Avvattning från produktionsperspektiv i Finland. Helena Äijö Täckdikningsföreningen rf , Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avvattning från produktionsperspektiv i Finland. Helena Äijö Täckdikningsföreningen rf 30.1.2014, Uppsala"

Transkript

1 Avvattning från produktionsperspektiv i Finland Helena Äijö Täckdikningsföreningen rf , Uppsala

2 Täckdikningsföreningen rf Grundades år medlemmar Informations- utbildnings- och intresseorganisation Upprätthåller ett digitalt kartarkiv Finansiering: medlemsavg., projekt, Stiftelsen för täckdikning

3 Finland Befolkning 5,4 milj. Areal km 2 Skog km 2, 80 % dikad areal km 2 20 % Jorbruksmark 2,3 mil. ha, 7 % dikad areal 1,9 mil. ha, 85 % täckdikad a. 1.4 mil. ha, 60 % Lerjordar, % Torvjordar, 11 % Sura sulfatjordar, 2-6 % Övriga jordar, ca 55 %

4 Jordbruket i Finland 2,2 milj. ha jorbruksmark gårdar Medelstorlek 39 ha 2/3 av gårdarna har främst växtodling, 1/3 husdjursproduktion ca 90 % av gårdarna är i privat ägo 34 % av jordbruksarealen är på arrende Ekologisk produktion ca 9 % av jordbruksmarken

5 Gårdarnas storlek och antal

6 Behov av dränering i Finland Hydrologiska förhållanden nederbörden > avdunstningen under våren och hösten Kompakta torv- och lerjordar Topografin

7 Detaljdränering i Finland

8 Reglerad dränering ha Reglerad dränering lutning < 2%, sand, mo, grynlera Underbevattning, återanvändning av avrinningsvattnet lutning <1 %, mo, sand, grynlera

9 Täckdikning per årtionden, ha Milj. ha

10 Kompletterande och ny täckdikning

11 Grundtorrläggning (huvudavvattning),

12 Jordbrukarens intresse Förutsättningar 1/2 Jordbrukspolitik och jordbrukets struktur T.ex. jordbruksstöd, ca 34 % av jordbruksarealen är arrenderad Stöd för dränering Lagstiftning Ny vattenlag år 2012, anmälan om dikning bl.a om diket som helhet betraktat kan anses ha förvandlats till en bädd i ett naturliknande tillstånd och täckdikning på sura sulfatjordar och på grundvattenområden Koordinering Många aktörer är involverade och speciellt grundtorrläggningsprojekt kräver koordinering Information - Kunskaper om dränering är rätt svag Utbildning Dräneringsplanerare, Specialyrkesexamen, utbildas i Sedu, Ilmajoki

13 Förutsättningar 2/2 Planerare ProAgria rådgivningsorganisationerna, ca15 pers., Maveplan Oy, ca 15 pers., privata planerare, ca 15 pers. Entreprenörer Arkivering av täckdikeskartot och grundtorrläggningsplaner Täckdikningskartorna är inskannade och införda i ett webbaserat GIS-system, som Täckdikningsföreningen rf upprätthåller. Grundtorrläggningsplanerna arkiveras av de lokala NTM-centralerna. Forskning Nya planeringskriterier behövs (maskinerna är tyngre än tidigare, klimatförändring mm.) Det behövs mera kunskap om hur planeringen såsom dikesavstång, filtermaterial och täckningsmaskiner inverkar på skörden och näringsläckage

14 Stöd för täckdikning 25 % investeringsstöd (2013:20 %) 70 räntestödslån, 15 % räntestöd e/ha, 3,2 e/m (2 800 e/ha, 1,7 m) Stöd ca 3,5 milj. /år och räntestöd ca 1,7 milj. /år Ny täckdikning och komplettering, reglerbunnar Vissa krav, bl.a. kvalitetskrav Miljöstöd för skötsel av reglerad dränering och underbevattning

15 Stöd för grundtorrläggning (huvudavvattning) Grundtorrläggning, 50 % stöd (inga lån mera) + 20 %, om vattenvårdsåtgärder eller konstruktionslösningar är särskilt dyra 100 % miljövårdsåtgärder I stöd för nyskiften ingår dränering

16 Stöd för grundtorrläggning

17 Dräneringens effekter och lönsamhet En förutsättning för odling Ökar bördigheten Ökar bärförmågan Minskar näringsbelastningen Nytta arealen ökar arbetsinbesparing frö- och gödselåtgång skötsel av tegdiken minskar Kostnader investering skötsel

18 Packning Följder av packning Minskar vattengenomsläppligheten Gasutbyte försämras Rottillväxten försämras Markorganismernas förhållanden försämras Skördenedsättning Miljömässiga konsekvenser Åtgärder Fungerande dränering Val av grödor Traktorstorlek Låga ringtryck, stora däck Minimering av körsträckor

19 Funktionsstörningar Orsaker Bristfällig grundtorrläggning Anläggningsfel Markpackning Nedsjunken jord Rostfällningar Rörstockningar Ytvattenproblem Åtgärder Grundtorrläggning Kantdiken och ytvattenfåror Komplettering av täckdikningen Sköljning Ny täckdikning Ytplanering

20 Utredning av funktionsstörningar Lokalisering av täckdiken Jordart, struktur Mätning av vattenflödet Grundvattenrör Gräva fram dikena Videofilmning Anläggningsprecision

21 Planering Teorin från Tyskland på 1920-talet senare från Nederländerna. Samarbete med Sverige m.fl. Dikesdjup min. 1,0 m, torvjordar 1,2 m Dikesavstånd torvjordar 8-14 m styv-, mjäl- och mellanlera: m mo: m grynlera: gyttjejordar m Filtermaterial grus, 5-10m 3 /100 m kokos och textil

22 Dimesionering av rör, diagram Dimensionerande flöde: 1 ls -1 ha - 1, 8,6 mm d -1 Lutning: min. 0,2 % (20 cm/100 m) Hastighet: min. 0,15 m/s Planering

23 Kartarkiv för täckdikningskartor täckdikningskartor

24 Små företag, ca 50 st Kvalitetsfrågor Maskintyp - Plogmaskiner ca 15 - Rätt nya grävande ca 15 - Mara ca Entreprenörer Täckdikningsplog Ukko-Mara Grävande maskin

25 Forskningsprojekt, 1/2 PVO2 Olika täckdikningsmetoders inverkan på näringsläckage och skörd Forskningsföreningen för täckdikning FLUSH Vattenbalane och erosion har modellerats med en 3D modell, Aalto-universitetet Befcass/Catermass Fältförsök med reglerad dränering, och underbevattning på en sur sulfatjord, MTT m.fl. Precikem Fältförsök för kemisk behandling Experimental Field for Chemical Precision Treatment of Acid Sulfate Soils, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

26 Forskningsprojekt, 2/2 Watergate Reglerad dränering, underbevattning Täckdikningsföreningen rf MYRKLIMA Mitigation of climate change impacts of cultivated peat soils, Nordic project, University of Oulu Drainage and hydrology of peat harvesting areas, University of Oulu Drainage and environment in forested peatlands, University of Oulu SCIEN and WikiSCIEN, drainage technologies, Baltic Compact, MTT Flow-plant-sediment interactions in environmentally preferable channels: vegetative resistance modeling and cohesive sediment processes, Aalto University

27 Kumulatiivinen läpäisy % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Filtermaterial Paimio hiesu hieta hiekka 0,00 0,002 0,02 Raekoko mm 0,2 2 Kuoppa 1 Kuoppa 2 Kuoppa 3 Kuoppa 4 Markus Sikkilä

28 Tack så mycket!

Bonden som miljövårdare

Bonden som miljövårdare Bonden som miljövårdare 1 Förord Innehållsförteckning Texter: Lena Avellan Bearbetning: Henrika Mercadante, Bernt Nordman, Martina Reinikainen Utgivare: Natur och Miljö rf www.naturochmiljo.fi Utgiven

Läs mer

TA VARA PÅ DIN ÅKER TIPS FÖR ARRENDEGIVAREN OCH ARRENDATORN

TA VARA PÅ DIN ÅKER TIPS FÖR ARRENDEGIVAREN OCH ARRENDATORN teho Plus -projektets publikation 1/2014 TA VARA PÅ DIN ÅKER TIPS FÖR ARRENDEGIVAREN OCH ARRENDATORN Susanna Kaasinen, Airi Kulmala OCH Sami Myyrä Effektivering av vattenskyddet inom jordbruket TEHO Plus-projektets

Läs mer

Jordbruket och vattenkvaliteten

Jordbruket och vattenkvaliteten Jordbruket och vattenkvaliteten Kunskapsunderlag om åtgärder Rapporten är ett kunskapsunderlag om åtgärder som kan genomföras i jordbruket för att förbättra vattenkvaliteten. Exempel på sådana åtgärder

Läs mer

Börja planera för generationsväxling i god tid sidan 3

Börja planera för generationsväxling i god tid sidan 3 BAS2 - Posti Ab Posti Green Lantbrukssällskapet informerar 1/2015 Mars 2015 Börja planera för generationsväxling i god tid sidan 3 Jordbruksstöd 2015 I och med den nya programperioden 2014-2020 så förändras

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation Box 57, 731 22 KÖPING, Tfn 0221-824 22, Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation Box 57, 731 22 KÖPING, Tfn 0221-824 22, Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation Box 57, 731 22 KÖPING, Tfn 0221-824 22, Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2008-02-06 Miljödepartementet 103 33 Stockholm SERO:s

Läs mer

EN KONFERENS KRING MODERN VATTENPLANERING

EN KONFERENS KRING MODERN VATTENPLANERING DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN 19 20 oktober 2011 konferens på SLU Alnarp EN KONFERENS KRING MODERN VATTENPLANERING SAMVERKAN MELLAN STAD OCH LANDSBYGD FÖRORD I samhället pågår i dag en intensiv diskussion

Läs mer

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Programmet för utveckling av landsbygden

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Guide till bäckrestaurering. Bäckar. levande landsbygd

Guide till bäckrestaurering. Bäckar. levande landsbygd Guide till bäckrestaurering Bäckar levande landsbygd Bäckar levande landsbygd Utgivare: Jord- och skogsbruksministeriet PB 30, 00023 STATSRÅDET Tel. (09) 16001 (växel) www.mmm.fi Arbetsgrupp: Nylands

Läs mer

Jordbrukstekniska institutet

Jordbrukstekniska institutet i L " npi Jordbrukstekniska institutet Swedish Institute of Agricultural Engineering ULTUNA UPPSALA Energigrödor för biogas Effekter på odlingssystem Waldemar Johansson Lennart Mattsson Lennart Thyselius

Läs mer

Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen

Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen En studie över framgångsfaktorer hos involverade företag och möjliga förändringar av projektet Therese Olsson Student Examensarbete i miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Jordbruksmark. - revision av nationell miljöövervakning

Jordbruksmark. - revision av nationell miljöövervakning Jordbruksmark - revision av nationell miljöövervakning rapport 5824 april 2008 Jordbruksmark Revision av nationell miljöövervakning 2008 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av:

Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av: RAPPORT 2013-09-20 Salixrötternas påverkan på täckdikningen Utfört av: Förord Tack till alla salixodlare som har tagit sig tid att svara på enkäten och dela med sig av sina erfarenheter. Tack till Lennart

Läs mer

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt 1. MINISTERNS ÖVERSIKT Ledningens översikt Årets höjdpunkt för ministeriet och ministrarna var EUordförandeskapet. Det inofficiella ministermötet i Uleåborg utgjorde startskottet för unionens framtida

Läs mer

Ekomarknaderna växer och stöden är stabila. Grundkurs för nya eko-odlare startar 31 mars i Gamla Vasa.

Ekomarknaderna växer och stöden är stabila. Grundkurs för nya eko-odlare startar 31 mars i Gamla Vasa. M-Itella Abp Lantbrukssällskapet informerar 1/2011 Mars 2011 I Finland har man mätt landet redan i 375 år Sedan 2010 sköter lantmäteriverket även lagfarter, inteckningar och arrenderätter sidan 9 Tipsrutan

Läs mer

Välkommen att delta i LOVA-ansökan!

Välkommen att delta i LOVA-ansökan! Välkommen att delta i LOVA-ansökan! Eskilstuna kommun har drivit ett projekt för förbättrad vattenkvalitet i Tandlaåns avrinningsområde, i samverkan med lokala lantbrukare. Resultatet blev att kommunen

Läs mer

Nyttan av ägoregleringar

Nyttan av ägoregleringar R-Posten Finland Abp1 Lantbrukssällskapet informerar 2/2005 December 2005 Nyttan av ägoregleringar är stor Att göra ägoregleringar i praktiken kräver mod och samarbetsvilja. Där man lyckas är nyttan stor.

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Mänsklig påverkan. Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen

Mänsklig påverkan. Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen Mänsklig påverkan Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen Faktorer som påverkar hydrologi och hydraulik Dikning och sjösänkning Kanalisering och rätning Dämning, reglering och överledning Tätortshydrologi

Läs mer

Bättre stöd för täckdikning

Bättre stöd för täckdikning BAS2 - Itella Posten Ab Itella Green Lantbrukssällskapet informerar 1/2014 Februari 2014 Bättre stöd för täckdikning sidan 5 Vallpaketet 2014 Vi har ny hemsida! Temaår för ungdjur Ny tjänst av Lantbrukssällskapet

Läs mer

Underlag till fosformodulen (11B)

Underlag till fosformodulen (11B) Underlag till fosformodulen (11B) Inledning De senaste forskningsrönen tyder på att fosfor är det begränsande näringsämnet i Östersjön. Förlusterna från jordbruksmarken utgör ca 40 % av den totala belastningen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogran 2015-2021 för

Läs mer

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet Juliana Dänhardt Katarina Hedlund Klaus Birkhofer Helene

Läs mer

Åtgärder för att förhindra. ytvattenerosion

Åtgärder för att förhindra. ytvattenerosion Åtgärder för att förhindra ytvattenerosion Innehåll Förord Inledning...3 Transport av fosfor och bekämpningsmedel...3 Ytavrinning...3 Åtgärder mot ytvattenerosion...4 Exempel på ytvattenerosion...5 Skyddszoner...8

Läs mer

Slutrapport- Vattendirektivet Lantbrukstillsyn

Slutrapport- Vattendirektivet Lantbrukstillsyn 1(26) 0 Slutrapport Datum Diarienummer Vattendirektivet Lantbruk 2014-12-18 RS130141 Slutrapport- Vattendirektivet Lantbrukstillsyn Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Projektgrupp... 2 3. Mål...

Läs mer

Till Åtgärdsprogrammet

Till Åtgärdsprogrammet Till Åtgärdsprogrammet Tillfällig innehållsförteckning till delegation Till Åtgärdsprogrammet... 1 SAMHÄLLSEKONOMISK KONSEKVENSANALYS PER MILJÖPROBLEM... 3 Samhällsekonomisk konsekvensanalys övergödning...

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenmyndigheten i Västerhavet 403 40 Göteborg Remiss angående Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavet s vattendistrikt

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN???

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??? Bilaga 1 till N2107P02_27032007 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??? ÅR 2008 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riskområden för erosion och näringsläckage i Segeåns avrinningsområde

Riskområden för erosion och näringsläckage i Segeåns avrinningsområde Examensarbete INES nr 247 Riskområden för erosion och näringsläckage i Segeåns avrinningsområde Anna Lindstein 2012 Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Lunds Universitet Sölvegatan 12

Läs mer