Kurser vid Yrkeshögskoleutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser vid Yrkeshögskoleutbildningen"

Transkript

1 Kurser vid Yrkeshögskoleutbildningen Driftledare lantbruk, 300 Yh-poäng Termin 1 Lantbruket som företag, näring och arbetsplats, 15 p Lantbruksdjurens biologi och närmiljö, 25 p Odlingens biologi och teknik, 35 p Lärande i arbete (LIA): Lantbruksföretaget, 25 p Termin 2 Internationellt, 5 p Odling och miljö, 10 p Bioenergi på gårdsnivå, 10 p Företagets ledning och utveckling, 30 p Redovisning och beskattning, 15 p Kommunikation, ledarskap och arbetsrätt, 20 p Lärande i arbete (LIA): Produktionsledning, 10 p Termin 3 Skoglig planering, 10 p Animalieproduktion, 40 p Stallteknik och djurmiljö, 15 p Grovfoderodling och betesproduktion, 10 p Lärande i arbete (LIA): Förmansrollen, 25 p

2 Kursbeskrivningar Kurs: Lantbruket som företag, näring och arbetsplats Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om lantbrukets plats i samhället samt om förutsättningarna för företagande i lantbruksbranschen, när det gäller marknad, branschspecifika egenskaper och ekonomi. Detta innebär kunskaper om lantbruksföretagandets utveckling och framtida möjligheter, dess villkor idag på marknaden, om lantbrukets organisationer, den jordbrukspolitiska utvecklingen, lantbruksmedia, lantbrukets image samt om finansiering, kalkylering och budgetering för olika produktionsgrenar Kurs: Lantbruksdjurens biologi och närmiljö Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper för att kunna planera och arbeta säkert och effektivt med djur samt kunskaper att anpassa skötseln efter djurens krav på närmiljö. Detta innebär kunskaper och erfarenheter kring djurens anatomi, fysiologi, fortplantning, fodermedlens kvaliteter och användningsområden, utfodringsoch skötselrutiner, produktionsuppföljning och produktkvalitet samt arbetsmiljö och djurens stallar och inredning. Kurs: Odlingens biologi och teknik YH-poäng: 35 Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper för att kunna planera, sköta om och arbeta säkert och effektivt med lantbruksmaskiner samt kunna odla lantbruksgrödor på ett miljömässigt säkert sätt. Detta innebär kunskaper och erfarenheter kring lantbruksmaskiners konstruktion, underhåll och service, planering och körning med traktorer och lantbruksmaskiner på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt och med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt kunskaper om lantbruksgrödors egenskaper, markens egenskaper och hur man planerar och utför växtodlingen utifrån olika gårdars förutsättningar.

3 Kurs: Lantbruksföretaget/LIA Kursen ska ge de studerande arbetslivserfarenheter från arbetsplatser och kunskaper om lantbrukets plats i samhället. Kursen skall även ge övning i praktiskt arbete och problemlösning. Kursen skall i tillämpliga delar kopplas till de skolförlagda kurserna; Lantbruket som företag, näring och arbetsplats Lantbruksdjurens biologi och närmiljö, Odlingens biologi och teknik Kurs: Internationellt YH-poäng: 5 Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om omvärlden. Detta innebär kunskaper om världsmarknaden för lantbrukets produkter och tjänster, internationella överenskommelser, EU-politik, arbetsmarknad och möjlighet till studier och arbete i andra länder Kurs: Odling och miljö Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om odling och olika odlingssystem och om sambanden odling och miljö Detta innebär kunskaper om olika odlingssystem och odlingsplanering på kort och lång sikt, samt förmåga att använda aktuella beslutsstödsverktyg och kunskap om miljölagstiftning och hur man gör avvägningar vad gäller miljökonsekvenser i växtodlingen. Kurs: Bioenergi på gårdsnivå Kursen ska ge de studerande kunskaper om förnybar energi, dvs. hur man producerar el, värme eller fordonsbränsle på gårdsnivå. Detta innebär kunskaper om biologiska processer och gårdens naturliga och tekniska förutsättningar att utveckla t ex biogasanläggning, vindkraftverk, biobränsleproduktion eller minivattenkraftverk. Kurs: Företagets ledning och utveckling YH-poäng: 30 Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om företagsekonomi med inriktning på lantbruksföretagets utveckling, förnyelse och ekonomisk tillväxt. Detta innebär kunskaper om affärsidéer, strategier, marknadsplaner, driftplanering, arbetsplanering och finansiering.

4 Kurs: Redovisning och beskattning Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper att använda ekonomisystem i mindre företag Detta innebär, kunskaper om redovisning, bokslut, beskattning, deklaration och ekonomisk uppföljning. Kurs: Kommunikation, ledarskap och arbetsrätt YH-poäng: 20 Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om metoder och verktyg som den enskilde kan använda i sitt ledarskap och i sin kommunikation med anställda, kunder, leverantörer och andra som företagsledningen samverkar med samt kunskaper om vad en god arbetsorganisation är och vad ett gott ledarskap betyder för individ, grupp och företag. Detta innebär kunskaper om kommunikation, kvalitetssäkring, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och avtal. Kurs: Produktionsledning/LIA Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper och erfarenheter genom arbete och medverkan i målstyrda arbetslag. Kursen ska ge kunskaper om lantbruksföretaget och dess ledning. Kursen skall i tillämpliga delar kopplas till de skolförlagda kurserna; Kommunikation, ledarskap och arbetsrätt samt Företagets ledning och utveckling Kurs: Skoglig planering Kursen ska ge de studerande kunskaper om hur skogsbruket bidrar till ekonomin och kompletterar övrig verksamhet vid ett lantbruksföretag, planering av eget och lejt arbete, hur man anpassar maskininvesteringar samt hur man tolkar och arbetar enligt en skogsskötselplan på kort och lång sikt Detta innebär kunskaper om ståndorter och drivningsmetoder, hur man använder en skogsbruksplan, skogsekonomi samt de skatteregler och andra lagar som styr ett kombinerat skogs- och lantbruksföretag.

5 Kurs: Animalieproduktion YH-poäng: 40 Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om hur man leder arbetet i och hur man utvecklar en djurbesättning. Detta innebär kunskaper i arbetsmiljö, avelsplanering, utfodringsplanering, hälsoplanering och hälsovård, produktionsuppföljning, produktionsekonomi Kurs: Stallteknik och djurmiljö Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om hur stallar och inomgårdsteknik utvecklas och används med speciell hänsyn tagen till djurens behov, men även till arbetsmiljön och den yttre miljön. Detta innebär kunskaper om etologi, djurskyddslagstiftning, inredningar, ventilation, byggprocessen. Kurs: Grovfoderodling och betesproduktion Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper om hela kedjan av tekniska och odlingsmässiga åtgärder från anläggning fram till användning. Detta innebär kunskaper om art- och sortval, anpassning till olika djurslag, läglighetseffekter, maskinval, stängselmetoder, foderkvalité, lagring. Kurs: Förmansrollen/LIA Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper och erfarenheter genom arbete och medverkan i målstyrda arbetslag. Kursen ska ge kunskaper om hur man leder delverksamheter inom djurproduktionen. Kursen skall i tillämpliga delar kopplas till den skolförlagda kursen; Animalieproduktion

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP)

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) Ämne: ADMINISTRATION Administrativ service A ADM200 Eleven motiverar val av programvaror, utrustning och arbetssätt med hänsyn till funktion, ekonomi och arbetsmiljö.

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården Medarbetarskap & Ledarskap Vilket är sjukvårdens uppdrag? Att ge vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på lika villkor till alla i samhället med en ändlig resurs Med begränsade resurser Hur kan

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer