Protokoll från styrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsens sammanträde"

Transkript

1 Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå Helena Stenberg, (S), Piteå Helena Öhlund, (S). Älvsbyn Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå Thomas Olofsson, (L), Luleå Helén Lindbäck, (KD), Piteå Sven Nordlund, (MP), Kalix Margareta Henricsson, (NS), Gällivare Jan Nilsson, (S), Kalix, Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, Direktör Anita Lindfors, Utecklingsstrateg Regional utveckling Annica Henriksson, Samverkansledare Utbildning och arbetsmarknad Kjell-Åke Halldén, Sekreterare Erica Mattsson, VD, Swedish Lapland, 39 Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten, 40 Jenny Hakeberg, Projektledare, Region Norrbotten, 40 UNDERSKRIFTER Kjell-Åke Halldén Sekreterare Britta Flinkfeldt Ordförande Peter Waara Justerare 57 (86)

2 Utsänd dagordning 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Regional samhandling på destination Swedish Lapland Muntlig information av Erica Mattsson, VD Swedish Lapland 4. Norrbottens påverkansstrategi - Almedalen, en arena Muntlig information av Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör, och Jenny Hakeberg, Projektledare för samverkan och dialog 5. Information från bolagsdagen Muntlig information av Kajsa Myrberg, Direktör 6. Delårsredovisning Bilagor: a) PM, b) Delårsredovisning 7. Yttrande Nationell transportplan Information av Anita Lindfors, Utvecklingsstrateg Regional utveckling, internationella frågor och EU-frågor Bilaga: Underlag till yttrande. Mer information finns på: 8. Forskarskola- LTU Muntlig information av Annica Henriksson, utvecklingsledare Utbildning och arbetsmarknad. 9. Jämställdhetsprojekt Muntlig information av Kajsa Myrberg, Direktör 10. Finansieringsmodell vid Norrbottens Kommuner Bilaga: PM 11. Val Bilagor: a) PM, b) Protokoll från valberedningens sammanträde 12. Sammanträdesplan för 2018 Bilaga: Presidiets delegationsbeslut 13. Rapporter Föranmälda rapporter: Rapport från Socialberedningen Rapport om sakgranskningsrunda för Norrbottens folkhälsostrategi Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport 58 (86)

3 Övriga rapporter: Rapport från Barn- och utbildningsberedningen Rapport från Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering Rapport från Norrbottens Folkhälsopolitiska råd Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från FoUI-utskottet Rapport från enämnden 14. Delgivningar Protokoll från Tillväxtberedningen Protokoll från Socialberedningen Protokoll från Barn- och utbildningsberedningen Protokoll från Samverkansberedningen 15. Övriga frågor 59 (86)

4 37 Val av justerare Ordföranden föreslår att Peter Waara, (S), Haparanda, utses till justerare. att Peter Waara, (S), Haparanda, utses till justerare. 60 (86)

5 38 Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att den antas. att utsänd dagordning antas 61 (86)

6 39 Regional samhandling på destination Swedish Lapland Muntlig information av Erica Mattsson, VD Swedish Lapland. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 62 (86)

7 40 Norrbottens påverkansstrategi - Almedalen, en arena Muntlig information av Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör, och Jenny Hakeberg, Projektledare för samverkan och dialog, Region Norrbotten. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 63 (86)

8 41 Information från bolagsdagen Muntlig information av Kajsa Myrberg, Direktör. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 64 (86)

9 42 Delårsredovisning Bilaga: Förslag enligt rubrik Föreligger förslag till delårsredovisning. Presidiet föreslår delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna 65 (86)

10 43 Yttrande Nationell transportplan Bilaga: Underlag till yttrande. Information av Anita Lindfors, utvecklingsstrateg. Av informationen framgår även att Trafikverket utrett behovet av flygtrafik Yttranden på båda utredningarna ska inlämnas senast den 30 november Styrelsen diskuterar ärendet. Ordföranden föreslår att utvecklingsstrategen får uppdraget att färdigställa yttrande över Nationell plan för transportsystemet och att ordföranden får uppdraget att godkänna yttrandet innan det skickas till Trafikverket. Ordföranden föreslår också att utvecklingsstrategen får uppdraget att skriva ett förslag till yttrande om Flygutredning och att samtliga kommunstyrelseordföranden får möjlighet att godkänna yttrandet innan det skickas till Trafikverket. utvecklingsstrategen får uppdraget att färdigställa yttrande över Nationell plan för transportsystemet ordföranden får uppdraget att godkänna yttrandet innan det skickas till Trafikverket utvecklingsstrategen får uppdraget att skriva ett förslag till yttrande om Flygutredning samtliga kommunstyrelseordföranden får möjlighet att godkänna yttrandet om Flygutredning innan det skickas till Trafikverket 66 (86)

11 44 Forskarskola- LTU Muntlig information av Annica Henriksson, utvecklingsledare Utbildning och arbetsmarknad. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 67 (86)

12 45 Jämställdhetsprojekt Muntlig information av Kajsa Myrberg, Direktör. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 68 (86)

13 46 Finansieringsmodell vid Norrbottens Kommuner Styrelsen har , 23 gett kansliet i uppdrag att ta fram en gemensam finansieringsmodell för Norrbottens Kommuner att använda vid gemensamma satsningar och projekt. Den finansieringsmodell som förespråkas är den vanligast förekommande fördelningsmodellen där kostnaden fördelas efter invånarantal. Det innebär att samtliga kommuner samverkar och blir solidariskt delaktiga. Denna modell nyttjas oftast även av övriga kommunförbund/regioner samt Sveriges kommuner och landsting. Finansieringsmodellen föreslås gälla från och med beslutsdatum. I vissa fall kan det vara rimligt att utgå ifrån en basfinansiering och till den lägga en finansiering fördelad efter invånarantal. I det fallet bör motivering framgå varför det är mer rimligt att utgå ifrån denna modell. Presidiet har beslutat föreslå att som finansieringsmodell avseende gemensamma satsningar och projekt vid Norrbottens Kommuner används fördelning efter invånare, att finansieringsmodellen ska gälla fr o m dagens beslutsdatum, att i de fall det är mer rimligt att utgå från modell med basfinansiering och resterande del efter invånarantal bör tydlig motivering framgå, samt att rekommendera länets kommuner att vid start av nytt kommunkollektivt ägt bolag, om så möjligt är, använda sig av finansieringsmodellen fördelning efter invånare Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. att som finansieringsmodell avseende gemensamma satsningar och projekt vid Norrbottens Kommuner används fördelning efter invånare, 69 (86)

14 att finansieringsmodellen ska gälla fr o m dagens beslutsdatum, att i de fall det är mer rimligt att utgå från modell med basfinansiering och resterande del efter invånarantal bör tydlig motivering framgå, samt att rekommendera länets kommuner att vid start av nytt kommunkollektivt ägt bolag, om så möjligt är, använda sig av finansieringsmodellen fördelning efter invånare 70 (86)

15 47 Val av ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Marlene Haara, (S), Haparanda, har i e-postmeddelande till kansliet avsagt sig sina uppdrag i Samverkansberedningen. Styrelsen har därmed att utse ny ordinarie ledamot i Samverkansberedningen. Följande ordinarie ledamöter är utsedda ur Socialberedningen: Helena Öhlund, (S), Älvsbyn med Inge Andersson, (S), Boden, som ersättare Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå med Beatrice Öman, (S), Boden, som ersättare Vakant med Maud Lundbäck, (S), Kalix, som ersättare Gunnar Bergman, (V), Kiruna, med Katinka S Apelqvist, (V), Gällivare, som ersättare Stefan Granström, (C), Kalix, med Anders Sundström, (NS), Boden, som ersättare Följande ordinarie ledamöter är utsedda ur Barn- och utbildningsberedningen: Sven Nordlund, (MP), Kalix med Britt-Inger Hedman, (V), Arvidsjaur som ersättare Carina Sammeli, (S), Luleå med Sture Nordin Älvsbyn, (S) som ersättare Åke Johdet, (S), Pajala med Karl-Erik Taivalsaari, (V), Gällivare som ersättare Rigmor Åström, (M), Boden med Ruth Rahkola, (S), Piteå som ersättare Förbundsfullmäktige har i beslut Reviderad Instruktion till Valberedningen angett bland annat att Norrbottens Kommuners politiska representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Socialberedningen har under sammanträde beslutat att, med hänvisning till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen. Därmed blir Maud Lundbäcks ersättarplats vakant. Socialberedningen föreslår att Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Samverkansberedningen. 71 (86)

16 Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutar föreslå styrelsen Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Samverkansberedningen efter Maud Lundbäck, (S), Kalix Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Samverkansberedningen efter Maud Lundbäck, (S), Kalix _ 72 (86)

17 48 Val av ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Marlene Haara, (S), Haparanda, har i e-postmeddelande till kansliet avsagt sig sina uppdrag i Socialberedningen. Styrelsen har därmed att utse ny ordinarie ledamot i Socialberedningen. Nuvarande Socialberedning består av nedanstående ledamöter. Ordförande Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Övriga ordinarie ledamöter: Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors-Eriksson, (S), Luleå Vakant Gunnar Bergman, (V), Kiruna Ayse Duyar, (MP), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix Ersättare: Agnetha Eriksson, (S), Piteå Maud Lundbäck, (S), Kalix Anders Sundström, (NS), Boden Annika Sundström, (V), Luleå Henning Åhman, (S), Arvidsjaur Förbundsfullmäktige har i beslut Reviderad Instruktion till Valberedningen angett bland annat att Norrbottens Kommuners politiska representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Socialberedningen har under sammanträde beslutat att, med hänvisning till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen. Därmed blir Maud Lundbäcks ersättarplats vakant. Socialberedningen föreslår att Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Socialberedningen. 73 (86)

18 Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Socialberedningen efter Maud Lundbäck, (S), Kalix Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Socialberedningen efter Maud Lundbäck, (S), Kalix _ 74 (86)

19 49 Val av ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet efter Marlene Haara, (S), Haparanda Marlene Haara, (S), Haparanda, har i e-postmeddelande till kansliet avsagt sig sina uppdrag i Tillgänglighetsrådet (Tidigare benämnt Länshandikapprådet). Även Ellinor Söderberg, (S), Kalix, har lämnat sina uppdrag i Norrbottens Kommuner. Styrelsen har därmed att utse en ny ledamot och en ersättare i Tillgänglighetsrådet. Nuvarande ordinarie kommunala ledamöter: Agnetha Eriksson, (S), Piteå Vakant Gunnar Bergman, (V), Kiruna Nuvarande kommunala ersättare: Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå Vakant Förbundsfullmäktige har i beslut Reviderad Instruktion till Valberedningen angett bland annat att Norrbottens Kommuners politiska representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Socialberedningen har under sammanträde beslutat att, med hänvisning till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot och Ulf Eliasson, (S), Haparanda, som ersättare i Tillgänglighetsrådet. Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Tillgänglighetsrådet efter Maud Lundbäck, (S), Kalix 75 (86)

20 Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Tillgänglighetsrådet efter Maud Lundbäck, (S), Kalix _ 76 (86)

21 50 Val av ledamot till kulturberedningen efter Britta Tervaniemi, (V), Pajala Pajala kommun har via e-post informerat om att Britta Tervaniemi, (V), Pajala, avsagt sig sina förtroendeuppdrag. Styrelsen har därmed att utse ny ledamot i Kulturberedningen. Följande ledamöter i Kulturberedningen representerar kommunerna. Peter Waara, (S) Haparanda Omar Jakobsson, (S), Luleå Ann- Katrin Sämfors, (S), Piteå Vakant Kati Jäskeläinen, (V), Luleå Roger Suup, (S), Kiruna Pernilla Fagerlönn, (V), Gällivare Siv Henriksson, (V), Kiruna Förbundsfullmäktige har i beslut Reviderad Instruktion till Valberedningen angett bland annat att Norrbottens Kommuners politiska representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Presidiet har gett valberedningen uppdraget att till styrelsens sammanträde den 15 juni lämna förslag i ärendet. Valberedningens sammankallande meddelade inför styrelsens sammanträde att beredningen utsetts strax innan de fått uppdraget och därmed inte hunnit konstituera sig. Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Berit Hardselius, (C), Älvsbyn, utses till ledamot i Kulturberedningen efter Britta Tervaniemi, (V), Pajala Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Berit Hardselius, (C), Älvsbyn, utses till ledamot i Kulturberedningen efter Britta Tervaniemi, (V), Pajala _ 77 (86)

22 51 Val av ersättare till Socialberedningen Henning Åhman, (S), Arvidsjaur, har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialberedningen. Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Bèatrice Öman, (S), Boden, utses till ersättare i Socialberedningen efter Henning Åhman, (S), Arvidsjaur Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Bèatrice Öman, (S), Boden, utses till ersättare i Socialberedningen efter Henning Åhman, (S), Arvidsjaur 78 (86)

23 52 Val av ordinarie ledamot till Samverkansberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Samverkansberedningen. Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Fredrik Hansson, (S), Luleå, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, Luleå Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Fredrik Hansson, (S), Luleå, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, Luleå 79 (86)

24 53 Val av ordinarie ledamot till Socialberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Socialberedningen. Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Fredrik Hansson, (S), Luleå, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, Luleå Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Fredrik Hansson, (S), Luleå, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, Luleå 80 (86)

25 54 Val av ersättare i Samverkansberedningen efter Katinka Apelqvist, (V), Gällivare Katinka Apelqvist, (V), Gällivare, har avsagt sig uppdraget som ersättare i Samverkansberedningen. Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Iris Dimitri, (V), Gällivare, utses som ersättare i Samverkansberedningen efter Katinka Apelqvist, (V), Gällivare Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Iris Dimitri, (V), Gällivare, utses som ersättare i Samverkansberedningen efter Katinka Apelqvist, (V), Gällivare 81 (86)

26 55 Revidering av Instruktion till valberedningen Valberedningen har diskuterat det kommande valet och hur beredningen kan förbereda sig för det uppdrag som detta för med sig. Beredningen diskuterade även dokumentet Instruktion till valberedningen. Av diskussionen framkom synpunkter om att den geografiska fördelningen i Instruktion till valberedningen inte överensstämmer med de naturliga samarbeten som råder mellan kommunerna. Valberedningen beslutade att avsätta en halv dag i början av 2018 för att tillsammans med personal på Norrbottens Kommuner gå igenom valberedningens roll, nomineringsförfarande med mera Valberedningen beslutade föreslå styrelsen till Förbundsfullmäktige inlämna ett förslag till reviderad Instruktion till valberedningen och att valberedningen får delta i utformningen av det omarbetade dokumentet Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. till Förbundsfullmäktige inlämna ett förslag till reviderad Instruktion till valberedningen och att valberedningen får delta i utformningen av det omarbetade dokumentet 82 (86)

27 56 Sammanträdesplan för 2018 Presidiet föreslår nedanstående sammanträdesplan för 2018: 12 januari Dialog med riksdagsledamöter från Norrbotten 1 mars Styrelsesammanträde 25 april Förbundsfullmäktiges sammanträde i Kalix 14 juni Styrelsesammanträde 18 oktober Styrelsesammanträde november Länsträff för kommunalråd och kommunchefer 6 december Styrelsesammanträde Helena Öhlund, styrelseledamot och ledamot i Norrbottens folkhälsopolitiska råd, föreslår att förslaget bifalls samt att styrelsen den 12 januari även håller ett extra sammanträde för att besluta om Norrbottens folkhälsopolitiska strategi. om följande sammanträdesplan för 2018: 12 januari Dialog med riksdagsledamöter från Norrbotten och extra styrelsesammanträde 1 mars Styrelsesammanträde 25 april Förbundsfullmäktiges sammanträde i Kalix 14 juni Styrelsesammanträde 18 oktober Styrelsesammanträde november Länsträff för kommunalråd och kommunchefer 6 december Styrelsesammanträde _ 83 (86)

28 57 Rapporter Helena Öhlund, ordförande i Socialberedningen samt ledamot i Norrbottens folkhälsopolitiska råd, rapporterar om Socialberedningens arbete och om den sakgranskningsrunda för Norrbottens folkhälsostrategi som genomförts. Peter Waara, ledamot i Kulturberedningen, rapporterar om beredningens arbete. Sven Nordlund, ordförande i Barn- och utbildningsberedningen, rapporterar om beredningens arbete. Direktören rapporterar om verksamheten vid Norrbottens Kommuner. Ordföranden föreslår att rapporterna godkänns. rapporterna godkänns 84 (86)

29 58 Delgivningar Protokoll från Tillväxtberedningen Protokoll från Socialberedningen Protokoll från Barn- och utbildningsberedningen Protokoll från Samverkansberedningen Ordföranden föreslår att delgivningarna godkänns. delgivningarna godkänns 85 (86)

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Niklas

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Extra sammanträde Sida 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Extra sammanträde Sida 1 (5) Styrelsen Extra sammanträde 2016-01-15 Sida 1 (5) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman,

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll från Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdagen den 4 september 2014 10.00-16.00, Sunderbyns Kurs- och konferens Landstinget Kent Ögren (S) Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm, (NS)

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden, t o m 10 Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM SIDA1 AV 21 PLATS Quality Hotel, Gällivare BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning ÖVRIGA DELTAGARE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, Styrelseordförande Lars Alriksson, (M), Gällivare, 2:e Vice Styrelseordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 29 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 14 (24) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 10-17 Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Karl-Erik

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM PLATS Hotell Valhall, Kalix BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning 1 Upprop Kommunstyrelsens ordförande i Kalix, Tom registrering som gjorts i samband med att o utgöra närvaroförteckning och voteringslis

Läs mer

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut BESLUTANDE Britta Flinkfeldt Peter Roslund ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Lars Alriksson Kjell-Åke

Läs mer

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Innehåll Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten... 1 1. Bakgrund... 2 2. Uppdraget... 2 3. Kommunförbundet Norrbottens organisation och ansvarsområden...

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Niklas Nordström, (S), Luleå Helena Stenberg, (S), Piteå

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, ordförande Sara Lundberg, (S), Arvidsjaur Claes Nordmark, (S), Boden Jeanette Wäppling (V), Gällivare Sven Tornberg, (C),

Läs mer

Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud. Styrelse 14 kommunrepresentanter partirepresentanter

Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud. Styrelse 14 kommunrepresentanter partirepresentanter Socialberedning 7 ledamöter Barn- och utbildningsberedning 7 ledamöter Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud Styrelse 14 kommunrepresentanter + 4-5 partirepresentanter Presidiet 3 ledamöter Direktör Regionalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 27 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius,

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), ordförande Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix Niklas Nordström, (S), Luleå Jan Larsson,

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 3 september 2015 kl 10.00-14.00, Sunderby folkhögskola Landstinget Anders Öberg (S), ordförande Agneta Granström (MP)

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Jan Larsson, (s), Pajala Peter

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdag den 5 september 2013 kl 09.30-16.00, Sunderby folkhögskola, Västergård Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Monica Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 14 av 26 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet Catarina Lundqvist, kansliet

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (14) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (s), Älvsbyn ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet UNDERSKRIFTER 1-9 Margareta

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31) Styrelsen 2016-03-09 Sida 6 (31) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt, (s),

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 28 av 44 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Fredrik Hansson, (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, samverkansledare

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(10) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer torsdagen den 26 januari 2017 k1.10.50-11.30 Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Smedjegatan 19,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132) Styrelsen 2014-10-23 Sida 113 (132) Plats Via video Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå

Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Sida Protokoll styrelsen 2007-10-25 126/154 Plats Beslutande Insynsledamöter Övriga Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström,

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (vid Stadshuset) Tid: Den 1 november med start klockan 10.00. Meddela

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll från Politisk samverkansberedning Tid och plats 27 september klockan 10.00 i Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B ande Landstinget Maria Stenberg (S) Anders Öberg (S) Glenn Berggård

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(16) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande onsdagen den 15 november 2017 k1.11.00-12.15 RKM, Smedjegatan 19, Luleå Enligt närvarolistan på sidan 2 Kenneth Johansson,

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats 5 februari 2015 kl 10.00-16.00, Sunderby folkhögskola Landstinget Maria Stenberg, ordf 5-15 Agneta Granström (MP) ande Socialberedningen Helena Öhlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 92 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 92 (122) Styrelsen 2015-10-15 Sida 92 (122) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Inge Andersson, (s), Boden

Läs mer

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 13:00-14:50 Plats: Forsen Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2018-12-17 Paragrafer:

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 11/ 15 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), ordförande Thomas Olofsson, (L), Luleå Jan Nilsson, (S), Kalix Peter Waara, (S), Haparanda Jan Larsson, (S), Pajala Helena Stenberg,

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00

Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Utses att justera Justeringens plats och tid Beslutande Övriga deltagare Gällivare Folkets hus, Blå Forell Måndag 22 januari 2018 kl. 09:30-17:20 Mats Rantapää

Läs mer

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen 2011-08-31 Ordinarie ledamöter i Socialberedningen Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(7) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 15 november 2016 k1.11.00-12.00 Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Smedjegatan 19, Luleå Enligt närvarolistan

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober Enligt närvarolistan på sidan 2

PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober Enligt närvarolistan på sidan 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober 2016 k1.11.25-12.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix Enligt

Läs mer

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå 10/25 Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Företagsamheten 2017 Norrbottens län

Företagsamheten 2017 Norrbottens län Företagsamheten 2017 Norrbottens län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15. Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00

Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15. Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Ajournering Utses att justera Justeringens plats och tid Beslutande Övriga deltagare Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15 Kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset)

Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset) Barn- och utbildningsberedningen 2015-09-02 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset)

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten 12.1. Avgifter för medlemmar och organisationer

Läs mer

Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten

Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten Redovisande dokument Protokoll Sida 1 (5) Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten Tid och plats 2019-04-01, kl. 10.00 16.00, Regionhuset i Luleå 4-7 Beslutande

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats 9 maj 2019 klockan 10.00 13.50 Regionhuset, Styrelserummet Närvarande Region Norrbotten: Kenneth Backgård (SJVP), ordf. Erika Sjöö (SJVP) Linda Frohm

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-01-13, kl 0900-1130 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V Anna

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2006. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF

PROTOKOLL Nr 1 / 2006. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2006 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 18 februari 2006 Plats Polar Hotell, Älvsbyn Närvarande: Kenneth Bergquist Ordförande

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 123 (145)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 123 (145) Styrelsen 2015-12-11 Sida 123 (145) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

Så kan Norrbotten arbeta för att skapa en god och jämlik hälsa

Så kan Norrbotten arbeta för att skapa en god och jämlik hälsa Så kan Norrbotten arbeta för att skapa en god och jämlik hälsa En förslag från Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR) Agneta Granström (MP) Ordförande, NLL Anders Öberg (S), NLL Helena Öhlund (S), Älvsbyn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-04-19 114 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.00-16.30. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Björn Lundberg (s) Britt-Inger Hedman (v) Bjarne Hald

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2015-01-20, kl 1300-1720 ande Åke Johdet, S Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Pirkko Heikkilä, V Örjan Pantzare, S

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Barn och utbildningsberedningen 2014-05-13 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 13 maj 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås

Läs mer

DELTAGARE. Tempen på länet. Namn Företag/Organisation Workshop

DELTAGARE. Tempen på länet. Namn Företag/Organisation Workshop Anita Johansson Länsstyrelsen Norrbotten Hur skapar vi ett attraktivt Anita Lindfors Kommunförbundet Luleå-Austin, From High-Tech Anna Lindberg Norrbottens läns landsting Jämställdhet och mångfald - nyckeln

Läs mer