Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år"

Transkript

1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar familjecentralen i Årjäng 10 års. De kommer att hålla öppet hus denna dag mellan klockan 12:00 18:00. Livets tråd Livets tråd är en arbetsgrupp inom landstinget i Värmland med representanter från hela vårdkedjan och som ska underlätta samarbetat mellan olika vårdgivare som möter den blivande och nyblivna familjen. Livets tråd ska bland annat verka för metodutveckling, utbildning och utvärdering i framförallt amningsfrågor. Vidare information kommer.. Aktuell information kring fortbildning, vårdprogram, amningsfrågor och minnesanteckningar från arbetsgruppen finns att ta del av på Livlinan. Välkommen att besöka hemsidan på Livlinan Eva Nilsson & Cristina Gillå Ordförande Livets tråd Detta nummer innehåller Äpplet firar 10 år... s 1 Livets tråd... s 1 Frågor till BHV-enheten... s 2 Röda hund sprids... s 3 Cosmic... s 4 Dokumentation inom soc... s 5 FN:s konvention... s 5 Dietist MBHV... s 6 Lästips... s 7 Fortbildning... s 8 Kontaktuppgifter... s 10 1

2 Frågor till BHV-enheten BVC-sjuksköterska: Fick en fråga idag från en mamma som undrar hur länge man kan ha vatten i en dunk. Hur länge är det färsk? De har för höga flor halter i vattnet och har hämtat kommunal vatten. Sandra Jörgensen, livsmedelsinspektör, Miljöförvaltningen, Karlstads kommun: Om vattnet förvaras mörkt och svalt så bör det hålla sig fräscht i minst en vecka. Det är dock viktigt att kärlet som används är tillräckligt rent. BVC-sjuksköterska: Ett syskonpar som tidigare var asylplacerade här i Värmland och blev tillbakaskickade till sin mors hemland Ryssland och är nu tillbaka och har fått perm uppehållstillstånd. Barnen då de blev utskickade var 11 mån och drygt 2 år. Vad jag ser i Svevac är att barnen som nu är 2 år och 8 mån resp 3 år och 11 mån ej har fått MMR men det är ju bara att ge. Men barnet som var 11 mån då de reste till Ryssland har ej fått sin 3:e inf hexa. Räcker det att ge den 3:e nu i samband med MMR? De har bägge fått BCG, enl mor. Stora barnet i Sverige och det mindre i Ryssland. Staffan Skogar: Ja du kan komplettera med 3.e dosen till ena barnet(6-valent vaccin+ synflorix) och du kan ge alla sprutor samtidigt eller vänta någon vecka att ge MPR om det blir många stick. 4e dosen efter 3 år. Vad som dock kan behöva göras är en ny hälsoundersökning om de varit i Ryssland under längre tid. BVC-sjuksköteska: Prematura tvillingarna har nu blivit utskrivna och jag skrev in dem på BVC igår. De är ca 6 veckor nu. Det borde väl vara så att 1-månaders kontroll görs när de skulle varit 1 månad efter beräknad förlossning. Nu tänker jag utveckling, blick, leende mm.?? Tacksam för riktlinjer. Staffan Skogar: Prematura barn ska undersökas vid ordinarie tillfällen som räknas efter barnets födelse. Detta kommer då att medföra att barnen inte behöver ha utvecklat de färdigheter som annars mäts vid nyckelåldrarna. Så en månaderskontrollen kan du väl göra så fort du kan på detta barn som nu var sex veckor. Tillväxten kompenseras i kurvan. Prematura barn under v 32 följs upp rutinmässigt på barnkliniken under 4 tillfällen. Jag och Cristina har pratat om detta och jag tycker att vi ska ta upp ämnet på ett utbildningstillfälle. BVC-sjuksköterska: Jag har idag 25/7 vaccinerat ett barn med infanrix hexa + synflorix. Mamma berättade sedan att hon hade fått vaccin mot rotavirus, senaste dosen 23/7. Hon hade fått med sig av personalen på vaccinationscentrum att dessa vaccinationer inte hade någon betydelse i förhållande till varandra. Jag läste sedan i rikshandboken att det bör gå 4 veckor mellan att man fått vaccin mot rotavirus tills man får DTP-Polio-Hib/Hepatit B. Kan inte utläsa något om detta i FASS. Vad anser du? Hur ska jag gå tillväga fortsättningsvis? Staffan Skogar: Rotavaccin är levande vaccin och det är grunden till att man bör vänta 4 veckor mellan vaccinerna om rota ges först. Dock kan de ges samtidigt men detta är svårt att genomföra då rotavaccineringen sker på vaccinationscentrum. Rotavaccin ges i 2 eller 3 doser (I Värmland 2 doser, upphandlat) och de ska ges innan v 26 så det kan krocka med dos ett och två. Ingen fara skedd vad gäller det aktuella barnet. Rotavaccinering har hittills varit en liten artikel så problemet har ej uppkommit tidigare. Jag kommer att ha en dialog med vaccinationscentrum om detta. Om barnet ska ha en ytterligare dos så planera in så att det blir korrekta intervall. BVC-sjuksköterska: Har en fam från Afghanistan som kom till Sverige 15/ där minsta barnet som är 5 månader och fått 2 vacc i arm och en per os, det större barnet 1år och 9 mån fått flera vacc och senaste i feb Barnen är födda i Grekland och fått sina vacc där enl HUS av asylsköt 8/6. Hur går jag till väga? Troligt att det större barnet har fått sina grund vacc, men med det mindre vet jag inte vacc intervall och vad man ger när i Grekland. Kan du hjälpa mig med det. Fam har en tid hos mig redan på onsd 8/8. Staffan Skogar: Det är viktigt att veta om familjen varit i Grekland under hela barnens liv eller om vaccination påbörjades i Afghanistan. Ofta finns det dokumentation på detta. Om barnen varit i Grekland och följt deras schema så skulle det minsta barnet ha fått 2 doser av hexa samt pneumokocker. Du kan då komplettera med en dos hexa plus synflorix och därefter fortsätta som vanligt vid 1år. BCG? Detta borde ha kollats vid hälsoundersökning och om barnet inte är vaccinerat bör detta göras (dock först PPD och rtg). Oralt vaccin verkar konstigt då oralt poliovaccin inte ges i Grekland. Det större barnet är troligen färdigvaccinerat om det gäller samma för det barnet att det varit i Grekland. Kolla dock om barnet fått vaccin vid månader då ges både MPR och booster hexa i Grekland. BCG samma som ovan. Barnen bör läkarundersökas och om er läkare känner sig osäker kan du remittera till barnmott 2

3 BVC-sjuksköterska: Har en svensk familj som fick sitt första barn, en pojke, i slutet på mars. Pojken är nu ca 5 månader gammal. Föräldrarna, framförallt mamman, är tveksam till våra vaccinationer och önskar ett alternativt vaccinationsprogram. Pojken är än så länge ovaccinerad. Mamman själv är uppvuxen i Järna och är ej vaccinerad efter dåvarande programmet utan fått enstaka vacciner. Mamman har önskemål om att han i nuläget ska få både mot kikhosta och Hib, men vill vänta med polio, difteri och tetanus tills efter året. Jag svarade att det inte finns delade vacciner, men hon kände till att det fanns möjligheter i Stockholm och har undringar om inte detta går att ordna här. Vilken information skall jag ge familjen? Staffan Skogar: Det som finns är Hib separat (Act-Hib), det kan ges med 2 grund doser med 1-2 månadersintervall därefter booster efter 6 mån efter den sista, se rikshandboken. Pertussis finns inte separat utan i övrigt finns ju stelkramp och difteri som separata vacciner. Stockholm har inte andra vacciner än vad vi har hos oss. Det som är värt att notera är att det pågått ett utbrott av Röda hund i år 2012 fall och samtliga smittade hade koppling till Järna där vaccinationstäckningen är lägre än i övriga Sverige. BVC-sjuksköterska: Vi har sett den nya info i Svevac. Vad ställer vi för fråga till föräldrar innan vi reg i Svevac? Ann-Mari Gustavsson, Smittskydd Värmland: Man ska ställa frågan på samma sätt som tidigare. Det som har ändrats i Svevac är om man glömmer att ställa frågan och inte gör något alls är det samtycke. Tidigare var det så att gjorde man inget så samtyckte man inte. Man har gjort en administrativ ändring men för era rutiner ska det inte spela någon roll. Man bör ställa frågan om samtycke aktivt till vederbörande. Isabel Lindgren: Då kan man säga att det har blivit mycket enklare för BVC! Ann-Mari Gustavsson, Smittskydd Värmland: Ja, det har det blivit. Om inte föräldrarna säger aktivt nej, behöver man inte göra något aktivt val utan samtycket är redan ifyllt. Röda hund sprids fortfarande i Järna Smittskydd Stockholm rapporterar nu totalt 47 anmälda fall av röda hund i Järna. Av dessa är 9 vuxna, 19 skolbarn och 19 förskolebarn. Vid samtal med boende i Järna framkommer att flera fortfarande insjuknar. Röda hund hos barn är en mild sjukdom med övre luftvägsbesvär och blekt rödprickigt utslag. Det är viktigt att den som insjuknar i misstänkt röda hund kontaktar primärvården för att få diagnosen verifierad. Röda hund är en allvarlig sjukdom för kvinnor i tidig graviditet. Fosterskador som hörsel-, syn- och hjärnskador ses huvudsakligen till och med graviditetsvecka 12 men framförallt hörselskador hos fostret kan förekomma även om kvinnan insjuknar längre fram i graviditeten. 3

4 Cosmic Text: Isabel Lindgren Journalkopior från förlossningen till BVC Från och med 1 september 2012 slutar förlossningen att skicka journalkopior på nyförlösta barn till BVC (fortsätter som vanligt till de privatdrivna BVC). Ett förlossningsmeddelande med barnets och mammans personnummer kommer att skickas till den BVC man är listad. BVC-sjuksköterskan då själv upp journalen i Cosmic. BVC-läkare Arbetar du som BVC-läkare och ser att en egen behörighet skulle underlätta i ditt arbete kontakta BHV-enheten eller följ instruktionerna som finns i manualen. Journalkopia / arbetskopia Landstingets ledning har beslutat att arbetskopia inte får skrivas ut ur Cosmic - Beslut (LK/050301), för utförligare beskrivning v g se Vårdrutin Cambio Cosmic Allmänmedicin. Inför hembesöket och/eller vid överföring av journalhandlingar från Cosmic till Profdoc/Swedestar kan en journalkopia dras ut. Markera i rullisten ditt namn och skriv i kommentarsrutan ex: Inför hembesök till familjen alt journalöverföring till Profdoc/Swedestar När informationen har givits vid hembesöket och uppgifterna är överförda till Profdoc/Swedestar, kan denna journalkopia strimlas. 4

5 Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten Barn har rätt att komma till tals inför beslut inom socialtjänsten. Deras erfarenhet och vilja ska dokumenteras lika tydligt som andras. Vägledningen visar hur den sociala barnavården och familjerätten kan gå tillväga för att dokumentera och synliggöra barnets bästa. Sammanfattning Socialtjänsten har på senare år utvecklat sitt arbete vad gäller att samtala med barn och ungdomar. Lika viktigt som att prata med barnet är att dokumentera barns och ungdomars beskrivningar, uppfattningar och vilja när det rör arbete med att stärka deras ställning. Häri ingår också att utreda, redovisa och beakta barnets bästa i alla beslut som berör barnet. Barn har rätt att säga vad de tycker och vuxna ska lyssna på vad barn har att berätta. Att så har skett ska märkas och göras konkret i dokumentationen. Ladda ner och ta del av dokumentationen: FN:s konvention om barnets rättigheter Viktiga regler: De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar. Det finns 54 olika artiklar. Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några artiklar som är bra att läsa först och att komma ihåg. I artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns viktiga regler. När du läser de andra artiklarna ska du tänka på vad som står i de här artiklarna. Artikel 12: handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet. Det kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var barnet ska bo. Då ska domstolen fråga både mamman, pappan och barnet hur det vill ha det. Det kan också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar. 5

6 Kontakt med dietist Dietist mödra- och barnhälsovård Matnyttig information Jannette Grahn Vera All strömming är inte nyttig Länken från Livsmedelverket kampanj ligger på dietistsidan. Kampanjen har som syfte att öka kunskapen om PCB och dioxin som finns i strömming och andra fiskar som kan påverka hälsan negativt hos barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande mammor. Läs mer på hemsidan (Livlinan). Bly i viltkött I länken nedan kan ni läsa informationen från Livsmedelsverket gällande bly i viltkött och rekommendationer för kvinnor som planerar bli gravida, gravida och barn. Frågor till dietist BVC- sjuksköterska: Var är anledningen till att senarelägga smakportionerna till 6 mån? Jag behöver ett bra argument till alla som frågar! Dietist: Den viktigaste anledningen till att senarelägga matintroduktionen är att bröstmjölken (med vissa undantag) täcker alla näringsmässiga behov ett spädbarn har fram tills de är sex månader (förutom D-vitamin). Det finns inga medicinska skäl (eller vinster för barnet) varken ur nutritionssynpunkt eller ur motoriks- och psykologisk utvecklingssynpunkt att börja tidigare än sex månader med matintroduktion. Vetenskapliga belägg för detta har tagits fram genom mångårig forskning. Forskningen och vetenskapen stödjer även att amningen fram till sex månader minskar risken för magtarminfektioner (även i länder som Sverige), öroninfektioner, övervikt och fetma i vuxen åldern samt högt blodtryck i vuxen åldern. 6

7 Lästips - i samarbete med sjukhusbiblioteket CSK Forsberg, Jessika & Rosqvist, Åsa Babytecken En lättillgänglig bok om att teckna för små barn. Boken är tänkt att stimulera nyblivna föräldrar att teckna med sina små barn som ett stöd för språkutveckling, men också som ett sätt att tidigt kommunicera då barn kan teckna tidigare än de kan tala. Moore-Mallinos, Jennifer När mamma och pappa flyttade isär Huvudbudskapet i boken är att det inte är ditt (barnets) fel om dina föräldrar flyttar isär. Nelly bor i en helt vanlig familj som har det bra, men plötsligt börjar föräldrarna bråka med varandra. Nellys pappa flyttar och Nelly börjar fundera på om det kanske är hennes fel att de inte längre är en familj. Boken vill ge barn och vuxna en utgångspunkt för samtal kring vad en skilsmässa innebär. Nordlund, Lena & Wandrell, Karin Ett barn fattas mig En bok för den som drabbats av den stora sorgen att mista ett barn i cancer. Den är tänkt att fungera som ett stöd genom hela processen från beskedet, genom begravningen och det fortsatta livet. Utgiven av Barncancerfonden. Rørvik, Bjørn F. & Moursund, Gry Bockarna Bruse på badhuset Berättelsen börjar som sagan om bockarna Bruse som går till vallen för att äta sig feta, men innan bron ser de en vägskylt till badhuset. Mellanbocken vill sticka dit istället för det är så tråkigt på vallen. Då slipper de gå över bron för det är så läskigt med trollet, tycker minsta bocken. Skildringen i de stora färgstarka illustrationerna av bockarnas badhusbesök lockar till många skratt. Men när det rasande vilda trollet gör entré byggs spänningen upp. Scheffler, Alex Den stora ballongen (Max och Maja) Max har fått en ballong. Den är röd och fin och Max tycker väldigt mycket om den. Han visar den för Maja men så händer något hemskt. Ballongen flyger iväg, fastnar i ett träd och spricker. Max blir väldigt, väldigt ledsen. Men då kommer Maja på ett sätt att göra Max glad igen - de kan blåsa såpbubblor istället. 7

8 Fortbildning Fortbildning/utbildning som annonseras i Lilla Livet stödjs av BHV-enheten. Utbildning som är markerad med är obligatorisk * * Fortbildningsdagar för BVC-personal på Loka Brunn 3 4 oktober 2012 Barnhälsovårdsenheten i Värmland bjuder in till fortbildningsdagar på Loka Brunn med aktuella ämnen under två dagar. Inbjudan och program har skickats ut och finns på hemsidan. Anders Olsson, simmaren och flerfaldig medaljör i Paralympics kommer och föreläser under rubriken Det finns ingen gräns. * Amningsfortbildning för hela vårdkedjan Amningsfortbildning för hela vårdkedjan kommer att ske i slutet av året och Richtersalen är bokad för följande tillfällen: Vecka 41: 11/10 & 12/10 Vecka 43: 25/10 & 26/10 Vecka 45: 6/11 & 7/11 Vecka 49: 3/12 & 4/12 Vid varje fortbildningstillfälle kommer cirka 40 deltagare blandas från barnkliniken, kvinnokliniken, BMM och BVC och fördelningen av datum har skickats ut. Personal från Medela kommer att hålla i fortbildningen. //Livets tråd Flerspråkighet när andraspråket dröjer Föreläsningen kommer att ta upp typisk flerspråkig utveckling och hur språklig socialisation kan skilja sig mellan olika kulturer. Vad kan man göra i förskola och skola för att stödja barnens språkutveckling? Vad bör man tänka på vid bedömning och intervention när det gäller flerspråkiga barn med språkstörning? Tid: Anmälan: Via Region Värmlands hemsida Nätverksträff för verksamma på familjecentralerna i Värmland den 28 november Kontaktperson: Anna Bodin - Inbjudan kommer Avslutningsföreläsning för Staffan Janson den 14 december 2012 Allmänmedicin inbjuds till en avslutningsföreläsningsdag för Staffan Janson på KAU. Ämnet är Folkhälsovetenskap, med barn i fokus. 8

9 Motiverande Samtal (MI) ett förhållningssätt och ett verktyg att hjälpa en människa till förändring på hennes villkor MI är en av metoderna som Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderar för att vi ska få samtal med bättre kvalitet för att underlätta/stödja förändring av tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. * Vid utbildningstillfällena framhålls att MI kan användas till alla slags förändringar, till exempel till ökad följsamhet vid läkemedelsbehandling. I utbildningen ingår teori och framför allt praktiska övningar. Information och anmälan till grundkurs i Motiverande Samtal hösten 2012 finns på Livlinan Annika Sundelin Utbildningsplan Hygien i förskolan 2012/2013 Grundutbildning: 13/ Plats: Deje, lokal: Dömle Herrgård Hagfors, Munkfors, Forshaga, Torsby och Sunne Fortbildning Hygienutbildning Hygienutbildning för förskolor och BVCsjuksköterskor för hösten Se inbjudan. Anmälan till Smittskydd i Värmland. Cristina Gillå 20/ Plats: Karlstad, lokal: Karolinen Säffle, Årjäng, Arvika, Eda, Kristinehamn, Storfors och Filipstad Uppföljningsmöten: 27/ Plats: Karlstad, lokal: besked senare. Hygienombud från Hammarö, Kil, (Forshaga) och Grums. Gick grundutbildningen 3/5. Hygienombud som går grundutbildningen i september kommer att bjudas in att delta i uppföljningsträff våren

10 Lilla LiV:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare Lena Granath, MBHV-psykolog Jannette Grahn Vera, MBHV dietist Isabel Lindgren, assistent Adress till BHV-enheten: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad Tel e-post: Adress till MBHV-psykolog Psykologmottagningen för MBHV Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 Adress till Föräldrastödsenheten Föräldrastödsenheten Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 10

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Solskydd och barn Hur skyddar vi oss och våra barn på

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll

Läs mer

Årliga BHV-statistiken

Årliga BHV-statistiken Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer två 2012 Detta nummer innehåller Till alla BVC-sjuksköterskor i

Läs mer

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Vaccinations- ordination Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Målsättning Skydd mot sjukdomen för den enskilde Begränsa spridning i samhället Förebygga allvarlig sjukdom minska sequele minska

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer ett 1 INNEHÅLL: Nya vaccinationsregistret s 3 Sockerlösning

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år 1 Tratten december 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Innehåll Tusen tack alla mödrahälsovårdsarbetare s 03 Viktpärmen

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk...

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram Vaccinationsbehov hos asylsökande Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram eva.netterlid@folkhalsomyndigheten.se RU KAVA Regeringsuppdrag Kartläggning och analys av behovet av vaccin hos

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Aktuellt perspektiv 2015. I kommunerna, i länet. Seminarium 11 19 20 maj 2016

Aktuellt perspektiv 2015. I kommunerna, i länet. Seminarium 11 19 20 maj 2016 Aktuellt perspektiv 2015 I kommunerna, i länet Seminarium 11 19 20 maj 2016 Indikator Källa Övervikt/fetma, 6 år, %, minska Övervikt/fetma, 10 år, %, minska Barn/ungas psykiska hälsa, index (100 max),

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer tre 1 INNEHÅLL: Framsida: Milla 1 år s 1 TBE 2013

Läs mer

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne 2017 Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Nya Föreskrifter för barnvaccinationsprogrammet och ny Vägledning från

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer tre 2012

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer tre 2012 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer tre 2012 Detta nummer innehåller Ny lag... s 1 Barnfattigdom...

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Gävleborg HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Syfte Att uppmärksamma svårigheter som kan ha betydelse för barnets situation i förskoleklass och skola eller för barnets hälsa och välbefinnande

Läs mer

Solskydd och barn Text: Cristina Gillå

Solskydd och barn Text: Cristina Gillå 1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 4/maj 2011 FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 42 handlar

Läs mer

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 7 / november 2011 Detta nummer innehåller Plötslig spädbarnsdöd

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer sex 2012 Aktuellt på familjecentraler i Värmland Den 24 oktober

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer sex. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer sex. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer sex 1 Innehåll: BARNHÄLSOVÅRDEN VÄRMLAND Polio i

Läs mer

Dokumentera vaccination

Dokumentera vaccination Dokumentera vaccination Klicka på Ordination i journalen, på den ordination vars givna vaccin ska dokumenteras. Klicka i den lilla rutan framför vaccintyp under rubriken Vaccinationer som ingår i ordinationen,

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Hej! Innehåll:

Läs mer

Vaccinationer på BVC

Vaccinationer på BVC Vaccinationer på BVC Nya föreskrifter om vaccination av barn gäller från 1 juni 2016 (HSLF-FS 2016:51) Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Läs mer

Vad händer när vaccin tar slut?

Vad händer när vaccin tar slut? Vad händer när vaccin tar slut? Läkemedel i Skåne 9-10 mars 2016 Mariette Derwig, Barnhälsovårdsöverläkare Helena Isberg Kornfält, Barnhälsovårdsöverläkare Andreas Lövquist, Strategisk inköpare Per Hagstam,

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - November 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - November 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - November 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxhslf Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland September 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 Länktips till BMM o UM Besöksförbud på KK Dagdroppe

Läs mer

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård Vaccinationer inom barnhälsovården Kunskapscentrum barnhälsovård Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar 9 till alla 1 till flickor (HPV) Riktad del hepatit B och Tuberkulos

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 1/februari 2011 Insamling av formulären till språkscreeningen vid

Läs mer

Att uppmärksamma våld i nära relationer

Att uppmärksamma våld i nära relationer Att uppmärksamma våld i nära relationer - ett pilotprojekt inom barnhälsovården i Stockholm Arbetsgrupp 6 BVC-sjuksköterskor Projektledare för Kunskapscentrum för Våld i nära relationer (Stockholms Läns

Läs mer

Tratten, aug. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården

Tratten, aug. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Tratten, aug 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården I detta nummer: Preventivmedelsnyheter s 03-04 Öppen föreläsning HBTQ s 05-06 Information om KUB, Inbjudan amning s 07 Tips från

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer fem. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer fem. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer fem 1 Innehåll: BARNHÄLSOVÅRDEN VÄRMLAND Fortsatt

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Mathias Karlsson, områdeschef

Läs mer

Flyktingdagen Hälsosamtalsprocessen. 2011-03-16 Smittskyddsenheten

Flyktingdagen Hälsosamtalsprocessen. 2011-03-16 Smittskyddsenheten 1 Flyktingdagen Hälsosamtalsprocessen Beviljade uppehållstillstånd i Sverige 2010 Totalt 91 458 Flyktingar 13 % Anhöriginvandrare 27 % Gäststuderande 16 % Arbetskraftsinvandrare 24 % EES avtalet 20 %.

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Rutiner vid begäran om registerutdrag

Rutiner vid begäran om registerutdrag Rutiner vid begäran om registerutdrag Följande rutiner gäller i det fall ett barns vårdnadshavare begär information om de uppgifter som finns lagrade på barnet i Basta. 1. Vårdnadshavaren informeras av

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Ny föreskrift och vägledning

Ny föreskrift och vägledning Ny föreskrift och vägledning Avvikelser ofullständigt vaccinerade Dokumentation, vaccinationsregistret Eva Netterlid Utbildningsdag med inriktning på barnvaccinationsprogrammet Linköping 7 november 2016

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer två 1 INNEHÅLL: Heptatit A s 3 Pågående utbrott

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

Vaccination av barn 131121

Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Lagar, vaccinologi, tidpunkter för doser och dosintervall Vacciner i det nationella programmet; fokus på polio, mässling och BCG Vaccinationer utanför

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 1 Din egen förberedelse

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

TRATTEN. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Augusti 2016

TRATTEN. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Augusti 2016 TRATTEN Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Augusti 2016 Innehåll Cosmic info. Kulturdoulor s 03 Provtagningssstaffetten pågår. Abortmottagning

Läs mer

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VAD SÄGER LANDSTINGET? Ur Hälsoundersökning av vuxna asylsökande och nyanlända invandrare Vaccinationsstatus kontrolleras och alla vuxna erbjuds vaccination

Läs mer

Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder

Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder Vårdcentral Vid behov smittspårning och informera om provsvar. BCG-vaccination vid behov Information om provsvar till Remiss till Folktandvård

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av migranter

Riktlinjer för vaccination av migranter 1(13) Riktlinjer för vaccination av migranter 2015-11-11 Innehåll Sid. Omfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Lagar och andra krav 2 Ansvar och befogenheter 2 Beskrivning genomförande vaccination barn 0-17

Läs mer

Inplanerad semester. Bröstpumputhyrningen har flyttat Dagdroppe Utbildning i kondomkunskap Riktlinjer för STI finns nu på liv.se

Inplanerad semester. Bröstpumputhyrningen har flyttat Dagdroppe Utbildning i kondomkunskap Riktlinjer för STI finns nu på liv.se Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Juni 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 Inplanerad semester Nya öppettider på bilbarnsstolsuthyrningen på CSK Bröstpumputhyrningen

Läs mer

Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn

Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn 2016 Januari 19 Leif Ekholm BHV-öl Vaccination av till Sverige inflyttade barn Rikshandboken Barnhälsovård inkl Elevhälsan! NVP kan variera inom enskilda

Läs mer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och Grundavgift Vaccin kostnad lunginflammation Grundavgiften vid vaccinering 1 kr enligt prislista Influensavaccin 1 kr enligt

Läs mer

SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter. Vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter. Vaccination av barn. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:22 (M) Föreskrifter Vaccination av barn Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

Hej! Jannette Grahn Vera heter jag och är sedan 1 september Mödraoch Barnhälsovårdsenhetens dietist.

Hej! Jannette Grahn Vera heter jag och är sedan 1 september Mödraoch Barnhälsovårdsenhetens dietist. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 6/oktober 2011 Detta nummer innehåller BVC-turné... s 1 Dietist

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet Det svenska Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovård Det svenska Sammanfattning Vad ingår i det nationella Nationellt vaccinationsregister Nya rutiner för BCG och hepatit B Vilka barnvaccinationer

Läs mer

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga.

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga. Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga Ann Sofie Cavefors 22 okt 2013 Vaccinationer räddar 3 miljoner liv årligen

Läs mer

Faktamaterial om barn och ungdomar

Faktamaterial om barn och ungdomar BARN OCH UNGDOM -6 Faktamaterial om barn och ungdomar Tidigare har folkhälsoenheten inom sekretariatet som faktaunderlag till hälso- och sjukvårdsberedningarna tagit fram dokumentet Allmänt om hälsan hos

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - april 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - april 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - april 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland April 2012 sid 2 Kvinnokliniken informerar inför sommaren 2012 Broschyren "råd om mat till dej som är gravid" Nytt telefonnummer till

Läs mer

TRATTEN. Innehåll. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj/juni 2017

TRATTEN. Innehåll. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj/juni 2017 TRATTEN Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj/juni 2017 Innehåll EPDS-screening s 03 Vaginal- och cervixpessar s 03 Utbildningsfilm om

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - augusti 2017

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - augusti 2017 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - augusti 2017 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

2015-01-27. Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se. Upphandling 2015. Under 5 mortality rate 1990-2013

2015-01-27. Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se. Upphandling 2015. Under 5 mortality rate 1990-2013 Upphandling 2015 Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se Pneumokocker MPR DTaP-IPV (4-val.) DTaP-IPV-Hib (5-val.) DTaP-IPV-Hib-HBV (6-val.) Hepatit B HPV dtap Överprövning

Läs mer

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn SMI-dag 051012 Rose-Marie.Carlsson@smi.ki.se Avvikelser från vaccinationsprogrammet 1. Vad har eleven fått hittills? 2. Vad fattas jämfört vaccinationsprogrammet?

Läs mer

2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect.

2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect. Vaccination av till Sverige inflyttade barn Bedömning av vaccinationstatus: Uppgifter från förälder ev Hälsokort med? följt hemlandets vaccinations policy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år.

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. 2016-02-18 Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. Målsättningen för det nationella barnvaccinationsprogrammet är att alla barn i Sverige ska ha skydd mot difteri,

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Mars 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 Öppen mottagning på BMM Gripen Meddelande från fertilitetsmottagningen Riktlinje

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - Februari 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - Februari 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - Februari 2016 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Martina Karlsson VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115006HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA December 2013 Nr 2 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Influensa Särskild vaccinationsinsats mot polio Tetanus Reviderade smittskyddsblad - hiv Folkhälsomyndighet 2014 Säsongsinfluensan

Läs mer

Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Tanja Eklund

Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Tanja Eklund Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Tanja Eklund I detta nummer: Hälsa från Frykenstrand s 03 Rapport centraliserad smittspårning s 04 Inbjudan nätverksträff CCC 20 nov s 05 Info insända

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

Aktuellt perspektiv 2014. I kommunerna, i länet. Seminarium 9

Aktuellt perspektiv 2014. I kommunerna, i länet. Seminarium 9 Aktuellt perspektiv 2014 I na, i länet Seminarium 9 Indikator Källa Övervikt/fetma, 6 år, %, minska Övervikt/fetma, 10 år, %, minska Barn/ungas psykiska hälsa, index (100 max), åk 4, 7 och 1 gym, nå 100

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - okt 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - okt 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - okt 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: BHV-enhetens

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2012. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 21. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2012. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 21. Innehåll BHV-Nytt Nr 4, dec 2012 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 21 Innehåll Julhälsning sid 2 Ögon- och synundersökningar på BVC sid 3 1177:s BVC-app för föräldrar,

Läs mer

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer.

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer. 1 (9) Alkohol och Tobak Allergi Allmänt barn Barnsäkerhet För BVC - Blanketter Manualer för BVC-sjuksköterskor Mat Språk Sömn Vaccinationer Övrigt 2 (9) Alkohol och Tobak (åter register) Barns tankar om

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr 2 2012. Handhygienens dag 4 maj, läs mer på sidan 5

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr 2 2012. Handhygienens dag 4 maj, läs mer på sidan 5 Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr 2 2012 Handhygienens dag 4 maj, läs mer på sidan 5 Innehåll Följsamhetsmätning till basala hygienrutiner 2 Gonorré ökar 2-3 Bra resultat i PPM-VRI 3 Infektionsverktyget

Läs mer

Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB)

Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB) Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB) - Läkarundersökning, tandläkarundersökning samt former för samarbete med barn-

Läs mer

TRATTEN. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016

TRATTEN. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016 TRATTEN Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016 Innehåll Info från KSV, Rev rutin/diagnoser, Kvinnlig könsstympning - handbok, s 03

Läs mer

Hälsoundersökningar av barn från andra länder

Hälsoundersökningar av barn från andra länder Hälsoundersökningar av barn från andra länder Bakgrund Avgiftsfri hälso- och sjukvård Hälsoundersökning för nyanlända barn till Sverige Behov och om fattning kan variera Om möjligt före skolstart Målgrupp

Läs mer

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/stramaansvariga 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Mässling? kontakta infektionsklinik direkt Luftburen smitta,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland December 2011 God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla från Mödrahälsovårdsenheten Margareta Gunilla Eva Lena 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

TRATTEN. Innehåll. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland April 2017

TRATTEN. Innehåll. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland April 2017 TRATTEN Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland April 2017 Innehåll Kostråd vid illamående under graviditet - på olika språk s 03 Film om fruktsamhet

Läs mer