Kvartalsrapport 2, 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 2, 2008"

Transkript

1 Dnr: 2008/684 M0 2008:6 Kvartalsrapport 2, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m.

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Detta utgör IAFs kvartalsinrapportering med anledning av uppdrag i regleringsbrev för IAF. Rapporten har utarbetats inom IAF av Eva Nordström. Ansvarig chef är Bo Lundgren. Rapporten godkänd för publicering Katrineholm den Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Bo Lundgren Chef för tillsynsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll 1 Antal underrättelser Sammanfattning Om data i detta avsnitt Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Underrättelser redovisade per arbetsmarknadsområde Underrättelser redovisade per ålder och kön Beslut med anledning av underrättelser Sammanfattning Om data i detta avsnitt Underrättelser som inte har behandlats Behandlade underrättelser Sanktionsgrad fördelat på ålder och kön Sanktions- och omprövningsbeslut Sanktions- och omprövningsbeslut fördelat på kvinnor och män Villkor för arbetslöshetsersättning samt sanktioner 21 3 Utförsäkrade Sammanfattning Definition för begreppet utförsäkrade Om data i detta avsnitt Förändring över tid Utförsäkrades fördelning på ålder, kön och sökandekategori Ej utförsäkrade

6 6

7 1 Antal underrättelser 1.1 Sammanfattning Antalet underrättelser lämnade under första kvartalet 2008 uppgick till Jämfört med första kvartalet 2007 var det en minskning med 35 procent. Antalet underrättelser, lämnade under första kvartalet 2008 per ersättningstagare var 10,0 vilket är en minskning med 1 per mellan första kvartalen 2007 och Det förekommer variationer mellan arbetsmarknadsområdena. Högst antal underrättelser per ersättningstagare lämnades i arbetsmarknadsområde Karlstad, 25,9, och lägst antal lämnades i arbetsmarknadsområde Sundsvall, 5,4. Arbetsmarknadsområde Södertälje ökade mest mellan första kvartalen 2007 och 2008, från 14,7 till 22,1 underrättelse per 100 ersättningstagare, en ökning med 7,4 per Arbetsmarknadsområde Kalmar minskade mest mellan perioderna, 16,7 per Män hade under första kvartalet 2008 ett högre antal underrättelser per ersättningstagare jämfört med kvinnor 12,7 respektive 8,0. Liksom tidigare var det den yngsta åldersgruppen, under 25 år, som hade den högsta andelen underrättelser, 22,2 per Lägst andel hade åldersgruppen 55- år med 6,5 per Om data i detta avsnitt Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur IAF:s underrättelsedatabas. Arbetsförmedlingen lämnar månadsvis dessa uppgifter på begäran av IAF. I denna del av kvartalsrapporten jämförs uppgifter från första kvartalet 2008 med första kvartalet För att kunna göra rimliga jämförelser redovisas här både antal underrättelser totalt och antal underrättelser per ersättningstagare. I de fall där antalet underrättelser understiger 20 anges inte antalet per Anledningen är att slumpmässiga variationer gör att jämförelser blir alltför osäkra. När det gäller Af Kultur och Af Sjöfart har IAF ingen möjlighet att ta fram uppgifter om antal ersättningstagare och därför kan inte antal per beräknas för dessa två förmedlingar. Den 1 januari 2008 omorganiserades Arbetsförmedlingen (tidigare Arbetsmarknadsverket) varvid bland annat 7

8 länsarbetsnämnderna avskaffades. Den geografiskt/ organisatoriska indelningen av arbetsförmedlingen utgörs efter årsskiftet 2007/2008 av fyra marknadsområden som i sin tur omfattar totalt 68 arbetsmarknadsområden. Den tidigare länsvisa fördelningen ersätts därför fr.o.m. denna rapport av en redovisning fördelad på arbetsmarknadsområden. Denna områdesindelning fanns inte 2007 men eftersom varje arbetsmarknadsområde består av ett eller flera arbetsförmedlingskontor har vi vad gäller 2007 kunnat göra en motsvarande fördelning av data vilket vi bedömer ge ett i allt väsentligt rimligt underlag för att jämföra uppgifter för 2008 och Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt I detta avsnitt redovisas antalet underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt från år 2000 till Diagram 1: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt lämnade under kvartal Antalet underrättelser lämnade under första kvartalet 2008 uppgick till Trenden har hittills varit uppåtgående men de senaste uppgifterna visar på en betydande minskning jämfört med första kvartalet 2007, en minskning med 35 procent (1 148 underrättelser). 8

9 Tabell 1: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt lämnade under , kvartalsvis. År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt I ovanstående tabell ses en säsongsvis variation med ett större antal underrättelser under kvartal 2 och 4. Antalet underrättelser har sedan årsskiftet 2002/03 varit högre kvartal 1 jämfört med kvartal 4. Kvartal skedde dock en förändring i detta mönster då antalet istället minskade från kvartal 4 året innan. Vad nedgången detta kvartal beror på är svårt att svara på. Anledningarna kan vara Arbetsförmedlingens omorganisering, som lett till en tillfälligt ändrat fokus hos arbetsförmedlarna. Det kan också skett förändringar på arbetsmarknaden som gjort att underlaget för underrättelser ändrats. Om säsongsvariationen för år 2008 blir liknande det som varit för tidigare år kan vi förvänta oss ett antal på årsbasis i nivå med 2006 års antal, alltså någonstans runt underrättelser. Detta antagande bygger på att nedgången under kvartal kommer att vara representativ för hela år 2008 och alltså kommer att hålla i sig. Om nedgången istället avspeglar mer kortsiktigt verkande orsaker kommer sannolikt antalet underrättelser för hela året 2008 att bli något högre. 9

10 1.4 Underrättelser redovisade per arbetsmarknadsområde Tabell 2: Antal underrättelser samt antal underrättelser per ersättningstagare fördelat på arbetsmarknadsområden, kvartal respektive Antal underrättelser Antal per 1000 Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Af Kultur 11 8 * * Af Kundtjänst 2 * * Af Sjöfart 6 4 * * Arvika * * Avesta * 24,9 Bollnäs 19 3 * * Borås ,8 12,5 Eskilstuna ,0 12,3 Fagersta 8 11 * * Falun ,5 8,6 Gotland 7 4 * * Gällivare 11 5 * * Gävle ,1 12,3 Göteborg ,7 8,5 Hagfors ,8 * Halmstad ,0 11,6 Haparanda 7 3 * * Helsingborg ,3 8,6 Huddinge ,5 14,5 Hudiksvall ,8 * Härjedalen 2 5 * * Jönköping * 10,4 Kalix ,2 * Kalmar ,3 21,6 Karlshamn ,4 * Karlskoga ,8 12,8 Karlskrona ,5 * Karlstad ,8 25,9 Kiruna 13 8 * * Kramfors 5 3 * * Kristianstad ,5 8,7 Köping * * Lidköping ,5 * Lindesberg 13 7 * * Linköping ,8 8,3 Ljungby ,5 * Ludvika ,3 * Luleå ,7 11,4 Lund ,8 5,6 Forts. nästa sida 10

11 Forts. tabell 2. Antal underrättelser Kvartal 1 Kvartal Antal underrättelser Kvartal 1 Kvartal Lycksele 8 10 * * Malmö ,0 16,2 Mora * * Motala ,9 9,3 Mölndal ,6 12,3 Norrköping ,5 8,6 Nyköping * * Nässjö ,7 19,7 Oskarshamn ,3 * Skellefteå * * Skövde ,0 * Sollefteå 2 1 * * Solna ,1 20,9 Stockholm ,6 13,7 Sundsvall ,2 5,4 Säffle 14 9 * * Södertälje ,7 22,1 Torsby * * Trelleborg ,8 7,9 Trollhättan ,2 6,3 Umeå ,9 * Uppsala ,9 11,3 Vilhelmina 16 4 * * Värnamo 19 8 * * Västervik ,3 * Västerås ,3 7,5 Växjö ,2 10,9 Ånge 2 1 * * Örebro ,9 13,0 Örnsköldsvik ,4 * Östersund ,1 * Totalt ,0 10,0 Det arbetsmarknadsområde som hade högst antal underrättelser per ersättningstagare var Karlstad med 25,9. Lägst antal per lämnades till personer inskrivna vid arbetsmarknadsområde Sundsvall, 5,4. Av de arbetsmarknadsområden som båda åren hade 20 underrättelser eller fler var det Södertälje som ökade mest, 7,4 per Kalmar minskade mest mellan åren, en minskning med 16,7 per

12 1.5 Underrättelser redovisade per ålder och kön Tabell 3: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare första kvartalet 2007 och 2008, fördelat på ålder och kön. Per Antal ersättningstagare Kvartal Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt -24 år ,8 28,3 21, år ,2 14,6 10, år ,8 12,5 10,3 55- år ,0 7,4 6,7 Totalt ,9 13,7 11,0 Kvartal Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt -24 år ,8 31,1 22, år ,8 14,4 11, år ,8 11,7 8,7 55- år ,9 6,2 6,5 Totalt ,0 12,7 10,0 Män hade ett högre antal underrättelser per ersättningstagare än vad kvinnor hade. Första kvartalet 2008 var det 12,7 underrättelser per för män och 8,0 för kvinnor. Antalet underrättelser per har minskat i princip lika mycket för både kvinnor och män mellan kvartal och Liksom tidigare var det den yngsta åldersgruppen, -24 år, som hade den högsta andelen underrättelser 22,0 per Åldersgruppen 55 år och äldre hade 6,5 underrättelser per vilket var den lägsta andelen. 12

13 2 Beslut med anledning av underrättelser 2.1 Sammanfattning Av de underrättelser som lämnades av arbetsförmedlingen under tredje kvartalet 2007 var det 180 som av olika skäl inte behandlades av arbetslöshetskassan. Bland dessa återkallades 27 underrättelser, 18 mottogs aldrig av a-kassan, 20 underrättelser var skickade till en a-kassa där personen ifråga inte var medlem och för 97 underrättelser fanns redan ett sanktionsbeslut och därför fattade a-kassan inget nytt beslut med anledning av underrättelsen. För 18 underrättelser saknades det ett beslut underrättelser, inkomna under tredje kvartalet 2007 behandlades av a-kassan. Av dessa var de 424 underrättelser som gällde personer som inte var ersättningssökande och där beslut därför inte kunde fattas. Övriga ärenden innebar ett beslut varav 291 fick ersättningen tillerkänd och fick en sanktion. Andelen av besluten som resulterade i en sanktion, sanktionsgraden, var 84 procent för tredje kvartalet 2007 vilket är ungefär samma som de senaste fem åren. Sanktionsgraden för kvinnor och män var i stort sett samma under tredje kvartalet 2007, 84 respektive 85 procent. Den vanligaste sanktionen med anledning av underrättelser lämnade under tredje kvartalet 2007 var Nedsättning enl. 45a p1 som 43 procent av besluten bestod av. Sanktionen Ersättning upphör tillsvidare var näst vanlig då 39,3 procent av besluten bestod av denna sanktion. I 13 procent av besluten blev sanktionen Nedsättning enl. 45a p2. Andelen som begärde omprövning för underrättelser lämnade under tredje kvartalet 2007 var 8,7 procent, vilket är en minskning jämfört med samma kvartal Det var 20,6 procent av omprövningarna som resulterade i en ändring. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten när det gäller sanktionsbeslut. Däremot skiljer det relativt mycket när det gäller arbetslöshetskassornas beslut i samband med omprövningar. För kvinnorna var det 13,8 procent av omprövningarna som resulterade i en ändring, vilket kan jämföras med männens andel på 30,4 procent. 13

14 2.2 Om data i detta avsnitt I denna del redovisas arbetslöshetskassornas beslut med anledning av underrättelserna lämnade under tredje kvartalet Inför kvartalsrapporten uppmanar IAF arbetslöshetskassorna att inkomma med redogörelser för sina beslut avseende underrättelser t.o.m. perioden för aktuell redovisning. IAF har i tidigare rapporter funnit det nödvändigt att redovisningen av arbetslöshetskassornas beslut eftersläpar med ett halvår för att säkerställa att a-kassorna har hunnit fatta beslut i så stor del av ärendena som möjligt. 2.3 Underrättelser som inte har behandlats Underrättelse återkallad innebär att arbetsförmedlingen formellt har återtagit underrättelsen. Detta måste göras innan arbetslöshetskassan fattat beslut i ärendet. Ej mottagits innebär att underrättelsen av någon anledning inte nått arbetslöshetskassan. Ej medlem innebär att arbetsförmedlingen har skickat ärendet till en arbetslöshetskassa i vilken den enskilde inte är medlem. Normalt återsänds dessa underrättelser till arbetsförmedlingen för att de ska ta reda på vilken arbetslöshetskassa som ska ha underrättelsen. Beslut saknas innebär att arbetslöshetskassan ännu inte har fattat beslut i ärendet eller att beslutet ännu inte inkommit till IAF. Övrigt innebär att det redan utifrån andra åtgärdspunkter finns ett beslut från arbetslöshetskassan om att t.ex. frånkänna medlemmen ersättning eller att utesluta denna (varvid ersättningen upphör). Kassan har i dessa ärenden inte fattat något ytterligare sanktionsbeslut med anledning av underrättelsen. 14

15 Tabell 4: Underrättelser som inte behandlats av arbetslöshetskassorna, , kvartalsvis. Kvartal Underrättelse återkallat Ej mottagits av kassan Ej medlem Beslut saknas Övrigt Summa ej behandlade 2004: : : : : : : : : : : : : : : Under tredje kvartalet 2007 lämnades underrättelser av arbetsförmedlingen. Av dessa var det 180 (7 procent) som av olika skäl inte blev behandlade av arbetslöshetskassan. Av dessa var det 27 (15 procent) som blev återkallade av arbetsförmedlingen, vilket motsvarar cirka en procent av samtliga underrättelser. Arbetslöshetskassan hade inte tagit emot 18 underrättelser (10 procent) och 20 (11 procent) hade skickats till en arbetslöshetskassa där personen inte var medlem. För 97 underrättelser (54 procent) fanns redan ett annat sanktionsbeslut och därför fattade inte arbetslöshetskassan något beslut med anledning av underrättelsen. För 18 underrättelser saknades information om beslut. 2.4 Behandlade underrättelser Ej ersättningssökande innebär att arbetslöshetskassan har konstaterat att den enskilde inte gör anspråk på arbetslöshetsersättning vid tidpunkten för den händelse som låg till grund för arbetsförmedlingens underrättelse. I dessa fall bevakar arbetslöshetskassan ärendet och i den händelse personen senare gör anspråk på ersättning för den aktuella tidsperioden tas ärendet upp för prövning. Det finns flera möjliga orsaker till att arbetsförmedlingen lämnar underrättelser avseende personer som inte gör anspråk på arbetslöshetsersättning. Den arbetssökande kan t.ex. till kassan deklarera att han/hon har arbetat eller haft annat förhinder vid den aktuella tidpunkten utan att arbetsförmedlingen känner till detta. Det kan även finnas inslag av felaktig hantering från arbetsför- 15

16 medlingens sida, t.ex. att underrättelser lämnas för sökande som redan avanmälts från arbetslöshetsersättning. Sanktion innebär att arbetslöshetskassan beslutar om en påföljd för den enskilde. Beroende på skälet för underrätelsen finns olika sanktionsalternativ. Läs mer om de olika administrativa sanktionerna i slutet av detta avsnitt. Ersättning tillerkänns, d.v.s. den enskilde får behålla sin ersättning, innebär att kassans utredning kommit fram till att den enskilde inte brutit mot försäkringsreglerna. Tabell 5: Underrättelser som har behandlats av arbetslöshetskassorna, , kvartalsvis. Ej beslut Beslut Kvartal Ej ersättningssökande Sanktion Ersättning tillerkänd Summa behandlade Sanktionsgrad 2004: % 2004: % 2004: % 2004: % 2005: % 2005: % 2005: % 2005: % 2006: % 2006: % 2006: % 2006: % 2007: % 2007: % 2007: % Av de behandlade underrättelserna inkomna under tredje kvartalet 2007 avsåg 424 (19 procent) personer som inte var ersättningssökande och därmed fattade arbetslöshetskassan inte något beslut om dessa. Övriga ärenden innebar ett beslut om sanktion eller att den enskilde fick behålla sin ersättning. Bland dessa var andelen sanktionsbeslut, sanktionsgraden, 84 procent under tredje kvartalet Den höga sanktionsgraden innebär att en hög andel av de underrättelser som lämnas av arbetsförmedlingen leder till ett sanktionsbeslut från arbetslöshetskassan. Att arbetslöshetskassan beslutar om en sanktion innebär att arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan i sak gjort samma bedömning. Därför kan sanktionsgraden ses som en indikator på kvaliteten på de underrättelser som lämnats av arbetsförmedlingen. Sanktionsgraden har un- 16

17 der de senaste fyra åren varierat mellan 82 och 85 procent. 2.5 Sanktionsgrad fördelat på ålder och kön Tabell 6: Arbetslöshetskassans beslut med anledning av underrättelser samt sanktionsgrad under tredje kvartalet 2006 respektive Fördelat på ålder och kön. Antal beslut Andel med sanktion Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal år % 85 % Kvinnor år % 87 % år % 82 % 55- år % 84 % Kvinnor totalt % 84 % -24 år % 86 % Män år % 85 % år % 84 % 55- år % 84 % Män totalt % 85 % Summa % 84 % Bland de beslut som fattades för underrättelser lämnade under tredje kvartalet 2007 var det i stort sett lika många kvinnor som män. Sanktionsgraden var något högre för män än för kvinnor samma period vilket är en mindre skillnad jämfört med tredje kvartalet För kvinnor var det åldersgruppen år som hade den högsta sanktionsgraden, 87 procent. Samma gällde året innan. För män var det den yngsta åldersgruppen, under 25 år, som hade den högsta sanktionsgraden, 86 procent. Skillnaderna i sanktionsgrad bland män var större under tredje kvartalet 2006 jämfört med samma period

18 2.6 Sanktions- och omprövningsbeslut Tabell 7: Arbetslöshetskassornas sanktions- och omprövningsbeslut när det gäller underrättelser som lämnats under tredje kvartalet 2006 respektive Antal Andel av total Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal Beslut Avstängning enl. 43 p1 10 dagar % 0,1 % 20 dagar 6 1 0,5 % 0,1 % 45 dagar ,1 % 1,5 % Avstängning enl. 43 p2 20 dagar 3 0 0,3 % 0 % 40 dagar 2 3 0,2 % 0,2 % 60 dagar ,5 % 1,2 % Nedsättning enl. 45a p1 25 % ,9 % 39,9 % 50 % ,4 % 3,1 % Nedsättning enl. 45a p2 25 % ,4 % 12,3 % 50 % ,4 % 0,8 % Ersättning upphör definitivt % 0,2 % 45a ,9 % 0,6 % Ersättning upphör tillsvidare 9 p ,6 % 5,1 % 9 annat ,2 % 34,2 % Ärenden med flera sanktioner ,4 % 0,8 % Summa sanktionsbeslut % 100 % Ersättning tillerkänd Summa samtliga med beslut Omprövningsbeslut Ingen ändring ,5 % 77,9 % Ej omprövat 1 2 0,9 % 1,5 % Ändring helt enligt medlems begäran ,9 % 11,8 % Ändring delvis enligt medlems begäran ,7 % 8,8 % Summa omprövningsbeslut % 100 % Andel begäran av omprövning 10,3 % 8,7 % Under tredje kvartalet 2007 var det 43 procent som fick sanktionen Nedsättning enl. 45a p1, d.v.s. då den sökande har avvisat ett lämpligt arbete utan godtagbart skäl. Den näst vanligaste sanktionen var Ersättning upphör tillsvidare som tilldöms då den sökande inte uppfyller grundvillkoren enligt 9. Tredje kvartalet var det 39,3 procent av besluten som bestod av denna sanktion vilket är oförändrat jämfört med samma kvartal Det var 13 procent av underrättelserna där arbetslöshetskassorna bedömde att ersättningstagaren genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd och där beslutet därför blev en Nedsättning enl. 45a p2. 18

19 Övriga sanktionsbeslut var mindre vanliga liksom antalet underrättelser för vilka flera sanktionsbeslut fattats. Andelen som begärde omprövning av sanktionsbeslutet minskade från 10,3 till 8,7 procent mellan tredje kvartalet 2006 och Det var 20,6 procent av omprövningarna som resulterade i en ändring helt eller delvis enligt medlems begäran. Denna andel minskade med 2 procentenheter från tredje kvartalet Sanktions- och omprövningsbeslut fördelat på kvinnor och män Tabell 8: Arbetslöshetskassornas sanktions- och omprövningsbeslut avseende underrättelser lämnade under tredje kvartalet 2007, fördelat på kvinnor och män. Antal Andel av total Kvinnor Män Kvinnor Män Beslut Avstängning enl. 43 p1 10 dagar 2 0 0,3 % 0 % 20 dagar 1 0 0,1 % 0 % 45 dagar ,2 % 1,8 % Avstängning enl. 43 p2 20 dagar 0 0 0,0 % 0 % 40 dagar 0 3 0,0 % 0,4 % 60 dagar ,1 % 2,2 % Nedsättning enl. 45a p1 25 % ,4 % 40,3 % 50 % ,5 % 3,7 % Nedsättning enl. 45a p2 25 % ,8 % 11,7 % 50 % 5 8 0,6 % 1,0 % Ersättning upphör definitivt ,1 % 0,3 % 45a 7 2 0,9 % 0,3 % Ersättning upphör tillsvidare 9 p ,4 % 3,9 % 9 annat ,1 % 33,3 % Ärenden med flera sanktioner 3 9 0,4 % 1,1 % Summa sanktionsbeslut % 100 % Ersättning tillerkänd Summa samtliga med beslut Omprövningsbeslut Ingen ändring ,0 % 67,9 % Ej omprövat 1 1 1,3 % 1,8 % Ändring helt enligt medlems begäran ,0 % 14,3 % Ändring delvis enligt medlems begäran 3 9 3,8 % 16,1 % Summa omprövningsbeslut % 100 % Andel begäran om omprövning 10,4 % 7,1 % Skillnaderna mellan kvinnor och män är i stort sett små. Ersättning upphör tillsvidare var något vanligare för underrättelser avseende kvinnor medan sanktionen Nedsättning enl. 45a p1 var något vanligare för underrättelser avseende män. 19

20 Det var stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller omprövningar avseende underrättelser lämnade under tredje kvartalet För kvinnorna var det 13,8 procent av omprövningarna som resulterade i en ändring, helt eller delvis, jämfört med 30,4 procent för männen. Denna stora skillnad beror sannolikt på att andelen baseras på väldigt få antal underrättelser och därför kan en skillnad i bara några få underrättelser få stort genomslag i andelarna. 20

21 2.8 Villkor för arbetslöshetsersättning samt sanktioner Enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 9 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen, och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. 43 Den sökande skall stängas av från rätt till ersättning under tid som anges i 44, om den sökande 1. lämnat sitt arbete utan giltig anledning, eller 2. skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. 44 Är det sannolikt att ett arbete som avses i 43 skulle ha varat högst 5 dagar eller mer än 5 men högst 10 dagar eller mer än 10 dagar, utgör avstängningstiden - 10, 20 respektive 45 ersättningsdagar vid avstängning enligt 43 1, och - 20, 40 respektive 60 ersättningsdagar vid avstängning enligt Inträffar under avstängningstiden sådant förhållande som avses i 43, beräknas ny avstängningstid i enlighet med bestämmelserna i 44, om inte den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstängningstiden. En sökande som har stängts av från ersättning två gånger inom samma ersättningsperiod på grund av att han eller hon har lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande har, om sådant förhållande inträffar en tredje gång inom samma ersättningsperiod, inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. 45 a Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (s.k. nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhållande som anges i första stycket skall den sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Inträffar under ersättningsperioden en tredje gång sådant förhållande som anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Den tid inom vilken nedsättning av dagpenningen skall göras får inte överstiga 180 kalenderdagar från den dag då nedsättningstiden inleddes. 21

22 3 Utförsäkrade 3.1 Sammanfattning Under fjärde kvartalet 2007 riskerade personer att bli utförsäkrade. Av dessa utförsäkrades personer, vilket är 620 fler jämfört med samma kvartal Fördelningen mellan kvinnor och män i denna grupp var jämn och det är i åldersgruppen 55 år och äldre som de flesta utförsäkrade finns. Bland de som riskerade utförsäkring under fjärde kvartalet 2007 var det personer som inte blev utförsäkrade vilket är fler jämfört med samma kvartal Den vanligaste orsaken till att dessa personer inte blev utförsäkrade var att de påbörjat deltagande i Jobboch utvecklingsgarantin, vilket personer gjorde. Övriga var inte ersättningsberättigade p.g.a. arbete, hade andra skäl än arbete eller hade påbörjat något program. Detta är andra kvartalet i rad som antalet potentiellt och reellt utförsäkrade ökar, och eftersom ökningen sammanfaller med regelförändringarna 2 juli 2007 förefaller detta, åtminstone kortsiktigt, ha medfört en ökning av antalet. 3.2 Definition för begreppet utförsäkrade Riskerar utförsäkring gör personer som: 1. förbrukat en hel period med arbetslöshetsersättning (normalt 300, 450 eller 600 dagar) och som i anslutning till detta, 2. inte uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod. Personer för vilka ovanstående två punkter är uppfyllda kan i enlighet med tidigare redovisning betraktas som att de riskerade utförsäkring. Denna grupp har därefter fördelats på utförsäkrade eller ej utförsäkrade enligt nedanstående kriterier. Utförsäkrad är personer som två veckor efter ersättningsperiodens slut är fortsatt registrerade vid arbetsförmedlingen som arbetslös, deltidsarbetslös eller timanställd (d.v.s. behovsanställd med korta tidsbegränsade vikariat). 22

23 Ej utförsäkrad är personer som inom två veckor efter ersättningsperiodens slut påbörjar deltagande i arbetsmarknadspolitiska program eller arbete eller inom två veckor från sista ersättningsdag avaktualiseras från arbetsförmedlingen, oavsett orsak till avaktualisering. Även personer som kvarstår som inskrivna vid arbetsförmedlingen men inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande förs till denna grupp. 3.3 Om data i detta avsnitt Informationen i detta avsnitt är hämtad ur IAF:s databas A-stat. Uppgift om huruvida personen uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod har tagits fram cirka två månader efter den tidigare ersättningsperiodens utgång. Återrapporteringen sträcker sig därmed endast fram till fjärde kvartalet 2007, vilket är nödvändigt för att kunna ge en tillräckligt säker bild av antalet individer som har förbrukat en hel ersättningsperiod och inte beviljats en ny eller förlängd period. Informationen om ovanstående personers status vid arbetsförmedlingen enligt nämnda definitioner av utförsäkrade/ej utförsäkrade har hämtats ur Arbetsförmedlingens datalager två veckor efter det att ersättningen upphörde. 3.4 Förändring över tid Tabell 9: Utförsäkrade och ej utförsäkrade, kvartalsvis Utförsäkrad Ej utförsäkrad Totalt Kvartal Antal Andel (%) Antal Andel (%) antal 2004: : : : : : : : : : : : : : : :

24 Under fjärde kvartalet 2007 utförsäkrades personer vilket var 620 fler jämfört med samma kvartal 2006 (en ökning med 127 procent). Antalet som inte blev utförsäkrade under fjärde kvartalet 2007 var personer vilket var fler jämfört med samma kvartal 2006 (en ökning med 190 procent). Fördelningen mellan utförsäkrade och ej utförsäkrade såg något annorlunda under fjärde kvartalet 2007 än vad det tidigare gjort. Det var 36 procent som utförsäkrades medan 64 procent inte utförsäkrades. Andelen ej utförsäkrade har således ökat något jämfört med tidigare år. Detta är andra kvartalet i rad som antalet potentiellt och reellt utförsäkrade ökar. Ökningen sammanfaller tidsmässigt med regelförändringarna införda 2 juli Då avskaffades möjligheten att förlänga en ersättningsperiod med 300 dagar och Jobb- och utvecklingsgarantin ersatte aktivitetsgarantin. Åtminstone kortsiktigt förefaller detta ha medfört en ökning av antalet enligt ovan. 3.5 Utförsäkrades fördelning på ålder, kön och sökandekategori Tabell 10: Antal utförsäkrade fördelat på ålder, kön och sökandekategori, fjärde kvartalet Arbetslösa Deltids- och timanställda Totalt antal utförsäkrade -24 år Kvinnor år år år Totalt år Män år år år Totalt Summa Fördelningen av kvinnor och män bland de personer som blev utförsäkrade under fjärde kvartalet 2007 var jämn. Det är i åldersgruppen 55 år och äldre de flesta utförsäkrade finns, vilket gäller för både kvinnor och män. 24

25 3.6 Ej utförsäkrade Tabell 11: Antal ej utförsäkrade fördelat på orsaker och kön, fjärde kvartalet 2006 respektive Kvartal Kvartal Orsak ej utförsäkrade Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Ej ersättningsberättigad p.g.a. arbete Ej ersättningsberättigad av andra skäl än arbete Nystartsjobb Program: Aktivitetsgarantin/JOB el. UGA Arbete med stöd Aktivitetsstöd Summa Av de personer som inte blev utförsäkrade var 80 personer (4 procent) inte ersättningsberättigade p.g.a. ett arbete (varav 26 nystartsjobb) och 273 personer (14 procent) var inte ersättningsberättigade av andra skäl än arbete. De resterande personerna hade påbörjat någon form av program varav majoriteten, personer, något av de arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. 1 Nystartsjobb innebär i korthet att arbetsgivare som anställer personer som bl.a. varit utanför arbetslivet en viss angiven tid (beroende på situation) får en ekonomisk ersättning. Möjligheten till nystartsjobb har funnits sedan 1 januari Från och med 2 juli 2007 avskaffades aktivitetsgarantin och ersattes med det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Den 3 december 2007 ersattes kommunalt ungdomsprogram och ungdomsgarantin med det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgaranti för ungdomar (UGA). 25

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 Underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen - Rapport till regeringen den 15 april 2010 enligt IAF:s regleringsbrev

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/148 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 2008-07-15 Fakta PM 2:200 2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet En jämförelse mellan rapport 2017:6 och rapport 2017:7 Rapport 2017:8 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2011:33 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program Granskning enligt IAF:s instruktion Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/166

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Arbetsmarknadsdepartementet Innehåll 1 Sammanfattning... 7 2 Författningstext... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Fakta PM 1:200 2008 Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Underrättelser från arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna har i sextio år varit ett

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 PM 2012: RII (Dnr 001-179/2012) Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien

Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien Fakta PM 2:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer