TRAFIKVERKET BVF E1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1"

Transkript

1 TRAFIKVERKET BVF E1 TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för följande tpl (märkta med * efter namnet i linjebeskrivningen): SID TRAFIKPLATS SIGN E3 AvestaKrylbo AvKy E4 Bollnäs Bn E5 Borlänge Blg E10 Fagersta C Fgc E12 Falun Fln E13 Fors Fs E13 Gävle Gä E18 Hagge Hge E18 Hamrångefjärden Hfj E18 Holmsveden Hdn E19 Insjön In E19 Järvsö Jr E20 Ljusdal Ls (forts nästa sida) Version

2 E2 BVF TRAFIKVERKET (forts från föregående sida) E20 Ludvika La E21 Malung Mlg E21 Marmaverken Me E22 Mora Mra E22 Ockelbo Ob E23 Repbäcken Rbä E24 Smedjebacken Smj E25 Sundsvall Suc E26 Sällinge Slg E27 Söderbärke Sre E27 Uppsala U E29 Vansbro Vo

3 TRAFIKVERKET BVF E3 AVESTAKRYLBO (AVKY) DRIFTPLATSINSTRUKTIONER Dvsi 98 gäller för två spår, båda spåren till höger om signalen. VÄXLING Förbud mot skjutsning (JvSFS 2008:7 bilaga 10) Fordon får ej skjutsas på huvudspåren Säkrande av fordon (JvSFS 2008:7 bilaga 11) Uppställda vagnar skall förstängas på betryggande sätt för att förhindra utrullning mot Hma och Ry Uppfyller kraven på Uppfyller inte kraven på Huvudspår Sidospår Spår 11, 13, 14, 15, 16, 17 Spår 12, 18, 19, 20, 21, 21b Version

4 E4 BVF TRAFIKVERKET BOLLNÄS ATC övervakad uppställning (JvSFS 2008:7 bilaga ). Får tillämpas. Max tåglängd 595 m. Uppfyller kraven på Huvudspår Spår 4 Sidospår Spår 1n, 1s, 5, 6, 7, 7b, 8, 9, 10, 11 Uppfyller inte kraven på Spår 21 Sp 10 Sp 11 Sp 10 Sp 9 Sp 9 Sp 8 Sp 7 Sp 7b Sp 6 Sp 6 Söräng Kilafors utdr.s Sp 5 Sp 4 Sp 3 Sp 2 Sp 1 Sp 1s Sp 1n Sp 1 Sp 11 utdr.n Röste Sp 0 Sp 12 Sp 20 Sp 21 Sp 22 Sp 23 Sp 12

5 TRAFIKVERKET BVF E5 BORLÄNGE VÄXLING MELLAN OLIKA BANGÅRDSOMRÅDEN 1. Föreskrifterna gäller. -Borlänge - Domnarvet (Blg - Dmn) -Borlänge - Kvarnsvedens pappersbruk (Blg - Ksep) 2. För spåret mellan Borlänge bg och Domnarvet gäller: - Rörelse i riktning Dmn skall stanna senast vid dvsi i Dmn, även om den visar rörelse tillåten. -Rörelse i riktning Blg bg, starttillstånd inhämtas av tkl i Blg innan växlingsätt får lämna Dmn övre. 3. För spåret mellan Borlänge bg och Kvarnsvedens pappersbruk gäller. - Rörelse i riktning Ksep, rörelsen skall stanna före första motväxeln vid Ksep om inte signalgivare visat Framåt. - Rörelse i riktning Blg bg, starttillstånd skall inhämtas av tkl i Blg och framåt skall ges av signalgivare innan rörelsen får starta från Ksep. 4. Bromsföreskrifter: - Samtliga fordon skall vara kopplade till huvudledning. - Genomslagsprov alt. förkortat genomslagsprov. - Utgångsprov på växlingssätt som skall övergå till tågrörelse i Borlänge. Version Borlänge forts nästa sida

6 E6 BVF TRAFIKVERKET VÄXLING ÖVRIGT (Lokbangården) Rörelser till lokbangården 1. Spår 75, sth 5 km/h vid ingång till skötselhallen. Borlänge forts från föregående sida 2. Vid ankomst till lokbangården stannas fordonet vid sluttavla, placerad vid dvsi 260. Kontakt tas med depå-ps via telefon, varvid föraren lämnar uppgift om littera, nummer, ankommande tågnummer. 3. Det åligger föraren att framföra rörelserna utan signaler, att ansvara för att berörda växlar ligger rätt och att ansvara för att de delar av spåret som befares är hinderfria. Rörelse från lokbangården 1. Före utgång från lokbangårdens uppställningsspår skall föraren genom telefon anmäla fordonen till ställverket. 2. Vid gång till avgående tåg mot Sellnäs eller Stora Tuna från spår eller mot Stora Tuna från spår 23-28, 30 efter att signal från signalgivare erhållits, får fordonen framföras till vallen och stanna mitt för rangertornet. Efter signal från rangerledaren i tornet framförs fordonen till resp avgångsspår. Borlänge forts nästa sida

7 TRAFIKVERKET BVF E7 VÄXLING SOM AVSLUTAR TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8H 4.16) Borlänge forts från föregående sida Godståg från Rbä och Orn till spår 3 Tågsättet får utan att stanna föras vidare som växling förbi dvsi 189 om signalbild lodrätt eller snett vänster visas. Godståg från Slnä till spår 56 Från msi 56/2 förs tågsättet vidare som växling om signalbild lodrätt visas. VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8H 4.16) Tåg söderut. Tågsättet sätts igång som växling när signalgivare ger signal enligt följande: Från spår Anm Till dvsi Över vallen förbi dvsi 55/1 via spår 56 eller 55 till msi 293 mot Slnä eller via spår 60 till msi 285 mot Sau Förbi dvsi 50/3-50/5 till utfsi 285. Från Industribangården via 5671 till msi 285 eller 293. Samtliga dvsi skall visa signalbild lodrätt. Tåg norrut. Tågsättet sätts igång som växling när signalgivare ger framåt enligt följande: Från spår Anm Till msi Till msi 160. Version Borlänge forts nästa sida

8 E8 BVF TRAFIKVERKET Borlänge forts från föregående sida Avgående tåg från Domnarvet och Kvansvedens pappersbruk. Tåg framföres som växlingsrörelse, längst till msi som visar kör på Blg bg enligt följande. Från spår Anm 51,1a-5 pbg Msi 243<51>, 241<1a>, 193<1b>, 191<2a>, 189<3>, 187<4>, 185<5> 6-9 rbg Msi 251 <6>, 253 <7>, 255<8>, 257<9> Lokgång från spår 6-9 till avgående tåg spår söderut. Tågsättet sätts igång som växling när signalbild lodrätt visas i dvsi 267 och F i rangersignal eller när signalgivare ger framåt. Rangersignalen i bangårdens södra del reglerar (underlättar) rörelser för gång med lok till avgående tåg söderut från spår Uppfyller kraven på Huvudspår Sidospår Spår 32, 33, 34, 35, 104, 105, 106, 107, 108 Uppfyller inte kraven på Spår 41, 57, 1d, 103, namnlösa spår (motväxel 301 i vänsterläge mot stoppbock, motväxel 301 i högerläge mot stoppbock, motväxel 302 i högerläge mot stoppbock, motväxel 303 i vänsterläge mot stoppbock, motväxel 303 i högerläge mot stoppbock, motväxel 569 i högerläge mot stoppbock)

9 TRAFIKVERKET BVF E9 Version

10 E10 BVF TRAFIKVERKET FAGERSTA C Hållstället Fagersta Norra får fungera som slutpunkt resp. utgångspunkt för resandetåg från resp. mot Ängelsberg. SIGNALGIVNING VIA BACKSPEGEL Förare får ej enbart hålla kontakt via backspegel med den som håller uppsikt framåt. FGC FJST Fagersta C är normalt lokalbevakad driftplats. Under tider, när tågrörelser på sträckorna mot Söderbärke och Ängelsberg ej förekommer, är Fagersta C dock fjst. Fjtkl Gävle övertar härvid vissa arbetsuppgifter som normalt åligger en ltkl driftplats som gränsar till system M. Endast skydd och spärrfärder får äga rum mot Söderbärke resp. Ängelsberg under denna tid. Spärrfärd får endast undantagsvis föras in eller ut. Härvid måste JTF föreskrifter om passage av signal i stopp tillämpas. Särskilt skydd vid avspärrning kan inte anordnas av fjtkl Gävle. Skyddet måste därför anordnas av ltkl innan Fagersta C övergår från att vara lokalbevakad eller, i undantagsfall, genom att tsm på fjtkl uppdrag ombesörjer att hindertavla sätts upp utanför yttersta växeln mot Söderbärke resp. Ängelsberg. (spärrfärd, A-skydd) får inte ges starttillstånd förrän fjtkl har fått besked om att skyddet är ordnat. Fagersta forts nästa sida

11 TRAFIKVERKET BVF E11 Fagersta forts från föregående sida VÄXLING MED FÖRAREN SOM TILLSYNINGSMAN I Fagersta C kan, vid växling till och från Fagersta Norra, växlingen ges starttillstånd förbi följande huvudljussignaler genom att signalen visar kör : Vid avgång i riktning mot Fagersta Norra: msi 2/3 och 3/3 msi 3/5 Vid gång i riktning från Fagersta Norra: msi 3/24 Msi 3/4 För växling jämställs kör i huvudljussignalen med signalbild lodrätt i dvärgsignal. Uppfyller kraven på Uppfyller inte kraven på Huvudspår Spår 5 Sidospår Spår Fagersta norra 4 Spår 6, 7, 8 Version

12 E12 BVF TRAFIKVERKET FALUN VÄXLING Passage i stopp i hsi av växling (JvSFS 2008:7 bilaga ) Muntligt medgivande för passage av hsi i stopp får lämnas samtidigt för: msi 1/5 och 1/6 (1:an lokalt) och för msi 4/5 och 4/6 (4:an lokalt) Uppfyller kraven på Huvudspår Spår 4 Sidospår Spår 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Uppfyller inte kraven på Spår 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

13 TRAFIKVERKET BVF E13 FORS VÄXLING SOM AVSLUTAR TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8H) Godståg från Jularbo; från infsi Fs 1/2 förs tågsättet vidare som växling till Stora Enso om signalbild lodrätt visas. GÄVLE DRIFTPLATSINSTRUKTIONER Omfattning av Gävle driftplats Driftplatsdel Gävle C (Gä) Gävle gbg (Gäb) Strömsbro (Smo) Fliskär (Fär) Märktavla på hsi Gä Fjtkl för driftplatsen är placerad på tågtrafikledningen i Gävle. Version

14 E14 BVF TRAFIKVERKET GÄVLE C RÖRELSE MELLAN PERSONBANGÅRDEN OCH GÄVLE C Vid gång mellan pbg och centralen skall växel 58 kontrolleras trots signalbild lodrätt i dvsi 167, 169, 170, 171. VÄXLING JÄRNVÄGSMUSEET Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum utnyttjar två av Trafikverkets bangårdar, som finns inom Gävle Centrals driftplatsdel. Det är Sörby- Urfjäll där den publika delen finns och Blåsåsen, där magasin och verkstad finns. Dessa bangårdar utgörs av sidospår som trafikleds av fjärrtågklareraren för Gävle Centrals driftplatsdel. Som en hjälp till de järnvägsföretag som önskar trafikera bangårdarna har Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, gett ut en växlingsinstruktion för varje bangård. BVF gäller för Sörby Urfjäll, och BVF gäller för Blåsåsen. Uppfyller kraven på Huvudspår Sidospår Spår 54, 55, 55A, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Uppfyller inte kraven på Spår 61a

15 TRAFIKVERKET BVF E15 GÄVLE GODSBANGÅRD VÄXLING MELLAN BANGÅRDSOMRÅDEN VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8H 4.16) Tåg från spår mot Hilleby resp. Oslättfors (Gävle C). Tågsättet sätts igång som växling när signalgivare ger framåt. Tåg från Gäb till Gä. Tågsättet sätts igång som växling när signalbild lodrätt visas i dvärgsignal. Längst till msi 127 eller 157 Gäller ej tåg mot Hagaström. VÄXLING PÅ SPÅRET GÄVLE GODSBANGÅRD - FREDRIKSSKANS 1. Spåret begränsas av dvsi 260 mot Gävle Godsbangård. 2. På spåret finns följande vägkorsningar: - Industriväg ( Lillåns Bangård) A - Kanalvägen CD Tillstånd till rörelse lämnas av fjtkl. Vid rörelse till och från Fredriksskans skall tryckluftbroms användas, minst 30% av vagnarna i växlingssättet skall ha verksam broms. VÄXLING PÅ SPÅR 125 För växlingsrörelser från söder mot spår 125 visas signalbild snett vänster. Från intilliggande verkstadsområde ansluter till spår 125 fem växlar från annan infrastrukturförvaltare än Trafikverket (spår ). För växlingsrörelser från spår mot spår 125, finns stopplyktor som visar rött sken när växlingsväg är ställd till eller från spår 125. Version Gävle godsbangård forts nästa sida

16 E16 BVF TRAFIKVERKET Gävle godsbangård forts från föregående sida Inget tillstånd behövs för att från den angränsande infrastrukturförvaltarens spår växla in på spår 125 (tända stopplyktor får dock inte passeras utan tillstånd av fjtkl). Om växlingsrörelsen är planerad att fortsätta på spår 125 förbi dvsi 241 i söder eller dvsi 244 i norr, skall emellertid fjtkl kontaktas av signalgivaren omedelbart innan växlingsrörelsen förs ut på spår 125. Signalgivaren skall från fjtkl få besked om någon rörelse är att vänta mot spår 125. Beskedet från fjtkl är en upplysning som ges för att undvika blockeringar i trafiken. Det är inte ett tillstånd och har inte någon säkerhetsteknisk betydelse. Ur trafiksäkerhetshänseende gäller de generella bestämmelserna för växling. Fliskär Innan en rörelse med slutdriftplatsdel Fliskär lämnar driftplatsdel Gävle C skall kontakt tas med tkl för att få upplysning om vilket spår som ska användas samt vilken övrig verksamhet som pågår på Fliskär driftplatsdel. Signal Gä 305 får inte ställas till kör av tkl eller passeras av växlingsrörelse innan kontakt tagits. Kontakt tas på telefon. U-område Kastets bangård är ett U-område. När verksamhet ej pågår skall spänningen vara frånslagen. När tåg skall avgå mot Gävle C måste spänningen vara frånslagen för att kör skall kunna visas i sign 310. Vid tillfällen när verksamhet pågår samtidigt som annat tåg skall avgå får tågrörelse starta som växlingsrörelse fram till sig 306. Ställare till spänning av och på är placerad på manövertavla vid infarten till bangården. Gävle godsbangård forts nästa sida

17 TRAFIKVERKET BVF E17 Gävle godsbangård forts från föregående sida Version

18 E18 BVF TRAFIKVERKET HAGGE VÄXLING På spåret till sågverket är största tillåtna axeltryck 20 ton Lok litt T44 får inte framföras på spåret till sågverket. HAMRÅNGEFJÄRDEN RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION Riktningssignalen finns invid infartssignalen från Trödje. Riktningssignalen visar en vit pil snett uppåt höger, när "kör" visas (tågväg är lagd) mot det oelektrifierade spåret mot Norrsundet. I annat fall är den släckt. För förare på tåg/spf som skall fortsätta som spf mot Norrsundet gäller: Tåget/spf skall snarast stoppas och kontakt tas med tkl, om riktningssignalen är släckt För förare på tåg/spf mot Axmarby eller med eldraget fordon gäller: Tåget/spf skall snarast stoppas och kontakt tas med tkl, om riktningssignalen visar pil. HOLMSVEDEN ATC övervakad uppställning (JvSFS 2008:7 bilaga ). Får tillämpas. Max tåglängd 600 meter.

19 TRAFIKVERKET BVF E19 INSJÖN VÄXLING SOM AVSLUTAR TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8H 4.16). Godståg från Gagnef: Från Infsi In 322 förs tågsättet vidare som växling till Insjö hamn om signalbild lodrätt eller snett vänster visas. Uppfyller kraven på Huvudspår Sidospår Spår 1, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Uppfyller inte kraven på JÄRVSÖ ATC övervakad uppställning (JvSFS 2008:7 bilaga ). Får tillämpas. Max tåglängd 611 meter. Version

20 E20 BVF TRAFIKVERKET LJUSDAL VÄXLING SOM AVSLUTAR TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8H 4.16) Godståg från Skästra som är trätåg. Från msi 22 eller 24 förs tågsättet vidare som växling om signalbild lodrätt visas. ATC övervakad uppställning (JvSFS 2008:7 bilaga ) Får tillämpas. Max tåglängd 646 m. Uppfyller kraven på Huvudspår Spår 1 Sidospår Spår 5, 6, Kolsp, Lantm, Lastspår, Skrot Uppfyller inte kraven på Spår 7, Utdragsspår LUDVIKA SÄRSKILD INSTRUKTION FÖR SÄKERHETSTJÄNSTEN Ludvika är normalt fjärrbevakad. Den anslutande sträckan mot Smedjebacken tillhör system M. 1 Utlämning av K16-nyckel (JvSFS 2008:7 bilaga 8M, 9M och 12) För utlämning av K16-nyckel, avsedd för linjeplats eller obevakad station gäller följande: K16-nyckel för linjeplatsen Hagge är i Ludvika fastlåst i magnetlås, som är placerat på vägkur för plattformsbommarna (bredvid FK manöverlåda) 2 Förarens möteskontroll (JvSFS 2008:7 bilaga 8M 2.10) Om inte muntligt besked tidigare erhållits av fjtkl, skall föraren per telefon kontakta fjtkl Hallsberg.

21 TRAFIKVERKET BVF E21 MALUNG Malung obevakad för tåg, instruktion för åkandepersonal och banpersonal. Malung får vara obevakad slutdriftplats/utgångsdriftplats för tåg. När Malung är obevakad gäller följande: Order till tåg från Malung ges till föraren på närmast föregående tåg. Vid eventuellt personalbyte gäller för överlämning av order JTF bilaga Före avgång från Malung skall förare på tåg inhämta tillstånd att lämna driftplatsen (... får lämna Malung ) hos tkl för närmast bevakad driftplats. När det anges i tdt eller order (bl 22) skall föraren i Malung lämna ankomstanmälan ( 01 har kommit till Malung ) till tkl för närmast bevakade driftplats. Tillstånd att lämna driftplats och ankomstanmälan antecknas av förare i anteckningsbok:... får lämna från Malung resp... ank till Malung jämte namn och tidpunkt. VÄXLING SOM AVSLUTAR TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8 M 4.16) Ankommande tåg Tågsättet får utan att stanna föras vidare som växling förbi infartstågvägens slutpunkt om Tkl visar framåt under tågsättets infart. Växlingsrörelsen får framföras längst till tavla gräns för växling. MARMAVERKEN VÄXLING ÖVRIGT För växling på linjeplatsen erfordras K16-nyckel som medtages från Söderhamns västra Version

22 E22 BVF TRAFIKVERKET MORA SÄRSKILDA INSTRUKTIONER FÖR GÅNG TILL/FRÅN LOKSTALLET OCH SPÅR 3 I MORA NORET 1. Sth 10 inom lokbangården. 2. Vid gång till Mora Noret visar dvsi 2/1 (i höjd med inre infsi) signalbild lodrätt 3. Vid gång från Mora Noret skall föraren per telefon anmäla klart till tågx och uppge vilket fordon som avses, t.ex. lok till tåg 01. Uppfyller kraven på Huvudspår Sidospår Spår 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Uppfyller inte kraven på Namnlösa spår (motväxel 16 i vänsterläge mot stoppbock, motväxel 16 i högerläge mot stoppbock) SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR GÅNG TILL/FRÅN MORA STRAND För fordon med uppfälld strömavtagare. Sth. 10 km/h gäller från km fram till plattformen vid Mras OCKELBO ATC övervakad uppställning (JvSFS 2008:7 bilaga ) Får tillämpas. Max tåglängd 620 meter.

23 TRAFIKVERKET BVF E23 REPBÄCKEN SÄRSKILDA INSTRUKTIONER FÖR FJST SOM GRÄNSAR TILL STRÄCKA UTAN FJÄRRBLOCKERING (utdrag). Normalt fjst. Den anslutande sträckan mot Mockfjärd tillhör system M. När Repbäcken är fjst gäller följande särskilda anvisningar för sträckan mot Mockfjärd. Tågs ankomst. (JvSFS 2008:7 bilaga 8 H 3.3) En s k tåg-in-utrustning anger för fjtkl att tåg i sin helhet har kommit innanför driftplatssgränsen. Vid fel på utrustningen måste fjtkl få tågets ankomst bekräftad genom samtal med föraren, med annan personal i Repbäcken eller med tkl på lokalbevakad driftplats längre fram i tågets väg innan tåget får anses ha kommit helt innanför driftplatsgränsen. Förares möteskontroll (JvSFS 2008:7 bilaga 8 M 2.10) Om inte mötande tåg kan iakttas, skall föraren per telefon (radio) kontakta fjtkl. Version

24 E24 BVF TRAFIKVERKET SMEDJEBACKEN VÄXLING MED FÖRAREN SOM TILLSYNINGSMAN Får förekomma vid gång till och från tågsätt, tågspår, uppställningsplats samt vid rundgång. Uppfyller kraven på Huvudspår Spår 4, 5 Sidospår Spår 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Uppfyller inte kraven på Sre Gasolen Skyspår 3 Hge

25 TRAFIKVERKET BVF E25 SUNDSVALL VÄXLING MELLAN OLIKA BANGÅRDSOMRÅDEN Föreskrifterna gäller: -mellan övre bangården och hamnbangården, Gemensamma föreskrifter: -skruvkopplen skall vara åtdragna -huvudledningen skall kopplas mellan samtliga fordon, -minst 1/4 av fordonen skall vara tryckluftbromsade, främsta och sista fordonet skall vara tryckluftbromsade. VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8H 4.16) Tåg som ankommer från Ånge eller Timrå och vänder på Nackstavreten för att avgå mot Ånge eller Timrå. Tågsättet sätts igång som växling när signalbild lodrätt visas i dvsi 240 Hsd-spåret eller Dvsi 238 Åg-spåret. Följande U-områden finns och manövreras enligt följande: Spår (personbangården) Normalt spänningssatt M-F Övrig tid spänningslöst. Manövreras av Ltkl Sundsvall. Se avd. C för telefonnummer. Spår 7 18 (godsbangården) Normalt spänningssatt M-F Övrig tid spänningslöst. Området manövreras av Eldriftledaren i Ånge. Se avd. C för telefonnummer. Version Sundsvall forts nästa sida

26 E26 BVF TRAFIKVERKET Sundsvall forts från föregående sida Uppfyller kraven på Huvudspår Sidospår Spår 30, 31, 32, 33, hamnspår, hbg1, hbg2, hbg3 Uppfyller inte kraven på Spår 15, 16, 17, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 62, kajspår, sidosp innanför spårspärr 494a(Sundsvall V), sidosp innanför spårspärr 520a (Selånger) SÄLLINGE Växling mellan bangårdsområden 1. Allmänt, se JTF bilaga Föreskrifterna gäller: - mellan Sällinge och Rockhammar 3. Sth 20 km/h Huvudspår Sidospår Uppfyller kraven på Namnlösa spår (motväxel 3a i högerläge mot stoppbock, medväxel 3a gräns mot annan infrastrukturförvaltare) Uppfyller inte kraven på

27 TRAFIKVERKET BVF E27 SÖDERBÄRKE OMLÄGGNING AV VÄXLAR/SPÅRSPÄRRAR PÅ OBEVAKAD DRIFTPLATS (JvSFS 2008:7 bilaga 8M och bilaga 9M) Får förekomma. När driftplatsen lämnas obevakad för tåg, skall K15-nycklen låsas fast i ställverket med K16-nyckeln som skall förvaras på angränsade driftplats. Utlämning av K16 För K16-nyckelns handhavande gäller JTF bilaga 8M, 9M och 12. Åtgärder efter avslutad växling Efter avslutad växling skall tillsyningsmannen vidta åtgärder enl. JTF bilaga 10. UPPSALA DRIFTPLATSINSTRUKTIONER Omfattning av Uppsala driftplats Driftplatsdelar Uppsala C Uppsala Norra Signat ur U Una Märktavlor U U Fjärrmanövrering av driftplatsen. Driftplatsen är fjärrmanövrerat av fjtkl Stockholm. Huvudsignal visar ej "kör". Förarens anmälan till ltkl (fjtkl) om att huvudsignal inte visar "kör" skall göras genast sedan tåget har stannat. Version

28 E28 BVF TRAFIKVERKET UPPSALA C DRIFTPLATSINSTRUKTIONER se Uppsala VÄXLING SOM AVSLUTAR TÅGFÄRD (JvSFS 2008:7 bilaga 8H 4.16) För ensamt lok som ska tillkoppla tågsätt på spår 1, 2, 3 eller 4 gäller följande: Från msi 132 eller 162 förs loket vidare som växling om signalbild lodrätt visas i msi 132 eller 162 och signalbild snett vänster visas i dvärgsignal 212 eller 214. VÄXLING ÖVER PLANKORSNINGAR. Vid samtliga plankorsningar gäller sth 10 km/h. ÅTGÄRDER FÖRE TÅGS AVGÅNG - RESANDETÅG. Vid Uppsala C begärs tågväg strax före tågets avgång genom att avgångssignalerare trycker in knapp i manöverskåp. I tåg utan avgångssignalerare görs detta av föraren. Uppfyller kraven på Uppfyller inte kraven på Huvudspår Sidospår Spår 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, E, G 23

29 TRAFIKVERKET BVF E29 UPPSALA NORRA DRIFTPLATSINSTRUKTIONER se Uppsala VANSBRO VÄXLING SOM AVSLUTAR TÅGFÄRD Ankommande tåg får övergå till växlingsrörelse utan att först ha stannat vid infartstågvägens slutpunkt. Tkl skall visa "Framåt" under tågets infart. Växlingsrörelsen får framföras för jämna tåg till längst Riksväg 70 (vsi Vansbro) och för udda tåg till längst utfsi mot Dala-Järna. VÄXLING ÖVRIGT Sth 20 km/h på nedre bg. Uppfyller kraven på Huvudspår Sidospår Spår 3, 4, 4a, 5, 6 Uppfyller inte kraven på Råg stallsp 4 4a Dj Version

30 E30 BVF TRAFIKVERKET RESERVSIDA

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1 TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för nedanstående tpl. Innehållsförteckning TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER.........1

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion Trafikbestämmelser för järnväg Modul 2 Introduktion Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 2 Introduktion TDOK 2016:0038-2 Introduktion 2 Introduktion 3 Detta är modul 2 Introduktion

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-16 5.0 2012-11-02 EM 41-104

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-20 7.0 2012-11-02 EM

Läs mer

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D219 Mra AvKy. Mora System M (Ltkl Mra) ATC från km 221+099. Km Sth Signaler, tpl m.m.

DLO GÄVLE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D219 Mra AvKy. Mora System M (Ltkl Mra) ATC från km 221+099. Km Sth Signaler, tpl m.m. TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D219 MORA AVESTA KRYLBO Mora System M (Ltkl Mra) ATC från km 221+099 Lutningsförhållande max 16,6 219+520 Vsi, Köpmannagatan 219+536 30 Hatavla 219+594 Mora strand (Mras),

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR Följande trafiksäkerhetsinstruktion ska användas i samband med växling och arbeten på Ånge Kommuns spåranläggning. en är reviderad utifrån

Läs mer

Smd G/Sär STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG. Lutningsförhållande: max 25

Smd G/Sär STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG. Lutningsförhållande: max 25 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D235 STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG Strömstad - (Uddevalla C) Enkelspår. System M. ATC från km 91+746. 180+410 Strömstad (Smd) * 180+279 40 Hatavla, kurva 180+756

Läs mer

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D191 HD LU HALMSTAD C LUND C. Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 130

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D191 HD LU HALMSTAD C LUND C. Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 130 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D191 Halmstad C Kistinge System H, ATC, (Fjtkl G) HALMSTAD C LUND C Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 130 Lutningsförhållande max 25 150+828 Enl hsi Msi (125 =N,

Läs mer

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D5 Skövde C SKÖVDE C System H. ATC. (Fjtkl G). GÖTEBORG C Lutningsförhållande: max 11 N U 160/200 160/200 312+028 x x Infsi (21, 51) 313+042 - - Msi (29 ) 313+168

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 15 Gällande fr. o m: 2016-04-01 Utgåva: 4 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson TK Jönköpings kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Jönköpings kommun

Läs mer

Termer - System E2 2008 09 15

Termer - System E2 2008 09 15 Termer - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Aktörer 6 2 Banan 7 2.1 BANANS INDELNING 7 2.2 SPÅR 7 2.3 VÄXLAR OCH SPÅRSPÄRRAR 8 2.4 SIGNALANLÄGGNINGAR, ALLMÄNT 9 2.5 SIGNALANLÄGGNINGAR,SIGNALER

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-19 8.0 2014-05-23 EM

Läs mer

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D5 SKÖVDE C Skövde C System H. ATC. (Fjtkl G). GÖTEBORG C Lutningsförhållande: max 11 N U 160/200 160/200 312+028 x x Infsi (21, 51) 313+042 - - Msi (29 ) 313+168

Läs mer

Handbok JTF. 11. Broms

Handbok JTF. 11. Broms Handbok JTF 11. Broms 2 Broms 11 Referens Giltigt from datum TSFS 2009:27 2009-05-31 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 11 Broms 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens

Läs mer

DLO GÄVLE D8 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET Suc U

DLO GÄVLE D8 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET Suc U TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D7 Sundsvall C System H. ATC (Ltkl Suc) (Riktning Birsta Svartvik) SUNDSVALL UPPSALA Lutningsförhållande max 10,3 80/100 352+385 Infsi (125) 352+163 90/110 Hatavla 351+621

Läs mer

SMoKD 33.311 Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd v03.doc3

SMoKD 33.311 Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd v03.doc3 anslutning till färd Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-07-18 Reviderad

Läs mer

Smd G/Sär STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG. Lutningsförhållande: max 25

Smd G/Sär STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG. Lutningsförhållande: max 25 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D197 STRÖMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG Strömstad - (Uddevalla C) Enkelspår. System M. ATC från km 91+746. 180+410 Strömstad (Smd) * 180+279 40 Hatavla, kurva 180+756

Läs mer

MRO säo MRO säo Innehållsförteckning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK ANVISNINGAR M M...7. Inrättat.

MRO säo MRO säo Innehållsförteckning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK ANVISNINGAR M M...7. Inrättat. MRO säo MRO säo Innehållsförteckning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Nr Daterat Inrättat datum 1 2 3 4 5 6 7 8 av ANVISNINGAR M M...7 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 1 Begreppsförklaringar...9

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering

Läs mer

Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo)

Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo) Mall för trafikregler för museijärnvägar (MRO Säo) Utgåva 2 Fastställd av Museibanornas Riksorganisation (MRO) den 27 november 2013 för användning vid museijärnvägar med egen järnvägsinfrastruktur (Denna

Läs mer

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D379 V KAC

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D379 V KAC TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D379 VÄRNAMO KALMAR C Värnamo System H, (Ltkl V), ATC från km 172+606 85 170+551 Infsi (53v) 172+106 Msi (27v , 25v ) Lutningsförhållande max 15,4 172+142 Värnamo

Läs mer

Trafikeringssystem R

Trafikeringssystem R TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK G Trafikeringssystem R ida 3 4 Innehåll Driftplatsföreskrifter Tillåten tåglängd Externmarkeringspunkter Driftplatsföreskrifter Lokala föreskrifter som berör förare

Läs mer

JÄDERSBRUK STOCKHOLM C

JÄDERSBRUK STOCKHOLM C TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D91 JÄDERSBRUK STOCKHOLM C Jädersbruk System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Ålsäng Arboga) Lutningsförhållande max 12,5 110/120 325+484 Enl. Hsi Infsi (221) 325+837 Jädersbruk

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

UNDERLAG TILL LINJEBOK

UNDERLAG TILL LINJEBOK Beslutsdokument Giltig från Giltig till Underlag till linjebok 2015-08-03 Tills vidare Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2015/53459 Underhåll Maria Bertals Järnvägsdata Handläggare Ersätter

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Trafikledning - System R

Trafikledning - System R Trafikledning - System R 2009 04 27 Trafikledning - System R Trafikledning - System R 3 Innehåll Inledning 5 1 Signal i stopp 6 1.1 INFARTSSIGNAL OCH MELLANSIGNAL 6 1.2 UTFARTSBLOCKSIGNAL 6 1.3 MELLANBLOCKSIGNAL

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 2012-B, Gäller fr.o.m. 2012-12-20 Infrastrukturanläggning: Industrispår Kristinehamns kommun Infrastrukturförvaltare: Tekniska förvaltningen Kristinehamns

Läs mer

KATRINEHOLM C SKÖVDE C

KATRINEHOLM C SKÖVDE C TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D5 KATRINEHOLM C SKÖVDE C Lutningsförhållande max 13,4 Katrineholm C System H. ATC. (Fjtkl Cst) (Riktning Strångsjö Baggetorp via spår 20) 140/180 135+822 Enl hsi Infsi

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING Sida D3 D7 D41 D75 D83 D91 D119 D149 D157 D167 D169 D171 D175 D179 D181 D183 D185 D187 D191 D195 D199 Innehåll Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Version 1. 2010-02-01 Järnvägsnätsbeskrivning Skånska makadam För tågplan med början 2010-02-01 Vi levererar material av hög kvalitet. Med lokal kompetens och försäljningsställen över hela landet blir

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 3 Gällande fr. o m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Oskarshamns Hamn

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde Utgåva 4, gäller fr.o.m. 2012-11-01, utgiven av Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen Denna TRI ansluter JvSFS 2008:7. 1. Giltighetsområde

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) spåranläggning i Skövde förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår 1(9) Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 1 Gäller fr.o.m.2015-08-31 Infrastrukturanläggning: NLC Terminal i Umeå Infrastrukturförvaltare: Infrastruktur I Umeå AB Utgåva nr Revidering

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning 1(11) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3 1.1 Inledning 3 1.2 Juridisk status 3 1.3 Giltighetstid och ändringar 3 1.4 Publicering 3 1.5 Kontakter för mer detaljerad information

Läs mer

Lutningsförhållande: max 11 Kistinge - Furet. Halmstads driftplats. System H. ATC. (Fjtkl G).

Lutningsförhållande: max 11 Kistinge - Furet. Halmstads driftplats. System H. ATC. (Fjtkl G). TRAFIKVERKET BVF 646.2 D135 HALMSTAD GÖTEBORG C/SÄVENÄS RBG Lutningsförhållande: max 11 Kistinge - Furet. Halmstads driftplats. System H. ATC. (Fjtkl G). 200 156+690 Infsi (114 och 148 ) 156+300

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 105 77+745 Infsi (122) 77+739 90 Hatavla 77+493 Vsi, Södra Hamngatan 77+390 Vsi, Norra Hamngatan

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 105 77+745 Infsi (122) 77+739 90 Hatavla 77+493 Vsi, Södra Hamngatan 77+390 Vsi, Norra Hamngatan TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D329 Varberg System H. ATC. (Fjtkl G). (Riktning Hamra-Veddige) VARBERG HERRLJUNGA 105 77+745 Infsi (122) 77+739 90 Hatavla 77+493 Vsi, Södra Hamngatan 77+390 Vsi, Norra

Läs mer

GÖTEBORGS SPÅRVKGAR. Trafikavdelningen. Instruktion for trafikering av gemensam bansträcka SÄRÖBANAN/SPÅRVÄGEN. Enl. Trafikorder nr 34/62.

GÖTEBORGS SPÅRVKGAR. Trafikavdelningen. Instruktion for trafikering av gemensam bansträcka SÄRÖBANAN/SPÅRVÄGEN. Enl. Trafikorder nr 34/62. 1 GÖTEBORGS SPÅRVKGAR Trafikavdelningen Instruktion for trafikering av gemensam bansträcka SÄRÖBANAN/SPÅRVÄGEN Enl. Trafikorder nr 34/62 f m Instruktion för trafikering av gem ensam bansträcka SARÖBAN

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur Hallsberg Godsvagnsverkstad Cirkellokstall Lokverkstad

Jernhusens Infrastruktur Hallsberg Godsvagnsverkstad Cirkellokstall Lokverkstad Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 5 1 (8) Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-05-16 Jernhusens

Läs mer

Planerade Större Banarbeten - utgåva 2011-12-09

Planerade Större Banarbeten - utgåva 2011-12-09 Bilaga 3.2-2013 Sida: 1 (14) Mellersta Bergslagsbanan Gä-Fv 100002 (SV) (BLG) Spårbyte (Förarbeten) Alla 1320 1341 M-S 23:00 24:00 D A Sv infsi 24- Blg inf 105 X 1320 1320 Ti-S 00:00 05:00 D A Sv infsi

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013:0450 2013/68385

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Martin Öhlin, MU TDOK 2013:0450 2013/68385 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Martin Öhlin, MU TDOK 2013:0450 2013/68385 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef Trafikverkets Muséer 2013-12-01

Läs mer

DLO ÅNGE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D261 Suc Gim SUNDSVALL C GIMONÄS. Lutningsförhållande max 20,3. Km Sth Signaler, tpl m m

DLO ÅNGE TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D261 Suc Gim SUNDSVALL C GIMONÄS. Lutningsförhållande max 20,3. Km Sth Signaler, tpl m m TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D261 Suc Gim Sundsvall C System H. ATC. (Ltkl Suc). Version 2016-03-01 SUNDSVALL C GIMONÄS Lutningsförhållande max 20,3 346+029 Infsi (122) 346+380 40 Hatavla ().

Läs mer

K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser)

K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser) TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK K1 K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser) Sid K2 K3 K4 K5 K7 K7 Innehåll Tågs

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

STOCKHOLM C AVESTA KRYLBO

STOCKHOLM C AVESTA KRYLBO TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D41 STOCKHOLM C AVESTA KRYLBO Lutningsförhållande max 10.9 Stockholm C Stockholm driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst) Linjebeskrivning via normalhuvudspåren. (För gång

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad Dokumentnamn Process Sida 1(14) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-21 4.0 2011-10-01 EM 41-111 Malmö C Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

Tillsammans blir vi bättre

Tillsammans blir vi bättre Tillförlitligare vintertrafik Tillsammans blir vi bättre Tips, råd och information till dig som jobbar operativt med järnvägstrafik Version 3, 2015 Tillförlitligare vintertrafik Innehållsförteckning Att

Läs mer

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Råd och skyddsanvisningar För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrift

Trafiksäkerhetsföreskrift - 01.03.2016 Ändringstryck 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 01.03.2016 Ändringstryck Inledande 0. anvisningar Inledande

Läs mer

Trafiksäkerhetskrav vid användning av GSM-R telefon

Trafiksäkerhetskrav vid användning av GSM-R telefon Gäller för Version Föreskrift Bv Koncern 3.0 BVF 925 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-496/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF.

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. [dnr] BREV 1(5) Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. Vid tryckningen av bilagorna till JTF har det dessvärre blivit ett antal fel. Dessa fel har korrigerats

Läs mer

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA RIKTLINJER

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA RIKTLINJER TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA RIKTLINJER Sida F2 F3 F5 Innehåll Bevakningssträcka med fler än två huvudspår Användning av dygnsorder Särskild hantering enligt TTJ F6 Särskild instruktion

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbanan (Tri Tub)

Trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbanan (Tri Tub) Säkerhet 1(1) Datum 2008-11-20 Identitet SL-2008-16140 Dokumenttyp Försättsblad Handläggare Version Informationssäkerhetsklass Arne Grundberg 4.0 K1 (Öppen) Trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbanan (Tri

Läs mer

DLO BODEN TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D5 Bjf Rgn Le

DLO BODEN TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D5 Bjf Rgn Le TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D5 (BJØRNFJELL) RIKSGRÄNSEN LULEÅ Lutningsförhållande max 11,1 (Bjørnfjell) Riksgränsen - (Peuravaara) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Bdn) Bjørnfjell, norsk driftplats

Läs mer

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Linjebeskrivning Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Km Bansträcka Plats 534.544 Hässleholm (Hm) Bansträckan Hässleholm Malmö C Tåg med udda nummer Avstånd mellan st km Signalbilder,

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.5 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 F2 F2 F3 F3 F3 F4 F4 F5 Smalspårsföreskrifter Särskild instruktion för sträckan Härad Barva. Särskild instruktion för sträckan Silinge Nyköping

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2017 Ärendenummer: TRV 2016/831 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2016-01-11 Dokumenttyp:

Läs mer

Helbomsanläggningar, där bommarna skall täcka hela vägbanan, kan vara utförda för manuell manövrering eller för automatisk funktion.

Helbomsanläggningar, där bommarna skall täcka hela vägbanan, kan vara utförda för manuell manövrering eller för automatisk funktion. SJH 525-1 - 209 - Kap VI Skyddsanordningar vid plankorsningar BESTÅNDSDELAR Skyddsanordningar vid plankorsningar utgöres av kryssmärken antingen enbart eller tillsammans med någon av följande säkerhetsanordningar:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning.

Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning. Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning. Indelning. 1. Allmän information 2. Villkor för trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetsfördelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Kontaktpersoner

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun

Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun Sidan 1 av 8 Gällande fr. o m: 2010-01-01 Handläggare:Tommy Englid Utgivare:Nybro Kommun Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun Sidan 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ DEPÅ GODSVAGNAR GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD

Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ DEPÅ GODSVAGNAR GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 201-05-1 Jernhusens Infrastruktur

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG Utgåva 6 gällande fr.o.m. 2013-06-30 Infrastrukturanläggning: Landskrona stads industrispår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för industrispår inom Landskrona stad

Läs mer

REDOGÖRELSE. för VERKSAMHETEN. inom SÄKERHETSTJÄNSTEN VID STATENS JÄRNVÄGAR UNDER ÅR 1936

REDOGÖRELSE. för VERKSAMHETEN. inom SÄKERHETSTJÄNSTEN VID STATENS JÄRNVÄGAR UNDER ÅR 1936 REDOGÖRELSE för VERKSAMHETEN inom SÄKERHETSTJÄNSTEN VID STATENS JÄRNVÄGAR UNDER ÅR 1936 S äkerhetstj änsten. 1. Ia k tta g elser vid in sp ek tion och vid gran sk n in g av in k om n a an m äln in gar

Läs mer

Trafiksäkerhetskrav vid användning av MobiSIR-telefon

Trafiksäkerhetskrav vid användning av MobiSIR-telefon Föreskrift BVF 925 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2005-09-12 9 Diarienummer B04-2080/TR 25 0 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare Rune Lindberg, CB BE, Nils Eriksson, 0243-44

Läs mer

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken.

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken. 1 (18) TRAFIKVERKETS FÖRESKRIFT Datum: 12..11.2010 Dnr 6154/ /040/2010 Innehåll: Normgivnings- bemyndigande Giltighetstid: Sjötrafikmärken och ljussignaler samt deras placering Sjötrafiklagen (463/1996)

Läs mer

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-15

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ DEPÅ GODSVAGNAR GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ DEPÅ GODSVAGNAR GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Bup Dlc Ånge. BUP Aktuell. Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Bup Dlc Ånge. BUP Aktuell. Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning Aktuell Sida: 1 (29) Mellersta Inlandsbanan 217802 RJN (BF) Banförstärkning/IF Alla 1625 1625 M 00:00 08:00 D A lp Rjn - Bf 4/2 1625 1625 nmti-nms 21:00 08:00 D A lp Rjn - Bf 4/2 1625 1625 S 21:00 24:00

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Elon AB sidospårsanläggning I. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning sinstruktionen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Slutrapport RJ 2014:01 Tillbud till påkörning av personal som arbetade i spåret på sträckan Fagersta - Smedjebacken, Dalarnas län, den 12 juni 2012

Slutrapport RJ 2014:01 Tillbud till påkörning av personal som arbetade i spåret på sträckan Fagersta - Smedjebacken, Dalarnas län, den 12 juni 2012 Slutrapport RJ 2014:01 Tillbud till påkörning av personal som arbetade i spåret på sträckan Fagersta - Smedjebacken, Dalarnas län, den 12 juni 2012 Diarienr J-35/12 2014-02-20 SHK undersöker olyckor och

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

REDOGÖRELSE. för VERKSAMHETEN. inom SÄKERHETSTJÄNSTEN VID STATENS JÄRNVÄGAR UNDER ÅR 1934

REDOGÖRELSE. för VERKSAMHETEN. inom SÄKERHETSTJÄNSTEN VID STATENS JÄRNVÄGAR UNDER ÅR 1934 REDOGÖRELSE för VERKSAMHETEN inom SÄKERHETSTJÄNSTEN VID STATENS JÄRNVÄGAR UNDER ÅR 1934 Säkerhetstj änsten. 1. Ia k tta gelser vid in spek tion och vid gran sk n in g av in k om n a anm äln in gar röra

Läs mer

Ställverksinstruktion för Almunge

Ställverksinstruktion för Almunge UPSALA-LENNA JERNVÄG Ställverksinstruktion för Almunge Utgåva 1 Gäller fr o m 2015-03-01 ULJH 065 2 Ställverksinstruktion för Almunge ULJH 065 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Ändringstryck Nr Gäller fr

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Bup Dlc Ånge. BUP Aktuell. Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning. 12:13 17:00 D A Fkr A - Bf 4/2

Bup Dlc Ånge. BUP Aktuell. Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning. 12:13 17:00 D A Fkr A - Bf 4/2 Sida: 1 (29) Mellersta Inlandsbanan 216898 (RJN) (BF) Åtgärder ej uppnådd närsikt E TiToF 08:00 17:00 D A Rjn Lp A - Bf 4/2 1624 1624 O 12:13 17:00 D A Rjn Lp A - Bf 4/2 217074 RJN (BF) Banförstärkning/IF

Läs mer

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129.

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1930 V. Persontrafiken. A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Tidtabell nr 129, som gällde vid 1930 års ingång, och för vilken närmare redogörelse finnes

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.4 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida F2 F3 F4 F5 F5 F5 F6 F6 F6 Innehåll Bevakningssträcka med fler än två huvudspår. Användning av dygnsorder. Övriga undantag från JTF. Särskild instruktion

Läs mer

Växling - System E2, E3

Växling - System E2, E3 Växling - System E2, E3 TDOK 2013:0389 bilaga 10 Giltig från och med 2014-12-14 L-skydd - System E2 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Växling i system E2 7 1 Planera växling 8 1.1 VÄXLINGSPLANEN 8 1.2 VÄXLINGENS

Läs mer

för V E R K S A M H E T E N inom SÄKERHETSTJÄNSTEN V ID STATENS J Ä R N V Ä G A R Å R 1950

för V E R K S A M H E T E N inom SÄKERHETSTJÄNSTEN V ID STATENS J Ä R N V Ä G A R Å R 1950 R E D O G Ö R E L S E för V E R K S A M H E T E N inom SÄKERHETSTJÄNSTEN V ID STATENS J Ä R N V Ä G A R Å R 950 Innehållsförteckning. Iakttagelser vid inspektion... 3 2. Undantag från säo och sär, vilka

Läs mer

NIB ÅRSRAPPORT 2009. Statens haverikommission SVERIGE

NIB ÅRSRAPPORT 2009. Statens haverikommission SVERIGE NIB ÅRSRAPPORT 2009 Statens haverikommission SVERIGE K:\Avd 1\Spårtrafik\ERA\NIB Annual Report SHK 20100930.doc NIB ANNUAL REPORT 2010 Statens haverikommission Sweden Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...1

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

Tidtabeller Version: 3.0 Uppdaterad: 2014-12-12 12:57

Tidtabeller Version: 3.0 Uppdaterad: 2014-12-12 12:57 Tidtabeller Version: 3.0 Uppdaterad: 2014-12-12 12:57 Dubbelkolla gärna med tidtabell eller förarens körplan för att säkerhetsställa att tider stämmer. Om jag får kommentarer om att bladet används så lägger

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB A-Train AB Järnvägsnätsbeskrivning Arlanda Link 1 (23) 1. Allmän information... 3 1.1 A-Train AB organisation... 3 1.2 Juridisk status...3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Publicering...3 1.5 Samråd... 3 1.6

Läs mer

Spv 1.F 2014-10-01. Trafiksäkerhetsinstruktion. Säkerhetsledare Säkerhetsman Fordonsförare Bevakare. TLI tel 031-732 10 03. Larmnummer 031-15 89 21

Spv 1.F 2014-10-01. Trafiksäkerhetsinstruktion. Säkerhetsledare Säkerhetsman Fordonsförare Bevakare. TLI tel 031-732 10 03. Larmnummer 031-15 89 21 Spv 1.F 2014-10-01 Trafiksäkerhetsinstruktion Utgåva för behörig: Säkerhetsledare Säkerhetsman Fordonsförare Bevakare TLI tel 031-732 10 03 Larmnummer 031-15 89 21 Förord Denna Trafiksäkerhetsinstruktion

Läs mer