En lantbruksutbildning- tre nivåer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En lantbruksutbildning- tre nivåer"

Transkript

1 Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK Yrkesutbildad Lantbruk, Efter det första utbildningsblocket har du fått en bred lantbruksutbildning som innefattar både teori och färdigheter att kunna utöva och ta ansvar för alla lantbrukets arbeten. Du har med fått en stabil grund för att gå vidare i utbildningen. Utbildningsblocket ger dig möjlighet att söka företagsstöd. Efter utbildningsblocket kan du få ett utbildningsbevis samt ett branschförankrat intyg Yrkesutbildad Lantbruk.

2 Driftledare, 400 YH-poäng Efter 400 YH-poäng så kan man få ut ett utbildningsbevis och ett branschförankrat intyg som Driftledare. När du är Driftledare så skall du kunna Ha en fördjupad och specialiserad kunskap, både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning inom lantbruk. Dessutom besitta en bred lantbrukskompetens, för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna. Självständigt planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att: - Kunna analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman. - Kunna organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter. - Kunna göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring. Upprätta en affärsplan och affärsstrategi för en lantbruksverksamhet. Agera i enlighet med de spelregler som samhället ger lantbruksföretagande såsom miljörätt och arbetsrätt, bokförings- och skattelagstiftning, fastighetsrätt, avtal mm. Ha de färdigheter i kommunikation och ledarskap som krävs för att leda verksamheten och ansvara för anställd personal. Som Driftledare skall du kunna arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom den produktionsinriktning du valt, djur eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex Förman i en djurproduktion eller som Rättare / Driftledare inom växtodling. Du skall även kunna vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. Följande utbildningsblock skall ingå till Driftledare Ett av blocken Lantbrukets husdjur eller Växtodling 3. Ekonomi och arbetsledning Lantbrukets husdjur eller Växtodling Ekonomi och driftsledning

3 Gårdsmästare, 500 YH-poäng Slutmålet för hela utbildningen. När du tagit den kvalificerade yrkeshögskoleexamen som Gårdsmästare skall du kunna utveckla dig som företagare genom ytterligare fördjupad och/eller bredare kunskap i en produktionsgren inom lantbruk eller inom dess angränsande områden. utveckla ett företag genom att planera och starta en ny produktionsgren antingen inom de traditionella lantbruksgrenarna eller inom de mindre traditionella områdena men med lantbruket som bas. att med kunskaper motsvarande driftledare som grund ha mycket goda kunskaper i att leda ett lantbruksföretag med flera och/eller förändrade produktionsinriktningar. Som Gårdsmästare skall du kunna arbeta som anställd företagsledare eller egen företagare och ta ansvar för organisation och utveckling av driften på ett lantbruksföretag. En gårdsmästare skall vara anställningsbar som t ex Driftsansvarig, Gårdsmästare eller Inspektor. I gårdsmästarexamen skall följande utbildningsblock ingå Ett av blocken Lantbrukets husdjur eller Växtodling 3. Ekonomi och arbetsledning 4. Gårdsmästarmodul Lantbrukets husdjur eller Växtodling Ekonomi och driftsledning Gårdsmästarmodul

4 Utbildningsblock som ingår i utbildningen BRED LANTBRUKSKUNSKAP, Det första utbildningsblocket som skall ge den breda grundläggande lantbrukskompetens som krävs för att kunna gå vidare i utbildningen till Driftledare och Gårdsmästare. Kurserna i blocket ger kunskaper om hur olika grödor odlas samt hur olika faktorer påverkar mark och växter, om husdjurens behov, utfodring och skötsel. I kursen lantbruksmaskiner ingår hur traktorer och maskiner fungerar och används. Det ingår också en kurs om lantbruket som företag och arbetsplats där huvudmomenten är lantbruksekonomi och arbetsmiljö. Utöver dessa kurser finns några kortare kurser om skog och lantbrukets byggnader. LIA-kurs (lärande i arbete) utgör 14 veckor uppdelat på två kurser som skall ge färdighet i självständigt arbete och ansvarstagande inom lantbruket. Praktiskt arbete utgör också en naturlig del av de flesta kurserna. Utbildningsblocket är obligatoriskt om man ej valideras in i utbildningen. EKONOMI OCH DRIFTSLEDNING, Utbildningsblocket i ekonomi och arbetsledning skall ge dig den kunskap som krävs för att du skall kunna bli en effektiv och framgångsrik företagsledare. I företagsekonomi lär du dig att upprätta olika produktionsgrenskalkyler, sammanställa totalkalkyler på lantbruksföretag och räkna på tänkta förändringar i driften. Kursen tar också upp hur man kan finansiera ett företagsköp, göra investeringskalkyler och likviditetsbudgeteringar. Olika nyckeltal för hur man analyserar bokslut diskuteras. I redovisning lär du dig att göra löpande bokföring och bokslut för mindre företag. Övergripande kunskaper ges i nationalekonomi, marknadsföring och handelsrätt. Arbetsorganisation och ledarskap är också med som en viktig del av blocket. En LIA-kurs på tre veckor ingår i blocket och i den ingår både ekonomi och arbetsledning. LANTBRUKETS HUSDJUR, (valbar mot Växtodling) Vänder sig till dig som är intresserad av att kunna självständigt planera, genomföra och utveckla en djurproduktion. Fördjupningskursen ger djupare kunskap om produktionsdjurens beteende och behov samt sätter in dessa i ett produktionsperspektiv. I kursen ingår också djurhälsa och smittskydd samt avelsarbete. I specialiseringskursen går man djupare in på produktionen av ett djurslag. I utbildningen ingår att kunna känna till produktionssystem, göra rimlighetsbedömningar, arbetsmiljö och djurskydd. Deltagarna skall kunna göra egna foderstatsberäkningar och analysera resultaten samt föreslå förändringar för att förbättra utfodringen. I kursen ingår produktionsuppföljning samt ekonomisk utvärdering. LIA-kurs ingår med sju veckor och ger möjlighet att få fördjupad erfarenhet av den produktionsgren man är mest intresserad av.

5 VÄXTODLING, (valbar mot Lantbrukets husdjur) Växtodlingsblocket är upplagt för dig som självständigt vill kunna planera, genomföra och utveckla en växtodlingsproduktion. Det kommer att ge dig fördjupade kunskaper om olika grödor, deras odlingsteknik, kvalitet, avsättning och produktionsekonomi. Detta gäller både de stora grödorna och specialgrödor. Mycket stor vikt läggs på att upprätta och analysera växtodlingsplaner, samt att optimera dessa både ur gödslingsoch växtskyddsaspekter. Växtförädling, utsädesproduktion, ekologisk odling och miljöpåverkan tas också upp i blocket liksom hur miljölagstiftning och jordbrukspolitik påverkar växtodlingen. LIA-kurs på sju veckor ingår i modulen och den kommer att ordnas på lantbruksföretag med intressant och framgångsrik växtodling. GÅRDSMÄSTARMODUL, Det sista utbildningsblocket skall ge dig fördjupade och/eller bredare kunskaper och färdigheter för att utveckla ett landsbygdsföretag. Den produktionsgren som du väljer att lära dig mer om och utveckla kan sträcka sig utöver de traditionella inriktningarna på ett lantbruksföretag. Exempel på närliggande arbetsområden är vidareförädling av lantbruksprodukter, landsbygdsturism, maskinstationsverksamhet, bioenergiproduktion mm. De olika kurserna i blocket är dels en fördjupningskurs där faktainhämtning skall göras och en kurs i företagsutveckling där din valda produktionsgren sätts in i ett landsbygdsföretag. Vilka förutsättningar som krävs och vilka konsekvenser det får för företaget vad det gäller behov av resurser och arbetskraft, ekonomi, arbetsledning och marknadsföring samt vilken miljöpåverkan detta kan få. En LIA-kurs på två veckor ingår i gårdsmästarmodulen liksom ett avslutande examensarbete som konkret och realiserbart beskriver utvecklingen eller starten av ett landsbygdsföretag med vald inriktning.

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer