ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING"

Transkript

1 WellCare Guld ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING ABONNEMANGS OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande abonnemangsbevis. I viss omfattning gäller abonnemanget även för anhörig till abonnenten, se vidare pkt 6:9. 2. NYTECKNING AV ABONNEMANG Abonnemang kan nytecknas från 16 till 60 års ålder. Sökanden som fyllt 60 år men ej 80 år kan dock i undantagsfall erhålla abonnemang på speciella villkor. För att kunna nyteckna ett abonnemang krävs en skriftlig ansökan med hälsodeklaration. Utifrån en medicinsk prövning, grundad på det i ansökan uppgivna hälsotillståndet kan sedan ett abonnemang beviljas eller avslås. 3. NÄR ABONNEMANGET GÄLLER Abonnemanget träder i kraft sedan abonnemangsavgiften erlagts, vilket bekräftas med ett abonnemangsbevis. Abonnemanget löper kalenderårsvis och avser den period som anges i beviset. 4. FÖRNYELSE AV ABONNEMANG Inför årsskiftet erhåller abonnenten faktura. Vid utebliven betalning upphör abonnemanget en månad efter årsskiftet. 5. ORIKTIG UPPGIFT Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av den sökandes hälsotillstånd har lämnats, kan detta medföra att abonnemanget upphör. 6. OMFATTNING Abonnemanget erbjuder ett personligt omhändertagande för största möjliga trygghet där abonnenten är känd av WellCare och själv lär känna personalen vid WellCare. Abonnemanget innebär att man får en personlig läkare för hälso- och sjukvårdsrådgivning samt som sjukvårdsombudsman. Abonnemanget omfattar följande tjänster: 6:1 Sjukvård och medicinsk rådgivning vid WellCare mottagningen. 6:2 En årlig allmän hälsoundersökning enligt WellCares program. 6:3 Remittering till andra privata specialistläkare vid behov. 6:4 Remittering till offentlig vård vid behov. 6:5 Jourtelefon till WellCare läkare dygnet runt, året om. 6.6 Hänvisning till aktiv sjukvårdshjälp vid vistelse utomlands. 6:7 Vaccination mot influensa på WellCare. Vid vaccination annorstädes svarar abonnenten själv för kostnaden. Övriga vaccinationer som kan ges vid WellCare ges till abonnenten enligt prislista. 6:8 Rådgivning inför utlandsresa med ett reseapotek som erbjuds till självkostnadspris. 6:9 Sjukvårdsrådgivning per telefon för anhöriga efter det att abonnenten kontaktat WellCare. Ovanstående omfattning enligt pkt 6:1-9 förutsätter att inga ytterligare begränsningar för privatläkares verksamhet införs av det landsting som abonnenten tillhör under 2008.

2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR år 2008 WellCare MTC AB (nedan kallad WellCare) har genom avtal med försäkringsgivaren International Health Insurance danmark a/s i Danmark (nedan kallad IHI) givits rätt att förmedla IHI:s Skandinavisk Hälsoförsäkring till abonnenter hos WellCare. 1. VILLKOR Ersättningar och försäkringsvillkor sker enligt IHI:s Skandinavisk Hälsoförsäkring med vissa undantag och tillägg för abonnenter enligt WellCare Guld. 2. TILLÄGG OCH UNDANTAG Försäkringen kan nytecknas av personer från 16 till 60 års ålder. Sökanden som fyllt 60 år men ej 80 år kan dock i undantagsfall erhålla försäkringen på speciella villkor vilka framgår av vederbörandes försäkringsbevis. Försäkringen gäller i normalfallet fram till 75 års ålder, dvs. med upphörande vid utgången av den månad försäkringstagaren fyller 75 år. Försäkringen förutsätter abonnemang hos WellCare. Försäkringen träder i kraft samma dag som ansökan godkänts av IHI. Någon karenstid föreligger ej. Försäkrads barn 5-15 år kan, utan att vara abonnent, medförsäkras mot särskild premie. Samtliga premier betalas årsvis med förfallodag per den 1 januari. För att försäkring skall kunna nytecknas eller förnyas måste den försäkrade vara folkbokförd i Skandinavien och tillhöra den nationella sjukförsäkringen i respektive land. Försäkringen gäller vid tillfälliga vistelser utanför Skandinavien om vistelsen ej överstiger 45 dagar. Vid sidan om kravet på full arbetsförhet gäller dessutom de krav som kan ställas i samband med riskprövning grundad på det i ansökan angivna hälsotillståndet. Kostnad för behandling till följd av psykiskt sjukdomstillstånd ersätts endast i den mån det är fråga om besök hos leg. läkare med specialistkompetens i allmänpsykiatri, leg. psykolog eller leg. psykoterapeut och begränsas till tio besök i öppen vård, dock högst med 0,5 basbelopp. Beträffande drogrelaterade psykiska besvär gäller IHI:s allmänna villkor. Försäkringen täcker rimliga kostnader för hjälpmedel för tillfälligt bruk och rehabilitering i samband med ersättningsberättigad vårdinsats. Försäkringen täcker inte läkemedelskostnader i öppen vård samt patientavgifter för röntgen, fys lab, etc. Huvudregeln är att försäkrad alltid initialt skall anlita WellCare vid behov av vård eller behandling. WellCare anvisar därefter den försäkrade var vård eller behandling kan genomföras. Har vårdinsats genomförts utan föregående kontakt med WellCare gäller att för rätt till ersättning skall samråd med WellCare skall ske så snart det är möjligt och alltid före igångsättandet av planerad behandling. Har vårdinsats genomförts utan föregående anmälan beroende på att dess akuta karaktär förhindrat anmälan skall information om skadan tillställas WellCare snarast och senast 14 dagar efter det att behandlingen igångsatts. Skada som omfattas av försäkringen skall omgående anmälas till WellCare, som översänder skadeanmälan till IHI som därefter reglerar skadan. Vid företagsbetalt WellCare abonnemang med försäkring är, enligt Skatteverket, eventuell ersättning för patientavgifter inom offentlig vård, läkemedel, hemhjälp samt resor till och från behandling förmånsskattepliktig. Försäkringsgivaren gör bedömningen att denna uppgår till en procent av kostnaden för en WellCare Guld anslutning. Försäkringen täcker behandlingskostnader enligt IHI:s villkor i Skandinavisk Hälsoförsäkring med tillägg att av WellCare ordinerad konsultation och behandling i öppen vård hos specialistläkare, legitimerad sjukgymnast eller motsvarande ersätts enligt taxa, överenskommen i särskild ordning mellan WellCare och IHI.

3 IHI Skandinavisk Hälsoförsäkring - gruppförsäkring Gällande från 2008 SEK Vi sätter er hälsa före allt annat

4 Med en IHI försäkring kommer du snabbt tillbaka till arbetet 2

5 Guide till försäkringen Sida 4 Vi sätter din hälse före allt annat 5 Din hälsa och trygghet 6 Så här fungerar försäkringen 9 IHIs medicinska center IHI Assist 10 Administrera din försäkring online 11 De många fördelarna 12 Ersättningsöversikt 14 Försäkringsvillkor (Inkl. ordlistan)

6 Vi sätter din hälsa före allt annat Har du någonsin funderat över vad som skulle hända med din familj, din karriär och din ekonomi om du skulle drabbas av en oväntad sjukdom? Vår erfarenhet visar att långvariga sjukdomar har allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser. International Health Insurance danmark a/s (IHI) garanterar att sätta din hälsa före allt annat, genom att erbjuda dig den mest lämpliga försäkringsplanen och genom att ge dig råd om hälsa och välmående. IHI ett företag ni kan lita på Vi har byggt upp ett globalt nätverk av samarbetspartner, lokala kontor och välrenommerade läkarkonsulter. Som ett dansk företag, regleras vi av hårda danska regler och krav ställda av den danska försäkringsavtalslagen och de övervakande europeiska myndigheterna. IHI är en del av den världsomfattande hälsooch vårdorganisationen Bupa som har handlat sedan Bupa tar hand om mer än 8 miljoner kunder med 115 olika nationaliteter i mer än 190 olika länder. Då Bupa är en stiftelse finns det inga aktieägare att betala och vinsten återinvesteras i bättre hälsa och vård service till våra kunder. Bupa Insurance Limited har bedömts av Moody's och Fitch*. * Rankingen från Moody's är A3. Rankingen från Fitch är Långsiktighet A, Försäkringens finansiella styrka A+. 4

7 Din hälsa och trygghet IHI Skandinavisk Hälsoförsäkring är utvecklat för dig som söker en prisvärd och utökad sjukvårdsförsäkring. Förutom att försäkringen ersätter vårdplanering, snabb vård och kostnader för vård inom Sverige, så ger försäkringen även tillgång till helt fritt val av vårdgivare i hela Skandinavien och Tyskland. Dessutom ger försäkringen: sjukvårdsrådgivning sjukvårdsplanering IHI ger även råd om vad som passar dig bäst ut ifrån din åkomma/sjukdom IHI hjälper även till med nödvändiga behandlingsmöjligheter var som helst i världen - efter överenskommelse och förehandsbesked. IHI erbjuder dig flera vårdmöjligheter än vad det svenska samhället kan erbjuda idag. IHI är ett försäkringsbolag som endast arbetar med hälso- och sjukvårdsförsäkringar och som ingår i en av världens största koncerner som är specialiserade på sjukvård. ingen ansvarstidsbegränsning stort nätverket med välrenommerade vårdgivare cancervård utomlands ett specialistbesök utan remiss försäkringsbelopp upp till SEK 1,2 miljoner per person och år försäkringsbeloppet garanterar att de mest behandlings- och kostnadskrävande sjukdomarna ersätts till fullo. Vart vänder jag mig vid frågor? Vill du veta mer om försäkringen - kontakta din försäkringsmäklare eller ring oss på IHI på där svensktalande personal hjälper dig. 5

8 Så här fungerar försäkringen Drabbas man av en sjukdom eller skada som kräver undersökning och/eller behandling, är det viktigt att man inte har för mycket annat att tänka på. Med försäkringen undviker man dessa funderingar, och kan koncentrera sig på att bli frisk. Försäkringen är lätt att nyttja, och det krävs inga besvärliga skadeanmälningar. Vem omfattas av försäkringen? För att teckna en IHI Skandinavisk Hälsoförsäkring behöver du bara omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i Sverige, Danmark, Norge eller Finland. Försäkringen upphör automatiskt när du lämnar företaget genom vilket försäkringen har tecknats, eller om du skulle bli intagen på vårdhem eller annan permanent behandlingsinstitution. Om du blir inskriven på sjukhus Vi vill gärna ha besked omgående, antingen direkt eller via läkaren, om den försäkrade blir inskriven. Då kan vi genast se till att det inte uppstår några missförstånd om försäkringens täckning. Anmälan ska innehålla upplysningar om datum för inskrivning, diagnos, behandling och förväntad utskrivning. Om sjukhuset eller kliniken så önskar, ger IHI betalningsgaranti. Därefter kan räkningen sändas direkt till oss. Observera att rehabilitering, transport, dietist samt poliklinisk sjukgymnastik, kiropraktorbehandling/osteopati och psykologbehandling måste godkännas i förväg av IHI. ihi-sjukvårdsrådgivning Som internationellt sjukförsäkringsbolag i mer än 30 år, har IHI byggt upp en stor kännedom om många sjukhus och kliniker. Denna kunskap ställer vi gärna till ditt förfogande. IHI har erfarna, legitimerade sjuksköterskor som ger personlig och professionell rådgivning för vård i Sverige. IHI-Sjukvårdsrådgivning ger information och vägledning om behandlingserbjudanden i området där du bor och bokar tid hos specialistläkare. Telefon: Ditt serviceteam Dessutom står ett serviceteam till ditt förfogande. De anställda i detta team är speciellt inriktade på att ge service till dig som är försäkrad genom ett gruppavtal. Serviceteamet svarar på alla dina frågor som rör försäkringen och tar dessutom hand om de praktiska detaljerna som t.ex. utfärdande av försäkringsbrev, ändringar samt skadereglering. 6

9 Du är även försäkrad under din fritid

10 IHIs läkarkonsulter finns till för dig för att hjälpa dig och guida dig 8

11 IHIs medicinska center IHI Assist En av fördelarna med att vara kund hos IHI är vårt interna medicinska center IHI Assist. Våra professionella, omhändertagande och servicemedvetna medarbejdere är redo att hjälpa dig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, såväl som att flera av våra egna läkarkonsulter alltid finns tillgängliga. Vårt medicinska center erbjuder dig: Hjälp vid tillfälle av sjukdom och nödsituationer Vägledning för att hitta lämpligast behandlingsställe Rådgivning om behandlingsval Medicinsk rådgivning Vi är ofta i kontakt med sjuksköterskor och läkare på sjukhusen före, under och efter behandlingsförloppet och vårt lag med interna sjuksköterskor kan bidra till en snabb och effektiv dialog. Dessutom kan många av de frågor vi får angående konsultationer och inläggelse på sjukhus besvaras utifrån den rutin och kunskap vårt team med erfarna saksbehandlare och sjuksköterskor har. Vägledning om hälsa Tillgång till ett nationellt och globalt nätverk av läkare, kliniker, ambulansföretag, sjukhus m.m Vårt läkarlags uppgift är att rådgiva dig om du skulle bli sjuk och att möjliggöra en snabb och riktig behandling för dig. Av denna anledning är läkarlaget nogrannt sammansatt och består av 13 läkare som är specialiserade inom t.ex cancer, reumatism, hjärt- och kärlsjukdomar, infektionssjukdomar samt tropiska sjukdomar och flygmedicin. IHIs medicinska centrum har tillgång till vårt försäkrings- och servicesystem och samarbetar tätt med ditt serviceteam, vilket betyder att den lösning vi kommer fram till är direkt anpassad till din specifika situation. Eftersom vi endast ger service åt våra egna kunder har vi ett tydligt fokus samt känner mycket väl till de olika försäkringsprodukterna. Det är därför vi tar de rätta besluten - snabbt. När du behöver hjälp så är vi snabbt redo. 9

12 Administrera din försäkring online Som IHI kund har du tillgång till en räckvidd av online service. Besök hemsidan och klicka på mypage, följ guiden och få tillgång till följande: En komplett översikt över din försäkring Alla dina försäkringshandlingar (försäkringsbrev, förnyelser, översikt av ersättningsuppgörelser) Status på senaste skadeärende En användbar hälso och reseguide Online läkare. IHIs läkarkonsulter ger allmänna råd om livsstilssjukdomar, träning, andra utlåtanden och rådgivning om olika behandlingar Anmäl dig som online kund - snabbt och lätt Vår online kundservice är till för dig som vill undvika försenad och försvunnen post och sortering och sparande av försäkringshandlingar. Anmäl dig på under mypage nu och du kommer få din försäkringsservice enbart online. Vi kommer att meddela dig via när något sker med din försäkring. På det sättet är du ständigt uppdaterad och informerad om din försäkrings aktuella status. 10

13 De många fördelarna Nedan följer några av de mest väsentliga fördelarna med IHI Skandinavisk Hälsoförsäkring. Försäkringens omfattning Fritt val av vårdgivare i Skandinavien og Tyskland Behandling utanför Skandinavien og Tyskland ska avtalas i förväg med IHI Täckning även om en åkomma är livshotande och inte kan kureras Service IHI-Sjukvårdsrådgivning: Vårdplanering och tidsbokning hos läkare/behandlare/ sjukhus 020 nummer till legitimerade sjuksköterskor 24-timmars alarmservice Obegränsad behandlingstid för alla behandlingar, inklusive cancervård Möjlighet för ersättning av redan existerande åkommor Försäkringen ersätter alla medicinskt betingade operationer och behandlingar också till följd av sport eller arbete med 100% Råd om val av sjukhus Råd och vägledning från IHI:s högt kvalificerade läkarkonsulter Tillgång till flera online services, t.ex. har du möjlighet att administrera din försäkring på Enkel administration: t.ex. inga krav på att fylla i skadeanmälningar 11

14 Ersättningsöversikt Gällande från 1. januari 2008 Vi ber er vänligen uppmärksamma att Ersättningsöversikten är en del av Försäkringsvillkoren. Därför är det en bra ide att läsa både Ersättningsöversikten och Försäkringsvillkoren noggrant. IHI-Sjukvårdrådgivning och tidsbokning på telefon Rådgivning och tidsbokning sker via IHI-sjukvårdsrådgivning. Ni får hjälp av legitimerade sjuksköterskor att boka tid för undersökning och vård, samt hjälp med vårdplanering och rådgivning. IHI-sjukvårdsrådgivning har öppet vardagar mellan , övrig tid kontaktas IHI Assist i Köpenhamn (dygnet runt), Tel: Alla belopp i SEK Försäkringssumma Försäkringssumma per person och försäkringsår 1,2 milj. Sjukhusvistelse Vård exkl. behandlingar, per sängdag 100% Vård på intensivavdelning, exkl. behandlingar 100% Operationer, behandlingar m.m. Operationer 100% Pacemaker 100% Då sjukhus eller klinik använder sig av fast dagspris, inkl. behandlingar och operationer, per sängdag 100% Laboratorie- och röntgenundersökning, scanning och annan läkarbehandling vid inläggning 100% Ortopediska hjälpmedel och traktering medan man är inlagd på sjukhus 100% Receptbelagd medicin i samband med sjukhusvistelse 100% dock i max. 6 månader från första behandlingsdag För- och efterbehandling på sjukhus/klinik i samband med sjukhusvistelse 100% efterbehandling i max. 6 månader från första behandlingsdag Rekonstruktiv kirurgisk behandling 100% - efter olycksfall eller till följd av kirurgiskt ingrepp vid vissa allvarliga sjukdomar Behandlingen skall vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Cancerbehandling. 100% - cancer- och cellprover, medicin, konsultationer och behandling av experter som även innefattar cellgiftsbehandling och strålbehandling 12

15 Diagnos, förberedande undersökning och efterbehandling Konsultation hos specialistläkare* 100% Laboratorieundersökning, röntgenundersökning och scanning** 100% Andra undersökningar ordinerade av specialistläkare* / ** 100% *Dock ej specialistläkare i allmän medicin Sjukgymnastik och kiropratorbehandling/osteopati **Ska vara godkänd i förväg av Bolaget Läkarordinerad sjukgymnastik och/eller kiropraktorbehandling/osteopati under sjukhusvistelse samt efterbehandling i samband med sjukhusvistelse dock i max. 4 månader från första behandlingsdag hos sjukgymnast/kiropraktor/osteopat Rehabilitering Läkarordinerad rehabilitering i samband med att den försäkrade är inlagd på auktoriserad behandlingsplats max. per dag dock max. 6 månader i ett behandlingsförlopp Sjuksköterska i hemmet Vid läkarordination återbetalas utgiften för legitimerad sjuksköterska i hemmet max. per dag max. per försäkringsår Transport till och från sjukhus 100% 100% % Transportkostnader till täckningsberättigad behandling i Skandinavien og Tyskland, om försäkrade av medicinska skäl inte kan transportera sig själv, samt rimliga transportkostnader utanför Skandinavien og Tyskland 100% Alla täckningsberättigade transportkostnader ska vara godkända i förväg av Bolaget Dietist Läkarordinerad konsultation hos auktoriserad dietist, max. per konsultation dock max. 5 konsultationer per försäkringsår gällande för personer med ett BMI > 30 Behandlingen ska ske mot bakgrund av läkarordination och behandlingsförloppet ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter. Online service Administrera din försäkring online, t ex online betalning, status på senaste skador Allmänna hälsoråd samt ett andra utlåtande från Bolagets läkarkonsulter Tillgång till en räckvidd av hälsorelaterad information och mycket mer... TILLÄGGSFÖRSÄKRING: Poliklinisk sjukgymnastik, kiropraktorbehandling/ostepati, akupunktur, zonterapi och psykologbehandling Sjukgymnastik, kiropraktorbehandling/osteopati, akupunktur och zonterapi 100% - 15 polikliniska behandlingar per försäkringsår - Akupunktur omfattas endast vid behandling utförd av läkare Psykologbehandling 100% - 10 behandlingar per försäkringsår Det krävs läkarremiss för poliklinisk sjukgymnastik. För alla behandlingar inom tilläggsförsäkringen gäller att behandlingen ska vara förhandsgodkänd av IHIs läkarkonsulter

16 Försäkringsvillkor Gällande från 1. januari 2008 I enlighet med den danska försäkringsavtalslagen. Innehållsförteckning 1 Godkännande av försäkringen 2 Tidpunkt då försäkringen träder i kraft 3 Karenstider för nya försäkringsavtal 4 Vem omfattas av försäkringen? 5 Var gäller försäkringen? 6 Vad ersätter försäkringen? 7 Transport till och från sjukhus/klinik 8 Undantag från ersättning 9 Reglering av skada 10 Skydd från tredje part 11 Premiebetalning 12 Nödvändiga upplysningartill Bolaget 13 Överlåtelse, uppsägning och upphörande 14 Tvister, jurisdiktion m.m. Ordlistan 14

17 1 Godkännande av försäkringen 1.1: International Health Insurance danmark a/s, hädanefter kallat Bolaget, äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas eller inte. För att försäkringen ska godkännas, och Bolaget bli ersättningsansvarigt, måste ansökan först godkännas av Bolaget och premien betalas till Bolaget. 3 Karenstider för nya försäkringsavtal 3.1: När ett nytt försäkringsavtal tecknas, inträder rätten till ersättning enligt det nya försäkringsavtalet först 2 (två) månader efter det datum då försäkringen träder i kraft. Detta gäller dock inte när försäkringstagaren kan styrka överföring från en likvärdig försäkring hos annat sjukförsäkringsbolag. 1.2: Försäkringen gokänns av Bolaget utifrån de villkor som avtalas mellan Bolaget och försäkringstagaren. Villkoren framgår i det konkreta avtalet mellan parterna : I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada, inträder dock rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft : Dessutom ska ansökaren ha fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och omfattas av den nationella sjukförsäkringen i ett av de ovan nämnda länderna. 3.2: Försäkringstagaren kan ändra försäkringsomfattning till en annan vid huvudförfallodatum med 1(en) månads skriftlig varsel till Bolaget, under förutsättning att de i 1 nämnda villkoren är uppfyllda. 1.3: Ändras ansökarens hälsotillstånd efter ansökans underskrift, men före Bolagets godkännande, är ansökaren förpliktigad att genast upplysa Bolaget härom. 1.4: Alla ansökningar behandlas och bedöms av Bolagets huvudkontor i Köpenhamn, där även utfärdande av försäkringsbrev äger rum. Bolaget kan välja att utföra skadehandläggningen i eller utanför EU. 2 Tidpunkt då försäkringen träder i kraft 2.1: Försäkringen träder i kraft från den dag som avtalas av Bolaget och försäkringstagaren. Ikraftträdandedagen framgår av försäkringsbrevet. 3.3: Bolaget behandlar utökning av försäkringsomfattning som en ny ansökan i enlighet med 1. 4 Vem omfattas av försäkringen? 4.1: Försäkringen omfattar den försäkrade personen/de försäkrade personerna som namnges i försäkringsbrevet. 4.2: Äkta makar/sambor och hemmaboende barn upp till 21 (tjugoett) års ålder till den försäkrade som är med i en gruppförsäkring, kan medförsäkras på särskilda villkor till en särskild premie. Den äkta maken/sambon kan dock inte teckna försäkringen om de har fyllt 60 (sextio) år vid tidpunkten för ikraftträdande av försäkringen. Den äkta maken/sambon och barn kan inte teckna tillvalstäckningen. 15

18 4.2.1: Kostnadsfri medförsäkring för barn är vidare underkastat följande villkor: ersättningar framgår av gällande Ersättningsöversikt. barnet måste vara registrerat hos Bolaget, (nyfödda ska tillslutas senast 3 (tre) månader efter födseln), en av de försäkrade personerna/den försäkrade personen måste vara vårdnadshavare för barnet, eller barnet måste vara skrivet på samma adress som den försäkrade som är vårdnadshavare för barnet. 4.3: För eventuella medförsäkrade äkta makar/sambor och barn gäller 8.1, dvs. att kostnader för åkommor/sjukdomar som den försäkrade kände till eller borde ha känt till vid tidpunkten för ikraftträdande av försäkringen, och följder av sådana åkommor/sjukdomar inte omfattas. 5 Var gäller försäkringen? 5.1: Försäkringen ersätter utgifter för behandling på betalningssjukhus i Norge, Sverige, Finland, Tyskland eller Danmark, samt planerade behandlingar på ett betalningssjukhus i utanför ovannämnda länder efter godkännande i förväg av Bolaget. 6 Vad ersätter försäkringen? 6.1: Försäkringen ersätter utgifter för operationer och andra avgifter för läkare i samband med sjukhusvård. Konsultationer hos specialister och generella förberedande undersökningar ersätts bara, om de är godkända i förväg av Bolagets läkare och värderas som rimliga och relevanta för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom eller för att kontrollera en utförd behandling. Aktuella 6.2: Ersättning betalas ut när Bolaget har godkänt att kostnaderna ersätts av försäkringen, efter det att kvitterade och specificerade räkningar har skickats i original tillsammans med försäkringsnumret till Bolaget. 6.3: Läkare, specialister osv. som ger behandling måste ha behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke. Dessutom ska metoden vara godkänd av de offentliga hälsovårdsmyndigheterna i landet där behandlingen äger rum. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av de offentliga hälsomyndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av Bolagets läkarkonsulter. 6.4: Inte i något fall får ersättningen överstiga räkningsbeloppet. Erhåller den försäkrade ersättning från Bolaget utöver det belopp som han/hon är berättigad till, är den försäkrade skyldig att utan dröjsmål återbetala det överskjutande beloppet till Bolaget. Alla efterföljande betalningar som görs till Bolaget skrivs först av mot sådana utestående fordringar. I annat fall kommer Bolaget att reglera överskjutande belopp i annat mellanhavande mellan den försäkrade och Bolaget. 6.5: Ersättningsbeloppen är begränsade till normala, sedvanliga och skäliga kostnader i regionen eller landet där behandlingen ges. 6.6: Rabatter som ordnas vid förhandlingar mellan Bolaget och sjukhus/läkare och dylikt gagnar alla försäkringstagare i Bolaget. 16

19 6.7: Hur generös ersättningen blir bestäms av Bolaget. Om Bolaget beslutar att ersätta utgifter som försäkrade inte är berättigade till enligt försäkringsavtalet, räknas dessa alltjämt in i den årliga försäkringssumman per person och per försäkringsår. 7 Transport till och från sjukhus/klinik 7.1: Efter förhandsgodkännande från Bolaget ersätter försäkringen dokumenterade transportutgifter om den försäkrade av medicinska orsaker inte kan transportera sig själv till ersättningsberättigad behandling i Sverige, Skandinavien och Tyskland, samt rimliga transportutgifter utanför Skandinavien och Tyskland. Dessutom omfattas, efter mer ingående överenskommelse med Bolaget, transportutgifter för en anhörig eller ledsagare vid behandling av barn under 21 (tjugoett) år, eller om Bolaget har hänvisat till ett behandlingsställe som ligger mer än 100 (hundra) km från den försäkrades permanenta bostad. till den försäkrades och eventuell sjukledsagares returresa till den försäkrades bostad. 7.4: Bolaget kan inte hållas ansvarig för förseningar eller restriktioner i samband med transporten som beror på väderleksförhållanden, mekaniska problem, restriktioner från offentliga myndigheter eller piloten eller andra förhållande som Bolaget inte har någon påverkan på. 8 Undantag från ersättning 8.1: Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom, åkomma eller kroppsfel som var känd eller borde vara känd av försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tidpunkten för ansökan, eller som försäkringstagaren och/eller försäkrade tidigare haft symptomer på, såvida inte annat har avtalats med Bolaget. 8.2: Vidare är Bolaget inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på eller har uppstått till följd av: Försäkringen omfattar en medicinsk ledsagare som utses av Bolaget, såvida detta är nödvändigt och/eller läkarordinerat. a) kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av Bolaget, Alla ersättningsberättigade transportkostnader ska vara förhandsgodkända av Bolaget. 7.2: Transport/medicinsk ledsagare omfattas endast om sjukdomen omfattas av försäkringen. 7.3: Om den försäkrade har transporterats till behandling så lämnas ersättning för utgifter b) fettoperationer, c) veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIV-antikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIV-antikroppar (HIV-positiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att försäkringen trädde i kraft. HIV-viruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten 17

20 av detta är en följd av ett olyckstillbud i samband med normal yrkesutövning. Den försäkrade ska meddela Bolaget inom 14 (fjorton) dagar efter ett sådant olyckstillbud och samtidigt uppvisa ett negativt HIV-antikroppstest, m) behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder, n) läkarintyg, hälsointyg, d) missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner, o) behandling av sjukdomar under militärtjänst, e) avsiktligt självförvållad kroppsskada, f) födelsekontroll, inklusive sterilisering, p) behandling för sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: g) framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad, h) graviditet, födsel och efterbehandling, i) varje slag av fertilitetstest och/eller fertilitetsbehandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, födsel, för- och efterbehandling och behandling av det nyfödda barnet/de nyfödda barnen. Barn, födda som resultat av fertilitetsbehandling och/eller födda av en surrogatmamma, kan därför bara upptagas i enlighet med 1, j) alla former av experimentell vård, vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, bland annat uppehåll på vårdhem, krig, invasion, främmande makts handlingar, fientligheter (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristhandlingar, uppror, revolution, revolt, civila oroligheter, militärkupp eller annat maktövertagande, militärt undantagstillstånd, upplopp eller illegalt upprättad myndighets handlingar, eller mark-, sjöeller flygstridskrafters verksamhet (vare sig krig har förklarats eller inte), q) kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall, r) behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer, s) epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter, k) behandling av sexuell dysfunktion, l) tandkirurgiska operationer, t) ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade, 18

21 u) professionell sport, v) organtransplantation, w) konvalescens, x) medicin, y) blockader och steroidinjektioner. 9 Reglering av skada 9.1: Krav på ersättning för kostnader i samband med läkar- eller specialistbehandling samt för sjukhusbehandling rapporteras genom att kvitterade och specificerade räkningar sänds in i original tillsammans med försäkringsnumret till Bolaget. Bolaget scannar de räkningar som mottas. Det är inte möjligt att få tillbaka originalräkningar. Den scannade räkningen som blir stämplad med Certified as a true Copy (kopians äkthet intygas) representerar originalet. 9.2: Skador ska rapporteras utan dröjsmål till Bolaget och ej senare än 3 (tre) månader efter det att omständigheterna som ligger bakom ersättningsanspråket har blivit kända av den försäkrade : Klagomål angående Bolagets skadeshantering ska ha inkommit senast 30 (trettio) dagar efter mottagande av ersättningsbeloppet 9.3: Eventuell sjukhusvistelse ska utan dröjsmål anmälas till Bolaget tillsammans med läkarens diagnos. Anmälan bör göras per telefon, fax eller och Bolaget står för alla kostnader i samband med detta. 9.4: Alla krav mot Bolaget preskriberas 5 (fem) år efter att försäkringstagaren och/eller försäkrade har fått kännedom om att anspråk kunde göras gällande. 10 Skydd från tredje part 10.1: Om det finns täckning från annat försäkringsbolag eller allmän sjukförsäkring, ska Bolaget informeras om detta när skadan anmäls. 10.2: Om så är fallet kommer Bolaget att samordna skadesutbetalningen med det andra försäkringsbolaget, och är endast förpliktigat att betala sin egen proportionella del av kostnaden. 10.3: Bolaget är inte förpliktigat att ersätta kostnader som helt eller delvis redan betalats av den allmänna sjukförsäkringen. 10.4: Försäkringstagaren och eller försäkrade är skyldiga att samarbeta med Bolaget och att genast underrätta Bolaget om det kan ställas krav på ersättning från annan eller om andra rättsliga anspråk kan påkallas från tredje part. 10.5: Dessutom ska försäkringstagaren och eller försäkrade hålla Bolaget fullständigt informerat samt vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att kunna ställa krav på ersättning från annan part och tillvarataga Bolagets intressen. 10.6: Bolaget har i alla sammanhang rätt att inträda direkt i försäkrades krav gentemot ansvarig. 19

22 11 Premiebetalning 11.1: Premien fastställs av Bolaget och betalas i förskott. Bolaget justerar premien en gång per år vid huvudförfallodagen på grundval av förändringar i försäkringens omfattning och/eller försäkringsgruppens skadehistorik under föregående kalenderår. 11.2: Premien är åldersrelaterad och justeras därför det premieförfallodatum som infaller efter försäkringstagarens födelsedatum. Detta gäller inte vid gruppförsäkringar, där premien är gemensam. Här regleras premien vid huvudförfallodagen, jf : Försäkringstagaren ombeds uppmärksamma 6.4 i fråga om betalning av utestående fordringar. 12 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 12.1: Försäkringstagaren och/eller försäkrade är skyldiga skriftligt att anmäla namn- eller bostadsändring, inklusive gruppändring och avanmälan/upphörande. Bolaget ska också meddelas i händelse av dödsfall. Bolaget är inte ansvarigt för följderna om försäkringstagaren och/eller den försäkrade underlåter att meddela sådana händelser. 11.3: Försäkringstagaren kan välja mellan kvartalsvis, halvårsvis och årsvis betalning. Följande gäller för försäkringar utan självrisk: Kvartalsvisa betalningar förfaller den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Halvårsvisa betalningar förfaller den 1 januari och 1 juli. Årsvis betalning förfaller den 1 januari. 11.4: Betalningsperioden kan endast ändras med 1 (en) månads skriftligt varsel före varje kvartal och endast en gång per försäkringsår. 11.5: Premien förfaller till betalning den första dagen i betalningsmånaden och måste vara betald senast den 10:e i betalningsmånaden. 12.2: Försäkringstagaren och/eller försäkrade är också skyldiga att förse Bolaget med alla tillgängliga upplysningar som krävs för Bolagets handläggning av försäkringstagarens och/eller den försäkrades ersättningsanspråk på Bolaget. 12.3: Utöver detta har Bolaget rätt att inhämta uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd och kontakta alla sjukhus, läkare, osv. som behandlar eller har behandlat den försäkrade för fysiska eller mentala sjukdomar eller åkommor. Vidare har Bolaget rätt att inhämta alla medicinska journaler och andra skriftliga rapporter och utlåtanden om den försäkrades hälsotillstånd. 11.6: Försäkringstagaren är ansvarig för att premien betalas i tid till Bolaget. Om premien inte betalas före sista inbetalningsdag upphör Bolagets ansvar. 11.7: Huvudförfallodag för försäkringar utan självrisk är den 1 januari och den första premien justeras efter detta datum. 13 Överlåtelse, uppsägning och upphörande 13.1: Ingen part har rätt att utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget pantsätta eller överlåta sina rättigheter enligt försäkringen. 20

23 13.2: Försäkringen förnyas automatiskt på varje huvudförfallodag : Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen med 1 (en) månads skriflig varsel. Försäkringen måste dock minst ha varit i kraft i 12 (tolv) månader. 13.3: Har försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare i bedrägligt syfte ändrat i originaldokument, lämnat oriktiga upplysningar eller förtigit omständigheter som kan anses vara av betydelse för Bolaget, är försäkringsavtalet ogiltigt och ej bindande för Bolaget. 13.4: Har försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare lämnat oriktiga uppgifter är försäkringsavtalet ogiltigt, och Bolaget ej ersättningsansvarigt om försäkringen inte skulle ha godkänts av Bolaget om korrekta uppgifter hade lämnats. Skulle Bolaget ha godkänt försäkringen, men med andra villkor, är Bolaget bara ersättningsansvarigt i den utsträckning som Bolaget skulle ha iklätt sig skyldigheter i relation till den avtalade premien. 13.5: Om försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen inte kände till eller borde ha känt till att de av honom/henne lämnade uppgifterna var oriktiga, är Bolaget ersättningsansvarigt som om de oriktiga uppgifterna inte hade lämnats. 13.6: Bolaget kan upphöra med eller dra in en försäkringsprodukt med 3 (tre) månaders varsel före försäkringens huvudförfallodag, och erbjuda den försäkrade en motsvarande försäkringslösning. 13.7: När försäkringen upphör, upphör samtidigt rätten till ersättning. Kostnader som omfattas av försäkringen och som erläggs under försäkringens giltighetstid ersätts dock upp till 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. Efterverkningar av en skada eller sjukdom som inträffat under försäkringens giltighetstid ersätts högst 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. 13.8: Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade skulle bli intagen på vårdhem eller annan permanent behandlingsinstitution eller vid utgången av den månad, då den försäkrade fyller 75 (sjuttiofem) år. 13.9: Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade lämnar den grupp, varigenom försäkringen tecknats. Försäkringen kan dock efter avtal med Bolaget fortlöpa på särskilda villkor och särskilda premier : Försäkringen upphör, om försäkrade inte längre har fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och inte längre omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder. 14 Tvister, jurisdiktion m.m. 14.1: Tvist som uppstår till följd av eller i samband med försäkringsavtalet ska avgöras i enlighet med dansk lag, med Köpenhamn som jurisdiktionsort. Bolaget är anslutet till Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 Köpenhamn V. (Reklamationsnämnden för försäkring). 21

24 Ordlistan Denna ordlista med definitioner är en del av Försäkringsvillkoren. Allvarlig skada: allvarlig skada föreligger, när den behandlande läkaren och Bolagets läkarkonsulter är eniga om detta. Ansökan: Anmälningsblanketten och Hälsoupplysningarna och/eller gruppavtalet. Ansökare: personen som på Anmälningsblanketten och i Hälsoupplysningarna står angiven som den försäkringssökande. BMI: BMI är förkortningen för Body Mass Index. BMI räknas ut genom att dividera en persons vikt i kilogram med personens längd i meter upphöjt till två. Exempelvis är BMI för en man som väger 80 kg och är 1,80 m lång: 80/ (1.80 x 1.80 = 3.24) = Dokument: alla skriftliga upplysningar i samband med försäkringen, inklusive alla räkningar i original, försäkringsbrev och dyl. Existerande sjukdom: sjukdomsförlopp, inklusive sjukdomar och åkommor angivna i Hälsoupplysningarna, som kan påverka Bolagets beslut om att antingen försäkra, inte försäkra eller pålägga försäkringen vissa villkor. Förfallodatum: datum då en premie skall betalas. Förnyelse: den automatiska förnyelsen av försäkringen på huvudförfallodagen. Försäkrade: försäkringstagaren och/eller alla andra försäkrade personer som är angivna i det gällande försäkringsbrevet. Försäkring: Försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet representerar försäkringsavtalet som ingåtts med Bolaget, och fastställer ramarna för försäkringen, premiebetalningen och återbetalnings belopp. Försäkringsbrevet: försäkringsdetaljer, som anger den köpta försäkringstypen, årspremie och andra speciella villkor. Försäkringstagare: den (juridiska) person som står som försäkringstagare på Anmälningsblanketten. Försäkringsvillkor: villkoren för den tecknade försäkringen. Huvudförfallodag: förnyelse av försäkringen. 22

25 Ikraftträdandedag: datum enligt försäkringsbrevet då försäkringen träder i kraft, om inte annat angivits i Försäkringsvillkoren. Sjukhusvistelse: operation eller läkarvård på sjukhus eller klinik när det är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Karenstid: den tidsperiod från ikraftträdandedagen, då försäkringen inte gäller, om inte annat angivits i 3. Normal yrkesutövning: normal yrkesutövning enligt paragraf 8.2.c) inbegriper enbart följande yrken: läkare och tandläkare, sjuksköterskor, laboratoriepersonal, undersköterskor och vårdare på sjukhus, läkar och tandläkarassistenter, ambulanspersonal, barnmorskor, brandmän, poliser och fångvaktare. Operation: ett operativt ingrepp som inte inkluderar endoskopier och scanningar, även om dessa undersökningar kan kräva narkos. Plötslig allvarlig sjukdom: en plötsligt uppkommen allvarlig sjukdom föreligger, när den behandlande läkaren och Bolagets läkarkonsulter är eniga om detta. Skada: det ekonomiska kravet ersätts helt eller delvis av försäkringen. I Bolagets värdering/ beslut av kravet är det avgörande tidpunkten för behandlingen och inte tidpunkten då skadan/sjukdomen uppstod. Skandinavien: Danmark, Norge, Sverige og Finland. Standardvillkor: Bolagets standardförsäkringsvillkor utan särskilda begränsningar, inskränkningar eller förbehåll. Särskilda villkor: begränsningar, inskränkningar eller extra tillkomna förbehåll utöver standardvillkoren i försäkringsbrevet. Täckningsperiod: försäkringens samlade löptid genom ett livsförlopp inklusive förnyelse av denna. Återbetalningsbelopp: det maximala belopp som under et 1 år från ikraftträdandets datum eller huvudförfallodagen utbetalas som ersättning för sjukvårdsutgifter. Detta är ytterligare beskrivet i Försäkringsvillkoren. Poliklinisk behandling: operationer eller läkarbehandling på sjukhus eller klinik, när det inte är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Regress/regressrätt: Bolagets rätt att återkräva utbetald ersättning som försäkringstagaren erhållit från annat håll. Samt Bolagets rätt att återkräva ersättning från tredje part/ ersättningsansvarig. Gällande från 1. januari 2008 Förbehåll för tryckfel 23

26 ihi.com International Health Insurance danmark a/s 53CW8-11/ Försäljning Tel: Kundeservice Tel: Fax: IHI Assist (24-timmars alarmservice) Tel: Danmark - Köpenhamn Huvudkontor Palaegade 8 DK-1261 Köpenhamn K Danmark Tel: Öppettider för telefonsamtal: 08:00 22:00 alla vardagar Alla telefonsamtal spelas in och kan bli avlyssnade. Reg. No. CVR Spanien - Fuengirola (Málaga) Tel: Frankrike - Nice Tel: +33 (0) USA - Miami Tel: +1 (305) Avgiftsfritt nummer: DANMARK Bolivia - Santa Cruz Tel: / Mexico - Mexico City Tel: +52 (55) Hongkong Tel: Japan - Tokyo, representationskontor Tel:

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING WellCare Platinum ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING ABONNEMANGS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR 2008 1. VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande

Läs mer

Krishjälp 100 % Behandling hos krispsykolog 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av bolaget.

Krishjälp 100 % Behandling hos krispsykolog 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av bolaget. Sjukvård Direkt Plus Premie/månad (år) Premie per person och månad Premie per barn och månad Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp per person och försäkringsår Omfattning Försäkringen omfattar behandling

Läs mer

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland

ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland Gällande från 2011 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell Gällande från 2011 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Medical Centre Kundservice "mypage Online kund Rådgivning

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring

ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring Gällande från 2010 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa Sjukvårdsrådgivning

Läs mer

Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 1 januari 2011

Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 1 januari 2011 Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS Gäller från 1 januari 2011 Allmänna villkor Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 2011-01-01 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 8 B.1 Gruppavtal,

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 innehåll 4 Så här används försäkringen 7 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 Så här används försäkringen Diagnostisering

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring grupp Allmänna villkor 2009 NLH1:01 Försäkringsvillkor Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Villkor 2010.03.01 Försäkringar för dig som frilansar Frilans Extra trygg Villkor 2010.02.08 Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Som frilansare är du extra utsatt om det skulle hända något med dig

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin. Då är privatvård ett bra och

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 0 9 : 2 W e l l C a r e S i l v e r

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Innehåll 1 Kravspecifikation 1.1 Kontaktuppgifter... 3 1.2 Pris... 3 1.3 Ansvarstid... 3 1.4 Hälsoprövning...

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård 4 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för tjänster som anvisas av If samt för kostnader för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och då behandling påbörjas inom tolv månader från försäkringsfallets

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk Hjerta Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 4 VAD SOM ÄR FÖRSÄKRAT...

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag!

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 juni 2014 Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! Vilka får teckna försäkring? Den vars hälsa försäkringen ska gälla

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll Kravspecifikation Innehåll 1 Kravspecifikation... 2 1.1 Kontaktuppgifter... 2 1.2 Pris... 2 1.3 Ansvarstid... 2 1.4 Hälsoprövning... 2 1.5 Undantag... 2 1.6 Giltighetstid... 3 1.7 Teckningstid... 3 1.8

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Vänta inte ansök nu! Sjukvård Direkt PLUS. vård inom 15 arbetsdagar!

Vänta inte ansök nu! Sjukvård Direkt PLUS. vård inom 15 arbetsdagar! Vänta inte ansök nu! Sjukvård Direkt PLUS vård inom 15 arbetsdagar! Vård utan väntetid Tänk dig till exempel att du gör dig illa i knäet på en träningsrunda, så illa att du måste korsbandsopereras. Bor

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer