Agila arbetsmetoder för framgångsrik implementering av system: Case Vianor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agila arbetsmetoder för framgångsrik implementering av system: Case Vianor"

Transkript

1 Whitepaper / 7 Agila arbetsmetoder för framgångsrik implementering av system: Case Vianor Författare: Tuomo Pesonen Direktör, Projektleverans Ett chockerande antal företag har bromsats upp, kommit på fel kurs, eller till och med gått under på grund av misslyckade IT-projekt. I många fall har kostnaderna i slutändan blivit mycket större än vad man inledningsvis planerat. Ibland har man helt enkelt inte lyckats ro projektet i land och tvingats avbryta det, i värsta fall efter att ha lagt ned år av resurser och pengar på projektet. Vi ska inte peka finger. En snabb sökning på nätet ger så många exempel på misslyckanden att det kan ses som IT-branschens motsvarighet till en masskollision. Genom att vara medveten om riskerna kan man undvika en del av de många fallgroparna i stora systemprojekt. För att radikalt minska riskerna krävs ändå helt nya sätt att implementera och anpassa system. Under de senaste åtta åren har vi på RELEX samlat på oss en hel del erfarenheter av framgångsrika IT-projekt. Vi tror oss inte ha alla svaren, men vårt tillvägagångssätt ser ut att fungera både vi och våra kunder har lyckats med att antingen undvika eller åtminstone lösa största delen av de problem som vanligtvis brukar uppstå i större systemprojekt. Vilken är då vår hemlighet? Det är faktiskt inte mycket till en hemlighet, utan mer en allmän princip: lättrörlighet eller på IT-språk, agilitet. Vi ser många fördelar i agil processutveckling och i den här artikeln förklarar vi varför. Hör det inte till att IT-projekt är smärtfyllda? Kort svar: nej. Däremot är många IT-projekt redan från starten förutbestämda att råka ut för problem. Vattenfallsmetoden är en traditionell metodik inom programvaruutveckling. Metoden bygger på att varje utvecklingsprojekt startar med en omfattande specifikationsfas där slutprodukten definieras i minsta detalj. Därefter framskrider arbetet sekventiellt, på samma sätt som vattnet forsar utför ett vattenfall. Tankesättet kommer ursprungligen från tillverknings- och byggindustrin, där det ofta är kostsamt eller till och med omöjligt att införa ändringar sent i processen.

2 2 / 7 Tillämpat på programvaruutveckling leder vattenfallsmodellen till problem, vilket gjort att de flesta valt att frångå modellen. Istället tillämpar man agila metoder för programvaruutveckling. Det gör även vi på RELEX, men vi har också hittat andra tillämpningsområden för lättrörlighet. Vi på RELEX använder oss av agila metoder också i den processutveckling som utgör det kärnan i alla våra implementeringsprojekt. Vi är faktiskt ganska måna om att betona att införandet av våra planerings- och varustyrningslösningar inte ska ses som ett IT-projekt utan som affärsutveckling. Målet är att optimera kundens processer och sedan passa in systemet inte tvärtom. Även om vattenfallsmetoden nästan dött ut inom programvaruutveckling tillämpas den fortfarande ofta vid implementering av system. Kunden börjar med att ta fram en kravställning, som leverantören sedan försöker leverera. En viktig mätare på framgång är hur väl resultatet i slutändan motsvarar den ursprungliga kravställningen. Vi på RELEX vill inte jobba enligt den här traditionella modellen. Vi tror helt enkelt inte att den leder till bra resultat varken för oss eller för våra kunder. Att ta fram en detaljerad kravställning innan man satt igång med att utveckla arbetsprocesserna är en orimlig och ofta omöjlig uppgift. För det första är det mycket svårt att i ett enda steg identifiera de optimala processerna då helheten består av en mångfald arbetsrutiner som dessutom är avhängiga av varandra. För det andra har kunden i startfasen ofta mycket lite praktisk erfarenhet av hur det är att jobba i systemet i praktiken och de nya möjligheter som systemet medför, vilket gör det väldigt knepigt att förutse hur systemet bäst kan stödja de planerade processerna. För det tredje är processexperterna sällan experter på IT och vice versa, vilket gör att de olika grupperna ofta utarbetar var sin del av kravställningen ur var sitt perspektiv. Att följa en kravställning som skapats under de här förhållandena leder garanterat till problem och man kan räkna med att problemen mångfaldigas ju större projekt det handlar om. Vilket är då alternativet? Det allra viktigaste är att utveckla och förbättra specifikationen parallellt med implementeringen och användningen av systemet. Så fort en första version av systemet tagits i bruk, ökar kundens kunskap och erfarenhet av systemet radikalt. Förutsättningarna att ta rätt beslut angående hur processerna och systemet faktiskt ska se ut blir snabbt bättre. Även då man tillämpar agila metoder inom systemimplementering behövs en inledande specifikationsfas. Målet för specifikationsfasen är att bygga upp en grundläggande, gemensam förståelse för vilka kundens viktigaste mål och behov är inom de processer där systemet främst kommer att användas. Enligt vår erfarenhet är det en bra idé att först lägga fokus på mellan tre och fem kärnprocesser, såsom sortimentsstyrning, registervård, avrop/varupåfyllning och prognostisering. Ofta räcker det med ett arbetsmöte per process för att få en översikt av situationen idag och mot vilket håll man vill utveckla processen. Förutom att diskutera arbetsrutiner är det även viktigt att identifiera framtida roller och ansvar, för att säkerställa att systemet genast från början sitter rätt i organisationen. Den inledande specifikationen utgör i praktiken en hypotes eller bästa gissning. Den kommer att ändras och finslipas då användarna börjar utnyttja systemet i sitt dagliga arbete.

3 3 / 7 När den inledande specifikationen är klar är det dags att kavla upp ärmarna och implementera systemet. I våra projekt brukar det ta mellan fyra och åtta veckor från att den inledande specifikationen blivit klar tills att kunden kan börja testköra systemet, vanligtvis för en varugrupp eller ett mindre urval butiker. Vi kallar detta för pilotfasen. Användarna kan nu se hur systemet fungerar i praktiken i den egna verksamheten, vilket gör det mycket enklare att komma med konkreta förbättringsförslag. Utifrån responsen finjusterar vi systemet tillsammans med kunden så att processerna fungerar så bra som möjligt. Detta görs stegvis i pilotfasen, som oftast tar mellan två och tre månader. Specifikation Justering av användningsprocess Design Implementering Validering Specifikation Användarnas erfarenheter från pilot Underhåll Fortlöpande återkoppling Bild 1: Från vattenfallsmodellen till agil utveckling av affärsprocesser. Då vi pratar om implementeringsprojekt handlar agilitet alltså främst om agil utveckling av affärsprocesser. I praktiken innebär detta kontinuerliga, små förändringar i systemet i takt med att arbetsprocesserna utvecklas. Det kan t.ex. handla om justering av beräkningslogiken eller vyerna i användargränssnittet. I RELEX projekt genomförs lejonparten av förändringarna initialt av våra konsulter och så småningom av kundens egna systemanvändare. I och med att en stor del av förändringarna kan göras genom att konfigurera systemet, slipper vi i regel ta den mera tidskrävande omvägen via programvaruutveckling. Samtidigt vet vi att de verkliga processexperterna är de personerna som använder systemet. Ju mera användarna själva kan göra i systemet, desto snabbare utvecklas användningsprocessen. Trots att samma principer tillämpas i bägge fallen är det viktigt att komma ihåg att agilitet i implementering av system inte är innebär precis sak som agil programvaruutveckling. I agil programvaruutveckling utvecklar man ett helt nytt system eller åtminstone ny funktionalitet. Agil systemimplementering handlar om att utveckla affärsprocesser och skräddarsy ett existerande system. En central förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna utnyttja agila metoder inom systemimplementering är att det system som ska implementeras är tillräckligt flexibelt, det vill säga enkelt att konfigurera och ändra.

4 4 / 7 Varför tillämpar inte alla agila metoder? Agil utveckling av affärsprocesser är en enkel idé: Inför en resa tittar du på kartan för att välja den bästa rutten, men under resans gång kanske du får veta om trafikstockningar, översvämningar eller dåligt väglag på någon del av sträckan, varefter du ändrar din ruttplan. Kartan ger startpunkten och riktningen, men målet är inte att följa den ursprungliga resplanen till punkt och pricka utan att nå slutdestinationen på ett bekvämt, snabbt, billigt och säkert sätt. Allt det här låter ju väldigt bra, eller hur? Frågan är då varför inte fler IT-leverantörer arbetar på det här sättet. Svaret är: för att det inte är lätt. Agil systemimplementering ställer höga krav på programvaran, IT-leverantörens medarbetare samt leverantörens affärsmodell. Det första och mest grundläggande kravet är att programvaran som implementeras måste vara flexibel. Agil processutveckling kräver att du hela tiden kan ändra systemet och få återkoppling för att kunna analysera om förändringen ger rätt effekt. Om systemet inte är utformat för att stöda snabba och enkla ändringar blir det snabbt uppenbart att agil systemimplementering inte är genomförbart för att förändringarna tar för lång tid eller för att de blir fruktansvärt dyra. För att effektivt kunna analysera effekterna av de förändringar som görs krävs i praktiken att systemet erbjuder minnesbaserad analys (in-memory analytics). Minnesbaserad analys innebär att man kan bearbeta enorma datamängder direkt i datorernas internminne, så att analyser kan genomföras på några sekunder istället för timmar eller dagar direkt återkoppling för varje ändring med andra ord. På RELEX är flexibilitet ett mål som vi kontinuerligt jobbar hårt för att uppnå, vilket bland annat syns som en stor satsning på forskning och utveckling. Resultatet är att avancerade beräkningar och rapporter i RELEX system kan genomföras i flykten, med extremt hög prestanda, vilket gör det möjligt att utnyttja vilka grund-, mäteller transaktionsdata som helst som sök- och filtreringskriterier. Därmed är det också snabbt och enkelt att implementera förändringar t.ex. i sättet att jobba med orderförslag, för precis de artiklar man vill, i takt med att ett ökande erfarenhet eller förändringar i verksamheten gör förändringar aktuella. Det andra kravet är att leverantören ska ha sakkunskap att ställa rätt frågor i den inledande specifikationsfasen. Vilka som är de rätta frågorna varierar från fall till fall. Vem bestämmer vilka produkter som ska ingå i sortimentet och vilka artiklar som ska vara lagerföras? Hur ska inköp informeras om förändringar i planerade kampanjer och vad ska inköp göra med informationen? Vilka är de viktigaste måltalen i det här projektet? Alla frågor kan inte få ett utförligt svar genast i början av utvecklingsprojektet, men det är viktigt att förstå målprocessen. I och med att målprocessen oftast inte är helt kristallklar i starten krävs det erfarenhet för att hitta rätt. Bra konsulter spelar en viktig roll i att skräddarsy lösningen i enlighet med kundens behov. Det tredje kravet är att leverantören och kunden måste ha samma mål. Om leverantören tar betalt för allt förändringsarbete genast från början och/eller det inte finns något tak på konsultarvodena uppstår ett incentiv för leverantören att dra ut på projektet. Detta ligger naturligtvis inte i kundens intresse. Den bästa avtalsmodellen utgår ifrån att målet är att implementera ett bra och fungerande system så snabbt och effektivt som möjligt. Om systemet inte kräver kontinuerlig support från leverantör eller tredje part tjänar kunden på detta och det ska också vara lönsamt för leverantören i längden.

5 5 / 7 Case: Vianor Ett bra exempel på RELEX arbetssätt är det implementeringsprojekt som vi genomförde tillsammans med däckkedjan Vianor. Det stod tidigt klart att det fanns två huvudsakliga utmaningar att tackla i projektet: 1) Helt nya processer för sortiments- och varustyrning behövde byggas upp, 2) Aktiv förändringsledning, speciellt ute i driften, skulle krävas för att förankra de nya arbetsrutinerna. Låt oss titta närmare på sortimentsstyrningen. När projektet inleddes fanns det ingen tydlig process för sortimentsstyrning i och med att ansvaret för att fylla på butikslagren och lägga beställningar legat hos verkstäderna. I samarbete med RELEX arbetade Vianors utvecklingsteam fram en modell där säsongssortimentet i varje verkstad definierades utifrån en frekvensbaserad XYZ-klassificering. Istället för att lägga ned alltför mycket tid på att finslipa modellen på pappret, valde gruppen att i ett tidigt skede testa modellen tillsammans med pilotverkstäderna och sedan justera modellen utifrån återkopplingen från driften. När piloten startade var verkstäderna i största allmänhet riktigt nöjda, men man upptäckte snabbt ett behov att kunna beställa in varor som inte ingick i verkstadens lagerförda sortiment för att kunna svara på kundförfrågningar. Frågan diskuterades med RELEX och man valde att lägga in en ny beställningsmodell beställning mot kundorder för dessa situationer. Lösningen implementerades inom några dagar och testades snabbt i pilotverkstäderna. Efter positiv respons blev lösningen en bestående del av den nya verksamhetsmodellen. Under pilotens senare del utnyttjade allt fler verkstäder det nya systemet för varupåfyllning. Då började det synas att den implementerade modellen fungerade bäst för större verkstäder, som blev tilldelade ett brett sortiment. De mindre verkstäderna upptäckte att de egentligen skulle behöva ett snäppet bredare sortiment för att kunna betjäna sina kunder på bästa sätt. Återigen gjordes några snabba ändringar i systemets beräkningsmodeller. Ändringarna testades följande dag och togs i bruk i pilotverkstäderna. I och med att mottagandet ute i driften var positivt, kvarstod förändringarna. De två utmaningar som Vianor stod inför är mycket vanliga inom utveckling av affärsprocesser. Det är svårt att överblicka alla effekter som förändringar i arbetsrutinerna kommer att ha innan dessa har implementerats. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med inbyggd flexibilitet för att kunna ändra arbetsmodellen vartefter rutinerna testats i praktiken.

6 6 / 7 Specifikation Tidigt i pilot Senare i pilot Sortimentsstyrning Systematisk process för sortimentsstyrning tas fram Finjustering: Ny beställningsmodell för en del av sortimentet Finjustering: Mera avancerad beräkningsmodell för mindre verkstäder Varupåfyllning Utgångspunkt i RELEX standardmall Finjusteringar: t.ex. saldomål alltid multipel av fyra för personbilsdäck Införande av ytterligare funktionalitet: t.ex. förhandsbeställningar inför säsong Förändringsledning Val av pilotverkstäder av olika storlek, med olika nyckeltal och i olika regioner. Fortlöpande dialog med verkstäderna: Validering av specifikationen. Utrullning till övriga verkstäder: Validering av de förändringar som gjorts i pilotens tidigare faser. Bild 2: Vianors implementeringsprojekt framskred iterativt. Genom att implementera RELEX lösning har Vianor kunnat minska lagervärdet inför säsong (topplagret) med 30 procent utan att tumma på tillgängligheten. Vianors logistikchef Markus Huttunen är övertygad om förtjänsterna i RELEX modell för agil processutveckling: Implementeringsprojektet flöt på otroligt smidigt och de problem vi stötte på löstes i regel inom 24 timmar till och med helt ny funktionalitetet levererades inom några dagar. Den största utmaningen i projektet låg i att definiera hur vi skulle jobba. RELEX projektgrupp var, tack vare sin gedigna kunskap om leveranskedjan, till stor hjälp för oss i att effektivt nå våra mål. Nästa steg? Om du överväger att köpa ett nytt IT-system finns det ett par viktiga punkter att tänka på: 1) Det är mycket troligt att arbetsprocesserna i ditt företag kommer att förändras över tid, och 2) Det är nästan säkert att din och dina kollegers uppfattning om vilka behov för systemstöd ni egentligen har kommer att förändras i takt med att ni utnyttjar systemet i ert dagliga arbete. Med detta i åtanke är det kanske bättre att investera i ett system som ni själv kan konfigurera för att möta era behov, istället för att behöva starta ett nytt IT-projekt varje gång någonting behöver ändras? Vi på RELEX tar inte ut någon licensavgift innan kunden haft möjlighet att, genom en pilot, försäkra sig om att systemet verkligen stöder målprocesserna och att det finns en reell nytta i att fortsätta använda systemet. Eftersom vår lönedag infaller först när dessa mål har uppnåtts har vi ett starkt egenintresse att göra vårt yttersta för att leverera den bästa möjliga lösningen. Våra kunders problem är våra problem. Om du vill veta mer om hur den här typen av system kan stödja varustyrningsoch planeringsprocessena i ditt företag, ta då kontakt med Johanna Småros ( eller ). En timme räcker för att gå igenom nuläget på ditt företag och fatta beslut om de första stegen.

7 7 / 7 Om Vianor Vianor ägs av Nokian Tyres och är en internationell däck- och bilservicekedja som består av helägda och entreprenörsdrivna verkstäder. Vianor är den största däckkedjan i Norden. I slutet av 2012 omfattade kedjan verkstäder i 26 olika länder. Namnet Vianor kommer från de latinska orden Via Nor, som betyder den nordiska vägen.

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan RELEX Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan Den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar på Deloitte Technology Fast 500 listan för EMEA

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Whitepaper 13.5.2014 1 Hur organisera varustyrningen för bästa effekt? Författare: Johanna Småros, Tuomo Pesonen, Johan Haataja, Michael Falck Vi får ofta frågor om vilka resurser, vilken kompetens och

Läs mer

Praktisk förändringsledning: Case Motoral

Praktisk förändringsledning: Case Motoral Whitepaper 25.2.2013 1 / 6 Praktisk förändringsledning: Case Motoral Författare: Roni Ström Logistikchef, Motoral roni.strom@motoral.fi Johanna Småros Direktör, RELEX johanna.smaros@relexsolutions.com

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ett system som kontrollerar Huvuduppgiften för ALEX är att beräkna och föreslå vad som skall levereras vid varje givet tillfälle. Förslagen

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL Att sälja NordicDays produktpaket är enkelt och roligt! Ni får de rätta förutsättningarna som behövs för en lyckad försäljning. För

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER. Suzana Ramadani

SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER. Suzana Ramadani SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER 1 Processlinjen Produktlinjen Livscykelmodellen systemutveckling systemering Analys Design Realisering Implementering Förändringsanalys Verksamhetsanalys Förvaltning

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

för tillväxt och bättre resultat inom detaljhandeln

för tillväxt och bättre resultat inom detaljhandeln Från ambitiös strategi till effektiv drift Affärsutveckling och itlösningar som skapar grund för tillväxt och bättre resultat inom detaljhandeln EG www.egsverige.se Framtidens detaljhandel Ökande internationell

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer UTBILDNING: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL BEKYMMERSFRITT VI ÄR BÄST PÅ MATTOR Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag. Vi arbetar inte med något annat utan har inriktat

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Avgifter Exempelförening

Uppdaterad: 2014-03-18. Avgifter Exempelförening Uppdaterad: 2014-03-18 Avgifter Exempelförening 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Confidence ticket. Confidence ticket. Vi finns med i alla steg med egen personal för: Driftsättning. Utbildning. Installation.

Confidence ticket. Confidence ticket. Vi finns med i alla steg med egen personal för: Driftsättning. Utbildning. Installation. Confidence ticket Ett avancerat entrésystem för alla typer av publika och offentliga anläggningar. Confidence ticket är ett komplett system för sim- och sportanläggningar, mässor, upplevelseparker som

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se Webbshopsinstruktioner från C CC shop.holgers.se Holgers Stugmaterial AB Webbshopsinstruktioner Denna folder skall guida Dig genom vår e-handel från inloggning till färdig order. 1. Logga in 2. Mina uppgifter

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Collector en Android-app för att samla saker Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Abstrakt Jag har gjort en Android-app för att samla saker, Collector. Med den kan man upprätta att göra-listor

Läs mer

Gratis är sällan gratis

Gratis är sällan gratis Gratis är sällan gratis Du betalar alltid för din webbanalyslösning. Frågan är med vad? Google Analytics Siteimprove När något är gratis är du inte kunden, du är produkten Ägande av data och beskyddande

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer