uppdaterat: ) DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA I LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE 2017

i lagar för tävlingsbridge (Senast uppdaterat: ) DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA I LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE 2017 i lagar för tävlingsbridge 2017 2017-2018 (Senast uppdaterat: 2017-08-23) 2017-07-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 1.0 1 av 6 Svenska Bridgeförbundet INNEHÅLL LAG 7 HANTERING AV BRICKOR OCH KORT... 2 LAG

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 8 februari 2016 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd.

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd. dth=45 valign=top style='width:33.5pt;padding:0pt 3.5pt 0pt 3.5pt'> 3h/s Invit (enda gången öppnaren kan passa under utgång). 3ny Primärt hållvisande 4c Krav 3ny 5431, 5530 eller 6430 3h/s/4c Naturliga

Läs mer

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard SYSTEMBESKRIVNING Modern standard Wexiöbridgen 2000-10-10 Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner.........................

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8/5 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

MODERN STANDARD. Innehåll

MODERN STANDARD. Innehåll MODERN STANDARD Fredrik Jangvik Joakim Nivre Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner......................... 2 1.3

Läs mer

ANDRA HELT KLART GODKÄNDA SAIJTER: SPELABRIDGE.COM, BRIDGEFEDERATION.SE, BRIDGEKURS.NU, BRIDGEPLAZA.COM

ANDRA HELT KLART GODKÄNDA SAIJTER: SPELABRIDGE.COM, BRIDGEFEDERATION.SE, BRIDGEKURS.NU, BRIDGEPLAZA.COM WWW.ZONE.COM ANRA HELT KLART GOKÄNA SAIJTER: SPELABRIGE.COM, BRIGEFEERATION.SE, BRIGEKURS.NU, BRIGEPLAZA.COM Fortfarande nyfiken? NU vet du lite. e kunskaper du fått i blaska ett räcker inte riktigt till

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

(Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund

(Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund (Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund Vad är det som är så bra med ett klöversystem? Jo, man kan bjuda lågt och lugnt med starka kort - när svarshanden kan bjuda nåt positivt bud. Har svararen

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer