Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad"

Transkript

1 KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med

2 Verksamhetsområde 2.Stödjande process Beskrivning Process Hantera kompetensförsörjning Aktivitet Handlingstyp Gallring Medium Sökväg Anmärkning Seriesignum Rekrytera och introducera personal Platsannons 2 år Offentliga jobb Offentliga Jobb I det fall en rekryteringskonsultkonsult anlitas öppnas ett ärende i diariet (Platina) och annonsen bevaras med övriga handlingar. Ansökningshandlingar, antagen *Bevaras/ 2 år Offentliga jobb/ Offentliga Jobb Ansökningar inkluderar handlingar som CV, personligt brev mm. *När rekryteringen är avslutad skriver handläggare ut en sammanställning av den aktuella personens ansökan. Denna bevaras i personalakten med undantag av det personliga brevet (Gallras efter 2 år). sansökningar scannas in till Offentliga jobb. I det fall en rekryteringskonsult anlitas sparas även en sammanställning av de sökande i det diarieförda ärendet. Ansökningshandlingar, ej antagna 2 år Offentliga jobb / Offentliga Jobb Ansökningar inkluderar handlingar som CV,

3 Meddelanden som skickas till sökande, t.ex. om avbruten ansökningsprocess. 2 år Offentliga jobb / personligt brev mm. I det fall en rekryteringskonsult anlitas bevaras även en sammanställning av de sökande i det diarieförda ärendet. Offentliga Jobb I det fall en rekryteringskonsult anlitas bevaras meddelandet i det diarieförda ärendet. Inkluderar meddelande om att det inkommit ansökan, ansökningsprocess avbruten, att sökanden inte fått tjänsten eller kallelse till intervju. Betygskopior 2 år efter ålderpension/vid Personalakt Betygskopior begärs in på de som kallas på intervju. Scannas inte in i Offentliga jobb. Betygskopior från ej antagna sökanden gallras. Spontanansökningar, arbete och sommarjobb Vid Offentliga jobb /Digitalt Handläggare / Offentliga jobb Betygskopior från för tjänsten relevanta betyg läggs i personalakt (t.ex. lärarlegitimation) Spontanansökningar, examensarbete och praktikplatser Vid /Digitalt Handläggare Handlingar som inkommit på papper och scannats in till Offentliga jobb Efter det att handläggare Offentliga Jobb Förstör pappershandling i en dokumentförstörare

4 kontrollerat att den digitala kopian är en fullgod ersättning för pappersoriginalet Delegeringsbeslut, anställning Bevaras Hos nämndsekretera re i kronologisk ordning (dokumentförstörare bör vara av säkerhetsklass 4 minst). I det fall en rekryteringskonsult anlitas registreras delegeringsbeslut även i det diarieförda ärendet. Anställningsavtal Bevaras Personalakt Personalakt (Innehåll se bilaga 3) Bevaras I personnummer ordning Vikariat mindre än 6 månader är verkställighet och kräver inget delegerings-beslut. *Gallring av äldre handlingstyper i personal-akten sker i enlighet med bilaga 2. Utdrag belastningsregister över timavlönade Gallras vid Hos löneadministrat ör Handlingen visas endast upp för ansvarig rekryterare, löneadministratör registrerar i Personec/Timecare Pool att det visats upp. Utdrag som ändå inkommit eller förvaras hos kommunen kan gallras vid. Utdrag belastningsregister över tillsvidareanställda Gallras vid Hos löneadministrat ör Handlingen visas endast upp för ansvarig rekryterare, löneadministratör registrerar i Personec att det visats upp. Utdrag som ändå inkommit eller förvaras hos kommunen kan gallras vid. Utdrag ur belastningsregister över Gallras vid Hos Utdraget visas för ansvarig

5 tillsvidareanställda inom grundskolan, förskolan och skolbarnomsorgon löneadministrat ör rekryterare, kopia på utdraget sparas och skickas till löneadministratör för registrering i Personec Utdrag ur belastningsregister över timavlönade inom grundskolan, förskolan och skolbarnomsorgon Gallras vid Hos löneadministrat ör Utdraget visas för ansvarig rekryterare, kopia på utdraget sparas och skickas till löneadministratör för registrering i Personec Utdrag ur belastningsregister för personal som arbetar med uppgifter beslutade enligt 9 LSS 2 år Hos enhetschef Utdraget visas för ansvarig rekryterare, kopia på utdraget sparas Kvittenser för nycklar och passerkort, behörigheter till ITsystem Gallras vid Hos handläggare Information om tystnadsplikt Vid ålderspension (d.v.s. 67 år) Personalakt Kan ingå i anställningsavtal. Delegering av arbetsmiljöansvar Vid ålderspension (d.v.s. 67 år) Personalakt Anmälan om bisyssla Information om hygienföreskrifter Information om närmast anhörig, kontaktuppgifter Vid ålderspension (d.v.s. 67 år) Personalakt Vid Personalakt Beroende på verksamhet ålderspension (d.v.s. 67 år) Vid uppdatering /Digitalt Närmaste chef Medarbetare registrerar uppgifterna i Självservice, chef skriver ut rapport som hålls tillgänglig för alla på enheten.

6 Introduktionsprogram för nyanställda Vid uppdatering /Digitalt Handläggare Hantera närvaro och frånvaro Anmälan, yttranden och beslut i AD, DO eller liknande instanser Bevaras Platina I det diarieförda ärendet Tidrapportering, underlag 2 år Löneadministratör Tidrapportering 2 år Digitalt PS Självservice Ledighetsansökan 2 år Digitalt PS Självservice Ledighetsansökan längre än 4 månader Sjukförsäkran/anmälan om vård av sjukt barn Bevaras Personalakt Gäller samtliga typer av ledighet t.ex. föräldraledighet, tjänstledighet etc 2 år Digitalt PS Självservice Läkarintyg Vid Handläggare* *Intyget ska endast visas upp för närmaste chef som meddelar löneadministratör att det visats upp. Löneadministratör registrerar detta i Personec. Semesterlistor Vid /Digitalt Närmaste chef Lista över personalens ledigheter över t.ex. sommaren. I regel lägger varje medarbetare in sin semester i Självservice, chef godkänner detta i samma system. Hantera rehabilitering och disciplinära åtgärder Rehabiliteringsutredning 2 år efter ålderpension 67 år Adato Adato Personalakt Inkomna pappershandlingar i rehabärenden scannas och kopplas till Adato. shandlingen kan

7 gallras efter skanning. Innan 2012 lades hela rehabutredningen i personalakten i särskilt kuvert. Efter 2012 hanteras allt i verksamhetssystemet Adato. Handlingar rörande disciplinärenden Bevaras Personalakt Skriftliga varningar Hantera arbetsskadeanmälan och tillbud Arbetsskadeanmälan Bevaras Lisa Lisa Handlingar rörande tillbudsoch arbetsskador; ex. fotografier, läkarintyg. Original till Försäkringskassan, kopia förvaras i LISA, sänds till AFA Försäkring. Digital arkivering sker i samråd med kommunarkivet. Tillbudsanmälan Bevaras Lisa Lisa Handlingar rörande tillbudsoch arbetsskador; ex. fotografier, läkarintyg. Original till Försäkringskassan, kopia förvaras i Lisa, sänds till AFA Försäkring. Digital arkivering sker i samråd med stadsarkivet. Kompetensutveckla personal Intyg över genomgången utbildning Bevaras/ 2 år efter ålderspension 67 år Personalakt Externa intyg gallras och intyg upprättade av Mölndal stad bevaras Handlingar rörande interna utbildningar Vid Handläggare

8 Handlingar rörande utbildningar med externa konsulter Utbildningsmaterial/ information till personalen av betydelse Vid Handläggare Upphandling av utbildningar hanteras enligt process 2.5. Avtal gallras två år efter avtalstidens utgång Bevaras Handläggare Egenproducerade trycksaker av betydelse bevaras (2 ex). Övriga handlingar kan gallras vid Förändra och avsluta anställning Bevis på förändrad anställning Bevaras Personalakt Underlag för förändrad anställning (underlag för anställning, blankett på intranätet) När det är inlagt i PS och avtal underskrivet kan underlaget gallras vid. Anmälan om uppsägning på egen begäran Bevaras Personalakt Avsluta anställning på egen begäran Uppsägningsbesked Bevaras Personalakt T ex p.g.a. arbetsbrist, avgångsskyldighet vid 67 års ålder. Protokoll/överläggningsprotokoll med anledning av arbetsbrist eller personliga skäl Handlingar rörande uppsägning av personliga skäl Bevaras Personalakt När det gäller enskilda individer. Bevaras Personalakt Överenskommelser/avtal, protokollsutdrag från MBLförhandling Meddelande om varsel enligt Lagen om anställningsskydd Bevaras Personalakt

9 Pensionsansökan Bevaras Personalakt Tjänstgöringsbetyg/ intyg Bevaras Personalakt Intyg som inte upprättats i Mölndal stad gallras 2 år efter ålderspension, 67 år. Ansökan och beslut om pension med matrikelutdrag (SPV) Bevaras Personalakt Dödsfallsintyg från Skatteverket 2 år efter ålderspension 67 år Personalakt Pensionsbrev om efterlevandepension Meddelande från KPA att pensionstagare avlidit Bouppteckningsintyg Arbetsgivarintyg Handlingar rörande uppsägning pga av personliga skäl Handlingar rörande avsked Bevaras Personalakt 2 år efter ålderspension 67 år Bevaras Personalakt 1 år Digital Filserver/Lönee nheten Bevaras Personalakt Bevaras Personalakt Intyg för arbetsförmedlingen Skapas i Personec och sparas ned i wordformat på filservern av löneadministratör. Skickas till arbetstagaren.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen NORDMALINGS KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Arkivmyndighet: Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunkansliet Fastställd av kommunstyrelsen 2013-02-11 19 NORDMALINGS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen (2011-09-26, 54) Reviderad (2012-05-28, 33 ) Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska behandlas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2015-04-07 Antagen i bun 2013-03-05 Redaktionella ändringar 2015-03-31 Dokumenthanteringsplan 1/43 DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

5 år Bevaras. 2 år. / rektor

5 år Bevaras. 2 år. / rektor 1 (44) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Originalprotokoll (t.ex. personalkonferens, brukarråd, nätverksträff, Kronologisk ordning Enhetschef / rektor lokal samverkansgrupp, minnesanteckningar) Kallelser

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-14 Blad 1 (28) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-15.10 Beslutande Övriga närvarande Karin Stierna

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 1 Innehållsförteckning Sid 2 Innehållsförteckning Sid 4 Inledning Sid 4 Organisation/verksamhetsbeskrivning

Läs mer