SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå"

Transkript

1 Styrelsen Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Ellinor Söderlund, (s), Kalix Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Jan Larsson, (s), Pajala Peter Roslund, (s), Piteå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Sarah Karlsson, (c), Överkalix Thomas Olofsson, (fp), Luleå Sven Nordlund, (mp), Kalix Lars Alriksson, (m), Gällivare Margareta Henricsson, (ns), Gällivare Robert Håkansson, (sd), Piteå Övriga deltagare Eric Palmqvist, (sd), Gällivare Birgitta Siljelöv, (s), Jokkmokk Anders Josefsson, (m), Luleå Nina Berggård, (v), Luleå Helena Stenberg, (s), Piteå Margaretha Lindbäck, (s), Luleå, Valberedningens sammankallande Roger Kempainen, kansliet, direktör Kajsa Pösö, kansliet, tillträdande direktör Anita Lindfors, kansliet Åsa Sturk, kansliet, sekreterare Underskrifter 1-24 Sekreterare Åsa Sturk Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerare. Peter Roslund

2 Styrelsen Sida 2 (31) Utsända ärenden 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Val Styrelsen har att förrätta val av representanter i beredningar, utskott med mera. Valberedningens sammankallande Margaretha Lindbäck föredrar ärendet. Bilaga: Förteckning över ledamöter i beredningar och andra organ 4. Sammanträdesplan för 2015 Bilaga: Förslag enligt rubrik 5. Val av juryrepresentant för Jämställdhetspriset i Norrbotten 2015 Bilaga: PM 6. Information om Kommunförbundet Norrbotten Ordföranden och direktören informerar nya och tillkommande ledamöter om förbundets verksamhet 7. Rapporter Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från Kommunikationspolitiska rådet Rapport från Barn- och utbildningsberedningen Rapport från Socialberedningen Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport 8. Övriga frågor Dialog med riksdagsledamöterna Styrelsen har beslutat föreslå följande frågor att diskutera: Regional utveckling Skatteutjämning Infrastruktur Integration Svenska för invandrare

3 Styrelsen Sida 3 (31) 1 Val av justerare Ordföranden föreslår att Peter Roslund, (s), Piteå, utses till justerare. att Peter Roslund, (s), Piteå, utses till justerare

4 Styrelsen Sida 4 (31) 2 Föredragningslista Ordföranden presenterar utsända ärenden och föreslår att förelagda ärenden behandlas under dagens sammanträde och att föredragningslistan med detta fastställs. Noteras att punkten Dialog med riksdagsledamöterna inte är ett ärende som behandlas under styrelsens sammanträde. att utsänd föredragningslista med kompletteringar enligt ordförandens förslag fastställs

5 Styrelsen Sida 5 (31) 3 Val Styrelsen har att förrätta val av representanter i beredningar, utskott med mera. Valberedningens sammankallande Margaretha Lindbäck redovisar valberedningens arbete och framför valberedningens synpunkter på förfarandet. Styrelsen diskuterar frågan. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att med valberedningens synpunkter och de synpunkter som framkommer av styrelsens diskussion som grund, utarbeta ett förslag till instruktion. Hon föreslår vidare att instruktionen ska innefatta en tydlig strategi vid nomineringar så att samtliga länsdelar och samtliga partier uppmanas nominera en man och en kvinna till varje uppdrag. Att kansliet får uppdraget att med valberedningens synpunkter och de synpunkter som framkommer av styrelsens diskussion som grund, utarbeta ett förslag till tydligare instruktion för valberedningen Att instruktionen ska innefatta en tydlig strategi vid nomineringar så att samtliga länsdelar och samtliga partier uppmanas nominera en man och en kvinna till varje uppdrag.

6 Styrelsen Sida 6 (31) 4 Val av presidium Ordföranden utses av förbundsfullmäktige. Valberedningen föreslår Att Peter Roslund, (s), Piteå, utses till förste vice ordförande Att Lars Alriksson, (m), Gällivare, utses till andre vice ordförande Ordföranden föreslår att valberedningens beslut bifalls. Att Peter Roslund, (s), Piteå, utses till förste vice ordförande Att Lars Alriksson, (m), Gällivare, utses till andre vice ordförande

7 Styrelsen Sida 7 (31) 5 Val av kommunala ledamöter i Tillväxtberedningen Enligt överenskommelse mellan Tillväxtberedningens huvudmän ska de kommunala representanterna i Tillväxtberedningen utgöras av presidiet och en representant samt en ersättare för vardera LKF-området, Östra Norrbotten respektive Fyrkantsområdet. Valberedningen föreslår följande: Britta Flinkfeldt Jansson, (s) Arjeplog Peter Roslund, (s), Piteå Lars Alriksson, (m), Gällivare Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Niklas Nordström, (s), Luleå Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Peter Waara, (s), Haparanda Ellinor Söderlund, (s), Kalix Linda Frohm, (m), Kalix Jeanette Wäppling, (s), Gällivare Christina Snell-Lumio, (v), Pajala Styrelsen diskuterar ärendet. Med utgångspunkt i valberedningens förslag och styrelsens diskussion föreslår ordföranden följande sammansättning av kommunala representanter i beredningen. I ordförandens presentation ingår ett förslag att Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, utses till ersättare för Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog. Från presidiet: Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog med Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, som ersättare Peter Roslund, (s), Piteå med Yvonne Stålnacke, (s), Luleå, som ersättare Lars Alriksson, (m), Gällivare, som ordinarie ledamot med Jeanette Wäppling, (v), Gällivare, som ersättare För fyrkantskommunerna: Niklas Nordström, (s), Luleå, som ordinarie ledamot med Helena Öhlund, (s), Älvsbyn, som ersättare För östra Norrbotten: Peter Waara, (s), Haparanda, som ordinarie ledamot med Linda Frohm, (m), Kalix, som ersättare För LKF-området: Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, som ordinarie ledamot med Kristina Zakrisson, (s), Kiruna, som ersättare

8 Styrelsen Sida 8 (31) Robert Håkansson (sd), Piteå föreslår att Erik Palmqvist, (sd), Gällivare, utses som ersättare till Lars Alriksson istället för Jeanette Wäppling. I frågan om ersättare till Lars Alriksson föreligger två förslag och ordföranden föreslår sluten omröstning i denna fråga. I övrigt föreslår ordförande ovan nämnda sammansättning av kommunala representanter i beredningen. att sluten omröstning om ersättare till Lars Alriksson ska genomföras. Den slutna omröstningen utfaller med siffrorna 13 röster för Jeanette Wäppling, (v), Gällivare, och en röst för Erik Palmqvist, (sd), Gällivare, som ersättare till Lars Alriksson, (m), Gällivare. i övrigt enligt ordförandens förslag, innebärande Att som kommunala ledamöter i Tillväxtberedningen välja Från presidiet: Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, som ordinarie ledamot med Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, som ersättare Peter Roslund, (s), Piteå, som ordinarie ledamot med Yvonne Stålnacke, (s), Luleå, som ersättare Lars Alriksson, (m), Gällivare, som ordinarie ledamot med Jeanette Wäppling, (v), Gällivare, som ersättare För Fyrkantskommunerna: Niklas Nordström, (s), Luleå, som ordinarie ledamot med Helena Öhlund, (s), Älvsbyn, som ersättare För Östra Norrbotten: Peter Waara, (s), Haparanda, som ordinarie ledamot med Linda Frohm, (m), Kalix, som ersättare För LKF-området: Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, som ordinarie ledamot med Kristina Zakrisson, (s), Kiruna, som ersättare

9 Styrelsen Sida 9 (31) 6 Val av kommunala ledamöter i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg Valberedningen förslår följande kommunala ledamöter i beredningen: Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors-Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Åke Johdet, (s), Pajala Carola Lidén, (c), Luleå Ruth Rahkola, (s), Piteå Rigmor Åström, (m), Boden Gunnar Bergman(v), Kiruna Sarah Karlsson, (c), Överkalix Britt-Inger Hedman, (v), Luleå Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix Styrelsen har att utse nio ledamöter i beredningen. Styrelsen diskuterar ärendet. Under diskussionen framkommer synpunkten att Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen bör nominera ledamöter i Den Politiska samverkansberedning för vård, skola och omsorg. Ordföranden föreslår att de båda beredningarna ges tillfälle att nominera ledamöter och föreslår därför att styrelsen beslutar bordlägga ärendet. Att ärendet bordläggs

10 Styrelsen Sida 10 (31) 7 Val av ledamöter till Socialberedningen Valberedningen föreslår följande ordinarie ledamöter: Helena Öhlund, (s), Älvsbyn (tillika ordförande) Margareta Bladfors-Eriksson, (s), Luleå Mats Abrahamsson, (s), Arjeplog Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Ayse Duyar, (mp), Luleå Carola Lidén, (c), Luleå Valberedningen föreslår följande ersättare: Agnetha Eriksson, (s), Piteå Otto Larsson, (s), Överkalix Anders Sundström, (ns), Boden Annika Sundström, (v), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Styrelsen diskuterar ärendet. Av diskussionen framgår att partierna vill avvakta med att föreslå representant i beredningen. Sarah Karlsson, (c), Överkalix, föreslår att Maria Nilsson, (v), Överkalix, utses som ersättare istället för valberedningens förslag Otto Larsson, (s), Överkalix. Ellinor Söderholm, (s), Kalix, föreslår att Maud Lundbäck, (s), Kalix utses som ersättare istället för valberedningens förslag Otto Larsson, (s), Överkalix. Jan Larsson, (s), Pajala, föreslår att Anna Kumpula Kostet, (v), Pajala, utses till ersättare istället för Annika Sundström, (v), Boden. Ordföranden föreslår att en ersättarplats för oppositionen lämnas vakant till nästa sammanträde och att frågan om att utse Otto Larsson, Maria Larsson eller Maud Lindbäck som ersättare avgörs genom sluten omröstning. Hon föreslår även att frågan om att utse Annika Sundström eller Anna Kumpula Kostet som ersättare avgörs genom sluten omröstning. I övrigt föreslår ordföranden att valberedningens förslag bifalls. enligt ordförandens förslag. En första sluten omröstning genomförs och den utfaller med röstsiffrorna nio röster för Maud Lundbäck, tre röster för Maria Nilsson och två röster för Otto Larsson. En andra sluten omröstning genomförs och den utfaller med röstsiffrorna sju röster för Annika Sundström, sex röster för Anna Kumpula Kostet och en blank röst. därmed Att till ordförande utse:

11 Styrelsen Sida 11 (31) Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Att som övriga ordinarie ledamöter utse: Margareta Bladfors-Eriksson, (s), Luleå Mats Abrahamsson, (s), Arjeplog Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Ayse Duyar, (mp), Luleå Vakant Att som ersättare utse: Agnetha Eriksson, (s), Piteå Maud Lindbäck, (s), Kalix Anders Sundström, (ns), Boden Annika Sundström, (v), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Att oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot i beredningen

12 Styrelsen Sida 12 (31) 8 Val av ledamöter till Barn- och utbildningsberedningen Valberedningen föreslår följande ordinarie ledamöter: Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå (tillika ordförande) Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Karl-Erik Taivalsaari, (v), Gällivare Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix Sture Nordin, (s), Älvsbyn Valberedningen föreslår följande ersättare: Rolf Lestander, (s), Arjeplog Ruth Rahkola, (s), Piteå Åke Johdet, (s), Pajala Maria Selin-Fjellström, (kd), Boden Sarah Karlsson, (c), Överkalix Valberedningens sammankallande, Margaretha Lindbäck, (s), Luleå, informerar om att även Monica Carlsson, (v), Luleå, och Siv Henriksson, (v), Kiruna, nominerats som ledamöter i denna beredning. Sarah Karlsson, (c), Överkalix, föreslår att Peter Larsson, (m), Överkalix, utses som ersättare istället för Sarah Karlsson. Helena Öhlund, (s), Älvsbyn, föreslår att Britt- Inger Hedman, (v), Arvidsjaur, utses som ersättare istället för Sarah Karlsson. Ordföranden föreslår att frågan om ersättare istället för Sarah Karlsson avgörs genom sluten omröstning. att frågan avgörs genom sluten omröstning och den utfaller med 10 röster för Britt-Inger Hedman, (v), Arvidsjaur, och 4 röster för Peter Larsson, (m), Överkalix Styrelsen diskuterar vidare och ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå styrelsen besluta Att till ordförande utse: Sven Nordlund, (mp), Kalix Att som övriga ordinarie ledamöter utse: Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna

13 Styrelsen Sida 13 (31) Rigmor Åström, (m), Boden Karl-Erik Taivalsaari, (v), Gällivare Sture Nordin, (s), Älvsbyn Att som ersättare utse: Rolf Lestander, (s), Arjeplog Ruth Rahkola, (s), Piteå Åke Johdet, (s), Pajala Britt-Inger Hedman, (v), Arvidsjaur Maria Selin-Fjellström, (kd), Boden Att till ordförande utse: Sven Nordlund, (mp), Kalix Att som övriga ordinarie ledamöter utse: Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Karl-Erik Taivalsaari, (v), Gällivare Sture Nordin, (s), Älvsbyn Att som ersättare utse: Rolf Lestander, (s), Arjeplog Ruth Rahkola, (s), Piteå Åke Johdet, (s), Pajala Britt-Inger Hedman, (v), Arvidsjaur Maria Selin-Fjellström, (kd), Boden

14 Styrelsen Sida 14 (31) 9 Val av ledamöter i FoUI-utskottet Valberedningen föreslår följande ledamöter Peter Waara, (s), Haparanda Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Josefsson, (m), Luleå Tomas Olofsson, (fp), Luleå Valberedningens sammankallande, Margaretha Lindbäck, (s), Luleå, informerar om att även Glen Berggård, (v), Luleå, nominerats som ledamot i utskottet. Styrelsen diskuterar ärendet. Av diskussionen framgår bland annat att ordföranden ska vara ledamot i styrelsen och att Barn- och utbildningsberedningen, Socialberedningen samt Tillväxtberedningen ska representeras med två ledamöter vardera. Ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå styrelsen besluta Att till ordförande utse: Peter Waara, (s), Haparanda Att som övriga ordinarie ledamöter utse: Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Ayse Duyar, (mp), Luleå Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Linda Frohm, (m), Kalix Att till ordförande utse: Peter Waara, (s), Haparanda Att som övriga ordinarie ledamöter utse: Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Ayse Duyar, (mp), Luleå

15 Styrelsen Sida 15 (31) Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Linda Frohm, (m), Kalix

16 Styrelsen Sida 16 (31) 10 Val av kommunala ledamöter i Kulturberedningen Valberedningen föreslår följande ledamöter: Britta Flinkfeldt- Jansson (s), Arjeplog Omar Jakobsson, (s), Luleå Ann- Katrin Sämfors (s), Piteå Britta Tervaniemi, (v), Pajala Kati Jäskeläinen, (v), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Pernilla Fagerlönn, (v), Gällivare Siv Henriksson, (v), Kiruna Styrelsen diskuterar ärendet och ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå styrelsen besluta enligt valberedningens förslag. Att utse följande kommunala ledamöter i Kulturberedningen: Britta Flinkfeldt- Jansson (s), Arjeplog Omar Jakobsson, (s), Luleå Ann- Katrin Sämfors (s), Piteå Britta Tervaniemi, (v), Pajala Kati Jäskeläinen, (v), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Pernilla Fagerlönn, (v), Gällivare Siv Henriksson, (v), Kiruna

17 Styrelsen Sida 17 (31) 11 Val av kommunala ledamöter i Norrbottens Folkhälsopolitiska Råd Valberedningen föreslår följande ledamöter: Birgitta Larsson, (s), Gällivare Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Anita Sköld, (m), Pajala Yvonne Stålnacke, (s), Luleå, avsäger sig nomineringen och föreslår att Helena Öhlund, (s), Älvsbyn utses som ledamot. Styrelsen diskuterar ärendet och ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå styrelsen besluta enligt valberedningens och Yvonne Stålnackes förslag. Att utse följande kommunala ledamöter i Norrbottens Folkhälsopolitiska Råd: Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Birgitta Larsson, (s), Gällivare Anita Sköld, (m), Pajala

18 Styrelsen Sida 18 (31) 12 Val av Kommunförbundet Norrbottens ledamot och ersättare i Skogslänsgruppen Valberedningen föreslår följande: Ordföranden och direktören som ordinarie ledamöter. Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, och Harry Rantakyrö, (s), Pajala, som ersättare. Ordföranden konstaterar att Kommunförbundet Norrbotten endast kan utse en ordinarie ledamot och en ersättare i denna församling och föreslår att ordföranden utses som ordinarie ledamot med direktören som ersättare. att styrelsens ordförande utses till ordinarie ledamot i Skogslänsgruppen att direktören utses till ersättare i Skogslänsgruppen

19 Styrelsen Sida 19 (31) 13 Val av Kommunförbundet Norrbottens ledamöter i Styrgrupp för Konstmuseet i norr Valberedningen föreslår följande ledamöter: Omar Jakobsson, (s), Luleå Beatrice Öhman, (s), Boden Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Att utse Omar Jakobsson, (s), Luleå och Beatrice Öhman, (s), Boden till ledamöter i Styrgrupp för Konstmuseet i Norr

20 Styrelsen Sida 20 (31) 14 Val av Kommunförbundet Norrbottens ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk Valberedningen föreslår följande ledamöter: Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Mikael Larsson, (v), Överkalix Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Att som ledamöter i Samrådsgrupp Naturbruk utse Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Mikael Larsson, (v), Överkalix

21 Styrelsen Sida 21 (31) 15 Val av Kommunförbundet Norrbottens ordinarie ledamot och ersättare i Styrelsen Teknikens hus Valberedningen föreslår att Britt-Marie Loggert-Andrén, (s), Boden, utses som ordinarie ledamot och Bengt-Olov Innala, (s), Haparanda, som ersättare i Styrelsen Teknikens Hus. Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. att Britt-Marie Loggert-Andrén, (s), Boden, utses som ordinarie ledamot och Bengt- Olov Innala, (s), Haparanda, som ersättare i Styrelsen Teknikens Hus

22 Styrelsen Sida 22 (31) 16 Val av Kommunförbundet Norrbottens representant i Styrelsen Centrum för riskanalys och riskhantering Valberedningen föreslår att Kommunförbundet Norrbottens direktör ska utses som Kommunförbundet Norrbottens representant i Styrelsen Centrum för riskanalys och riskhantering. Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. att Kommunförbundet Norrbottens direktör utses som Kommunförbundet Norrbottens representant i Styrelsen Centrum för riskanalys och riskhantering

23 Styrelsen Sida 23 (31) 17 Val av Kommunförbundet Norrbottens ledamöter i Länshandikapprådet Valberedningen föreslår följande ordinarie ledamöter: Agnetha Eriksson, (s), Piteå Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Valberedningen föreslår följande ersättare: Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Ellinor Söderlund, (s), Kalix Valberedningens sammankallande, Margaretha Lindbäck, (s), Luleå, informerar om att även Ove Haarala, (v), Gällivare, Helge Lampinen, (v), Kiruna, och Bengt Westman, (s), Haparanda, nominerats som ledamöter i Länshandikapprådet. Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Att utse följande ordinarie ledamöter i Länshandikapprådet: Agnetha Eriksson, (s), Piteå Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna att utse följande ersättare i Länshandikapprådet: Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Ellinor Söderlund, (s), Kalix

24 Styrelsen Sida 24 (31) 18 Val av Kommunförbundet Norrbottens ledamöter i Vattendirektivt Valberedningen föreslår följande ledamöter: Inge Andersson, (s), Boden Kristina Hjälm, (c), Överkalix Ordföranden föreslår att Inge Andersson, (s), Boden, utses till ordinarie ledamot och Kristina Hjälm, (c), Överkalix som ersättare i Vattendirektivet. Att utse Inge Andersson, (s), Boden, utses till ordinarie ledamot och Kristina Hjälm, (c), Överkalix, som ersättare i Vattendirektivet

25 Styrelsen Sida 25 (31) 19 Val av ledamöter i Nordkalottrådet Valberedningen föreslår följande: Peter Waara, (s), Haparanda Bengt-Olov Innala, (s), Haparanda Valberedningens sammankallande, Margaretha Lindbäck, (s), Luleå, informerar om att även Sten Stridsman, (v), Kiruna, nominerats som ledamot i Nordkalottrådet. Styrelsen diskuterar ärendet och ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå styrelsen att utse Peter Waara, (s), Haparanda, som ordinarie ledamot och direktören som ersättare. Att utse att Peter Waara, (s), Haparanda, till ordinarie ledamot och direktören till ersättare i Nordkalottrådet

26 Styrelsen Sida 26 (31) 20 Val av Kommunförbundet Norrbottens representanter i Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering Valberedningen föreslår följande ledamöter: Helena Stenberg, (s), Piteå, tillika sammankallande/ordförande Lars Alriksson, (m), Gällivare Monica Carlsson, (v), Luleå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Majvor Sjölund, (c), Piteå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Valberedningens sammankallande, Margaretha Lindbäck, (s), Luleå, informerar om att även Marlene Haara, (s), Haparanda, Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix, Lena Tjäder, (v), Kiruna och Pernilla Fagerlönn, (v), Gällivare nominerats som ledamöter i denna grupp. Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Kommunförbundet Norrbotten har att utse fem representanter i ledningsgruppen. Att utse följande representanter för Kommunförbundet Norrbotten i Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering: Helena Stenberg, (s), Piteå, tillika sammankallande/ordförande Lars Alriksson, (m), Gällivare Monica Carlsson, (v), Luleå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Majvor Sjölund, (c), Piteå

27 Styrelsen Sida 27 (31) 21 Nominering av Kommunförbundet Norrbottens ledamöter i Jämställdhetsdelegationen Kommunförbundet Norrbottens styrelse har av länsstyrelsen i Norrbottens län erbjudits att nominera fem representanter till Jämställdhetsdelegationen. En av dessa ska vara tjänsteperson. Valberedningen föreslår att Helena Stenberg, (s), Piteå nomineras som ledamot i Jämställdhetsdelegationen. Ordföranden föreslår att styrelsen beslutar enligt valberedningens förslag. Att Helena Stenberg, (s), Piteå, nomineras som ledamot i Jämställdhetsdelegationen

28 Styrelsen Sida 28 (31) 22 Kommunförbundet Norrbottens representanter i det Regionala Partnerskapet Kommunförbundet Norrbottens styrelse har att nominera fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare i det Regionala Partnerskapet. Valberedningen föreslår följande ordinarie ledamöter: Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Niklas Nordström, (s), Luleå Anders Josefsson, (m), Luleå Jeanette Wäppling, (v), Gällivare Valberedningen föreslår följande ersättare: Peter Roslund, (s), Piteå Ellinor Söderlund, (s), Kalix Peter Waara, (s), Haparanda Majvor Sjölund, (c), Piteå Styrelsen diskuterar ärendet och ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå följande: Att nominera följande ordinarie ledamöter till det Regionala Partnerskapet Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, som ordinarie med Peter Roslund, (s), Piteå, som ersättare Niklas Nordström, (s), Luleå, som ordinarie med Ellinor Söderlund, (s), Kalix, som ersättare Anders Josefsson, (m), Luleå, som ordinarie med Majvor Sjölund, (c), Piteå, som ersättare Jeanette Wäppling, (v), Gällivare, som ordinarie med Peter Waara, (s), Haparanda, som ersättare Att nominera följande ersättare till det Regionala Partnerskapet Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, som ordinarie med Peter Roslund, (s), Piteå, som ersättare Niklas Nordström, (s), Luleå, som ordinarie med Ellinor Söderlund, (s), Kalix, som ersättare

29 Styrelsen Sida 29 (31) Anders Josefsson, (m), Luleå, som ordinarie med Majvor Sjölund, (c), Piteå, som ersättare Jeanette Wäppling, (v), Gällivare, som ordinarie med Peter Waara, (s), Haparanda, som ersättare

30 Styrelsen Sida 30 (31) 23./. Bilaga. Sammanträdesplan 2015 Styrelsen diskuterar förslaget till sammanträdesplan. Av diskussionen framgår bland annat att föreslagna sammanträdesdagar i juni och september sammanfaller med sammanträden för Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens förste vice ordförande är även ledamot i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att utarbeta förslag på andra sammanträdesdagar i juni samt september och att föreslagen sammanträdesplan i övrigt bifalls. Att kansliet får uppdraget att utarbeta förslag på andra sammanträdesdagar i juni samt september Att föreslagen sammanträdesplan i övrigt bifalls

31 Styrelsen Sida 31 (31) 24 Val av juryrepresentant för Jämställdhetspriset i Norrbotten 2015 Vid styrelsens sammanträde beslutades; att Kommunförbundet Norrbotten medfinansierar jämställdhetspriset i Norrbotten under tidsperioden med kronor per år. Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering föreslår att styrelsen utser Kommunförbundet Norrbottens juryrepresentant för Jämställdhetspriset i Norrbotten Ledningsgruppen anhåller om att valet sker skyndsamt så att arbetet därigenom kan genomföras enligt tidsplan. Ordföranden föreslår att Helena Stenberg, (s), Piteå utses som juryrepresentant för Jämställdhetspriset i Norrbotten att utse Helena Stenberg, (s), Piteå utses som juryrepresentant för Jämställdhetspriset i Norrbotten 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Extra sammanträde Sida 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Extra sammanträde Sida 1 (5) Styrelsen Extra sammanträde 2016-01-15 Sida 1 (5) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman,

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara,

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll från Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdagen den 4 september 2014 10.00-16.00, Sunderbyns Kurs- och konferens Landstinget Kent Ögren (S) Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm, (NS)

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM SIDA1 AV 21 PLATS Quality Hotel, Gällivare BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning ÖVRIGA DELTAGARE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, Styrelseordförande Lars Alriksson, (M), Gällivare, 2:e Vice Styrelseordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Niklas

Läs mer

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Innehåll Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten... 1 1. Bakgrund... 2 2. Uppdraget... 2 3. Kommunförbundet Norrbottens organisation och ansvarsområden...

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden, t o m 10 Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud. Styrelse 14 kommunrepresentanter partirepresentanter

Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud. Styrelse 14 kommunrepresentanter partirepresentanter Socialberedning 7 ledamöter Barn- och utbildningsberedning 7 ledamöter Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud Styrelse 14 kommunrepresentanter + 4-5 partirepresentanter Presidiet 3 ledamöter Direktör Regionalt

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, ordförande Sara Lundberg, (S), Arvidsjaur Claes Nordmark, (S), Boden Jeanette Wäppling (V), Gällivare Sven Tornberg, (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31) Styrelsen 2016-03-09 Sida 6 (31) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt, (s),

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdag den 5 september 2013 kl 09.30-16.00, Sunderby folkhögskola, Västergård Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Monica Carlsson

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM PLATS Hotell Valhall, Kalix BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning 1 Upprop Kommunstyrelsens ordförande i Kalix, Tom registrering som gjorts i samband med att o utgöra närvaroförteckning och voteringslis

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Jan Larsson, (s), Pajala Peter

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 3 september 2015 kl 10.00-14.00, Sunderby folkhögskola Landstinget Anders Öberg (S), ordförande Agneta Granström (MP)

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten 12.1. Avgifter för medlemmar och organisationer

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), ordförande Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix Niklas Nordström, (S), Luleå Jan Larsson,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 14 (24) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 10-17 Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132) Styrelsen 2014-10-23 Sida 113 (132) Plats Via video Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-01-13, kl 0900-1130 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V Anna

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(10) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer torsdagen den 26 januari 2017 k1.10.50-11.30 Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Smedjegatan 19,

Läs mer

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut BESLUTANDE Britta Flinkfeldt Peter Roslund ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Lars Alriksson Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 14 av 26 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet Catarina Lundqvist, kansliet

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 92 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 92 (122) Styrelsen 2015-10-15 Sida 92 (122) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Inge Andersson, (s), Boden

Läs mer

PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober Enligt närvarolistan på sidan 2

PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober Enligt närvarolistan på sidan 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober 2016 k1.11.25-12.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix Enligt

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Niklas Nordström, (S), Luleå Helena Stenberg, (S), Piteå

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 29 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix

Läs mer

DELTAGARE. Tempen på länet. Namn Företag/Organisation Workshop

DELTAGARE. Tempen på länet. Namn Företag/Organisation Workshop Anita Johansson Länsstyrelsen Norrbotten Hur skapar vi ett attraktivt Anita Lindfors Kommunförbundet Luleå-Austin, From High-Tech Anna Lindberg Norrbottens läns landsting Jämställdhet och mångfald - nyckeln

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00

Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Utses att justera Justeringens plats och tid Beslutande Övriga deltagare Gällivare Folkets hus, Blå Forell Måndag 22 januari 2018 kl. 09:30-17:20 Mats Rantapää

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), ordförande Thomas Olofsson, (L), Luleå Jan Nilsson, (S), Kalix Peter Waara, (S), Haparanda Jan Larsson, (S), Pajala Helena Stenberg,

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (vid Stadshuset) Tid: Den 1 november med start klockan 10.00. Meddela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 123 (145)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 123 (145) Styrelsen 2015-12-11 Sida 123 (145) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 27 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius,

Läs mer

Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå

Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Sida Protokoll styrelsen 2007-10-25 126/154 Plats Beslutande Insynsledamöter Övriga Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström,

Läs mer

Margaretha Furustrand (L)

Margaretha Furustrand (L) Kommunfullmäktiges valberedning 1/22 Plats och tid Sal 106, Paulinska salen Strängnäs kl. 16:00-17:20 Paragrafer 82-91. Beslutande Se deltagarlista på sidan 3. Närvarande ersättare Se deltagarlista på

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats 5 februari 2015 kl 10.00-16.00, Sunderby folkhögskola Landstinget Maria Stenberg, ordf 5-15 Agneta Granström (MP) ande Socialberedningen Helena Öhlund

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingets formella politiska organ för samverkan och dialog Norrbottens folkhälsopolitiska råd - NFR Samordnar och stödjer arbetet som grundar sig i länets folkhälsopolitiska strategi - Hittills: prioriteringar/

Läs mer

Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten

Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten Redovisande dokument Protokoll Sida 1 (5) Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten Tid och plats 2019-04-01, kl. 10.00 16.00, Regionhuset i Luleå 4-7 Beslutande

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15. Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00

Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15. Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Ajournering Utses att justera Justeringens plats och tid Beslutande Övriga deltagare Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15 Kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-04-19 114 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.00-16.30. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Björn Lundberg (s) Britt-Inger Hedman (v) Bjarne Hald

Läs mer

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 13:00-14:50 Plats: Forsen Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2018-12-17 Paragrafer:

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2011-06-09 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 9 juni 2011 klockan 10.00 Plats: Kulturens

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

Robert Grape. Roland Kemppainen ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktiges valberedning

Robert Grape. Roland Kemppainen ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktiges valberedning Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, fredag 7 december 2018, kl 12:00 ande Robert Grape (C) Anders Wälivaara (KD) Bengt Rytiniemi (V) Roland Kemppainen (S) Camilla Mattila (S) Inga Savilahti

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll från Politisk samverkansberedning Tid och plats 27 september klockan 10.00 i Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B ande Landstinget Maria Stenberg (S) Anders Öberg (S) Glenn Berggård

Läs mer

RICNIx REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RICNIx REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RICNIx PROTOKOLL 1(13) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 21 februari 2017 k1.10.00-12.00 Styrelserummet, Regionhuset, Luleå Enligt närvarolistan på sidan 2 Anders

Läs mer

Rådhuset, måndagen den 15 oktober 2018 kl.13: Ajournering :41, 13:45-50, 14:02-14:04

Rådhuset, måndagen den 15 oktober 2018 kl.13: Ajournering :41, 13:45-50, 14:02-14:04 1(14) Plats och tid Beslutande Rådhuset, måndagen den 15 oktober 2018 kl.13:15-14.30 Ajournering 13.38 13:41, 13:45-50, 14:02-14:04 Ledamöter Se lista på sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

Anna Engström, kommunchef Carola Bergquist, assistent, Christian Bagan, kommunsekreterare

Anna Engström, kommunchef Carola Bergquist, assistent, Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 16.00-17.05 Beslutande, ordförande Stefan Lundell (KD), 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande Kristine Hästmark (M) Rolf Davidsson (M) Nicklas

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 194 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Christer Rube och Birger Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 5 november 2018 kl. 11:00

Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 5 november 2018 kl. 11:00 1(8) Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 5 november 2018 kl. 11:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(7) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 15 november 2016 k1.11.00-12.00 Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Smedjegatan 19, Luleå Enligt närvarolistan

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(16) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande onsdagen den 15 november 2017 k1.11.00-12.15 RKM, Smedjegatan 19, Luleå Enligt närvarolistan på sidan 2 Kenneth Johansson,

Läs mer

Prioriterade områden

Prioriterade områden 2017-10-25 Överenskommelse om organisering av länsstyrgruppens samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, mellan länets kommuner och Region Norrbotten. Bakgrund Länets kommuner och Region

Läs mer

Tid: kl Regionens hus, Härnösand Mötesrum: Furan

Tid: kl Regionens hus, Härnösand Mötesrum: Furan Tjänsteställe, handläggare Regionledningsförvaltningen 2018-03-13 18HSN1 1(5) Tid: 2018-03-13 kl 13.00-15.15 Plats: Regionens hus, Härnösand Mötesrum: Furan NÄRVARANDE Ledamöter Ewa Back (S) Ninni Smedberg

Läs mer

6 Fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 11 Redogörelse av åtgärder med anledning av fjolårets motioner

6 Fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 11 Redogörelse av åtgärder med anledning av fjolårets motioner 1. Avgifter för medlemmar och organisationer 2015... 10 2. Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor... 11 3. Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer