Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren."

Transkript

1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk... s 1 Frågor till BHV-enheten... s 2 Planeringslistan läkare... s 2 Vacc mot hepatit B... s 3 BCG-vaccin... s 3 Förändrade apotekslev... s 3 Höga halter bly... s 4 Kartläggning... s 4 Förskrivning av inkontinens.. s 4 Dietist mödra- och barnh... s 5 FC-konferensen... s 6 Invigning Åttkantens BVC... s 8 Barnkonventionen... s 8 Lästips... s 9 Fortbildning... s 10 Lilla LiV:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten, LiV Centralsjukhuset Karlstad Tel , fax God Jul & Gott Nytt år hälsar Staffan, Cristina, Lena, Jannette & Isabel Barnhälsovårdsenheten Verksamhetschef i QBUFF informerar Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård har under en tid fått många remisser som varit feladresserade. Det drabbar våra föräldrar och barn. Vi handhar remisser efter remissdatum och för att upprätthålla en säker hantering ber vi er kontrollera vilken adress ni använder när man skickar remiss. Det är också viktigt att det är samma adress på kuvertet som på remissen. Fram till och med vecka 7 år 2012 ska remisser skickas till: Centralsjukhuset Psykologmott för mödra- och barnhälsovård Våxnäsgatan Karlstad Efter vecka 7 år 2012 flyttar psykologmott för mödra- och barnhälsovård och föräldrastödsenheten ihop i gemensamma lokaler och följande adress gäller: Centralsjukhuset Psykologmott för mödra- och barnhälsovård alt FS-enheten Bryggaregatan Karlstad Hälsningar Ing-Marie Knutsson Verksamhetschef Allmänmedicin, QBUFF 1

2 Frågor till BHV-enheten BVC-sjuksköterska: Jag har en fråga angående herpesutslag då jag har en gosse på 14 månader som haft mer eller mindre herpesutslag i 4 månader. Är nu inne i ett skov med blåsor på läpparna, runt munnen och några på näsan. Modern har herpesutslag enstaka gång. Gossen är inte speciellt påverkad av det. Går på förskolan. Man har varit i kontakt med VC och blivit rekommenderad att pröva att smörja med Altargo, som inte haft någon effekt. Finns det något man kan behandla ett så litet barn med? Staffan Skogar: Jag tycker att prov ska tas om det föreligger herpes i första hand. Blåsskrap tas som prov. Behandling med Altargo har ingen effekt mot herpesutslag då detta är beh mot impetigo. Jag tycker att om det är herpes och det är täta besvär så ska du remittera till barnkliniken för bedömning om ev behandling.ofta får barnet en besvärlig infektion vid primärinfektionen med gingivostomatit, men att få recidiverande besvär är mer ovanligt BVC-sjuksköterska: Har ett barn som fyllt 1 år och ska få sin tredje dos Infanrix polio Hib och Synflorix. Vi fick uppgifter att pojken efter senaste vaccinationen vid 5 mån fått 40 graders feber under tre dagar och samtidigt fått utslag på kroppen i form av prickar. Inga andra reaktioner. Ej reagerat likadant efter första vaccinationen. Vår BVC läkare vill ta det säkra före det osäkra och fråga om det kan ha varit en reaktion på vaccinet eller kanske en virusinfektion? Och om vi vågar/får ge nästa vaccin på BVC? Staffan Skogar: Svårt att uttala sig om det är en biverkan eller inte. Skicka dock en biverkansrapport. Jag tycker att du kan ge nästa dos på BVC men du kan dela upp så att det först blir en spruta och efter vecka ger en till. Kolla dock om barnet haft någon allvarlig allergisk reaktion tidigare och då kan saken komma i ett annat läge. BVC-sjuksköterska: Har precis fått frågan om möjligheten att vaccinera mot vattkoppor. Gäller två barn 5,5 och 3,5 år vars bäste kompis fått leukemi och där man valt att vaccinera familjen samt rekommenderat vänner runt om att gör det samma. Hur går vi till väga? Staffan Skogar: De får vända sig till Vårdcentralen i första hand. Tyvärr får de bekosta detta själva trots att det finns en rekommendation att vaccinera personer i omgivningen till barn med leukemi. Varilrix heter det levande vaccinet, 2 doser ska ges med minst 6 v intervall. Användande av planeringslistan vid läkarbesöken Text: Staffan Skogar Rekommendationen från BHV-enheten är att planeringslistan ska användas vid läkarbesöken (Swedestar ej medräknat). Detta för att inte glömma att föra in några journaluppgifter och dels för att förenkla arbetet. En förändring från tidigare är att rökning kommer upp vid varje tillfälle trots att detta ej ska fyllas i annat än vid 18 månaders ålder. Tanken är att då vi ändrade hälsosamtalet till 10 månader ville vi fokusera på rökning vid läkarbesöken då det finns en påvisad preventiv effekt. De mammor som tidigare rökt men som avstått under graviditeten är särskilt viktiga att fånga upp och ge stöd för att de ej ska återuppta rökningen. Vad gäller planeringslistan är dock denna inte statisk utan den ska vara ett hjälpmedel för er och vill ni ha en annan ordning lokalt med t.ex. tillväxt först så går det bra att vidtala sin lokale administratör för att få detta ändrat. Planeringslistan finns i barnhälsovårdsenhetens metodboken. 2

3 Vaccination mot hepatit B Något nationellt beslut om hepatit B vaccination ska ingå i det allmänna programmet till samtliga barn är fortfarande under utredning. Under hösten har vissa landsting gått före och erbjuder nu Hepatit B vaccination till alla barn gratis och det innefattar även landsting som vi upphandlar våra vacciner tillsammans med. Vår planering var att nu från årsskiftet erbjuda vaccination av Hepatit B mot betalning dvs. pris skillnaden mellan infanrixpolio Hib och Infanrix hexa (144 kr /dos som innebär 444 kr för 3 doser, betalning via VC egna rutiner). Om även Värmland ska erbjuda alla barn gratis vaccin mot hepatit B krävs ytterligare ett politiskt beslut och en skrivelse om denna förfrågan kommer att författas. För att värna om det generella uppdrag som BVC har och för att nå en så hög täckningsgrad som möjligt, skulle ett sådant beslut som rör alla barn vara det mest fördelaktiga. I väntan på besked avvaktar vi med att gå ut och informera föräldrarna aktivt om möjligheten att vaccinera mot betalning kan erbjudas. Ett informationsblad om vaccinationen finns dock nu i vår egen metodbok under blanketter och informationsblad och detta kan då delas ut i samband med det första läkarbesöket om frågan ändå uppkommer. Läkarordination krävs dock då detta ligger utanför det ordinarie vaccinationsprogram. BCG vaccin Text: Staffan Skogar Det har varit leveransproblem av BCG- vaccin i slutet av hösten men nu finns en tillfällig lösning då det kommit en leverans av Finskt BCG-vaccin. Förpackningarna är på 1*5 ml mot den vanliga förpackningen som är på 1 ml. Vaccinet har även kort hållbarhet ( ). Förändrade apoteksleveranser av restnoterade vacciner Text: Staffan Skogar Det har förekommit att en vaccinleverans från sjukhusapoteket till BVC gått till spillo då den blev kvarglömd över en helg. För att förbättra säkerheten så ska vacciner levereras till BVC på en utsatt tidpunkt som beslutats i samråd med transsport och respektive VC. Transport har ingen dock ingen möjlighet att direkt lämna över varorna personligen utan rutiner för omhändertagande ska vara uppgjorda lokalt. Problem har uppstått då restnoterade varor skickats ut dagar som ej är de ordinarie och därför görs nu förändringen att även restnoterade varor skickas ut på den ordinarie leveransdagen. Om BVC vill få en tidigare leverans så är detta naturligtvis tillåtet efter kontakt med sjukhusapoteket. 3

4 Fortsatt höga halter bly i elektriska leksaker Kemikalieinspektionen har under 2011 analyserat elektriska och elektroniska leksaker för att kontrollera att de inte innehåller för höga halter bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Årets analys visade att cirka 30 procent innehåller bly i otillåtna halter. Det är framför allt i lödpunkter och kablar som höga blyhalter uppmätts. Två av de testade leksakerna innehöll för höga halter kadmium och en av dem innehöll för hög halt av flamskyddsmedlet PBDE. Läs mer: Kartläggning Läs Staffan Jansons, Carolina Jernbros och Bodil Långbergs nationella kartläggning 2011 via denna länk: Nedom syns en sammanfattning gjord av Staffan Janson. Förskrivning av inkontinenshjälpmedel Något som kommer upp till diskussion med jämna mellanrum är förskrivning av inkontinenshjälpmedel på BVC, och vart budget för detta finns, därför nu ett förtydligande. All förskrivning inom landstinget i Värmland debiteras ett och samma konto, övrig förskrivning från länets kommuner debiteras ett annat konto. Med andra ord, om det är BVC-sjuksköterska, distriktssköterska på vårdcentralen eller sjuksköterska på barn- och ungdomsmedicin som förskriver har ingen betydelse ur ekonomisk synvinkel. Det kan däremot ha betydelse för föräldrar att de känner till vart de ska vända sig och vilken kontakt vi har etablerat med hälso- och sjukvården utifrån de behov barnet har. Läs ALM:s interna rutin på Livlinan. 4

5 Kontakt med dietist Dietist mödra- och barnhälsovård Jannette Grahn Vera Egen hemsida På landstingets intranät finns nu en sida enbart med nyheter från dietist mödra- och barnhälsovård. Jannette kommer att skicka en blänkare med e-post när nyheter och annat material läggs ut. Länk till Livlinans sidan: smal----2/allmanmedicin/qbuff/verksamhet-- utforande/dietist-modra--och-barnhalsovard/ Information från livsmedelsföretagen Vi på BHV- enheten vill nu att det mesta av informationen från Nestlé, Hippo, Semper, Nutriccia och Fresenius- Kabi ska framigenom gå via mig. Detta för att undvika överflöd av utskick med information och material till er samt kunna säkerställa våra råd och rekommendationer utifrån evidensbaserad kunskap och enbart för barnets bästa. Jag kommer att lägga ut nyheterna från livsmedelsföretagen varje gång jag får besök från deras produktspecialister. Om någon BVC önskar närmare information eller önskar broschyrer kan ni kontakta mig för besök eller beställning av material. Har ni frågor kring detta kontakta mig! Jannette Grahn Vera Bra mat för spädbarn Livsmedelsverkets råd om mat för spädbarn upp till ett år grundas på den samlade forskningen och är tänkt att vara ett stöd till föräldrarna. BHV-enheten rekommenderar att BVC lämnar denna folder till föräldrarna vid något av de tidiga besöken. Foldern går att beställa genom livsmedelsverkets webbutik och kostar kr/st (exkl moms) 5

6 Att möta familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter eller psykisk ohälsa Vid 2011 års värmländska familjecentralskonferens träffades befattningshavare från BVC, BMM, öppen förskola, socialtjänst, med flera, för att diskutera hur man kan möta och stödja familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter eller psykisk ohälsa. Att våga se och agera Lisbeth Pipping var dagens stora namn. Hon är författare, föreläsare och forskare. Hon har bland annat skrivit boken Kärlek och stålull, som handlar hennes uppväxt. Lisbeth Pipping föreläste om hur det är att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Hon uppmanade oss alla i publiken att våga se och agera när vi ser att ett barn inte har det bra. Hon var själv ett barn som for illa. Lisbeth berättade om sin uppväxt utifrån ett barns perspektiv och berörde oss alla oerhört mycket, berättar Anna Bodin som är verksamhetsutvecklare för familjecentralerna i Värmland. Vardagsrutiner viktigt enligt Pistol och Springer Det finns förhållningssätt att luta sig mot när man möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Det menar Sven-Erik Pistol och Lydia Springer från kunskapscentrum SUF (Samverkan, Utveckling, Föräldraskap) från Landstinget i Uppsala. Efter att ha intervjuat föräldrar med olika typer av kognitiva svårigheter har de lärt sig mycket. Förenklat går arbetssättet ut på att professionella träffar individer i grupp och ger stöd och hjälp utifrån behov. Oftast handlar det om att lära sig rutiner i vardagslivet. Det kan handla om att lära sig tolka barnets signaler, skapa mat- och sovrutiner, hantera hushållskassan m.m. Familjecentralen i Kil arbetar framgångsrikt sedan 1 år tillbaka med grupper för föräldrar med kognitiva svårigheter. SUF har inspirerat dem i sättet att möta denna grupp av föräldrar, säger Anna Bodin. Alla ska utbildas All personal på familjecentralerna ska utbildas i FN:s konvention om barnets rättigheter. Landstinget i Värmland har antagit en strategi- och handlingsplan för hur barnkonventionen ska implementeras i landstinget. Landstings- och kommunpersonal arbetar tillsammans på en familjecentral. Därför är det viktigt att även de kommunanställda får samma utbildning så att man har en gemensam grund att utgå ifrån i sitt arbete på familjecentralen. Redan i februari nästa år kommer vi att erbjuda en sådan utbildning, säger Anna Bodin. 6

7 Familjecentralers framtid Andra föreläsare under dagen var Tinna Cars-Björling som är socionom och ordförande i Föreningen För Familjecentralers Främjande Hon berättade om vad som händer nationellt för familjecentraler och knöt avslutningsvis ihop säcken med olika utmaningar att gå vidare med för familjecentralerna i Värmland. Föreläsare: Lisbeth Pipping, från Alingsås, författare, föreläsare, forskare som föreläste om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Tinna Cars-Björling, socionom, ordförande i Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) som presenterade det nationella familjecentralsarbetet samt hur vi går vidare i Värmland. Sven-Erik Pistol och Lydia Springer, från kunskapscentrum SUF (Samverkan, Utveckling, Föräldraskap) i Uppsala som föreläste om föräldrar med kognitiva svårigheter vad finns att göra? Presentation av Familjecentralen Mörmo Gård, Hammarö. Åsa Karlsson och Eva Vilhelmsson Barnperspektivet FN:s konvention om barnets rättigheter, ett uppdrag för alla? Anna Bodin, Eva Åkesdotter- Goedicke Riktat föräldrastödsarbete på familjecentral, medverkande från Familjecentralen i Kil Om familjecentraler Familjecentralen är en plats där småbarnsfamiljer kan få professionellt stöd i frågor som rör barnen, föräldraskapet och familjen, men också en plats där de kan träffa och umgås med andra familjer. I en familjecentral brukar landstinget och kommunen samverka med sina resurser för stöd till familjer. Barnavårdscentral, barnmorskemottagning, förebyggande socialtjänst, öppen förskola och ungdomsmottagning är vanliga beståndsdelar. Ibland finns till exempel kyrkan eller föreningslivet med. Text: Annika Olsson Foto: Gunilla Svedlund 7

8 Invigning och öppet hus när nya BVC Åttkanten öppnade Den 16 december 2011 var det invigning av vårdcentralen Åttkantens barnavårdscentral och barnmorskemottagning på Södra Kyrkogatan 11 i Karlstad. BVC-sjuksköterskorna Carin Dalevi och Therese Hedman kommer att arbeta där tillsammans med BVC-läkare Joan Lindström och Johan Säterhed. Johan är just nu pappaledig, men kommer att börja på BVC Åttkanten den 1 maj FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 23 Artikel nummer 23 handlar om barn med funktionshinder. Länderna ska se till att barn med funktionshinder får bra liv. Barn med funktionshinder ska kunna gå i skolan och vara med i samhället på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen ska vara gratis eller så billig att människor har råd att ta emot hjälp. Länder ska tillsammans lära sig mer om hur de kan hjälpa barn med funktionshinder på bra sätt. Rika länder ska hjälpa fattiga länder. 8

9 Lästips i samarbete med sjukhusbiblioteket CSK Bently, Peter & Oxenbury, Helen Kung Jack och draken Jack, Zak och Mini bygger ett fort till kung Jack och hans mannar. I leken strider de mot jättar och drakar. När mörkret sänker sig över trädgården hämtas de små riddarna av sina föräldrar, en efter en... Snart är Kung Jack ensam i sitt fort, och hör klampande fotsteg som närmar sig Klassiska illustrationer väver samman verklighet och fantasi i en mjuk stämningsfull berättelse för alla små barn som tycker om modiga riddare och läskiga drakar. Wieslander, Jujja & Ahlborn, Jens Dagspöket på sjukhus Dagspöket ser inte ut som ett vanligt spöke, han är svart och syns inte på natten, så istället får han spöka på dagen. Fast på dan är det inte så många som är rädda för spöken På nätterna, när alla vanliga spöken är ute och spökar, vill Dagspöket mest ha någonstans att bo. I den här boken hälsar Dagspöket på hemma hos en sjuk liten flicka. Han tror att han ska kunna ha det lugnt och skönt hos henne, men det blir inte som han tänkt sig och istället hamnar han på sjukhus. En berättelse med mycket humor om ett tokigt och lite misslyckat spöke som hellre söker sällskap än skräms. Alfvén, Malin & Hofsten, Kristina Trotsboken Trotsboken, skriven av barnpsykologen Malin Alfvén och journalisten Kristina Hofsten, har varit till stöd och hjälp för hårt prövade föräldrar i snart tio år. Den har nu kommit i en efterlängtad och utökad upplaga med nya intervjuer och ett nytt avsnitt om extra krävande barn. När ens glada lilla solstråle plötsligt förvandlas till en ilsken och frustrerad nejsägare kan det vara skönt att veta att trots är något som behövs och som leder till mognad och utveckling. Skönt är också att veta att barnet ofta behöver motstånd och att det inte är så farligt om vi själva tappar tålamodet och ryter till. Eftersom varje barn är unikt och så också varje förälder, poängterar författarna at det inte finns någon enskild metod som fungerar för alla, ingen kvickfix från en nanny kan trolla bort de jobbiga perioderna. Vi måste själva navigera oss igenom dem och trösta oss med vetskapen om att de faktiskt går över och följs av mer harmoniska perioder. 9

10 Fortbildning Fortbildning - FN:s konvention om barnets rättigheter Välkommen till en dag (15 feb alt 20 feb 2012) med fokus på tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter. Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar med barn och ungdomar inom allmänmedicin. Se inbjudan och anmälan 2/Allmanmedicin/QBUFF/Verksamhet--utforande/Ny-Barnhalsovardsenheten/Fortbildning/. Fortbildning Hygienutbildning Hygienutbildning för förskolor och BVC-sjuksköterskor planeras under Återkommer med tider och platser. Cristina Gillå Utbildning Hälsosamma matvanor Utbildning om hälsosamma matvanor planeras vid fyra tillfällen: den 8, 14, 29 och 29 mars 2012 och kommer att hålla till vid olika familjecentraler i Värmland. Återkommer med mer information om tid och plats. Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist En julhälsning från livets träd Melodi; nu är det jul igen. Tryck och kläm och vrid o Tryck och kläm och vrid o Tryck och kläm och vrid o tryck tryck Fram med bröstet du ska amma, barnet vill ha mat mesamma Fram med bröstet du ska amma, barnet vill ha mat mesamma Av med tröjan mor ja Av med tröjan mor För hud mot hud det ska det vara: repris Snabb och effektiv, nya tiders giv, alla kvinnor ska ju amma Ta din säng och stå, hemåt färden gå, gubben sköter mat och damma.. Lilla LiV:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare Lena Granath, MBHV-psykolog Jannette Grahn Vera, MBHV dietist Isabel Lindgren, assistent Adress till BHV-enheten: Centralsjukhuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad Tel fax e-post: Adress till MBHV-psykolog Psykologmottagningen för MBHV Våxnäsgatan 4, 2tr Karlstad Fax: Obs! Nytt 10

Årliga BHV-statistiken

Årliga BHV-statistiken Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer två 2012 Detta nummer innehåller Till alla BVC-sjuksköterskor i

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland December 2011 God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla från Mödrahälsovårdsenheten Margareta Gunilla Eva Lena 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar

Läs mer

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 1/februari 2011 Insamling av formulären till språkscreeningen vid

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Solskydd och barn Text: Cristina Gillå

Solskydd och barn Text: Cristina Gillå 1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 4/maj 2011 FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 42 handlar

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest

Läs mer

Vaccinationer på BVC

Vaccinationer på BVC Vaccinationer på BVC Nya föreskrifter om vaccination av barn gäller från 1 juni 2016 (HSLF-FS 2016:51) Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Februari 2012 sid 2 Information från spec-mvc Dagdroppe Nya medarbetare sid 3 sid 4 sid 5 MHV-registret Så kan vården använda 1177 Frågor

Läs mer

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne 2017 Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Nya Föreskrifter för barnvaccinationsprogrammet och ny Vägledning från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Mathias Karlsson, områdeschef

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef

Vårdrutin 1 (5) Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef Vårdrutin 1 (5) Barn och ungdomar med sk t.o.m. 17 år. division allmänmedicin och division Gäller för: Division allmänmedicin och division Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer tre 1 INNEHÅLL: Framsida: Milla 1 år s 1 TBE 2013

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Solskydd och barn Hur skyddar vi oss och våra barn på

Läs mer

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Månadsblad nr 10-11 november 2017 BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Growth Karlskoga Familjecentral och Vivalla har just avslutat piloten av vår kommande datajournal. Det känns roligt

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer.

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer. 1 (9) Alkohol och Tobak Allergi Allmänt barn Barnsäkerhet För BVC - Blanketter Manualer för BVC-sjuksköterskor Mat Språk Sömn Vaccinationer Övrigt 2 (9) Alkohol och Tobak (åter register) Barns tankar om

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll

Läs mer

Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning

Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning pehr.granqvist@psychology.su.se Presenterat vid Forum FUB: Aktuellt i FUB-världen, Luleå, 150508 Huvudpoänger att ta med sig hem Barn till mammor

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren Stöd i din föräldraroll Från graviditet till tonåren Du spelar inte längre huvudrollen i ditt liv Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om. Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar.

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 2 (5) 5.5 Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett nationellt fastställt barnhälsovårdsprogram med såväl

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2015-05-29 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer två 1 INNEHÅLL: Heptatit A s 3 Pågående utbrott

Läs mer

Tratten, aug. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården

Tratten, aug. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Tratten, aug 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården I detta nummer: Preventivmedelsnyheter s 03-04 Öppen föreläsning HBTQ s 05-06 Information om KUB, Inbjudan amning s 07 Tips från

Läs mer

Att uppmärksamma våld i nära relationer

Att uppmärksamma våld i nära relationer Att uppmärksamma våld i nära relationer - ett pilotprojekt inom barnhälsovården i Stockholm Arbetsgrupp 6 BVC-sjuksköterskor Projektledare för Kunskapscentrum för Våld i nära relationer (Stockholms Läns

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Kvinnokliniken MK 2 Obstetriksektionen Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar. Matstunden är en unik möjlighet

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer sex. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer sex. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer sex 1 Innehåll: BARNHÄLSOVÅRDEN VÄRMLAND Polio i

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 7 / november 2011 Detta nummer innehåller Plötslig spädbarnsdöd

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Insatser från Barnhälsovården

Insatser från Barnhälsovården Insatser från Barnhälsovården - vid tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn (och deras föräldrar). Victoria Laag Leg. psykolog Samordnare/verksamhetsutvecklare Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 på Kvarnsvedens vårdcentral Närv: Per-Olof Rosendahl, socialpsykiatrin, Claudia Engman, BVC-psykolog Domnarvets vc, Gerd Edström, socialtjänsten,

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Hej! Jannette Grahn Vera heter jag och är sedan 1 september Mödraoch Barnhälsovårdsenhetens dietist.

Hej! Jannette Grahn Vera heter jag och är sedan 1 september Mödraoch Barnhälsovårdsenhetens dietist. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 6/oktober 2011 Detta nummer innehåller BVC-turné... s 1 Dietist

Läs mer

Vad händer när vaccin tar slut?

Vad händer när vaccin tar slut? Vad händer när vaccin tar slut? Läkemedel i Skåne 9-10 mars 2016 Mariette Derwig, Barnhälsovårdsöverläkare Helena Isberg Kornfält, Barnhälsovårdsöverläkare Andreas Lövquist, Strategisk inköpare Per Hagstam,

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer sex 2012 Aktuellt på familjecentraler i Värmland Den 24 oktober

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015 Månadsbladet nr 5, maj 2015 KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B I samband med bristen på Pentavac-vaccin har många BVC i länet sedan flera månader använt Infanrix-hexa för alla barn under det första

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Juni 2011 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7-8 sid 9 sid 10 sid 11 Patienter med graviditetsdiabetes ska följas upp på vårdcentralen

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Månadsbladet nr 8, augusti 2015. Månadsbladet

Månadsbladet nr 8, augusti 2015. Månadsbladet Månadsbladet nr 8, augusti 2015 ANGÅENDE TILLGÅNG TILL VACCIN I DET ALLMÄNNA VACCINATIONSPROGRAMMET Under sommaren har det varit fortsatta problem med vaccinleveranser. Det fyrvalenta vaccinet (Tetravac

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård Vaccinationer inom barnhälsovården Kunskapscentrum barnhälsovård Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar 9 till alla 1 till flickor (HPV) Riktad del hepatit B och Tuberkulos

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet Det svenska Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovård Det svenska Sammanfattning Vad ingår i det nationella Nationellt vaccinationsregister Nya rutiner för BCG och hepatit B Vilka barnvaccinationer

Läs mer

För barns och ungas bästa

För barns och ungas bästa För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar inom Barnhälsovården Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården

11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården 11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården PUNK-handboken NATIONELL NIVÅ Lagar, föreskrifter, allmänna råd och dokument. 1. Hälsoundersökningar inom Barnhälsovården, SOSFS, 1991:8 2. Föräldrabalk,

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Arvika: 0570-71 20 76 sjukhusbiblioteket.arvika@liv.se Karlstad: 054-61 51 44 sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67 Kommittédirektiv Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Dir. 2008:67 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk

Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk Det lilla barnet kan inte föra sin egen talan Därför behöver vi som träffar barn och föräldrar vara

Läs mer

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 1(6) Länssjukhuset Ryhov Psykiatriska kliniken Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Katarina Johansson, skötare på psykiatriska kliniken, har under 2012 arbetat 25% med klinikens

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn Familjecentralen i Vårby Gård Familjecentral i den mångkulturella förorten Huddinge kommun Mångkulturell storstadsförort

Läs mer

Aktuellt smittskydd Lena Skedebrant Smittskyddssjuksköterska

Aktuellt smittskydd Lena Skedebrant Smittskyddssjuksköterska Aktuellt smittskydd 2017 Lena Skedebrant Smittskyddssjuksköterska HU migranter totalt 2014-17 3500 3000 2500 2000 2014 2015 2016 1500 2017 tom kv 2 1000 500 0 2014 2015 2016 2017 tom kv 2 Kommunplacerade

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Gävleborg HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Syfte Att uppmärksamma svårigheter som kan ha betydelse för barnets situation i förskoleklass och skola eller för barnets hälsa och välbefinnande

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning

Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning pehr.granqvist@psychology.su.se Presenterat vid Intras 10-årsjubileum, Stockholm, 2015-09-21 DN Debatt 2015-06-08 Stoppa övergreppen mot funktionsnedsatta

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Rutiner vid begäran om registerutdrag

Rutiner vid begäran om registerutdrag Rutiner vid begäran om registerutdrag Följande rutiner gäller i det fall ett barns vårdnadshavare begär information om de uppgifter som finns lagrade på barnet i Basta. 1. Vårdnadshavaren informeras av

Läs mer

Hälsoundersökningar av barn från andra länder

Hälsoundersökningar av barn från andra länder Hälsoundersökningar av barn från andra länder Bakgrund Avgiftsfri hälso- och sjukvård Hälsoundersökning för nyanlända barn till Sverige Behov och om fattning kan variera Om möjligt före skolstart Målgrupp

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna.

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. Innehållsförteckning 1. Målsättning...2 2. Barnavårdscentral (BVC)...2

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig för innehåll: Eva Neth,

Läs mer

Familjecentraler Brukarundersökning 2010

Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Stöd från personal... 4 Frågor... 4 Råd och stöd... 4 Olika delar samlade i samma lokal...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år 1 Tratten december 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Innehåll Tusen tack alla mödrahälsovårdsarbetare s 03 Viktpärmen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Samverkan mellan barnhälsovården, medicinska elevhälsan och barn - och ungdomshabiliteringen när det gäller barnoch ungdomshabiliteringens målgrupp

Samverkan mellan barnhälsovården, medicinska elevhälsan och barn - och ungdomshabiliteringen när det gäller barnoch ungdomshabiliteringens målgrupp Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Barn- och ungdomshabiliteringen 1 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Hedeberg, verksamhetsutvecklare BUH Lena Möller,

Läs mer

Hälsofrämjande förstärkta hembesök

Hälsofrämjande förstärkta hembesök Hälsofrämjande förstärkta hembesök Modellområde Vänersborg Psynkprojekt SKL. Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, VG regionen Karin Zandèn Distriktsköterska BVC Vargön Hypotes Hälsofrämjande arbete

Läs mer