Årliga BHV-statistiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årliga BHV-statistiken"

Transkript

1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer två 2012 Detta nummer innehåller Till alla BVC-sjuksköterskor i Värmland Årliga BHV-statistiken Årliga BHV-statistiken... s 1 Cancerstrategisatsning... s 1 Frågor till BHV-enheten... s 2 2½ års formulären... s 2 Hjälp oss sprida rikshandbok. s 3 Viktigast av allt... s 4 Nikotinbruk under grav... s 6 Broschyrer... s 6 Dietistsidor... s 7 Lästips... s 9 Fortbildning... s 10 Vill ge er alla BVC-sjuksköterskor i Värmland ett stort beröm, för de inskickade statistikuppgifterna ni gjort under januari och februari Ni blir bara bättre och bättre på att mata in siffrorna rätt och jag har inte haft några bekymmer att lägga in dem i inmatningsfilerna i år. Ber också om ursäkt att vi var otydliga i frågan om antal barn till utomnordiska föräldrar, men det ska vi tänka på tills nästa år. När allt är sammanställt kommer vi att skicka ut sammanställningen till er, så ni får titta på era statistikuppgifter först, innan vi lämnar ut BHV-rapporten, om det är några siffror som behöver korrigeras. Bra jobbat och tack!!!! Isabel Lindgren LIV:s regionala cancerstrategisatsning-prevention Antalet solorsakade hudtumörer ökar kraftigt. Ett preventivt arbete har påbörjats som syftar till att informera och öka medvetenheten om solrelaterade hudtumörer. Hudsjukvården har i samråd med representanter från allmänmedicin valt att vända sig till barnavårdscentraler och familjecentraler, för att informera föräldrar om hur vi på bästa sätt skyddar våra barn och vuxna när vi vistas i solen. Mörmo Gård i Skoghall är pilot i detta projekt, men hela Värmlands barnhälsovård kommer att besökas av sjuksköterska från hudsjukvården. Hälsningar// Ewa Roberg, Anne Katz, Gunnel Särhammar från hudkliniken 1

2 Frågor till BHV-enheten BVC-sjuksköterska: Jag har en mamma och pappa som kommer från Irak, som önskar åka till London i slutet av februari 2012 och barnet är född i början av januari 2012, vad tycker du är det bästa som råd? Ska familjen åka? Hur ska vi vaccinera? Ska vi ordna BCG? Staffan Skogar: Man kan alltid diskutera lämpligheten att resa med så små barn. Angående vaccination är det enbart BCG som eventuellt kommer på fråga. Men är det endast en kort resa till London finns ingen större indikation. BCG bör helst ges ca 6-8 v innan man reser för att få ett skydd. Dock ska barnet vaccineras senare och om resan skulle gått till Irak hade det varit en klar indikation för BCG innan resan. BVC-sjuksköterska: Jag får mycket frågor om ögoninfektioner av förskolepersonalen. Ska man verkligen behöva hålla barnen hemma i kanske en vecka för att de är lite snuviga och kladdiga i ögonen men pigga för övrigt? Personalen vill ju det, men det blir dyrt för föräldrarna. Staffan Skogar: Nej, barnen behöver inte vara hemma om de är lite kladdiga i ögonen i samband med en ÖLI. Sekret i ögonen kan betraktas som snor i ögonen i samband med virusinfektion. Barnet ska dock vara hemma vid ordentlig konjunktivit d v s röda ögon som kan vara orsakade av bakterier och detta tillstånd börjar ofta ensidigt för att därefter sprida sig även till det andra ögat. Det är en spridd missuppfattning bland förskolepersonal att barnen måste vara hemma som fort de har lite kladdiga ögon. BVC-sjuksköterska: Har en pojke som är 12 mån, som ska resa till Irak i mitten på mars (föräldrarna är från Irak), ska jag ge MMR innan? Staffan Skogar: Ja, och om sprutan ges efter 12 månader behövs ingen ytterligare spruta. Rådet är fortfarande att ge MPR vid utlandsresa om barnet är över 9 månader. BVC-sjuksköterska: Vår barnmorska gjorde mig uppmärksam på att ett litet barn som är beräknat att födas 24/ kommer att resa till Iran på semester med sin familj redan i juli Hur gör vi då med vaccinationer? Staffan Skogar: Jag tycker att man ska prata med föräldrar om lämpligheten att resa med så små barn. Om resan blir av ska BCG vaccination ske men vi ger första sprutorna tidigast efter 2 månader och det är väl osäkert om detta hinns med innan resan. Om vaccination görs så tidigt behövs en ytterligare tredje spruta. Vid långvarig vistelse kan ev vaccinationer göras i Iran. BVC-sjuksköterska: Vi har diskuterat tidpunkten för första läkarbesöket för nyfödda och har uppfattat det lite olika hos oss. Är det fritt att välja tidpunkt mellan 4-8 veckors ålder så som det står i metodboken? Hur fylls utvecklingsbedömningen i - om barnet är 4 v. vid läkarbesöket, ska vi BVC-sjuksköterskor då göra utvecklingsbedömningen som ligger vid 6-8 v, som läkarna gjort förut? Staffan Skogar: Jag anser att det första läkarbesöket är fram för allt en missbildningsscreening och då är det en fördel att lägga detta så tidigt som möjligt runt 4 veckor. Görs läkarbesöket vid 4 veckor blir det läkaren som gör den första utvecklingsbedömningen och får då fylla i på denna ruta (läkaren får då ändra sina rutiner något). Det blir då sjuksköterskan som får utföra den andra bedömningen och fylla i denna på ruta 6-8 v. Upplägget hur ni gör lokalt får ni planera själva men jag anser att vi ska sträva efter att göra den första läkarundersökningen tidigt. BVC-sjuksköterska: Vi ska snart få möjlighet att fakturera de som önskar vaccinera sina barn med Infanrix Hexa och nu undrar vi om det är bara de som är född fr o m som ska erbjudas eller kan vi även erbjuda de som inte påbörjat sina vaccinering ännu? Vad ska vi göra om det finns några som fått en dos vanlig Infanrix och vill komplettera med Engerix? Staffan Skogar: Vi startar med barn födda Detta för att ni BVC-sjuksköterskor inte ska få ett merarbete utan att det endast är Hexa som ges. Vid alla förändringar vad gäller vaccinationer är det enklast att sätta ett datum. Övriga får hänvisas till VC eller Vaccinationscentrum men det är oftast inte aktuellt att ge hepatit B skydd innan barnet ska ut och resa. 2½ års formulären Insamlingen av 2½ halvårs formulären pågår för fullt och kommer att fortsätta under ytterligare drygt ett år. Kom ihåg att även arbetsformuläret ska fyllas i. BHV-enheten 2

3 Hjälp oss sprida rikshandboken Till all BVC-personal! Jag heter Margaretha Magnusson och är ordförande i redaktionsrådet för Rikshandboken för barnhälsovård (www.rikshandboken-bhv.se). Rikshandboken vänder sig till alla som arbetar med barnhälsovård i landet. De texter som är producerade är framtagna av experter som har ett särskilt intresse av det aktuella området. När författaren skrivit en text utsätts texten också för granskning av en annan person som är insatt i ämnet. Detta skall garantera att texten håller en hög standard som du som sjuksköterska kan använda dig av i din rådgivning och känna dig trygg med. RIKSHANDBOKEN för barnhälsovård är ingen webbsajt som konkurrerar med era lokala metodböcker som era barnhälsovårdsenheter tagit fram, tvärtom, det är ett komplement! Det är vår ambition, och vi vet att det finns ett stort intresse från alla länsenheter i landet, att vi alla på sikt kommer att använda oss av Rikshandboken och sedan länka oss till lokal information som är anpassad till de olika landstingens förutsättningar. I princip skall det inte vara någon skillnad om man går på BVC i Malmö, Uppsala eller Dorotea. Vi skall alla, i så stor utsträckning som möjligt, följa samma riktlinjer. Detta garanterar en barnhälsovård på lika villkor. Som många av er vet så pågår ett nationellt arbete med att ta fram ett basprogram som skall gälla i hela landet. Idag ser det lite olika ut och vi har också olika evidens för det vi gör. Hela barnhälsovårdssveriges länsenheter har arbetat med olika områden för att uppdatera kunskapen inom t e x barns utveckling, barn i särskilt behov av stöd och hur vi skall arbeta för att främja barns hälsa. När detta arbete blir klart kommer det att produceras i Rikshandboken. Det är viktigt att Rikshandboken används för att vi skall kunna utveckla den på bästa sätt och i takt med de ambitioner som jag beskrivit. Jag vill därför be Dig att dagligen öppna Rikshandboken som komplement till din lokala metodbok. På många platser i landet har man dessutom upphört med de lokala metodböckerna och övergått till Rikshandboken. Se vad du kan ta till dig. Kontrollera vad som kommit till som är nytt texterna uppdateras en gång per år. Är det något Du saknar eller är det något du vill uppmärksamma oss på hör av Dig. Enklast är att skriva till så vidarebefordrar hon det till redaktionsrådet. Välkommen att besöka Gör det till en god vana att hålla dig informerad vad som står då kan du känna dig trygg i din rådgivning. För Rikshandbokens redaktionsråd Margaretha Magnusson 3

4 Fortbildning för personal inom BMM, BVC, familjecentraler och ungdomsmottagningar 15 och 20 februari FN:s konventionen om barnets rättigheter Viktigast av allt om barnets rättigheter Landstinget har tagit beslut om att efterleva och implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Genom en handlingsplan antagen i fullmäktige visar landstinget att barnets rättigheter är en viktig fråga för hela landstinget. Vi har närmare barn i åldern 0-18 år och därmed utgör dessa barn en viktig grupp medborgare i vårt län. En grupp med egna rättigheter och som ställer krav på samhället när det gäller att få sina rättigheter tillgodosedda. Hälsooch sjukvården är en viktig arena för barns hälsa och välfärd. Inte minst när det gäller det hälsofrämjande och tidigt förebyggande arbetet. Där utgör mödrahälsovård, barnhälsovård och andra samverkanspartners viktiga verksamheter för barns hälsa och välbefinnande. Barnkonventionen slår fast att vi ska verka för att tillgodose barns behov. Det innebär att barn som är en extra sårbar grupp i samhället ska få skydd och stöd men också att barn ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Här har hälso- och sjukvården en viktig roll och i vårt landsting pågår flertalet satsningar inom nämnda områden. Denna dag är ett exempel på hur man konkret kan verka för att omsätta vår handlingsplan och det åtagande vi har gentemot den nationella strategi som Sverige har antagit, säger Eva Åkesdotter Goedicke Information från Barnombudsmannen Ett steg i det arbetet var att bjuda in Kenneth Ljung, representant från Barnombudsmannen, för en utbildningsdag. All personal på barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, familjecentraler och ungdomsmottagningar samt mödrabarnhälsovårdspsykologer, föräldrastödsenheten och förskoleteamet Tummen var inbjudna att delta. Kenneth Ljung påpekade det positiva i landstingets arbete med att ha en handlingsplan att följa på ett strukturellt och systematiskt sätt, med barnen i fokus. Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram ett material för föräldrar och blivande föräldrar om barnets rättigheter. Det är i första hand avsett att användas i föräldragrupper på mödra- och barnavårdscentraler. Informationsmaterialet Viktigast av allt har sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention och fokus ligger på relationen mellan barn och föräldrar, berättar Kenneth. Vårdpersonal möter dagligen barn, inte bara när barnen är patienter utan även när de är anhöriga. Därför är det är oerhört viktigt att sprida kunskap för det är ju inget som vi kan välja eller välja bort att följa, säger Eva. Se barnen Dagen var uppdelad i två pass där förmiddagen ägnades åt fördjupning av FN:s barnkonvention, för att lägga en grund till eftermiddagens pass. På eftermiddagen presenterades materialet Viktigast av allt med filmvisning och gruppdiskussioner. Målet med utbildningen är att komma dithän att vårdpersonal i sitt arbete, har utvecklat ett förhållningssätt till barns rättigheter. Det ska märkas i mötet med barn, barnen ska känna sig sedda och de ska få komma till tals. Personal ska även kunna föra över sin kunskap till föräldrar så att de kan stödja barnet på bästa sätt, förklarar Eva. Dagen arrangerades förutom av Eva Åkesdotter Goedicke av Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare BVH- enheten, Eva Nilsson, verksamhetsutvecklare MHV- enheten och Anna Bodin, verksamhetsutvecklare FC. //forts 4

5 Viktigast av allt Text: Cristina Gillå Material från Barnombudsmannen till föräldrar om barnets rättigheter i familjen. Det består av tre filmer, filmerna riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar med barn i åldern 0 5 år. De har särskilt fokus på relationen mellan barn och föräldrar och tar upp barnets rätt till skydd mot våld och kränkande behandling. Till materialet hör också ett handledningshäfte som stöd, för den som leder föräldragruppen samt en föräldrabroschyr. Materialet är ett komplement och ett verktyg som kan användas i befintliga föräldragrupper inom barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler men kan även användas i andra typer av föräldragrupper t ex inom familjecentraler. Länk till Barnombudsmannen / materialet: FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 26 och 27 Artikel nummer 26 och 27, handlar om barnets rätt till trygghet. Familjer ska få hjälp så att barnet har det bra även om föräldrarna är fattiga, sjuka eller arbetslösa. En förälder som inte bor med barnet ska också ta ansvar för sitt barn. Det kan vara att betala så att barnet får mat, kläder, bostad och annat som barnet behöver. 5

6 Nikotinbruk under graviditet kan ge spädbarn andningsuppehåll Text: Pediatrics Vol. 128 No. 3 September 1, 2011 Att använda snus eller nikotinläkemedel är inget lämpligt alternativ till att röka under graviditeten. Det anser den grupp svenska forskare som i en stor studie konstaterat att barn till kvinnor som snusat under graviditeten hade ökad risk för andningsuppehåll jämfört med barn till rökande mammor. Det är sedan tidigare känt att rökning under graviditet kan orsaka störningar i andning och hjärtrytm hos barnet under spädbarnstiden. Däremot har det inte varit känt vilka ämnen i cigarettröken som ligger bakom dessa störningar. Trots denna brist på kunskap har nikotinläkemedel ofta rekommenderats som ett säkrare alternativ än cigaretter. Forskargruppen misstänkte att snusning under graviditeten exponerar fostret för nikotin och att detta orsakar störningar i den icke medvetandestyrda andningskontrollen hos barnet och ökar därmed risken för andningsuppehåll under nyföddhetsperioden. I studien hämtades information från det svenska medicinska födelseregistret och man inkluderade nyfödda barn. Av dem hade mammor som snusat, och mammor som rökt under graviditeten. Den statistiska analysen visade att barn till snusande kvinnor hade dubbelt så hög risk för andningsuppehåll som barn till tobaksfria kvinnor under nyföddhetsperioden. Även barn till rökande kvinnor hade förhöjd risk, men riskökningen var mindre än för de barn vars mammor snusat under graviditeten. Trafikverket Broschyr Säkerheten i bilen Text: Isabel Lindgren Nu finns broschyren Säkerheten i bilen att beställa på flera språk. Tidigare fick man ringa och beställa denna broschyr, men nu går det bra att beställa via nätet, v g se länk. Broschyrerna är gratis, men det tillkommer en fraktavgift. Broschyren informerar om hur du själv och ditt barn åker säkert i bilen. Du får också tips och råd om hur du kan minska riskerna att skadas vid en kollision. Språk att beställa på: Svenska Svenska lättläst Bos/kro/ser Arabiska Engelska Franska Kurdiska/sorani Persiska Somaliska Tobaksfria barn Text: Isabel Lindgren Foldern Tobaksfria barn som vi använder i vårt preventiva arbete mot tobak finns att skriva ut på flera språk på hemsidan för psykologer mot tobak. Du kan hämta foldern på följande språk: Engelska Albanska Arabiska Bosniska Serbiska Kinesiska Somaliska Spanska Vietnamesiska Länk att klicka på eller kopiera: g/?id=21060 Länk att klicka på eller kopiera: witem 612.aspx 6

7 Dietist mödra- och barnhälsovård Dietisten påminner, ifall Det finns både viktigt och nytt information på dietistsidan (intranätet Livlinan) under relaterade dokument på höger sidan. Tillägg till boken Leva med barn Leva med barn som ni på BVC delar ut. Tillägget avser en uppdatering som förlaget har gjort av boken. Uppdateringen baseras på de nya kostråden för spädbarn som kom ut i höstas. 2/Allmanmedicin/QBUFF/Dietist-modra--och-barnhalsovard/Dietist-for-modra--ochbarnhalsovardsenheterna/ Kontakt med dietist Jannette Grahn Vera Laktosintolerans Nu ligger det praktisk information att trycka ut vid behov. Informationssida-smal---- 2/Allmanmedicin/QBUFF/Dietist-modra-- och-barnhalsovard/dietist-for-modra-- och-barnhalsovardsenheterna/ Frågor till dietist BVC- sjuksköterska: Ett par föräldrar visade mig att i nya "Bra mat för spädbarn" så står det om blandning av modersmjölksersättning på sid 7 "värm vatten" inte koka. Behövs det inte kokas längre? Behöver tydligen inte koka flaskor och nappar heller? Dietist: Det stämmer! man behöver inte koka vattnet utan bara värma upp till ätlig temperatur. Det är dock viktigt att uppmärksamma föräldrar att varmt vatten från kranen aldrig skall användas utan det är alltid kallt vatten som värms upp. Man behöver inte heller koka (sterilisera) nappflaskan och napp. Det räcker med grundligt rengöring för hand eller diskmaskin BVC- sjuksköterska: Jag har nu vid tre tillfällen det senaste halvåret rekommenderat Lemolac till barn med kolikbesvär då inte bröstmjölken längre räcker till som enda mat. Alla dessa tre barnen fick då mycket svullen mage, skrek ännu mer och kräktes stora mängder, vilket de aldrig gjort tidigare. Som jag har uppfattat det tidigare ska Lemolacen var snällare mot magen än Semper och NAN, stämmer det? Förstår du varför det blir så här? Har de ändrat innehållet? Dietist: Det låter konstigt! Lemolac är mild och speciellt för känsliga magar. Den är helt baserad på vanliga baby Semp och den enda skillnaden är att Lemolac har ett lägre ph-värde och det gör den extra lättsmält. Jag pratade med produktspecialisten och hon kunde bara bekräfta att Lemolac är mild och rekommenderat vid känslig mage. Men vi diskuterade även andra saker som kunde ha orsakat att barnen reagerade så. Som att Den kan ju till exempel bero på att barnet reagerar på mjölken i modersmjölksersättningen och att det är en komjölksproteinallergi som gett besvären. En annan anledning kan ju vara en magsjuka eller liknande. Det är vad jag kan komma på som tänkbara orsaker. Att alla tre kunde ha komjölkallergi är mindre troligt. 7

8 Lästips i samarbete med sjukhusbiblioteket CSK Lagerström, Ann Knäck koden: en hoppfull bok om dyslexi Att vara främmande för det skrivna ordet kan bli som att stängas av från en del av tillvaron. Därför är det väldigt viktigt att den som har svårt att läsa får stöd och hjälp att så tidigt som möjligt hitta rätt verktyg och metoder för att underlätta avkodningen av text. I den här boken presenteras fakta om dyslexi och vi får möta en mängd personer som alla har egen erfarenhet av hur det är att ha, arbeta med eller känna någon som har dyslexi. Här finns inspirerande vägledning och konkreta tips för både barn, ungdomar, föräldrar och skola. Bach, Martina S Men mamma, jag är inte sjuk. Jag har bara lite diabetes. Den här lilla boken handlar inte bara om diabetes typ 1 och allt vad det innebär i form av sprutstick och blodsockervärden. Den handlar också om en mamma vars tillvaro rämnar när det står klart att hennes son har en kronisk sjukdom. Men framförallt handlar den om vägen tillbaka från chock och sorg till ett aktivt lärande och tro på framtiden. Lennqvist, Ingegerd Barnets första tecken de första åren (svenskt teckenspråk) Äntligen finns nu en i stort sett heltäckande teckenspråksbok för barn med hörselnedsättning eller dövhet och deras föräldrar och anhöriga. Information om hörselnedsättning, dövhet och språkinlärning hos både hörande och döva barn ger en bra grund inför arbetet med att lära sig teckenspråket. Boken innehåller ca 2000 tecken med små berättelser. 8

9 Red: Birgitta Westin Smarta små upptäcker naturen En bok för alla vetgiriga barn och deras vuxna, full av fina bilder och fakta om det mesta i naturen. Förutom mysiga och roliga berättelser får man också tips på lekar och pyssel som passar de olika årstiderna. Nyskrivet material blandas med utdrag ur klassiker som Maja tittar på naturen och Linneas årsbok. Andréasson, Rune Bamses sagostund 7 spännande berättelser om Bamse och hans vänner Lyssna på sju sagor om Bamse och alla hans vänner, följ med honom till trollskogen och flyg ända till månen, träffa lejon och var med när Bamse blir cirkusdirektör. Spännande, klassiska äventyr med Bamse och hans dunderhonung, Skalmans uppfinningar och den snabbe Lille Skutt samlas på tre cd-skivor. Berättare är Olof Thunberg. Riktlinje Landstinget i Värmland tog fram en riktlinje för anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn och ungdomar (0 18 år). Du finner denna på BHV-enhetens hemsida under styrande dokument. 9

10 Fortbildning Amningsfortbildning för hela vårdkedjan Amningsfortbildning för hela vårdkedjan kommer att ske i slutet av året och Richtersalen är bokad för följande tillfällen: 9/10, 10/10, 24/10, 25/10, 6/11, 7/11, 4/12 & 5/12 (med reservation för ändring) Vid varje fortbildningstillfälle kommer cirka 40 deltagare blandas från barnkliniken, kvinnokliniken, BMM och BVC och fördelningen av datum kommer förmodligen att ges vid nätverksträffarna för BVC-personalen. Personal från Medela kommer att hålla i fortbildningen. Inbjudan och mer information kommer. //Livets tråd Utbildning Hälsosamma matvanor Utbildning om hälsosamma matvanor planeras vid fyra tillfällen: den 8, 14, 29 och 29 mars 2012 och kommer att hålla till vid olika familjecentraler i Värmland. Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist Nätverksträff BVC-sjuksköterskor i Värmland våren 2012 Vårens yrkesvisa nätverksträffar är inbokade vid sex tillfällen under våren. Finn ett datum som passar dig och boka in dig så snart som möjligt, eftersom vi inte kan vara så stor grupp vid varje tillfälle (10 12 stycken). Ni som är flera BVCsjuksköterskor på en BVC, se till att fördela er över tillfällena då det kan vara bra att dela med sig av erfarenheter och frågeställningar. Se inbjudan på sista sidan eller via barnhälsovårdsenhetens hemsida. Fortbildning Hygienutbildning Hygienutbildning för förskolor och BVCsjuksköterskor planeras under Återkommer med tider och platser. Cristina Gillå Lilla LiV:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare Lena Granath, MBHV-psykolog Jannette Grahn Vera, MBHV dietist Isabel Lindgren, assistent Adress till BHV-enheten: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad Tel e-post: Adress till MBHV-psykolog/FS-enheten Psykologmottagningen för MBHV/FS-enheten Bryggargatan Karlstad Fax:

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Mars 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 Öppen mottagning på BMM Gripen Meddelande från fertilitetsmottagningen Riktlinje

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk...

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer.

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer. 1 (9) Alkohol och Tobak Allergi Allmänt barn Barnsäkerhet För BVC - Blanketter Manualer för BVC-sjuksköterskor Mat Språk Sömn Vaccinationer Övrigt 2 (9) Alkohol och Tobak (åter register) Barns tankar om

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Som ytterligare stöd för minnet kan vi överlämna skriftligt informationsmaterial till föräldrar. När man använder

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015 Månadsbladet nr 5, maj 2015 KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B I samband med bristen på Pentavac-vaccin har många BVC i länet sedan flera månader använt Infanrix-hexa för alla barn under det första

Läs mer

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Februari 2012 sid 2 Information från spec-mvc Dagdroppe Nya medarbetare sid 3 sid 4 sid 5 MHV-registret Så kan vården använda 1177 Frågor

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård UMEÅ OKTOBER 2014 Barnhälsovårdens program Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård Varför? Borttagna styrande dokument från Socialstyrelsen

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer två 1 INNEHÅLL: Heptatit A s 3 Pågående utbrott

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 1/februari 2011 Insamling av formulären till språkscreeningen vid

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Solskydd och barn Hur skyddar vi oss och våra barn på

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig för innehåll: Eva Neth,

Läs mer

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 7 / november 2011 Detta nummer innehåller Plötslig spädbarnsdöd

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer tre 1 INNEHÅLL: Framsida: Milla 1 år s 1 TBE 2013

Läs mer

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år 1 Tratten december 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Innehåll Tusen tack alla mödrahälsovårdsarbetare s 03 Viktpärmen

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Amning/rådgivning på BVC

Amning/rådgivning på BVC Amning/rådgivning på BVC Verksamhetsutvecklare BVCs styrdokument och basprogram Amningssamtalet på BVC Amning rökning, alkohol Amningsstatistik Avsluta amningsperioden Styrdokument BVC Artikel 2 Alla barn

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 2 (5) 5.5 Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett nationellt fastställt barnhälsovårdsprogram med såväl

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Tratten, aug. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården

Tratten, aug. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Tratten, aug 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården I detta nummer: Preventivmedelsnyheter s 03-04 Öppen föreläsning HBTQ s 05-06 Information om KUB, Inbjudan amning s 07 Tips från

Läs mer

Våld i nära relationer med fokus på barnet

Våld i nära relationer med fokus på barnet Kunskapscentrum för barnhälsovård Våld i nära relationer med fokus på barnet Andreas Andersson, leg psykolog Pernilla Arvidsson, socionom leg psykoterapeut Projektets syfte Uppmärksamma barn som upplever

Läs mer

Solskydd och barn Text: Cristina Gillå

Solskydd och barn Text: Cristina Gillå 1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 4/maj 2011 FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 42 handlar

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Kvinnokliniken MK 2 Obstetriksektionen Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar. Matstunden är en unik möjlighet

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR

FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR har till uppgift att bedriva ett hälsofrämjande och preventivt arbete för alla barnfamiljer, både generellt men också med specifika arbetsinsatser vid behov. Hälsosamtalen

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Mathias Karlsson, områdeschef

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Arvika: 0570-71 20 76 sjukhusbiblioteket.arvika@liv.se Karlstad: 054-61 51 44 sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Till alla barn och ungdomar

Till alla barn och ungdomar VÅRD OCH OMSORG Till alla barn och ungdomar som träffar socialsekreterare i Sala Hej, Vi som jobbar som socialsekreterare här i Sala tycker att det viktigaste med vårt arbete är att se till att alla barn

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Reviderat Slutförslag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn Familjecentralen i Vårby Gård Familjecentral i den mångkulturella förorten Huddinge kommun Mångkulturell storstadsförort

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Rutiner vid begäran om registerutdrag

Rutiner vid begäran om registerutdrag Rutiner vid begäran om registerutdrag Följande rutiner gäller i det fall ett barns vårdnadshavare begär information om de uppgifter som finns lagrade på barnet i Basta. 1. Vårdnadshavaren informeras av

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Gävleborg HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Syfte Att uppmärksamma svårigheter som kan ha betydelse för barnets situation i förskoleklass och skola eller för barnets hälsa och välbefinnande

Läs mer

Månadsbladet BARNKONVENTIONEN 25 ÅR! nr 9, september 2014

Månadsbladet BARNKONVENTIONEN 25 ÅR! nr 9, september 2014 Månadsbladet nr 9, september 2014 BARNKONVENTIONEN 25 ÅR! FN:s generalförsamling antog den 20 november 1989 Konventionen om barns rättigheter. Barnombudsmannen i Uppsala vill uppmärksamma detta var med

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Familjestöd en mänsklig rättighet?

Familjestöd en mänsklig rättighet? 1 Perspektivmöte 9 10 januari 2012 om Familjestöd en mänsklig rättighet? på Sätra Bruks Herrgård Rapport och sammanställning från ett perspektivmöte med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-09-01 De nationella riktlinjerna 2014-09-01 2 Varför riktlinjer för

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Barn och ungdomssjukhuset i Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden 1(6) Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Tuberkulos (tbc) orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och är en av världens

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i avesta kommun

Välkommen till familjedaghem i avesta kommun Välkommen till familjedaghem i avesta kommun familjedaghem Familjedaghem är en del av förskoleverksamheten i Avesta kommun, med en speciell inriktning på vardagspedagogik grundad på Allmänna råd för familjedaghem.

Läs mer

Familjecentraler. -det är grejor det

Familjecentraler. -det är grejor det Familjecentraler -det är grejor det Sara Lindeberg, specialistläkare, Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne Lars Olsson, leg. Psykolog, Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne

Läs mer

Att uppmärksamma våld i nära relationer

Att uppmärksamma våld i nära relationer Att uppmärksamma våld i nära relationer - ett pilotprojekt inom barnhälsovården i Stockholm Arbetsgrupp 6 BVC-sjuksköterskor Projektledare för Kunskapscentrum för Våld i nära relationer (Stockholms Läns

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - Februari 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - Februari 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - Februari 2016 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Martina Karlsson VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Månadsbladet. Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017

Månadsbladet. Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017 Månadsbladet Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017 INFORMATION Rutin kring 4-års hörselscreening på audiologen (Uppsala kommun) Cirka hälften av bokningarna till hörselscreening

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer sex 2012 Aktuellt på familjecentraler i Värmland Den 24 oktober

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 08.45 Vad har hänt sedan sist? 10.00 Presentation av data från Hälsoformulär och Barnens hälsa i fokus Eva Eurenius, FoUU-staben

Läs mer

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån Broschyrer/blanketter Beställs ifrån 2015 11 23 ALLMÄNT BARN Att leva med barn Marknadsplatsen 104267745 Hälsoboken NY svenska Marknadsplatsen 102721792 Plastomslag till bok Marknadsplatsen 103310249 Ditt

Läs mer

Vaccinationer på BVC

Vaccinationer på BVC Vaccinationer på BVC Nya föreskrifter om vaccination av barn gäller från 1 juni 2016 (HSLF-FS 2016:51) Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 7 - augusti 2016 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer