Agila arbetsmetoder för framgångsrik implementering av system: Case Vianor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agila arbetsmetoder för framgångsrik implementering av system: Case Vianor"

Transkript

1 Whitepaper / 7 Agila arbetsmetoder för framgångsrik implementering av system: Case Vianor Författare: Tuomo Pesonen Direktör, Projektleverans Ett chockerande antal företag har bromsats upp, kommit på fel kurs, eller till och med gått under på grund av misslyckade IT-projekt. I många fall har kostnaderna i slutändan blivit mycket större än vad man inledningsvis planerat. Ibland har man helt enkelt inte lyckats ro projektet i land och tvingats avbryta det, i värsta fall efter att ha lagt ned år av resurser och pengar på projektet. Vi ska inte peka finger. En snabb sökning på nätet ger så många exempel på misslyckanden att det kan ses som IT-branschens motsvarighet till en masskollision. Genom att vara medveten om riskerna kan man undvika en del av de många fallgroparna i stora systemprojekt. För att radikalt minska riskerna krävs ändå helt nya sätt att implementera och anpassa system. Under de senaste åtta åren har vi på RELEX samlat på oss en hel del erfarenheter av framgångsrika IT-projekt. Vi tror oss inte ha alla svaren, men vårt tillvägagångssätt ser ut att fungera både vi och våra kunder har lyckats med att antingen undvika eller åtminstone lösa största delen av de problem som vanligtvis brukar uppstå i större systemprojekt. Vilken är då vår hemlighet? Det är faktiskt inte mycket till en hemlighet, utan mer en allmän princip: lättrörlighet eller på IT-språk, agilitet. Vi ser många fördelar i agil processutveckling och i den här artikeln förklarar vi varför. Hör det inte till att IT-projekt är smärtfyllda? Kort svar: nej. Däremot är många IT-projekt redan från starten förutbestämda att råka ut för problem. Vattenfallsmetoden är en traditionell metodik inom programvaruutveckling. Metoden bygger på att varje utvecklingsprojekt startar med en omfattande specifikationsfas där slutprodukten definieras i minsta detalj. Därefter framskrider arbetet sekventiellt, på samma sätt som vattnet forsar utför ett vattenfall. Tankesättet kommer ursprungligen från tillverknings- och byggindustrin, där det ofta är kostsamt eller till och med omöjligt att införa ändringar sent i processen.

2 2 / 7 Tillämpat på programvaruutveckling leder vattenfallsmodellen till problem, vilket gjort att de flesta valt att frångå modellen. Istället tillämpar man agila metoder för programvaruutveckling. Det gör även vi på RELEX, men vi har också hittat andra tillämpningsområden för lättrörlighet. Vi på RELEX använder oss av agila metoder också i den processutveckling som utgör det kärnan i alla våra implementeringsprojekt. Vi är faktiskt ganska måna om att betona att införandet av våra planerings- och varustyrningslösningar inte ska ses som ett IT-projekt utan som affärsutveckling. Målet är att optimera kundens processer och sedan passa in systemet inte tvärtom. Även om vattenfallsmetoden nästan dött ut inom programvaruutveckling tillämpas den fortfarande ofta vid implementering av system. Kunden börjar med att ta fram en kravställning, som leverantören sedan försöker leverera. En viktig mätare på framgång är hur väl resultatet i slutändan motsvarar den ursprungliga kravställningen. Vi på RELEX vill inte jobba enligt den här traditionella modellen. Vi tror helt enkelt inte att den leder till bra resultat varken för oss eller för våra kunder. Att ta fram en detaljerad kravställning innan man satt igång med att utveckla arbetsprocesserna är en orimlig och ofta omöjlig uppgift. För det första är det mycket svårt att i ett enda steg identifiera de optimala processerna då helheten består av en mångfald arbetsrutiner som dessutom är avhängiga av varandra. För det andra har kunden i startfasen ofta mycket lite praktisk erfarenhet av hur det är att jobba i systemet i praktiken och de nya möjligheter som systemet medför, vilket gör det väldigt knepigt att förutse hur systemet bäst kan stödja de planerade processerna. För det tredje är processexperterna sällan experter på IT och vice versa, vilket gör att de olika grupperna ofta utarbetar var sin del av kravställningen ur var sitt perspektiv. Att följa en kravställning som skapats under de här förhållandena leder garanterat till problem och man kan räkna med att problemen mångfaldigas ju större projekt det handlar om. Vilket är då alternativet? Det allra viktigaste är att utveckla och förbättra specifikationen parallellt med implementeringen och användningen av systemet. Så fort en första version av systemet tagits i bruk, ökar kundens kunskap och erfarenhet av systemet radikalt. Förutsättningarna att ta rätt beslut angående hur processerna och systemet faktiskt ska se ut blir snabbt bättre. Även då man tillämpar agila metoder inom systemimplementering behövs en inledande specifikationsfas. Målet för specifikationsfasen är att bygga upp en grundläggande, gemensam förståelse för vilka kundens viktigaste mål och behov är inom de processer där systemet främst kommer att användas. Enligt vår erfarenhet är det en bra idé att först lägga fokus på mellan tre och fem kärnprocesser, såsom sortimentsstyrning, registervård, avrop/varupåfyllning och prognostisering. Ofta räcker det med ett arbetsmöte per process för att få en översikt av situationen idag och mot vilket håll man vill utveckla processen. Förutom att diskutera arbetsrutiner är det även viktigt att identifiera framtida roller och ansvar, för att säkerställa att systemet genast från början sitter rätt i organisationen. Den inledande specifikationen utgör i praktiken en hypotes eller bästa gissning. Den kommer att ändras och finslipas då användarna börjar utnyttja systemet i sitt dagliga arbete.

3 3 / 7 När den inledande specifikationen är klar är det dags att kavla upp ärmarna och implementera systemet. I våra projekt brukar det ta mellan fyra och åtta veckor från att den inledande specifikationen blivit klar tills att kunden kan börja testköra systemet, vanligtvis för en varugrupp eller ett mindre urval butiker. Vi kallar detta för pilotfasen. Användarna kan nu se hur systemet fungerar i praktiken i den egna verksamheten, vilket gör det mycket enklare att komma med konkreta förbättringsförslag. Utifrån responsen finjusterar vi systemet tillsammans med kunden så att processerna fungerar så bra som möjligt. Detta görs stegvis i pilotfasen, som oftast tar mellan två och tre månader. Specifikation Justering av användningsprocess Design Implementering Validering Specifikation Användarnas erfarenheter från pilot Underhåll Fortlöpande återkoppling Bild 1: Från vattenfallsmodellen till agil utveckling av affärsprocesser. Då vi pratar om implementeringsprojekt handlar agilitet alltså främst om agil utveckling av affärsprocesser. I praktiken innebär detta kontinuerliga, små förändringar i systemet i takt med att arbetsprocesserna utvecklas. Det kan t.ex. handla om justering av beräkningslogiken eller vyerna i användargränssnittet. I RELEX projekt genomförs lejonparten av förändringarna initialt av våra konsulter och så småningom av kundens egna systemanvändare. I och med att en stor del av förändringarna kan göras genom att konfigurera systemet, slipper vi i regel ta den mera tidskrävande omvägen via programvaruutveckling. Samtidigt vet vi att de verkliga processexperterna är de personerna som använder systemet. Ju mera användarna själva kan göra i systemet, desto snabbare utvecklas användningsprocessen. Trots att samma principer tillämpas i bägge fallen är det viktigt att komma ihåg att agilitet i implementering av system inte är innebär precis sak som agil programvaruutveckling. I agil programvaruutveckling utvecklar man ett helt nytt system eller åtminstone ny funktionalitet. Agil systemimplementering handlar om att utveckla affärsprocesser och skräddarsy ett existerande system. En central förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna utnyttja agila metoder inom systemimplementering är att det system som ska implementeras är tillräckligt flexibelt, det vill säga enkelt att konfigurera och ändra.

4 4 / 7 Varför tillämpar inte alla agila metoder? Agil utveckling av affärsprocesser är en enkel idé: Inför en resa tittar du på kartan för att välja den bästa rutten, men under resans gång kanske du får veta om trafikstockningar, översvämningar eller dåligt väglag på någon del av sträckan, varefter du ändrar din ruttplan. Kartan ger startpunkten och riktningen, men målet är inte att följa den ursprungliga resplanen till punkt och pricka utan att nå slutdestinationen på ett bekvämt, snabbt, billigt och säkert sätt. Allt det här låter ju väldigt bra, eller hur? Frågan är då varför inte fler IT-leverantörer arbetar på det här sättet. Svaret är: för att det inte är lätt. Agil systemimplementering ställer höga krav på programvaran, IT-leverantörens medarbetare samt leverantörens affärsmodell. Det första och mest grundläggande kravet är att programvaran som implementeras måste vara flexibel. Agil processutveckling kräver att du hela tiden kan ändra systemet och få återkoppling för att kunna analysera om förändringen ger rätt effekt. Om systemet inte är utformat för att stöda snabba och enkla ändringar blir det snabbt uppenbart att agil systemimplementering inte är genomförbart för att förändringarna tar för lång tid eller för att de blir fruktansvärt dyra. För att effektivt kunna analysera effekterna av de förändringar som görs krävs i praktiken att systemet erbjuder minnesbaserad analys (in-memory analytics). Minnesbaserad analys innebär att man kan bearbeta enorma datamängder direkt i datorernas internminne, så att analyser kan genomföras på några sekunder istället för timmar eller dagar direkt återkoppling för varje ändring med andra ord. På RELEX är flexibilitet ett mål som vi kontinuerligt jobbar hårt för att uppnå, vilket bland annat syns som en stor satsning på forskning och utveckling. Resultatet är att avancerade beräkningar och rapporter i RELEX system kan genomföras i flykten, med extremt hög prestanda, vilket gör det möjligt att utnyttja vilka grund-, mäteller transaktionsdata som helst som sök- och filtreringskriterier. Därmed är det också snabbt och enkelt att implementera förändringar t.ex. i sättet att jobba med orderförslag, för precis de artiklar man vill, i takt med att ett ökande erfarenhet eller förändringar i verksamheten gör förändringar aktuella. Det andra kravet är att leverantören ska ha sakkunskap att ställa rätt frågor i den inledande specifikationsfasen. Vilka som är de rätta frågorna varierar från fall till fall. Vem bestämmer vilka produkter som ska ingå i sortimentet och vilka artiklar som ska vara lagerföras? Hur ska inköp informeras om förändringar i planerade kampanjer och vad ska inköp göra med informationen? Vilka är de viktigaste måltalen i det här projektet? Alla frågor kan inte få ett utförligt svar genast i början av utvecklingsprojektet, men det är viktigt att förstå målprocessen. I och med att målprocessen oftast inte är helt kristallklar i starten krävs det erfarenhet för att hitta rätt. Bra konsulter spelar en viktig roll i att skräddarsy lösningen i enlighet med kundens behov. Det tredje kravet är att leverantören och kunden måste ha samma mål. Om leverantören tar betalt för allt förändringsarbete genast från början och/eller det inte finns något tak på konsultarvodena uppstår ett incentiv för leverantören att dra ut på projektet. Detta ligger naturligtvis inte i kundens intresse. Den bästa avtalsmodellen utgår ifrån att målet är att implementera ett bra och fungerande system så snabbt och effektivt som möjligt. Om systemet inte kräver kontinuerlig support från leverantör eller tredje part tjänar kunden på detta och det ska också vara lönsamt för leverantören i längden.

5 5 / 7 Case: Vianor Ett bra exempel på RELEX arbetssätt är det implementeringsprojekt som vi genomförde tillsammans med däckkedjan Vianor. Det stod tidigt klart att det fanns två huvudsakliga utmaningar att tackla i projektet: 1) Helt nya processer för sortiments- och varustyrning behövde byggas upp, 2) Aktiv förändringsledning, speciellt ute i driften, skulle krävas för att förankra de nya arbetsrutinerna. Låt oss titta närmare på sortimentsstyrningen. När projektet inleddes fanns det ingen tydlig process för sortimentsstyrning i och med att ansvaret för att fylla på butikslagren och lägga beställningar legat hos verkstäderna. I samarbete med RELEX arbetade Vianors utvecklingsteam fram en modell där säsongssortimentet i varje verkstad definierades utifrån en frekvensbaserad XYZ-klassificering. Istället för att lägga ned alltför mycket tid på att finslipa modellen på pappret, valde gruppen att i ett tidigt skede testa modellen tillsammans med pilotverkstäderna och sedan justera modellen utifrån återkopplingen från driften. När piloten startade var verkstäderna i största allmänhet riktigt nöjda, men man upptäckte snabbt ett behov att kunna beställa in varor som inte ingick i verkstadens lagerförda sortiment för att kunna svara på kundförfrågningar. Frågan diskuterades med RELEX och man valde att lägga in en ny beställningsmodell beställning mot kundorder för dessa situationer. Lösningen implementerades inom några dagar och testades snabbt i pilotverkstäderna. Efter positiv respons blev lösningen en bestående del av den nya verksamhetsmodellen. Under pilotens senare del utnyttjade allt fler verkstäder det nya systemet för varupåfyllning. Då började det synas att den implementerade modellen fungerade bäst för större verkstäder, som blev tilldelade ett brett sortiment. De mindre verkstäderna upptäckte att de egentligen skulle behöva ett snäppet bredare sortiment för att kunna betjäna sina kunder på bästa sätt. Återigen gjordes några snabba ändringar i systemets beräkningsmodeller. Ändringarna testades följande dag och togs i bruk i pilotverkstäderna. I och med att mottagandet ute i driften var positivt, kvarstod förändringarna. De två utmaningar som Vianor stod inför är mycket vanliga inom utveckling av affärsprocesser. Det är svårt att överblicka alla effekter som förändringar i arbetsrutinerna kommer att ha innan dessa har implementerats. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med inbyggd flexibilitet för att kunna ändra arbetsmodellen vartefter rutinerna testats i praktiken.

6 6 / 7 Specifikation Tidigt i pilot Senare i pilot Sortimentsstyrning Systematisk process för sortimentsstyrning tas fram Finjustering: Ny beställningsmodell för en del av sortimentet Finjustering: Mera avancerad beräkningsmodell för mindre verkstäder Varupåfyllning Utgångspunkt i RELEX standardmall Finjusteringar: t.ex. saldomål alltid multipel av fyra för personbilsdäck Införande av ytterligare funktionalitet: t.ex. förhandsbeställningar inför säsong Förändringsledning Val av pilotverkstäder av olika storlek, med olika nyckeltal och i olika regioner. Fortlöpande dialog med verkstäderna: Validering av specifikationen. Utrullning till övriga verkstäder: Validering av de förändringar som gjorts i pilotens tidigare faser. Bild 2: Vianors implementeringsprojekt framskred iterativt. Genom att implementera RELEX lösning har Vianor kunnat minska lagervärdet inför säsong (topplagret) med 30 procent utan att tumma på tillgängligheten. Vianors logistikchef Markus Huttunen är övertygad om förtjänsterna i RELEX modell för agil processutveckling: Implementeringsprojektet flöt på otroligt smidigt och de problem vi stötte på löstes i regel inom 24 timmar till och med helt ny funktionalitetet levererades inom några dagar. Den största utmaningen i projektet låg i att definiera hur vi skulle jobba. RELEX projektgrupp var, tack vare sin gedigna kunskap om leveranskedjan, till stor hjälp för oss i att effektivt nå våra mål. Nästa steg? Om du överväger att köpa ett nytt IT-system finns det ett par viktiga punkter att tänka på: 1) Det är mycket troligt att arbetsprocesserna i ditt företag kommer att förändras över tid, och 2) Det är nästan säkert att din och dina kollegers uppfattning om vilka behov för systemstöd ni egentligen har kommer att förändras i takt med att ni utnyttjar systemet i ert dagliga arbete. Med detta i åtanke är det kanske bättre att investera i ett system som ni själv kan konfigurera för att möta era behov, istället för att behöva starta ett nytt IT-projekt varje gång någonting behöver ändras? Vi på RELEX tar inte ut någon licensavgift innan kunden haft möjlighet att, genom en pilot, försäkra sig om att systemet verkligen stöder målprocesserna och att det finns en reell nytta i att fortsätta använda systemet. Eftersom vår lönedag infaller först när dessa mål har uppnåtts har vi ett starkt egenintresse att göra vårt yttersta för att leverera den bästa möjliga lösningen. Våra kunders problem är våra problem. Om du vill veta mer om hur den här typen av system kan stödja varustyrningsoch planeringsprocessena i ditt företag, ta då kontakt med Johanna Småros ( eller ). En timme räcker för att gå igenom nuläget på ditt företag och fatta beslut om de första stegen.

7 7 / 7 Om Vianor Vianor ägs av Nokian Tyres och är en internationell däck- och bilservicekedja som består av helägda och entreprenörsdrivna verkstäder. Vianor är den största däckkedjan i Norden. I slutet av 2012 omfattade kedjan verkstäder i 26 olika länder. Namnet Vianor kommer från de latinska orden Via Nor, som betyder den nordiska vägen.

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Samordna leveranskedjan med hjälp av information

Samordna leveranskedjan med hjälp av information Samordna leveranskedjan med hjälp av information 18/4/2013 Johanna Småros, RELEX johanna.smaros@relexsolutions.com +358 40 543 1142 Efterfrågan förvrängs i leveranskedjan Försäljning till slutkund Butikernas

Läs mer

Effektiv styrning av extrema säsongstoppar Case Vianor AB. Peter Einarsson Logistikchef

Effektiv styrning av extrema säsongstoppar Case Vianor AB. Peter Einarsson Logistikchef Effektiv styrning av extrema säsongstoppar Case Vianor AB Peter Einarsson Logistikchef Vianor Group Vianor är en global däck- och bilservicekedja som ägs till 100% av Nokian Tyres Vianor består av egenägda

Läs mer

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan RELEX Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan Den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar på Deloitte Technology Fast 500 listan för EMEA

Läs mer

HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod?

HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod? HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod? White Paper Våren 2015 Relex Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc.

Läs mer

Effektiv styrning av extrema säsongstoppar Case Vianor AB

Effektiv styrning av extrema säsongstoppar Case Vianor AB Effektiv styrning av extrema säsongstoppar Case Vianor AB Peter Einarsson Logistikchef Vianor Group Vianor är en global däck och bilservicekedja som ägs till 100% av Nokian Tyres Vianor består av egenägda

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Jimmy Olsen Logistics Manager Granngården Innehåll 1) Introduktion av Granngården 2)

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Whitepaper 13.5.2014 1 Hur organisera varustyrningen för bästa effekt? Författare: Johanna Småros, Tuomo Pesonen, Johan Haataja, Michael Falck Vi får ofta frågor om vilka resurser, vilken kompetens och

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Praktisk förändringsledning: Case Motoral

Praktisk förändringsledning: Case Motoral Whitepaper 25.2.2013 1 / 6 Praktisk förändringsledning: Case Motoral Författare: Roni Ström Logistikchef, Motoral roni.strom@motoral.fi Johanna Småros Direktör, RELEX johanna.smaros@relexsolutions.com

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin.

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin. CASE INTERSPORT Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin Robert Fredholm Intersport bakgrund och mål för samarbetet med RELEX Företaget Sportkedja 150 butiker i Sverige Intersport

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

IN-SEASON MANAGEMENT

IN-SEASON MANAGEMENT IN-SEASON MANAGEMENT Planering och styrning av varuflödet inom modeindustrin Joel Johansson RELEX hjälper detaljhandlare med att styra säsongerna från början till slut Ett effektivt verktyg för detaljhandlare

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL Att sälja NordicDays produktpaket är enkelt och roligt! Ni får de rätta förutsättningarna som behövs för en lyckad försäljning. För

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Pedagogen formulerar utmaningar successivt som deltagarna löser. Utmaningarna formuleras så det finns oändligt många lösningar.

Pedagogen formulerar utmaningar successivt som deltagarna löser. Utmaningarna formuleras så det finns oändligt många lösningar. MOMENTMETODEN Jag har skapat Momentmetoden för att på bästa sätt kunna stödja barn, ungdomar och vuxna att hitta sina egna bildspråk. Min pedagogik kallar jag Processpedagogik eftersom processen är central.

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång.

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Mitt företagande På mig som företagare ställs det många krav. Den ena kunden önskar en sak och den andra kunden något helt annat. Trender svänger och modet

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Vi är en frukt och grönsaksgrossist

Vi är en frukt och grönsaksgrossist Vi är en frukt och grönsaksgrossist med ett enormt sortiment att välja bland. Vår passion är vårt arbete och vi gör vårt yttersta för att möta just dina önskemål. John G. Swedberg VARFÖR VÄLJA JOHN G.

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Viktigt att veta innan du börjar

Viktigt att veta innan du börjar Namnlappar Viktigt att veta innan du börjar Innan vi börjar med din design så betalar du 150:- i en startavgift som du sedan får tillbaks på fakturan då du beställer dina namnlappar. (har du redan en

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ett system som kontrollerar Huvuduppgiften för ALEX är att beräkna och föreslå vad som skall levereras vid varje givet tillfälle. Förslagen

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Sol i Väst -Egenproducerad solel

Sol i Väst -Egenproducerad solel Sol i Väst -Egenproducerad solel Träff 1 Uppstart och förstudie Konsultstöd Stöd från SP Förstudie Upphandling Installation, drift, underhåll och uppföljning 2014 2015 2016 Träff 1- Förstudie Träff 2 -

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer