SSÄ Banbok för Lidingöbanan Utgåva 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SSÄ Banbok för Lidingöbanan Utgåva 2"

Transkript

1 LIDINGÖBANAN Ä Banbok för Lidingöbanan Utgåva Gäller fr o m

2 Nr 1 Gäller fr o m den Ändringstryck till utgåva Infört den av Nr 9 1 Gäller fr o m den Infört den av Utgivare Trafi kförvaltningen Ledningsstaben äkerhet Tilldelningsnorm - Personal i säkerhetstjänst - Tillsynsmyndigheter - Berörda räddningstjänster - Berörda kommuner - I övrigt enl verksamhetsutövarens beslut 1-11-

3 Innehållsförteckning Förteckning över ändringstryck... Förklaringar till linjebeskrivningen... Linjebeskrivning Ropsten-Torsvik... Torsvik-Bodal... Larsberg-Aga... 1 Aga-Kottla... 1 Kottla-Högberga... 1 Brevik-Käppala... 1 Käppala-Gåshaga brygga... 1 Kompletterande föreskrifter och uppgifter rörande lokala förhållanden... Allmänt Ropsten Torsvik... Baggeby... Aga... 1 Depåområden... 1 kärsätra... Kottla... Högberga... Brevik... Käppala... Talludden... Gåshaga brygga... peglar... Tillägg till Tri pv... Kontaktinformation

4 Förklaringar till linjebeskrivningen Följande förkortningar används: Blsi = blocksignal Vfsi = vägkorsningsförsignal Brosi = brosignal Vsi = vägkorsningssignal Fls = formljussignal Vägskydd = sanläggning Fsi = försignal För vägkorsning med sanläggning anges Hamärke = hastighetsmärke Hsi = huvudsignal * vsi om V-signal fi nns Infsi = infartssignal * om V-signal saknas Utfsi = utfartssignal Beroende mellan huvudsignal och sanläggning anges vid respektive huvudsignal för sådan sanläggning som saknar V-signal. ymboler i linjebeskrivningen Följande symboler används: Depågräns lutpunktsmärke 1 Formljussignal Grind Hastighetsmärke Huvudsignal Kilometermärke Knappsats pårspärr tationsgräns toppbock Vägkorsningssignal/brosignal Vägövergång, obevakad Vägövergång, bevakad 1-11-

5 1-11- Avst:-. Ros p 1 Ros p CD Vx1 Hamnslingan Vx 11 Ropsten (Ros) - Torsvik (Tov) Norrut sth ityp inr, mm + Ropsten (Ros) + Utfsi spår 1 spår +11 Vsi Hamnslingan G/C Blsi 1 + Blsi + Infsi ervicevägen G/C +9 spår spår +99 Hsi 9 spår Hsi 9 spår 1+ spår 1 1+ Torsvik (Tov) 1+1 Fsi Utfsi 11 spår 1 11 spår 1+91 Fsi ervicevägen CD Vx Tov p 1 p Vx 11 Torsvik (Tov) - Ropsten (Ros) öderut 1 sth ityp inr, mm Torsvik (Tov) spår 1 Hsi 9 spår Hsi 91 spår spår +9 spår ervicevägen G/C +1 Utfsi 1 spår1, Utfsi spår + spår Blsi 1 +1 Infsi Vsi Hamnslingan G/C + + Ropsten (Ros) Fsi11 11

6 Torsvik (Tov) - Baggeby (Bag) Norrut Fsi1 sth Fsi11 Enkelspår med linjeblockering ityp inr, mm 11 1 Fsi1 Fsi Blsi 1 Fsi 1 Infsi 1 Flsi 19 spår Hsi 1 spår 1, 1 spår spår 1 Baggeby (Bag) Hsi spår 1, spår Beroende av båda spåren Dubbelspår med linjeblockering Bag p 1 Bag p 1 Baggeby (Bag) - Torsvik (Tov) öderut sth ityp inr, mm Båda spåren Hsi 1 spår 1, spår Beroende av spår 1 Baggeby (Bag) spår 1 Hsi 11 spår 1, 1 spår spår 1 spår Utfsi 1 spår 1 Utfsi spår Fsi 11 Blsi 11 Fsi 11 Infsi 11

7 1-11- Fsi1 Fsi 1 Bod p Bodal (Bod) - Larsberg (Lab) Norrut sth ityp inr, mm Bod p 1 båda spåren Hsi spår 1, spår Beroende av Bodal (Bod) G/C spår 1 spår båda spåren spår 1 Fsi spår båda spåren Hsi spår 1 spår Larsberg (Lab) G/C Hsi spår N Beroende av Hsi spår A Fsi Fsi Lab p Lab p 1 Larsberg (Lab) - Bodal (Bod) öderut sth ityp inr, mm Larsberg (Lab) Hsi 1 spår G/C Hsi spår N båda spåren 1 Vx Fsi spår spår spår N spår Hsi spår 1 1 spår Beroende av G/C Bodal (Bod) Fsi 1 spår 1 spår båda spåren

8 1-11- Vx A Vx Aga (Aga) Norrut 1 9 Depågräns 9 Vx 9 9 sth ityp inr, mm spår och spår och spår Hsi 9 spår 9 spår Beroende av Hsi 9 från depå Beroende av spår spår 1 spår 1 Aga (Aga) spår 1 spår G/C spår och Hsi 1 spår 1 1 spår 1 spår spår spår Aga västra spår 1 1 Depågräns B Aga västra Vx Vx A1 Vx 1 1 Aga p 1 p Aga p Aga (Aga) öderut Vx sth ityp inr, mm spår 1 spår G/C spår och Aga (Aga) spår 1 spår 1 Hsi spår 1 1 spår spår Beroende av spår mot spår spår spår Aga västra 1 spår mot depå spår spår och spår och Hsi spår Hsi från depå Hsi 1 spår spår

9 Vx Aga (Aga) - kärsätra (kr) Norrut Flsi 9 sth ityp inr, mm spår Vfsi Vsi Centralvägen Vsi Centralvägen G/C Infsi båda spåren Vsi kärsätra (kr), obevakad Utfsi Vfsi båda spåren Vsi Parkvägen G/C Fsi spår 1 B A Centralvägen Bil G/C Vx kr p 1 9 kr p 91 1 Parkvägen G/C Fsi Fsi 1 kärsätra (kr) - Aga (Aga) öderut sth ityp inr, mm Fsi 1 spår spår Vsi Parkvägen G/C spår 1 Hsi 1 spår, obevakad kärsätra (kr) Utfsi 9 spår 1 91 spår Beroende av spår Vsi Centralvägen G/C Vsi Centralvägen Infsi 9 Flsi

10 Fsi Kottla (Koa) Norrut Koa p 1 Koa p Kottlavägen sth ityp inr, mm spår Fsi spår Hsi spår 1 Kottla (Koa) spår spår 1 Utfsi spår 1 Beroende av Utfsi spår Beroende av Kottlavägen spår Fsi A Vx Fsi Kottla (Koa) öderut sth ityp inr, mm Infsi 1 spår 1 spår Kottlavägen Kottla (Koa) spår 1 Hsi 1 Vfsi båda spåren båda spåren

11 B Gåshagaleden Vx 1 Höb p Högberga (Höb) Norrut Höb p 1 sth ityp inr, mm Infsi Beroende av Gåshagaleden spår 1 Högberga (Höb) Utfsi spår 1 spår spår obevakad spår 1 Vsi Videvägen G/C Vsi Vattenvägen Vsi Vattenvägen G/C Infsi spår 1 spår obevakad Vx A Videvägen G/C Vattenvägen Bil G/C Högberga (Höb) öderut sth ityp inr, mm obevakad spår spår 1 Vsi Vattenvägen G/C Vsi Vattenvägen Vsi Videvägen G/C Vx Infsi 1 spår spår 1 obevakad Högberga (Höb) spår Utfsi 1 spår 1 spår Beroende av spår 1 Gåshagaleden

12 Bvi p 1 1 Bvi p 1 Hövdingevägen G/C Bil Brevik (Bvi) - Käppala (Käp) Norrut sth ityp inr, mm Brevik (Bvi) Utfsi 1 spår 1 1 spår Beroende av spår 1 obevakad spår Hövdingevägen G/C Hövdingevägen Infsi 9 mot spår spår 1 Käppala (Käp) Utfsi 1 spår 1 1 spår Beroende av båda spåren A A 1 Fsi 1 9 Vx 1 Käp p 1 1 Käp p 1 Käppala (Käp) - Brevik (Bvi) öderut sth ityp inr, mm spår spår 1 Utfsi 1 spår 1, spår spår 1 Fsi 1 Infsi 1 Beroende av Hövdingevägen Hövdingevägen G/C spår obevakad Brevik (Bvi) Utfsi spår 1 spår Beroende av

13 A A A Gåh p A Gåh p 1 Herkulesvägen Käppalaverket G/C Bil Käppala (Käp) - Gåshaga brygga Norrut sth ityp inr, mm Herkulesvägen G/C Herkulesvägen Vfsi båda spåren Vsi Käppalaverket Gåshaga (Gåh) Hsi spår N Beroende av Hsi spår Beroende av båda spåren ödra Kungsvägen Hsi 9 spår 1, 9 spår obevakad Gåshaga brygga (Gåb) Gåb Vx A91 p 1 9 Vx Vx 91 Vx A ödra Kungsvägen Gåb p Gåshaga brygga - Käppala (Käp) öderut sth ityp inr, mm Gåshaga (Gåh) obevakad Hsi 911spår 91 spår 1 Beroende av båda spåren ödra Kungsvägen Gåshaga (Gåh) spår N Hsi 1 spår spår N spår Käppalaverket Hsi 1 spår N 11 spår Beroende av Herkulesvägen Herkulesvägen G/C

14 Kompletterande föreskrifter och uppgifter rörande lokala förhållande Allmänt På dubbelspår pålidingöbanan är det norra spåret det som är till vänster om man står riktad mot Gåshaga brygga. ödra spåret är det spår som är till höger om man står riktad mot Gåshaga brygga. pår på stationer benämns med spårnummer där spår 1 är det spår som normalt användes för tåg mot Ropsten. Övriga spår numreras spår, spår, osv. (I Ropsten benämns det, vid infart, längst till höger belägna spåret spår 1. I Aga benäms det spår normalt används mot Gåshaga brygga spår 1, det som normalt används mot Ropsten spår.i Gåshaga Brygga benämns det vid infart vänstra spåret spår 1, det högra spår.) amtliga växelvevar är låsta med BB-lås. Tillstånd av TL krävs vid all lokalmanövrering av motorväxlar med hjälp av växelvev. Ropsten Åtgärd före tågs avgång Före tågs avgång från Ropsten skall föraren ställa aktuell utfartssignal till kör genom intryckning av knapp märkt kör eller grönt i manöverskåpen som är placerade i anslutning till respektive spår. Om avgången ej kan verkställas skall aktuell utfartssignal stoppställas genom intryckning av knapp märkt stopp som är placerad i samma skåp. OBERVERA att det är möjligt att ställa utfartssignal i kör även om det ej fi nns fordon på det spår som signalen gäller för! Aga depåområde Alla växlar på vagnhallsdepån är försedda med s.k. depådriv som är uppkörbara utom växeln till trafi kspår (Vx) som är en motorväxel. Det skall noggrant kontrolleras att växeltungan sluter innan tåg körs in i växeln. Om hinder fi nns, exempelvis grus eller is, som gör att växeltungan inte sluter måste växeln läggas tillbaks i andra läget med hjälp av växel-spett, och hindret avlägsnas. Då växeldriven är utrustade med fjäderpaket föreligger alltid klämrisk. Placera därför aldrig en hand eller en fot i växlarna. Använd istället borste eller växelspett för att avlägsna främmande föremål

15 kärsätra Allmänt Tillstånd av TL krävs före avgång mot Kottla från spår 1. Kottla Vid Kottla fi nns ett manöverskåp med tryckknappar för manövrering av sanläggningen (vsi Kottlavägen). Med dessa knappar kan bommarna vid behov fällas upp, exempelvis om längre uppehåll behövs. Tillstånd av TL krävs före avgång mot Högberga från spår 1. Gåshaga brygga Före avgång skall föraren aktivera signalsäkerhetsanläggningen med en knappsats för respektive spår. Tillägg till Tri pv 1 moment 1 I Agadepån får motordrivna växlar köras upp. Vid uppställning i GåB skall tåg ställas i omedelbar anslutning till stoppbock. Även vid Ros skall tåg ställas i omedelbar anslutning till stoppbocken. moment Vid plattformarna i Aga, GåB och Ros får uppställningstiden utan att fordonen parkeringsbromsas utsträckas till minuter. 1 moment Då ett spår på station är avstängt och utfartssignal saknas, får gränspunkt vara belägen mitt för utfartssignalen på motsatt spår. Hindermärke skall alltid finnas vid sådan gränspunkt. 9--1

16 Kontaktinformation TLC Aga DLC Bandrift, tryck EDC Eldrift, tryck TryggC 1 L säkerhet sl.sakutr.se

17 9--1

SSÄ Banbok för Lidingöbanan Version 3

SSÄ Banbok för Lidingöbanan Version 3 LIDINGÖBANAN Ä Banbok för Lidingöbanan Version Gäller fr o m 1-1-1-1 Nr 1 Gäller fr o m den Ändringstryck till Version Infört den av Nr 9 1 Gäller fr o m den Infört den av Utgivare Trafikförvaltningen

Läs mer

SSÄ Banbok för Saltsjöbanan

SSÄ Banbok för Saltsjöbanan 1(25) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Gun Eriksson Stf Säkerhetsdirektör BANBOK 2013-03-21 Gäller fr o m Tom TV SSÄ Banbok för Saltsjöbanan 2(25) Versionshistorik

Läs mer

Ställverksinstruktion för Almunge

Ställverksinstruktion för Almunge UPSALA-LENNA JERNVÄG Ställverksinstruktion för Almunge Utgåva 1 Gäller fr o m 2015-03-01 ULJH 065 2 Ställverksinstruktion för Almunge ULJH 065 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Ändringstryck Nr Gäller fr

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion Trafikbestämmelser för järnväg Modul 2 Introduktion Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 2 Introduktion TDOK 2016:0038-2 Introduktion 2 Introduktion 3 Detta är modul 2 Introduktion

Läs mer

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Linjebeskrivning Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Km Bansträcka Plats 534.544 Hässleholm (Hm) Bansträckan Hässleholm Malmö C Tåg med udda nummer Avstånd mellan st km Signalbilder,

Läs mer

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31 Översiktlig trädinventering längs med Lidingöbanan 2012-07-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se Inventeringen

Läs mer

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING Sida D3 D7 D41 D75 D83 D91 D119 D149 D157 D167 D169 D171 D175 D179 D181 D183 D185 D187 D191 D195 D199 Innehåll Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

LINJEBESKRIVNING. Innehåll

LINJEBESKRIVNING. Innehåll TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING Sid D1 D3 D5 D29 D53 D91 D131 D139 D147 D169 D191 D193 D195 D215 D235 D259 D285 D299 Innehåll Innehållsförteckning Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Andringar i Tri Spv med anledning av införande av axelrälaiare

Andringar i Tri Spv med anledning av införande av axelrälaiare Jill Trafikförvaltningen S^VZ STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Delgivningssätt: Anslås:D Personlig tilldelning:h Upprättad av: Arne Grundberg, 08-686 18 88 Granskad av: Gun Eriksson Fastställd av: Lars H Ericsson

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR SPÅRVÄG AB Storstockholms Lokaltrafik Redaktion: SL Säkerhet & Trygghet Tri Spv Utgåva 2 Gäller fr o m 2009-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL spårvägar (Djurgårdslinjen,

Läs mer

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 3.0 BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion Trafikbestämmelser för järnväg Modul 2 Introduktion Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 2 Introduktion TDOK 2016:0038 - Modul 2 Introduktion 2 Introduktion 3 2 Introduktion 2 Introduktion

Läs mer

Handbok JTF. 2. Introduktion

Handbok JTF. 2. Introduktion Handbok JTF 2. Introduktion 2 Introduktion 2 Referens Giltigt from datum 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 2 Introduktion 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens

Läs mer

BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION

BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.7 Signal- och signalsäkerhetsanläggningar 2015-07-03 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.7.6 SIGNALBILDER 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén Fastställd

Läs mer

TVÄRBANAN. BANBOK Version 7. Gäller fr o m

TVÄRBANAN. BANBOK Version 7. Gäller fr o m TVÄRBANAN BANBOK Version 7 Gäller fr o m 16-8-1 16-8-1 1 Ändringstryck till version 7 Nr Daterat Inrättat Datum ignatur Utgivare: Trafikförvaltningen, Ledningsstaben äkerhet Tilldelningsnorm - Personal

Läs mer

Bilagor till PM Underlag för nyttoberäkningar av spårinvesteringar på Lidingö

Bilagor till PM Underlag för nyttoberäkningar av spårinvesteringar på Lidingö Bilagor till PM Underlag för nyttoberäkningar av spårinvesteringar på Lidingö påralternativ på Lidingö Planerat bostadstillskott i enlighet med Riktlinjer för bostadsförsörjning Bostadstillskott vid spårinvestering

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-22 3.0 2011-10-01

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Ställverksinstruktion för Bärby

Ställverksinstruktion för Bärby UPSALA-LENNA JERNVÄG Ställverksinstruktion för Bärby Utgåva 1 Gäller fr o m 2015-03-01 ULJH 062 2 Ställverksinstruktion för Bärby ULJH 062 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Ändringstryck Nr Gäller fr o m

Läs mer

Linjebeskrivning. Version Förklaringar till linjebeskrivningen D7 D41. Nässjö Peberholm Peberholm Nässjö D75 D77

Linjebeskrivning. Version Förklaringar till linjebeskrivningen D7 D41. Nässjö Peberholm Peberholm Nässjö D75 D77 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 Linjebeskrivning Sida D3 D7 D41 D75 D77 D81 D91 D101 D109 D117 D135 D151 D159 D167 D179 D191 D213 D235 D237 D239 D249 D257 D263 Innehåll Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

SSÄ Banbok för Roslagsbanan

SSÄ Banbok för Roslagsbanan 1(46) Trafikförvaltningen Upprättat av: Lars-Henrik Larsson Granskat av: Arne Grundberg Fastställd av: Lars Ericsson Gäller fr o m Tom Tills vidare SSÄ Banbok för Roslagsbanan 2(46) Versionshistorik Datum

Läs mer

Bansträckan Kristianstad C Karlskrona. Tåg med udda nummer.

Bansträckan Kristianstad C Karlskrona. Tåg med udda nummer. Bansträckan Kristianstad C Karlskrona. Tåg med udda nummer. 57 Km Bansträcka Plats 6 o* Avstå mellan s Signalbilder, hastighetsnedsättningar m m Y ~ rälsbusståg. Kristianstad C Bredåkra 0.000 Kristianstad

Läs mer

TVÄRBANAN BANBOK. Utgåva 5. Gäller fr o m

TVÄRBANAN BANBOK. Utgåva 5. Gäller fr o m TVÄRBANAN BANBOK Utgåva Gäller fr o m 1-7-1 1-7-1 1 Ändringstryck till utgåva Nr Daterat Inrättat Datum ignatur Utgivare: Trafi kförvaltningen, Ledningsstaben äkerhet Tilldelningsnorm - Personal i säkerhetstjänst

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Jvg Utgåva 1 Gäller fr o m 2008-10-01 Redaktion: SL Koncernstab Säkerhet TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL järnvägar (Roslagsbanan,

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 9 M Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Spärrfärd - System M 3 Innehåll Inledning 5 1

Läs mer

Ang. Angeredsbanan, utbyggnad av signal och säkerhetsan jjjggp.ip S *

Ang. Angeredsbanan, utbyggnad av signal och säkerhetsan jjjggp.ip S * GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR Box 424 401 26 Göteborg I Alströmergaian 4 Telefon: 031/600 500 HL/UB Göteborg den 15/7 1970. STATENS V Å G v r.k CENTRAIFÖRVAITNINGSN Ttknltko avdelningen 1 6 JUL 1970 Byrådirektör

Läs mer

Banbok för Spårväg City

Banbok för Spårväg City 1(21) Gäller fr o m t o m 2011-11-01 TV Handläggare Arne Grundberg Ansvarig Gun Eriksson Teknikområde Informationssäkerhetsklass Öppen för Spårväg City för Spårväg City 2(21) shistorik Datum Orsak till

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Utgåva 4 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Förteckning över ändringstryck Nr Gäller fr.o.m. den Infört av datum 1 2011-01-01 Jennifer

Läs mer

Lidingöbanan Inbjudan till samråd angående järnvägsplan för partiell dubbelspårsutbyggnad från Ropsten till Gåshaga brygga

Lidingöbanan Inbjudan till samråd angående järnvägsplan för partiell dubbelspårsutbyggnad från Ropsten till Gåshaga brygga Lidingöbanan Inbjudan till samråd angående järnvägsplan för partiell dubbelspårsutbyggnad från Ropsten till Gåshaga brygga Lidingöbanan planeras att rustas upp och kopplas ihop med Spårväg City. Detta

Läs mer

TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1

TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1 TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1 TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för följande tpl (märkta med * efter namnet i linjebeskrivningen): SID TRAFIKPLATS SIGN

Läs mer

Spårväxlar vintertid kontroll och passage

Spårväxlar vintertid kontroll och passage Snö, omslag 02.12.19 02-12-19 14.00 Sida 1 Spårväxlar vintertid kontroll och passage Is Snö Kyla Snöstorm men tågen ska gå 781 85 Borlänge Tel 0243-44 50 00 www.banverket.se Snö, inlaga 02.12.19 02-12-19

Läs mer

Introduktion - System E2

Introduktion - System E2 Introduktion - System E2 2008 09 15 Innehåll Inledning 5 1 Trafikeringssystem 6 2 Modulindelning 8 3 Modulstruktur 9 3.1 PROCESSORDNING 9 3.2 DIALOGSLINGOR 9 4 Reglernas tillämpning 11 4.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs mer

Banbok för Tunnelbanan

Banbok för Tunnelbanan Säkerhet Trafik 1(1) Datum 2009-01-27 Identitet SL-2009-12789 Dokumenttyp Försättsblad Handläggare Arne Grundberg Version 1.0 Informationssäkerhetsklass K1 (Öppen) Banbok för Tunnelbanan 1 Bakgrund Detta

Läs mer

Signalinrättningar, deras uppställning och anordnande.

Signalinrättningar, deras uppställning och anordnande. 197 III. Signalinrättningar, deras uppställning och anordnande. 192. De signalinrättningar, som här ifrågakomma, utgöras av huvudsignaler, försignaler och manöversignaler. a) Huvudsignaler. 193. Såsom

Läs mer

Innehåll. Linje Sträckning Sida

Innehåll. Linje Sträckning Sida Innehåll Linje Sträckning Sida Baggeby 3 R 7 X ( ) 8 2 10 Övrig information Beskrivning av ersättningstrafiken 2 Trafikinformation 2 Giltighetstid 2 1 Trafikinformation Nu lägger vi om ersättningstrafiken

Läs mer

Tabellförteckning Tabell 1 Möjliga börjanpunkter... 3

Tabellförteckning Tabell 1 Möjliga börjanpunkter... 3 BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.7 Signal- och signalsäkerhetsanläggningar 2015-07-03 1 (7) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.7.3 RÖRELSEVÄGAR 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén Fastställd

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Maria Andreasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-01-27

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik ROSLAGSBANAN BANBOK. Inklusive ändringstryck 5. Ändrade sidor: 30. Gäller fr o m

AB Storstockholms Lokaltrafik ROSLAGSBANAN BANBOK. Inklusive ändringstryck 5. Ändrade sidor: 30. Gäller fr o m AB Storstockholms Lokaltrafik ROSLAGSBANAN BANBOK Inklusive ändringstryck 5 Ändrade sidor: 30. Gäller fr o m 2010-07-31 2010-07-25 1 Nr Förteckning över ändringstryck Gäller fr o m den Infört den av Nr

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur VÄNNÄS

Jernhusens Infrastruktur VÄNNÄS Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-05-16 Jernhusens Infrastruktur

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

INSTRUKTION FÖR BEGAGNANDE AV SIGNALSÅKERHETSANLÄGGNINGEN VID

INSTRUKTION FÖR BEGAGNANDE AV SIGNALSÅKERHETSANLÄGGNINGEN VID INSTRUKTION FÖR BEGAGNANDE AV SIGNALSÅKERHETSANLÄGGNINGEN VID B.J. Ba En:r 57881. Pr/CH. Särskild instruktion för begagnande av signalsäkerhetsanläggning för obevakad blockpost vid Avelsäter. Härtill:

Läs mer

Bansträckan Värnamo Åstorp. Tåg med udda nummer.

Bansträckan Värnamo Åstorp. Tåg med udda nummer. Bansträckan Värnamo Åstorp. Tåg med udda nummer. Km Bansträcka Plats Avstånd mellan st. km Signalbilder, hastighetsnedsättningar m ni S = tåg av brgr S R = motorvagnståg av brgr S och tåg, som dragés av

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN

Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 201-08-15 Jernhusens

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-07-03

Läs mer

Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo)

Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo) Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo) Utgåva 2 Fastställd av Museibanornas Riksorganisation (MRO) den 27 november 2013 för användning vid museijärnvägar med egen järnvägsinfrastruktur (Denna

Läs mer

BARBARA H23 Dekoder för 2- och 3-skens huvudsignal

BARBARA H23 Dekoder för 2- och 3-skens huvudsignal STÄLLVERK 07 SMARTA DEKODERS BARBARA H23 Dekoder för 2- och 3-skens huvudsignal OBS! Om du köpt nya signaler testa dem först i minst 5 minuter med den spänning och förkopplingsmotstånd som signaltillverkaren

Läs mer

DLO GÖTEBORG TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D29. G Sk

DLO GÖTEBORG TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D29. G Sk TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D29 GÖTEBORG C SKÖVDE C Lutningsförhållande: max 11 Göteborg C - Partille (Till och via Sävenäs rbg - se sid D33). Göteborgs driftplats. System H. ATC. (Fjtkl G). 457+366

Läs mer

Reläställverk, allmänt

Reläställverk, allmänt SJH 325.1-151 - Reläställverk, allmänt Ställarställverkens manöverdon - stallarna - motsvaras i reläställverken av reläer. Dessa manövreras med tryckknappar eller vippställare, vilka alltid är fria för

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering

Läs mer

Sii NYCKLAR. 4 SkLJF 31 05-04-18 SkLJ. SkLJF 31 Utgåva IV Gäller: Fr.o.m. 05-04-18 ALLA VÄGSIGNALANLÄGGNINGAR

Sii NYCKLAR. 4 SkLJF 31 05-04-18 SkLJ. SkLJF 31 Utgåva IV Gäller: Fr.o.m. 05-04-18 ALLA VÄGSIGNALANLÄGGNINGAR 4 SkLJF 31 SkLJ ALLA VÄGSIGNALANLÄGGNINGAR Apparatlåda som innehåller omkopplare för klockor, manuell igångsättning samt ljusdämpning, finns monterad på respektive signalskåp. Undantag: I Lundsbrunn är

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Vännäs

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Vännäs Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Vännäs 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-26 5.0 2012-11-02 EM 41-118

Läs mer

Banbok för Nockebybanan

Banbok för Nockebybanan Säkerhet Trafik 1(1) Datum 29-1-27 Identitet SL-29-12782 Dokumenttyp Försättsblad Handläggare Arne Grundberg Version 1. Informationssäkerhetsklass K1 (Öppen) Banbok för Nockebybanan 1 Bakgrund Detta dokument

Läs mer

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D171 Gä Blg GÄVLE BORLÄNGE

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D171 Gä Blg GÄVLE BORLÄNGE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D171 GÄVLE BORLÄNGE Fliskär Gävle C Gävle driftplats. System H (Fjtkl Gä) ATC från km 0+905 Från Fär och pbg (Från Gäb se sid 173) Lutningsförhållande max 17,2 7+000

Läs mer

Smd G/Sär STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG. Lutningsförhållande: max 25

Smd G/Sär STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG. Lutningsförhållande: max 25 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D197 STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG Strömstad - (Uddevalla C) Enkelspår. System M. ATC från km 91+746. 180+410 Strömstad (Smd) * 180+279 40 Hatavla, kurva 180+756

Läs mer

Trafikeringssystem R

Trafikeringssystem R TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK G Trafikeringssystem R ida 3 4 Innehåll Driftplatsföreskrifter Tillåten tåglängd Externmarkeringspunkter Driftplatsföreskrifter Lokala föreskrifter som berör förare

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Smd G/Sär STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG. Lutningsförhållande: max 25

Smd G/Sär STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG. Lutningsförhållande: max 25 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D235 STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG Strömstad - (Uddevalla C) Enkelspår. System M. ATC från km 91+746. 180+410 Strömstad (Smd) * 180+279 40 Hatavla, kurva 180+756

Läs mer

MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK

MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK I mekaniska säkerhetsanläggningar överförs manöverrörelserna från ställverket medelst dubbla ståltrådsledningar, som drages ca1/2 meter åt ena eller andra hållet vid omläggning

Läs mer

Sammanställning av planenliga körplaner

Sammanställning av planenliga körplaner "Tidtabellsbok" Utgåva T17 Gäller 161211--171209 "Tidtabellsbok" Sammanställning av planenliga körplaner Tågplan 2017 (T17) T17 II Förklaringar m m 1 Körplanens placering Tåg står i nummerföljd. 2 Datum,

Läs mer

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D5 SKÖVDE C Skövde C System H. ATC. (Fjtkl G). GÖTEBORG C Lutningsförhållande: max 11 N U 160/200 160/200 312+028 x x Infsi (21, 51) 313+042 - - Msi (29 ) 313+168

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

AVESTA KRYLBO STOCKHOLM C

AVESTA KRYLBO STOCKHOLM C TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D7 Avky Cst AVESTA KRYLBO STOCKHOLM C Avesta Krylbo System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Snickarbo Rosshyttan) 75/90 0+640 Infsi (51) 0+586 40 Hatavla 0+414= 161+206 Lutningsförhållande

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur SUNDSVALL, Depå Godsmagasin

Jernhusens Infrastruktur SUNDSVALL, Depå Godsmagasin Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 () Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-0-16 Jernhusens Infrastruktur,

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning Dokumenttyp Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (5) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-0 Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning 2 (5). Introduktion

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D5 Skövde C SKÖVDE C System H. ATC. (Fjtkl G). GÖTEBORG C Lutningsförhållande: max 11 N U 160/200 160/200 312+028 x x Infsi (21, 51) 313+042 - - Msi (29 ) 313+168

Läs mer

för begagnande av växel- och signalsäkerhetsanläggning för Härtill bantekniska byråns ritning litt C nr

för begagnande av växel- och signalsäkerhetsanläggning för Härtill bantekniska byråns ritning litt C nr I a s t r u k t i o n för begagnande av växel- och signalsäkerhetsanläggning för Karlstad C och växeln vid Sjötullen. Härtill bantekniska byråns ritning litt C nr 50189. 1. Följande huvudsignaler finnas,

Läs mer

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 160/ Enl hsi Infsi (21 och 51) = Gårdsjö (Gdö) *

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 160/ Enl hsi Infsi (21 och 51) = Gårdsjö (Gdö) * TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D379 Gårdsjö GÅRDSJÖ System H. ATC. (Fjtkl H) HÅKANTORP Lutningsförhållande: max 15 160/200 251+040 Enl hsi Infsi (21 och 51) 252+267 = 0+000 Gårdsjö (Gdö) * 0+123 Msi

Läs mer

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D191 Blg Gä BORLÄNGE GÄVLE

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D191 Blg Gä BORLÄNGE GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D191 BORLÄNGE GÄVLE Borlänge System H, (Ltkl Blg), ATC (Riktning Sellnäs-Ornäs) Lutningsförhållande max 17,2 110/130 27+335 Infsi (298) 27+275 Nedkopplingstavla 26+196

Läs mer

NÄSSJÖ C HALMSTAD RBG

NÄSSJÖ C HALMSTAD RBG BANVERKET BVF 646.1 D395 NÄSSJÖ C HALMSTAD RBG Lutningsförhållande max 17,8 Km Sth Signaler, trafikplatser, m m Nässjö Lokalbevakad driftplats som gränsar till system M. ATC. (Ltkl N) 0+000 0+000-0+225

Läs mer

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D189 Gä Blg GÄVLE BORLÄNGE

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D189 Gä Blg GÄVLE BORLÄNGE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D189 GÄVLE BORLÄNGE Fliskär Gävle C Gävle central driftplats. System H (Fjtkl Gä) ATC från km 0+905 Från Fär och pbg (Från Gäb se sid 185) Lutningsförhållande max 17,2

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.1 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering i system

Läs mer

KATRINEHOLM C NÄSSJÖ. Km Sth Signaler, trafikplatser, mm Infsi (22, 52) Strömbegränsningstavla

KATRINEHOLM C NÄSSJÖ. Km Sth Signaler, trafikplatser, mm Infsi (22, 52) Strömbegränsningstavla TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D7 KATRINEHOLM C NÄSSJÖ Katrineholm C System H, ATC.(Fjtkl Cst) (Riktning Baggetorp - Strångsjö) Lutningsförhållande max 10,8 140/180 135+664 Infsi (22, 52) 135+572

Läs mer

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämn nden 2013-04-16 6, punkt 5 1(5) Beslut om allmän trafikpl likt för spårvägs strafik på Spårväg City inom Stockholms stad och Lidingö

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

JÄDERSBRUK STOCKHOLM C

JÄDERSBRUK STOCKHOLM C TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D91 JÄDERSBRUK STOCKHOLM C Jädersbruk System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Ålsäng Arboga) Lutningsförhållande max 12,5 110/120 325+484 Enl. Hsi Infsi (221) 325+837 Jädersbruk

Läs mer

Ställverksinstruktion för Uppsala Östra

Ställverksinstruktion för Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Ställverksinstruktion för Uppsala Östra Utgåva 1 Gäller fr o m 2015-03-01 ULJH 061 2 Ställverksinstruktion för Uppsala Östra ULJH 061 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Ändringstryck Nr

Läs mer

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF)

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Järnvägsstyrelsen trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (JTF) träder i kraft 2009-05-31. Vid samma

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D211 Blg Gä BORLÄNGE GÄVLE

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D211 Blg Gä BORLÄNGE GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D211 BORLÄNGE GÄVLE Borlänge System H, (Ltkl Blg), ATC (Riktning Sellnäs-Ornäs) Lutningsförhållande max 17,2 110/130 27+335 Infsi (298) 27+275 Nedkopplingstavla 26+196

Läs mer

SPÅRVÄG CITY Förstudie Lidingöbanan Upprustning och ombyggnad av Lidingöbanan från Ropsten till Gåshaga brygga. Förstudie 2011-08-25

SPÅRVÄG CITY Förstudie Lidingöbanan Upprustning och ombyggnad av Lidingöbanan från Ropsten till Gåshaga brygga. Förstudie 2011-08-25 PÅRVÄG CITY Förstudie Lidingöbanan Upprustning och ombyggnad av Lidingöbanan från Ropsten till Gåshaga brygga Förstudie Medverkande AB torstockholms Lokaltrafik Programchef Biträdande programchef Ansvarig

Läs mer

MJÖLBY HALLSBERG. Km Sth Signaler, trafikplatser, mm U 100/125

MJÖLBY HALLSBERG. Km Sth Signaler, trafikplatser, mm U 100/125 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D175 MJÖLBY HALLSBERG Mjölby System H. ATC. (Fjtkl Nr) (Riktning Lindekullen - Skänninge) Lutningsförhållande max 10 U 100/125 N 100 262+050 x x Infsi (122 och 152)

Läs mer

Kompletterande trafikregler - System E1

Kompletterande trafikregler - System E1 Kompletterande trafikregler - System E1 TDOK 2013:0389 bilaga E1 Giltig från och med 2015-12-30 Innehåll 3 Innehåll Inledning 7 KÖRTILLSTÅND 7 Signaler - Tillåta och styra rörelser 9 Allmänna anvisningar

Läs mer

HÄSSLEHOLM HELSINGBORG C

HÄSSLEHOLM HELSINGBORG C TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D285 HÄSSLEHOLM HELSINGBORG C Hässleholm (Helsingborg gbg) Enkelspår, System H, ATC, (Fjtkl M) 70 Lutningsförhållande max 10 534+544 Hässleholm (Hm) * 534+766-534+882

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

VÄRNAMO KALMAR C Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock (<1>)

VÄRNAMO KALMAR C Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock (<1>) BANVERKET BVF 646.1 D319 VÄRNAMO KALMAR C Värnamo System H, (Ltkl V), ATC från km 172+606 Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 85/110 170+551 Infsi (53v) 170+557 85 Hatavla 172+106 Msi (27v , 25v )

Läs mer

SJH 325*1-107 ALLMÄNT

SJH 325*1-107 ALLMÄNT SJH 325*1-107 Ställverk och tillhörande anordningar ALLMÄNT Säkerhetsanläggningar manövreras från ställverk vilka innehåller manöverdon för signaler, växlar och spårspärrar samt i förekommande fall även

Läs mer

STOCKHOLM C KATRINEHOLM

STOCKHOLM C KATRINEHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D221 STOCKHOLM C KATRINEHOLM Lutningsförhållande max 11 Stockholm C (Älvsjö) Stockholm driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) Linjebeskrivning via normalhuvudspåren. För

Läs mer

Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar m. m. Bansträckan Hässleholm Malmö C. Tåg med udda nummer.

Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar m. m. Bansträckan Hässleholm Malmö C. Tåg med udda nummer. 33 Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar m. m. Bansträckan Hässleholm Malmö C. Tåg med udda nummer. Km Bansträcka Plats Avstånd mellan st km Signalbilder, hastighetsnedsättningar

Läs mer

Uv Hr. Msi (159 <1>, 161 <2>, 163 <3>) Uddevalla C (Uv) *

Uv Hr. Msi (159 <1>, 161 <2>, 163 <3>) Uddevalla C (Uv) * TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D285 UDDEVALLA C HERRLJUNGA Lutningsförhållande: max 19 Uddevalla C System H. ATC. (Fjtkl G). 40 88+548-88+524 88+485 = 0+000 0+372-0+452 Msi (159 , 161 , 163

Läs mer

Säkerhet i spår. Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19

Säkerhet i spår. Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19 Säkerhet i spår Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19 Utgåva 5 2013 Innehållsförteckning Säkerhet i spår Innehållsförteckning... Om SL... Behörighetskrav... Alkohol och droger... Spår- och tunnelbehörighet,

Läs mer