Kvartalsrapport 2, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 2, 2007"

Transkript

1 Dnr 2007/ : 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m.

2 2

3 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet utförsäkrade b) antalet underrättelser från arbetsförmedlingen om ifrågasätt rätt till arbetslöshetsersättning och hur många av dessa underrättelser som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning av ersättningen eller andra sanktioner. Denna rapport utgör IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF av Jessica Idbrant och Eva Nordström. Ansvarig chef är Bo Lundgren. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, (IAF), svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt... 7 Sammanfattning... 7 Om data i detta avsnitt... 8 Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt... 8 Underrättelser redovisade per länsarbetsnämnd Underrättelser redovisade per arbetslöshetskassa Underrättelser redovisade per ålder och kön Beslut med anledning av underrättelser Sammanfattning Om data i detta avsnitt Ej behandlade underrättelser Behandlade underrättelser Sanktionsgrad fördelat på ålder och kön Sanktions- och omprövningsbeslut Sanktions- och omprövningsbeslut fördelat på kön Villkor för arbetslöshetsersättning samt sanktioner Utförsäkrade Sammanfattning Definition av begreppet utförsäkrade Om data i detta avsnitt Förändring över tid, Fördelning på ålder och kön Ej utförsäkrade

6 6

7 Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Sammanfattning Första kvartalet 2007 lämnade arbetsförmedlingen underrättelser till arbetslöshetskassorna. Jämfört med samma kvartal 2006 innebär det en ökning med 37 procent. Frekvensen underrättelser räknat som antalet per ersättningstagare var 11,0 jämfört med 6,5 under första kvartalet Frekvensen underrättelser har ökat i alla län där antalet per ersättningstagare kan visas. Variationerna mellan länen fortsätter samtidigt att vara stora. Högsta antalet underrättelser per ersättningstagare fanns i Kalmar län (26,9) medan det lägsta antalet fanns i Västernorrlands län (5,1). Även mellan arbetslöshetskassorna finns tämligen stora skillnader. Alfa-kassan var den arbetslöskassa som mottog flest underrättelser per ersättningstagare (18,5). Lägst antal hade ersättningstagare vid Sifs arbetslöshetskassa (6,0). Hälften av arbetslöshetskassorna tog emot 20 underrättelser eller färre. En jämförelse mellan kvinnor och män visar att män oftare blir föremål för underrättelser. Männen hade 13,7 underrättelser per ersättningstagare och kvinnorna 8,9. Skillnaden är större kvartal ett 2007 än vad den var samma period Den yngsta åldersgruppen, de under 25 år, har flest per ersättningstagare med 21,5 jämfört med dem som var 55 år och äldre, som hade 6,7 underrättelser per ersättningstagare. Det var också den yngsta som hade den största ökningen mellan kvartal ett 2006 och samma period

8 Om data i detta avsnitt Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur arbetsförmedlingens sökanderegister AIS. Uppgifterna lämnas månadsvis av AMS på begäran av IAF. I denna del av kvartalsrapporten jämförs uppgifter från kvartal ett 2006 med samma period För att kunna göra rimliga jämförelser redovisas i denna del både antal underrättelser totalt och antal underrättelser per ersättningstagare. I de fall där antalet underrättelser understiger 20 anges inte antalet per Anledningen är att slumpmässiga variationer gör att jämförelser blir alltför osäkra. Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt I detta avsnitt redovisas antalet underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt från år 2000 till Diagram 1: Antal underrättelser om ifrågasatt rätt till ersättning lämnade under första kvartalet År Det har varit en stadigt uppåtgående trend när det gäller antalet underrättelser. Mellan första kvartalet 2000 och samma period 2007 ökade antalet underrättelser med ärenden eller mer än fem gånger så många. Mellan 2006 och 2007 ökade antalet med 888 ärenden, en ökning med 37 procent. 8

9 Diagram 2: Antal underrättelser om ifrågasatt rätt till ersättning lämnade under , kvartalsvis :1 2000:2 2000:3 2000:4 2001:1 2001:2 2001:3 2001:4 2002:1 2002:2 2002:3 2002:4 2003:1 2003:2 2003:3 2003:4 2004:1 2004:2 2004:3 2004:4 2005:1 2005:2 2005:3 2005:4 2006:1 2006:2 2006:3 2006:4 2007:1 Diagrammet över utvecklingen av antalet underrättelser visar tydligt den uppåtgående trenden sedan Uppgiften för kvartal fyra 2006 har i denna rapport justerats då 16 personer tidigare var registrerade på fel månad. Justeringen medför även att det totala antalet underrättelser för 2006 ändrats. 9

10 Underrättelser redovisade per länsarbetsnämnd Tabell 2: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare, första kvartalet 2006 respektive Fördelat på länsarbetsnämnder, Af Kultur och Af Sjöfart. Per Antal Länsarbetsnämnd ersättningstagare Kvartal Af Kultur 8 11 * * Af Sjöfart 7 6 * * Blekinge ,5 10,1 Dalarna ,9 8,8 Gotland ,6 * Gävleborg ,6 8,4 Halland ,2 7,1 Jämtland ,2 6,8 Jönköping ,6 8,2 Kalmar ,2 26,9 Kronoberg ,0 19,7 Norrbotten ,4 18,6 Skåne ,1 11,2 Stockholm ,9 13,7 Södermanland ,7 8,8 Uppsala ,7 11,8 Värmland ,5 22,1 Västerbotten ,0 9,1 Västernorrland ,4 5,1 Västmanland ,1 7,3 Västra Götaland ,0 7,7 Örebro ,9 8,5 Östergötland ,9 8,0 Hela riket ,5 11,0 Medan antalet underrättelser ökat med 37 procent mellan första kvartalet 2006 och 2007 har antalet ersättningstagare minskat med 19 procent samma period. Detta innebär sammantaget att antalet underrättelser per ersättningstagare ökat från 6,5 till 11,0 (en ökning med 69 procent) mellan dessa kvartal. Ett ökat antal underrättelser kan vara en indikation på att arbetsförmedlingen skärpt sin uppföljning av att arbetssökande uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning. Ökningen kan också vara en följd av den uppåtgående konjunkturen, där det finns fler arbeten att anvisa till. 10

11 Frekvensen underrättelser skiljer sig tämligen mycket mellan länen. Lägst antal underrättelser per ersättningstagare hade Västernorrland med 5,1 och högst hade Kalmar med 26,9. Skillnaden mellan länen kan bero på att tillämpningen av regelverket sker på olika sätt samt att informationen till de sökande skiljer sig åt. En slumpvis variation är sannolikt också en del av förklaring till olikheterna. Samtliga län där antal per ersättningstagare kan beräknas har ökat sin frekvens underrättelser. Störst ökning av antalet underrättelser per ersättningstagare mellan kvartal ett 2006 och 2007 hade Kalmar med 16,7 underrättelser och minst ökning hade Jönköping med 1,6. Figur 1: Karta över antal underrättelser per ersättningstagare, kvartal ett Kartan i figur 1 tydliggör skillnaderna mellan länen men visar också att det inte förefaller finnas något entydigt samband mellan arbetsmarknadsläge och frekvens underrättelser. 2 Information saknas för Gotland på grund av för få underrättelser. 11

12 Underrättelser redovisade per arbetslöshetskassa Tabell 3: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare, första kvartalet 2006 respektive 2007, fördelat på arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassa Antal Per ersättningstagare Kvartal Akademikernas erkända ,5 7,3 Alfa ,4 18,5 Bensinhandlarnas 2 6 * * Byggnadsarbetarnas ,1 11,5 Elektrikernas * * Farmacitjänstemännens 0 3 * * Fastighetsanställdas ,6 13,1 Finans- och Försäkringsbranschens * * Grafiska arbetarnas * * Hamnarbetarnas 0 0 * * Handelsanställdas ,5 8,8 Hotell- och Restauranganställdas ,0 10,9 HTFs ,2 6,8 IF Metalls ,0 14,0 Journalisternas 6 4 * * Kommunalarbetarnas ,7 11,5 Ledarnas * * Livsmedelsarbetarnas ,9 9,9 Lärarnas ,3 12,8 Musikernas 2 1 * * Målarnas * * Pappersindustriarbetarnas 7 15 * * SeA 9 7 * * Service och kommunikation ,4 7,8 Sifs ,9 6,0 Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 1 0 * * Skogs- och Träfackets ,8 13,0 SKTFs ,8 10,2 Småföretagarnas ,0 12,0 ST:s * 8,4 Svensk Handels och Arbetsgivarnas * * Sveriges arbetares * * Sveriges fiskares 1 0 * * Säljarnas 3 3 * * Teaterverksammas 4 3 * * Transportarbetarnas ,3 12,2 Hela riket ,5 11,0 Även mellan arbetslöshetskassorna förekommer variationer med avseende det antal underrättelser per ersättningstagare som man tar emot. Skillnaderna är dock inte lika stora som mellan länsarbetsnämnderna. Lägst antal underrättelser per ersättningstagare hade ersättningstagare vid Sifs arbetslöshetskassa med 6,0 medan ersättningstagare vid Alfa-kassan hade högst antal med 18,5. 12

13 Den största ökningen av antalet underrättelser mellan kvartal ett 2006 och 2007 fick ersättningstagare vid Skogs- och träfackets samt Lärarnas arbetslöshetskassor med cirka 8 fler underrättelser per ersättningstagare. Minst ökning hade HTFs arbetslöshetskassa. Hälften av arbetslöshetskassorna tog emot färre än 20 underrättelser och frekvenser redovisas därför inte i ovanstående tabell eftersom de slumpmässiga faktorerna bedöms ha för stor betydelse. Underrättelser redovisade per ålder och kön Tabell 4: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare första kvartalet 2006 respektive 2007, fördelat på kön och ålder. Per Antal ersättningstagare Kvartal Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt -24 år ,3 13,2 10, år ,1 8,0 6, år ,8 7,6 6,6 55- år ,1 3,7 3,9 Totalt ,5 7,6 6,5 Kvartal Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt -24 år ,8 28,3 21, år ,2 14,6 10, år ,8 12,5 10,3 55- år ,0 7,4 6,7 Totalt ,9 13,7 11,0 Även kvartal ett 2007 hade män högre antal underrättelser per ersättningstagare (13,7) än kvinnor (8,9). Underrättelser avseende kvinnor ökade med 3,4 per ersättningstagare mellan 2006 och 2007 medan frekvensen för män ökade med 6,1. Det var de yngsta ersättningstagarna som hade det högsta antalet underrättelser per ersättningstagare kvartal ett Det relativa antalet sjunker med stigande ålder. Det var även den yngsta åldersgruppen som hade den största ökningen av antal underrättelser per ersättningstagare. 13

14 Beslut med anledning av underrättelser Sammanfattning Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser till arbetslöshetskassan under tredje kvartalet Av dessa var det 170 underrättelser som inte blivit behandlade av arbetslöshetskassan. I 14 ärenden har arbetslöshetskassan inte ännu inkommit med beslut till IAF. Antalet och andelen underrättelser som inte emottagits av kassan har minskat kraftigt de senaste två kvartalen. Från att ha utgjort mer än hälften av de inte behandlade underrättelserna är andelen nu nere i 15 procent. Det tyder på förbättrade rutiner vid arbetsförmedlingarna när det gäller hanteringen av underrättelser. Av de behandlade underrättelserna var det 281 (18 procent) där kassan inte behövde fatta något beslut eftersom de avsåg personer som inte var ersättningssökande. För övriga underrättelser medförde 85 procent ett sanktionsbeslut och 15 procent att ersättningen tillerkändes. En något högre andel av underrättelserna avseende män resulterade i beslut om sanktion än för kvinnorna. Andelen var 87 procent av underrättelser avseende män och 83 procent avseende kvinnor. Andelen underrättelser som ledde till sanktion minskar med ökad ålder för männens del, yngre män hade en sanktionsgrad på 94 procent medan äldre hade en sanktionsgrad på 84 procent. Sanktionsbesluten som resulterade i nedsättning av ersättningen utgjorde hälften av sanktionsbesluten tredje kvartalet 2006 och hade ökat från 42 till 50 procent vid jämförelse med samma kvartal Det har varit en motsvarande minskning från 50 till 40 procent av sanktionsbeslutet att ersättning upphör tills vidare. Övriga sanktionsbeslut förekommer i betydligt mindre utsträckning och det har inte skett några direkta förändringar i deras andel mellan 2005 och Andelen som begärde omprövning av ett sanktionsbeslut minskade relativt kraftig från 19 procent tredje kvartalet 2005 till 10 procent Det var ungefär lika stor andel kvinnor som män som begärde omprövning av sina sanktionsbeslut, 11 respektive 9 procent. Det var dock en större andel kvinnor som fick en ändring av sanktionsbeslutet, 81 procent jämfört med 75 procent för män. 14

15 Om data i detta avsnitt I denna del redovisas arbetslöshetskassornas beslut med anledning av underrättelserna lämnade av arbetsförmedlingen under kvartal tre Inför kvartalsrapporten uppmanar IAF arbetslöshetskassorna att inkomma med sina beslut avseende underrättelser t.o.m. perioden för aktuell redovisning. IAF har i tidigare kvartalsrapporter funnit att det är nödvändigt att redovisningen av arbetslöshetskassornas beslut eftersläpar med ett halvår för att säkerställa kvaliteten. Andelen underrättelser där IAF fortfarande efter sex månader saknar information om resultat av underrättelsen har successivt sjunkit. För underrättelser lämnade under kvartal tre 2006 saknas vid denna redovisning information om 14 ärenden, vilket är mindre än en procent av samtliga underrättelser som arbetsförmedlingen lämnade under det kvartalet. Det saknas underlag för att avgöra om detta beror på snabbare handläggning eller enbart snabbare inrapportering från a-kassorna. Ej behandlade underrättelser Med ej behandlade underrättelser avses: Underrättelse återkallad innebär att arbetsförmedlingen formellt har återtagit underrättelsen. Detta görs innan arbetslöshetskassan fattat beslut i ärendet. Ej mottagits innebär att underrättelsen av någon anledning inte nått arbetslöshetskassan. Ej medlem innebär att arbetsförmedlingen skickat ärendet till en arbetslöshetskassa i vilken den enskilde inte är medlem. Normalt återsänds dessa underrättelser till arbetsförmedlingen för att de ska ta reda på vilken arbetslöshetskassa som skall ha underrättelsen. Beslut saknas innebär att arbetslöshetskassan inte har fattat beslut i ärendet eller att beslutet ännu inte inkommit till IAF. Övrigt innebär att det redan utifrån andra utgångspunkter finns ett beslut från arbetslöshetskassan om att t.ex. frånkänna medlemmen ersättning eller att utesluta denne (varvid ersättningen upphör). Kassan fattar i dessa ärenden inte något ytterligare sanktionsbeslut med anledning av underrättelsen. 15

16 Tabell 5: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som inte behandlats av arbetslöshetskassorna, Ej mottagits Underrättelse av Ej Beslut Summa ej Kvartal återkallad kassan medlem saknas Övrigt behandlade 2004: : : : : : : : : : : Under tredje kvartalet 2006 lämnades underrättelser av arbetsförmedlingen. Av dessa var det 170 (10 procent) som ej blev behandlade. Det var 52 underrättelser som arbetsförmedlingen hade återkallat innan arbetslöshetskassan fattat beslut i ärendet. Arbetslöshetskassan hade inte tagit emot 26 underrättelser och 8 hade skickats till en arbetslöshetskassa där personen ej var medlem. För 70 av underrättelserna fanns redan ett annat sanktionsbeslut och därför har arbetslöshetskassan inte fattat något beslut med anledning av underrättelsen. Det har varit något vanligare 2006 än Positivt är den minskning av antalet underrättelser som enligt arbetslöshetskassan ej emottagits. Dessa är betydligt färre de två senaste kvartalen. Från att ha utgjort mer än hälften av de ej behandlade underrättelserna fram till första kvartalet 2006 är andelen nu nere i 15 procent. Det tyder på en administrativt säkrare hantering vid arbetsförmedlingarna Behandlade underrättelser Behandlade underrättelser omfattar: Ej ersättningssökande innebär att kassan har konstaterat att den enskilde inte gör anspråk på arbetslöshetsersättning vid tidpunkten för den händelse som låg till grund för arbetsförmedlingens underrättelse. I dessa fall bevakar arbetslöshetskassan ärendet och i den händelse personen senare gör anspråk på ersättning för den aktuella tidsperioden tas ärendet upp för prövning. 16

17 Det finns ytterligare möjliga orsaker till att arbetsförmedlingen lämnar underrättelser avseende personer som inte gör anspråk på arbetslöshetsersättning. Den arbetssökande kan t.ex. till kassan deklarera att han/hon har arbetat eller haft annat förhinder vid den aktuella tidpunkten utan att arbetsförmedlingen känner till detta. Det kan dock även finnas inslag av felaktig hantering från arbetsförmedlingens sida, såsom att underrättelser lämnas för sökande som befinner sig i arbetsmarknadspolitiskt program eller finns registrerad i en sökandekategori där den sökande inte kan uppbära arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna kan i princip fatta två typer av beslut med anledning av en underrättelse: Sanktion innebär att den enskilde tilldöms en påföljd av arbetslöshetskassan. Beroende på skälet för underrättelsen finns ett antal olika sanktionsalternativ. Läs mer om sanktionsbeslut i slutet av detta avsnitt. Ersättning tillerkänns, d.v.s. den enskilde får behålla sin ersättning vilket innebär att kassans utredning kommit fram till att den enskilde inte brutit mot försäkringsreglerna. Tabell 6: Resultat avseende underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt. Ärenden som har behandlats av arbetslöshetskassorna, Kvartal Ej beslut Ej ersättningssökande Sanktion Beslut Ersättning Tillerkänd Summa behandlade 2004: : : : : : : : : : : Under tredje kvartalet 2006 var det underrättelser (90 procent) av totalt som blev behandlade av arbetslöshetskassorna. Det är 281 (18 procent) av de behandlade underrättelserna som avser personer som ej ansökt om ersättning för den/de aktuella kassakortsveckorna och därmed har beslut med anledning av underrättelsen ej kunnat tas. 17

18 För övriga underrättelser har arbetslöshetskassan fattat ett beslut om antingen en sanktion (85 procent) eller ersättning tillerkänd (15 procent). Vid jämförelse med samma kvartal 2005 så är andelen av underrättelserna med sanktionsbeslut densamma. Att arbetslöshetskassan tillerkänner ersättning är det detsamma som att kassan efter utredning finner att den sökande inte brutit mot ersättningsreglerna. Det betyder dock inte att det var fel av arbetsförmedlingen att lämna underrättelsen. Sanktionsgrad fördelat på ålder och kön Tabell 7: Arbetslöshetskassans beslut när det gäller underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt samt sanktionsgrad under tredje kvartalet 2005 respektive Fördelat på ålder och län. Kvinnor Antal beslut Kvartal Kvartal Andel med sanktion Kvartal 3 Kvartal år % 85% år % 86% år % 81% 55- år % 82% Kvinnor totalt % 83% Män - 24 år % 94% år % 88% år % 83% 55- år % 84% Män totalt % 87% Summa % 85% Tredje kvartalet 2005 och 2006 ledde underrättelser för män oftare till sanktion än vad de gjorde för kvinnor. Av arbetslöshetskassans beslut 2006 resulterade 87 procent i en sanktion för männen och 83 procent för kvinnorna. Yngre män har i högre utsträckning fått en sanktion jämfört med äldre män. Yngre män hade en sanktionsgrad på 94 procent och äldre 84 procent. För kvinnornas del var detta mönster inte lika framträdande 2006 som

19 Sanktions- och omprövningsbeslut Vad varje sanktionsbeslut innebär finns närmare beskrivet på sidan 22. Tabell 8: Arbetslöshetskassornas sanktions- och omprövningsbeslut när det gäller underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnats under tredje kvartalet 2005 respektive Antal Andel av total Kv Kv Kv Kv Sanktionsbeslut Tidsbegränsad avstängning % 7% enl. 43 Nedsättning % 50% enl. 45a Ersättning upphör definitivt % 1% enl. 45 och 45a Ersättning upphör tills vidare % 40% enl. 9 Ärenden med flera % 1% Sanktioner Summa sanktionsbeslut % 100% Ersättning tillerkänd Summa samtliga med beslut Omprövningsbeslut Ingen ändring % 78 % Ej omprövat % 1 % Ändring helt enl. medlems % 13 % Begäran Ändring delvis enl. medlems Begäran % 8 % Summa omprövningsbeslut % 100 % Andel begäran av omprövning 19 % 10 % Andelen som fått nedsättning av sin ersättning på grund av att han/hon avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl eller genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd har ökat från 42 till 50 procent mellan tredje kvartalet 2005 och Motsvarande minskning från 50 till 40 procent har skett av sanktionen ersättning upphör tills vidare vilket tilldöms då sökanden inte uppfyller grundvillkoren enligt 9. Denna sanktion innebär att sökanden ej får någon arbetslöshetsersättning så länge det aktuella hindret kvarstår. Det är dock viktigt att notera att minskningen i antal sanktionsbeslut till största delen beror på att sanktionen ersättning upphör tills vidare har minskat. Övriga typer av sanktionsbeslut är mindre vanliga och det har ej skett några direkta förändringar mellan 2005 och En procent av sanktionsbesluten avsåg ären- 19

20 den där arbetslöshetskassan fattat flera sanktionsbeslut med anledning av en och samma underrättelse. Andelen som begärde omprövning av sanktionsbeslutet minskade från 19 procent till 10 mellan 2005 och Det var endast 1 procent som nekades omprövning av sanktionsbeslutet under 2006 jämfört med 2005 då 5 procent nekades omprövning. Skälet till detta är att begäran om omprövning inkommit för sent. Andelen omprövningsärenden där kassan beslutade om att helt eller delvis ändra sanktionsbeslutet var oförändrat 21 procent 2005 och Sanktions- och omprövningsbeslut fördelat på kön Tabell 9: Arbetslöshetskassornas sanktions- och omprövningsbeslut avseende underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnades under tredje kvartalet 2006, fördelat på kön. Antal Andel av total Antal Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Sanktionsbeslut Tidsbegränsad avstängning % 10 % 82 enl. 43 Nedsättning % 46 % 559 enl. 45a Ersättning upphör definitivt % 1 % 10 enl. 45 och 45a Ersättning upphör tills % 41 % 442 vidare enl. 9 Ärenden med flera sanktioner % 2 % 16 Summa sanktionsbeslut % 100 % Ersättning tillerkänd Summa samtliga med beslut Omprövningsbeslut Ingen ändring % 75 % 85 Ej omprövat % 2 % 1 Ändring helt enl. medlems begäran Ändring delvis enl. medlems begäran % 13 % % 11 % 9 Summa omprövningsbeslut % 100 % 109 Andel begäran av 11 % 9 % 10 % omprövning Det förekommer en del skillnader mellan kvinnor och män när det gäller sanktionsbesluten under tredje kvartalet Underrättelser avseende kvinnor har i betydligt större omfattning lett till nedsättning av arbetslöshetsersättningen medan män istället i något större utsträckning tilldömts en tidsbegränsad avstängning eller sanktionen att ersättningen upphör tills vidare. 20

21 Det var ungefär lika stor andel av kvinnor och män som begärde omprövning av sina sanktionsbeslut, 11 respektive 9 procent. Det var dock en större andel kvinnor som inte fick någon ändring av sanktionsbeslutet, 81 procent jämfört med 75 procent för män. Vid omprövningen ändrade arbetslöshetskassorna männens sanktionsbeslut delvis enligt medlems begäran i något större omfattning än kvinnornas. 21

22 Villkor för arbetslöshetsersättning samt sanktioner Enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 9 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen, och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. 43 Den sökande skall stängas av från rätt till ersättning under tid som anges i 44, om den sökande 1. lämnat sitt arbete utan giltig anledning, eller 2. skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. 44 Är det sannolikt att ett arbete som avses i 43 skulle ha varat högst 5 dagar eller mer än 5 men högst 10 dagar eller mer än 10 dagar, utgör avstängningstiden - 10, 20 respektive 45 ersättningsdagar vid avstängning enligt 43 1, och - 20, 40 respektive 60 ersättningsdagar vid avstängning enligt Inträffar under avstängningstiden sådant förhållande som avses i 43, beräknas ny avstängningstid i enlighet med bestämmelserna i 44, om inte den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstängningstiden. En sökande som har stängts av från ersättning två gånger inom samma ersättningsperiod på grund av att han eller hon har lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande har, om sådant förhållande inträffar en tredje gång inom samma ersättningsperiod, inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. 45 a Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 Ersättningsdagar (s.k. nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhållande som anges i första stycket skall den sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Inträffar under ersättningsperioden en tredje gång sådant förhållande som anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Den tid inom vilken nedsättning av dagpenningen skall göras får inte överstiga 180 kalenderdagar från den dag då nedsättningstiden inleddes. 22

23 Utförsäkrade Sammanfattning Det var 490 personer som blev utförsäkrade under kvartal fyra 2006 vilket innebär en minskning med 12 procent jämfört med samma kvartal Detta är den lägsta kvartalssiffran under de senaste tre åren. Av de utförsäkrade var 74 procent helt arbetslösa medan 26 procent var deltids- eller timanställda. De som vi här redovisat i gruppen ej utförsäkrade minskade från 832 kvartal fyra 2005 till 667 personer kvartal fyra 2006, en minskning med 20 procent. Den vanligaste orsaken till att de inte blev utförsäkrade var att de inom 14 dagar hade hunnit påbörja arbetsmarknadspolitiskt program. Definition av begreppet utförsäkrade Riskerar utförsäkring gör personer som: 1. förbrukat en hel period med arbetslöshetsersättning (normalt 300 eller 600 dagar) och som i anslutning till detta, 2. inte uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod, 3. inte beviljats 300 dagars förlängning av ersättningsperioden Om ovanstående tre punkter är uppfyllda kategoriseras personer in som antingen utförsäkrade eller ej utförsäkrade. Utförsäkrad är personer som två veckor efter ersättningsperiodens slut är fortsatt registrerade vid arbetsförmedlingen som arbetslös, deltidsarbetslös eller timanställd (d.v.s. behovsanställd med korta tidsbegränsade vikariat). Ej utförsäkrad är personer som påbörjar deltagande i arbetsmarknadspolitiska program (inom eller utom aktivitetsgarantin) före ersättningsperiodens slut eller inom två veckor från sista ersättningsdag avaktualiseras från arbetsförmedlingen, oavsett orsak till avaktualisering. 23

24 Om data i detta avsnitt Information i detta avsnitt är hämtat ur IAF:s databas Astat. Uppgift om huruvida personen uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod har tagits fram cirka två månader efter den tidigare ersättningsperiodens utgång. Återrapporteringen här sträcker sig därmed endast fram till fjärde kvartalet 2006, vilket är nödvändigt för att kunna ge en tillräckligt säker bild av antalet individer som uppfyller de tre första villkoren d.v.s. personer som har förbrukat en hel ersättningsperiod och inte beviljats en ny eller förlängd period. Informationen om ovanstående personers status vid arbetsförmedlingen enligt punkt fyra, har hämtats ur AMV:s datalager två veckor efter det att ersättningen upphörde. Förändring över tid, Tabell 14: Utförsäkrade och ej utförsäkrade, Utförsäkrad Ej utförsäkrad Totalt Kvartal Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal 2004: : : : : : : : : : : : Under fjärde kvartalet 2006 utförsäkrades 490 personer, vilket är 68 personer färre jämfört med samma kvartal 2005 (en minskning med 12 procent). Antalet är det lägsta under de tre senaste åren. Antalet utförsäkrade har minskat med 27 procent från tredje till fjärde kvartalet Det verkar vara ett återkommande mönster att antalet utförsäkrade är högst kvartal två och tre och lägre kvartal ett och fyra. Gruppen utförsäkrade utgjorde 42 procent av det totala antalet under fjärde kvartalet Detta är i stort sett samma andel som tidigare. 24

25 Gruppen ej utförsäkrade bestod av 667 personer under fjärde kvartalet 2006 vilket är 20 procent färre än samma kvartal Av de 490 som utförsäkrades under fjärde kvartalet 2006 hade 354 (72 procent) förbrukat en förlängd ersättningsperiod (d.v.s ersättningsdagar). Övriga hade fått slut på ersättningsdagar i en ordinarie ersättningsperiod (d.v.s. normalt efter 300 ersättningsdagar). Fördelning på ålder och kön Tabell 15: Utförsäkrade fördelat på ålder, kön och sökandekategori, fjärde kvartalet 2006 Deltid- eller Totalt Arbetslösa timanställda utförsäkrade Kvinnor Totalt Män Totalt Summa Av de 490 utförsäkrade under fjärde kvartalet 2006 var 201 kvinnor (41 procent) och 289 män (59 procent). Bland de utförsäkrade var 364 helt arbetslösa (74 procent) och 126 deltid- eller timanställda (26 procent). Bland kvinnorna är det 35 procent som är deltid- eller timanställda medan motsvarande andel för männen är 19 procent. Det är den gruppen över 54 år som med 38 procent är den största bland de utförsäkrade. 25

26 Ej utförsäkrade Den som riskerar utförsäkring undviker detta om de avaktualiseras, erhåller arbete, påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program eller av arbetsförmedlingen bedöms inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Tabell 17: Ej utförsäkrade, fördelat på orsaker och kön. Fjärde kvartalet, 2005 och 2006 Kvartal Kvartal Orsak - Ej utförsäkrade Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Ej ersättningsberättigad p.g.a. arbete Ej ersättningsberättigad av andra skäl än arbete Program/aktivitetsgarantin Program/arbete Program/aktivitetsstöd Summa Vid jämförelse mellan kvartal fyra 2005 och 2006 har antalet ej utförsäkrade minskat från 832 personer till 667, en minskning med 20 procent. Den vanligaste orsaken till att personer räknas till gruppen ej utförsäkrade är att de inom 14 dagar befinner sig i ett arbetsmarknadspolitiskt program (program/aktivitetsgarantin, program/arbete eller program/aktivitetsstöd). Av de 451 personer som kvartal fyra 2006 deltog i program befann sig 66 procent i aktivitetsgarantin. Motsvarande andel för kvartal fyra 2005 var 51 procent. Det var 50 personer av 667 som hade fått arbete (arbete och program/arbete), varav 13 personer hade fått ett subventionerat arbete. 26

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 Underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen - Rapport till regeringen den 15 april 2010 enligt IAF:s regleringsbrev

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2007-09-28 Dnr 2007/887 2007:17 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa hur arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen

Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen 2016:23 Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/665 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 2008-07-15 Fakta PM 2:200 2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 PM 2012: RII (Dnr 001-179/2012) Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 2006:5 Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukskrivna arbetssökande Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Fakta PM 1:200 2008 Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Underrättelser från arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna har i sextio år varit ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer