Mänsklig påverkan. Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mänsklig påverkan. Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen"

Transkript

1 Mänsklig påverkan Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen

2 Faktorer som påverkar hydrologi och hydraulik Dikning och sjösänkning Kanalisering och rätning Dämning, reglering och överledning Tätortshydrologi Vattenuttag Faktorer som påverkar vattenkvalitet Alla faktorer som nämnts ovan Punktutsläpp Diffusa utsläpp

3 Dikning Flera syften men samma orsak: att leda bort oönskat vatten Sjösänkning Skogsdikning Täckdikning Gemensam hydrologisk effekt: Den mättade zonen minskar i storlek, och den omättade zonen ökar. Effekter på högflöden svåra att generalisera, men lågflöden tenderar bli lägre av dikning. Foto: Therese Zetterberg

4 Dikning - Sjösänkning Kort förenklad historik -> 1800-tal: energibrist > markbrist lokal vattenkraft, uppdämda vatten, sjöar användes för sina naturtillgångar 1800-tal: befolkningsökning, ångturbiner mer odlingsmark! > sänkningsföretag Kort förenklad konsekvens minskad sjöprocent -> snabbare förlopp snabbare igenväxning organogena jordarter -> sättningar -> ny dikning Kvismaren, Örebro län, sänkt 1877

5 Dikning - Skogsdikning Kort förenklad historik 1800-tal: mer skogsmark av sumpmark, : nödhjälpsarbete, bidrag 1950: dynamit och traktorer! Kort förenklad konsekvens torv sjunker ihop -> minskad porvolym I början dränering av mättad zon Därefter Ingen skog: + grundvattenflöde, -avdunstning Skog: - avrinning, +avdunstning

6 Dikning - Täckdikning Kort förenklad historik 1800-tal: rationellt jordbruk förespråkas George Stephens: Avdikning är i sanning modern till all annan förbättring av jorden Positiva effekter för jordbruket minskad syrgasbrist i rotzonen tidigare vårbruk->mindre ogräs snabbare torkad mark-> mindre markpackning enklare att bruka än med öppna diken Kort förenklad konsekvens Ökad infiltrationsförmåga -> minskad erosion Ökad transpiration -> minskad årsavrinning Intensivare avrinning -> höga, korta vårfloder

7 Kanalisering och rensning

8 Tjartsebäcken, biflöde till Piteälven Gargån, biflöde till Vindelälven

9 Före restaurering Efter restaurering

10 Före Efter

11 10 Kanalisering och rensning ökar vattenhastigheten och minskar vattenvolymen lokalt i vattendrag. Storskaliga effekter av kanalisering är svåra att studera och generalisera. Medelhastighet (m/s) 1 Före restaurering Efter restaurering Vattenflöde (m3/s)

12 Vattenkraft

13

14 naturlig tillrinning spillvatten reglerad vattenföring

15 Vattenkraft begrepp Effekten: produkt av fallhöjd och Q och verkningsgrad Regleringsmagasinet är vattnet bakom dammen Utskovet är säkerhetsventilen. Släppa (spilla) vatten förbi turbinerna i kraftverket Produktionstappning: Vattenföringen genom turbinerna Utbyggnadsvattenföring: Det som kan användas till produktion Dämningsgräns Sänkningsgräns= Regleringsamplitud Dgr och Sgr varierar ofta under året Regleringsgrad: så stor del av årsvattenföringen som kan magasineras Exempel: Lule älv och Göta älv 72% Skellefteälven 62% Ångermanälven 43% Indalsälven 40% Ljungan 29%

16 Exempel: Luleälven m 3 /s m 3 /s

17 Luleälven, Boden 3600 m 3 /s Uppmätt reglerat flöde Naturligt rekonstruerat flöde J F M A M J J A S O N D 1993 J F M A M J J A S O N D 1994 J F M A M J J A S O N D 1995

18 Men vattenkraften dämpar inte alla flöden 4000 m3/s SOLLEFTEÅ Maxflöde åren m3/s Vattenföringen reglerades Qmax Qmax "naturligt"

19 Vattenståndet i Vänern

20 Vattenföring i Göta älv

21 Hydrologi i städer Mycket hårdgjorda ytor ger snabb avrinning vid skyfall. Liten avdunstning ger stor andel avrinning. Dagvattensystemen ofta dimensionerade att klara ett 10-årsregn (ca mm/timme). Kortvariga översvämningar. Exempel på åtgärder: Fördröjningsmagasin Låta en del områden få svämma över Dimensionera ledningar

22 Regnen sommaren 2010 orsakade många översvämningar, främst i städer och dagvattensystem 11 juni Jönköpingstrakten (42 mm Jönköping/Flahult) 18 juni Åre (68 mm Höglekardalen) 17 juli Östra Götaland (17 juli: 65 mm Klinte, Gotland, 41 mm Ronneby) 24 juli Gotland (90 mm Austers, Gotland) 29 juli Stockholm, Södermanland (65 mm Tullinge, 75 mm Kilsbergen, fler över 60 mm) 30 juli Göteborg (60 mm i Göteborg) 4 augusti Umeå (52 mm Järnäsklubb, söder om Umeå) 7 augusti Göteborg (0 mm Göteborg, dvs fångades ej) 9 augusti Uppsala, Enköping (75 mm Vattholma) 13 augusti Kungsbacka (37 mm Göteborg) 14 augusti Värmland (102 mm Lekvattnet nära Torsby) 15 augusti Malmö (65 mm Malmö) 17 augusti Trelleborg (49 mm Falsterbo) 28 augusti Åmål (48 mm Bengtsfors) m.fl.? Mariefred Kungsbacka Men få höga flöden vid SMHI:s mätstationer!

23 Köpenhamn 2 juli 2011, 150 mm regn på 2 timmar

24 Köpenhamnsregnet skador Mer än150 mm regn inom två timmar. Orsakade ungefär skador för en miljard Euro enbart i försäkringsärenden. Skador på viktig infrastruktur. Sjukhus bara minuter från påbörjad evakuering. Akuthjälp hotad.

25 Sweco och Göteborgs stad Ett Köpenhamnsregn i Göteborg

26 Indikator på vattenbrist, WEI+ Framtagen på EU-nivå. WEI+ = (vattenuttag-återfört vatten)/tillgängligt vatten Problem att räkna ut för Sverige eftersom vattenuttagsdata är på så grov skala

27 Vattenuttag Källa:SCB

28 Vattenanvändning 3151,81 832,86 627,7 465,5 392,18 Källa:SCB

29 Kväveläckage Bakgrundsbelastning - permanent gräsbevuxen mark Läckage om vi inte producerade livsmedel. Vattnet lösningsmedel nitrat vattenlösligt. Jordbruk markbearbetning, gödsling mm läckaget stiger ca 4-7 gånger. Mer urlakning från sand än från lera (längre uppehållstid) Klimatet (nederbörden och temperaturen) Grödan (hur länge den växer och tar upp näring) Gödslingen (hur och när man gödslar med stall- och handelsgödsel) Jordbearbetningen (när man rör om i jorden frigörs kväve) 29

30 Fosforförlust Erosion Makroporer, direkt i dräneringsrör Löst genom markprofilen Mest från lerjordar 30

Våtmarker i jordbrukslandskapet

Våtmarker i jordbrukslandskapet Våtmark. Foto: Ulf Hidås Våtmarker i jordbrukslandskapet För några decennier sedan var våtmark synonymt med surhål, sumpmark eller träsk, d.v.s. en problemmark som inte gick att använda utan att den först

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:10 Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Ingemar

Läs mer

vatten - en (o)ändlig resurs Vattenpaketet Fördjupningstext moment 1

vatten - en (o)ändlig resurs Vattenpaketet Fördjupningstext moment 1 vatten - en (o)ändlig resurs Vattenpaketet Fördjupningstext moment 1 Detta material får användas icke-kommersiellt. För publicering av bildmaterial kontakta ursprungskällan. Ange Vattenpaketet som källa

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt LokalEko 4 2012 Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner Västmanlands distrikt Problem och möjligheter när klimatet blir varmare

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar

Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar SMED Nr 102 2012 Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar Faruk Djodjic, SLU Stefan Hellgren, SLU Martyn Futter, SLU Maja Brandt, SMHI På uppdrag av Havs och

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

Klimatförändringar i Blekinge konsekvenser och anpassning

Klimatförändringar i Blekinge konsekvenser och anpassning 2011:05 konsekvenser och anpassning www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2011/05 Rapportnamn: konsekvenser och anpassning Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona. Författare/Kontaktperson:

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Restaurering av flodpärlmusselvatten

Restaurering av flodpärlmusselvatten Restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF restaurering av flodpärlmusselvatten 1 2 restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF Projektledarna för WWFs LIFE-projekt, Sofi

Läs mer

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008.

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. RAPPORT Finn de områden som göder havet mest Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. Titel Produktion Redaktörer Grafisk form Upplaga Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering - en forskningsöversikt December 2008 Lars Nyberg (Doc.) Centrum för klimat och säkerhet Karlstads universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt r e g e r i n g s u p p d r a g: Finn de områden som göder havet mest i Södra Östersjöns vattendistrikt Innehåll Sammanfattning 5 Uppdraget Finn de områden 7 Övergödning i Östersjön 8 Närsaltstillförsel

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning från länsstyrelserna Titel: Utgiven av: Utgivningsår: Copyright: ISBN: Upplaga: Layout: Tryck: Foto: Textgranskning: Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat 1 Arbetsgruppens medlemmar Nedanstående personer har på ett eller annat sätt deltagit i arbetsgruppens

Läs mer

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Institutionen för mark och miljö Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Anna Aurell,

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer