Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad"

Transkript

1 KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med

2 Verksamhetsområde 2.Stödjande process Process Administrera löner och fmåner Beskrivning Hela rekryteringsprocessen administreras i IT-systemet Offentliga Jobb. Systemet driftas externt av Aditro. Alla handlingar registreras i systemet som uppfyller kraven på registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansökningar och meddelanden som ev. inkommer på papper scannas och kopplas till offentliga jobb. F historiska sökningar (avslutade/inaktiverade ärenden) och annan hjälp med rekryteringsärendet kontakta fvaltningens HR-konsult. Processen bjar med att ansvarig chef lägger in en platsannons i Offentliga jobb (OJ). Ansökningar skickas i regel via OJ och den ansökande får ett meddelande om att ansökan kommit in. Eventuella ansökningar på papper scannas in i OJ. De som kallas till intervju får ett meddelande via OJ. Betygshandlingar krävs in, men scannas inte in i OJ utan ansvarig rekryterare kontrollerar endast att de stämmer. Via OJ skickas även meddelande om att tjänsten gått till annan sökande eller meddelande om att rekryteringen avbrutits. Ansökningshandlingarna från den som fick tjänsten skrivs ut från OJ och läggs tillsammans med anställningsavtalet i personalakten. Ansvarig chef ska sedan avsluta ärendet i OJ och lämna delegeringsbeslut på anställningen till nämndsekreterare f anmälan till nämnd. Ansvarig chef ser också till att information om tystnadsplikt, hygienfeskrifter, redovisning av bisysslor, delegering av arbetsmiljöansvar och liknande handlingar också läggs i personalakten. Rekrytering via rekryteringskonsult Anlitas en rekryteringskonsult öppnas ett ärende i det allmänna diariet (Platina) där annons och kopia på delegeringsbeslut bevaras. Anställningsavtal och relevanta betygshandlingar från den som fick tjänsten läggs i personalakten och handlingar från ej antagna sökande gallras efter 2 år Introduktion Staden erbjuder en central introduktion f nyanställda, men varje avdelning har också egna rutiner f introduktion av ny personal. Aktivitet Handlingstyp Gallring Medium Sökväg Anmärkning Seriesignum Hantera underlag f löner, arvoden och fmåner Persondata ur, anställningsmatrikel, personuppgifter Bevaras All information fe 1999 utskrivet och finns i personalakt. Anställningsbevis Bevaras Papper Personalakt Överflyttning till annan enhet 2 år Papper Arkiveras digitalt i samråd med kommunarkivet.

3 Anställningsdokumentation/ underlag f anställning, timavlönade Anställningsdokumentation/ underlag f anställning, månadsanställda Beslut om uppdragstillägg (lön eller överenskommelse) Underlag f ändring av anställds persondata Ansökan och beslut om högriskskydd f arbetstagare med omfattande korttidsfrånvaro Bevaras Papper Personalakt 2 år Papper 10 år Papper Gallras vid inaktualitet Gallras vid inaktualitet Papper Papper Adressändring, namnändring Rapporteras till Fsäkringskassans databas Ansökan och beslut om lönebidrag Gallras vid inaktualitet Papper/IT Utmätningsbeslut 2 år Papper Registreras i Arbetsfmedlingens databas Jämkningsbeslut 2 år Papper/IT Inläsning varje månad från Skatteverket Friskvårdsersättning, blankett och kvitton 10 år Papper, efter personnummer per kalenderår Kvitto utlägg gjorda i tjänsten 10 år Papper Blankett övertid 2 år Papper Underlag f tidredovisning 2 år Papper TimeCare Pool, Timecare Information registreras i, arkiveras med

4 Planering, lönespecifikation Meddelande om löneavdrag Bevaras Papper Personalakt Jämf process disciplinära åtgärder Underlag, avdrag f telefonsamtal 2 år Papper Blankett f resefskott 2 år Papper Reseräkning/traktamente 2 år Papper Ftroendemannaredovisning 2 år Papper Underlag f beslut om engångsbelopp angående fbättringsåtgärd 10 år Papper Underlag f beräkning av arvode: Närvarolistor, sammanträden, frättningar, begravningsarvoden Fslagsverksamheten i Mölndals stad innebär att den medarbetare som kommer med ett fslag om fbättringar av arbetsmetoder, maskiner, material m.m, som ligger utanf medarbetarens normala arbetsuppgifter, kan belönas f detta. Betala ut lön Konteringsregister i 10 år Är register Underlag f felaktig lön 2 år Papper

5 Lönefil 10 år Digitalt Handläggare Mertids-/övertidsjournal 10 år Meddelanden om stoppad lön Kopia på utbetalningsorder, avstämning 2 år Digitalt 2 år Papper löneadminist- Lönerevision Listor över årlig lönerevision Bevaras Papper Anteckningar sifferlöst lönesamtal Kallelse till överläggning Lista över alla medlemmar och aktuella löneuppgifter Överläggningsprotokoll Lönefslag Vid anställningens upphande Mailen gallras efter genomfd Papper Outlook rat Bilaga till fhandlingsprotokoll närmaste chef Handläggare överläggning Gallras efter 1 år Exceldokument Exceldokument på filserver hos ansvarig HRkonsult Bevaras Papper Pärmar hos Handläggare, i kronologisk fbundsordning 10 år Fhandling Fhandling, ordning efter personnummer Lönebeskedssamtal 2 pr Papper I pärm hos Handläggare efter fbundsordning Resultatlista över nya löner Bevaras Papper Bilaga till avstämnings- Respektive chef lägger in i Fhandling

6 Fhandling/Avstämningsprotokoll med respektive fackfbund Exportfil nya löner från Fhandling till L protokoll Bevaras Papper I pärm hos Handläggare, efter fbundsordning 10 år

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen (2011-09-26, 54) Reviderad (2012-05-28, 33 ) Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska behandlas

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden Dnr MN 1171/15 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden Antagen av miljönämnden den 19 maj 2015, 65 Gäller från och med den 1 januari 2015 2015-05-19 MN dokumenthanteringsplan, dnr MN 1171/15 1(99) Inledning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplanen är uppdelade efter verksamheterna på kommunledningskontoret, och inte efter den organisatoriska strukturen. Syftet med detta är att planen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad

Arkivhandbok för Malmö stad Arkivhandbok för Malmö stad Styrande och stödjande verksamheter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-10-21 MSA 113/2011-2387 1,06 Suzanne Sandberg Kulturförvaltningen Malmö stadsarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Antagen 2014-10-22 1 Handlingar av tillfällig och ringa betydelse Handlingar Medium och format Sortering Förvaring Leverans Bevara eller

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Vård- och omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan Vård- och omsorgsnämnden 20 augusti 2015, Dnr VON 115/15 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 27 augusti 2015 Dokumenthanteringsplan Vård- och omsorgsnämnden Gäller från och med 1 september 2015 Innehåll Inledning... 4 A. Arkivbeskrivning...

Läs mer

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30 verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Kallelser Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Dagordning Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Handlingar Bevaras Ja Papper

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Tjänsteskrivelse 2012-11-21 KFN 2012.0090 Handläggare: Annelie Liljebjörn Dokumenthanteringsplan för Kultur- och föreningsnämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer