Kallelse till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde"

Transkript

1 Barn och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 13 maj 2014 med start klockan Program Kaffe/thé och smörgås står framdukat Gemensamt sammanträde med Barn- och utbildningsberedningen Lunch Separata sammanträden för de båda beredningarna Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt 1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Helena Öhlund 2. Val av justerare 3. Dagordning 4. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 5. Hälsosamtal Muntlig information från Folkhälsoinstitutet. Informationsärende. 6. Kommunala strukturerade samarbeten Skola Socialtjänst Muntlig information av Maria Lavander. Informationsärende. Bilaga: Företeckning enligt rubrik 7. Vad är det för fel på ungen? Kan det handla om våld? Muntlig information av Marianne Karlsson, Inger Kyösti och Maria Lavander. Informationsärende. 8. Daghemsplacering vid delad vårdnad Bilagor: Utredning enligt rubrik utsändes senare. 9. Politikerutbildningar 2015 Kansliet har inlett förberedelserna för att arrangera utbildningar förtroendevalda i början av nästa mandatperiod och inhämtar nu förslag. Beredningarna har tidigare föreslagit utbildning i skoljuridik. 10. Delgivningar Arvodesreglemente, styrelsens beslut Remiss på SFI betänkandet 11. Övriga frågor

2 Barn och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter Dagordning för Barn- och utbildningsberedningens sammanträde 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Rapport om Strukturerade samverkansformer mellan skola och socialtjänst Muntlig information av Maria Lavander, kansliet. Informationsärende. 5. Rapport om Skolläkarutredning Muntlig information av Maria Lavander, kansliet. Informationsärende. 6. Rapport om Dubbla förskoleplaceringar Muntlig information av Maria Lavander, kansliet. Informationsärende. 7. Rapport om Tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg Muntlig information av Maria Lavander, kansliet. Informationsärende. 8. Information om NLL nya organisationen Muntlig information av Ulla Isaksson, NLL. Informationsärende. 9. Information om Hälsosamtal på webben Muntlig information från Folkhälsoinstitutet. Informationsärende. 10. Information om Skoldatateket Muntlig information av Britt Hansson, Skoldatateket, Boden. Informationsärende. 11. Övriga frågor För sakfrågor, var vänlig kontakta: Marita Björkman, mobiltelefon: , e-post: eller Maria Lavander, mobiltelefon: , e-post: För frågor om sammanträdet, var vänlig kontakta: Kjell-Åke Halldén, Telefon: , E-post:

3 Bilagor till det gemensamma sammanträdet

4 Barn- och utbildningsberedningen/ 1/16 Socialberedningen gemensamt Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix Rolf Lestander, (s), Arjeplog Beslutande, Socialberedningen Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå Carola Lidén, (c), Luleå Leif Rönnqvist, (s), Arjeplog Agnetha Eriksson, (s), Piteå Övriga deltagare Ingrid Carlenius, kansliet Marita Björkman, kansliet Maria Lavander, kansliet Marianne Karlsson, kansliet Ulf Hyvönen, kansliet Lena Hannu, Övertorneå kommun Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter 1-13 Helena Öhlund Ordförande Agnetha Eriksson Justerare Kjell-Åke Halldén Sekreterare

5 Barn- och utbildningsberedningen/ 2/16 Socialberedningen gemensamt Utsänd dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt 1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Birgitta Persson 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Barn och unga - Utvärdering gröna kortet Muntlig information av Lena Hannu, utvecklingsledare, Övertorneå kommun 5. Samverkan mot våld Nytillträdda länssamordnaren Marianne Karlsson presenterar sina tankar kring uppdraget och sig själv. 6. FoUI Norrbotten Nytillträdde chefen Ulf Hyvönen presenterar sina tankar kring uppdraget och sig själv. 7. Val av ledamöter till FoUI utskottet Socialberedningen samt Barn och utbildningsberedningen har att nominera två ledamöter från respektive beredning. 8. Arvodesreglemente Efter tidigare sammanträden har framkommit frågetecken kring tolkning av arvodesreglementet. Kansliet föreslår därför att ledamöterna diskuterar nuvarande reglemente och därefter lämnar förslag på eventuella förändringar/förtydliganden. Bilaga: Arvodesreglemente för Kommunförbundet Norrbotten 9. Utbildningar för förtroendevalda i samband med ny mandatperiod Beredningarnas förslag till utbildningar för förtroendevalda Presentation av ärenden i PDF Beredningarna beslutade att ge kansliet uppdraget att utreda möjligheter att utforma kallelser på ett mer flexibelt sätt. Denna kallelse är utformad så att bilagorna kan hittas med bokmärken högst upp till vänster. Dokumentet kan också läsas som ett enda dokument. Kansliet föreslår att kallelser ska utformas på detta sätt i framtiden och att uppdraget därmed är utfört.

6 Barn- och utbildningsberedningen/ 3/16 Socialberedningen gemensamt 11. Delgivningar Styrelsen har utsett Helena Öhlund till ordförande i Samverkansberedningen Styrelsen har utsett representanter till den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering enligt följande: Helena Stenberg, (s), Piteå, sammankallande/ordförande Tommy Nyström, (s), Gällivare Marlene Haara, (s) Haparanda Vakant (för den västra länsdelen) Vakant (för partiernas representanter i styrelsen) 12. Övriga frågor

7 Barn- och utbildningsberedningen/ 4/16 Socialberedningen gemensamt 1 Val av justerare Ordföranden föreslår att Agnetha Eriksson, (s), Piteå, väljs till justerare Beredningarna beslutar Att Agnetha Eriksson, (s), Piteå, väljs till justerare

8 Barn- och utbildningsberedningen/ 5/16 Socialberedningen gemensamt 2 Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning. Marita Björkman, kansliet, föreslår att punkten Remiss på SFI-betänkandet läggs till dagordningen. Ingrid Norberg,(s), Luleå, föreslår att punkten Daghemsplacering vid delad vårdnad läggs till dagordningen. Ordföranden föreslår att förslagen bifalls. Beredningarna beslutar Att punkterna Remiss på SFI-betänkandet samt Daghemsplacering vid delad vårdnad behandlas under dagens sammanträde och att utsänd dagordning i övrigt antas

9 Barn- och utbildningsberedningen/ 6/16 Socialberedningen gemensamt 3./. Bilaga. Föregående protokoll Ordföranden presenterar föregående protokoll och föreslår att det, med godkännande, läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna

10 Barn- och utbildningsberedningen/ 7/16 Socialberedningen gemensamt 4 Barn och unga - Utvärdering gröna kortet Muntlig information av Lena Hannu, utvecklingsledare, Övertorneå kommun. Ordföranden föreslår att presentationen skickas till alla ledamöter och att beredningarna lägger informationen till handlingarna. Beredningarna beslutar att presentationen skickas till alla ledamöter och att beredningarna lägger informationen till handlingarna

11 Barn- och utbildningsberedningen/ 8/16 Socialberedningen gemensamt 5 Samverkan mot våld Den nytillträdda länssamordnaren Marianne Karlsson presenterar sina tankar kring uppdraget och sig själv. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna

12 Barn- och utbildningsberedningen/ 9/16 Socialberedningen gemensamt 6 FoUI Norrbotten Den nytillträdde FoUI-chefen Ulf Hyvönen presenterar sina tankar kring uppdraget och sig själv. Ordföranden föreslår att presentationen skickas till alla ledamöter och att beredningarna lägger informationen till handlingarna. Beredningarna beslutar att presentationen skickas till alla ledamöter och att beredningarna lägger informationen till handlingarna

13 Barn- och utbildningsberedningen/ 10/16 Socialberedningen gemensamt 7 Val av ledamöter till FoUI-utskottet Socialberedningen samt Barn och utbildningsberedningen har att nominera två ledamöter från respektive beredning. Ordföranden föreslår att beredningarna föreslår styrelsen att även utse ersättare i FoUI-utskottet. Hon föreslår att kommunernas representanter i beredningarna nominerar en ledamot och en ersättare per beredning och att de ledamöter som nominerats av partier utser en ledamot och en ersättare per beredning. Beredningarna beslutar enligt ordförandens förslag. Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras under 10 minuter för interna diskussioner i frågan. Beredningarna beslutar enligt ordförandens förslag. Efter att sammanträdet återupptas lämnas förslag från respektive part enligt följande: Att från Barn- och utbildningsberedningen utse Roger Suup, (s), Kiruna och Inga- Lis Samuelsson, (c) Kalix som ordinarie ledamöter samt Ingrid Norberg, (s), Luleå och Rigmor Åström, (m), Boden som ersättare. Att från Socialberedningen utse Agnetha Eriksson (s), Piteå, och Ayse Dyuyar, (mp), Luleå, som ordinarie ledamöter samt Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå, och Carola Lidén, (c), Luleå som ersättare Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen föreslår därmed styrelsen: att utse ersättare i FoUI-utskottet att från Barn- och utbildningsberedningen utse Roger Suup, (s), Kiruna och Inga- Lis Samuelsson, (c) Kalix som ordinarie ledamöter samt Ingrid Norberg, (s), Luleå och Rigmor Åström, (m), Boden som ersättare att från Socialberedningen utse Agnetha Eriksson (s), Piteå, och Ayse Dyuyar, (mp), Luleå, som ordinarie ledamöter samt Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå, och Carola Lidén, (c), Luleå som ersättare

14 Barn- och utbildningsberedningen/ 11/16 Socialberedningen gemensamt 8./. Bilaga. Arvodesreglemente Efter tidigare sammanträden har framkommit frågetecken kring tolkning av arvodesreglementet. Kansliet föreslår därför att ledamöterna diskuterar nuvarande reglemente och därefter lämnar förslag på eventuella förändringar/förtydliganden. Beredningarna diskuterar frågan. Under diskussionen framkommer bland annat följande: När ledamöter kallas till möten betalar Kommunförbundet Norrbotten arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och faktiska kostnader. När ledamöter inbjuds till kurser, konferenser eller liknande avgörs och bekostas ledamöters deltagande normalt av hemkommunen. I beredningarna finns ledamöter som nominerats av partier och de är därmed inte kommunernas representanter i kommunernas intresseorganisation Kommunförbundet Norrbotten. Därmed uppstår frågan om hur dessa ledamöters deltagande i kurser, konferenser mm. finansieras. Ordföranden föreslår att beredningarna anhåller om att styrelsen tar ställning till hur denna fråga ska hanteras och eventuellt utarbetar förslag till revidering av arvodesreglemente. Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen beslutar föreslå: Att styrelsen tar ställning till hur denna fråga ska hanteras och eventuellt utarbetar förslag till revidering av arvodesreglemente

15 Barn- och utbildningsberedningen/ 12/16 Socialberedningen gemensamt 9 Utbildningar för förtroendevalda i samband med ny mandatperiod Sekreteraren informerar om att kansliet påbörjat planeringen av utbildningar för förtroendevalda i samband med kommande mandatperiod. Frågan kommer bland annat att diskuteras under kommunsekreterarnas nätverksträff den 2 och 3 april Viss utbildning kan kräva lång planeringstid, bland annat för att föredragshållare är uppbokade, varför kansliet föreslår att beredningarna redan nu diskuterar eventuella behov av utbildningar efter valet. Ledamöterna diskuterar frågan. Under diskussionen framkommer önskemål om att arrangera utbildningar i skoljuridik. Ordföranden föreslår att kansliet noterar önskemålet och att frågan åter tas upp under hösten. Beredningarna beslutar Att kansliet noterar önskemålet om utbildning i skoljuridik Att frågan om utbildning tas upp under höstens sammanträden

16 Barn- och utbildningsberedningen/ 13/16 Socialberedningen gemensamt 10 Presentation av ärenden i PDF Beredningarna beslutade att ge kansliet uppdraget att utreda möjligheter att utforma kallelser på ett mer flexibelt sätt. Kansliet har utformat kallelsen till dagens sammanträde så att bilagorna kan hittas med bokmärken högst upp till vänster. Dokumentet kan också läsas som ett enda dokument. En förutsättning för att detta ska fungera är att dokumentet öppnas i det kostnadsfria programmet Adobe Reader. Kansliet föreslår att kallelser ska utformas på detta sätt i framtiden och att uppdraget därmed är utfört. Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. Beredningarna beslutar Att kansliet får uppdraget att utforma kallelser på detta sätt också i framtiden Att kansliet därmed har utfört uppdraget

17 Barn- och utbildningsberedningen/ 14/16 Socialberedningen gemensamt 11 Delgivningar Styrelsen har utsett Helena Öhlund till ordförande i Samverkansberedningen Styrelsen har utsett representanter till den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering enligt följande: Helena Stenberg, (s), Piteå, sammankallande/ordförande Tommy Nyström, (s), Gällivare Marlene Haara, (s) Haparanda Vakant (för den västra länsdelen) Vakant (för partiernas representanter i styrelsen) Ordföranden presenterar utsända delgivningar och föreslår att de läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att delgivningarna läggs till handlingarna

18 Barn- och utbildningsberedningen/ 15/16 Socialberedningen gemensamt 12 Remiss på SFI-betänkandet Marita Björkman, kansliet, informerar om Kommunförbundet Norrbotten utsetts att vara remissorgan för rubricerat betänkande. Kansliet avser därför att utarbeta ett förslag till remissvar och föreslår att de båda beredningsordförandena står som undertecknare av svaret. Ordföranden föreslår att kansliet i samråd med de båda beredningsordförandena får uppdraget att utarbeta ett remissvar och att ordförandena får uppdraget att underteckna svaret. Beredningarna beslutar Att kansliet, i samråd med de båda beredningsordförandena, får uppdraget att utarbeta remissvar angående SFI-betänkandet Att att ordförandena Birgitta Persson och Helena Öhman får uppdraget att underteckna remissvaret

19 Barn- och utbildningsberedningen/ 16/16 Socialberedningen gemensamt 13 Daghemsplacering vid delad vårdnad Ingrid Norberg, (s), Luleå väcker rubricerad fråga. Hon efterlyser en gemensam hållning från Norrbottenskommunerna när det gäller daghemsplacering av barn där föräldrarna bor i olika kommuner. I dagsläget kan två kommuner tillhandahålla daghemsplats åt samma barn och frågeställaren är övertygad om att det inte är en bra lösning för de aktuella barnen. Ser vi till barnperspektivet så bör barn få en fast plats för sin dagliga tillvaro. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att till nästa beredningssammanträde att lämna förslag på hur en gemensam hållning i denna fråga kan utformas. Beredningarna beslutar Att ge kansliet uppdraget att till nästa beredningssammanträde utforma ett förslag till gemensam hållning för daghemsplacering vid delad vårdnad

20 Strukturerade samarbeten mellan socialtjänst och skola våren 2014 Arjeplog Norrbus - Samverkan med socialtjänsten och andra externa aktörer gällande barn med sammansatta behov. Kommunens uppföljningsansvar - Samverkan med socialtjänsten utifrån kommunens uppföljningsansvar för ungdomar/unga vuxna mellan år som inte går i skolan. Samverkan Arbetsförmedling, skola och flyktingsamordnare (Soc.) kring ensamkommande flyktingungdomar/nyanlända BRÅ: Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Arvidsjaur Norrbus - Samverkan med socialtjänsten och andra externa aktörer gällande barn med sammansatta behov. Kommunens uppföljningsansvar - Samverkan med socialtjänsten utifrån kommunens uppföljningsansvar för ungdomar/unga vuxna mellan år som inte går i skolan. Samverkan kommunnivå Elevassistenter i skola/hem Barn- och ungdomsgrupp - skolan, socialtjänsten, polisen, kulturen, församlingen. Boden Gällivare Norrbus- Samverkan med socialtjänst en och andra externa aktörer gällande barn med sammansat ta behov. Vi har samverkat kring utbildning när det gäller SIPsamordnad individuell plan mm. Kommunens uppföljningsansvar- Kommunen har arbetat fram ett förslag på hur samarbetet ska organiseras mellan utbildningsförvaltning en, socialförvaltningen och tillväxtförvaltning from hösten Norrbus - Samverkan med socialtjänsten och andra externa aktörer gällande barn med sammansatta behov. Sociala insats- gruppen- Socialförvaltning, polis, arbetsförmedling, utbildningsförvaltni ng och kriminalvården: Fångar upp ungdomar som hamnat i missbruk, bildar ett nätverk för att de ska komma tillbaka till samhället. Samverkan på kommunnivå: Rådet för Trygghet och Hälsa Alla förvaltningschefer finns med i Rådet för Trygghet och Hälsa samt politiker och representanter från Migrationsverket, Polisen, Folktandvården, försvaret och företagarna. Rådets syfte är att skapa enighet runt inriktningar och metoder som ska användas i kommunen i trygghets och hälsofrågor. Integration Utbildning i Integrationsfrågor arrangeras av utbildningsförvaltning en där socialförvaltningen inbjuds. Ensamkommande barn: Socialförvaltning och utbildningsförvaltning samverkar i frågan. SPRUT- gruppen Socialtjänsten, polisen, räddningstjänsten utbildninsförvaltning en, tekniska förvaltningen : samarbete gällande förebyggande arbete i säkerhets- och trygghetsfrågor i kommunen. Informations-/uppföljningsansvaret Samverkan med socialtjänsten utifrån kommunens informationsansvar för ungdomar/unga vuxna mellan år som inte går i skolan med syfte att arbeta för att ungdomen/unga vuxna ska återgå till studier eller annan daglig sysselsättning. NR-gruppen- Nationell fördjupning- att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevård. Samverkan mellan socialtjänsten, NLL och utbildningsförvaltning en, att utveckla arbetet för utsatta barn och sprida kunskap om hur framgångsrikt föräldrastödsarbete kan bedrivas. Föräldrautbildning: Kometutbildningar arrangeras i samverkan soc-ubf BRÅ Samverkan med socialtjänst, polis, folkhälsostrateg och andra kommunala förvaltningar. Samverkansgrupp utbildningsförvaltning/ socialförvaltning Styrgrupp består av förvaltningscheferna för respektive förvaltning samt verksamhetschef för individoch familjeomsorgen. Arbetsgruppen består av chefer från för och grundskolan, gymnasiet elevhälsan samt av socialförvaltningens enhetschefer för barn- och familjeenheten respektive ungdomsenheten. Frågor som varit föremål för samverkan är bla. SIPsamordnad individuell plan, SAGA-mall, arbete med att ta fram webbaserad information om hjälp och stödinsatser i kommunen för barn och unga. Riktlinjer för Närvaro och anmälan till socialtjänsten och föräldrautbildning. Skola/SocialtjänstSocialtjäns ten medverkar på skolornas EHT (Elevhälsoteam) vid behov. Svåra samtal Samverkan med socialtjänsten om anmälningsskyldighet och svåra samtal. Erbjuds till förskolor och skolor. Skola, Polis, Räddningstjänst och socialförvaltning, Tillväxtförvaltning en Samarbete med information till klasser, föräldramöten åk 6 samt trygghetsskapande åtgärder på riskkvällar. Gruppen träffas en gång per månad på Björknäsgy ViNR Myndighetssamverkan, Våld i nära relationer. Luleå- Boden skola, soc, polis, Sunderby sjukhus, primärvård, kriminalvården. Tidigare uppdrag bla att upprätta och implementera Handlingsplan mot Hedersrelaterat våld. Våld mot närstående Samverkan med socialtjänsten och andra externa aktörer med syfte att ge stöd till våldsutsatta och tydliggöra myndigheters olika ansvarsområden.. Ungdomsmottagning en, för ungdomar år. Verksamhet i samverkan mellan socialförvaltningen, utbildningsförvaltnin gen och landstinget. Skolfrånvaro Samverkan med socialtjänsten och andra externa aktörer för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från grundoch grundsärskola

21 Strukturerade samarbeten mellan socialtjänst och skola våren 2014 Haparanda SN och BUN har några gemensamma mål som vi arbetar mot ( 6 st), dessa arbetas fram tillsammans under "måldagen" Gemensamma uu och snau där tillfälle för verksamheterna ges för att informera om arbetet mot målen Gemensam förvaltnings-chef BUF,SF Unga i centrum Familjens hus Jokkmokk Norrbus: Samverkan med socialtjänsten och andra externa aktörer gällande barn med sammansatta behov. Kommunens uppföljningsansvar: Uppföljningsansvaret för ungdomar år ligger under Arbetsmarknadsfunktionen som samverkar med socialtjänsten. BRÅ: Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och folkhälsorådets ordförande. Samverkansträff: Elevhälsan, polis pch socialtjänst träffas med jämna mellanrum för dialog kring det främjande och förebyggande arbetet. Kalix Norrbus - Gröna PSYNK kortet Kiruna Norrbus Lokalt projekt Socioekonomi och tidiga insatser Anmälningar, konsultation, BBIC Luleå Barn- och utbildnings- och socialnämnden med respektive förvaltning har ett strukturerat och fördjupat samarbete. Syftet är att verka för fler kvalitativa gemensamma insatser för barn och unga. Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet. Nämnderna har två gemensamma arbetsutskott per år och en gemensam ledningsgrupp/styrgrupp på övergripande förvaltningsnivå som möts 2-3 ggr/termin. Pajala Norrbus - Kultur- och utbildningsnämnden har tillsammans med socialtjänsten tagit fram riktlinjer för samverkan. Nämnderna har också antagit Norrbusöver-enskommelsen. Förvaltningarna arbetar för att utveckla samrabetet på alla nivåer. Meän Juniorit Övergripande samverkan Soc, skola, kyrkan, polisen, Ungdomsmottagningen, fritidssektorn har 4 möten per år om ungdomars hälsa och vad som händer i våra ungdomars liv. BRÅ: Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis folkhälsorådets ordförande och andra kommunala förvaltningar Uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år genomförs i samverkan med Lapplands kommunal-förbund, elevhälsan, Soc och AF genom samverkansmöten. Elevhälsan Har kontinuerliga träffar med Soc. och polisen. Våld i nära relationer Samverkan Soc. Kun och andra aktörer Piteå Samverkan mellan BUN och SN i Piteå kommun sker enlig ett för nämnderna gemensamt riktlinjebeslut Älvsbyn Samverkan styrs på övergripande nivå av gemensamma styrdokument beslutade på länsnivå: Norrbus (2013) Gemensamma riktlinjer för samverkan (2013) och Överens-kommelse om samverkan inom området psykisk ohälsa (2013). En styrgrupp, som har ett övergripande ansvar, ansvarar för att få en sammanhållen samverkan med mandat att göra förändringar för att uppnå målen med samverkan. Förändringar i samverkan måste dock upp på politisk nivå innan de kan genomföras. Uppföljning av samverkan ska ske genom rapportering till styrgruppen vid två tillfällen per år samt rapportering till BUN:s och SN:s gemensamma nämnd en gång per år. Rapporteringen ska innehålla: 1 Kort verksamhetsbeskrivning där uppdrag, aktiviteter och avvikelserapporter redovisas. 2. Resultat och analyser utifrån kvalitetsmått (nyckeltal) Våren 2009 genomförde Älvsbyn en sammanslagning mellan IFO delen i socialtjänsten (0-18 år) och skolans elevhälsa till en egen enhet: Barn- och familjeenheten Barn- och Familjeenhetens uppdrag är att arbeta för tidiga insatser i ålder och skeende, förebyggande arbete, myndighetsutövning och insatser inom ramen för gällande sociallagstiftning samt en väl fungerande elevhälsa. Norrbus tillämpas Familjecentral ½ dag/v Kontinuerliga samverkansmöten mellan socialtjänst, skola och polis Kontinuerliga samverkansmöten mellan skola och elevhälsan (främst rektorer och kuratorer) Elevhälsans personal deltar på skolornas EVK samt att även socialsekreterare deltar vid behov Enhetschef för socialtjänst och elevhälsa deltar varje vecka på rektorskonferens där det alltid är en punkt på dagordningen som berör samverkan mellan socialtjänst, elevhälsa och skola Enhetschef redovisar verksamheten både mot Barn- och fritidsutskott (skola) samt mot Arbete- och omsorgsutskott (soc) Elevhälsans personal och socialtjänstens personal har APT tillsammans samt case diskussioner Socialtjänsten erbjuder information till för- och grundskolan om anmälningsskyldighet Skolfrånvaro: samverkan för att motverka ogiltig frånvaro Copekurser främst till de yngre barnens vårdnadshavare Disa och Effekt Gemensam förvaltningschef ( Enheten ligger under skolchefen) Verksamheter samverkan: -Resurscentrum -Familjens hus -Våga Vílja -Familjeförskolan -Nätverksmöten i Övertorneå Norrbus - Norrbus-samverkan. Styrgrupp, lokal styrgrupp, lokal arbetsgrupp och arbetet kring gröna kortet. förebyggande syfte. Överkalix Norrbus PSYNK Uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år genom samverkansmöten. En gång i månaden har verksamheterna ett så kallat SKAL-möte, där även polisen deltar. Handlar om att verksamheterna ska känna till vad som är på gång, i BRÅ-grupp träffas några ggr/år där finns även polisen med. Styrgrupp Östra Norrbotten skola, soc, NLL Lokal styrgrupp i kommun skola, soc, NLL Lokal arbetsgrupp skola, soc, NLL

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 27 (52) 19 Arvodesreglemente Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen har under sitt sammanträde den 12 februari 2014 diskuterat Kommunförbundet Norrbottens arvodesreglemente enligt följande: När ledamöter kallas till möten betalar Kommunförbundet Norrbotten arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och faktiska kostnader. När ledamöter inbjuds till kurser, konferenser eller liknande avgörs och bekostas ledamöters deltagande normalt av hemkommunen. I beredningarna finns ledamöter som nominerats av partier och de är därmed inte kommunernas representanter i kommunernas intresseorganisation Kommunförbundet Norrbotten. Därmed uppstår frågan om hur dessa ledamöters deltagande i kurser, konferenser mm. finansieras. Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen föreslår att styrelsen tar ställning till hur denna fråga ska hanteras och eventuellt utarbetar förslag till revidering av arvodesreglemente. Presidiet har gett kansliet uppdraget att till styrelsens sammanträde redogöra för vad som nu gäller, alternativa sätt att hantera frågan och bedöma kostnader för de olika alternativen. Kansliet har utfört uppdraget enligt nedan: Ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse och beredningar är valda eller nominerade enligt två olika principer. I det ena fallet är det kommuner som valt eller nominerat ledamöter till förtroendeuppdrag i sin intresseorganisation. I det andra fallet är det partier som på uppmaning nominerat ledamöter till förtroendeuppdrag i den ideella organisationen Kommunförbundet Norrbotten. Bakgrund Förbundsfullmäktige beslutade , 41, om Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten, med följande lydelse för 12 : Medlemskommunerna väljer en ordinarie ledamot och en ersättare till förbundets styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Nytt val av styrelse kan dock ske vid extra förbundsfullmäktige som påfordrats av förbundets revisorer. Om ledamot eller ersättare avgått, ska fyllnadsval förrättas av berörd medlemskommun. Parti representerat i minst hälften av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar men ej erhållit ordinarie styrelseplats, erbjuds en insynsplats med ersättare i styrelsen.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 28 (52) Förbundsfullmäktige reviderade , 7, stadgarnas sista stycke enligt nedan: Parti representerat i minst hälften av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar men ej erhållit ordinarie styrelseplats, erbjuds representation i styrelsen med en ordinarie ledamot och en ersättare vardera. Även beredningarnas ledamöter är nominerade enligt två principer så att de i det ena fallet nominerats av kommuner och i andra fallet av partier. Kostnader En uppskattning är att Kommunförbundet Norrbottens kostnader för ledamöters förkovran understiger kronor per år. Vad en ökning av ambitionen kan kosta är mycket svårt att uppskatta. För närvarande är arvodet 1100 kronor för ett heldagsuppdrag, Traktamentet kan bli upp till 200 kronor. Förlorad arbetsförtjänst varierar från ingenting till ca 5000 kronor per dag. Resa och hotell kan kosta upp till 6000 kronor. Deltagaravgifter varierar normalt från 500 kronor för några av Kommunförbundet Norrbottens egna kurser till kronor per dag för externa utbildningar. Totalkostnaden kan därmed bli från några hundra kronor till kronor per dag och person. Ledamöters intresse för deltagande i olika kurser, konferenser med mera är också mycket svårt att uppskatta. Intresset kan även påverkas om styrelsen och beredningarna utökar ambitionen på detta område. Två exempel på egna arrangemang som kan ge en bild av det nuvarande intresset är konferenserna Aktuell skolpolitik 2013 och Aktuell socialpolitik Aktuell skolpolitik 2013 samlade 153 deltagare. Av dessa är nio ledamöter eller ersättare i Kommunförbundet Norrbottens styrelse eller beredning. Aktuell socialpolitik 2013 samlade 65 deltagare, varav fyra är ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens beredningar. Nuläge Kansliet bedömer att nuvarande arvodesreglemente ger såväl styrelse som beredningar möjlighet att finansiera ledamöters förkovran. I Arvodesreglemente för Kommunförbundet Norrbotten, anges: 3 Uppdrag som omfattas av reglementet Reglementet gäller för uppdrag som beslutats av Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige eller styrelse. Reglementet gäller också i de fall då förbundsfullmäktige eller styrelse delegerat beslutsrätten till annat politiskt organ eller person. 6 Arvode för övriga uppdrag För uppdrag, utöver sammanträden, längre än fyra timmar utgår ett helt dagsarvode. För uppdrag, utöver sammanträden, kortare än fyra timmar utgår ett halvt dagsarvode.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 29 (52) Undantag från ovanstående kan beslutas av Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige eller styrelse. Problemställning Kommunerna bekostar normalt förkovran för de ledamöter som nominerats av respektive kommun. Partierna bekostar normalt inte förkovran för de ledamöter som nominerats av respektive parti. Av diskussionerna i beredningarna har framkommit att även många kommuner är restriktiva med att bifalla ledamöters anhållan om förkovran. Av ovanstående följer att ledamöter har olika förutsättningar att delta i kurser, konferenser, utbildningar med mera. Alternativ 1 Kommunförbundet Norrbotten bekostar alla ledamöters deltagande i kurser, konferenser och utbildningar med mera. Ledamot som önskar förkovra sig anhåller då om finansiering för detta i styrelse eller beredning. Konsekvensen för ledamöter är att alla har samma förutsättningar till förkovran. Den ekonomiska konsekvensen för Kommunförbundet Norrbotten blir ökade kostnader. Ökar kostnaderna över de ramar som finns blir en ytterligare konsekvens att styrelsen får ta ställning till eventuell omfördelning av resurserna eller att föreslå förbundsfullmäktige att öka utdebiteringen från medlemskommunerna. Alternativ 2 Under Socialberedningens samt Barn- och utbildningsberedningens diskussion framkom synpunkten att styrelsen kan besluta om ett tak för finansiering av ledamöters förkovran. Begränsningen kan gälla antal deltagare/ maximal kostnad per tillfälle eller annat. Ur ledamotens perspektiv är en konsekvens att styrelse eller beredning påverkar vad den enskilda ledamoten kan förkovra sig i. Ur Kommunförbundet Norrbottens perspektiv är konsekvensen att styrelsen får en god kontroll av kostnaderna. Alternativ 3 Under Socialberedningens samt Barn- och utbildningsberedningens diskussion framkom även synpunkten att den organisation som nominerat en ledamot också bör finansiera ledamotens förkovran. Konsekvensen av detta alternativ är att ledamöter även i fortsättningen har olika förutsättningar att delta i kurser, konferenser, utbildningar med mera. Detta alternativ får inga ekonomiska konsekvenser för Kommunförbundet Norrbotten. Alternativ 4 Styrelsen kan initiera en revidering av stadgar och arvodesreglemente för att skapa enhetlighet i såväl representation som arvodering. Konsekvenserna beror på hur styrelsen utformar förslagen till revidering och hur förbundsfullmäktige ställer sig till styrelsens förslag. Presidiet föreslår att alla ledamöter i styrelse och beredningar ska ges möjlighet till förkovran inom sina respektive verksamhetsområden. Styrelsen diskuterar frågan, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen med att stadgar och arvodesreglemente ger beredningarna möjlighet att inom

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 30 (52) budgetramarna besluta om ledamöters deltagande i kurser, konferenser med mera. Ledamoten Stefan Andersson, (s), Jokkmokk, anser att ledamöter i Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen bör ges mycket goda möjligheter att delta i Kommunförbundet Norrbottens konferenser Aktuell skolpolitik och Aktuell Socialpolitik. Han föreslår därför att styrelsen beslutar att ordinarie ledamöter i de båda beredningarna ska kunna delta i respektive konferens som en del i sitt uppdrag. Styrelsen beslutar Att ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen ska ha rätt att delta i Aktuell Skolpolitik respektive Aktuell Socialpolitik konferens som en del i sitt uppdrag Att anhållan från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen därmed är beviljad

26 YTTRAN DE Dnr 2013:76 Utbi I d n i n gsd epa rtementet Stockholm Betänkandet SOU 2Ot3:76 Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning Sammanfattning Kommunförbundet Norrbotten ställer sig positiv till att utbildningen i svenska för invandrare (SFI) samordnas med övrig kommunal vuxenutbildning som därmed innehåller grundläggande nivå, gymnasial nivå samt SFI. Det finns delar i betänkandet som vi anser behöver ytterligare utredníng/förtydliganden och som vi har farhågor kring. Sammanhållen utbildning Stor osäkerhet finns gällande konsekvenserna för individens försörjning, bidrag/lån kontra etableringsersättning/försörjningsstöd. Reformen innebär stora förändringar för individen. Då försörjningen för individen är av central betydelse är det viktigt att detta är tydligt utrett vilket inte framgår av betänkandet. Arbetsförmedlingens regelsystem är inte synkroniserat med SFI-utbildningen vilket kan vara till nackdel för individen. Nivå på flexibiliteten Nivån på flexibiliteten kan vara olika beroende på var i landet man bor och/eller den infrastruktur som finns i närområdet som t e x kollektivtrafik och barnomsorg. Sfi-elever är ofta hänvisade till kollektivtrafik och om man t e x bor i Korpílombolo och ska till sin sfi-undervisning i Pajala, 4,5 mil enkel väg, går det en busstur per dag i vardera riktningen. Ett annat exempel gällande kollektivtrafik är mellan Långträsk (Piteå kommun), där Migrationsverket har en förläggning, och till centralorten Piteå, där sfi-utbildningen finns, går också en tur ivardera riktningen per dag. Dessutom kan barnomsorg finnas på en 3:e ort.

27 SFI-peng En konsekvensanalys saknas vad gäller förslaget av sfi-pengens utbetalning. Vi befarar stora risker med att utbetala 20 o/o av SFl-pengen innan man vet att.,,o insatsen är lãngsiktig. Här finns risk för lycksökare. Hur kan vi säkra lã ngsiktigheten? De elever som går in på studieväg t har en mycket lång väg och kanske aldrig har förutsättningar att nå målen i kurs D, medan den sóm har förutsättningaiatt o o.. :. gä in pä studieväg 3 klarar sina mål på kort tid. Incitamentet att få 100 o/o av SFl^-pengen genom att arbeta med gruppen som går in på studieväg 1 blir därför små för andra utbildningsanordnare. -ofrãgan om rutiner kring elever som byter utbildningsanordnare behöver utredas. Ett tydligt klargörande av vilka av kommunens kostnader som ska utgöra underlag för beräkningen av SFl-pengen. Ett tydliggörande ger även ti I lförl itliga re statisti k. En tydligare skrivning av vad som gäller för "tillräckliga framsteg" är nödvändig när flera utbildningsanordnare är inblandade. Kommunens ansvar Kommunförbundet anser att det är bra att utbildningsanordnarna inte kan neka att ta emot elever med hänvisning till att det är fullt. Men är det möjligt att neka elever^utbildningsplats pga. handikapp, studieväg, resursbrist? (9.3.6.). Det framgår inte om reglerna gäller Uå e de kommunplacerade i etableringsfasen såväl som de i asylboenden. Befarad risk att utbildningsstarten i etableringsfasen fördröjs när fler led och fördjupad information/vägledning behövs innan eleven kan påbörja sin utbildning. Valfrihet inom Komvux Vi ser en risk för att integrationen kan motarbetas av valfriheten och att processen innan studiestart förlängs. Valfriheten ställer stora krav på individen för att kunna göra ett riktigt val, att individen har möjlighet att skaffa nödvändig information inför sitt beslut. Valfriheten ställer också stora krav på insatser från kommunerna. Om inte kraven uppfylls finns risk för segregering, eleverna väljer som sina landsmän eller utrymme för oseriösa utbildningsanordnare. När elever slutar/flyttar måste information föras till den nya anordnaren. Vuxenutbildningen ska utgå från individens behov vilket innebär efterfrågestyrning. Förslaget gör vuxenutbildningen utbudsstyft vilket är en försämring för individen. Valfriheten blir sämre när hemkommunen inte längre kan köpa utbildning i annan kommun.

28 En konsekvens av valfriheten är risken för kompetensförlust i kommunerna, när kommunernas verksamhet i egen regi torde minska, Lärare utan full tjänst flyttar eller går till andra verksamhetèr. Vi befarar att de administrativa kostnaderna gällande hantering av val, omval, byte av utbi ldn ingsanordnare, information til I utbildningsanord na re, information om valfrihetssystemet, nya riktlinjer etc, kommer att öka markant med ett valfrihetssystem och utökat antal utbildningsanordnare.(sid.33) Den oberoende vägledningsorganisation kommer också att innebära ökade kostnader i komm unerna. Kommu nförbundet sa kna r en kom m una lekonomisk konsekvensanalys. Det är endast de ökade kostnaderna inom arbetsförmedlingen som berörs í betänkandet. Rutinerna för nationella prov, med flera utbildningsanordnare inblandade, framgår inte i betänkandet. & wü,rh,r/) Helena Ohlund Britta Flin nsson ordförande Socialberedningen ordforande Kom m u nförbu ndet Norrbotten

29 Bilagor till Barn- och utbildningsberedningens sammanträde

30 Barn- och utbildningsberedningen 1/ 11 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck,(s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Maria Lavander, kansliet Maarit Enbuske, skolchef i Övertorneå Underskrifter 1-9 Birgitta Persson Ordförande Roger Suup Justerare Marita Björkman Sekreterare

31 Barn- och utbildningsberedningen 2/ 11 Utsänd dagordning 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Presentation av Övertorneås skolverksamhet Muntlig information av förvaltningschef Maarit Enbuske 5. PISA dialog Norrbotten Dialogen inleds av Marita Björkman, kansliet 6. Elevhälsa rapport från utredningsuppdrag Muntlig information av Maria Lavander, kansliet 7. Aktuella skolfrågor 8. Kommande konferenser 9. Övriga frågor

32 Barn- och utbildningsberedningen 3/ 11 1 Val av justerare Ordföranden föreslår Att Roger Suup,(s), Kiruna, väljs till justerare Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att Roger Suup,(s), Kiruna, väljs till justerare

33 Barn- och utbildningsberedningen 4/ 11 2 Dagordning Ordföranden föreslår att utsänd dagordning fastställs. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att utsänd dagordning fastställs

34 Barn- och utbildningsberedningen 5/ 11 3./. Bilaga. Föregående protokoll Ordföranden presenterar föregående protokoll och föreslår att det med godkännande läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna.

35 Barn- och utbildningsberedningen 6/ 11 4 Presentation av Övertorneås skolverksamhet Muntlig information av Maarit Enbuske, skolchef i Övertorneå. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

36 Barn- och utbildningsberedningen 7/ 11 5 PISA-dialog i Norrbotten Marita Björkman, kansliet, informerar om att en dialog om PISA-resultaten inleds den 20 mars tillsammans med länets skolchefer och med representant från SKL. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

37 Barn- och utbildningsberedningen 8/ 11 6 Elevhälsa - rapport från utredningsuppdrag Barn- och utbildningsberedningen beslutade , 31 Att kansliet får uppdraget att göra en fördjupad kartläggning av i första hand skolläkar- och skopsykologsituationen och i andra hand en motsvarande kartläggning av logopedsituationen i länets kommuner Att kartläggningen ska innefatta friskolorna och ge en bild av tillgång och efterfrågan av ovanstående tjänster i kommunerna Att kartläggningen ska innefatta en utredning av remissförfarande för logpedstöd till barn upp till 18 år Maria Lavander, kansliet, presenterar den fördjupade kartläggningen och informerar om att ett nätverk för kommunernas elevhälsoansvariga bildats. Av informationen framgår att frågan om remissrutiner för logopedutredningar fortfarande pågår../. Bilaga. Barn- och utbildningsberedningen diskuterar ärendet. Under diskussionen framkommer bland annat synpunkten att rapporten är ett bra underlag för ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan kommunerna samt mellan kommuner och landsting. Genom detta kan vi hitta samverkansvinster. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att fortsätta utvecklingen av samarbetet och att kansliet får uppdraget att fortlöpande rapportera om arbetet med remissrutiner för logopedutredningar. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att kansliet får uppdraget att fortsätta utvecklingen av samarbetet kring elevhälsa Att kansliet får uppdraget att fortlöpande rapportera om arbetet med remissrutiner för logopedutredningar

38 Barn- och utbildningsberedningen 9/ 11 7 Aktuella skolfrågor Maria Lavander, kansliet, informerar enligt rubrik om följande: Redovisning av vilka kommuner som sökt och erhållit statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsa. Kartläggning av strukturerade samarbetsformer mellan socialtjänst och skola pågår i länets samtliga kommuner. Delredovisning presenteras. Marita Björkman, kansliet informerar enligt rubrik om följande: Rapport om arbetet med Kompetensplattform Norrbotten, vilket är en samverkan mellan länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten. För mer information hänvisas till Kommunförbundet Norrbottens webbplats, Dokumentation från kurser och konferenser: s.4.43db19c211c49cf html Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

39 Barn- och utbildningsberedningen 10/ 11 8 Kommande konferenser Marita Björkman, kansliet, presenterar kommande konferenser enligt nedanstående: Utbildning i anknytningsteori Unga som varken arbetar eller studerar - Vad gör vi och vad kan vi göra? Tillväxtverket har anslagit projektmedel för bl.a. denna konferens SYV-barometern och kompetensutveckling Länsträff förvaltningschefer (skolchefer) i Barn och utbildningsförvaltningar Länsträff ordf och v ordf i Barn och utbildningsnämnden/skolutskott IT stärker förskolebarnens lärande! Om adopterade barn i förskolan. Samverkan med NLL och MIA. Ovanstående presenteras på Kommunförbundet Norrbottens webbplats - Kurser och konferenser Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

40 Barn- och utbildningsberedningen 11/ 11 9 Sammanträdets avslutande Ordföranden ger kansliet uppdraget att skicka dagens presentationer till alla ledamöter, varefter hon tackar alla närvarande och förklarar sammanträdet avslutat

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Socialberedningen 2014-05-13 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 13 maj 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll från Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdagen den 4 september 2014 10.00-16.00, Sunderbyns Kurs- och konferens Landstinget Kent Ögren (S) Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm, (NS)

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdag den 5 september 2013 kl 09.30-16.00, Sunderby folkhögskola, Västergård Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Monica Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 3 september 2015 kl 10.00-14.00, Sunderby folkhögskola Landstinget Anders Öberg (S), ordförande Agneta Granström (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats 5 februari 2015 kl 10.00-16.00, Sunderby folkhögskola Landstinget Maria Stenberg, ordf 5-15 Agneta Granström (MP) ande Socialberedningen Helena Öhlund

Läs mer

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut BESLUTANDE Britta Flinkfeldt Peter Roslund ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Lars Alriksson Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

2008 gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga- Norrbus. Antagen Region Norrbottens styrelse, sept 2013

2008 gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga- Norrbus. Antagen Region Norrbottens styrelse, sept 2013 2008 gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga- Norrbus 2013 Överenskommelse Norrbus Antagen Region Norrbottens styrelse, sept 2013 Antagen av samtliga kommuner i Norrbotten 2013-14 Utvärderas

Läs mer

Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud. Styrelse 14 kommunrepresentanter partirepresentanter

Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud. Styrelse 14 kommunrepresentanter partirepresentanter Socialberedning 7 ledamöter Barn- och utbildningsberedning 7 ledamöter Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud Styrelse 14 kommunrepresentanter + 4-5 partirepresentanter Presidiet 3 ledamöter Direktör Regionalt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 29 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 27 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (14) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (s), Älvsbyn ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet UNDERSKRIFTER 1-9 Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå 10/25 Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

Prioriterade områden

Prioriterade områden 2017-10-25 Överenskommelse om organisering av länsstyrgruppens samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, mellan länets kommuner och Region Norrbotten. Bakgrund Länets kommuner och Region

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 11/ 15 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Extra sammanträde Sida 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Extra sammanträde Sida 1 (5) Styrelsen Extra sammanträde 2016-01-15 Sida 1 (5) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen 2013-01-16, kl 1000-1110 Beslutande Anne Niska, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Anita Sköld,

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Socialberedningen 2014-09-03 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 3 september 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 14 av 26 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet Catarina Lundqvist, kansliet

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (vid Stadshuset) Tid: Den 1 november med start klockan 10.00. Meddela

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

Reglemente. Utbildningsnämnden. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reviderad:

Reglemente. Utbildningsnämnden. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reviderad: Reglemente Utbildningsnämnden Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2014-09-29 Reviderad: 2019-01-15 Dnr: Bun 2014/159 Reglemente för Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige ansvarar för

Läs mer

Organisering av länsstyrgruppens samverkan inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och skola

Organisering av länsstyrgruppens samverkan inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och skola Styrande måldokument Överenskommelse Sida 1 (6) Organisering av länsstyrgruppens samverkan inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och skola Sida 2 (6) Bakgrund Länets kommuner och Region Norrbotten har en

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM PLATS Hotell Valhall, Kalix BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning 1 Upprop Kommunstyrelsens ordförande i Kalix, Tom registrering som gjorts i samband med att o utgöra närvaroförteckning och voteringslis

Läs mer

Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar

Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum 2015-11-12 48/50 Socialberedningen gemensamt 38 Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar Ingrid Carlenius, kansliet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läsoch skrivproblematik

Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läsoch skrivproblematik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2014-09-18 Sida 91 (112) 61 Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läsoch

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Soc konferens, Öjersbogården, 16.30-19:00 ande Christer Filipsson (FP), ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 44(64) 33 Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

Läs mer

Torsdagen den 28 februari 2019 kl 13:00

Torsdagen den 28 februari 2019 kl 13:00 KALLELSE 2019-02-21 1 (19) Plats och tid Mejerigatan 4 Torsdagen den 28 februari 2019 kl 13:00 Kallade ledamöter För kännedom Margareta Johansson (KD), ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara,

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa 2011 01 31 15 21 Kommunstyrelsen 2011 08 15 161 348 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 118 230 Dnr 11.19 008 jankf24 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) 77 Skoldatateket Under styrelsens sammanträde 2015-06-11, 66, har ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väckt frågan om Luleå

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr 2005-06-02 34(52) Plats och tid Beslutande SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Jan Larsson, Pajala, (v), tjg ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s), tjg ers Maj-Britt Lindström,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 14 (24) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 10-17 Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Karl-Erik

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2015-01-20, kl 1300-1720 ande Åke Johdet, S Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Pirkko Heikkilä, V Örjan Pantzare, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 51 Godkännande av ärendelista... 70 52 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-... 2021 - remiss... 71 53 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 20 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 27 april 2010, kl 08.30-09.30. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Svenerik Nykvist (S) Kjell Söderlund (S) Sami Hoikkala (S) tj ers för Pia Ahlström (S)

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-09-25, kl 0900-1430 ande Anne Niska, S Elly-Britt Kruuka, S Owe Pekkari, S Karin Magnström, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

11. Motion om att inrätta en barnombudsman i Västerviks kommun svar Dnr 2016/

11. Motion om att inrätta en barnombudsman i Västerviks kommun svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (28) 2016-11-28 Kf Ks 388 11. Motion om att inrätta en barnombudsman i Västerviks kommun svar Dnr 2016/154-109 Christina Sundsmon (W) har 18 april 2016 väckt

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats 9 maj 2019 klockan 10.00 13.50 Regionhuset, Styrelserummet Närvarande Region Norrbotten: Kenneth Backgård (SJVP), ordf. Erika Sjöö (SJVP) Linda Frohm

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Reglemente för Hälsorådet

Reglemente för Hälsorådet Reglemente för Hälsorådet Gäller fr o m 2015-01-01, rev 2017-12-07 Fastställt av Kommunfullmäktige 2014-11-27, dnr KA 2014/846 Reviderat av Kommunfullmäktige 2017-12-07 146 dnr KA 2017/1624 Utgångspunkter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM SIDA1 AV 21 PLATS Quality Hotel, Gällivare BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning ÖVRIGA DELTAGARE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, Styrelseordförande Lars Alriksson, (M), Gällivare, 2:e Vice Styrelseordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hovden Stadshuset, kl 08:30-11:00 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande Sebastian Clausson (S), vice ordförande Björn Fagerlund (M), ledamot Leif Johansson (S),

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2015-10-08 Bos 186 Dn r KS 233/2015 Samverkansformer mellan skolverksamheten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Kommunfullmäktigesalen 09:00 11:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Anna Lena Carlsson (C), ordförande Britt-Marie Winberg (MP), 1:e vice ordförande Leif

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013

Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013 Västbus Skaraborg Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Vårdsamverkan Skaraborg är en samverkansgrupp mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg och kommunerna i Skaraborg.

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet i Gullspångs kommun

Reglemente för folkhälsorådet i Gullspångs kommun Reglemente för folkhälsorådet i Gullspångs kommun Syfte Det avtal som kommunen och regionen har tecknat för sitt samarbete avseende det lokala folkhälsoarbetet ligger till grund för detta reglemente (se

Läs mer

Utvärdering av Norrbussamverkan

Utvärdering av Norrbussamverkan Till Länsstyrgruppen i Norrbotten 2016-11-09 FÖRSLAG: Utvärdering av Norrbussamverkan Sedan år 2008 har Norrbottens läns landsting och länets 14 kommuner en överenskommelse för samverkan kring barn och

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer