1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet"

Transkript

1 Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november med start klockan Program Kaffe/thé och smörgås står framdukat Gemensamt sammanträde med Socialberedningen Lunch Separata sammanträden för de båda beredningarna Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt 1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet 5. Psykiatrisatsningen Barn och Unga länsgemensam resurs Muntlig information av Agneta Bygdell, kansliet 6. Instruktion till samverkansberedning Kommunerna-Landstinget Bilaga: Förslag enligt rubrik 7. Plats för Socialberedningens samt Barn- och utbildningsberedningens sammanträde Barn- och utbildningsberedningen har vid sitt senaste sammanträde beslutat Att frågan om att förlägga beredningssammanträden på olika orter i länet tas upp under nästa gemensamma beredningssammanträde 8. Delgivningar Styrelsens beslut Drogvaneundersökning 2013 och Val av ledamöter Samverkansberedning 9. Övriga frågor

2 Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Dagordning för Barn- och utbildningsberedningens sammanträde Inledning Ordförande Birgitta Persson inleder sammanträdet och presenterar dagordningen: 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilaga: Föregående protokoll 4. Presentation av Lapplands gymnasium Muntlig information av Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium 5. Dator till varje elev Utredningsuppdrag presenteras av Marina Eklund, Luleå kommun 6. RUC/Regionalt utvecklingscentrum vid LTU Bilaga: Förslag till fortsatt verksamhet Information om resan till Uleåborg Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 8. Aktuella skolfrågor Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 9. Övriga frågor 10. Avslutning För sakfrågor om verksamheten inom barn och utbildning, var vänlig kontakta: Marita Björkman, Mobiltelefon: E-post: För frågor om sammanträdet, var vänlig kontakta: Kjell-Åke Halldén, Telefon: , E-post:

3 Bilagor till det gemensamma sammanträdet

4 Barn- och utbildningsberedningen/ 15/28 Socialberedningen gemensamt Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c ), Kalix Åke Johdet, (s), Pajala Tjänstgörande ersättare Beslutande, Socialberedningen Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Ylva Stråhle Andersson, (s), Arvidsjaur Rita Poromaa, (s), Gällivare Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå Carola Lidén, (c), Luleå Agnetha Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingrid Carlenius, kansliet Marita Björkman, kansliet Agneta Bygdell, kansliet Marja-Leena Komulainen, kansliet 25 Monica Autio, kansliet 23 Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter Birgitta Persson Ordförande Rigmor Åström Justerare Kjell-Åke Halldén Sekreterare

5 Barn- och utbildningsberedningen/ 16/28 Socialberedningen gemensamt Utsänd dagordning 1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Birgitta Persson 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protkoll 4. Val till Den politiska samverkansberedningen kommunerna - landstinget Kansliets förslag är att välja de båda ordförandena och ytterligare tre ledamöter från Barn- och utbildningsberedningen samt fyra ledamöter från Socialberedningen 5. Första sammanträde för Den politiska samverkansberedningen kommunerna landstinget Kansliet har i samråd med landstinget utrett detta och föreslår att ett första sammanträde hålls någon av följande tider : Måndag 15/10 kl Onsdag 7/11 kl el senare Måndag 12/11 kl Arbetsformer för Den politiska samverkansberedningen kommunerna - landstinget Kansliet föreslår att beredningarna diskuterar arbetsformer, arbetsordning och annat som rör samverkansberedningens arbete. Kansliet föreslår vidare att noteringar från diskussionen ska utgöra grunden för ett förslag som kansliet redovisar vid nästa sammanträde. 7. Stöd till barn i familjer med missbruk och beroende Muntlig information av projektledaren Monica Autio 8. NLL:s ansökan om att bilda regionkommun Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 9. Projekt Nationellt befolkningsregister en länsnod för kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter Muntlig information av Marja-Leena Komulainen, kansliet 10. CAN, ansökan om medel Muntlig information av Eva-Linnea Eriksson, kansliet Bilaga: PM 11. Övriga frågor

6 Barn- och utbildningsberedningen/ 17/28 Socialberedningen gemensamt 18 Val av justerare Ordföranden föreslår att Rigmor Åström, (m), Boden, väljs till justerare Beredningarna beslutar Att Rigmor Åström, (m), Boden, väljs till justerare

7 Barn- och utbildningsberedningen/ 18/28 Socialberedningen gemensamt 19 Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att den fastställs. Beredningarna beslutar Att utsänd dagordning fastställs

8 Barn- och utbildningsberedningen/ 19/28 Socialberedningen gemensamt 20 Föregående protokoll Ordföranden presenterar föregående protokoll och föreslår att det, med godkännande, läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna

9 Barn- och utbildningsberedningen/ 20/28 Socialberedningen gemensamt 21 Val till Den politiska samverkansberedningen kommunerna - landstinget Styrelsen har , 26, beslutat att kommunerna ska representeras av fem ordinarie ledamöter från Socialberedningen och fyra ordinarie ledamöter från Barn- och utbildningsberedningen. Kansliets förslag är att välja respektive ordförande och ytterligare tre ledamöter från Barn- och utbildningsberedningen samt fyra ledamöter från Socialberedningen som kommunernas representanter i samverkansberedningen. Rigmor Åström, (m), Boden, föreslår att en representant från oppositionen i respektive beredning väljs in i samverkansberedningen. Ordföranden föreslår att ärendet diskuteras under beredningarnas separata sammanträden senare idag. Beredningarna beslutar Att ärendet diskuteras under beredningarnas separata sammanträden senare idag

10 Barn- och utbildningsberedningen/ 21/28 Socialberedningen gemensamt 22 Första sammanträde för Den politiska samverkansberedningen kommunerna landstinget Kansliet har i samråd med landstinget utrett detta och föreslår att ett första sammanträde hålls någon av följande tider : Måndag 15/10 kl Onsdag 7/11 kl el senare Måndag 12/11 kl Ordföranden föreslår att ett första sammanträde hålls den 7/11 klockan Beredningarna beslutar att föreslå ett första sammanträde den 7/11 klockan 10.00

11 Barn- och utbildningsberedningen/ 22/28 Socialberedningen gemensamt 22 Arbetsformer för Den politiska samverkansberedningen kommunerna - landstinget Kansliet föreslår att beredningarna diskuterar arbetsformer, arbetsordning och annat som rör samverkansberedningens arbete. Kansliet föreslår vidare att noteringar från diskussionen ska utgöra grunden för ett förslag som kansliet redovisar vid nästa sammanträde. Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls Beredningarna beslutar Att kansliets förslag bifalls Ledamöterna diskuterar frågan, varvid följande synpunkter framkommer: En bra grund för vid utarbetandet av arbetsformer finns i dokumenten Instruktion för tillväxtberedningen och Instruktion för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen. Tillväxtberedningens styrdokument är föredömligt enkel men det finns fördelar med en mer detaljerad instruktion liknande den sistnämnda. Vi ska komma ihåg att det stora uppdraget för beredningen är att hålla ihop länet. Styrdokumentet måste ringa in vilka frågor beredningen har att arbeta med. Det bör framgå vilken eller vilka instanser beredningen ska rapportera till. Styrelsen, Socialberedningen/Barn- och utbildningsberedningen eller båda? Det bör framgå vilka instanser som kan ge beredningen uppdrag. Vilket beslutsmandat har beredningen? Har beredningen egen budget och i så fall hur stor? Dokumentet bör klargöra relationerna mellan den nya beredningen, nuvarande beredningar, landstingsstyrelsen och kommunförbundets styrelse. Ärenden till och från den nya beredningen bör gå via Barn- och utbildningsberedningen/socialberedningen. Vi har god överblick över

12 Barn- och utbildningsberedningen/ 23/28 Socialberedningen gemensamt förhållandena inom våra verksamhetsområden så beslut blir bättre underbyggda om de behandlas också här. Även när det handlar om kunskapsspridning och spridning av goda exempel så är det en fördel om ärendena går via de nuvarande beredningarna. Ytterligare ett argument är att vi i nuvarande beredningar kan bidra till att skapa samsyn i alla kommuner. Hur det än blir med den nya beredningen så ska vi komma ihåg att vi får chansen att utvärdera detta om två år. Då kan vi ändra det som inte blir bra. Ordföranden tackar för diskussionen och ger kansliet uppdraget att rapportera om framkomna synpunkter till styrelsens presidium samt att till beredningarnas nästa sammanträde utarbeta förslag på Instruktion till samverkansberedning kommunerna och landstinget

13 Barn- och utbildningsberedningen/ 24/28 Socialberedningen gemensamt 23 Stöd till barn i familjer med missbruk och beroende Monica Autio, kansliet informerar enligt rubrik. Av informationen framkommer bland annat följande: Under 2012 till och med 2014 genomförs en landsomfattande satsning på förstärkt föräldra- och barn perspektiv inom missbruks- och beroendevården. Bakom detta finns SKL - Sveriges kommuner och landsting som arbetar på uppdrag av regeringen. Satsningen är en del i Kunskap till praktik. I varje län finns processledare med uppdrag att bland annat informera och samordna. Under vecka 39, alltså september, kommer alla föräldrar som besöker missbruks- och beroendevården i Sverige att erbjudas att medverka i en kartläggning genom att fylla i en enkät. I Norrbotten medverkar 25 verksamheter inom kommun, landsting samt privata aktörer Syftet är att ge kunskap om föräldrar inom missbruks- och beroendevård och deras barn. Enkäten ska ge en bild av hur föräldrarna uppfattar det stöd de får i sitt föräldraskap och vilket stöd de anser sig behöva. Den ska också visa hur föräldrarna uppfattar barnets situation, deras oro för och stöd till barnet Resultaten ska användas för att förbättra insatser för föräldrar och deras barn Ordföranden föreslås att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar att informationen läggs till handlingarna

14 Barn- och utbildningsberedningen/ 25/28 Socialberedningen gemensamt 24 NLL:s ansökan om att bilda regionkommun Marita Björkman, kansliet, informerar enligt rubrik. Av informationen framgår bland annat följande: Landstinget har ansökt hos regeringen att från och med 2015 få status som regionkommun och överta ansvaret för den regionala utvecklingen från länsstyrelsen. Vid Kommunförbundet Norrbottens styrelsemöte den 14 juni ställde sig styrelsen positiv till landstingets ansökan Kommunerna i länet behandlar nu frågan och beslut om yttrande över landstingets ansökan väntas i kommunfullmäktige under september-oktober. Regionkommun och region är två begrepp som används om samma sak: Ett direktvalt regionalt organ med beskattningsrätt och ansvar för såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. Begreppen är inte lagfästa men har använts av bland andra Ansvarskommittén och regeringen. Formellt är regionkommunerna/regionerna landsting med tillkommande uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Kommunalt samverkansorgan - KSO - är ett indirekt valt regionalt organ utan beskattningsrätt och med ansvar för en stor del av de regionala utvecklingsfrågorna. Alla kommuner i ett län måste vara medlemmar. Landstinget kan vara medlem. KSO regleras i lagen om samverkansorgan i länen (SFS 2002:34) och är ett kommunalförbund. De kommunala samverkansorganen kallar ofta sig själva region. Så är fallet med exempelvis Region Västerbotten. Regionfrågan handlar om tre saker som hänger samman: Vilka samhällsuppgifter som ska skötas på regional nivå, vem som ska sköta dem länsstyrelsen eller ett folkvalt organ samt hur stora regionerna ska vara. Om ansökan från Norrbottens läns landsting bifalls så innebär det att kommunerna i vissa frågor får regionen som part istället för som idag länsstyrelsen. En regionkommun är jämställd med andra kommuner och alltså ingen överkommun. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna _

15 Barn- och utbildningsberedningen/ 26/28 Socialberedningen gemensamt 25 Implementering av Nationell strategi för ehälsa och esamhället i Norrbottens län Marja-Leena Komulainen, kansliet, informerar enligt rubrik. Av informationen framgår bland annat följande: Rubriken i utsänd dagordning är till viss del missvisande eftersom denna information berör mycket mer än bara länsnoden för befolkningsuppgifter. Syftet med den nationella strategin är att skapa enklare vardag för privatpersoner och företag, skapa smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheten De fyra insatsområdena är: 1. Ledning och styrning Prioritering av e-förvaltning i strategisk verksamhetsutveckling på alla nivåer Samverkan och samordning på länsnivå 2. Lagar och regler 3. Informationsstruktur och begrepp Begrepp och termer kan utbytas mellan huvudmän och jämföras 4. Infrastruktur och informationssäkerhet För vår del är det aktuellt med följande insatser: Införandet av HSA/SITHS för åtkomst i Pascal ordinationsverktyget - dosapoteket Införandet av Nationell Patient Översikt (NPÖ) Inloggning till Meddix samordnad individuell planering Informationsåtkomst kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende Regionnav för kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna

16 Barn- och utbildningsberedningen/ 26/28 Socialberedningen gemensamt 25 Implementering av Nationell strategi för ehälsa och esamhället i Norrbottens län Marja-Leena Komulainen, kansliet, informerar enligt rubrik. Av informationen framgår bland annat följande: Rubriken i utsänd dagordning är till viss del missvisande eftersom denna information berör mycket mer än bara länsnoden för befolkningsuppgifter. Syftet med den nationella strategin är att skapa enklare vardag för privatpersoner och företag, skapa smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheten De fyra insatsområdena är: 1. Ledning och styrning Prioritering av e-förvaltning i strategisk verksamhetsutveckling på alla nivåer Samverkan och samordning på länsnivå 2. Lagar och regler 3. Informationsstruktur och begrepp Begrepp och termer kan utbytas mellan huvudmän och jämföras 4. Infrastruktur och informationssäkerhet För vår del är det aktuellt med följande insatser: Införandet av HSA/SITHS för åtkomst i Pascal ordinationsverktyget - dosapoteket Införandet av Nationell Patient Översikt (NPÖ) Inloggning till Meddix samordnad individuell planering Informationsåtkomst kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende Regionnav för kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna

17 Barn- och utbildningsberedningen/ 27/28 Socialberedningen gemensamt 26 CAN, ansökan om medel Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning, CAN, har till uppgift att följa och sprida information om drogsituationen i landet. Detta görs bland annat genom årliga enkätundersökningar om ungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks-, dopnings och sniffnings vanor i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. I Norrbotten har tidigare undersökningar genomförts 1997, 2000 och För att få en bild av hur alkohol- och drogutvecklingen ser ut i länet är regelbundna undersökningar att föredra där trender kan följas över tid. Förslagsvis var tredje - fjärde år. En drogvaneundersökning är ett viktigt instrument som ger signaler om alkohol- och drogvanor i ung ålder. Utifrån sådana signaler kan insatser göras som bidrar till att förhindra incidensen av potentiella missbrukare. Ur ett samhällsperspektiv är alkohol- och drogfrågorna betydelsefulla att komma till rätta med innan stora kostnader uppstår för kommun, landsting, arbetsgivare m.fl. Tidigare undersökningar har bekostats av Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten med lika delar. Kostnadsberäkningen för 2013 års undersökning är ännu inte klar men 2009 års undersökning kostade kronor. Kansliet föreslår att beredningarna föreslår styrelsen att att uppdra åt CAN att genomföra drogvaneundersökningen finansieringen av undersökningen delas lika mellan Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. Beredningarna beslutar föreslå styrelsen att uppdra åt CAN att genomföra drogvaneundersökningen att finansieringen av undersökningen delas lika mellan Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten

18 Barn- och utbildningsberedningen/ 28/28 Socialberedningen gemensamt 27 Sammanträdesplan 2013 I samband med ärendet Första sammanträde för Den politiska samverkansberedningen kommunerna landstinget uppkommer en diskussion om beredningarnas sammanträdesdagar Ordföranden föreslår att den diskussionen och beslutet protokollförs som en särskild paragraf. Beredningarna beslutar Att ärendet Sammanträdesplan 2013 protokollförs som en särskild paragraf Kansliet redovisar ett förslag till sammanträdesplan 2013 för förbundsfullmäktige, styrelse och beredningarna. Planen bygger på att ärenden ska kunna behandlas först i beredningarna, därefter av styrelsens presidieberedning och slutligen av styrelsen. Våren 2013 ingår även förbundsfullmäktiges sammanträde i beslutskedjan. Beredningarna diskuterar frågan. Ordföranden föreslår att beredningarnas sammanträdesdagar 2013 ska vara 14 februari, 16 maj, 28 augusti och 14 november. Beredningarna beslutar Att beredningarnas sammanträdesdagar 2013 ska vara 14 februari, 16 augusti, 28 juni och 14 november

19 Förslag Instruktion för Samverkansberedningen Kommunerna - Landstinget Uppdraget Samverkansberedningen Kommunerna Landstinget är ett gemensamt beredningsorgan och ett samverkansforum för Kommunförbundet Norrbottens styrelse och Norrbottens Läns Landstings styrelse. Ansvarsområdet är gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola. Beredningen ska ha möjlighet att behandla andra gemensamma frågor med anknytning till ansvarsområdet. Den politiska beredningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan parterna fungerar och ytterligare förbättras. Den politiska beredningen ersätter och kompletterar tidigare gemensamma politiska styrgrupper. Mål för samverkan Målet för samverkan är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i sjukvård, omsorg och skola ska tillgodoses av huvudmännen. Enskilda med behovsanpassade insatser ska få möjlighet att leva självständigt och under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet. Samverkan mellan landstinget och kommuner ska ge effekter i form av trygghet för den enskilde och bättre nyttjande av de totala resurserna, personalens kompetens och ekonomiska medel. Utgångspunkter För att kunna uppfylla de gemensamma målen krävs att samverkan mellan kommuner och landsting fungerar väl. Därför ska verksamheten hos respektive huvudman kännetecknas av: Ömsesidig respekt för varandras ansvars- och kompetensområden Revirtänkande ska motverkas Prestigelöshet i samarbete och umgänge Vilja att erbjuda optimala tjänster i varje enskild situation Insatser som ges med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna. Arbetsformer Beredningen tar initiativ till och fungerar som politisk ledningsgrupp för alla gemensamma frågor. Den fastställer länsövergripande överenskommelser och rekommendationer som därefter ligger till grund för lokala avtal. Beredningens arbete är organiserat i fyra områden: Hälsosam uppväxt Bra liv mellan ungdom och ålderdom Trygg ålderdom Övriga samverkansarenor Områdena överensstämmer med den folkhälsopolitiska strategins uppdelning och utgår från ett individperspektiv och inte ett organisatoriskt perspektiv vilket även gör den hållbar över tid. 1

20 Förslag Återrapportering till respektive styrelse sker skriftligen via delgivning och/eller muntligen via ledamöter. Beredningen sammanträder normalt 4 gånger årligen enligt den mötesplan som beredningen beslutar om. Den politiska beredningen utgör uppdragsgivare för länsstyrgruppen inom gemensamma områden kring hälso- och sjukvård, omsorg och skola. Ledamöter Landstinget utser fem ledamöter ur landstingstyrelsen. Kommunerna representanter utses av Kommunförbundet Norrbottens styrelse som väljer fem ordinarie ledamöter från sin Socialberedning och fyra ordinarie ledamöter från sin Barn- och utbildningsberedning. Av dessa fem, respektive fyra ledamöter, ska ordförande från respektive beredning ingå. Sammanträdesordning Ordförandeskapet och sekreterarfunktionen ska växla årsvis mellan parterna. Ordförande från respektive part ersätter varandra Ledamot som inte kan närvara meddelar detta till sekreteraren Vid beredningsmötena ska protokoll föras. Den politiska beredningen ska hålla sammanträden minst fyra gånger per år. Respektive part har därutöver möjlighet att begära extra sammanträde vid behov. Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 2

21 Delgivningar till det gemensamma sammanträdet

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 62 (69) 45 Drogvaneundersökning 2013 Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning, CAN, har till uppgift att följa och sprida information om drogsituationen i landet. Detta görs bland annat genom årliga enkätundersökningar om ungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks-, dopnings och sniffnings vanor i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. I Norrbotten har tidigare undersökningar genomförts 1997, 2000 och För att få en bild av hur alkohol- och drogutvecklingen ser ut i länet är regelbundna undersökningar att föredra där trender kan följas över tid. Förslagsvis var tredje - fjärde år. En drogvaneundersökning är ett viktigt instrument som ger signaler om alkohol- och drogvanor i ung ålder. Utifrån sådana signaler kan insatser göras som bidrar till att förhindra incidensen av potentiella missbrukare. Ur ett samhällsperspektiv är alkohol- och drogfrågorna betydelsefulla att komma till rätta med innan stora kostnader uppstår för kommun, landsting, arbetsgivare m.fl. Tidigare undersökningar har bekostats av Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten med lika delar. Kostnadsberäkningen för 2013 års undersökning är ännu inte klar men 2009 års undersökning kostade kronor. Kansliet föreslår att beredningarna föreslår styrelsen att att uppdra åt CAN att genomföra drogvaneundersökningen finansieringen av undersökningen delas lika mellan Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten Barn och utbildningsberedningen samt Socialberedningen har beslutat bifalla kansliets förslag. Protokollet var inte justerat vid utsändandet av kallelse till styrelsens sammanträde../. Bilaga. Ordföranden föreslår att Barn och utbildningsberedningens samt Socialberedningens förslag bifalls. Styrelsen beslutar att uppdra åt CAN att genomföra drogvaneundersökningen att finansieringen av undersökningen delas lika mellan Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 65 (69) 47 Val Socialberedningen/ Barn- och utbildningsberedningen har beslutat om förslag till kommunala representanter i Samverkansberedningen Kommunerna Landstinget enligt nedan. (Protokollet var inte justerat vid utsändandet av kallelsen till styrelsens sammanträde.) Från barn och utbildningsberedningen: Birgitta Persson (s) Överkalix Roger Suup (s) Kiruna Ruth Rahkola (s) Piteå Rigmor Åström (m) Boden Från socialberedningen: Bill Nilsson (s) Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson (s) Luleå Marlene Haara (s) Haparanda Rita Poromaa (s) Gällivare Carola Lidén (c) Luleå Ordföranden föreslår att Socialberedningens samt Barn- och utbildningsberedningens förslag antas. Styrelsen beslutar att kommunala representanter i Samverkansberedningen Kommunerna Landstinget ska vara: Birgitta Persson (s) Överkalix Roger Suup (s) Kiruna Ruth Rahkola (s) Piteå Rigmor Åström (m) Boden Bill Nilsson (s) Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson (s) Luleå Marlene Haara (s) Haparanda Rita Poromaa (s) Gällivare Carola Lidén (c) Luleå

24 Bilagor till Barn- och utbildningsberedningens sammanträde

25 Barn- och utbildningsberedningen 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix Åke Johdet, (s), Pajala Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog Underskrifter Birgitta Persson Ordförande Rigmor Åström Justerare Marita Björkman Sekreterare

26 Barn- och utbildningsberedningen 14/ 24 Utsänd dagordning 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilaga: Föregående mötesnoteringar 4. Presentation av en kommuns skolverksamhet Vilken kommun som presenteras är ännu inte helt klart 5. Rapporter från arbetsgrupperna 6. Aktuella skolfrågor 7. Övriga frågor

27 Barn- och utbildningsberedningen 15/ Val av justerare Ordföranden föreslår Att Rigmor Åström, (m), Boden, väljs till justerare Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att Rigmor Åström, (m), Boden, väljs till justerare

28 Barn- och utbildningsberedningen 16/ Dagordning Ordföranden föreslår att utsänd dagordning kompletteras med ärende 4b) Val av representanter från BoU-beredningen till Samverkansberedningen och att utsänd dagordning i övrigt fastställs. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att dagordning kompletteras med ärende 4b) Val av representanter från BoU-beredningen till Samverkansberedningen och att utsänd dagordning i övrigt fastställs

29 Barn- och utbildningsberedningen 17/ Föregående protokoll Ordföranden informerar om att det föregående sammanträdet ställdes in på grund av stor frånvaro. Närvarande ledamöter diskuterade frågor på dagordningen och ordföranden föreslår att noteringarna, med godkännande, läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att noteringarna från föregående diskussion, med godkännande, läggs till handlingarna

30 Barn- och utbildningsberedningen 18/ Presentation av Arjeplogs kommuns skolverksamhet Monica Westman, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Arjeplog, informerar enligt rubrik. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

31 Barn- och utbildningsberedningen 19/ Val av representanter från Barn- och utbildningsberedningen till Samverkansberedningen Kommunerna - Landstinget Tidigare i dag har Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen under sitt gemensamma sammanträde beslutat hänskjuta frågan om val enligt rubrik till respektive berednings eget sammanträde. Beredningen diskuterar frågan och ordföranden föreslår därefter att Barn- och utbildningsberedningen föreslår att styrelsen väljer följande ledamöter till Samverkansberedningen Kommunerna Landstinget: Birgitta Persson (s) Överkalix Roger Suup (s) Kiruna Ruth Rahkola (s) Piteå Rigmor Åström (m) Boden Barn- och utbildningsberedningen beslutar föreslå styrelsen att välja följande ledamöter till Samverkansberedningen Kommunerna Landstinget: Birgitta Persson (s) Överkalix Roger Suup (s) Kiruna Ruth Rahkola (s) Piteå Rigmor Åström (m) Boden

32 Barn- och utbildningsberedningen 20/ Rapporter Marita Björkman, kansliet, rapporterar om hur arbetet med olika uppdrag går framåt. Media Center Kansliet har fått uppdraget att utreda bildandet av ett regionalt nätverk för att utveckla kompetens och metoder som gynnar samspelet mellan pedagogik och teknik i skolan och att ta del av erfarenheter från utvecklingen som skett vid Media Center i Västerbotten. Kommunförbundet Norrbotten ska samordna arbetet. Rapport: Arbetsgruppen har träffats 3 gånger. Genomfört en kartläggning över nuläge i länets kommuner avseende tekniska förutsättningar, arbetssätt i relation till Media Center/Norrbotten samt vilka egna behov och idéer kommunerna Studiebesök hos Media Center i Västerbotten/Umeå den 1 feb. Ska analysera skillnaderna i uppdrag och ekonomiska förutsättningar mellan vårt Media Center och Västerbottens Media Center Värt att läsa i frågan Länssamordnare elevhälsa/skolhälsovård Kansliets uppdrag är att i samverkan med länets skolsköterskor, skolchefer samt politiskt ansvariga utreda huruvida länets kommuner ställer sig positiva till förslaget och att beakta samtliga personalgrupper inom elevhälsans områden. Rapport: Arbetsgruppen har träffats 2 gånger Genomfört kartläggning av Elevhälsans organisering och personalbemanning i Norrbottens kommuner. Utrett behovet av samverkan med andra kommuner kring Elevhälsans uppdrag. Kartläggningen klar och presenterades beredningen 23 feb och för ordf/vice ordf i länets BUN/skolutskott den 30 mars. Beredningen gav fortsatt uppdrag att se över möjligheten att starta ett projekt kring samordning av utveckling av elevhälsan i Norrbotten. Utredning pågår

33 Barn- och utbildningsberedningen 21/ 24 Plattform för skolforskning Kansliets uppdrag är att utreda möjligheter att skapa en gemensam plattform för skolforskning/ doktorander, med uppdrag att bidra till skolutveckling som gynnar hela länet. I utredningen ska samverkan ske med Regionalt utvecklingscentrum vid Luleå tekniska universitet. Rapport: Ett seminarium är genomfört där skolchefer, skolpolitiker, utvecklingsledare samt representanter från LTU deltog. Arbetsgrupp är bildad och består av 1 skolpolitiker, 1 skolchef, 1 utvecklingsledare samt 2 representanter från LTU (RUC och lärarutbildningen). Arbetsgruppen har träffats 3 gånger och påbörjat arbetet. Presenteras vid gemensamma resan för skolchefer/ordf och vice ordf den 3-5 oktober Hänvisning Dator till varje elev Styrelseuppdrag till kansliet vid senaste mötet styrelsen Kommunförbundet; 13 Ledamoten Jerry T. Johansson har ställt fråga enligt följande: Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde ta upp frågan om en dator till varje elev. Som enligt vissa uttydare av nya skollagen är ett krav. Här kanske en fördjupad kunskaps översikt behövs och en gemensam länssamverkan kan behövas för att klara utmaningen - både pedagogiskt /kunskapsmässigt o ekonomiskt! Rapport: Utredning/undersökning av kommunernas intresse/nuvarande ingång mot 1:1- satsningen påbörjas nästkommande vecka genom telefonintervjuer. Förbered skolcheferna på detta så de har gjort behövlig nuläges och önskvärt tillståndsanalys inför samtalet. (Marina Eklund Luleå kommun) Presenteras styrelsen vid oktobermötet. Ordföranden föreslår att rapporterna, med godkännande, läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

34 Barn- och utbildningsberedningen 22/ Aktuella skolfrågor Marita Björkman, kansliet, informerar enligt rubrik. Av informationen framgår bland annat följande: Modersmål i länet Ny distansundervisningslag ska presenteras för regeringen 15 november 2012, vilket gör att vi har bra underlag i länet för att intensifiera samarbetet över kommungränserna. Tyvärr har vi sju kommuner som inte nyttjar sina CMA- licenser, dessa kan komma att fördelas till de kommuner som nyttjar länet som resurs för högre måluppfyllelse. Nytt, alternativt förnyat, kommunavtal bör skrivas vad gäller samverkan och nyttjandet av Luleås samordningsresurs kostnadsfritt samt vad varje kommun ska samverka kring. Under de närmsta 1,5 åren kommer somalier till Sverige, redan nu kommer sudaneser varje vecka, tidigare kom ett par hundra/år. Sista månaden har över 100 grekiska läkare fått licens i Sverige (den ekonomiska situationen i Grekland tros vara en orsak) Vi behöver varandras kunskap, och stöd då länet snart berikas med fler nyanlända och med det fler språkområden. Idag får några hundra elever sitt modersmål genom distansundervisningstekniken i vårt län där Gällivare och Luleå har de flesta elever med - men vi har tekniska resurser för många fler. Medlare utsedda i lärarnas avtalsförhandling Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med de båda lärarfacken kommit överens om Jan Björkman och Christina Rogestam som medlare mellan parterna. Medling blev aktuellt när båda lärarfacken tackade nej till SKL:s bud den 18 juni. Medlarna är nu utsedda. Jan Björkman, tidigare bland annat förste vice talman i Riksdagen samt Christina Rogestam, tidigare bland annat generaldirektör för Invandrarverket och med bred medlingserfarenhet, ska medla mellan SKL och de båda lärarfacken om ett nytt avtal för drygt lärare. Medlarna styr nu över den fortsatta processen. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar att informationen läggs till handlingarna _

35 Barn- och utbildningsberedningen 23/ Plats för Socialberedningens samt Barn- och utbildningsberedningens sammanträde Beredningen diskuterar möjligheten att förlägga beredningssammanträden på olika orter i länet. Ordföranden föreslår att frågan om att förlägga beredningssammanträden på olika orter i länet tas upp under nästa gemensamma beredningssammanträde. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att frågan om att förlägga beredningssammanträden på olika orter i länet tas upp under nästa gemensamma beredningssammanträde

36 Barn- och utbildningsberedningen 24/ Avslutning Ordföranden tackar ledamöter och kanslipersonal för dagens sammanträde och hälsar välkommen till nästa sammanträde som blir den 1 november

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (vid Stadshuset) Tid: Den 1 november med start klockan 10.00. Meddela

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Socialberedningen 2014-09-03 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 3 september 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) 77 Skoldatateket Under styrelsens sammanträde 2015-06-11, 66, har ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väckt frågan om Luleå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2012-09-06 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 6 september med

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara,

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-06-10 138(144) 94 Centrum mot våld Socialcheferna har under sitt senaste nätverksmöte gett FoU Norrbotten uppdraget att till länsstyrelsen inlämna

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr 2005-06-02 34(52) Plats och tid Beslutande SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Jan Larsson, Pajala, (v), tjg ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s), tjg ers Maj-Britt Lindström,

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C)

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C) PROTOKOLL 1 (5) FOLKHÄLSO- OCH TANDVÅRDSUTSKOTTET Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Justering Folktandvården Filipstad Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Kommunfullmäktige 2011 01 31 15 21 2011 08 29 134 277 Kommunstyrelsen 2011 08 15 161 348 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 118 230 Dnr 11.19 008 jankf24 Medborgarförslag om bättre stöd till barn

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-18 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-18 1 Sida Sammanträdesdatum 2010-11-18 1 Plats och tid Norbergs kommunhus, sessionssalen, kl 08.30-12-20 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jan Johansson, tjänstgörande ersättare, Landstinget

Läs mer

Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna

Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna Region Västmanland 1 (10) Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna 1. Bakgrundsbeskrivning Landstinget Västmanlands ansvarsområden är idag

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant Arbetsmarknadsnämnden 2014-11-19 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.35 ande Övriga deltagare Margareta Ahlm (S), ordförande Carina Östrand (S) Peder Christensen (S), vice

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kavelbron Event, kl. 13.30-16.30 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ann-Britt Danielsson (M) Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Ann Ohlsson (L) justerande Peter Björklund

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-06-14 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 14 juni 2012 klockan 10.00 (Kaffe, thé och

Läs mer

Andra styrdokument KS/ 2014:567-003

Andra styrdokument KS/ 2014:567-003 Gällivare Kommun Dokumentnamn UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SAMRÅDSGRUPP MINORITETSSPRÅK Dokumenttyp Diarienummer Andra styrdokument KS/ 2014:567-003 Beslutad av Framtagen av Kommunstyrelsen Beslutad KF 2015-05-25

Läs mer

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se AUGUSTI 09 Vi kan blicka tillbaka på en sommar med sol i hela länet och förhoppningsvis har det gett oss extra laddning nu när vi så sakta börjar gå mot den gnistrande årstiden. Vi i Kommunförbundet Norrbotten

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad PROTOKOLL 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Plats Beslutande Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Annetthe Zettergren (M) Kerstin

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Redovisning av prioriterade enkäter 2015 och tillsvidare 4 Regional ANDT-strategi Jämtlands län

Läs mer

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre.

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Deltagande Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre F län Lars Brudin H län Claes Hallert E län Inger

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Innehåll Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten... 1 1. Bakgrund... 2 2. Uppdraget... 2 3. Kommunförbundet Norrbottens organisation och ansvarsområden...

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset)

Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset) Barn- och utbildningsberedningen 2015-09-02 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset)

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2003-08-27 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionssalen Landstingshuset Frösön, kl 09.00-14.00 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Carl-Arne Åhlin (s) Ulla Britt

Läs mer

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå 10/25 Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

.~- ~...~Y-- ... C,... 11-15. Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M), Inger Fredriksson (C)

.~- ~...~Y-- ... C,... 11-15. Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M), Inger Fredriksson (C) ~` ~J 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2012-05-31 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-12 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Beslutande ersättare Ulrica Truedsson

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn (Folkhögskolan) (OBS! Annan lokal än tidigare) Tid: Den

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk. Azar Hedemalm (MP)

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk. Azar Hedemalm (MP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-12 Strategi- och framtidsutskottet Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl 14:00 17.15 Utses att justera Benny Halldin (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-05-21

Läs mer

Internationella beredningens protokoll

Internationella beredningens protokoll Internationella beredningens protokoll Sammanträdet den 16 september 2015 Glenn Berggård, ordf. Maria Stenberg Anders Öberg Jens Sundström 1-13 Närvarande Agneta Lipkin (adjungerad) Anders Josefsson (adjungerad)

Läs mer

Förslag till organisation

Förslag till organisation Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning Lisbeth Ranagården 2012-10-14 Cecilia Kjellman 2013-09-04 Förslag till organisation Sektionsstyrelsen på Sektionen för Lärarutbildningen föreslår rektor

Läs mer