Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011"

Transkript

1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar, BHV-öl Glad påsk! I nuläget är det leveransproblem för Infanrix-polio. Leveranser ska återupptas i slutet på maj är den informationen vi fått från företaget. Planera 5,5 års besöket med detta i beaktade. Önskar Staffan, Cristina Lena & Isabel BHV-enheten Detta nummer innehåller Leveransproblem... s 1 Hjälmar för barn... s 1 2,5 års formulären... s 2 Ny lagstiftning... s 2 En tobaksfri förskola... s 2 Frågor till BHV-enheten... s 3 Barnförsäkringar... s 3 Att arbeta som läkare på BVC s 4 Lästips... s 5 FN:s barnkonvention... s 5 Fortbildning... s 6 Hjälmar för barn Text: BHV-enheten i Värmland Börjar det bli dags att köpa den allra första skyddshjälmen till barnet? Då är det tid information om småbarnshjälmen med det gröna spännet. Småbarnshjälmen kan beskrivas så här: Småbarnshjälmen är lämplig upp till sjuårsåldern vid olika typer av utomhusaktiviteter som t ex cykling och pulkaåkning Den har samma skyddsförmåga som andra sport- och fritidshjälmar men hakbandet har en utlösningsanordning för att minska risken att barnet ska fastna med hjälmen och bli hängande Den har ett grönt spänne eller hakband Läs mer: Lilla LiV:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten, LiV Centralsjukhuset Karlstad Tel , fax e-post:

2 2,5 års formulären Text: Staffan Skogar Insamlingen av 2,5 års formulären pågår för fullt och vi kan med glädje meddela att vi fått in material från fler än 20 enheter. Gör det till en rutin att skicka in varje månad, så att inte formulären ligger för länge hos er och att utvärdering kan utföras efter hand. Syftet med insamlingen är att vi vill kvalitetssäkra arbetsinstrumentet. Fråga från BVC ssk: Får vi skicka in formulär med personuppgifter på barn som inte tillhör SELMA studien till BHV enheten? Juristen: För kvalitetsgranskning och metodutveckling av ett arbetsinstrument som används inom barnhälsovården finns det inga hinder att BHV-enheten samlar in dessa uppgifter. Hur länge ska vi hålla på och skicka in formulären till BHV-enheten? Svar: Insamlingstiden kommer att fortgå under 2,5 år, då har alla SELMA-barnen genomgått 2,5 års screeningen. Mod och mandat Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga. Har vi mod att möta dem? Mårten Jansson, Anne-Marie Larsson, Cecilia Modig Den 1 januari 2010 infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger hälso- och sjukvårdens verksamheter och dess personal skyldigheter att särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd när en förälder har en psykisk sjukdom, är allvarligt somatiskt sjuk eller missbrukar. Detsamma gäller när en förälder oväntat avlider. Den nya lagstiftningen stärker barnets rätt och ställer krav på att ett familjeorienterat synsätt utvecklas inom verksamheter som möter vuxna patienter inom de ovan nämnda grupperna. Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen har drivit ett gemensamt projekt i syfte att skaffa kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för att lagen ska få avsedd effekt. Denna bok är en rapport från arbetet och vi hoppas den kan inspirera, stimulera och visa på möjliga vägar för lokalt och regionalt utvecklingsarbete i syfte att bättre uppmärksamma barn som anhöriga. I boken ges konkreta förslag på vad som behöver förändras och innehåller också förslag på konkreta verktyg. Böcker och rapporter kan beställas från Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida Statens folkhälsoinstitut En tobaksfri förskola varför och hur? Text: Cristina Gillå För kännedom har det kommit en ny broschyr från FHI som riktas till förskolan En tobaksfri förskola varför och hur?. Förskolan kan tillsammans med föräldrar och andra aktörer lägga en grund som går att bygga vidare på när barnen börjar skolan. Broschyren kan bli ett underlag för att väcka tankar och starta diskussioner om förskolans viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet. Broschyren är gratis och kan beställas via hemsidan:

3 Frågor till BHV-enheten BVC-sjuksköterska: Undrar över en flicka som fick sin första dos vaccination vid 3 månaders ålder, andra dos vid 6 månaders ålder och av någon konstig anledning dos tre vid 9 månaders ålder (detta gäller Infanrix polio hib och Synflorix). Hur fortsätter jag att vaccinera henne? Hon är född i v 39+6 har ej fått några direkta biverkningar på någon av sprutorna. Staffan Skogar: Ge en ytterligare dos (InfanrixpolioHib och Synflorix) 6 månader efter den tredje dosen. Ingen fara skedd. I de flesta länder förutom Norden så får barnen 3 grundvaccinationer innan boosterdosen BVC-sjuksköterska: Har en familj som skall åka till USA i början av april De har ett barn som är född i december förra året. Han har fått första dosen enligt vaccinationsprogrammet. Tycker du att han skall ha andra dosen innan resan eller vänta tills de kommer hem i slutet av april Staffan Skogar: Det bör gå 6 veckor mellan de första två sprutorna. Om du inte hinner detta tycker jag att det får vänta tills barnet kommer hem. BVC-sjuksköterska: Träffade igår ett nyinflyttat barn från annan svensk stad. Föräldrar turkiskt påbrå. Barnet är född i Sverige och fått basvacc (Hexa+ Prevenar), ingen BCG. Föräldrar berättar att de nyligen varit i Turkiet och där besökte de en läkarmott och barnet fick antibiotikabehandling för en trolig hals och öron inf. Ska MRSA odling tas? Har inte varit inneliggande på sjukhus men har idag ett kraftigt rött ilsket blöjexem vilket han även hade i Turkiet, men som blivit bättre enligt föräldrar. Staffan Skogar: Om barnet varit inlagd på sjukhus så tycker jag att provtagning skulle vara befogad men inte i detta fall. Ta upp frågan om BCG vaccination med din BVC läkare. BVC-sjuksköterska: Har nu två barn från Somalia, en pojke är 4:8 år och den andra är 3:2 år. Kom till Sverige år 2009 (eller 2010) och fick uppehållstillstånd mars Enligt mamman så är de inte vaccinerade i hemlandet, då pappan nekade till att vaccinera pojkarna. Båda pojkarna är hälsoundersökta på VC kronoparkens flyktingmott. Röntgen pulm utan anmärkning för båda barnen Jag ska även kontakta flyktingmott. ang BCG. Hur vaccinerar vi pojkarna? Staffan Skogar: Det är viktigt att penetrera vaccinationsanamnes ordentligt, men det verkar i detta fall som barnen är ovaccinerade. PPD? Ärr? Därefter BCG. Barnen ska vaccineras enligt följande: Dos 1: Infanrix hexa och Synflorix Dos 2: ca 2 mån senare Infanrix-polio och Engerix Dos 3: efter 6 månader Infanrix polio och Engerix. MPR ska också ges och kan ges vid första tillfället. Tänk på att BCG och MPR inte ska ges samtidigt. Ej vaccination vid 5,5 år utan får därefter fortsätta via skolan Sätt även upp barnen till BVC läkaren för läkarundersökning. Här kan du jämföra de barnförsäkringar du kan teckna individuellt. I jämförelsen kommer först de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar.

4 Att arbeta som läkare på BVC Tillsammans med Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare i Örebro, har Kerstin Werner, barnhälsovårdsöverläkare i Västmanland skrivit Att arbeta som läkare på BVC. Förhoppningsvis kommer kapitlet att finnas i Rikshandboken så småningom. Teamarbetet Läkararbetet på vårdcentral och barnmottagning rör nästan alltid symtom och sjukdomar, men på BVC ligger fokus på det friska. Besöken bör vara teambesök, alltså med BVC-sjuksköterskan i samma rum, och göras utan tidspress. Räkna med minst 15 minuter per besök, mer vid speciella frågeställningar och vid besök med tolk. Teambesök tar lite längre tid men innebär mycket bättre kvalité på besöket! När man första gången träffar familjen är det förstås naturligt att presentera sig. Det är viktigt att föräldrar och barn känner sig välkomna och trygga. Barn är känsliga för föräldrarnas stämningsläge, och man vinner ofta barnets förtroende genom att vinna föräldrarnas. Glöm då inte i sammanhanget att prata med medföljande syskon! Om syskonen får lite uppmärksamhet i början av besöket sysselsätter de sig ofta själva i leksakslådan sedan. Sjuksköterskan är den som har tätast kontakt med familjen och oftast är mest van att prata livsstilsfrågor som normalkost och sömn. Läkaren bedömer tillväxt, gör den medicinska undersökningen och svarar på frågor inom sitt kompetensområde. Undersökningens innehåll måste anpassas till de erfarenheter och observationer som sjuksköterskan har gjort vid hembesök och i andra kontakter med familjen. Det är viktigt att ha klara riktlinjer för vem som dokumenterar olika uppgifter i BVC-journalen. Om läkaren t ex vaccinerar och dokumenterar detta i journalen kan BVC-sjuksköterskan sedan skriva in uppgifterna i barnets hälsobok. Hygienrutiner på BVC varierar lokalt, men även läkaren bör ha kortärmade arbetskläder, ta av ringar, armband och armbandsklocka och komma ihåg att sprittvätta händerna före och efter undersökning av barnet. Undersökningen Innan barnet undersöks bör läkaren fråga familjen om det är något särskilt de undrar eller känner oror över. Använd frågor som Hur tycker du att ditt barn mår? eller Är det något speciellt du funderar på idag?. Många upplevda problem kan verka enkla och banala, men det är viktigt att de inte nonchaleras och att föräldrarna känner att deras frågor tas på allvar. Därmed förebygger man också nya onödiga sjukvårdskontakter. Barn bör undersökas utan kläder och blöja, men speciellt lite äldre barn kan man klä av gradvis medan undersökningen fortgår. Obehagliga undersökningar bör läggas sist. Barnen bör också, efter ålder, vara förberedda inför undersökningsmomenten. Låt gärna barnet känna på stetoskopet, äldre barn kan få lyssna själva på hjärtat. Visa respekt för barnets reaktioner och känsloläge vid undersökningen och iaktta samspelet mellan föräldrar och barn, det kan vara viktigt i tolkningen av fynd eller symtom hos barnet. Vid läkarundersökningen upptäcks ibland något oväntat, t ex ett blåsljud på hjärtat eller en instabil höft. Föräldern är då helt oförberedd. Ta tid på dig att förklara vad det kan innebära, vad som kommer att hända nu och ungefär hur lång tid det tar innan familjen får närmare besked. Sjukvård på BVC Enklare sjukvård har alltid skötts på BVC. Frågor som enklare mag-tarmproblem, måttliga eksem, kolik kan diskuteras och sedan följas upp vid läkarbesök på BVC, men mer komplicerade utredningar och frågeställningar bör hänvisas till vårdcentralen eller barnmottagning. När prover och remisser skickats från BVC ska svaren dokumenteras i BVC-journalen, annars finns inte uppgifterna när barnet byter BVC eller börjar i skolan.

5 Lästips Blomgren, Frida: Annorlunda syskon: syskon med funktionshinder Syskon delar gener och föräldrar, de växer upp tillsammans och har starka band till varandra. Ändå kan man som syskon i samma familj växa upp under väldigt olika villkor. Den här boken handlar om hur det kan vara att växa upp med ett funktionshindrat syskon. Den tar upp både svårigheter och glädjeämnen och med särskilt fokus på hur uppväxten kan prägla de friska barnen. Boken är lättläst, välskriven och informativ och tar utgångspunkt i intervjuer med syskon till funktionshindrade. Intervjuerna bygger på olika frågeställningar som t ex det känslomässiga ansvaret, "annorlundaskapet", förbjudna tankar, försvunnen sorglöshet, att växa upp i skuggan av döden, delaktighet och frigörelse. Nordqvist, Sven: Minus och stora världen Det här är en av Sven Nordqvists tidiga bilderböcker som nu har getts ut i en ny upplaga. Bokens huvudperson, pojken Minus, skall ge sig ut på en långväga resa. Längs resvägen möter han allsköns hjälpsamma och egensinniga figurer. Varje siffra från 1-10 presenteras på ett eget uppslag. Minus och stora världen är en stor och rolig bok. Författarens signum är bilder som myllrar av märkvärdiga, roliga små varelser målade i akvarell med mustiga färger. Det är mycket text i boken och inte helt lättläst. Vissa ord och begrepp behöver förklaras för barnen. På så sätt blir det en utmaning som faktiskt kan bidra till att utveckla barnets ordförråd. Det är inte en bok som lämpar sig för en snabb läsning vid läggdags, utan man behöver sitta i lugn och ro. FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Artikel 12 handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet. Det kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var barnet ska bo. Då ska domstolen fråga både mamman, pappan och barnet hur de vill ha det. Det kan också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barnen vad det tycker innan politiker bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar.

6 Fortbildning Inbjudan till utbildningstillfällen FN:s konvention om barnets rättigheter Utbildningsdag om FN:s konvention om barnets rättigheter i landstinget en utmaning för barnets bästa Torsdag 19 maj 2011, Samlingssalen, CSK Se inbjudan: Hej alla på BVC! I ett mejlutskick den 18 april blev ni inbjudna till tre utbildningstillfällen om FN:s konvention om barnets rättigheter,19 och 25 maj. Tanken är att utbildningen sker i olika steg.19 maj e.m är en övergripande information om konventionen och hur man ska arbeta med den i LIV, målgruppen är ledning, förtroendevalda, revisorer och personal i verksamheten. Vid detta tillfälle anser vi från BHV-enhetens sida att det är positivt om ni på BVC har möjlighet att delta. Däremot den 25 maj fm och em är mer inriktat på strategifrågor som är riktad till landstingets beslutsfattare. Till hösten erbjuds verksamheterna att utbilda barnrättsombud, som kommer att få en utbildning för att kunna driva frågan i den egna verksamheten. Ber om ursäkt, för tidigare otydlighet. MVH Cristina Fortbildningsdagar på Frykenstrand I år har vi preliminärt bokat in barnhälsovårdens fortbildningsdagar på Frykenstrand till den 19 och 20 oktober BHV-enheten Familjecentralskonferens i Karlstad Familjecentralskonferens i Karlstad den 9 november 2011, kommer att behandla temat Hur kan vi bli bättre på att stötta familjer med särskilda behov. Program och lokal meddelas senare. Familjecentralskonferensen i Umeå den maj. En kursdeltagare från varje familjecentral får sin kursavgift betald. Anna Bodin Masterprogram Karlstad Universitet Hälsovetenskap med inriktning folkhälsovetenskap team barns liv och hälsa. Följande kurser om barns liv och hälsa kommer att erbjudas: Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv Barn med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning Sårbara barn och familjer socialt och psykologiskt perspektiv på barns hälsa Barn och miljö Professionellt samarbete kring barn och familjer i behov av särskilt stöd Barns säkerhet Hälsopromotion Metodkurser Examenarbete Kurserna kan även läsas som fristående kurser Läs mer: %20&%20ungdomshab/Aktuellt/Infoblad_BLH.pdf (obs: intern länk)

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer