RAPPORT FRÅN BARNSJUKHUSET. Musik på barnsjukhuset Ovidio Aliaga Uria, med gruppen AYNI. En verksamhet med stöd från CURACULTURA - SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN BARNSJUKHUSET. Musik på barnsjukhuset Ovidio Aliaga Uria, med gruppen AYNI. En verksamhet med stöd från CURACULTURA - SVERIGE"

Transkript

1 RAPPORT FRÅN BARNSJUKHUSET Musik på barnsjukhuset Ovidio Aliaga Uria, med gruppen En verksamhet med stöd från CURACULTURA - SVERIGE

2 Som en följd av ett besök av Gitte Pålsson och gruppen Khala Uma från Sverige, väcktes ett intresse för att utveckla och använda musik i terapeutiskt syfte på de avdelningar där detta kan ha en välgörande effekt. Tack vare de Musikterapi-workshops som Gitte genomfört, och inte minst det intresse som Barnsjukhuset visat, påbörjades musikaktiviteter i Lekterapin under ÖVERENSKOMMELSE OM STÖD Utifrån de gynnsamma resultat man har kunnat konstatera av dessa aktiviteter, har en överenskommelse om stöd utarbetats av Curacultura för att gruppen Ayni ska kunna genomföra regelbundna musikaktiviteter på Barnsjukhuset. Detta innebär att barn som är inlagda på sjukhuset får regelbundna besök av Ayni under år BÖRJAN AV PROJEKTET Musikterpigruppen som startat dessa aktiviteter består av: Mirtha Carrazana (gitarrer, sång), Juan Carlos Cordero (gitarrer, sång) och Amer Mizque (blås, sång) MUSIK I LEKTERAPIN Under första terminen 2010 har man haft fem musiksessioner i Lekterapin. Lekterapin är ett projekt som satts igång av Prof. Sabino Añaguaya och Tysklands Ambassad med syfte att hjälpa barnen att få kontinuitet i skolarbetet. 1!

3 På översta våningen i Barnsjukhuset i Miraflores finns rektor, lärare och assistenter som erbjuder ständigt inlärningsstöd för de barn som är inlagda. Denna avdelning tar emot barn som är inlagda på flera olika rehabiliteringssalar. Detta betyder att man arbetar med barn med skiftande symptom utifrån deras återhämtningsprocesser. Det speciella med denna avdelning är att man arbetar med barn som har kommit ganska långt i denna process. De barn som befinner sig i en allvarligare fas eller får annan specialistbehandling stannar vanligtvis kvar på sin sal. Eftersom de deltagande barnen inte är de allvarligast sjuka kan vi utveckla musikaktiviteter som innebär större medverkan av barnen. Vi strävar efter att barnen ska kunna identifiera sig med och ha tillit till oss musiker genom utveckling av den repertoar de lär sig. Vi försöker stärka den sociala gemenskapen, men också individen och identitet samtidigt som viinpräntar varje barns önskan att bli bättre och tillfriskna. Vi presenterar oss och upprepar ofta våra namn, vilket gör att barnen fokuserar bättre, vilket sedan återspeglar sig i att de är mer öppna för deltagande i de musikaliska aktiviteterna. Vi försöker också få lärare och föräldrar att aktivt delta i dessa lekar på ett sådant sätt att barnet känner sig mer bekvämt när det blandar sig och identifierar sig med andra personer i olika åldrar. 2!

4 MUSIK PÅ SALARNA Man har också genomfört fem sessioner på olika salar, som också kallas avdelningar. Brännskadade: Barn som får behandling för brännskador och andra hudåkommor. Medicinen: Medicinsk vård för olika fysiska skador. Onkologen: Specialister på tumörer etc Det musikaliska arbetet på avdelningarna skiljer sig avsevärt från arbetet i Lekterapin. Det karaktäristiska för avdelningarna är att patienterna ofta inte har möjlighet att röra sig. Dessutom har några barn starka smärtor av den behandling de genomgår. Det förhållningssätt vi måste inta på salarna kräver ansträngning utöver de förberedelser som krävs för Lekterapin. Att överföra glädje, tillit, hopp och kärlek är det viktigaste för att hitta de bästa kommunikationskanalerna till barnen. Det är vanligt att föräldrarna är närvarande och håller barnen sällskap. Vi försöker lägga lika stor vikt vid föräldrarna som vid barnet. Detta förmedlande av positivt tänkande måste också utvecklas av föräldrarna, som deltar, om än med viss blygsel till en början, vilket framkallar glädje hos de små patienterna. Att få med sig personer i omgivningen innefattar också sjukvårds- och annan servicepersonal liksom praktikanter. 3!

5 CEHIMA CURACULTURA Överenskommelsen mellan CEHIMA och Curacultura har burit mycket intressant frukt. Man har försökt få till behandling av ett speciellt barn men på grund av den långsamma kommunikationen vad gäller tillstånd till behandlingen, har den inte kunnat genomföras i tid. CEHIMA kräver ett intyg som godkänner behandling av barnet direkt från Gitte Pålsson, för att inleda förberedelseproceduren för barnet. DONATION AV MUSIKSPELARE FRÅN CURACULTURA TILL BARNSJUKHUSET Tack vare Curaculturas donation har åtta musikspelare och 20 cd-skivor kunnat inhandlas för att distribueras till de olika avdelningarna, för musiklyssning. 4!

6 Överlämnandet skedde personligen, vid ett enkelt möte den 21 maj i år med Barnsjukhusets chef, Dr. Christian Fuentes Gutierrez, den ansvarige för socialt arbete Lic. Rosario Vargas, Cristina Hägglund från Påtryckningsgruppen för musikterapi i Sucre, personal och allmänhet. Vid nämnda tillfälle läsets brevet från Curacultura upp. Sjukhuschefen uttryckte sin tacksamhet för denna gest från Curacultura. Vid besök nyligen på avdelningarna har det visat sig att varje avdelning tilldelats en TV som sänder barnprogram av våldsam och stressande kraktär. Vi håller på att färdigställa en skrivelse som visar på nödvändigheten av att sprida det motsatta, material som ger patienterna själslig avkoppling och utvecklar deras lust till återhämtning. Detta tydliggör också bristen på audiovisuellt material för detta ändamål. Motiv nog för att söka produktionsmedel för denna typ av material.. Detta evenemang har kompletterades med ett speciellt framträdande med hela Ayni, för att åskådliggöra den viktiga roll som musiken spelar i överenskommelsen mellan Curacultura och Barnsjukhuset. Närvaron av Barnen från Pampahasi gav extra färg åt evenemanget. 5!

7 Vederbörliga åtgärder har vidtagits för att det donerade materialet ska övergå i Barnsjukhusets ägo. Det förväntades att representanter för CEHIMA som ursprungligen lovat att delta skulle närvara. Av olika orsaker kunde de inte delta vid detta evenemang. AVSLUTNING En första termin är avslutad med apekter som måste gås igenom och oförutsägbaheter som måste lösas. Tio sessioner har genomförts såväl i Lekterapin som på avdelningarna. En första grundläggande åtgärd att genomföra är att föra detaljerade anteckningar vid varje session, framför allt vad gäller uppnådda resultat, för varje individ, av de som deltar i de olika musikaktiviteterna. Livet för barnen på sjukhuset är aldrig detsamma, därför har varje session genomförts som om den vore den första. Det är bara några få barn som stannar en längre tid, bland dem de från onkologen. Det har varit intressant att se hur dessa patienter införlivar musiksessionernas sånger i sin dagliga repertoar, och när vi kommer tillbaka börjar de sjunga unisont med oss. Vi behöver utveckla bättre kommunikation mellan gruppen och avdelningen för socialt arbete, för att göra ett noggrann fortsätttning av överenskommelserna med CEHIMA. Vi skulle vilja be Curacultura om litteraturtips och förteckning över erfarenheter av arbete med Musikterapi inom hälsovården för att berika våra kunskaper. Återstår bara att tacka för det stöd som Curacultura erbjuder så att arbetet på Barnsjukhuset kan fortsätta. Vi har fortfarande mycket att lära, men är övertygade om att vi ska kunna nå ännu bättre resultat i takt med större erfarenhet. Ett stort tack för denna möjlighet. 6!

8 Mirtha Carrazana Juan Carlos Cordero Amer Mizque Información: Juan Carlos Cordero Casilla La Paz Bolivia Calle Aloe Nro Zona, Llojeta Centro El Rosal Tel. (591-2) Cel. (591) !

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

SLUTRAPPORT Salut - ett metodutvecklingsprojekt för sjuka barn med särskilda behov, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal

SLUTRAPPORT Salut - ett metodutvecklingsprojekt för sjuka barn med särskilda behov, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal SLUTRAPPORT Salut - ett metodutvecklingsprojekt för sjuka barn med särskilda behov, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal Innehållsförteckning Sid Syfte 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 4 Projektstart

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 för Svenska OCD-förbundet, Stockholm Förbundets ändamål relaterat till Svenska OCD-förbundets antagna stadgar 2 är som följer: Att Att Att Att arbeta intressepolitiskt för att

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer