STUDERANDE, examensinriktad utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDERANDE, examensinriktad utbildning"

Transkript

1

2 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina Nybörjare, studerande och examina i vuxenutbildningen Nybörjarplatser (utbildning för unga) efter utbildningsområde Nybörjarplatser och sökande (utbildning för unga) efter utbildningsområde Nybörjare (utbildning för unga) efter utbildningsområde Nybörjare (vuxenutbildning) efter utbildningsområde Nya studerande (utbildning för unga) efter ålder och utbildningsområde Nya studerande (utbildning för unga) efter landskap 2003

3 3 24 Studerande efter utbildningsområde Avlagda examina efter utbildningsområde Placering vid utgången av 2002 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen LÄRARE 30 Lärare i huvudsyssla efter utbildningsområde 2003 ÖVRIG VERKSAMHET 32 Virtuella studier och öppen yh-undervisning, fullgjorda studieveckor efter utbildningsområde Internationellt studentutbyte och utländska examensstuderande Forsknings- och utvecklingsverksamhet Statsandel per studerande Yrkeshögskolorna 40 Ytterligare information och källor

4 4 Yrkeshögskolorna Förord Undervisningsministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklingen och det internationella samarbetet när det gäller utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrottsoch ungdomspolitiken. Ministeriet främjar bildning och kultur, skapar förutsättningar för kunskap och kompetens, livslångt lärande, kreativitet och medborgarnas deltagande och välfärd. En högklassig och internationellt konkurrenskraftig utbildningspolitik bidrar till att tillgodose samhällets och arbetslivets bildnings- och kunskapsbehov och erbjuda medborgarna lika möjligheter till livslångt lärande. Universiteten och yrkeshögskolorna bildar tillsammans högskoleväsendet. Antalet studerande vid de 29 yrkeshögskolorna uppgår till ca Antalet studerande vid de 20 universiteten uppgår till ca Yrkeshögskolorna (YH) är mångsektoriella och regionala högskolor och i deras verksamhet betonas kontakten till arbetslivet och regional utveckling. De ger högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter. Dessutom bedriver de tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen och som tar hän-

5 5 syn till näringsstrukturen i regionen. Universitetens grundläggande uppgift är att bedriva vetenskaplig forskning och meddela på forskning grundad högsta undervisning. Vid yrkeshögskolorna ges undervisning som leder till examen, både som utbildning för unga och som vuxenutbildning för sådana som redan är verksamma i arbetslivet. Yrkeshögskoleexamina är yrkesinriktade högskoleexamina och tar 3,5 eller 4 år i anspråk. Inträdeskravet är allmänbildande gymnasium eller en yrkesinriktad grundexamen. På antagningen inverkar också arbetserfarenhet, och inom flera områden också ett inträdesprov som mäter lämplighet för branschen. Utbildningsområdena är: det humanistiska och pedagogiska området, kultur, det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, det naturvetenskapliga området, teknik och kommunikation, naturbruk och miljöområdet, social-, hälso- och idrottsområdet samt turism-, kosthållsoch ekonomibranschen. Ett försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna pågår inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, inom teknik och kommunikation samt inom social-, hälso- och idrottsområdet.

6 6 Yrkeshögskolorna Utbildningssystemet Högskolesystemet i Finland utgörs av två parallella sektorer: universiteten och yrkeshögskolorna. De två sektorerna kompletterar varandra på sina respektive kompetensområden och båda har en egen profil. Yrkeshögskolorna är å sin sida sakkunniga på hög nivå när det gäller arbetslivet och dess utvecklingsbehov.

7 Dr. Lic. 7 Högre högskoleexamina 2 år Lägre högskoleexamina 3 år Universitet Studentexamina 3 år Gymnasier Påbyggnadsexamina YH Yrkeshögskoleexamina 3-4 år Yrkeshögskolor Yrkesinriktade grundexamina 3 år Yrkesläroanstalter och läroavtalsutbildning Grundläggande utbildning Läropliktsutbildning 1-9 (10) år 7-16 års ålder Förskoleundervisning 6 års ålder Arbetserfarenhet Arbetserfarenhet Specialyrkesexamina Yrkesexamina Arbetserfarenhet

8 8 Yrkeshögskolorna Nybörjare, studerande och examina Yrkeshögskoleutbildningen etablerad i det finländska utbildningssystemet Yrkeshögskolestudier har ordnats sedan Yrkeshögskolesystemet växte ut till planerad omfattning under Antalet nybörjare har vuxit med över studerande från 1997 till Under denna tid har antalet studerande ökat från till Fram till slutet av 2003 hade sammanlagt yrkeshögskoleexamina avlagts.

9 Nybörjare Studerande Examina

10 10 Yrkeshögskolorna Nybörjare, studerande och examina i vuxenutbildningen studerande i vuxenutbildningen Antalet nybörjare har vuxit med över från 1997 till Antalet studerande har ökat från nästan till över Över studerande har avlagt examen under granskningsperioden.

11 8 000 Nybörjare Studerande Examina

12 12 Yrkeshögskolorna Nybörjarplatser (utbildning för unga) efter utbildningsområde nybörjarplatser i utbildningen för unga De flesta nybörjarplatserna fanns inom teknik och kommunikation samt inom social-, hälso- och idrottsområdet.

13 13 Teknik och kommunikation % Sociala, hälsa och idrott % Samhällsvetenskap, företagsekonomi och administration % Kultur % Turism, kosthåll och ekonomi % Naturvetenskap % Naturbruk och miljö % Humaniora och pedagogik %

14 14 Yrkeshögskolorna Nybörjarplatser och sökande (utbildning för unga) efter utbildningsområde 2003 I genomsnitt 3,8 sökande per nybörjarplats Sammanlagt sökte till utbildningen för unga. Inom kultur fanns det 5 sökande per nybörjarplats. Inom teknik och kommunikation var siffran 2,4.

15 15 Sociala, hälsa och idrott Samhällsvet,. företagsek. o. adm. Teknik och kommunikation Kultur Turism, kosthåll och ekonomi Naturvetenskap Naturbruk och miljö Humaniora och pedagogik / / / / / 925 Nybörjarplatser Sökande Sammanlagt

16 16 Yrkeshögskolorna Nybörjare (utbildning för unga) efter utbildningsområde nybörjare inom utbildningen för unga Det största antalet nybörjare fanns inom teknik och kommunikation samt inom social-, hälso- och idrottsområdet. Av nybörjarna var 54,7 % kvinnor. Inom teknik och kommunikation var kvinnornas andel 16,8 % och inom social-, hälso- och idrottsområdet 88,1 %.

17 17 Teknik och kommunikation Sociala, hälsa och idrott Samhällsvet,. företagsek. o. adm. Kultur Turism, kosthåll och ekonomi Naturvetenskap Naturbruk och miljö Humaniora och pedagogik / / / / 228 Sammanlagt Män Kvinnor

18 18 Yrkeshögskolorna Nybörjare (vuxenutbildning) efter utbildningsområde nybörjare inom vuxenutbildningen Det största antalet nybörjare fanns inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom teknik och kommunikation. Av nybörjarna var 63,1 % kvinnor. Inom teknik och kommunikation var kvinnornas andel 18,8 % och inom social-, hälso- och idrottsområdet 92 %.

19 19 Sociala, hälsa och idrott Teknik och kommunikation Samhällsvet,. företagsek. o. adm Turism, kosthåll och ekonomi Kultur Naturvetenskap Naturbruk och miljö Humaniora och pedagogik / 56 Sammanlagt Män Kvinnor 4 439

20 20 Yrkeshögskolorna Nya studerande (utbildning för unga) efter ålder och utbildningsområde 2003 De nya studerandena yngst inom det humanistiska och pedagogiska området Inom utbildningen för unga var 61,7 % av alla nya studerande 21 år eller yngre. Inom det humanistiska och pedagogiska området stod åldersgruppen för en andel på 73,3 % och inom det naturvetenskapliga området för 52,6 %. Andelen personer över 35 år var störst inom social-, hälso- och idrottsområdet.

21 21 Humaniora och pedagogik Kultur Samhällsvet,. företagsek. o. adm. Naturvetenskap Teknik och kommunikation Naturbruk och miljö Sociala, hälsa och idrott Turism, kosthåll och ekonomi Sammanlagt % 50 % 100 % -21 år / år / år / år / år- / 961

22 22 Yrkeshögskolorna Nya studerande (utbildning för unga) efter landskap 2003 Nätet av yrkeshögskolor täcker hela landet Av alla nya studerande inom utbildningen för unga inledde över en fjärdedel sina studier i landskapen Nyland eller Östra Nyland.

23 23 Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten 423 Österbotten Södra Österbotten Mellersta Finland Tavastland Birkaland Satakunta Egentliga Finland Kajanaland 508 Norra Savolax Norra Karelen 895 Södra Savolax Päijät-Häme Södra Karelen 683 Kymmenedalen Östra Nyland 362 Nyland 7 183

24 24 Yrkeshögskolorna Studerande efter utbildningsområde 2003 Totalt studerande Det största antalet studerande fanns inom teknik och kommunikation samt inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området. Av de studerande var 53,3 % kvinnor. Inom teknik och kommunikation var kvinnornas andel 15,9 % och inom social-, hälso- och idrottsområdet 88,3 %.

25 25 Teknik och kommunikation Samhällsvet,. företagsek. o. adm Sociala, hälsa och idrott / Kultur Turism, kosthåll och ekonomi Naturvetenskap Naturbruk och miljö Humaniora och pedagogik / / / / / Sammanlagt Män Kvinnor

26 26 Yrkeshögskolorna Avlagda examina efter utbildningsområde yrkeshögskoleexamina Mest examina avlades inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom teknik och kommunikation. Av dem som hade avlagt examen var 63,3 % kvinnor. Inom teknik och kommunikation var kvinnornas andel 20,2 % och inom social-, hälso- och idrottsområdet 90,9 %.

27 27 Sociala, hälsa och idrott Teknik och kommunikation Samhällsvet,. företagsek. o. adm. Kultur Turism, kosthåll och ekonomi Naturvetenskap Naturbruk och miljö Humaniora och pedagogik / / / / / 234 Sammanlagt Män Kvinnor

28 28 Yrkeshögskolorna Placering vid utgången av 2002 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen God sysselsättning bland dem som avlagt yrkeshögskoleexamen Av alla dem som hade avlagt yrkeshögskoleexamen hade 81,7 % fått arbete. Inom det naturvetenskapliga området var andelen sysselsatta 87,9 % och inom kultur 69 %. Av dem som hade avlagt examen var 7,9 % arbetslösa. Inom teknik och kommunikation var arbetslöshetsnivån 5,7 % och inom kultur 14,6 %.

29 29 Humaniora och pedagogik Kultur Samhällsvet,. företagsek. o. adm. Naturvetenskap Teknik och kommunikation Naturbruk och miljö Sociala, hälsa och idrott Turism, kosthåll och ekonomi Sammanlagt % 50 % Sysselsatt Arbetslös Studerande Övrig verksamhet 100 %

30 30 Yrkeshögskolorna Lärare i huvudsyssla efter utbildningsområde lärare i huvudsyssla Av alla lärare var 56,4 % kvinnor. Inom teknik och kommunikation var kvinnornas andel 22,9 % och inom social-, hälso- och idrottsområdet 88,0 %.

31 31 Humaniora och pedagogik 37,0 63,0 Kultur 49,9 50,1 Samhällsvet,. företagsek. o. adm. 36,3 63,7 Naturvetenskap 58,2 41,8 Teknik och kommunikation 77,1 22,9 Naturbruk och miljö 58,7 41,3 Sociala, hälsa och idrott Turism, kosthåll och ekonomi 12,0 88,0 18,5 81,5 Sammanlagt % 50 % Män 43,6 % Kvinnor 56,4 % 100 %

32 32 Yrkeshögskolorna Virtuella studier och öppen yh-undervisning, fullgjorda studieveckor efter utbildningsområde 2003 Virtuella studier vanligast inom teknik och kommunikation Sammanlagt studieveckor fullgjordes i form av virtuella studier. Mest studieveckor fullgjordes inom teknik och kommunikation samt inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området. Sammanlagt studieveckor fullgjordes inom ramen för öppen yrkeshögskoleundervisning, mest inom social-, hälso- och idrottsområdet samt det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.

33 33 Samhällsvet,. företagsek. o. adm. Teknik och kommunikation Sociala, hälsa och idrott Naturvetenskap Kultur Turism, kosthåll och ekonomi Naturbruk och miljö Humaniora och pedagogik / / / / / Virtuella studier Öppen yh-underv.

34 34 Yrkeshögskolorna Internationellt studentutbyte och utländska examensstuderande finländska studerande i studentutbyte Yrkeshögskolorna hade mest internationellt studentutbyte med Tyskland. De fem största ländernas andel av hela studentutbytet var 45,2 %. Från Kina kom flest studerande för att avlägga en hel examen. De fem ledande ländernas andel av alla utländska examensstuderande var 53,5 %.

35 35 Internationellt studentutbyte 2003 Utländska examensstuderande 2003 Tyskland Kina 671 Storbritannien Ryssland 524 Spanien Estland 249 Frankrike Sverige 206 Nederländerna Kenya 194 Övriga länder / Övriga Sammanlagt Från Finland Till Finland Sammanlagt 3 446

36 36 Yrkeshögskolorna Forsknings- och utvecklingsverksamhet Utvidgad forsknings- och utvecklingsverksamhet Från 2000 till 2002 har utgifterna för yrkeshögskolornas forsknings- och utvecklingsverksamhet vuxit från euro till euro, dvs. med 76,5 %. Den externa finansieringens andel av utgifterna har ökat med 6 %.

37 Forskningsutgifterna Ammattikorkeakoulut 1000 euro Den externa finansieringens andel av forskningsutgifterna % % % % % %

38 38 Yrkeshögskolorna Statsandel per studerande Yrkeshögskolorna i huvudsak offentligt stödda Statens andel av yrkeshögskolornas basfinansiering är 57 % och kommunernas 43 %. Finansieringen baserar sig på priser per enhet som beräknas per studerande. Från 1999 till 2003 har beloppet per studerande vuxit med 27 %.

39 7 000 Euro / studerande / år

40 40 Yrkeshögskolorna Yrkeshögskolor som drivs av en kommun Helsingin ammattikorkeakoulu Helsingfors stad Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajana stad Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu stad Satakunnan ammattikorkeakoulu Björneborgs stad Tampereen ammattikorkeakoulu Tammerfors stad Turun ammattikorkeakoulu Åbo stad Vaasan ammattikorkeakoulu / Vasa yrkeshögskola Vasa stad Yrkeshögskolor som drivs av en samkommun Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu EVTEK-kuntayhtymä Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Lahden ammattikorkeakoulu Päijät-Hämeen koulutuskonserni Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayht. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

41 41 Savonia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymä Svenska yrkeshögskolan Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Yrkeshögskolor som drivs av enskilda Arcada-Nylands Svenska yrkeshögskola Stiftelsen Arcada Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Haaga Instituutti-säätiö Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu / Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun säätiö Humanistinen ammattikorkeakoulu Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu / Mellersta Österbottens yrkeshögskola Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea - ammattikorkeakoulu Oy Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Yrkeshögskolan Sydväst Aktiebolaget Utbildning Sydväst

42 42 Yrkeshögskolorna Ytterligare information och källor

43 UNDERVISNINGSMINISTERIET Sjötullsgatan 10 PB 29, FI Statsrådet Layout: Ahoy! Tryck: F.G.Lönnberg Oy 2004

44

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Undervisningsministeriet UFPA/YU/Koskimäki. År 1999: 17 anordnare

Undervisningsministeriet UFPA/YU/Koskimäki. År 1999: 17 anordnare Följande anordnare av yrkesutbildning har fått tillstånd att ordna undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte, dock inte som särskild utbildningsuppgift År 1999: 17 anordnare Län

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, hösten (1. 1.12.201) Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna

Läs mer

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var finländarnas

Läs mer

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigare våren 01 än året innan Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under början av året

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Finländarnas resor 2014

Finländarnas resor 2014 Transport och turism 2015 Finländarnas resor 2014 Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Huvudsakliga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Finländarnas resor 2015

Finländarnas resor 2015 Transport och turism 2016 Finländarnas resor 2015 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter översteg antalet personer

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december Antalet födda har sjunkit tre år i rad Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda

Läs mer

Placering efter utbildning 2012

Placering efter utbildning 2012 Utbildning 214 Placering efter utbildning 212 Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något Enligt Statistikcentralen hade de nyutexaminerade lite svårare att få arbete år 212 än året innan. Av

Läs mer

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 30.1.2001 6/400/2001 Till anordnare av yrkesutbildning NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Enligt 9 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) anges i tillståndet att

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, Sommar (..-.8.0) Under den svala sommaren 0 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2012 Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

HUR SER STARKA KOMMUNER UT?

HUR SER STARKA KOMMUNER UT? HUR SER STARKA KOMMUNER UT? Politices doktor Timo Aro 14.3.2014 Områden (läs organisationer och strukturer!) dör inte alls av att de gör fel saker, utan av att de fortsätter för länge att göra det, som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 juli 1999 Nr 803 807 INNEHÅLL Nr Sidan 803 Lag om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel... 1809 804 Lag om

Läs mer

Två starka fenomen och nuläget ger det framtida utbildningsbehovet

Två starka fenomen och nuläget ger det framtida utbildningsbehovet Två starka fenomen och nuläget ger det framtida utbildningsbehovet -globala utmaningar -innovationer, hur förändras arbetet -fungerande näringsstruktur -hållbar ekonomi -svenska behov Förändrat Pensionsavgången

Läs mer

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, hösten (1.9 1.1.01) sresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Placering efter utbildning 2011

Placering efter utbildning 2011 Utbildning 2013 Placering efter utbildning 2011 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2011 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

1.1. Lagstiftning och de nuvarande. RP 49/1996 rd

1.1. Lagstiftning och de nuvarande. RP 49/1996 rd RP 49/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om yrkespedagogisk lärarutbildning och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1..01) Finländarna reste sommaren 01 inom landet och till grannländerna Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1.8.01) Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 01 Enligt Statistikcentralens preliminära

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Under januari-april 01 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Finländarnas resor 2013

Finländarnas resor 2013 Transport och turism 2014 Finländarnas resor 2013 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Internationell studentmobilitet vid högskolorna 2012. Sammanfattning.

Internationell studentmobilitet vid högskolorna 2012. Sammanfattning. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Internationell studentmobilitet vid högskolorna

Läs mer

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2017, våren (1.1.-30.4.2017) Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Avbrott i utbildningen år 2011

Avbrott i utbildningen år 2011 Utbildning 2013 Avbrott i utbildningen år 2011 Allt fler avbröt sin högskoleutbildning Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,7 procent sina studier och fortsatte inte inom någon

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Universitetsutbildning 2012

Universitetsutbildning 2012 Utbildning 203 Universitetsutbildning 202 Universitetsexamina Vid universiteten avlades 29 400 examina år 202 Enligt Statistikcentralen avlades totalt 29 400 examina vid universiteten år 202. Antalet lägre

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MARS 212 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 24.4.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

Finländarnas resor 2016

Finländarnas resor 2016 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2016 Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna drygt 8 miljoner olika fritidsresor

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Rättsväsende 2010 Konkurser 2009 Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Under år 2009 slutbehandlade domstolarna totalt 3 300 konkursansökningar. Detta var nästan 600 ansökningar fler än år 2008.

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken och NTM-centralen regional utbildning, Åbo 16.4.215 Villiina Kazi Anförandets innehåll 1) Invandringen och invandrarna i ljuset av tillgänglig

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MAJ 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 26.6.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Förordning om högskolornas examenssystem ( /464) 1 (1132/2003) Högskoleexamina

Förordning om högskolornas examenssystem ( /464) 1 (1132/2003) Högskoleexamina Förordning om högskolornas examenssystem (18.6.1998/464) 1 (1132/2003) Högskoleexamina Högskoleexamina är 1) Lägre och högre högskoleexamina som avläggs vid de universitet som avses i 2, licentiatexamina

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

Målgruppen för yrkesstarten

Målgruppen för yrkesstarten Datum 9.2.2010 Anordnare av yrkesutbildning Dnr 4/530/2010 Ärende: Ansökan om tillstånd för anordnande av orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesstarten,

Läs mer

Lag. Lagens tillämpningsområde. Lärarutbildningsuppgift. Ordnande av yrkespedagogisk. lärarutbildning. Annan styrning samt utvecklingsansvar

Lag. Lagens tillämpningsområde. Lärarutbildningsuppgift. Ordnande av yrkespedagogisk. lärarutbildning. Annan styrning samt utvecklingsansvar RSv 8111996 ni- RP 49/1996 ni Riksdagens svar på regeringens proposition med rörslag till lag om ylkespedagogisk lärarutbildning och vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: OKTOBER 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 2.11.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: APRIL 21 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 25.5.21 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

Specialundervisning 2013

Specialundervisning 2013 Utbildning 2014 Specialundervisning 2013 Andelen elever som fick särskilt stöd minskade Stödet för inlärning för grundskolelever har sedan år 2011 indelats i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Om

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MARS 211 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 28.4.211 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

HELA LANDET

HELA LANDET FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1999 LÄN Uppgifter enligt statis- Årets

Läs mer

Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Regionförvaltningen omorganiserades 1.1.2010 De statliga regionförvaltningsmyndigheternas roller, uppgifter, styrning och regionindelning

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Rekordfå barn föddes i Finland under början av år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 5 barn i Finland under januari juni år.

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 476 911 i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 april 2012 182/2012 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 i lagen om finansiering av undervisningsoch

Läs mer

Universitetsstatistik 2005

Universitetsstatistik 2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Universitetsstatistik 2005 Tabeller ur KOTAdatabasen Undervisningsministeriets publikationer 2006:38 Universitetsstatistik 2005 Tabeller ur KOTAdatabasen Undervisningsministeriets

Läs mer

Födda 2012. Fruktsamheten minskade ytterliga något

Födda 2012. Fruktsamheten minskade ytterliga något Befolkning 2013 Födda 2012 Fruktsamheten minskade ytterliga något Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade fruktsamheten för andra året i följd. Om fruktsamheten låg på

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer