BHV-Nytt. Nr 2, juni Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll"

Transkript

1 BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest 2 ½ år och 2 ½-årsbesöket sid 4 Amningsstöd på BVC sid 4 Semester på BHV-enheten sid 4 Hörselundersökning på nyinvandrade sid 5 Flera nya barnvacciner sid 5 Hälsosamma solvanor sid 6 Utbildning hösten 2015 sid 6 Barnkonventionen sid 6

2 Kära medarbetare på BVC! Den 1 maj 2015 började jag som Barnhälsovårdsöverläkare i Västmanland och här kommer en liten presentation av mig själv. Jag är född och uppvuxen i Västerås. Läkarlinjen läste jag i Stockholm och sedan flyttade jag tillbaka till Västerås 1997 för att göra AT. Innan jag började min AT, forskade jag några månader i Sydney, Australien. Jag har en del av mina rötter där eftersom min pappa är från Australien och familjen har varit på besök där flera gånger. Efter AT jobbade jag ett år på barnkliniken på Huddinge sjukhus innan jag började på barnkliniken i Västerås år Samma år gifte jag mig med min man och vi har tre fina barn ihop som är 7, 11 och 13 år, så fritiden är fylld av roliga aktiviteter. På barnkliniken har jag jobbat mycket med barn som har mag- och tarmbesvär. Jag har också varit studierektor för ST-läkarna; handledning och utbildning är viktigt! Nu är jag ansvarig för Ätteamet på barnkliniken där jag tillsammans med dietist och logoped jobbar med små barn med matsvårigheter. Jag är också ansvarig för barnklinikens Överviktsteam, så mitt arbete där handlar mycket om mat och näring. Det senaste året har jag arbetat både inom primärvården och på barnkliniken. Jag har jobbat som barnläkare på Oxbacken och har fortfarande en koppling till Oxbackens vårdcentral där jag är teamledare för ett projekt. Projektet innebär att en utbildningsvårdcentral ska skapas för att kompletteringsutbilda läkare som har studerat utomlands. Jag har tjänstgjort på flera BVC och därför känner jag igen många av er. Mina erfarenheter från primärvården är mycket värdefulla och positiva att ha med i bagaget när jag nu kliver på tjänsten som barnhälsovårdsöverläkare. Jag har smygjobbat lite med som jag efterträder och som är en fantastisk förebild! Kerstin har tillsammans med Eva Söderqvist, Karita Törnros och Frida Dahlbäck jobbat som ett gediget team, så det känns tryggt att ta över rollen som barnhälsovårdsöverläkare. Vi kommer att fortsätta med samma agenda som tidigare med bra inarbetade utbildningar, som till exempel internatet i Ramnäs. Rundresor till alla BVC har slutförts för i år och det har varit roligt att se era fina BVC-verksamheter plus att få hälsa på er. Jag jobbar in mig på vaccindelen som förstås är stor och omfattande, men viktig. Min förhoppning är att vi under de närmaste åren kan utveckla Barnhälsovården med nya idéer, teman och projekt. Ni gör ett fantastiskt viktigt arbete som jag vill stödja och utveckla! Hoppas ni alla får en varm och skön sommar! Vänliga hälsningar Christina Lockley 2

3 Många fall av kikhosta under 2014 Folkhälsomyndigheten har skickat ut information om att kikhostan har ökat och allt fler spädbarn insjuknat under 2014 och början av Tidigare rapporterades fall av kikhosta per år i Sverige, av dessa var spädbarn. Under 2014 ökade antalet anmälningar till 703 anmälda fall, varav 121 spädbarn. Av dessa var 116 yngre än 6 månader, och två barn avled. Under januari till februari 2015 har 159 fall diagnostiserats, varav 25 spädbarn, 17 yngre än tre månader och sex barn under en månad. Därefter verkar antalet kikhostefall ha minskat, men ligger fortfarande högre än tidigare år. I Västmanland diagnostiserades 9 fall under hösten 2014, 6 av dem var spädbarn. Under januari till februari 4 fall varav ett spädbarn. De som drabbas allvarligast är framför allt barn under 6 månader som inte hunnit få skydd av sina första två vaccinomgångar. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på misstänkt kikhosta i omgivningen strax innan barns födelse och under första halvåret. Även om man är vaccinerad eller haft sjukdomen kan man bli sjuk, men ofta då med lite lindrigare symtom. Bland spädbarn och individer med spädbarnskontakt som har långvarig hosta, även om inte kikningar förekommer, ska prov tas för kikhosta, helst med PCR-teknik som ger snabbt svar och är positiv de första 3-4 veckorna. Efter tre veckors hosta får man förlita sig på serologi för diagnostik. Antibiotika Ett barn under 6 månader som misstänks varit utsatt för smitta behandlas profylaktiskt med antibiotika - oftast erytromycin. Barn under 1 år behandlas om kikhosta är konstaterad eller starkt misstänkt. Vaccinering För att de minsta barnen ska få ett skydd så tidigt som möjligt ska våra vanliga vaccinationer inte fördröjas utan första dosen ges vid 2,5-3 månaders ålder. Gravt prematurfödda barn får ju sin första vaccinomgång som extrados redan vid 2 månaders ålder på barnklinik. Fördjupning: Läkartidningen 37/ Folkhälsomyndigheten 3

4 Språktest 2 ½ år och 2 ½-årsbesöket Som ett led i det nya Barnhälsovårdsprogrammet ändrar vi vårt språktest från 3 år till ett evidensbaserat språktest vid 2 ½ år och har fokus på barnets språkförståelse. Från och med juli kommer de nya Föräldrafrågorna och Arbetsformuläret att finnas i Länshandboken och vi arbetar på att blanketterna i BHV-journalen i Cosmic ska bytas ut under hösten. Eftersom ni under en period behöver genomföra både 3-årsspråktest (för de barn som redan passerat 2 ½ år) och 2 ½- årsspråktest kan det vara lämpligt att börja med 3-åringarna. Ni får då möjlighet att bekanta er mer med materialet, föräldrafrågorna och arbetsformulären för att successivt övergå till 2 ½- åringarna. Vi är medvetna om att vissa BVC-mottagningar kommer att ha högre arbetsbelastning i samband med införandet av Cosmic. Ni avgör själva om det är möjligt att börja med 2 ½- årsspråktestet under hösten. Vid höstens Ramnäsutbildningar kommer vi att mer konkret gå igenom hur vi tänker kring 2 ½- årsbesöket och teambesöket vid 3 år. Till dess rekommenderar vi att ni gör språktestet och följer upp tillväxt och annat allmänt kring barnets hälsosituation vid 2 ½-årsbesöket. Eva Söderqvist Amningsstöd på BVC Jag vill uppmärksamma er på att Amningskapitlet i Rikshandboken är uppdaterat. För er som ännu inte sett det så rekommenderar jag att ni tar del av det. Där finns en Amningsguide som vägledning i processen att stödja mamman att amma så länge hon önskar. Avsnittet Amning i praktiken ger bra tips på vad du som BVCsjuksköterska kan göra, beskriver barnets signal-, sök- och sugfas och det finns bilder på rätt läge och tag runt bröstet. Ytterligare avsnitt är Amning den första tiden, Att upprätthålla amningen (där pappan/partnerns viktiga roll betonas) och Bröstkomplikationer. Alla avsnitt innehåller tips på vad du som BVC-sjuksköterska kan göra. Vi får anledning att fördjupa oss mer kring amning på Ramnäsdagarna i höst. Eva Söderqvist Semester på BHV-enheten sommaren 2015 Christina Lockley 22/6-28/8 (inkl. föräldraledighet) Eva Söderqvist 22/6-24/7 Frida Dahlbäck 17/7-18/8 (kurs 6/7-16/7) Karita Törnros 25/6-24/7 4

5 Hörselundersökning på nyinvandrade I BHV-Nytt 4/2014 skrev vi att även Västmanland nu följer Rikshandboken vad det gäller hörselundersökningar. Länshandbokens hörselkapitel är alltså borttaget. Efter frågor från några uppmärksamma BVC-sjuksköterskor har jag förstått att riktlinjerna för nyinvandrade barn har förändrats när vi gått över till nationella riktlinjer. När det gäller adoptivbarn har instruktionerna länge varit att barn under 4 år ska remitteras till hörcentralen för hörseltest, äldre barn hörseltestas på BVC. Samma sak gäller även andra barn från andra länder. Ur Rikshandboken: Barn som inte är födda i Sverige har med stor sannolikhet inte genomgått hörselbedömning. Nyinvandrade barn ska omgående remitteras till audiologisk avdelning/hörselklinik för hörselundersökning om de är under fyra år, i annat fall ska de utan dröjsmål hörselundersökas via BVC:s försorg. Flera nya barnvacciner Västmanland har sedan 1 juni 2015 gått in i den nationella upphandlingen av barnvacciner. Det innebär att vi byter många vacciner. Som pneumokockvaccin har vi fortfarande Synflorix. Det innebär även fortsättningsvis att barn som kommit inflyttade och fått första dosen med Prevenar 13 bör ha även andra dosen med samma vaccin som får rekvireras från Pfizer. Boosterdosen vid 1 år ges med Synflorix. För andra vacciner har fabrikatet inte samma betydelse, utan vi kan byta när som helst till upphandlat vaccin. Från 1 juni 2015 och till 31 december 2016 har vi följande vacciner: DTP-polio+Hib DTP-polio+Hib+hepatit B Pneumokockvaccin, barn MPR DTP-polio Hepatit B, vuxna Hepatit B, barn Infanrix-polio+Hib Infanrix hexa Synflorix Priorix Tetravac HBVAXPRO 10 mikrogram HBVAXPRO 5 mikrogram Information om beställningar och priser har skickats ut till vårdcentraler och till Barn- och Ungdomskliniken den 15 april

6 Hälsosamma solvanor Viktigt att tänka på för alla, men framförallt kring barnen: Timmarna mellan klockan 11 och 15 är solen som allra starkast. Då är det extra viktigt att skydda barnets känsliga hud från skadliga strålar. Det gör du bäst genom att: Skydda hud och ögon med täckande kläder, solhatt och solglasögon. Använda solkräm med minst skyddsfaktor 30, och smörj ofta. Inte utsätta barn under 1 år för direkt solljus sök skugga! Utbildning hösten sept, 24 sept Att växa som föräldragruppsledare och Anmälan via Lärcentrum. Observera att kursen omfattar tre tillfällen; 19 okt, e m två heldagar och uppföljning en halv dag. 7-8 okt eller Ramnäsinternat okt Anmälan via Lärcentrum. november Nätverksträffar 10, 11, 16, 18 Höstens nätverksträffar för sjuksköterskor på BVC, Eva-träffar, eller 23 går alla av stapeln på BHV-enheten i Västerås, kl. 13:30-16:30. Inbjudan kommer nov MI-utbildning Två heldagar med fokus på tobak och övervikt. Anmälan via Lärcentrum. Mänskliga rättigheter/barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Artikel 17 handlar om att barnet har rätt att läsa bra tidningar och böcker och få information på annat sätt, till exempel radio, TV och Internet. Länderna ska ha lagar som skyddar barnet mot filmer och texter som kan skada barnet. 6

7 Redaktionsmedlemmarna för BHV-Nytt Christina Lockley Barnhälsovårdsöverläkare e-post: Eva Söderqvist Vårdutvecklare e-post: Karita Törnros Teamsekreterare e-post: Frida Dahlbäck Psykologkonsult e-post: f d Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovårdsenheten, Ingång 2, plan 12, Västmanlands sjukhus Västerås Västerås Vi på BHV-enheten önskar er alla en riktigt fin sommar! 7

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2014. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 23. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2014. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 23. Innehåll BHV-Nytt Nr 4, dec 2014 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 23 Innehåll Julhälsning sid 2 Glutenintroduktion sid 3 Framtida vacciner sid 3 Ersättning för

Läs mer

Kikhosta- smittspårning

Kikhosta- smittspårning Kikhosta- smittspårning 25 26 oktober 2016 Agneta Midendal Smittskyddssjuksköterska Inledning Sedan Sverige återinförde barnvaccination mot kikhosta 1996 har insjuknandet minskat kraftigt. (uppehåll 1979-1996)

Läs mer

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015 Månadsbladet nr 5, maj 2015 KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B I samband med bristen på Pentavac-vaccin har många BVC i länet sedan flera månader använt Infanrix-hexa för alla barn under det första

Läs mer

Vaccinationer på BVC

Vaccinationer på BVC Vaccinationer på BVC Nya föreskrifter om vaccination av barn gäller från 1 juni 2016 (HSLF-FS 2016:51) Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 4, dec 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Julhälsning sid 2 Dags för lyxlivets inträde sid 3 Vacciner aktuellt läge sid 4 Kikhosta

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2013. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2013. Innehåll BHV-Nytt Nr 1, mars 2013 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 22 Innehåll Intramuskulära vaccinationer till förskolebarn, sid 2 Nytt PM för Hälsoundersökning

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 3, okt 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 3, okt 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 3, okt 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Vaccinbrist sid 2 Nya Barnhälsovårdsprogrammet aktuellt läge sid 3 Arsenik i ris

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 3, oktober 2007. Innehåll. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 16

BHV-Nytt. Nr 3, oktober 2007. Innehåll. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 16 BHV-Nytt Nr 3, oktober 2007 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 16 Innehåll Samarbetet med sociala myndigheter sid 2 Vaccinering mot pneumokocker sid 3 Nationellt

Läs mer

Rutiner vid begäran om registerutdrag

Rutiner vid begäran om registerutdrag Rutiner vid begäran om registerutdrag Följande rutiner gäller i det fall ett barns vårdnadshavare begär information om de uppgifter som finns lagrade på barnet i Basta. 1. Vårdnadshavaren informeras av

Läs mer

Årsrapport BARNHÄLSOVÅRDEN

Årsrapport BARNHÄLSOVÅRDEN Årsrapport BARNHÄLSOVÅRDEN 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning. 2 Barnhälsovårdsarbete 3 Barnhälsovården i Västmanland 2015 3 Statistik.. 4 Inskrivna barn 4 Rökning. 4 Amning. 5 Vaccinationer 6 Samarbete

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2016. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 25. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2016. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 25. Innehåll BHV-Nytt Nr 1, mars 2016 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 25 Innehåll Presentation Karin Almén Åberg sid 2 Barnkonventionsdagen, sid 3 Alla barns rätt,

Läs mer

Vaccinationsfall, barnhälsovården FACIT

Vaccinationsfall, barnhälsovården FACIT Vaccinationsfall, barnhälsovården 2017-01-26 FACIT 1. Vera- Adoptivbarn från Indien, 18 månader. Barnhem, goda förhållanden, dokumentation. DTP polio 2,3,4mån Hep B 0,1,6 mån MPR 6 mån BCG födelse- har

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Vad händer när vaccin tar slut?

Vad händer när vaccin tar slut? Vad händer när vaccin tar slut? Läkemedel i Skåne 9-10 mars 2016 Mariette Derwig, Barnhälsovårdsöverläkare Helena Isberg Kornfält, Barnhälsovårdsöverläkare Andreas Lövquist, Strategisk inköpare Per Hagstam,

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2008. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2008. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2008 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 17 Innehåll Jämställt föräldraskap sid 3-4 Förslag till nya råd om alkohol vid amning sid 5

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Mässling och Kikhosta Finns de?

Mässling och Kikhosta Finns de? Mässling och Kikhosta Finns de? Foto: Public Health Image Library Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Mässling Luftburen smitta, mycket smittsamt! Inkubationstid 8-10 dagar (7-12),

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2012. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2012. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2012 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 21 Innehåll Sommartider sid 2 Barnets rätt i familjen och samhället Viktigast av allt, sid 3-4

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

BARNHÄLSOVÅRDEN 2007

BARNHÄLSOVÅRDEN 2007 BARNHÄLSOVÅRDEN 2007 Sammanfattning Under 2007 har det alkoholförebyggande arbetet inom barnhälsovården diskuterats under en heldagsutbildning i Riskbruksprojektet (ett statligt projekt rörande riskbruk

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Månadsbladet. Vill man komma i kontakt med någon annan person på Barnhälsovårdens länsavdelning ringer man som tidigare till respektive person.

Månadsbladet. Vill man komma i kontakt med någon annan person på Barnhälsovårdens länsavdelning ringer man som tidigare till respektive person. Månadsbladet nr 2, februari 2014 NYTT TELEFONNUMMER FÖR BHV SUPPORTFRÅGOR För att öka tillgänglighet gentemot er kommer det från och med den 24 februari att finnas ett telefonnummer som ni kan använda

Läs mer

Ny vaccinupphandling Barnvaccprogr

Ny vaccinupphandling Barnvaccprogr Ny vaccinupphandling Barnvaccprogr - SKL-Kommentus Inköpscentral AB Tidigare regional upphandling Norra regionerna t.o.m. 150228 ELIS - Effektivisering av Läkemedelsupphandling i Samverkan 2011 Effektiviseringsarbete

Läs mer

Grundkurs för smittskydds/stramaansvariga 2017

Grundkurs för smittskydds/stramaansvariga 2017 Grundkurs för smittskydds/stramaansvariga 2017 Smittskyddssjuksköterska Kikhosta/Pertussis Anmälnings- och smittspårningspliktig Kikhosta/pertussis orsakas av Bordetella pertussis Droppsmitta, inkubationstid

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2010. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2010. Innehåll BHV-Nytt Nr 1, mars 2010 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 19 Innehåll Vaccinupphandling, sid 2 Ändrade behandlingsråd vid krupp Barn idag - från SCB,

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2012. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 21. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2012. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 21. Innehåll BHV-Nytt Nr 4, dec 2012 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 21 Innehåll Julhälsning sid 2 Ögon- och synundersökningar på BVC sid 3 1177:s BVC-app för föräldrar,

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2015-05-29 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Vaccinations- ordination Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Målsättning Skydd mot sjukdomen för den enskilde Begränsa spridning i samhället Förebygga allvarlig sjukdom minska sequele minska

Läs mer

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år.

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. 2016-02-18 Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. Målsättningen för det nationella barnvaccinationsprogrammet är att alla barn i Sverige ska ha skydd mot difteri,

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 1, april 2007. Innehåll. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 16

BHV-Nytt. Nr 1, april 2007. Innehåll. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 16 BHV-Nytt Nr 1, april 2007 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 16 Innehåll Minska risken för plötslig spädbarnsdöd sid 3 SIDS-affisch Årsstatistik 2006 för

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år

SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år Hälsobesök vid 2 ½ års ålder följer riktlinjerna i barnhälsovårdens Rikshandbok. Besöket omfattar både den fysiska, psykosociala och språkliga utvecklingen.

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 3, okt 2009. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 3, okt 2009. Innehåll BHV-Nytt Nr 3, okt 2009 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 18 Innehåll Förebyggande arbete med anknytning sid 1 Tips och idéer i Matrutan från Uppsala län

Läs mer

Vaccindagen Dagens Medicin. Peter Iveroth Smittskyddsläkare Region Jönköpings Län

Vaccindagen Dagens Medicin. Peter Iveroth Smittskyddsläkare Region Jönköpings Län Vaccindagen Dagens Medicin Peter Iveroth Smittskyddsläkare Region Jönköpings Län Är användandet av vacciner i Sverige "lagom" stort? Vad, om något, behöver förändras? Hur kan det ske? Nationellt vaccinråd

Läs mer

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne 2017 Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Nya Föreskrifter för barnvaccinationsprogrammet och ny Vägledning från

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 1, mars 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Tack och adjö! sid 2 Ny psykologkonsult i BHV-teamet sid 2 Kränk inte barn på nätet

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård Vaccinationer inom barnhälsovården Kunskapscentrum barnhälsovård Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar 9 till alla 1 till flickor (HPV) Riktad del hepatit B och Tuberkulos

Läs mer

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Månadsblad nr 10-11 november 2017 BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Growth Karlskoga Familjecentral och Vivalla har just avslutat piloten av vår kommande datajournal. Det känns roligt

Läs mer

Hälsoundersökningar av barn från andra länder

Hälsoundersökningar av barn från andra länder Hälsoundersökningar av barn från andra länder Bakgrund Avgiftsfri hälso- och sjukvård Hälsoundersökning för nyanlända barn till Sverige Behov och om fattning kan variera Om möjligt före skolstart Målgrupp

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Gävleborg HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Syfte Att uppmärksamma svårigheter som kan ha betydelse för barnets situation i förskoleklass och skola eller för barnets hälsa och välbefinnande

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 2 (5) 5.5 Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett nationellt fastställt barnhälsovårdsprogram med såväl

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Mathias Karlsson, områdeschef

Läs mer

Följande produkter och förpackningar omfattas av avtalet: Vacciner från Crucell Sweden AB (Distributör: SBL-Vaccin Distribution)

Följande produkter och förpackningar omfattas av avtalet: Vacciner från Crucell Sweden AB (Distributör: SBL-Vaccin Distribution) Tjänsteställe, handläggare D Datum Dnr Sida Dnr Tjänsteställe, handläggare Jeanette Johansson Datum 2013-03-01 Dnr Sida 1 FÖRLÄNGNING AV VACCINAVTAL Sjukhus, läkarmottagningar, vårdcentraler (privata och

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2010. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 19

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2010. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 19 BHV-Nytt Nr 4, dec 2010 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 19 Innehåll Julhälsning sid 2 Läkarbesök vad hör till BVC? sid 3 PKU-provet, Fluorhalter i dricksvattnet,

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Välkomna till BHV-dag

Välkomna till BHV-dag Välkomna till BHV-dag 8.30 8.45 Välkomna! Lisa, Jennie och Anna 8.45-9.15 Vaccinationer & Resultat 2015 Anna 9.15-9.30 Fika 9.30 10.30 Nysvenska barn och mat Anna Strandberg von Essen, dietist BUM ökande

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

BARNHÄLSOVÅRDEN 2013

BARNHÄLSOVÅRDEN 2013 BARNHÄLSOVÅRDEN 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning. 2 Barnhälsovårdsarbete. 3 Barnhälsovården i Västmanland 2013 3 Statistik... 4 Inskrivna barn 4 Hembesök.. 4 EPDS. 5 Amning. 5 Rökning. 6 Vaccinationer...

Läs mer

Rapportering av biverkningar. Vilka biverkningar ska rapporteras? Hur ser biverkningarna ut?

Rapportering av biverkningar. Vilka biverkningar ska rapporteras? Hur ser biverkningarna ut? Hur ser biverkningarna ut? Rapportering av biverkningar http://www.lakemedelsverket.se Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntadebiverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant

Läs mer

Biverkningar vid vaccinationer

Biverkningar vid vaccinationer Biverkningar vid vaccinationer Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntade biverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant som tycks öka i frekvens Sådant som tycks öka i allvarlighetsgrad

Läs mer

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram Vaccinationsbehov hos asylsökande Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram eva.netterlid@folkhalsomyndigheten.se RU KAVA Regeringsuppdrag Kartläggning och analys av behovet av vaccin hos

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2014. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 23. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 1, mars 2014. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 23. Innehåll BHV-Nytt Nr 1, mars 2014 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 23 Innehåll Vaccin mot rotavirus, sid 2 Anafylaxi på BVC i Rikshandboken - ändrat igen Patientinformation

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 1, april 2009. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 1, april 2009. Innehåll BHV-Nytt Nr 1, april 2009 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 18 Innehåll Barn som fått äta fisk tidigt får mindre eksem! sid 2 Nationell Årskonferens för

Läs mer

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga.

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga. Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga Ann Sofie Cavefors 22 okt 2013 Vaccinationer räddar 3 miljoner liv årligen

Läs mer

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/stramaansvariga 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Mässling? kontakta infektionsklinik direkt Luftburen smitta,

Läs mer

Ny föreskrift och vägledning

Ny föreskrift och vägledning Ny föreskrift och vägledning Avvikelser ofullständigt vaccinerade Dokumentation, vaccinationsregistret Eva Netterlid Utbildningsdag med inriktning på barnvaccinationsprogrammet Linköping 7 november 2016

Läs mer

Barnhälsovården. Hälsa Sjukvård Tandvård. Barnhälsovården i Landstinget Halland. Riktlinjer för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring

Barnhälsovården. Hälsa Sjukvård Tandvård. Barnhälsovården i Landstinget Halland. Riktlinjer för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring Hälsa Sjukvård Tandvård Barnhälsovården Barnhälsovården i Landstinget Halland Riktlinjer för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring Förord Det handlar om att främja barns hälsa, trygghet och utveckling

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 4, december 2006. Innehåll. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 15

BHV-Nytt. Nr 4, december 2006. Innehåll. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 15 BHV-Nytt Nr 4, december 2006 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 15 Innehåll Julhälsning sid 3 Tack till BVC i Heby kommun Vaccinationer utanför BVC-programmet

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna.

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. Innehållsförteckning 1. Målsättning...2 2. Barnavårdscentral (BVC)...2

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 3, okt 2014. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 23. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 3, okt 2014. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 23. Innehåll BHV-Nytt Nr 3, okt 2014 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 23 Innehåll Ramnäsdagarna... sid 2 Trygghetscirkeln information om föräldrautbildning sid 3 Barnkonventionen

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm Stockholm, november 2016 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenheten johanna.rubin@sll.se Tel: 08-6161551, Mobil: 072-59937644

Läs mer

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet]

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] I följande avsnitt finns en beskrivning av verksamhetens innehåll och detaljerade anvisningar om vad man kan och bör göra vid de olika besöken på BVC. De ska

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2016-04-11 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Landgren Läkemedelschef 040-675 36 67 maria.landgren@skane.se MOTIONSSVAR Datum 2016-10-21 Dnr 1601849 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Motion. Inför vaccination mot

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vaccination av barn 131121

Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Lagar, vaccinologi, tidpunkter för doser och dosintervall Vacciner i det nationella programmet; fokus på polio, mässling och BCG Vaccinationer utanför

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2009. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2009. Innehåll BHV-Nytt Nr 4, dec 2009 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 18 Innehåll God Jul och Gott Nytt År! sid 2 Barnkonventionen 20 år sid 3 Ny samlad statistik

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Information till föräldrar Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Alla barn som bor i Stockholms län erbjuds kostnadsfri

Läs mer

2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect.

2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect. Vaccination av till Sverige inflyttade barn Bedömning av vaccinationstatus: Uppgifter från förälder ev Hälsokort med? följt hemlandets vaccinations policy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

BHV-bladet. December 2013. Innehåll. Till er Alla! Socialstyrelsens nya råd angående förebyggande av SIDS

BHV-bladet. December 2013. Innehåll. Till er Alla! Socialstyrelsens nya råd angående förebyggande av SIDS BHV-bladet December 2013 Innehåll Till er alla... 1 Socialstyrelsens nya råd angående förebyggande av SIDS... 1 Ändringar i BHVsystem till 2014... 2 Nationell uppföljning av anmälan till Socialtjänsten...

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

Månadsbladet nr 8, augusti 2015. Månadsbladet

Månadsbladet nr 8, augusti 2015. Månadsbladet Månadsbladet nr 8, augusti 2015 ANGÅENDE TILLGÅNG TILL VACCIN I DET ALLMÄNNA VACCINATIONSPROGRAMMET Under sommaren har det varit fortsatta problem med vaccinleveranser. Det fyrvalenta vaccinet (Tetravac

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

Praktik blir statistik. Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne

Praktik blir statistik. Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Praktik blir statistik Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Varför mäta hur barn mår? https://vimeo.com/113712017 Hur kan vi använda statistik

Läs mer

Barnhälsovårdsbladet Skåne Nr

Barnhälsovårdsbladet Skåne Nr Barnhälsovårdsbladet Skåne Nr. 2 2017 Hej alla efter ett par sköna påskdagar! Just nu pågår Europeiska och Världens vaccinationsvecka och Folkhälsomyndigheten informerar extra flitigt om barnvaccinationer.

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2013. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 22. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2013. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 22. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2013 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 22 Innehåll Sommarhälsning sid 2 Barn som uteblir från besök på logopedmottagningen sid 3 Vaccin

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet Det svenska Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovård Det svenska Sammanfattning Vad ingår i det nationella Nationellt vaccinationsregister Nya rutiner för BCG och hepatit B Vilka barnvaccinationer

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Barn och ungdomssjukhuset i Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden 1(6) Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Tuberkulos (tbc) orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och är en av världens

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Fakta om mässling. Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar.

Fakta om mässling. Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar. 1 Fakta om mässling 1. Vad orsakar mässling? Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar. 2. Är mässling farligt? Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

Vaccination av mycket förtidigt födda barn. Innehållsförteckning. Styrande lokalt dokument 1 (7) Status: gällande

Vaccination av mycket förtidigt födda barn. Innehållsförteckning. Styrande lokalt dokument 1 (7) Status: gällande Styrande lokalt dokument 1 (7) Vaccination av mycket förtidigt födda barn Innehållsförteckning Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae B, hepatit B och pneumokocker

Läs mer

Barnhälsovårdsdagarna 2015. Okt 2015 Ann Lindstrand

Barnhälsovårdsdagarna 2015. Okt 2015 Ann Lindstrand Barnhälsovårdsdagarna 2015 Okt 2015 Ann Lindstrand Folkhälsomyndighetens nya ansvar från 1 juli 2015 Ansvaret för att samordna, utveckla och följa upp Smittskyddsarbetet på nationell nivå flyttar till

Läs mer