Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet"

Transkript

1 Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen inom skogsbranschen Grundexamen i natur och miljö

2 Naturbruk och miljö I den här branschen arbetar man inom lantoch skogsbruk eller andra naturnära näringar. Den fortgående strukturomvandlingen inom landsbygdsnäringarna gör att man måste söka nya verksamhetsformer och näringar samt skapa nya former för företagsverksamhet. De växande kraven på en hållbar användning av naturresurserna samt miljövänlig verksamhet medför utmaningar i branschen. Också de nya ländernas inträde i EU ställer krav, speciellt på bibehållandet av konkurrenskraften inom naturbruket. Yrkesexamina i branschen är planerade utgående från arbetslivets behov. De är treåriga, omfattar 120 studieveckor (sv) och ger allmän behörighet för fortsatta studier. I studierna ingår minst 20 studieveckor i form av inlärning i arbetet på arbetsplatser. Examina bygger på grundskolans lärokurs. De lämpar sig även för personer som genomgått gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen (studietiden förkortas då med 30 sv). Det är också möjligt att parallellt avlägga både yrkesinriktad grundexamen och studentexamen. Till utbildningsområdet för naturbruk och miljö hör fem grundexamina och 13 utbildningsprogram. Det är också möjligt att avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen inom området. 2 Naturbruk och miljöområdet

3 inom lantbruksbranschen Inom lantbruket produceras och förädlas råvaror från naturen. Förutom växt- och husdjursproduktion bedrivs inom branschen verksamhet som t.ex. landsbygdsturism, maskinentreprenad, vidareförädling av lantbruksprodukter, miljövård samt service för sommargäster. Till lantbrukssektorn hör också hästuppfödning, -skötsel och -träning samt olika tjänster inom hästbranschen som anknyter till turism. Pälsnäringen och den foderproduktion som stödjer den, representerar specialiserad verksamhet inom lantbruksbranschen. Landsbygdsföretagare (=examensbenämning) blir den som genomgått utbildningsprogrammet för lantbruk Hästskötare eller ridinstruktör blir den som genomgått utbildningsprogrammet för hästhushållning Pälsdjursuppfödare blir den som genomgått utbildningsprogrammet för pälsdjursuppfödning Yrken inom lantbruksbranschen är landsbygdsföretagare, djurskötare, avbytare, försäljare av lantbruksförnödenheter, företagare inom landsbygdsturism och förädlare av lantbruksprodukter. Även rid- och travstall, ridskolor och pälsdjursuppfödningen ger sysselsättning åt yrkeskunniga inom branschen. Entreprenad- och underleverantörsverksamheten håller på att öka inom lantbruksbranschen. Det kan gälla att fungera som landsbygdsföretagare, lantbruksmaskinentreprenör eller företagare inom verkstadsbranschen. Även arbete i butiker som säljer lantbruksförnödenheter samt olika serviceuppgifter som riktar sig till lantgårdarna hör hit. Studierna som inriktar sig på djurskötsel ger kompetens för arbete på pensionat för sällskapsdjur eller upphittade djur, i husdjursparker, butiker som säljer smådjur, företag inom lantgårdsturism samt inom foderhandel. Naturbruk och miljöområdet 3

4 i trädgårdsskötsel Målet med verksamheten inom trädgårdsbranschen är att öka trivseln i vår omgivning och att producera hälsosamma produkter. Branschen kan indelas i produktion av trädgårdsväxter, grönsektorn, försäljning av trädgårdsväxter och tjänster samt floristik. Trädgårdsmästare blir den som genomgått ett av följande utbildningsprogram: Utbildningsprogrammet för trädgårdsproduktion. Utbildningsprogrammet för grönsektorn. Utbildningsprogrammet för blomster- och trädgårdshandel En trädgårdsmästare kan arbeta bl.a. med odling i växthus och på friland, anläggning och skötsel av grönområden, i trädgårdsbutiker och blomsterhandlar. Examen ger också färdigheter för att fungera som företagare. Övergången till odling året om inom växthusproduktionen har gjort att behovet av arbetskraft ökat en aning under de senaste åren. Förbättrade produktionsmetoder i kombination med den tekniska utvecklingen har minskat behovet av yrkesfolk som utför det praktiska arbetet, medan efterfrågan på arbetskraft för service- och rådgivningsuppgifter och inom handeln har stigit. 4 Naturbruk och miljöområdet

5 i fiskeri Fiskeriområdet omfattar fiske, fiskodling, fiskförädling, marknadsföring och försäljning av fiskprodukter samt fisketurism. Även vård av fiskevatten och försäljning av fiskeredskap och -tillbehör hör till branschen. Fiskförädlare, fiskodlare, fiskare eller fiskeinstruktör blir den som genomgått utbildningsprogrammet för fiskeri Inom branschen kan man arbeta med fiske, fiskförädling och -odling, inom handeln med fisk, fisketurism eller inom fiskeriforskning och -administration. En form av yrkesfiske som håller på att öka är vårdfiske, vars syfte är att förbättra vattenkvaliteten i övergödda vattendrag. I framtiden kommer sysselsättningsmöjligh eterna att vara goda speciellt inom handeln med fisk. Naturbruk och miljöområdet 5

6 inom skogsbranschen Skogen har fortfarande stor betydelse för finländarnas utkomst och välfärd. Skogssektorn står för över en fjärdedel av vårt lands nettoexportinkomster. Centrala områden i branschen är skogsvård, virkesanskaffning, mångbruk av skog och skogsskydd. Skogsarbetare blir den som genomgått utbildningsprogrammet för skogsbruk Skogsmaskinsförare blir den som genomgått utbildningsprogrammet för skogsmaskinsbranschen Skogsnaturvårdare blir den som genomgått utbildningsprogrammet för mångsidig användning av skog Behovet av skogsmaskins- och timmerbilsförare förutspås öka de närmaste åren, medan sysselsättningssituationen för skogsarbetare förblir oförändrad. För skogsnaturvårdare, som också kan arbeta inom vildmarks- och naturturism eller företagsverksamhet, väntas sysselsättningsmöjligheterna inte heller öka de närmaste åren. 6 Naturbruk och miljöområdet

7 i natur och miljö Verksamheten i natur- och miljöbranschen är inriktad på vård och skötsel av miljön samt ett mångsidigt utnyttjande av naturen. På landsbygden finns stort utrymme för ökad företagsamhet inom branschen och möjligheterna till nya former av företagsamhet utgör en utmaning. Miljövårdare blir den som genomgått utbildningsprogrammet för miljö Naturföretagare blir den som genomgått utbildningsprogrammet för natur Företagare inom renskötsel, naturbruksföretagare blir den som genomgått utbildningsprogrammet för renskötsel och naturbruk Branschen erbjuder arbete bl.a. inom miljövård i tätorter och på landsbygden, inom naturturism samt inom renskötsel och naturahushållning. Det behövs även företagare i branschen. Miljömedvetenheten ökar och blir allt viktigare i framtiden, vilket medför ett växande utbildningsbehov inom branschen. Goda möjligheter till arbete inom utrikeshandeln finns inom branschen för naturprodukter, eftersom ett växande område är produktutveckling och vidareförädling av exportprodukter samt organisering av exporten genom effektiv marknadsföring. Naturbruk och miljöområdet 7

8 > Fortsatta studier Grundexamen ger allmän högskolebehörighet, dvs. du kan söka till yrkeshögskola och universitet. Naturliga områden är t.ex. studier i naturbruk och miljö vid yrkeshögskola eller agrikulturforstvetenskapliga studier vid universitet. Tilläggsuppgifter (utbildningssystemet>finlands utbildningssystem> utbildningen på andra stadiet>yrkesutbildningen) och (yrkesutbildning>grundläggande yrkesutbildning) och och Utbildningsstyrelsen/försäljning. Pb 380 (Hagnäsgatan 2) Helsingfors tfn: (09) ; fax (09) E-post: Internet:

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Skogarna och skogsbruket i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Det gröna guldets land Finland ett mycket grönt land sett ur ett fågelperspektiv. Jämfört med de andra europeiska länderna finns det mest

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Hållbar utveckling. och yrkesutbildningen

Hållbar utveckling. och yrkesutbildningen 1 Hållbar utveckling och yrkesutbildningen 2 En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Dess tre grundelement

Läs mer

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Sverige det nya matlandet Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Produktion Landsbygdsdepartementet Artikelnr L 10.0 05 Foto Omslag: Ulf Huett Nilsson, Alexsander Raus, Elima Mwinyipembe

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR

KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR PROJEKTET AVARTAJAT KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR Erkännande av studier som en del av samarbetet mellan läroanstalter och verkstäder PROJEKTET AVARTAJAT KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR Erkännande

Läs mer

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Programmet för utveckling av landsbygden

Läs mer

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål Rapport Målsättningar uppdaterade 10.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY I Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Vad kännetecknar framgångsrika kluster

Vad kännetecknar framgångsrika kluster Vad kännetecknar framgångsrika kluster finns det underlag för klusterbyggande inom livsmedelssektorn i Norrbotten Andreas Åkerström inst. för Norrländsk Jordbruksvetenskap, SLU Umeå Åsa Strand inst. för

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

FAKTOR 10. Att bromsa resursflöden. För en hållbar utveckling

FAKTOR 10. Att bromsa resursflöden. För en hållbar utveckling FAKTOR 10 Att bromsa resursflöden För en hållbar utveckling HÄLLEFORS Kommun En sammanfattning av Faktor 10 som vill väcka nyfikenhet, inspirera och skapa nytänkande. Vad är Faktor 10? Den här broschyren

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer