Skogsgårdar i Ljungby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsgårdar i Ljungby kommun"

Transkript

1 Ljungby Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsgårdar i Ljungby kommun Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 om ca 14 ha med goda jakt- och fiskemöjligheter. Genuint renoverat bostadshus med bra energiprestanda och bergvärmepump. Endast 1 km från sjön Bolmen med båthamn och badplats. Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: Anbud kan lämnas på hela innehavet eller endast på Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21. Skog och Lantbruk i Sverige AB, Ingvar Elmehag, Linodlarvägen 14, Växjö Telefon: ,

2 Ljungby Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21, Ljungby Skärseryd 1:40 Allmänt Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 om ca 14 ha med goda jakt- och fiskemöjligheter. Genuint renoverat bostadshus med bra energiprestanda och bergvärmepump. Endast 1 km från sjön Bolmen med båthamn och badplats. Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Vägbeskrivning Om fastigheten Typ: Skogsgård Mark: 67 ha Byggarea: ca 90 m² Antal rum: 6 Pris: Skriftligt anbud Län: Kronoberg Kommun: Ljungby Visning Visning söndag den 13 september kl Kontakt Ingvar Elmehag, fastighetsmäklare Telefon Värset: I Angelstad tag väg mot Skeen, efter 3 km sväng mot Bolmen, kör ca 1,1 km sväng mot Öjarp efter ca 300 m tag grusbelagd väg snett upp till vänster fortsätt 200 m och du är framme vid bostadshus. Se även bifogade kartor. X-koordinat: , Y-koordinat (SWEREF 99). Adress: Bolmen Höjden 1, Ljungby Skärseryd: På väg 25, ca 25 km väster om Ljungby, sväng mot Torpa. Vid kyrkan i Torpa sväng mot Skärseryd efter 6 km tag vänster vid Skärserydsskylt efter 300 m kör förbi skyltar mot Ljunghult och Skifteryd och fortsätt ytterligare 1,5 km och ni är framme vid fastighetsgränsen. X-koordinat: , Y-koordinat (SWEREF 99). Närmaste adress: Kärret Annerstad Ljungby Avstånd mellan Värset och Skärseryd ca 19 km.

3 Bostadsbyggnad Grunduppgifter Bostadshus, 1 1/2 plan om 6 rum och kök. Byggyta ca 90 kvm. Boyta 126 m² enligt taxering. Ingen källare. Sten/murad grund. Träpanel på trästomme. Betongpannor. Isolerglas/3- glasfönster. Byggår okänt. Grundlig renovering har gjorts på senare år och bostaden håller hög standard. Vatten från grävd brunn och avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Uppvärmning sker med bergvärme (2012). Luft/luftvärmepump finns dessutom som kan användas till sommarkylning. Driftskostnader med dagens användning ca kr/år, varav el ca kr, soptömning ca 900 kr, latrin ca 700 kr, försäkring ca kr. Ingen energideklaration kommer att upprättas. Rumsbeskrivning bottenvåning Kök med matrum. Hällspis och köksfläkt, ny mikrovågsugn och ny kyl/frys. 1 sovrum. 1 vardagsrum med furugolv. Duschrum med wc. Duschrum med wc, tvättmaskin, bergvärmepump. 1 hall. Rumsbeskrivning ovanvåning Tre sovrum. Allrum. Balkong. Parabol.

4 Ekonomibyggnader Ladugård Byggyta ca 120 kvm. Stengrund, träpanel på trästomme, eternittak. Stall, loge/lada. Dubbelgarage. Uthus Byggyta ca 40 kvm. Innehåller verkstadsdel och jordkällare. Hönshus/sädesmagasin Byggyta ca 45 kvm. Förrådsutrymmen. Åker/betesmark Åker/betesmark 2 ha enligt taxering. Åker- och betesmarken är muntligt utarrenderad. är d t.o.m Inga stödrätter följer. Jakt/fiske Jakten är tillgänglig för köpare. Viltslag i området är bland annat älg, rådjur och vildsvin. Värset 1:12 m.fl. har andel i fisksamfälligheterna Ularp fs:1 (fiske i Kösen) och Ularp fs:3 (fiske i Bolmen). Båthamn Endast ca 1 km till båthamn och badplats.

5 Natur/kultur Enligt Riksantikvarieämbetet finns kulturlämningar i sydöstra och västra delen av Värset 1:12 m.fl. samt fornlämningar reg. datum Skogsmark Skogen på Värset 1:12 m.fl. är lövskogsdominerad med skog i olika åldrar. Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen ca 12 ha. Virkesförråd ca 740 m 3 sk. Skogen på Skärseryd 1:40 har stor andel röjskog. Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen ca 45 ha. Virkesförråd ca m3sk. Se vidare bifogade utdrag ur skogsbruksplan. Rättsförhållanden Fastighet Fastigheterna Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 är belägna i Ljungby kommun, Angelstad församling. Fastigheten Skärseryd 1:40 ligger i Ljungby kommun, Torpa församling. Skattetal Värset 1:12, 1/1000 mantal. Värset 1:13, 1/1000 mantal. Värset 2:9, 3/200 mantal Värset 2:21, 1/1000 mantal Areal Arealen enligt fastighetsregistret 67,6236 fördelat enligt följande: Värset 1:12 0,5220 ha Värset 1:13 1,6300 ha Värset 2:9 11,1686 ha Värset 2:21 1,1030 ha Skärseryd 1:40 53,2000 ha Areal enligt skogsbruksplan enligt följande: Värset 1:12 m.fl. Skärseryd 1:40 Tomtmark: 0,3 ha 0 ha Åker/betesmark: 1,8 ha 0 ha Skogsmark: 12,0 ha 45,3 ha Vägar/kraftledning/övrigt: 0,8 ha 0,6 ha Skogsimpediment myr 0 ha 7,9 ha Totalt 14,9 ha 53,8 ha

6 Taxeringsvärde Värset 1:12 m.fl. typkod 120, bebyggd lantbruksenhet, Skärseryd 1:40. typkod 110, obebyggd lantbruksenhet Taxeringsvärde för 2014 enligt följande: Värset 1:12 m.fl. Skärseryd 1:40 Skogsmarksvärde: kr kr Ekonomibyggnad: kr Tomtmarksvärde: kr Bostadsbyggnadsvärde: kr Betesmarksvärde: kr Skogsimpedimentsvärde kr Totalt kr kr Sammanlagt kr Penninginteckningar Värset 1:12 m.fl. Datapantbrev om kr. Skärseryd 1:40. Datapantbrev om kr. Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar Ljungby Marsjö GA:1 (andel i väg) Ljungby Värset GA:2 (andel i väg) Ljungby Skärseryd GA:3 (andel i väg) Rättigheter Belastande Värset 1:12 m.fl.: Kraftledning. Väg till förmån för Värset 1:35. Belastande Skärseryd 1:40: Kraftledning. Anläggningsarrende telemast med teknikbod Arrendeintäkt 0 kr. Planer och bestämmelser Grundvattenskydd enl. 19:2 vattenlagen Bolmen. Ägare Ingrid och Eric von Gertten. Försäljningsförutsättningar Förfarande Anbud kan lämnas på hela innehavet (Alt. 1) eller enbart på Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 (Alt. 2). Fastigheten säljs via sluten anbudsgivning. Anbud skall vara mäklaren tillhanda senast Märk anbudet Värset. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Efter det anbuden öppnats kan säljaren fritt välja att acceptera något av anbuden eller att erbjuda flera anbudsgivare möjligheten att delta i efterföljande förhandling/budgivning. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande, utan blir detta först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt. En dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att överlämnas till den som slutligen köper fastigheten.

7 Villkor Förutsättningarna för denna försäljning framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. 10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen. Undersökningsplikt/besiktning Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten. Skogsbruksplanen i detta prospekt är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning etc. och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Friskrivningsklausul för dolda fel kommer att intas i kontrakt. Städning Byggnaderna lämnas i det städade skick som föreligger vid visningen. Tillträde Tillträde efter överenskommelse. Visning av byggnaderna sker söndagen den 13 september kl Skogen besiktigas utav var och en. Utöver denna visning är intressenter välkomna att på egen hand besöka fastigheten för utvändig besiktning. Förvärvstillstånd För förvärv av Skärseryd 1:40 krävs förvärvstillstånd. Detta gäller inte för person som varit bosatt 1 år inom församlingarna Bolmsö, Lidhult, Odensjö, Tannåker, Torpa och Vrå i Ljungby kommun. Kostnad för förvärvstillstånd för privatperson kr. Betalas av köpare. Upplysningar Skog & Lantbruk Ingvar Elmehag, skogsmästare/reg. fastighetsmäklare. Adress: Linodlarvägen 14, Växjö tfn: Hemsida:

8 Om Skog & Lantbruk Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster inom jord och skog: - Fastighetsförmedling - Generationsskifte - Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar - Bokslut/deklaration - Fastighetsbildning/lantmäterifrågor - Skogsbruksplaner - Skogsekonomisk rådgivning - Skattefrågor/-optimering Välkommen att kontakta oss via eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Pilegården Flyinge. Lund Flyinge 27:3. Pris: 8 100 000 SEK eller högstbjudande

Pilegården Flyinge. Lund Flyinge 27:3. Pris: 8 100 000 SEK eller högstbjudande Pilegården Flyinge Hästgård på utmärkt läge i Flyinge med representativt boende om ca 350 kvm bo-/biyta. U- formen på bostaden ger avskild och trivsam atriumgård på baksidan. Stall med tolv boxar anpassat

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån Ljusdal, 10 ha Orsmilån 1 2 FRITIDSHUS MED SKOG Fritidshus i gott skick och ca 9 ha produktiv skogsmark ca 1,5 mil sydväst om Järvsö. Virkesförrådet uppgår till ca 800 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Från

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Norrtälje, 7 ha. Blidö

Norrtälje, 7 ha. Blidö Norrtälje, 7 ha Blidö 1 2 MÖJLIGHETER PÅ BLIDÖ Gården ligger centralt på Blidö och gränsar mot havet i öst. Här finns utöver ängar och skog två enkla bostadshus och några uthus. Byggnaderna är i behov

Läs mer

Flen, 67 ha Högsjön 1

Flen, 67 ha Högsjön 1 Flen, 67 ha Högsjön 1 2 HÖGSJÖN Människan har sedan urminnes tider sökt efter vackra platser att bebo. En sådan plats hittade man verkligen för den sörmländska gården Högsjön, när den för cirka 215 år

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Mindre jordbruksfastighet

Mindre jordbruksfastighet Mindre jordbruksfastighet VÄSTERÅS ÖSTJÄDRA 2:1 Areal ca 40,5 ha, varav skogsmark ca 29 ha, med ett virkesförråd om ca 5.500 m³sk. Inägomark ca 7,6 ha. Anebyhus byggt 1990, boyta 138 m². Stall och övriga

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor.

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Jordbruksfastighet KUNGSÖR RÅSTA 1:33 Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Ansvarig mäklare Hans Lennartsson, LRF Konsult

Läs mer

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt 7 000 m 3 sk, 3 ha inägomark

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17.

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17. Dalarna LUDVIKA BRINGSJÖBERG 31:9, 31:17, 31:19 PERSBO SKOG 1:51 Vacker skogsgård i Dan Andersson miljö med sjöläge i Bringsjöberg. Fyra fastigheter med ett gårdsskifte samt en avstyckad tomtmark. Totalt

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Dessa fyra åkerskiften som är del av gården Tummelsta ligger i Stenkvista-Ärla församling, 15 km söder om Eskilstuna. Områdena har en total areal om 11,29 ha fördelat

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Gård med egen strand, Ockelbo

Gård med egen strand, Ockelbo Gård med egen strand, Ockelbo OCKELBO VALLSBO 1:23 Gård i den vackra omgivningen vid Vallssjön 8 km väster om Ockelbo. Totalt ca 10 ha mark varav 9 ha är åkermark med 430 meter egen strand på halvön Stockholm.

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer