Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer tre 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer tre 2012"

Transkript

1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer tre 2012 Detta nummer innehåller Ny lag... s 1 Barnfattigdom... s 1 Bisfenol A... s 1 Frågor till BHV-enheten... s 2-3 Läsrättigheter Cosmic... s 3 2½ års formulären... s 3 FN:s konvention... s 4 Laktosintolerans... s 5 Svensk mjölk... s 5 Dietistens sidor... s 6-7 Lästips... s 8 Fortbildning... s 9 Barnfattigdomen fortsätter att öka i Sverige Rädda Barnens har nyligen publicerat sin årliga barnfattigdomsrapport, Barnfattigdomen i Sverige Den visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är fler barn än i förra årets rapport. Den negativa utvecklingen fortsätter. Barnfattigdomen har nu ökat i de två senaste rapporterna. Enligt rapporten är de mest utsatta grupperna barn till ensamstående föräldrar, och barn där bägge föräldrarna är födda utomlands. Därför menar Rädda Barnen att man bör fokusera särskilt på dessa grupper för att minska barnfattigdomen och mildra dess konsekvenser Barn ska kunna vårdas mot den ena vårdnadshavarens vilja (CU12) Socialtjänsten ska kunna besluta att ett barn ska vårdas mot den ena vårdnadstagarens vilja, förutsatt att vården krävs för barnets bästa. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2012 för psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, behandling i öppna former samt utseende av en kontaktperson eller familj enligt socialtjänstlagen. Reglerna omfattar också vissa åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Normalt krävs båda vårdnadstagarnas samtycke för att ett barn ska få vård. Om barnet självt anses kunna samtycka till eller motsätta sig olika behandlingar krävs inget samtycke från vårdnadshavarna. För närvarande införs ingen möjlighet för domstolar att utse ett juridiskt biträde för barn i mål som rör vårdnad, boende eller umgänge. Riksdagen har tidigare vid två tillfällen gett regeringen i uppdrag att se över frågan. Regeringen anser att frågan behöver övervägas ytterligare och kommer därför att låta utvärdera vårdnadsreformen från Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Läs hela protokollet Bisfenol A information från Livsmedelsverket Sedan den första mars 2011 är det inte längre tillåtet att tillverka nappflaskor med bisfenol A och sedan 1 juni 2011 är det inte längre tillåtet att sälja nappflaskor med bisfenol A i butiker inom EU. Regeringen har även lagt fram ett förslag om förbud mot all användning av bisfenol A i barnmatsförpackningar från 1 januari Läs mer på :

2 Frågor till BHV-enheten BVC-sjuksköterska: En nyinflyttad flicka från västkusten född juni 2009 som har fått Pentavac och Prevenar 13. Fick det först dosen och andra dosen Har fått MPR Nu undrar jag om hon skall ha sin 3:e dos av grundvacc eller behövs det inte när hon var så gammal vid dos 1 och 2. Kan jag då ge Infanrix Polio Hib och Synflorix som vi har. Staffan Skogar: Ja, ge boosterdosen nu med Infanrix polio samt Synflorix. Barnet är grundvaccinerat med Prevenar men du kan ge Synflorix som boosterdos. Det är lång tid sedan de första sprutorna men ge Infanrix- polio (Hib del behövs ej). BVC-sjuksköterska: Ska nu ge 4:e vaccinationen och sista dosen av Infanrix Polio Hib samt Synflorix till ett prematurt barn. Nu visar det sig att han även får Synagis (senast 20/3) och ska ha nästa dos av det samma om en månad, vet inte om han ska ha ytterligare en dos i maj? Hur kombinera. Vänta, tills sista dosen Synagis är given och vänta då ytterligare, hur länge?? eller?? tacksam för råd. Staffan Skogar: Du menar att du nu ska ge boosterdosen av Infanrix-polio-Hib antar jag. Du kan ge sprutan utan hänsyn till doserna av Synagis då det inte finns någon interaktion dokumenterad. Så här står det i FASS: Då den monoklonala antikroppen är specifik för RSV förväntas palivizumab inte interferera med immunsvaret efter vaccination BVC-sjuksköterska: Jag och BVCdoktorn har en fråga till dig angående en gosse född juni Hans mamma kommer från Thailand och det har nu framkommit att hon har thalassemi minor. Därför har inga prover tagits på gossen hittills. Hur går vi nu tillväga? Ska remiss skickas till barnmott för provtagning? Staffan Skogar: Barnet kan ha en alfa eller beta thalassemi minor men detta ger oftast inga symptom alls. Vid infektioner kan man ibland påvisa en anemi. Det är inte säkert att barnet har någon thlassemi alls men om barnet mår bra finns ingen indikation för en rutinmässig provtagning som inte är helt enkel heller. BVC-sjuksköterska: Jag har en liten flicka hos mig vars föräldrar är negativt inställda till vaccinationer. Hon är 3 månader och de vill helst inte ge henne något vaccin alls. Jag har pratat med dem mycket ang detta och givetvis skall de även träffa BVCläkare. De kanske kan tänka sig att ge enbart difteri och stelkramp. Det finns att ge till vuxna men finns det till barn? Hur är riktlinjerna ang TBE vaccination till barn. Ger man det till barn mellan 2-6 år. Vaccinet finns men är det motiverat att ge det? Staffan Skogar: Föräldrar som ej vill vaccinera sina barn kommer av och till. Vi måste stödja föräldrarna i det beslutet de gör och kunna ge bra information. I rikshandboken står en del om detta. Det finns stelkramp och difterivaccin som kan beställas från apoteket och som ges i separata doser. Vill föräldrarna ha detta ska vi erbjuda dessa vaccin. Dessvärre är de flesta vaccin i kombinationssputor så det är svårt att bara välja vissa. Polio finns dock som imovax. TBE kan ges till små barn men det finns ingen självklar indikation då små barn ej blir särskilt sjuka i TBE eller får några sequele samt att det finns endast få fall i Värmland. Kikhosta är en klart viktigare sjukdom som finns runt omkring oss och tillåter föräldrarna detta eller Iinfanrix polio.kan du ge Infanrix BVC-läkare m fl: Vi undrar hur många nya tider det är rimligt att skicka föräldrarna när det gäller hälsokontroller för asylsökande barn? Vårt problem är ofta att de inte dyker upp och att ringa går ju inte p g a språkförbristring. När det gäller vuxna skickar man inte fler än en påminnelse här på asylmottagningen för hälsoundersökning. Staffan Skogar: Jag funderar på hur väl dessa familjer har kunskap om BVC verksamheten och om hur de blir kallade till olika kontroller? I hälsoundersökningen ska familjen erhålla denna kunskap och veta var de ska vända sig. Jag förstår att det inte är effektivt att det uppstår luckor och att barnen inte dyker upp. Jag tycker dock att det är svårt att säga att BVC inte ska kalla efter ett visst antal förfrågningar. Kanske kan ni få hjälp via asylssk om vb har kontakt med familjen alternativt kan telefontolk med trepartssamtal vara ett alternativ om det föreligger språkförbistring. 2

3 BVC-sjuksköterska: Jag har problem att komma in i Svevac! Det står "FEL Tjänsten är inte tillgänglig". Har försöktmed jämna mellanrum i några timmar att komma in! Susanne Andrén, SMI Lund: Om det gäller ett och samma barn är det ett känt problem att det för vissa personer inte går att hämta ner namn och adress från Folkbokföringen. Vi vet ej varför. Om man är säker på att det är rätt person registrerar man namn- och adressuppgifter manuellt och klickar på Signera utan att ha klickat på Folkbokförings-knappen. BVC-sjuksköterska: Apoteket vill göra reklam för sina baby-bagar som de gravida kan få där. Full med babyprodukter så som salvor, nappar mm. Är det ok med en plansch här på BVC? Cristina Gillå: Nej, vi får inte ha någon marknadsföring enligt Landstingets policy. Se LiV:s riktlinje: BVC-sjuksköterska: Finns det några riktlinjer när det gäller handhavande av barn som är bärare av ESBL i tarmen när det gäller vistelse på BVC? Ingrid Persson, smittskydd CSK: Ska inte komma vid pågående diarré om det går att undvika. I övrigt basala hygienrutiner. Om det finns risk för att komma i kontakt med patientens kroppsvätskor eller att patienten kommer i kontakt med arbetsdräkten SKA plastförkläde och handskar användas. Jag hör mellan raderna att det här är en svår bit för BVC- sköterskorna. De har säkert barn i stort sett varje vecka med ESBL som ingen känner till. Därför är grundprincipen alltid basala hygienrutiner. I övrigt inga speciella restriktioner. Läsrättigheter i Cosmic Text: Isabel Lindgren Nu har alla BVC-sjuksköterskor i Värmland (utom de privatanställda) fått läsrättigheter i barnets förslossningsjournal. Information och introduktion ges vid vårens nätverksträffarna. I Cosmic kommer du även kunna följa barnets kontakter på Barn- och ungdomsmedicin. En manual finns tillgänglig som ligger på BHV-enhetens hemsida under info.material, blanketter och manualer för BVC. När alla berörda BVC-sjuksköterskor känner sig redo att hämta information i Cosmic själva, slutar förlossningen att skicka journalkopior ur journalsystemet. De kommer då fortsättningsvis skicka ett kort meddelande att barnet är fött till den BVC som föräldern har valt. Givetvis fortsätter förlossningen att skicka kopior till alla privata vårdgivare. Arbetar du som BVC-läkare och ser att en egen behörighet skulle underlätta i ditt arbete kontakta BHV-enheten eller följ instruktionerna som finns i manualen. 2½ års formulären Insamlingen av 2½ års formulären fortsätter och vi är tacksamma för detta extrajobb ni utför.tack! Adressen som fortsatt gäller är: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad 3

4 FN:s konvention om barnets rättigheter Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar. Det finns 54 olika artiklar. Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några artiklar som är bra att läsa först och att komma ihåg. I artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns viktiga regler. När du läser de andra artiklarna ska du tänka på vad som står i de här artiklarna. Artikel 2 handlar om att reglerana gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på, om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt. Mobbning i skolan kan till exempel vara diskriminering. 4

5 Laktosintolerans bland barn Text: Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare & Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist Funderingar kring laktosintolerans och förfrågningar om läkarintyg uppkommer återkommande på BVC. Vi vill nedan klargöra hur ämnet bör hanteras av BVC läkare och även distriktsläkare på VC. Vad gäller förskolebarn finns det ingen indikation att via BVC eller i primärvården använda DNA metodik av laktasgen polymorfin. Resultaten är ej relevanta för barn under 12 års ålder (och särskilt inte för förskolebarn) och risken med ett provresultatet C/C (homozygot) är att barnet får en diagnos som ej är kopplat till den aktuella symptomatologin. I stort sett alla förskolebarn klarar att dricka mjölk oavsett om provet visar på ett positivt resultat. Förskolebarn som reagerar på mjölkintag ska i första hand misstänkas ha en komjölksproteinallergi eller en sekundär laktosintolerans som kan vara kopplad till celiaki. Sekundär laktosintolerans efter gastroenterit förekommer men är ovanlig. Det finnas således heller ingen indikation för BVC att skriva intyg till dagis om laktosintolerans. Vid ovanstående misstankar om eventuell allergi eller celiaki ska remiss skickas till barnkliniken och särskilt om det föreligger symptom i form av viktnedgång, avplanad vikt/längdkurva, nattliga besvär, blod i avföringen eller oförklarad järnbrist. Laktosintolerans har idag blivit något av en modediagnos och det finns en betydande begreppsförvirring vad som skiljer komjölksproteinallergi från primär- och sekundär laktosintolerans. Industrin uppmuntrar detta och lanserar en uppsjö av laktosreducerade produkter. Att inte tåla större mängder laktos i vuxen ålder är ingen sjukdom utan ett normaltillstånd och de individer som klarar detta ska i ett globalt perspektiv ses som udda fåglar. Mjölk är nyttigt men inte så livsnödvändigt som det kan uppfattas i Sverige. Bland barnen är övervikt och fetma ett klart större problem än att barn får i sig för lite näringsämnen och i detta avseende behöver vi minska mjölkintaget hos barnen. Om det för skolbarn trots allt efterfrågas utredning kan detta utföras genom upprepad provokation i hemmet med några glas mjölk för att se om symptom med gaser, uppspändhet och lös avföring uppstår. Även vid en konstaterad laktosintolerans hos skolbarn brukar barnet tolerera mindre mängder mjölk och det finns sällan någon indikation för intyg till skolköket. Matinformation på föräldragrupper från Svensk mjölk Tidigare har BHV enheten tagit hjälp av kostinförmatören Karin Wistrand Kardemark för att delta i föräldragrupper och informera om mat på BVC. Vi i Barnhälsovårdsenheten har diskuterat detta med att ha med externa aktörer när det gäller mat/kostinformation för föräldragrupper. Vi anser att vi tyvärr inte kan kvalitetssäkra information som kommer ut i föräldragrupper när den ges av privata företag. Vi vill att allt information som kommer ut till våra föräldrar bygger på evidensbaserad och beprövad forskning men även att den ska var helt objektiv. Med tanke på detta är det inte aktuellt med att ni på BVC ber om hennes medverkan i föräldragrupperna. Vi förstår även att det finns ett behov gällande information om mat i föräldragrupper. Därför kommer BHV dietisten i mån av tid komma till föräldragrupper och prata mat. Detta planeras starta till hösten. Mer information om detta kommer längre fram. 5

6 Kontakt med dietist Dietist mödra- och barnhälsovård Jannette Grahn Vera Frågor till dietist Fråga 1 BVC- sjuksköterska: Jag har en 2½-årig flicka som har lättare förstoppningsproblem. Familjen har från förskolan fått rådet att inte ge komjölk utan ge havremjölk för det är "mildare" för magen. Hur är det näringsmässigt att göra så? Är komjölk mer stoppande än havremjölk? Dietist: Mjölk kan ha en viss förstoppande effekt framför allt om den konsumeras i stora mängder (inräknat matlagningen). Svårt att säga om mjölk skulle kunna orsaka förstoppning hos denna flicka då jag inte vet mer än det du har berättat. De kan prova med havredryck som innehåller lite fibrer och kan lindra förstoppningen. Det som är extra viktigt att de väljer berikad havredryck (med kalcium och D vitamin) och inte ekologisk som inte berikas. Sedan är det även viktigt att se upp resten av flickans matvanor, det kan vara mycket mer än mjölken som orsakar förstoppningen. Dricker hon välling? Då är det fullkornsvälling att föredra, om hon dricker juice är det bättre med en frukt som innehåller mer fibrer, bröd med fullkorn osv. Hur mycket vätska dricker flickan? Att dricka för lite bidrar till förstoppning. Fråga 2 BVC- sjuksköterska: Jag har ett barn på drygt 3 år som inte vill dricka mjölk i någon form, äter bara ost smält på pizza. Mjölk i mat som pannkakor går bra. Mor orolig över att hon får kalkbrist, hon har spruckna naglar. Äter lite petigt generellt. Familjen bor nu en tid i Tyskland så jag har inte träffat dem. Mor ringer och undrar om det finns något kalktillskott de kan köpa? Kalkrik mat? Dietist: Det är svårt att säga, utan att ha en matregistrering och en koll om familjens livsmedelsval, om flickan får i sig för lite kalcium eller inte och därför är det även svårt att rekommendera kalciumtillskott anpassad till flickans eventuella behov. De skulle kunna ge henne kalciumberikad havredryck. Hon kanske gillar det i stället för mjölk. Oatly har en stor sortiment kalciumberikade produkter som flickan skulle testa, yoghurt, glass, havredryck, naturell och smaksatt. När det gäller andra livsmedel så är alla kålsorter kalciumrika, hon kan försöka smyga in de i maten likaså baljväxter, alla sorter är kalciumrika och kan mixas om barnet inte gillar de hela. Bladgrönsaker, spenat, nötter, sesamfrön, torkad frukt, framför allt fikon innehåller mycket kalcium. Man kan även tillsätta mager crème fraiche, exempelvis 8 % fett (magra mejeriprodukter innehåller mer kalcium än feta), i maten som extra kalcium tillskott. Andra saker att prova är smörgåsar med bredbarost eller varma mackor eftersom hon accepterar smältost. Testa med keso eller mager kesella med lite hackade nötter och frukt som efterrätt/mellanmål. Funkar ingenting av detta så har Apoteket kalcium tuggtabletter för barn, de skulle kunna köpa kalciumtabletter (antar att de finns likvärdiga tabletter i Tyskland) och följa doseringen men ge henne bara varannan dag tills hon får träffa en barnläkare som kan bedöma om hon behöver eller inte kalciumtabletter. Fråga 3 BVC- sjuksköterska: Jag har en familj med en pojke på 8 månader. Familjen är vegetarianer och pojken får också vegetarisk kost. Ev. ska han också få fisk. Mamman undrar dock om saltet i soyaprodukter (halvfabrikat) som finns att köpa i affären är ok att ge till barnet. Jag har dålig koll på de produkterna och dess saltmängder. Har du några tips på bra receptsidor för vegetarisk kost till barn. Något annat familjen bör tänka på? Dietist: För det mesta så innehåller halvfabrikat en del salt. Även soyaprodukter kan innehålla mycket salt. Enligt reglerna för märkning behöver producenter inte ange hur mycket salt en vara innehåller på förpackningen. Däremot kan innehållet av salt anges frivilligt, dels som en del i ingrediensförteckningen (som % koksalt), dels som natrium i näringsvärdesdeklarationen. 1 gram natrium motsvarar ungefär 2,5 gram salt. Då gäller det att läsa i innehållsförpackningen. 6

7 Så här står i Livsmedelsverkets råd gällande salt: Mycket är 0,5 gram natrium (1,25 gram salt) eller mer per 100 gram mat. Lite är 0,1 gram natrium (0,25 gram salt) eller mindre per 100 gram mat. Måttligt är mellan 0,1 och 0,5 gram natrium (0,25-1,25 gram salt) per 100 gram mat. Om du äter en färdigrätt som väger 500 gram, och som innehåller 0,5 gram natrium per 100 gram, får du i dig 2,5 gram natrium. Svenska näringsrekommendationer (SNR) har som mål att natriumintaget bör minska till 2,3 gram per dag (6 gram salt) hos kvinnor och till 2,8 gram (7 gram salt) hos män. Små barn har begränsad förmåga att reglera saltbalansen, förmågan ökar successivt. Intaget av salt kan även påverka blodtrycket både under barndomen och senare i livet. Under barnets första levnadsår bör man inte salta barnets mat eller ge livsmedel som innehåller mycket salt, till exempel salta snacks. Även om man själv uppfattar maten som smaklös är den inte smaklös för barnet, som ju inte har vants vid salt. Nedan ser du ett exempel på sojafärs från Hälsanskök som innehåller en måttlig mängd salt enligt Livsmedelsverket rekommendationer. Jag har markerat med gult det de ska titta efter i innehållsförteckningen. Eftersom alla inte deklarerar saltinnehållet är det bästa att hålla sig till produkter som anger det. Färsen är färdigstekt och behöver endast värmas. Stekpanna: Värm pannan, häll i olja och stek Tacofärsen i 5-6 min tills den är ordentligt uppvärmd. Rör om hela tiden. Micro: 2 ½ min på full effekt, ta ut och rör om och värm sedan/deretter i ytterligare 2 min Ingredienser: Rehydrerat sojaprotein (85%), vegetabilisk olja, rehydrerat vete- /hveteprotein (2%), maltodextrin, röd paprika, kryddor/krydder, salt (1,1%), jäst/gjær, maltextrakt (korn/bygg), hydrolyserat vegetabiliskt protein (vete/hvete, soja), lökpulver, vitlöks-/hvidløkspulver, stabiliseringsmedel (metylcellulosa), socker/sukker, färgämne/fargestoff (paprikaextrakt), arom/aroma. Kan innehålla spår/spor av ägg/egg. Kraftigt saltad. Näringsvärde Per 100g Per portion /(75g) 462kJ 110 kcal Energi 616kJ 146 kcal Protein 16 g 12 g 24% Kolhydrat 8,5 g 6,4 g 2% - varav sockerarter 5 g 3,8g 4% Fett 4 g 3g 4% - varav mättade fettsyror 0,5 g 0,4 g 2% Fiber 6 g 4,5 g 18% Natrium 0,45 g 0,34g 14% - motsvarar koksalt/ 1,1 g 0,8 g 14% %GDA* per portion (75g) 6% GDA är vägledande dagligt intag %. Individuella näringsbehov varierar beroende på ålder, kön, vikt och aktivitetsnivå. Det viktigaste är därför att läsa alltid innehållsförteckningen och lära sig detta med natrium och hur mycket salt motsvarar det, för att kunna försäkra sig att barnet inte får i sig för mycket salt. Frågor och svar till dietist Inom kort kommer jag att lägga en Frågor och svar flik på Dietistsidan där ni framöver kan leta information. Information från Livsmedelsverket gällande metaller i barnmat I mars skickade Livsmedelsverket ut information om pågående undersökning av metaller i barnmat, som då beräknades vara klar i april. Tyvärr har undersökningen blivit försenad, och beräknas i stället vara klar i höst. När arbetet är färdigt kommer Livsmedelsverket att informera er som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården. 7

8 Lästips i samarbete med sjukhusbiblioteket CSK Moore-Mallinos, Jennifer Har du någon hemlighet? Om skillnaden mellan bra och dåliga hemligheter Syftet med denna bok är att lära barn förstå skillnaden mellan bra och dåliga hemligheter och att förmedla att man alltid ska berätta för en vuxen om man mår dåligt eller om någon varit dum. Den korta och välformulerade texten vänder sig direkt till barnet och ger exempel på vad bra respektive dåliga hemligheter kan vara. Avslutas med en kort handledning till den vuxne. Ingves, Gunilla Nalle Brunos vår Nalle Bruno och hans hundkompis Majsan ger sig ut på ett klassiskt upptäckaräventyr i naturen. Äntligen är det vår och det finns så mycket att upptäcka! Solen värmer, småfåglar piper, bäcken forsar och bland torra löv prasslar det och små blommor tittar fram. Lindberg, Carolina och Mårtensson, Malin Familjevardag med autism och asperger om att komma vidare efter diagnosen Boken ger nyttig och saklig information till föräldrar vars barn just har fått diagnosen autism eller Aspergers syndrom. Hur pratar man med barnet om diagnosen, hur blir familjelivet, vad innebär diagnosen, vilket stöd kan samhället ge, hur kan skolan fungera? Här finns många bra tips på vad närstående ska tänka på i sitt bemötande av barnet. Stark, Ulf (text) och Ramel, Charlotte (bild) Kanel och kanin och alla känslorna Detta är tredje boken med Kanel och Kanin och här spelar de ut hela sina känsloregister mot varandra och döljer inte ens sina sämsta sidor. Berättelsen innehåller fjorton roliga, rimmade verser om våra högsta och lägsta känslor och känsloyttringar, alltifrån avund och ilska till kärlek och ömsinthet. En bilderbok för alla åldrar. 8

9 Fortbildning Amningsfortbildning för hela vårdkedjan Amningsfortbildning för hela vårdkedjan kommer att ske i slutet av året och Richtersalen är bokad för följande tillfällen: Vecka 41: 11/10 & 12/10 Vecka 43: 25/10 & 26/10 Vecka 45: 6/11 & 7/11 Vecka 49: 4/12 & 5/12 Vecka 3: 15/1 & 16/01 Vid varje fortbildningstillfälle kommer cirka 40 deltagare blandas från barnkliniken, kvinnokliniken, BMM och BVC och fördelningen av datum kommer förmodligen att ges vid nätverksträffarna för BVC-personalen. Personal från Medela kommer att hålla i fortbildningen. Inbjudan och mer information kommer. //Livets tråd Hygien i förskolan Utbildning av hygienombud den 3 maj 2012 på Karolinen i Karlstad. Sändlista vid detta tillfälle är förskolechefer i Grums kommun, Hammarö kommun, Kils kommun, Forshaga kommun, blivande hygienombud på förskolorna och BVC-sjuksköterskor i respektive kommun. Se inbjudan på BHV-enhetens hemsida. Fortbildningsdagar för BVC-personal på Frykenstrand hösten 2012 Fortbildningsdagar på Frykenstrand för all personal inom barnhälsovård är preliminärt inbokat till den 3-4 oktober Mer information kommer. Lilla LiV:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare Lena Granath, MBHV-psykolog Jannette Grahn Vera, MBHV dietist Isabel Lindgren, assistent Adress till BHV-enheten: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad Tel e-post: Adress till MBHV-psykolog Psykologmottagningen för MBHV Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 Adress till Föräldrastödsenheten Föräldrastödsenheten Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 9

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar

Läs mer

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Diarré hos barn Staffan Skogar barnläkare 5/5-15 Vad är diarre? Vad är normalt? Mer än 3 ggr per dag? Vem är orolig? Verkar barnet sjukt?

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås.

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås. Flingguide 05.2010 1 Här kan du läsa om innehållet i Kellogg s flingor och bli klokare på vad du äter. Det finns också information till dig som är överkänslig mot vissa ingredienser i flingor. Frukost

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Solskydd och barn Hur skyddar vi oss och våra barn på

Läs mer

Årliga BHV-statistiken

Årliga BHV-statistiken Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer två 2012 Detta nummer innehåller Till alla BVC-sjuksköterskor i

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi Bra val genom att läsa förpackningar Näringsinnehållstabellen I näringsinnehållstabellen meddelas hur mycket produkten innehåller -näringsämnen per hundra gram eller -beträffande vätskor per hundra milliliter

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

HANDLÄGGNING AV BARN/UNGDOMAR MED MISSTÄNKT LAKTOSINTOLERANS

HANDLÄGGNING AV BARN/UNGDOMAR MED MISSTÄNKT LAKTOSINTOLERANS HANDLÄGGNING AV BARN/UNGDOMAR MED MISSTÄNKT LAKTOSINTOLERANS Utarbetad av representanter för primärvård, barnhälsovård, skolhälsovård, barn- och ungdomsmedicin och klinisk kemi i Region Skåne. BAKGRUND

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Mängd laktos i olika livsmedel

Mängd laktos i olika livsmedel Mängd laktos i olika livsmedel Mesost/messmör till en smörgås 7 8 g laktos I dl mjölk/lättmjölk 5 g laktos I dl filmjölk/lättfil 4 g laktos I dl kaffegrädde 4 g laktos 1 dl (50 g) glass, 8% fett 4 g laktos

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Gävleborg HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Syfte Att uppmärksamma svårigheter som kan ha betydelse för barnets situation i förskoleklass och skola eller för barnets hälsa och välbefinnande

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Mjölkfri kost Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Olika reaktioner på mjölk Komjölkproteinallergi: är en allergi mot proteinerna i mjölk. Vanliga symtom är kräkningar,

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Vaccinationer på BVC

Vaccinationer på BVC Vaccinationer på BVC Nya föreskrifter om vaccination av barn gäller från 1 juni 2016 (HSLF-FS 2016:51) Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Maten under graviditeten

Maten under graviditeten Maten under graviditeten Graviditet och mat I Sverige har vi goda möjligheter till bra mat och att äta väl under graviditeten behöver inte vara svårt. Den gravida bör liksom alla äta vanlig, varierad och

Läs mer

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist Bra mat för barn 0-5 år Utbildning för personal i barnhälsovården Åsa Brugård Konde Nutritionist Dagens föreläsning Kort om hur vi har tagit fram råden Amning och modersmjölksersättning D-droppar Smakprover

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Rutiner vid begäran om registerutdrag

Rutiner vid begäran om registerutdrag Rutiner vid begäran om registerutdrag Följande rutiner gäller i det fall ett barns vårdnadshavare begär information om de uppgifter som finns lagrade på barnet i Basta. 1. Vårdnadshavaren informeras av

Läs mer

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 1/februari 2011 Insamling av formulären till språkscreeningen vid

Läs mer

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Bilaga 14TEK5-1 SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Verktyget Bilaga 14TEK5-1 Bilaga 14TEK5-1 Verktyget Hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk...

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Nu tar vi bort både socker och salt för de minsta barnen!

Nu tar vi bort både socker och salt för de minsta barnen! Nu tar vi bort både socker och salt för de minsta barnen! Nu tar vi bort allt tillsatt socker i vår barnmat! Vi på Nestlé har nu tagit bort allt tillsatt socker i vår barnmat. Under hösten kommer du att

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer sex. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer sex. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer sex 1 Innehåll: BARNHÄLSOVÅRDEN VÄRMLAND Polio i

Läs mer

Information om A-kost, allmän kost för sjuka, samt förslag till måltidsordning

Information om A-kost, allmän kost för sjuka, samt förslag till måltidsordning 1 Information om A-kost, allmän kost för sjuka, samt förslag till måltidsordning För de flesta sjuka påverkas aptiten eller förmågan till fysisk aktivitet vilket medför att patienten gynnas av att äta

Läs mer

Vitamin D Hur ska vi förhålla oss till D? Anne-Li Isaxon, leg Dietist Folkhälsocentrum NLL Piteå Primärvård

Vitamin D Hur ska vi förhålla oss till D? Anne-Li Isaxon, leg Dietist Folkhälsocentrum NLL Piteå Primärvård Vitamin D Hur ska vi förhålla oss till D? Anne-Li Isaxon, leg Dietist Folkhälsocentrum NLL Piteå Primärvård Innehåll Hur ser våra matvanor ut, intag av vitamin D Vitaminer NNR 2012 Referensvärden Källor

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer tre 1 INNEHÅLL: Framsida: Milla 1 år s 1 TBE 2013

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 7 / november 2011 Detta nummer innehåller Plötslig spädbarnsdöd

Läs mer

Konsultation med BVC och elevhälsa

Konsultation med BVC och elevhälsa Konsultation med BVC och elevhälsa När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation kring

Läs mer

Specialkoster i allmänhet och laktosintolerans i synnerhet förändring genom samverkan

Specialkoster i allmänhet och laktosintolerans i synnerhet förändring genom samverkan Specialkoster i allmänhet och laktosintolerans i synnerhet förändring genom samverkan Kristina Georgiev Skolöverläkare Kristianstads kommun, Barnläkare Centralsjukhuset Kristianstad 2015-10-15 Ibland har

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Centrala Barnhälsovården, Södra Älvsborg Vegetarisk mat till barn

Centrala Barnhälsovården, Södra Älvsborg Vegetarisk mat till barn Centrala Barnhälsovården, Södra Älvsborg Vegetarisk mat till barn Olika vegetariska begrepp: Lakto-vegetarisk kost innebär att man äter mat från växtriket, men att även mjölk och mjölkprodukter ingår Lakto-ovo-vegetarisk

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Veckans middagsrecept!

Veckans middagsrecept! Vi levererar din nya livsstil. VECKA 19 Veckans middagsrecept! Här kommer veckans recept, omsorgsfullt sammansatta av vår kock Karin Andersson och näringsberäknade av vår dietist Sierra de Goldsmith. Smaklig

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Laktosintolerans Frågor och svar från skolöverläkare Kristina Georgiev, Kristianstads kommun.

Laktosintolerans Frågor och svar från skolöverläkare Kristina Georgiev, Kristianstads kommun. Laktosintolerans Frågor och svar från skolöverläkare Kristina Georgiev, Kristianstads kommun. Vad är laktosintolerans? Laktosintolerans är ingen sjukdom! Mjölksockret (laktos) bryts ner i tarmen av ett

Läs mer

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål Lathund till dig som ska servera någon som inte tål gluten laktos mjölk soja Svenska Celiakiförbundet för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja Glutenintolerans Gluten finns i: Den glutenintolerante

Läs mer

Sockerutställning. För skolor

Sockerutställning. För skolor Sockerutställning För skolor Innehåll Bakgrund till sockerutställning Sockerutställning Manual - sockerutställning utan inköpta livsmedel Manual - sockerutställning med inköpta livsmedel Livsmedelsinformation

Läs mer

Solskydd och barn Text: Cristina Gillå

Solskydd och barn Text: Cristina Gillå 1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 4/maj 2011 FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 42 handlar

Läs mer

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Bra mat för 4-åringen Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Brister: För stort intag av godis, läsk, glass, snacks och bakverk (ca 25% av energiintaget) För lågt intag av frukt-

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd 2015-01-31 Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985 Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd SvDH:s synpunkter på remissen: Svensk Dagligvaruhandel har

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Bra barnmat Del 3 Middag

Bra barnmat Del 3 Middag Bra barnmat Del 3 Middag I sista och tredje delen om näringsrik barnmat tänkte jag delge er några tips som anpassar klassiska barnrätter till mer häslosamma alternativ. Har du missat barnmat frukost eller

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxhslf Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Hållbart redan från början grönare bra även för barnen?

Hållbart redan från början grönare bra även för barnen? Hållbart redan från början grönare bra även för barnen? Åsa Brugård Konde Nutri 2 år Gamla kostråd för spädbarn och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16. SnHWWRFKVDPPDVWlOOH

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16. SnHWWRFKVDPPDVWlOOH 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16 -DJKDUHQVRQVRPlU GHWKDGHMDJDOGULJK UWWDODVRP YDUVnNQDSSKlQGLJRFKPDQILFNV ND NXQGHJHPLJHWWEUDVYDU'lUI UYLOOH SnHWWRFKVDPPDVWlOOH ODNWRVLQWROHUDQWLQQDQYLkomXQGHUIXQGPHG

Läs mer

Kostbehandling hos barn med allergier

Kostbehandling hos barn med allergier Kostbehandling hos barn med allergier Åsa Zetterlund Leg.dietist Akademiska barnsjukhuset Januari 2009 Vad ska jag prata om? Kostbehandling vid de vanligaste allergierna hos barn Konsekvenser av födoämnesallergi

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Laktosintolerans, frågor och svar. Allt man behöver veta. Frågor och svar från skolläkare Anna-Carin Kinhult, Östra Göinge kommun.

Laktosintolerans, frågor och svar. Allt man behöver veta. Frågor och svar från skolläkare Anna-Carin Kinhult, Östra Göinge kommun. Laktosintolerans, frågor och svar Allt man behöver veta Frågor och svar från skolläkare Anna-Carin Kinhult, Östra Göinge kommun. Vad är laktosintolerans? Laktosintolerans är ingen sjukdom! Mjölksockret

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14

cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14 cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14 SPECIALKOSTER Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Procordia Foods satsning på SärNär

Procordia Foods satsning på SärNär Procordia Foods satsning på SärNär Sex nya färsrätter under varumärket Liva Liva är ett nytt varumärke, där goda lösningar för speciella kostbehov samlas. Procordia Food har tagit fram sex färsrätter till

Läs mer

Information om del 2 av TEDDY-studien

Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 1 Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 2 Information om TEDDY-studiens..

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR

FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR har till uppgift att bedriva ett hälsofrämjande och preventivt arbete för alla barnfamiljer, både generellt men också med specifika arbetsinsatser vid behov. Hälsosamtalen

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer fem. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer fem. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer fem 1 Innehåll: BARNHÄLSOVÅRDEN VÄRMLAND Fortsatt

Läs mer

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård Vaccinationer inom barnhälsovården Kunskapscentrum barnhälsovård Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar 9 till alla 1 till flickor (HPV) Riktad del hepatit B och Tuberkulos

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016

Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016 Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016 Livsmedelsverket Vetenskapen- Nordiska Näringsrekommendationer Vad äter vi i Sverige Bra kolhydrater hur gör man i praktiken Vad kan Livsmedelsverket

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Matlagningsprodukter

Matlagningsprodukter Vispgrädde är en färsk, osyrad grädde som förhöjer smaken på maten och är utmärkt i allt från förrätten, varmrätten till desserten. Mellangrädde och Matlagningsgrädde är fettsnåla gräddesorter med många

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Handledning till OH-bilder - Mat för spädbarn

Handledning till OH-bilder - Mat för spädbarn Handledning till OH-bilder - Mat för spädbarn HANDLEDNING TILL OH-BILDER - MAT FÖR SPÄDBARN Bild nr 1 Materialet är gjort av dietisterna, hälsocentralerna Luleå/ Boden, länsdietistenheten. Källa: Livsmedelsverket

Läs mer

Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan. Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde. 19 mars 2013

Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan. Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde. 19 mars 2013 Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan 19 mars 2013 Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde Dagens föreläsning Inledning Vetenskaplig bakgrund Resultat från Riksmaten Rätt fett i praktiken

Läs mer

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne 2017 Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Nya Föreskrifter för barnvaccinationsprogrammet och ny Vägledning från

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer ett 1 INNEHÅLL: Nya vaccinationsregistret s 3 Sockerlösning

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv Ett av de mest grundläggande dokumenten för allt som berör barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gäller allt från lagstiftning,

Läs mer

Utlåtande från hälso- och sjukvården

Utlåtande från hälso- och sjukvården Utlåtande från hälso- och sjukvården När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet. Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver

Läs mer

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 1 Din egen förberedelse

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Mathias Karlsson, områdeschef

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen

Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen Här kan du läsa om vilka näringsämnen som ska anges i näringsdeklarationen och hur den ska presenteras. Näringsdeklarationen blir obligatorisk,

Läs mer