Guide för utbildare. Business Advisors Training Opportunity and Knowledge. Fortbildning i nyföretagsrådgivning för affärsrådgivare i offentlig sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för utbildare. Business Advisors Training Opportunity and Knowledge. Fortbildning i nyföretagsrådgivning för affärsrådgivare i offentlig sektor"

Transkript

1 Business Advisors Training Opportunity and Knowledge Guide för utbildare Fortbildning i nyföretagsrådgivning för affärsrådgivare i offentlig sektor Partners:

2 REDAKTÖR Ellen Bommersheim, Managing Director, Kompass Center for Entrepreneurship ggmbh Främsta bidragsgivarna KOMPASS: Ellen Bommersheim, Olga Chandra, Elke Read, Stefan Schaeferling TIGZ: Gabriele Fladung ASTER: Lucia Sanchez KKIKK: Lucia Severed BWHW: Jakob Huber, Cornelia Seitz Guidebokens design Freistil Text + Konzept Susanne Schneider Ulrike Speyer Grafik-Design Kontakt Tyskland Kompass Zentrum für Existenzgründungen ggmbh Hanauer Landstraße Frankfurt am Main Ellen Bommersheim, Managing Director Phone +49 (0) 69 / TIGZ Technologie-, Innovationsund Gründungszentrum GmbH Ginsheimer Straße Ginsheim-Gustavsburg Gabriele Fladung, Managing Director Phone +49 (0) / Italien ASTER Societa Consortile Per Azioni Via Gobetti, Bologna Lucie Sanchez, Entrepreneurship Manager Phone +39 (0) 51 / Sverige KKiKK Leva och Leda med Själ Lilla Torget Göteborg Lucia Severed, Managing Director Phone +46 (0) 31 / Detta projekt har finansierats med stöd av den Europeiska Kommissionen. Publiceringen reflekterar endast åsikter hos författarna och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av den information som ges här.

3 Innehållsförteckning 1 BARTOK, översikt Projektpartners Aster: Italien KKIKK: Sverige Kompass: Tyskland TIGZ: Technology, Innovation och Incubation Centre, Tyskland BARTOKs regioner Regional översikt Aster: Emilia-Romagna, Italien Regional översikt KKiKK: Göteborg, Västra Götalandsregionen, Sverige Regional översikt Kompass: Frankfurt, Tyskland Regional översikt TIGZ: Gross-Gerau, Tyskland Den teoretiska grunden Introduktion och Fas 4+1 modellen Viktiga uppgifter för affärsrådgivare Kompetensprofil för affärsrådgivare Kvalitetsnormer för offentliga institutioner Läroplan Innehållsöversikt Förslag på Läroplan Utbildningsmoduler Fas 4+1 modellen (Livscykelverktyg) Översikt Mål och förväntade nyttan Vem utvecklade...,

4 Guide för utbildare Mål Metod Material Detaljerad beskrivning av verktyget Lärandemål Träningsagenda Kartläggningsverktyg Översikt Mål och förväntade nyttan für deltagarna Vem utvecklade Mål Metod Material Detaljerad beskrivning av verktyget Lärandemål Träningsagenda Profilverktyg och Frågor (Profileringsverktyg) Översikt Mål och förväntade nyttan Vem utvecklade Mål Metod Material Detaljerad beskrivning av verktyget Lärandemål Träningsagenda Affärsmatchning (Affärsmatchningsverktyg) Översikt Mål och förväntade nyttan Vem utvecklade Målgrupp Metod

5 Innehållsförteckning Material Detaljerad beskrivning av verktyget Lärandemål Träningsagenda Roll, uppgift och självbild (Professionalitetsverktyg) Översikt Mål och förväntade nyttan Vem utvecklade Mål Metod Material Detaljerad beskrivning av verktyget Lärandemål Träningsagenda Litteratur Bilagor Ordlista

6 BARTOK översikt 1 Entreprenörskap och småföretagande inom EU Drygt 20 miljoner små och medelstora företag (SME) utgör 99 % av företagen i EU. De är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt, innovation, sysselsättning och social integration 1. Trots det är det inte självklarhet att stimulera entreprenörskap och hållbart välbefinnande för SME inom EU enligt Europeiska kommissionens generaldirektoratet (GD) för Näringsliv och Industri: 2 Medias domineras av nyheter om stora, multinationella företag och deras miljardstora affärstransaktioner, globala expansionsplaner eller på senare tid risker för mega konkurser. 99 % av de små och medelstora företagen i Europa skapar två av tre av de jobb som finns inom den privata sektorn och bidrar till mer än hälften av det totala mervärde som skapas av företag i EU. SME är dessutom den verkliga ryggraden i den europeiska ekonomin. De ansvarar för välstånd och ekonomisk tillväxt, bredvid deras nyckelroll inom innovation, forskning och utveckling. Vad som är ännu mer intressant är att nio av tio SME är faktiskt mikroföretag med färre än 10 anställda. Stöttepelarna för den europeiska ekonomin är således mikroföretag, där var och en i genomsnitt ger arbete för två personer. Detta är förmodligen en av EU: s bäst bevarade hemligheter! Trots betydelsen av små och medelstora företag, har antalet starter av nya företag samt antalet små och medelstora företag minskat. 3 Kommissionen lanserade därför 2020 Handlingsplan för entreprenörskap 4 som innehöll en rad viktiga initiativ: Utbildning på skolor för potentiella företagare som inkluderar entreprenörsutbildning och praktisk träning; utbildning på universitet och yrkesskolor i entreprenörskap samt åtgärder för att främja små och medelstora företags tillväxt till exempel genom att förbättra tillgången till finansiering och förenkla byråkrati och regelverk. Ett specifikt resultat är principen Tänk småskaligt först som återspeglas i Small Business Act för Europa. Där klargörs ekvationen att Entreprenörskap = Små och medelstora företag = Europas ekonomiska välbefinnande. Dynamiska entreprenörer har särskilt goda förutsättningar att dra fördel av globaliseringen och av de allt snabbare tekniska förändringarna. Vår förmåga att bygga på tillväxt- och innovationspotential för små och medelstora företag kommer därför att vara avgörande för fortsatt välfärd i EU. Livskraftiga SME kommer rusta Europa att stå emot de osäkerheter som följer med dagens globaliserade värld. 5 1 European Commission, Enterprise and Industry (2014) Small and Medium Enterprises. Tillgänglig på index_en.htm (Accessed 30 May 2014) 2 European Commission, Enterprise and Industry (2014) Facts and Figures about the EU s Small and Medium Enterprise (SME). Tillgänglig på: (Accessed 19 May 2014) 3 Enligt SME Performance Review av den Europeiska Kommissionen DG Enterprise and Industry, 2013 är det troligt att vara den första gången på fem år för en ökning av anställningar och värdeökning hos EU SMEs 4 European Commission, Enterprise and Industry (2014) Entrepreneurship 2020 Action Plan. Tillgänglig på sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm (Accessed 30 May 2014) 5 Think Small First. A Small Business Act for Europe, COM (2008) 394 final, Tillgänglig på: LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:EN:PDF (Accessed 16 May, 2014) 5

7 1 BARTOK översikt BARTOKs mervärde Det är inom detta bredare EU-sammanhang som Leonardo da Vinci-programmet för livslångt lärande (LLP), har sponsrat BARTOKinitiativet. Leonardo da Vinci-programmet för livslångt lärande, en del av EU: s generaldirektoratet för utbildning och kultur, är inriktat på yrkesutbildning för deltagare i yrkesutbildning, lärare och utbildare, institutioner och utbildningsorganisationer, företag, föreningar, arbetsmarknadens parter och organ relaterade antingen till livslångt lärande eller till arbetsmarknaden. 6 Bartok (Affärsrådgivares utbildningssmöjligheter och kompetens) 7, är det första europeiska initiativet för att ta itu med professionell utveckling och utbildningsbehov för de som bistår med start av företag nämligen affärsrådgivare i den offentliga sektorn, institutioner som verkar för utveckling av ekonomi och entreprenörskap. Hittills har utbildningsinsatser riktats till elever och lärare i skolor, universitet eller yrkesinriktad utbildning i syfte att odla och skapa intresse bland potentiella företagare i framtiden. BARTOKprojektet vänder sig till affärsrådgivare på myndigheter för att säkerställa att de har tillgång till den professionella utveckling och utbildning som behövs för dem för att förbättra stödtjänster för startup. Företagsrådgivare inom den offentliga sektorn de ideala möjliggörarna Affärsrådgivare i det offentliga är spridda över hela Europa och är de idealiska möjliggörarna för att stimulera och stödja startup både på operativ och på politisk nivå. Som regel är de den första kontaktpunkten en dörröppnare för startup, och har ett omfattande nätverk för att stödja den ekonomiska utvecklingen. Följande är de fördelar som affärsrådgivare i offentlig sektor representerar. 1. Offentliga institutioner som ansvarar för den ekonomiska utvecklingen erkänner betydelsen av små företag och har dedikerade budgetar för att stödja startup (även om, såsom anges i början, uppmärksamhet på stora företag dominerar) 2. Trots den överväldigande mängden privata konsulterbjudanden som översvämmar marknaden så är offentliga institutioner oftast den första kontaktpunkten för potentiella företagare 3. Det förtroende som affärsrådgivare i offentliga institutioner har för att de är oberoende, neutrala och objektiva innebär att de kan erbjuda hjälp som inte hindras av egenintresse. 4. Affärsrådgivare har tillgång till lokala regelverk, kunskap och omfattande kontakter med andra källor på lokal, regional och nationell nivå över hela spektret beviljande och finansiella institutioner, innovationscentrum och kluster, företag och branschorganisationer, affärsutvecklare och statliga institutioner 5. Affärsrådgivare kan skapa öppna och omfattande nätverk för att stödja alla faser av start och kompetent navigera potentiella företagare genom en labyrint av resurser 6. Affärsrådgivare har ett brett utbud av tvärvetenskaplig kunskap som gör det möjligt för dem att effektivt stödja startup 6 European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Lifelong Learning Programme. Tillgänglig på (Accessed 16 May, 2014) 7 BARTOK består av fyra partners, Aster Italien; KKIKK-Sverige; Kompass-Tyskland; och TIGZ-Tyskland (se Sektion 2), som alla är etablerade intra-eu-verksamheter och som aktivt stöttar entreprenörskap, startups och SMEs genom träning, coachning, lobbying and nätverksaktiviteter. Startups som fått affärsrådgivning av partners has en överlevnadsrating på 80 % under fem år, avsevärt högre än EUs medel på %. 6

8 Guide för utbildare 7. Affärsrådgivare kan fungera strategiskt på politisk nivå som seismografer för det entre prenöriella landskapet. De kan signalera varningar till politikerna om politiska vägval. De kan också lobba för nystartade företag och SME inom kritiska områden såsom minskning av byråkratin, ökningen av offentliga finansiella medel, och prisvärda arbetsplatser för startup. Det entreprenöriella landskapet förändras Europa genomgår stora ekonomiska, tekniska och sociala förändringar. Globala nätverksekonomier, explosion av informations-och kommunikationsteknik, miljökriser, demografiska förändringar genom en åldrande befolkning samt hög rörlighet inom EU har sammantaget skapat en ny uppsättning möjligheter och utmaningar. Dagens startup är inte bara de arbetslösa eller de unga. Dagens startup är mycket mer tekniskt kunniga, redo att driva innovativa affärsstrukturer, kapitalisera på en global nätverksekonomi med tillgång till avlägsna leverantörer och kunder, öppna för en status dubbel anställd / entreprenör och drivs att utforska nya områden som digitalt entreprenörskap, hållbarhet, nanoteknik, sociala innovationer och entreprenörskap. Med tanke på det dramatiskt föränderliga europeiska entreprenörslandskapet behöver affärsrådgivare, som idealiska möjliggörare för startup, ha en fortsatt professionell utvecklingsplattform för att hjälpa dem att ge det individuella, omfattande och fortsatta stöd som en start kräver för en framgångsrik och varaktig existens på marknaden. Professionell utveckling för affärsrådgivare i offentlig sektor Bartok partners har genomfört en regional undersökning av affärsrådgivare i den offentliga sektorn. Resultaten nedan återspeglar aktuell professionell utvecklingstatus. 1. Det finns en brist på professionell utbildning för företagsrådgivare inom den offentliga sektorn på regional nivå och endast begränsad tillgång på nationell nivå 2. På båda nivåerna, är utbildningserbjudanden antingen på temat entreprenörskap som främst riktar sig till företagare eller rent allmänt om den ekonomiska utvecklingen 3. Merparten affärsrådgivare har en universitetsexamen i antingen samhällsvetenskap eller företagsekonomi och flera har bytt från positioner inom politik eller ekonomi. 4. Alla rådgivarna har erfarenhet av konsultation och vissa har erfarenhet av management 5. Affärsrådgivarna konstaterade att den kompetens som de behöver är tvärvetenskaplig och omfattar inte bara ekonomisk, affärsmässig och finansiell kompetens 6. När affärsrådgivarna informerades om Bartok utbildningsverktyg, svarade rådgivarna att de skulle vara intresserade av att förvärva metoder och strukturer som tillåter dem att bli mer effektiva i att stimulera startup och säkerställa deras överlevnad 7. Sammanfattningsvis skulle alla välkomna en möjlighet att uppdatera sina kunskaper och lära sig nya sätt att förbättra effektiviteten i sitt stöd för startup. 7

9 1 BARTOK översikt BARTOKs läroplan BARTOKs läroplan består av en teoretisk grund och fem utbildningsmoduler med verktyg, från BARTOK s partners. Den teoretiska grunden i BARTOK Läroplan utgår från livscykeln för en start (Fas 4 +1 modellen) för att identifiera de viktigaste uppgifter som krävs för att stödja varje fas av uppstarten. Detta leder sedan till en Kompetensprofil för affärsrådgivare och avslutas med de kvalitetskrav som rekommenderas inom den offentliga sektorn i sig (se avsnitt 4 och 5). Teoretisk grund modell Huvuduppgift Utbildningsmoduler Kompetensprofil Läroplan Kvalitetsstandard De fem utbildningsmodulerna representerar verktyg för best praxis, som framgångsrikt har använts av BARTOK partners i sina egna långsiktiga och fungerande stöd av startup (se avsnitt 6). Nedan följer en kort beskrivning av verktygen. Fas 4+1 modellen (Livscykelverktyget), Kompass, Tyskland Den strategiska grunden för BARTOKs utbildning är Fas 4 +1 modellen, ett processorienterat ramverk som följer livscykeln för en start från idéstarten, till start till varaktig existens och tillväxt på marknaden. Det ger affärsrådgivare en strukturerad, kundorienterade modell att följa en start genom hela processen av ny affärsidé följt med varaktig etablering på marknaden. Dessutom, som en konsekvens av det fallande antalet startup i Europa, ingår en fas som tar upp behovet av att affärsrådgivare proaktivt stimulerar medvetenhet och intresse som ett av de potentiella målen. 8

10 Guide för utbildare Livscykeln Fas 4+1 modellen Utbildningsverktyg för nystartsrådgivare Nystart Stimuleringsfas Förstartsfas Efterstartsfas Kartläggningsverktyg Profileringsverktyg Kartläggningsverktyg Affärsmatchningsverktyg +1 Närma och Engagera 1 Orientera och Bedöma 2 Planera och Kvalificera 3 Starta och Implementera 4 Stabilisera och Växa Professionalitetsverktyg Identifiera potentiella startup kluster Närma och etablera kontakt Informera om risker och möjligheter som startup Göra socioekonomisk kompetensprofil Lotsa till resurser för nödvändig träning och kvalificering Assistera med affärsplan, budget och förberedelser Assistera med bolagsregistrering Assistera med nätverk till leverantörer, partners mm utmed värdekedjan Erbjuda löpande coaching, strategisk planering och problemlösning Fortsätta assistera med nätverkande till leverantörer, partners et c utmed värdekedjan Informera om startup processen och regionala resurser Identifiera och rådge om styrkor och kunskapsluckor Stopp eller Gå Erbjuda löpande coaching Stopp eller Gå Kartläggning av företagsservice (Kartläggningverktyget), Aster, Italien Potentiella företagare är ofta omedvetna om de affärsutvecklingsresurser som finns i en region eller helt enkelt överväldigade av antalet olika konsulter och tjänsteleverantörer. Kartläggningsverktyget för affärsrådgivare beskriver omfattande kopplingar över hela spektret beviljande och finansinstitut, innovationscentrum och kluster, företag och branschorganisationer, affärsutvecklare och statliga institutioner. Det skapar ett öppet och omfattande nätverk som återspeglar tillgängliga resurser för alla faser av livscykeln för en startup. Affärsrådgivarna får ett effektivt verktyg för att navigera i startup genom den komplexa labyrinten av leverantörer och serviceresurser. Profilering (Profileringsverktyget), Kompass, Tyskland Dagens startup har en mångfald av nya affärsidéer, motivation, kompetens, resurser och personliga bakgrunder. Affärsrådgivare behöver en metod för att behandla och bedöma kompetens, resurser och brister i sin kund på ett öppet, fördomsfritt, respektfullt och kompetent sätt. Profileringsverktyget är en systematisk metod för en individualiserad samhällsekonomisk bedömning av en startup kompetenser, deras beredskap och livskraft i idén. Det här verktyget gör det möjligt för affärsrådgivare att identifiera brister och föreslå utbildning. Viktigast av allt, affärsrådgivare får ett verktyg för att fungera som en tratt för att säkerställa att starten är stabil och hållbar på marknaden. 9

11 1 BARTOK översikt Affärsmatchning, (Affärsmatchningsverktyget) KKIKK, Sverige Affärsmatchningsverktyget är ett effektivt instrument för affärsrådgivare för att hjälpa sina startup att hitta nya potentiella kunder, samarbetspartners, leverantörer och dörröppnare både nationellt och internationellt. Syftet med Affärsmatchning är att startups hittar rätt kontakter. Affärsrådgivarna har också nytta av Affärsmatchning eftersom det ger dem ingående kunskaper om sina kunders behov av affärsförbindelser. Roll, uppgift och självbild (Professionalitetsverktyg), TIGZ, Tyskland Metoden är avsedd att stimulera till en kritisk reflektion över sin roll, uppgift och självbild som affärsrådgivare. Deltagarna upptäcker vad som är hjälpsamma attityder, samt vilka metoder och strukturer som behövs för att stödja deras mångsidiga entreprenörskunder. Seminariet avslutas med att deltagarna görs medvetna om att dagens affärsrådgivare måste hålla sig ajour med de förändringar som uppstår i sociala, ekonomiska, demografiska, tekniska m fl områden och strukturer. Krympande energiresurser, åldrande befolkning, längre livslängd, sundare liv, informationsöversvämningar, osv., alla har en konsekvens både till att ett nytt företag startas samt att offentliga beslutsfattare påverkas. Alla utbildningsmoduler avslutas med en genomgång av förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser utifrån förväntade studieresultaten för de deltagande affärsrådgivarna. 10

12 Projektpartners Aster: Emilia-Romagna, Italien ASTER är det gemensamma konsortiet för Emilia-Romagna regionala regering dess största aktieägare och består av 5 universitet, 2 offentliga forskningscenter, regionala handelskammare och företagarföreningar. Dess uppdrag enligt Emilia-Romagnas regionala lag är att främja det regionala produktionssystemet genom att stärka dess konkurrenskraft och innovation. Aster är också ansvarig för att samordna åtgärder för att utveckla den regionala industriella forskningen och att främja kunskaps-och kompetensöverföring. ASTER är ansvarig för genomförandet av Emilia-Romagnas High Technology Network. Nätverket består av regionala industriella forskningslaboratorier och teknikcentrum för innovation, organiserade i tematiska plattformar för regionala nyckelsektorerna; agro-mat, byggindustri,energi och miljö, IT och design, Life Science, mekanik och material. Plattformarna representerar de viktigaste verktygen för att gynna spridningen av teknik- och kompetensmatchning mellan forskning och industri. Aster har också en avdelning med ansvar för nyföretagare och driver flera stödprogram för nya kunskapsintensiva företag. Resultaten av dessa program har varit stora från start i fråga om affärsprojekt. Under perioden , har personer som representerar över 550 företagsprojekt haft möjlighet att kontrollera sin affärsidés genomförbarhet och fått stöd i företagets initiala skede. Asters Avdelning för Nyföretagare har funnits i över 10 år som stöd för nystartade företag. De främjar nyföretagskulturen och erbjuder stödtjänster för kunskapsbaserade, innovativa och kreativa startup i Emilia-Romagna. Avdelningen är aktiv i en rad olika projekt och initiativ inriktade mot nyföretagare och arbetar i nära samarbete med Emilia-Romagna regionala Institution för ekonomisk utveckling. Tre stora program genomförs för närvarande, med syfte dels att stödja affärsprojekt med hög halt av innovation dels att öka personlig kompetens och kunskap. Dessa är: We Tech Off ( ): ett inkubationsprogram som medfinansieras av det italienska ministeriet för ekonomisk utveckling. Programmet är en uppföljning av en tidigare erfarenhet med fokus på ITstartup och syftar till att erbjuda tjänster, kompetenser och resurser till regionala innovativa startup. Sedan mars 2008 har We Tech Off erbjudit för-inkubationstjänster till 60 team för att förbättra sin affärsidé, och inkubationstjänster till 40 nyföretagsteam. Tillsammans omfattar det totalt 197 potentiella företagare och 103 nyföretagare. Med en total budget på 3,4 miljoner euro har We Tech Off haft 95 utbildningar för målgrupperna och 980 dagar för konsultationer. Spinner är ett regionalt konsortium där Aster har medverkat. Det samfinansieras inom Europeiska socialfonden och är ett storskaligt program som ger stöd och bidrag för att utveckla personliga färdigheter, teknikbaserade affärsidéer och tekniköverföringsprojekt. Sedan 2001 har Spinner stött 341 projekt som omfattar bidragsmottagare. Projektet erbjuder 640 stipendier (för en total budget på 8,4 miljoner euro), ca dagar av ad hoc konsultationer och utbildningsdagar. EmiliaRomagnaStartUp (www.emiliaromagnastartup.it), är ett regionalt initiativ som stödjer innovativt entreprenörskap och syftar till att stimulera nyföretagande genom att bygga nätverk i en kontinuerlig och hållbar process. Man samlar de befintliga aktörerna och de initiativ som stöder innovativt 11

13 2 Projektpartners företagande i regionen. Dessa erbjuder ett brett spektrum av webbverktyg och tjänster för startup, inklusive gratis konsultation online. Off line tjänster finns också och några erbjudanden är: utbildning och event, tillgång till affärsmässor, nätverkstjänster, information om finansieringsmöjligheter samt information om lokaler för nyföretagare. EmiliaRomagnaService erbjuder online och off line tjänster till hela regionen. För närvarande består det av 300 innovativa startup och 40 organisationer som stödjer de nystartade sammanslutningarna och viktigaste institutionerna i regionen. ASTER har också ansvar för de viktigaste nationella nätverk och EU-nätverk inriktade på forskning, industri, samarbete och innovationsspridning som Europa Enterprise Network där Aster är medlem genom konsortiet SIMPLER. ASTER är också ledamot av huvudorganisationerna i sitt område såsom EBN European BIC Network och Euradas den europeiska sammanslutningen av regionala utvecklingsorgan. ASTER bildades 1985 och ligger i Bologna (Italien). De sysselsätter över 50 personer med olika utbildningsbakgrund och yrkeskvalifikationer. 12

14 Guide för utbildare 2.2. KKIKK: Sverige KKIKK är en erkänd leverantör av yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning för företag och organisationer i Sverige. KKIKK har också ett gott rykte i utbildning av affärsrådgivare i europeiska länder som Tyskland, Nederländerna, Belgien och utanför Europa i länder som t ex Ryssland, Etiopien, Botswana, Sydafrika, Namibia och Zambia. KKiKKs medarbetare har specifik kompetens i att framgångsrikt driva både små och stora företag genom alla stadier från start till utveckling och kan därmed avgöra vilka arbetsprocesser som bidrar till att kunden når sitt högsta mål. KKiKK målgrupper är företagare, chefer och ledningsgrupper från hela företagets livscykel. KKIKK har sitt huvudkontor i Göteborg med missionen att utveckla ledare som vill gör skillnad med etiska principer som baseras på tillit, mångfald och hållbarhet. KKIKK kärnerbjudande är ledarutveckling samt utbildning av utbildare och affärscoacher. KKIKK tränar ledarnas förmåga att reflektera på ett effektivt sätt och att fatta välgrundade beslut baserade på både fakta, erfarenhet och intuitiv kunskap, genom att skapa ett givande utbyte med andra i en nätverkskultur. KKIKK finansieras antingen av kunder från näringslivet eller genom program som initierats av den offentliga sektorn för små och medelstora eller större organisationer. KKIKK etablerades 1993 som ett affärscenter för små företag i Stockholmsregionen. KKIKK, då under namnet Handelshuset Kick, gav stöd till sina kunder att nå marknaden bland annat genom coachning, nätverksbyggande, kompetensutveckling, program för marknadsföring, möjlighet att hyra kontor (20 rum) och två stora konferenslokaler i centrala Stockholm. Affärscentrets värden definierades som att kombinera hjärta och huvud i företagande och erkändes som en innovativ förändring i affärsutvecklingen genom att utse dess grundare Lucia Forsberg Severed, jurist och managementkonsult, till Årets Stockholmare, (Svenska Dagbladet 1984). Under de första åren, utvecklades metoder som Affärsmatchning, Företagsakut, KKIKK-spelet för reflekterande coachning, KraftGrupper och marknadsföringsprogram. Dessa verktyg och koncept har vidareutvecklats till mer raffinerade sätt att nätverka och driver kreativa tankeutbyten både inom och mellan människor i organisationer, städer och länder. KKIKK har ett stort nätverk av affärs- och management konsulter som är engagerade i KKiKKs egna utbildningsprogram samt program som initierats av regeringen via ALMI Invest, SIDA (svenskt internationellt utvecklingssamarbete), Svensk Handel, Svenska institutet, EEN, kommuner och privata organisationer som Språngbrädan och Chamber Trade. KKIKK har regelbundet program för att träna tränare t ex affärssrådgivare för entreprenörer och nätverksledare för intraprenörer. KKIKK driver också flera nätverksprogram för företagsledare. KKIKK erbjuder även rum att hyra på sitt kontorscenter i centrala Göteborg. Startup: Sedan 1993 KKIKK har utbildat ca nyföretagare i olika program. De flesta programmen har haft ett särskilt fokus på kön och / eller internationell bakgrund. De viktigaste målen för utbildningen är: 1. Identifiera affärsidé och behov med stöd av intervjuer, tester och självskattning, 2. identifiera marknaden och hur man kan nå och bli efterfrågad av marknaden genom aktivt nätverkande personligen och genom att delta i nätverksseminarier som KKIKK arrangerar, t ex Affärsmatchning Matcha för företag, Matcha för export 3. Underlätta effektiv reflektion och handling genom användning av Kraftgrupper, coachning, konsultationer och mentorer, 4. Erbjuda affärsutbildningsseminarier inom särskilda ämnen som är av direkt intresse för startup. 13

15 2 Projektpartners Idag är KKIKKs fokus för startup i första hand att träna tränaren då det nu finns många offentliga institutioner och aktörer för att starta företag något som inte var fallet när KKIKK ursprungligen startade. Stöd till små och medelstora företag: Mer än ledare har deltagit i KKIKK s program, seminarier och / eller enskilda utbildningar. En majoritet finner att det tillfört ett stort värde för att förbättra sin verksamhet. Affärsrådgivare: KKIKK har fördjupad utbildning i nätverk och reflekterande kompetens och har utbildat mer än 300 affärsrådgivare, en majoritet av dem för vidare sina kunskaper både i Sverige och utomlands. 14

16 Guide för utbildare 2.3. Kompass: Tyskland Kompass Centrum för entreprenörskap, grundades 2000, som en offentlig organisation i staden Frankfurt. Ända sedan starten har Kompass utmärkt sig och fått stort erkännande för sitt bidrag till förändrade sociala och ekonomiska marknadsförhållanden. Detta är tydligt i Kompass breda utbud, från att erbjuda träning och utbildning för arbetslösa, nyföretagsrådgivning till Frankfurts stora invandrargrupp, främjande av företagande bland pensionärer samt rådgivning i ekonomisk utveckling jämte utbildningsåtgärder för företagande i hela EU. Kompass är en stark förespråkare av öppna lokala och regionala kopplingar mellan alla de viktigaste aktörerna och möjliggörande av entreprenörskap och är en aktiv och central medlem av Rhein-Main Network. Nätverket består av mer än två dussin lokala och regionala institutioner som arbetar med ekonomisk utveckling på alla nivåer av påverkan, inklusive den politiska utformningen av politiken, industrikluster, banker, universitet, arbetstagar-och arbetsgivarorganisationer och handelskammare. Kompass verksamhet bygger på tre pelare: 1. Nyföretagsstart med särskild inriktning på kön, nationalitet, yrkesbakgrund och ålder 2. Stöd till små och medelstora företag (SME) 3. Utbildning och rådgivning om entreprenörskap för offentlig sektor både nationellt och internationellt. Kompass Nyföretags Support är tillgänglig för alla personer oavsett kön, nationalitet, yrkesbakgrund och ålder. Nyföretags Support följer potentiella företagare genom hela sin livscykel från idé, till att stabilisera affären och varaktig existens på marknaden för att säkra lönsamheten och hållbarheten i den nya verksamheten. Med detta som vägledande princip, följer Kompass Nyföretags Stödtjänster en egen utvecklad modell, Fas 4 +1 modell, skräddarsydd för att arbeta med och driva alla faser i en företagsstart. Hittills har mer än möjliga företagare gynnats av Kompass erbjudanden om orientering, rådgivning, utvärdering, utbildning, nätverk och coachning. 85 % av Kompass företagare är aktiva och i tillväxt fem år efter deras etablering. Detta kan jämföras med Tysklands generella överlevnadsmått på % efter 3 år som företagare. Kompass aktiviteter har också bidragit till en ökning med 15 % i det regionala företagandet (vs 8 % nationellt) och placerar därmed Frankfurt am Main i toppskiktet av entreprenörsstäder i Tyskland. Kompass framgångar i Nyföretags Stödområde kan tillskrivas dess välutvecklade process som innehåller 1. Livscykelsstöd för uppstart (fas 4 +1 fas modellen) 2. Transparent nätverk av regionala resurser start (Kartläggningsverktyg) 3. Kompetensbedömning och identifiering av utvecklingsområden (Profileringssverktyg) 4. Nätverk för nyföretagare som består av kunder, leverantörer och potentiella partners både lokal och internationellt med syfte att skapa nya kopplingar i hela värdekedjan (Affärsmatchning) SME Support Tjänster: 50 % av nya företag misslyckas under de första fem åren. Kompass har därför stärkt sina erbjudanden för att hjälpa och coacha nyföretagare samt etablerade små och medelstora företag (SME) som upplever problem eller behöver vägledning om deras fortsatta tillväxt. Nätverk är en viktig del för marknadsstabilisering och tillväxt av ett nytt företag. Vare sig man letar efter kunder, leverantörer eller potentiella partners i lokala eller internationella områden. Kompass underlättar att göra nya kopplingar i hela värdekedjan (Affärsmatchning). Utbildning finns också i kritiskt viktiga områden av (1) Trender (2) Hållbarhet; Corporate Social Responsibility. 15

17 2 Projektpartners Utbildning och rådgivning om entreprenörskap för offentlig sektor: Kompass är expert inom entreprenöriell utveckling och har gett utbildning och rådgivning till offentlig sektor och yrkesskolor, både nationellt och internationellt. Kompass har framgångsrikt överfört sina kunskaper och sina utbildningsverktyg till andra institutioner som stöttar nyföretagande. 16

18 Guide för utbildare 2.4. TIGZ: Technology, Innovation och Inkubation Center GmbH, Tyskland I stadsdelen Gross-Gerau, Tyskland, grundades 1998 TIGZ Technology, Innovation och StartCentre GmbH i syfte att förbättra ramvillkoren för startup i distriktet. Kärnuppgifterna är stöd för nyföretagare, etableringsupport, marknadsföring, främjande av innovation och tekniköverföring, erbjudande av konsulttjänster (nyföretagsrådgivning, tekniska konsulttjänster) samt stöd för städerna och kommunerna i området i genomförandet av åtgärder för ekonomisk utveckling. Med en individuellt anpassad mix av professionell rådgivning och coachning samt tillhandahållande av kontorsrum med modern infrastruktur, följer TIGZ GmbH de första stegen in i entreprenörskapet och stödjer därmed bildandet och tillväxten av unga företag. Cirka 200 (potentiella) företagare per år använder sig av den information, rådgivning och coaching som erbjuds av TIGZ. TIGZ täcker hela livscykeln för en ung entreprenör från idé, till start, bildande och de första stegen till tillväxt. Som inledande orientering för nyföretagare får kunderna information om de första och kommande stegen i en affärsverksamhet. De får material och information om aktuella event och seminarier samt en första bedömning av hållbarheten i affärsidén. Under de första rådgivningstillfällena får de hjälp med granskning av affärsidén och utarbetandet av affärsplanen. De kan få råd om affärssuccession, finansieringsfrågor och mikrolån. Affärsplaner, inklusive finansiella beräkningar kontrolleras av TIGZ så att grundarna är förberedda för samtal om finansiering. TIGZ erbjuder även hjälp och stöd i att hantera myndigheter samt ger information om formaliteter vid uppstart. TIGZ är hyresvärd för ca 50 unga företag och följer dem under startfasen för de första stegen till tillväxt. Företagen är som regel inriktade på informations-och kommunikationsteknik, kunskapstjänster, ingenjörstjänster och som ett särskilt fokus företag från de kulturella och kreativa näringarna. Företagen är små och medelstora med i genomsnitt 4 5 anställda per företag. Cirka 200 arbetstillfällen återfinns i TIGZ huset. TIGZ framgångar återspeglas i att 92 % av företagen överlever under företagens uppbyggnad, jämfört med andra tyska regioner där 50 % av alla företag misslyckas under starten. TIGZ har omfattande kunskaper i att främja den ekonomiska utvecklingen i distriktet och i utbildning och nätverksbyggande för offentliga experter för rådgivning till små och medelstora företag. TIGZ integrerar aktivt sina kunder i företagslivet genom ett mycket väl etablerat nätverk av samarbetspartners och intressenter regionalt och internationellt samt genom projekt. På TIGZ center finns en expertgrupp för nyföretagare för stadsdelen Groß-Gerau grundat av TIGZ GmbH. Gruppen som möts regelbundet består av banker, konsulter, affärsutvecklingsinstitutioner mm och samlas för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma aktiviteter och ytterligare planer. Utifrån detta nätverk, har TIGZ GmbH utvecklat ett kartläggningsverktyg, jämförbart med det som utvecklats av BARTOK partnern Aster / Italien TIGZ är en viktig aktör inom väletablerade nätverk av ideella teknik-och innovationscentra i Tyskland och har aktivt påverkat regionalpolitiska beslut. Verkställande direktören för TIGZ är vice ordförande i HAT ev, hessiska Association of Technology, Innovation och inkubationscenter, och representerar TIGZ i ADT ev, tyska föreningen för innovation, teknik och företagskuvösers center. Genom engagemang i tyska sammanslutningar av teknikcentrum och företagskuvöser är TIGZ personal väl förtrogen med den osäkerhet, den varierande förståelsen av sin roll, de olika tillvägagångssätten och den ogranskade självbild som finns hos kollegor. Saknade arbetsbeskrivningar, diffusa arbetskrav, otillräcklig utbildning och motstridiga förväntningar präglar situationen och arbetsområdet i stor utsträckning. 17

19 3 BARTOKs regioner 3.1. Regional översikt Aster: Emilia-Romagna, Italien Emilia-Romagna har ett avundsvärt geografiskt läge som gör det till den naturliga bryggan mellan norra och södra Italien och mellan Europa och Medelhavsområdet. Beläget i centrala norra Italien, i hjärtat av landets mest industrialiserade område är Emilia-Romagna ett strategiskt kommersiellt område som är ansluten till de viktigaste städerna i Italien och Europa. Emilia-Romagna-regionen har en yta på 22, km 2 och befolkningen i regionen är 4,4342,135 invånare 8. Emilia-Romagna har km vägar, km järnväg, 4 centrala flygplatser, 17 intermodala knutpunkter och samt centrala Adriatiska havets kommersiella hamn. Det finns 6 universitet över hela regionen med mer än 123 tusen studenter: Bologna, Ferrara, Modena och Reggio Emilia, Parma, Piacenza (Politecnico di Milano och Università Cattolica del Sacro Cuore). Dessutom finns det många nationella forskningscentra som arbetar inom området som CNR, ENEA, INFN, INGV, etc. Det regionala produktionssystemet är centrerat kring SME och har aktiva företag 9. De flesta företag är organiserade i kedjor uppdelat i sektorer. De viktigaste sektorerna är mekanik, jordbruksnäring, automotive, konstruktion och biomedicinsk tillämpning. Ett annat område som kännetecknar den regionala ekonomin är turismen. Under de senaste 10 åren, har Emilia-Romagna regionen genomfört en effektiv industripolitisk forsknings- och tekniköverföringspolicy, som nu är i ett långt framskridet skede. Den har 2 år i rad fått titeln Region of Excellence av EU, för sin enastående prestanda i spridningen av allmänläkare i innovationspolitiken. Regionen har varit bland de första italienska regionerna att utfärda en regional lag om FoU följt av tillhörande regionala programmet för industriell forskning, innovation och tekniköverföring. Som ett resultat av programmet har ett nätverk för industriell forskning och teknik inrättats Emilia Romagna High Technology Network (samordnas av Aster). Det är nu organiserat i sex tekniska plattformar och 10 teknopoler. Generaldirektoratet för Produktiva Verksamheter är ansvarig för planering och genomförande av strategier för innovation och forskning i Emilia Romagna. Dessutom har förvaltningsmyndigheten för ERUF ROP , med syfte att stärka regional konkurrenskraft och sysselsättning, ett särskilt fokus på forskning och innovation. Denna verksamhet har varit inriktad på att stärka High Technology Network och på stöd till forskning och innovation i små och medelstora företag. 8 Källa: ISTAT, census Data från december 2012, källa Unicamere 18

20 Guide för utbildare Yta Största städer (mer än invånare) 10 Befolkning BNP per capita , km 2 (Källa: ISTAT) Bologna: 371,337 invånare Forli: 116,434 Modena: 179,149 Ferrara: 132,545 Parma: 175,895 Piacenza: 100,311 Ravenna: 153,740 Reggio-Emilia: 162,082 Rimini: 139, (data förr 2011 källa: ISTAT) 31,688.9 i Emilia-Romagna 26,002.9 i Italy Arbetslöshetsgrad 7.6 (prognos for 2012) 12 Antal aktiva företag Företagsstarter företag startade 2012 Företagsavslut upphörde 2012 Huvudsakliga branscher Jordbruk, industri, service Främsta industriella sektorer: mekanik, mat, medicinsk utrustning, informations- och kommunikationstjänster, kreativa näringar. FoU-utgifter I regionen Euro / invånare in Huvudsakliga universitet i regionen Huvudsakliga forskningsorganisationer 4 publika universitet: University of Bologna, University of Modena and Reggio Emilia, University of Ferrara and University of Parma. Offentliga universitet, CNR, ENEA, Cineca etc. High Technology Network 10 Källa: ISTAT, censurs Källa: ISTAT 12 Källa: Prometeia study for Unioncamere. 13 Källa: Unioncamere, data för december Källa: Eurostat - totala interna FoUkostnader (GERD) för angivna sektorerna och NUTS 2 regionerna 19

21 3 BARTOKs regioner Företagsstöd Det finns 146 organisationer i Emilia-Romagna som erbjuder ett eller flera initiativ för att stödja entreprenörskap. Detta framkom i en forskning om stödtjänster till företag som finns i Emilia-Romagna som genomfördes under 2011 av ASTER inom EU-projektet Entredi 15. Dessa organisationer ger hela spektrumet av tjänster inom de olika faserna av affärsutveckling. Tjänster inom de olika faserna Faser / Tjänster Födelse Uppstart Utveckling Mognad Finansiering Träning Upphovsrätt och patenthantering Såddfinansiering: Finansiering kan finnas i offentliga källor eller privata källor Låg ekonomisk insats Höga risker Aktörer: Offentliga institutioner (t.ex. tävlingar för affärsplaner), affärsänglar Stöd i att analysera affärsmöjligheter i en idé och att skapa en affärsplan Aktörer: Inkubatorer, forskningscentra, Spin-off Utvärdering av affärsidé och information om de rättsliga förfarandena för att skydda den Aktörer: Inkubatorer, privata konsulter, föreningar av företagare Uppstart och första etappen av finansiering: Finansiering kan finnas i offentliga eller privata källor Höga finansiella insatser Höga risker Aktörer: Offentliga institutioner, riskkapitalister, (affärsänglar, riskkapitalbolag), Banker Företag och personalledning, marknadsföringsoch kommunikationsstrategier Aktörer: Inkubatorer Rådgivning om förvaltning av immateriella rättigheter Aktörer: privata konsulter, stödprogram Expansionsfinansiering: Produktion och försäljning ökar. Företaget är intresserat av att utvidga sin marknad Höga finansiella insatser Låga / minskade risker Aktörer: Banker, riskkapital-bolag Kontinuerlig utbildning till företag, ad hoc utbildningar för att utveckla specifika färdigheter Aktörer: Sammanslutningar av företagare, privata organisationer Rådgivning om förvaltning av immateriella rättigheter Aktörer: privata konsulter Styrkefinansiering: Företaget har en utvecklingsplan och ett program för att behålla sin ställning på marknaden Planerade ekonomiska insatser låga risker Aktörer: Banker, riskkapitalbolag, företag Kontinuerlig utbildning till företag, ad hoc utbildningar för att utveckla specifika färdigheter Aktörer: Sammanslutningar av företagare, privata organisationer Rådgivning om förvaltning av immateriella rättigheter Aktörer: privata konsulter, stödprogram 15 Regional Action Plan for Emilia-Romagna, report produced by Aster within the EU project Entredi, November

22 Guide för utbildare Faser / Tjänster Födelse Uppstart Utveckling Mognad Innovation Utvärdering av teknik- och innovations-innehåll Aktörer: Inkubatorer, stödprogram, privata konsulter Tjänster för innovation när det gäller produkt-utveckling och produktions-processer Aktörer: Inkubatorer, stödprogram, privata konsulter Konsult-tjänster för innovation när det gäller produkt-utveckling och produktions-processer. Aktörer: privata konsulter Konsulttjänster för innovation när det gäller produktutveckling och produktions-processer. Aktörer: privata konsulter Lokal / kontor och arbetsverktyg Laboratorier, sammanträdesrum Aktörer: Inkubatorer, forskningsorganisationer Mötesrum, kontor, datorer, programvara för företagsledning, andra affärsverktyg Aktörer: Inkubatorer Nätverkande Möjlighet att presentera idén till ett redan befintligt företag Aktörer: Inkubatorer Möjlighet att utveckla gemensamma initiativ, utöka antalet kontakter och potentiella kunder Möjligheter att delta i event, konferenser, för att lobba mot förvaltningar, för att träffa affärspartners Möjligheter att delta i event, konferenser, för att lobba mot förvaltningar, för att träffa affärspartners Allmänna tjänster (såsom skatterådgivning, försäkringar, pensionsplaner) Internationalisering (marknadsexpansion eller utländska direktinvesteringar) Aktörer: Inkubatorer Aktörer: Sammanslutningar av företagare Tjänster för dagliga ledningen och lobbying Närvaro på utländska marknader, särskilt när det finns en hög risk för konkurrens (lågt skydd av upphovsrätten); skapande av kontakter (deltagande i event) och möjlighet för joint venture Aktörer: Offentliga organ, utvecklingsorgan Aktörer: Sammanslutningar av företagare Export-tillväxten och början av direkta produktionen utomlands; skapande av kontakter (deltagande i event) och möjligheter för joint venture Aktörer: Offentliga organ, utvecklingsorgan Aktörer: Sammanslutningar av företagare Tjänster för dagliga ledningen och lobbying Aktörer: Sammanslutningar av företagare Kommersiella partners forskning (deltagande i händelser), men också uppmärksamhet på tillväxtmarknader Aktörer: Offentliga organ, utvecklingsorgan Aktörer och initiativ I Emilia-Romagna ges stöd till företag av offentliga myndigheter, entreprenörsföreningar och andra typer av organisationer. Utöver detta förekommer många initiativ som utvecklats på en regelbunden basis eller som enstaka händelser. 21

23 3 BARTOKs regioner Kommunen Bologna har t ex publicerat en uppmaning till affärsprojekt inom tre sektorer: Informations-och Kommunikationsteknik, Konst och Hantverk, Mode och Design. Utvalda projekt får tillgång till finansiering, logistikanläggningar och utbildning inom administration, marknadsföringsstrategier, patent, etc. Över 100 företag har fått stöd av kommunen sedan De viktigaste aktörerna som stöder företag i Emilia-Romagna kan samlas in i tre kategorier: Offentliga organ Branschorganisationer Andra. Kartläggningen innefattade de aktörer: som erbjuder tjänster för SME som har sina huvudsakliga intressen i regionen Emilia-Romagna vars tjänster är gratis (offentlig) eller ges till medlemmar (föreningar och kooperativ) Här nedan listas de viktigaste organisationerna som finns i varje kategori. Regionen Emilia-Romagna Avdelning för ekonomisk utveckling Regionalt kontor för internationalisering Avdelning för forskning, utbildning och träning ERVET Regionalt Utvecklings Kontor ASTER Offentliga organisationer EmiliaRomagnaStartUp regional plattform för startup Provinser Provinsen Bologna Bologna provinsen har utvecklat kontoret Progetti per l impresa (Projekt för företag) som erbjuder service I första hand för potentiella entreprenörer och nya företag oavsett bransch. De viktigaste tjänsterna är information om hur man gör för att starta ett företag i provinsen. Provinsen är också den viktigaste främjaren av Business Angel Network Bologna. Provinsen Ferrara SIPRO Utvecklingskontor för provinsen Ferrara Provinsen Forlì-Cesena Provinsen Parma SOPRIP Utvecklingskontor för provinsen Parma Provinsen Piacenza Provinsen Ravenna Provinsen Rimini Provinsen Reggio Emilia 22

24 Guide för utbildare Kommunerna (viktigaste städerna i området med invånare med kontor tillägnade startup) Kommunen Bologna Kommunen Modena Kommunen Reggio Emilia Handelsorganisationer Handelsorganisationer är viktiga aktörer i Italien när det gäller stöd till företag. De har fokus på storleken på företag, på typ av företag (kooperativ vs andra företag) eller makroaktivitetssektorn (handelssektorn vs industri). De tillhandahåller tjänster till sina intressebolag (utbildning, rådgivning om skatte, arbete, marknadsföring och försäljning, innovation, internationalisering etc.), utvecklar tjänster för att öka medvetenheten om entreprenörskap bedriver lobbyverksamhet, ger tillgång till finansiering och garantier (genom särskilda garantifonder) etc. Följande föreningar är särskilt aktiva i regionen: Confindustria Emilia-Romagna som grundades 1972 är den ledande organisationen som representerar industriföretag i regionen. Confindustria Emilia-Romagna är en del av Confindustria, grundat 1910, som är den största organisation som representerar tillverkningsindustrin och tjänstesektorn i Italien. De huvudsakliga insatsområdena är ekonomisk utveckling, industripolitik, utbildning och orientering samt främjande av entreprenörskapskultur. Föreningen finns i alla provinser med en regional samordning. CNA: National Confederation av hantverksföretag och små och medelstora företag är en av de italienska företagarorganisationer som företräder hantverk och småföretag. Det grundades 1946, med huvudkontor i Rom och har ett konfederalt representationssystem på provinsnivå. Legacoop: föreningen har för närvarande mer än kooperativa företag från alla italienska regioner och alla sektorer. Legacoop utvecklar tjänster och projekt för att öka start och tillväxt av kooperativa företag och främjar den kooperativa kulturen. Legacoop finns på regional och provinsiell nivå. ASCOM är en del av Confcommercio, representant för de största företagen i Italien. ASCOM fokuserar på handelssektorn och omfattar över företag. Systemet är organiserat både på regional nivå, med provinsiella organisationer och regionala fackföreningar, och efter kategori. Ascom tillhandahåller tjänster som information, rådgivning och utbildning. Inkubatorer Företagskuvöser är också viktiga aktörer i stöd till nystartade företag. I regionen finns det flera organisationer, som främjas av lokala myndigheter från provinser eller kommuner eller andra institutioner som universitet och finansieringsorganisationer som lokala banker. Några inkubatorer som kan nämnas är: AlmaCube: inkubator på universitetet i Bologna. Det skapades 2003 och erbjuder kontor och service i Bologna. Det är specialiserat på teknikinriktade företag, särskilt de som har forskningsbakgrund. 23

25 3 BARTOKs regioner Innovami: aktiv sedan 2005, är inkubator och del av High Technology Network i Emilia-Romagna. De stöder etableringen av produktions-och tjänsteföretag verksamma inom industri, data, elektronik, telekommunikation, miljö och energi. Knowbel: inkubatorn tillhandahåller tjänster till nystartade företag och avknoppningar från forskningen. Det har startat ett program för acceleration som erbjuder utbildning, konsulttjänster och affärsmatchning. Parco Torricelli delle Arti e delle Scienze: de erbjuder utrymmen och laboratorier, konsulttjänster, ekonomiska och administrativa resurser för uppstart samt ett organiskt system av relationer. SIPRO incubator network: ett nätverk av fyra inkubatorer i provinsen Ferrara. Sipro erbjuder till utvalda företag: utrymmen, hjälp i startfasen, marknadsföringstjänster och hjälp vid identifiering och utarbetande av ansökningar om ekonomiskt bistånd. SOPRIP inkubator: utvecklingsbyrå för provinsen Parma och Piacenza och inkubator för nya företagare. UnionCamere och handelskammare I Emilia-Romagna, finns ett nätverk av 9 handelskammare baserade i de olika provinserna. Handelskamrarna och Unioncamere är viktiga aktörer i stöd till företag inom alla affärssteg från startfasen fram till mognad. Nätverket koordineras av Unioncamere Emilia-Romagna föreningen för italienska handelskammare för industri, hantverk och jordbruk. Unioncamere utvecklar och erbjuder tjänster och aktiviteter av intresse för handelskamrar och ekonomiska sammanslutningar samt samordnar insatser i systemet genom direktiv och riktlinjer. Tillsammans med de nationella strukturerna i systemet kan de erbjuda tekniska och professionella tjänster till företag och handelskamrarna inom en mängd olika områden, bland annat tillhandahållande av utbildning. 24