HÖSTPROJEKT 2008 FÖRPACKNINGSDESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖSTPROJEKT 2008 FÖRPACKNINGSDESIGN"

Transkript

1 HÖSTPROJEKT 2008 FÖRPACKNINGSDESIGN

2 Projekttitel Projektmedlemmar Sofia Erixson, projektledare Mia Hänninen Oscar Höglund Mikael Lundén Handledare Nils Danielsson, programansvarig Martin Devins, lärare statistik Tomas Bisenius, lärare marknadsföring Kontaktpersoner på Marcus Bertilson, export, sälj, marknadsföring Michael Kissi, sälj, design, marknadsföring Stort tack till Nils Danielsson, programansvarig för förpackningsdesign Martin Devins, lärare i statistik Tomas Bisenius, lärare i marknadsföring Marcus Bertilson och Michael Kissi på Per-Olof Svensson på Stenqvist AB Anställda på Walkiwisa AB Bo Lindskog på STFI Packforsk Jonas Söderman på SCA Packaging Christer Svensson på Realtryck

3 KONFIDENTIELLT Denna rapport är konfidentiell. Innehållet eller informationen i rapporten får inte utnyttjas, reproduceras eller göras tillgänglig för tredje part utan föregående skriftliga tillstånd från författarna i samförstånd.

4 Sammanfattning Detta projekt är ett samarbete mellan Nackademin, Reumatikerförbundet och. I Europa har ca 60 miljoner människor dagliga problem med hantering av förpackningar. Enbart i Sverige har nästan två miljoner av befolkningen nedsatt handfunktion. Därför är målet med detta projekt att förbättra 200 grams chipspåse så att den blir mer lättöppnad, helst miljövänlig och produceras till en låg kostnad. Efter att ha fått direktioner och önskemål av uppdragsgivaren gjordes två kvantitativa marknadsundersökningar. Därefter testades den nuvarande förpackningen och vid senare tillfälle den förbättrade av Reumatikerförbundets testpanel. Utifrån marknadsundersökningarna samt användartesterna arbetades olika förslag fram som till sist resulterade i en slutlig förpackning. Förpackningen kan idag tillverkas i ett nytt, mer miljövänligt material som gör den mer lättöppnad och går att källsortera. Den har minskat i bredd vilket gör den mer materialsnål och billigare i produktion. En tydligare dekor har framtagits vilket speglar goda kvalité och premiumkänsla.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Mål och syfte Metod Frågeställningar Avgränsningar och begränsningar Vad är en bra och säljande förpackning? Historia, hur potatis blev till chips? Historia AB Företaget idag Omsättning och organisation BRC Miljöarbete Potatisen kommer ifrån Danmark Den befintliga förpackningen Primär Sekundär Tertiär Logistik och flöde Förädlingskedjan Belastningsergonomi Informationsergonomi Fältundersökning Målet med undersökningen Målpopulation och ram Urvalsmetod Datainsamlingsmetod och databearbetning Felkällor och åtgärder mot urvalsfel och icke-urvalsfel Undersöknings- och bakgrundsvariabler Undersökningsenkät Validitet och reliabilitet Resultat Webbundersökning Målet med undersökningen... 14

6 3.2.2 Målpopulation och ram Urvalsmetod Datainsamlingsmetod och databearbetning Felkällor och åtgärder mot urvalsfel och icke-urvalsfel Undersöknings- och bakgrundsvariabler Undersökningsenkät Validitet och reliabilitet Resultat Produktutveckling Om reumatism Reumatikerförbundet test Slutsats test Utgångspunkt för konceptidé Kravspecifikation, ny förpackning Förpackningslösningar Reumatikerförbundet test Slutsats test Alternativa förpackningar Slutsats Vald Förpackning Resultat Ny primärförpackning Ny sekundärförpackning Tertiärförpackning Materialval Typografi och text Ean-koden Jonas Alströmer SOS-barnbyar Kostnadsanalys Förpackningsalternativ Förpackningsalternativ Tråg Slutsats Marknadsplanering Kvalitetspolicy Konkurrenter... 32

7 5.3 Produkt Pris Plats/distributionskanaler Promotion/Påverkan Situationsanalys Marknaden Strategisk konkurrentinformation Omvärldsfaktorer Egna förutsättningar Affärsidè Strategi Mål Swot-analys Handlingsplan Gerillamarknadsföring Specialexponering i butik Hyllvippor Reklamaffischer på stan och tunnelbana Samarbete med Expert marknadsföring idag Aktivitetsplan för nya Kampanj Gerillamarknadsföring Specialexponering Samarbete med Expert Avslutande del Felkällor Projektanalys Slutsats Källförteckning Litteratur Internet Föreläsningar Bilagor... 47

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund Många av dagens förpackningar är inte anpassade att vara lättöppnade. Detta försvårar för konsumenter, speciellt för de som redan har nedsatt handfunktion. Det är oftast dyrt att producera förpackningar som tar hänsyn till detta. Sedan sex år tillbaka har Nackademin samarbetat med Reumatikerförbundet och haft projektet lättöppnat. Syftet med samarbetet är att med hjälp av studenterna och uppdragsgivarna i näringslivet förbättra förpackningar så de blir lättöppnade och fortfarande kan produceras till en låg kostnad. Omkring 20 % av Europas befolkning har nedsatt handfunktion och enbart i Sverige är siffran ungefär en och en halv miljon. Det finns även en tydlig skillnad mellan könen. Eftersom kvinnor har 40 % mindre handstyrka än män har de svårare att öppna diverse förpackningar. Lättöppnade förpackningar behövs därför mer än någonsin på grund av den höga efterfrågan Mål och syfte Målet med projektet är att förbättra 200 grams chipspåsar utifrån företagets önskemål, utan att förpackningen förlorar sin höga igenkänningsfaktor. I nuläget är det många som har problem med att öppna förpackningen därför är det viktigt att göra den mer lättöppnad. Konsumenten skall inte behöva använda sig av redskap för att öppna påsen. Utöver detta ska förpackningens helhetsintryck ses över och förbättras (exempelvis logotyp, informationstext mm). Tanken är också att vi studenter ska lära oss att driva ett projekt tillsammans utifrån ett givet uppdrag från ett företag. Alla kurser som läses under utbildningens gång bidrar tillsammans till att genomföra ett lyckat projekt, likaså projektmedlemmarnas olika erfarenheter och åsikter. 1.2 Metod Efter att ha fått direktioner och önskemål av uppdragsgivaren gjordes två kvantitativa marknadsundersökningar: En i Stockholms stad där människor ur den tänkta målgruppen tillfrågades samt en webbundersökning som skickades ut på communitysidan Facebook. 1 Reumatikerförbundet, Greiff, R, Fördel: lättöppnade förpackningar samt Bra förpackningar", hämtad

9 Därefter testades den nuvarande förpackningen och vid senare tillfälle även den förbättrade av Reumatikerförbundets testpanel bestående av 2-3 personer. Utifrån marknadsundersökningarna samt användartesterna arbetades det fram olika förslag som till sist resulterade i en slutlig förpackning. 1.3 Frågeställningar Kan man göra påsen mer lättöppnad? Kan man göra påsen mer miljövänlig? Kan man på något sätt integrera den gamla logotypen med en ny logotyp, utan att förlora igenkännandet? 1.4 Avgränsningar och begränsningar Projektet drivs i samarbete med Reumatikerförbundet och hänsyn kommer till viss del att tas till testpersonernas åsikter om öppningsförmåga, återförslutning, och greppförmåga. Projektgruppen har bestämt sig för inte ha fler användartester med förpackningen än dessa två tillfällen med Reumatikerförbundet. Uppdragsgivaren begränsar även gruppens innovativa idéer till grova förändringar och ingen budget har mottagits. 1.5 Vad är en bra och säljande förpackning? Från början var förpackningens enda funktion att skydda produkten/innehållet, numera ska den också vara tilltalande, lättöppnad, helst återförslutningsbar samt tillföra något vid användning. Det är viktigt att förpackningen är så miljövänlig som möjligt, bland annat genom att den är lätt att återvinna för konsumenten. För att få kunden att välja en viss vara är det viktigt hur den exponeras ute i butik. Försäljningen av ett specifikt varumärkte kan öka med upp till 1000 % om den exponeras rätt. För att vara så säljande som möjligt är det viktigt att den särskiljer sig från sina konkurrenter och överträffar dessa, både vad det gäller utseende och form. 2 Produkten måste fånga kundens uppmärksamhet inom tre sekunder innan konkurrensmedel som pris ens kan komma på tal. 3 Den genomsnittliga tiden kunderna använder framför hyllan är 12 sekunder. 42 % av kunderna använder fem sekunder eller mindre och 25 % spenderar mer än 15 sekunder. Det första intrycket av 2 Dagens industri, Butikernas knep som får dig att handla mer, hämtad Dragster, Så designar du en säljande förpackning, hämtad

10 förpackningen är avgörande eftersom få kunder tar upp och tittar närmare på den produkt de faktiskt väljer att köpa Historia, hur potatis blev till chips? Chips kommer från potatis som är en av världens viktigaste råvaror med ursprung i Sydamerika där den har odlats sedan tusentals år tillbaka. Jonas Alströmer, född 1685, är den som blivit mest känd för sina insatser för att få potatisen populär i Sverige. Det var dock inte Alströmer som införde potatisen till landet. Redan i början på 1600-talet planterades den första potatisen i Uppsalas botaniska trädgård av Olof Rudbeck. I början uppfattade många att smaken på potatisen var otillfredsställande. Bristen på kunskap angående hur potatisen skulle hanteras gjorde att den inte slog igenom. År 1727 föreslog Jonas Alströmer att potatisen skulle användas till att dryga ut mjölet vid brödbakning och inte som en rotfrukt. På så sätt introducerades potatisen i Sverige. 5 De första chipsen sägs ha tillverkats på en restaurang i New York på 1860-talet, när en gäst beställde tunt skuren stekt potatis. Chipsen fick sitt största genomslag år 1926 och när det vaxade papperet uppfanns kom chipspåsen. Det gjorde att potatisbitarnas hållbarhet blev längre och massproduktion lönade sig. Chips har tillverkats och konsumerats i USA i mer än 100 år och i Sverige har chips hört till snacksfavoriterna sedan 1960-talet Historia AB Makarna Michael och Signhild Hansen startade ett familjeföretag år 1991, tänkt som ett deltidsprojekt. Familjen med sina tre barn hade en dröm om att alla skulle vara involverade i företaget. År 1994 satte produktionen av chips igång i ett nerlagt mejeri i Dalsland. Familjen märkte snabbt att det fanns utrymme på marknaden för deras nya affärsidé och med det att ingen tillverkade chips på ett småskaligt och miljömässigt sätt med smak samt vitaminer i behåll. När detta blev en succé i Sverige beslöt sig företaget för att flytta närmare sina kunder på grund av miljövänligheten. Det var en stor fördel om lastbilstransporterna av chipsprodukterna låg nära distributionscentralerna till de stora livsmedelskedjorna. 4 Nordfält, J, Marknadsföring i butik, s109, hämtad Wikipedia, hämtad Konrad, Välkommen till jättepåsarnas land, hämtad , Lite chipshistoria, hämtad

11 1.7.1 Företaget idag Idag ligger företaget utanför Södertälje och ägs av familjen Arnegård-Hansen, och VD är Robert Arnegård. Det är ett fortfarande ett familjeföretag med egen chipstillverkning. De är i första hand i produktion kända för LantChipsen, som tillverkas på annat vis och med andra hjälpmedel än vanliga potatischips. 7 Många större livsmedelsbutiker inom och utanför Sverige är även intresserade av LantChipsen och har tagit in dessa i sitt eget sortiment. Detta gör att företaget exporterar mycket av sin tillverkning. För att minska miljöpåverkan har företaget byggt upp systerföretag till i tre världsdelar utanför Sverige. 8 Företagets framtidsvision är att köpa en gård i Sverige för att odla och skörda potatis samt producera chips. Sedan produktionsstarten 1992 har företaget aktivt erbjudit hjälp till SOSbarnbyar och haft möjlighet att utveckla olika projekt för föräldralösa barn. Företaget skänkte år 2007 ca kr Omsättning och organisation kommer på fjärde plats i försäljningsligan med ca 4 % av chipsmarknaden. Under år 2007 omsatte företaget ca 60 miljoner kronor. Företaget har ett samarbete med IKEA sedan 11 år tillbaka. 10 Det är ett 20-tal anställda på Svenska Lantchips i Södertälje (se organisationsschema bilaga 17). Företaget använder sig ibland av olika konsultföretag för t.ex. marknadsundersökningar BRC är med i BRC Global Standard. Det är en kvalitetsstandard som blir allt vanligare inom livsmedelsindustrin runt om i Europa. I korthet ställer standarden krav på att kvalitetssystemet är förankrat och dokumenterat i företaget och att vissa krav gällande anläggning, och styrning över sina produkter följs Svenska LatChips, Historia, hämtad , Export, hämtad , SOS-barnbyar, hämtad Bertilson, M,, möte. 10 Lyman, A,. 11 Bertilson, M, och Kissi, M,, möte. 12 Anticimex, Kvalitetssäkra din verksamhet, hämtad

12 1.7.4 Miljöarbete Miljöarbetet på företaget tas på största allvar. De forskar och utvecklar produkterna, konstruerar nya och mindre energikrävande maskiner samt utprövar nya, effektiva metoder för miljöförbättrande åtgärder. gör en intern miljöredovisning varje år. Den ger en bild av resursanvändningen inom företaget. Jämförelser görs mot föregående period och de anställda på företaget informerar varandra om vilka nya hjälpmedel som uppkommit Potatisen kommer ifrån Danmark innehåller inte bara svensk potatis, utan även dansk. Michael Hansen, som ansvarar för de internationella affärerna, berättar i en intervju att orsaken till det är att den svenska potatisen inte har samma kvalitet under hela året. 14 Uttalanden om att införa en märkning av potatisens ursprung på påsen har gjorts så konsumenterna inte blir vilseledda. 15 En annan orsak är att de stora aktörerna t.ex. OLW sitter på stora kontrakt med svenska potatisodlare vilket gör det svårt att göra affärer med dem. I Danmark däremot finns bra odlare som även är duktiga på att lagra potatis Den befintliga förpackningen 2.1 Primär I 200 grams serie finns smakerna Gräddfil & Lök, Dill & Gräslök, Gräddfil och Lättsaltade med ett cirkapris på 16:95-22:90 kr. 17 Påsen har i tomt format måtten 320x225mm och består av oblekt kraftpapper samt ett tunt skikt metalliserat polypropen med svetsad topp och botten. Öppning av förpackningen sker oftast med det så kallade Estrellarycket det vill säga, när man tar tag i påsens sidor och drar utåt. 13, Vårt miljöarbete, hämtad Dagens industri, Svenska LanctChips inte alltid svenska, hämtad Testfakta, Importerad potatis i, hämtad Bertilson, M,, möte. 17 Butiker i Stockholms län,

13 Det finns ingen symbol eller text som märker ut hur man på lättaste sätt öppnar förpackningen, vilket är att riva i kanten. Efter öppning går det ej att återförsluta förpackningen igen. Förpackningen sorteras som brännbart material och vid förbränning bildas koldioxid och vatten. 2.2 Sekundär Sekundärförpackningen består av en naturfärgad wellpapplåda (tråg) som rymmer 18 primärförpackningar. Måtten är 585 x 390 x 270mm med en volym på 61,6 dm3 och en bruttovikt på 3806g. Tråget har ett lock som lätt tas av för exponering i butik. Fram- och baksida samt sidor är märkta med Svenska Lantchips i form av text och logga. 18 Bild 1.0 sekundär- och tertiär 2.3 Tertiär Tertiärförpackningen består av europapall eller engångspall, beroende på kund. På europapall får det plats 16st sekundärförpackningar. Bruttovikten inklusive europapall är 86 kilo. (se bilaga 8) 2.4 Logistik och flöde Produkterna som kommer till de större livsmedelsbutikerna, kommer vanligtvis från butikernas egna centrallager. Från leverantören kommer produkterna på pall. Vid inleverans till någon av butikernas centrallager sker en kontroll av exempelvis skador på förpackningen. När detta är gjort och den godkänts körs pallen in på lagret, antingen till buffertplats eller expeditionsplats. På expeditionsplats ställs pallen ner och filmen tas bort. Sedan plockas tråg för tråg ner av expeditörer som placerar trågen i rullburar tillsammans med övriga varor som respektive butik har beställt. Till de större butikerna med stor omsättning levereras hela pallar. När buren är färdigplockad transporteras den med lastbil till butik. I butiken packas varorna upp för hand och ställs på respektive plats. Antingen så bärs hela tråg ut i butik eller så fylls de bara på med varor i redan befintliga tråg. I vissa butiker används en liten rullvagn som hjälpmedel. En butiksundersökning genomfördes på Sabis i Fältöversten (se bilaga 4). 18, Inhemska produkter, hämtad

14 2.5 Förädlingskedjan Omkring 90 % av all potatis odlas och skördas i Danmark. Redan där blir potatisen sorterad för transport till Södertälje där de tvättas. Potatisen läggs i vatten och flyter medan stenar och andra föroreningar sjunker till botten. Vidare transporteras potatisen till en trumma där de delvis skalas. Därefter blir de största potatisarna delade till samma storlek. Sedan skivas de fint och friteras under omrörning i vegetabilisk olja. Chipsen får sedan torka, bli sorterade och smaksatta med olika kryddor för att slutligen Bild 1.1 Doseringsmaskin paketeras i påsar. För att få ett så bra resultat som möjligt produceras inte mer än 8-10kg chips åt gången. Varje sats tar 6-8 min att tillaga. Skalet som är rikt på stärkelse får alltid sitta kvar Belastningsergonomi En normalstor oöppnad chipspåse väger oavsett smak strax över 200 gram och utgör i sig ingen risk för belastningsskador. Sekundärförpackningen som rymmer 18 stycken konsumentförpackningar samt emballage väger ca 3800 gram och utgör, om personalen lyfter den på rätt sätt, inte heller någon allvarlig risk. Detta gäller givetvis även för konsumenter, som dessutom mycket sällan hanterar sekundärförpackningen utan i huvudsak bara handskas med det få antal primärförpackningar som de väljer att ta med sig hem. Vid leveranser och i de fall när tillräckligt många primär-, sekundär- och tertiärförpackningar hanteras samtidigt och deras sammanlagda vikt överstiger 25 kg (den rekommenderade maxvikten för mänsklig hantering) sker denna förflyttning alltid med hjälp av truck, pallyft eller annan maskinell utrustning. De risker som föreligger i samband med hanteringen av förpackningarna ligger snarare i att delar av sortimentet i butiken placeras högt upp och/eller mycket lågt där det vid långvarigt och repetitivt plockande kan leda till förslitningsskador hos personalen, trots produktens ringa vikt. På grund av att förpackningarna som de ser ut i dagsläget inte är svårhanterliga, utan snarare upplevs som några av de varor i butiken som går lättast och snabbast 19, Produkter, hämtad Bertilson, M,. 7

15 att plocka upp för personalen, har vi valt att inte göra så stora förändringar i konstruktionen. Ur konsumentsynpunkt har ett jack tillförts högst upp i påsens svetsning som tillsammans med grafiska öppningsanvisningar skall underlätta öppnandet av förpackningen utan hjälpmedel Informationsergonomi Påsens ljusbruna, matta yta utgör en utmärkt bakgrund för kontrast mot trycket och för läsbarheten av texten. Detta gör även att det är lättare att läsa av streckkoden i kassan. Traditionella chipspåsar är ofta glatta och glänsande vilket försvårar läsbarheten. Med ny logotyp, layout och grafisk profil skapas en förbättrad informationsergonomi som skapar ett mervärde och blir den faktor som övertygar till köp Fältundersökning Målet med undersökningen Målet med marknadsundersökningen på stan var att undersöka konsumenternas vanor vid öppning av chipspåsar samt att undersöka vad de anser om Svenska LantChips öppningsfunktion. Vidare var även målet att skaffa en uppfattning om vad målgruppen anser om påsens design samt kännedomen om Svenska Lant- Chips stöd till SOS-barnbyar Målpopulation och ram Målpopulationen var ändlig och bestod av kvinnor och män mellan år i Stockholms stad. Ramen för undersökningen var mellan klockan 13:00 och 18:00 en tisdag i september på Stockholms Centralstation samt utanför shoppingcentret Gallerian. De intervjuade tillfrågades direkt på plats och varje intervju varade ca 1-2 minuter Urvalsmetod Vald urvalsmetod var ej slumpmässigt stratifierat urval. Med det menas att endast kvinnor och män mellan år i Stockholmsregionen tillfrågades. Totalt antal deltagande var 200 personer som äter chips Datainsamlingsmetod och databearbetning Metod för insamling av intervjudata var 200 förtryckta enkäter som efter undersökningen manuellt bearbetades för att höja kvaliteten. 20 Ergonomikompendium, Henrietta Ludwig, Ergonomikompendium, Henrietta Ludwig,

16 Granskning Kodning Dataregistrering Att i syfte komplettera ofullständigheter och rätta felen i det insamlade materialen. En noggrann utförd granskning höjde undersökningens kvalitet. Att översätta alla anteckningar till ett enhetligt språk. Att uppgifterna registrerades för att sammanställas i Excel Felkällor och åtgärder mot urvalsfel och icke-urvalsfel Felkällor som urvalsfel och icke-urvalsfel är aspekter som man bör ha en åtgärdsplan för att öka validiteten, reliabiliteten samt kvaliteten för undersökningen. Urvalsfel Stratifierat urval Del av undersökningspopulation Dåligt urval Intervjuareffekt Icke urvalsfel Objektbortfall Partiellt bortfall Bearbetningsfel Ramfel Åtgärd Noggrant studera och uppskatta ålder till år. Inkludera så stor del av den tänkta undersöknings populationen som möjligt för att minimera eventuella urvalsfel. För att nå målpopulationen ställdes en inledande fråga i syfte att sålla bort de som inte äter chips. Ställa frågorna på ett icke ledande sätt. Åtgärd För att undvika svarsvägran hos den intervjuade ställdes en direkt inledande fråga för att fånga intresset. Vidare innehöll enkäten endast fem frågor för att hålla intresset vid liv. För att undvika uteblivna svar på någon eller några frågor ställdes frågan i det fallet igen. Det insamlade materialet hanterades på ett rätt sätt. En rad kontrollberäkningar gjordes för att minimera bearbetningsfelen. Rätt bestämmelse av urvalet minskade risken för ramfel. 9

17 Mätmetoder Mätinstrumentet För att förhindra intervjuareffekt förberedes undersökningsfrågorna och tillvägagångssättet i förväg. Enkäten utformades på ett enkelt och tydligt sätt för att minska risken för felnoteringar. För att häva missförstånd ställdes frågor ytterligare en gång med exempelhänvisning. Enkätens frågor konstruerades för att återge en ungefärlig bild av populationens åsikter Undersöknings- och bakgrundsvariabler Undersökningsvariablerna för marknadsundersökningen var hur öppnar du en chipspåse?, ska det finnas öppningsanvisningar?, är designen tilltalande? samt kännedom om stödjandet av SOS-barnbyar. Bakgrundsvariablerna som undersöktes var de demografiska, d.v.s. åldersgrupp och kön Undersökningsenkät En kortfattad kvantitativ undersökningsenkät med fem enkla frågor togs fram för att ge en generell bild av de tillfrågades åsikter angående chipspåse samt om kännedomen om stödjandet av SOS-barnbyar (se bilaga 6) Validitet och reliabilitet Eftersom frågorna i enkäten formulerades efter undersökningens mål kan validiteten uppskattas vara hög. Validiteten kan styrkas ytterligare med den inledande frågan äter du chips? som sållade bort personer utanför målpopulationen. Reliabiliteten på undersökningen uppskattats vara relativt låg eftersom målgruppen uppskattats på plats och under kort tid. Resultatet av 200 personers åsikter är inte tillräckligt för att representera hela svenska folket. 10

18 3.1.9 Resultat Felmarginalen för marknadsundersökningen kan redovisas med följande formel: 1/n = 1/200 0,07 = 7 %. Det gör att sanningen med 95 % säkerhet ligger inom intervallet ±7 %. 22 Könsfördelning Åldersfördelning Män 50% Kvinnor 50% >35 Kvinnor Diagram 1.0 könsfördelning Diagram 1.1 åldersfördelning n = 200 n = 200 Av totalt 200 intervjuade var 100 kvinnor och 100 män som äter chips. Åldersfördelningen sträckte sig från 15 år till 35 år med några undantag. De mest dominerande åldersgrupperna som intervjuades var kvinnor mellan år samt män mellan år. Män Hur öppnar du påsen? Kvinnor Riva kanten 13% Hjälpmedel 4% Riva kanten 22% Hur öppnar du påsen? Män Hjälpmedel 3% Hur öppnar du påsen? Kvinnor/ män Riva kanten 17% Hjälpmedel 4% Estrella-rycket 83% Estrella-rycket 75% Estrella-rycket 79% Diagram 2.0 Öppning kvinnor Diagram 2.1 Öppning män Diagram 2.2 Öppning kvinnor/män n = 100 n = 100 n = 200 Av totalt 200 intervjuade väljer 79 % att öppna chipspåsen för hand med det så kallade Estrellarycket. Med påse är detta svårt eftersom limfogen i kombination med den tjockare lamineringen av material är pressad med hög värme vilket gör den trögare att rycka upp i kanterna. De 17 % som öppnar påsen genom att riva i kanten skall få bättre information om detta. På så sätt kommer fler inse att det både är lättare och smartare att riva upp påsen i kanten. 22 Devins, M, Sampling Errors presentation,

19 Ska det finnas öppningsanvisningar på påsen? Kvinnor Ska det finnas öppningsanvisningar på påsen? Män Ska det finnas öppningsanvisningar på påsen? Kvinnor/män Ja 31% Ja 9% Ja 20% Nej 69% Nej 91% Nej 80% Diagram 3.0 Öppningsanv. kvinnor Diagram 3.1 Öppningsanv. män Diagram 3.2 Öppningsanv. n = 100 n = 100 kvinnor/män n = 200 Stor klyfta mellan kvinnor och män angående om det ska finnas öppningsanvisningar på chipspåsen, där 31 % av kvinnorna gentemot 9 % av männen tycker att det ska finnas. Sammantaget män och kvinnor tycker 20 % att det ska finnas anvisningar men hela 80 % tycker det är onödigt. Kommentarer som "bra om man inte vet" eller "bra för de som behöver" talar för att det finns ett behov att uppfylla, speciellt när chipspåsen är så pass svår att öppna. Eftersom hela 80 % tycker det är onödigt kompenserades detta genom en diskret öppningsanvisning i form av en "Riv här" markering på framsidan som inte påverkar utseendet eller varumärket negativt. Ska öppningsanvisningen sitta på framsidan eller baksidan? Kvinnor Framsida 17% Ska öppningsanvisningen sitta på framsidan eller baksidan? Män Framsida 2% Baksida 7% Ska öppningsanvisningen sitta på framsidan eller baksidan? Kvinnor/män Framsida 9% Baksida 11% Baksida 14% Inget svar 69% Inget svar 91% Inget svar 80% Diagram 4.0 Öppningsanv. Diagram 4.1 Öppningsanv. Diagram 4.2 Öppningsanv. fram-/baksida kvinnor n = 100 fram-/baksida män n = 100 fram-/baksida kvinnor/män n = 200 Av kvinnornas 31 % som svarade ja om det ska finnas öppningsanvisningar på påsen svarade 17 % att det bör sitta på framsidan och 14 % på baksidan. Av männens 9 % som svarade ja på föregående fråga svarade 2 % för framsida och 7 % för baksida. Sammantaget för framsida 9 % och baksida 11 % visar att det är nästan helt jämställt vad gäller denna fråga. Därför har en mer diskret öppningsanvisning i form av en enkel "Riv här" markering på framsidan och en tydligare streckad rivmarkering på baksidan tillförts. 12

20 Tycker du att påsen är tilltalande? Kvinnor Tycker du att påsen är tilltalande? Män Tycker du att påsen är tilltalande? Kvinnor/män Nej 43% Ja 57% Nej 29% Ja 71% Nej 36% Ja 64% Diagram 5.0 Tilltalande kvinnor Diagram 5.1 Tilltalande män Diagram 5.2 Tilltalande n = 100 n = 100 kvinnor/män n = 200 Majoriteten av de tillfrågade tycker att chipspåsen är tilltalande, för kvinnor 57 % och för män 71 %. Kommentarer som "enkel", "naturlig" och "seriös" talar för att den är omtyckt av målgruppen. Till de sammantagna 36 % som inte tycker chipspåsen är tilltalande dominerar kommentarer så som "tråkig" och "färglös". Eftersom majoriteten fortfarande finner påsen tilltalande samt att varumärkets identitet till stor del är påsen har endast små ändringar i designen uträttats. Färgbandet som omsluter påsen försämrade läsbarheten på baksidan och har därför förkortats för att nu omfatta endast framsidan. Känner du till att Svenska Lantchips stödjer SOSbarnbyar? Kvinnor Känner du till att Svenska Lantchips stödjer SOSbarnbyar? Män Känner du till att Svenska Lantchips stödjer SOSbarnbyar? Kvinnor/män Ja 4% Ja 11% Ja 7% Nej 96% Nej 89% Nej 93% Diagram 6.0 SOS-barnbyar kvinnor Diagram 6.1 SOS-barnbyar män Diagram 6.2 SOS-barnbyar n = 100 n = 100 kvinnor/män n = 200 Resultatet visar klart och tydligt att budskapet om att stödjer SOS-barnbyar inte når ut tillräckligt till konsumenterna. Hela 93 % känner inte till samarbetet. Att visa att man stödjer en hjälporganisation när man köper en påse chips bör förtydligas för att locka fler potentiella kunder. Det kan till och med bidra till att fler går från att vara medveten konsument till trogen kund. 13

21 3.2 Webbundersökning Målet med undersökningen Svenska Lantchips gjorde en omfattande marknadsundersökning 2007 som besvarades av 2000 personer. Med denna nya undersökning kompletteras den redan utförda undersökningen med målet att ta reda på vilka faktorer som styr konsumentens val av chips samt vad som anses om chipspåsar generellt Målpopulation och ram Målpopulationen var ändlig och bestod av personer som deltog i webbundersökningen på Internetmötesplatsen Facebook inom ramen av projektgruppens vänner och bekanta med ett användarkonto på sidan Urvalsmetod Vald urvalsmetod var slumpmässigt stratifierat urval. Med det menas att endast kvinnor och män mellan år med ett användarkonto på Facebook bjöds in att medverka i undersökningen. Eftersom medverkan var frivillig erhölls även ett frivilligt urval. Totalt bjöds ca 400 personer in till undersökningen Datainsamlingsmetod och databearbetning Metod för insamling av data var en webbenkät från hemsidan MySurvs.com som länkades från en inbjudan på Facebook. Granskning Kodning Dataregistrering Att i syfte komplettera ofullständigheter och rätta felen i det insamlade materialen. En noggrann utförd granskning höjde undersökningens kvalitet. Att översätta alla anteckningar till ett enhetligt språk. Att uppgifterna registrerades för att sammanställas i Excel Felkällor och åtgärder mot urvalsfel och icke-urvalsfel Felkällor som urvalsfel och icke-urvalsfel är aspekter som bör ha en åtgärdsplan för att öka validiteten, reliabiliteten samt kvaliteten för undersökningen. Urvalsfel Snöbollsurval Åtgärd Förtydligande om att undersökningen inte fick skickas vidare till icke inbjudna personer. 14

22 Del av undersökningspopulation Frivilligt urval Icke urvalsfel Objektbortfall Partiellt bortfall Bearbetningsfel Ramfel Mätmetoder Mätinstrumentet Inkludera så stor del av den tänkta undersökningspopulationen som möjligt för att minimera eventuella urvalsfel. Svårt att åtgärda då inbjudan kan missas eller helt enkelt struntas i. Åtgärder För att undvika objektbortfall utformades frågorna på ett lättförståeligt sätt. Vidare gavs inledande information om hur många frågor som skulle besvaras och ungefär hur lång tid undersökningen skulle ta. Uteblivna svar på en eller flera frågor kunde undvikas med hjälp av att en fråga besvarades i taget. Om någon avslutade undersökningen innan alla frågorna besvarats raderades dennes svar från resultatet automatiskt. För att hålla intresset vid liv visades en statusindikator med syfte att visa hur långt man kommit i undersökningen. Det insamlade materialet hanterades på rätt sätt. En rad kontrollberäkningar gjordes för att minimera bearbetningsfelen. Rätt bestämmelse av urvalet minskade risken för ramfel. Tydliga och enkla frågor ställdes för att ingen fråga skulle missuppfattas. Dataregistrering loggades automatiskt av hemsidan. Enkätens frågor konstruerades för att återge en ungefärlig bild av populationens åsikter Undersöknings- och bakgrundsvariabler Undersökningsvariablerna för marknadsundersökningen var vad styr valet av chips hos konsument?, hur öppnar du en chipspåse?, hur ofta källsorterar du en chipspåse?, vilken information på baksidan läses? samt hur svårt är det öppna en chipspåse? Bakgrundsvariablerna som undersöktes var de demografiska, d.v.s. åldersgrupp och kön. 15

23 3.2.7 Undersökningsenkät En kortfattad kvantitativ undersökningsenkät på sidan MySurvs.com med tio enkla frågor togs fram för att få en generell bild av de tillfrågades åsikter angående deras val av chips i olika anseenden (se bilaga 5). Vidare undersöktes vilken information som läses på baksidan, hur svårt det är att öppna chipspåsar samt hur ofta de källsorteras Validitet och reliabilitet Eftersom frågorna i enkäten formulerades utifrån undersökningens mål kan validiteten uppskattas vara hög. Validiteten kan styrkas ytterligare med den inledande frågan äter du chips? som sållade bort personer utanför målpopulationen. Reliabiliteten på undersökningen uppskattas vara medelmåttig till hög eftersom det är frivilligt att delta vilket medför resultat som speglar de som är engagerade i frågan. Följaktligen om undersökningen genomförs vid samma tidpunkt på året samt till liknande målgrupp uppskattas reliabiliteten vara god. Resultatet av 200 personers åsikter är dock inte tillräckligt för att representera hela svenska folket. 16

24 3.2.9 Resultat Felmarginalen för marknadsundersökningen kan redovisas med följande formel: 1/n = 1/163 0,08 = 8 %. Det gör att sanningen med 95 % säkerhet ligger inom intervallet ±8 %. 23 Könsfördelning Åldersfördelning Äter du chips? Nej 19% Män 47% Kvinnor 53% >35 Ja 81% Diagram 7.0 könsfördelning Diagram 7.1 åldersfördelning Diagram 7.2 chipsätande n = 200 n = 200 n = 200 Kvinnor Av totalt 200 intervjuade var 106 kvinnor och 94 män. 163 personer av dessa 200 svarade att de äter chips och fick fortsätta med undersökningen. Åldersfördelningen sträckte sig från år med några undantag. De dominerande åldergrupperna som intervjuades var kvinnor mellan år samt män mellan år. Män vilken faktor påverkar ditt val mest förutom smak? Ekonomi Annat 25% Påsens design 15% Påsens storlek 21% Pris 39% Diagram 8.0 Ekonomi n = 163 Sammanställningen visar att när val av chips och ekonomi går hand i hand spelar priset mest roll gentemot påsens storlek och design. Målgruppen är prismedveten och konsumerar därefter. Kategorin annat domineras av kommentarer som "smak" men eftersom det är underförstått att man köper de godaste chipsen bör andelen i kategorin ses som missvisande. Tänkbart är då att priset och påsens storlek spelar ännu större roll än vad resultatet visar. Kan vi på något sätt minska kostnaden för påsens tillverkning och sänka priset med en krona i butik kan försäljningen öka. 23 Devins, M, Sampling Errors presentation,

25 Saltinnehåll 10% Vilken faktor påverkar ditt val mest förutom smak? Hälsa Annat 28% Fetthalt 46% Vid val av chips och med tanke på hälsa väljer 46 % efter hur stor fetthalten är. En stor andel i gruppen annat säger "bryr mig inte" eller "inget". Det tyder mycket på köpvana och att informationen på påsen ofta inte läses eftersom det anses allmänt onyttigt att äta chips i vilket fall som helst. Transfetter 16% Diagram 8.1 Hälsa n = 163 Återvinning 8% Vilken faktor påverkar ditt val mest förutom smak? Miljö Annat 12% Ekologisk 46% Svensktillverkat 34% Diagram 8.2 Miljö n = 163 Vilken faktor påverkar ditt val mest förutom smak? Kvalitet Bäst före datum 8% Konsistens (hårda, mjuka, tunna, tjocka etc) 51% Varumärke 41% Diagram 8.3 Kvalitet n = 163 Miljöfrågan domineras av 34 % för svensktillverkat och 46 % för ekologiskt tillverkade chips. Eftersom ekologiska produkter är populära idag och Svenska LantChips redan har en till utseendet ekologisk produkt känns det rimligt att hålla sig på samma bana. Ytterligare en aspekt att belysa vidare är att chipsen är svensktillverkade och det bör förmedlas bättre på påsen. Kommentarer under kategorin annat domineras av "bryr mig inte" och "inget". När det gäller val av chips och kvalitet väljer 51 % efter konsistensen på chipsen t.ex. hårda, mjuka, tunna eller tjocka. Underförstått kan konsistenskategorin ses som smak. 41 % anser att varumärket är en stor avgörande faktor vad gäller val av chips. är ett unikt varumärke som kännetecknas både av konsistensen på chipsen samt den karakteristiska påsen om man jämför med OLW och Estrella som har många liknande produkter. 18

26 Vilken information på baksidan av chipspåsen läser du? Allmän produktinfo 19% Kontaktuppgifter 1% Återvinning 6% Bäst före datum 18% Annat 1% Innehåll 22% Diagram 9.0 Kvalitet n = 163 Inget 33% Hela 33 % av de tillfrågade läser ingen information på baksidan av chipspåsen vilket ställer frågan: "behövs det en ingående beskrivning av LantChips på påsen?". Då 22 % läser innehållsförteckningen, 19 % allmän produktinformation och 18 % bäst före datum känns det irrelevant att ha hela företagets bakgrund på påsen. Att istället öka information om hur man återvinner (som idag inte återfinnes) samt beskriva vilka material som finns i påsen ökar image och seriositet. Ibland (ca 50%) 18% Hur ofta återvinner/källsorterar du din chipspåse? Alltid 8% Aldrig 74% Diagram 10.0 Återvinning n = 163 Att 74 % aldrig återvinner sin chipspåse är anmärkningsvärt. Varför återvinns de inte? Brist på information? Brist på kunskap om materialen i påsen? Frågorna kan vara många och för att underlätta återvinning/källsortering kommer information om material och hur man ska gå till väga för att källsortera ökas. Detta kommer i sin tur öka Svenska LantChips image utåt som ett mer seriöst val, speciellt nu när det är så populärt att vara ekologisk och naturvänlig. På en skala från 1 till 5, där 1 är mycket lätt och 5 är mycket svårt, hur svårt tycker du det är att öppna en chipspåse? Hur öppnar du vanligtvis en chipspåse? Med hjälpmedel (exempelvis: sax) 1% När du köper en större chipspåse, skulle du föredra att den gick att återförsluta? Nej 8% Ingen åsikt 12% För hand 99% Ja 80% Diagram 11.0 öppning lätt/svårt Diagram 11.1 hur öppna Diagram 11.2 återförslutning n = 163 n = 163 n = 163 De tillfrågade fick svara på hur svårt det är att öppna en chipspåse på en skala från 1 till 5, där 1 är mycket lätt och 5 är mycket svårt. Medeltalet blev 1,8 och kan uppskattas som relativt enkelt. Även om majoriteten svarat att det är lätt finns det ett fåtal som svarat mycket svårt. 19

27 Vidare öppnar hela 99 % chipspåsar för hand (79 % Estrellarycket, se webbundersökningen). 80 % är positiva till en återförslutningsbar påse och 80 % anser det onödigt med öppningsanvisningar på påsen (se fältundersökning) vilket leder till en kompromiss. Då det även är tämligen bekant att LantChips påse är mycket svår att öppna på grund av den hårda limningen och tjocka materialet, bör öppningsanvisningar återfinnas på påsen, diskret på framsidan och utförligt på baksidan. 4. Produktutveckling 4.1 Om reumatism Reumatism är en förkortning av reumatoid artrit, även kallad RA. Den ger kronisk inflammation i två eller flera leder i kroppen. Inre organ kan som hjärtat, magen samt njurarna kan även påverkas. RA har flera olika symptom där några är trötthet, rörelsesmärta och ledsvullnad. Det är vanligt att händer svullnar och att man drabbas av ledstelhet på morgonen. RA drabbar tre gånger fler kvinnor än män och oftast i årsåldern. Ca 2000 personer drabbas av RA i Sverige årligen. En miljon barn samt vuxna lider av RA i Sverige. Tyvärr går det ännu inte att bota reumatism, men det går att blockera olika steg i inflammationsprocessen med hjälp av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och paracetamol Reumatikerförbundet test 1 Det första användartestet på Reumatikerförbundet utfördes den 18 september Tre personer deltog i testet, alla med någon typ av nedsatt handfunktion. De områden som testpersonerna fick undersöka var hur pass lättöppnad förpackningen var och om det skulle finnas en återförslutning. Även layout och färgval diskuterades. Detta gav idéer och förslag på förbättringar till utvecklandet av den befintliga förpackningen. För frågeformulär se bilaga 3. Testperson 1, Monica 57 år Monica har ledgångsreumatism vilket medför smärta i lederna som i sin tur gör det för svårt för henne att greppa olika typer av förpackningar. Hennes första intryck av påsen var att den såg naturvänlig ut och inte gav ett plastigt intryck som alla andra chipspåsar på marknaden. 24 Smärta.nu, Reumatism, hämtad

28 Hon tyckte att det var väldigt svårt för henne att öppna påsen första gången, det krävdes mer styrka än vad hon hade. Däremot kunde hon, tur det, öppna påsen med hjälp av naglarna. När påsen väl var öppnad ansåg Monica att det var väldigt lätt att ta önskad mängd ur påsen, samt att tömma den helt. Ett minus var att påsen inte gick att återförsluta utan hjälpmedel (exempelvis en klämma). Som förslag till återförslutning gjordes en jämförelse med gratängost förpackningen som har en limflik. Monica ansåg också att det var väldigt lätt att se informationen på påsens framsida, ganska lätt på påsens baksida. Innehållsförteckningen skulle kunna förbättras, till exempel genom att ha ett större typsnitt. Bild 2.0 Monica Andra saker som skulle behöva ändras på påsen är att ha någon form av öppningsanvisning på framsidan samt att bäst-före-datumet syns tydligare. Monica kände inte till att Svenska Lantchips stödjer SOS-barnbyar. Deras logotyp skulle kunna vara större och sitta högre upp på påsen. Testperson 2, Maria 30 år Maria lider av en whiplashskada (pisksnärtskada) som gör att hon har nedsatt handfunktion på vänster hand, men hon kan skriva med bägge händerna. Bild 2.1 Maria Hennes första intryck av förpackningen var att den såg tråkig ut. Påsen kunde se mer färgglad och inte så ekologisk ut. Det var väldigt svårt för Maria att öppna förpackningen vid första försöket. Andra försöket gick det lättare för att hon vanligtvis brukar använda en sax eller öppna med tänderna. Det var också väldigt svårt att för henne att ta önskad mängd ur påsen: det enda som fungerade var att hälla ut inne hållet i en skål. 21

29 Maria ansåg att det var relativt lätt att återförsluta påsen men att man behövde någon form av klämma som hjälpmedel. Informationen var lättläslig och vissa färgkombinationer var bättre än andra. Om det skulle finnas öppningsanvisning på påsen skulle den vara på framsidan. Hon kände inte heller till att Svenska Lantchips stödjer SOS-barnbyar. Hon tyckte att den nuvarande logotypen flöt in i själva påsen och syntes därför inte så mycket. Byta färg eller ha en ram runt, var några av hennes förslag. Testperson 3, PO 67 år. PO har en s.k. spinalskada (nackskada). PO:s första intryck av påsen var att man direkt tänker på svenskt lanthantverk. Dock var det lite dåliga kontraster gällande färgvalet vitt och gult. Han tyckte att det var extremt svårt att öppna förpackningen. Hans förslag var att man skulle kunna ha någon form av tråd som slutade i en ring som man kunde dra i eller att man skulle kunna sticka in ett finger under en flärp. Längre flärpar skulle också uppskattas. Bild 2.2 PO PO tyckte att det var ganska lätt att återförsluta förpackningen genom att rulla ihop den, samt att ta önskad mängd. Att tömma påsen var det inte heller några problem med. Vidare önskade han att färgvalen på påsen skulle ändras och därmed öka kontrasterna, viss text var svår att läsa Slutsats test 1 Utifrån testpersonernas åsikter samt önskemålen från om ändringar av befintlig förpackning enades projektgruppen om följande: Titta om det finns möjlighet till återförslutning, och i sådana fall hur? Hur kan man göra påsen mer lättöppnad? Hur kan man göra information på påsen mer lättläslig? 22

30 4.3 Utgångspunkt för konceptidé Utifrån ovanstående punkter arbetade projektgruppen vidare med olika förslag. Genom möten ökade kännedomen om företaget och dess kärnvärden vilka är faktorer som företaget inte gärna vill ändra på Kravspecifikation, ny förpackning Förpackningen skall vara mer lättöppnad men inte avvika från sin nuvarande form Informationen på förpackningen ska bli mer överskådlig och mer lättläst. Jobba mer med kontraster. Om man kan återförsluta förpackningen vore det ett plus. Tråget kommer troligtvis inte att ändras, möjligen designen så att den syns i hyllan Förpackningslösningar Till användartest 2 hade olika förpackningslösningar bearbetats fram, bland annat: Ett förslag där påsen fick ett jack upptill som skulle underlätta öppnandet. Det andra förslaget hade hål i mitten upptill på påsen ovanför förslutningen, dock ej testbar version. Det tredje förslaget var ett snöre som man kunde dra i under svetsningen, precis som på en potatispåse, dock ej testbar version. 4.4 Reumatikerförbundet test 2 Reumatikerförbundet test två gjordes den 21 oktober Här testades de tre förslag som togs fram efter rekommendationer från första mötet samt marknadsundersökningarna Slutsats test 2 Förslag 1 Maria (samma person som vid test 1) Kunde lätt öppna förslag ett, dock påpekade hon att det fanns en stor risk att hålet man rev upp i påsen kunde bli för stort och chips kunde ramla ur. Det positiva var att hon kunde ta i med hela handen vid öppnandet och på så sätt få rivkraft. Maria kom med förslaget om en liten instruktionstext på påsens framsida riv här och en streckad linje, som skulle medföra att man som konsument river längs med denna linje och inte får upp ett lika stort hål. Eventuellt skulle man kunna tänka sig att ha en perforering på påsen. 23

31 Förslag 1 PO (samma person som vid test 1) Kunde lätt öppna förslaget med den nya öppningsfunktionen och kom även med förslaget om att man skulle lägga till en streckad linje för att ännu mer underlätta för konsumenten, men att man lika gärna skulle kunna ha den på baksidan för att inte störa påsens helhetsintryck. En perforeringsremsa skulle också kunna vara en bra idé. Förslag 2 och 3 I dessa test visades endast bilder på förslagen. Enligt bägge testpersonerna skulle det andra förslaget fungera bra, eftersom man då kunde öppna påsen genom att stoppa in ett finger i hålet ovanför svetsningen och dra. Projektgruppen hade också med sig en påse med Gårdschips som testpersonerna fick försöka att öppna. Gårdschips är i ett mer lättöppnat material (lägre ytvikt) men till och med den var svåröppnad. Förslag tre handlade om att testpersonerna skulle dra i ett snöre (som vid en potatispåse) under svetsningen. Idén gillades av båda testpersonerna, den skulle dock vara svår att förverkliga i verkligheten. 24

32 4.5 Alternativa förpackningar En formguten plastbehållare med ett kombinerat folielock och handtag. Kapseln skulle vara mycket enkel att öppna genom att dra i handtagets långa flikar. Svetsningen mellan kapseln och folielocket (den streckade grå linjen på locket) bör hålla för att bära 200 gram chips. Bild 3.0, förpackningsalternativ, hink Den här påsen skiljer sig från traditionella chipspåsar på så sätt att den har en midja. Dagens chipspåsar får en naturlig midja när man fyller dem, denna effekt förstärks på detta sätt. Kan med fördel användas för att illustrera att Lantchipsen är ett nyttigare alternativ än traditionella chips. Bild 3.1, förpackningsalternativ, midjepåse Bild 3.2, påse med dragsnöre Detta förpackningsalternativ utnyttjar associationer till en klassisk potatispåse med ett snöre i en grov söm över förpackningens topp vilket också återses på många påsar till grillkol. Eftersom det av hållbarhetsskäl krävs att chipspåsarna är helt lufttäta blir dock detta alternativ svårt att genomföra. 25

33 En så kallad zip-förslutning som återfinns på bland annat Extras tuggummipåsar adderas inuti påsen. Produktionstekniska problem samt höga kostnader gör detta alternativ ogenomförbart. Det är även svårt för personer med nedsatt handfunktion att få grepp att öppna en zip-förslutning. Vidare är en återförslutning i chipssammanhang ur företagets synvinkel ohållbart eftersom de hellre ser mer försäljning. Bild 3.3, återförslutningsbar påse 4.6 Slutsats Vald Förpackning Efter utvärdering av testerna tillsammans med Reumatikerförbundet, de två genomförda marknadsundersökningarna och i samråd med Svenska Lantchips har en ny förpackningslösning tagits fram. Den nya förpackningen har gjorts smalare men behåller samma höjd och har samma innehåll som tidigare. På detta sätt reduceras materialet i förpackningen och luften i påsen, vilket är mycket bra ur både ekonomi- och miljösynpunkt, utan att dra ner på mängden chips i förpackningen. Det är också positivt att samma sekundärförpackning kan fortsätta användas och fler konsumentförpackningar får plats i samma tråg. Dessutom kan att en smalare påse uppfattas som fräschare än en mer rektangulär. Dekoren har uppdaterats på både primär- och sekundärförpackningarna. Två ledord i arbetet och utformningen av dekoren är genuinitet och igenkänning. Genuin i bemärkelsen att synas och särskilja sig från konkurrenterna samt i bemärkelsen att förmedla en lantlig och familjär äkthet. I designprocessen som till stor del handlar om ett ständigt idéflöde och nytänkande var igenkänningen viktig att hålla fram för att behålla de delar av formspråket som starkast förknippas med varumärket Svenska Lantchips. 4.7 Resultat Med hjälp av marknadsundersökningarna på webben och i Stockholm samt genom diskussioner tillsammans med LantChips och materialleverantörer har två alternativ till ny primär- och ett alternativ för ny sekundärförpackning tagits fram. 26

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Hur går en statistisk undersökning till?

Hur går en statistisk undersökning till? Hur går en statistisk undersökning till? Gången i en statistisk undersökning framgår av bilden och är i stort sett densamma i en verklig undersökning, t ex folk- och bostadsräkningen, som i en miniundersökning.

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Tro på din första idé!

Tro på din första idé! Tro på din första idé! Tom Hedqvist är en av våra mest kända formgivare och rektor för Beckmans Designhögskola i Stockholm. År 1991 designade Tom dekoren på Arlas randiga mjölkpaket. Jag gjorde en snabb

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke Dok version: 4.0 (2015-03- 03) Innehåll Om detta dokument:... 3 Generella regler:... 3 Vilka produkter avses?... 3 Hur ska man skriva?... 3

Läs mer

Energikostnad för olika förpackningar

Energikostnad för olika förpackningar Energikostnad för olika förpackningar Elevblad 16a Tabellen nedan visar hur mycket energi som går åt för att producera ett gram (1g) av olika slags förpackningsmaterial. Tabellen visar även hur lång tid

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C Hållbar Utveckling Finns det möjlighet för ungdomar att i klädbutiker i Lund inhandla ekologiska kläder och existerar ett samband mellan marknadsföring och försäljning? Gustav Lewin 9C Innehållsförteckning:

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ANN LUNDQVIST. förpackningsdesign

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ANN LUNDQVIST. förpackningsdesign förpackningsdesign Visuell kommunikation i denna form handlar om ett enhetligt visuellt ansikte utåt. Produkter ska marknadsföras, visa sig unika, och man arbetar ofta med profilen som bas och med helhetsdesign

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Meåfors. Meåfors Getgård

Meåfors. Meåfors Getgård Getgård En bit utanför Ramsele ligger den lilla byn. Där har Tove och Urban en gård där de tillverkar getost i olika former. De gör Vit Caprin som är traditionell för Västernorrland och uppfanns i grannbyn.

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Vedklabben UF. www.vedklabbenuf.se. - Vi värmer ditt hem! 2011-2012

Vedklabben UF. www.vedklabbenuf.se. - Vi värmer ditt hem! 2011-2012 Vedklabben UF - Vi värmer ditt hem! 2011-2012 Styrelsemedlemmar: Martin Wieslander Simon Gustavsson Martin Torstensson Niklas Nilsson Kommun: Varberg Län: Halland Peder Skrivares skola www.vedklabbenuf.se

Läs mer

Rapport. Vad tycker konsumenterna om Clas Ohlsons förpackningar? En undersökning genomförd av aktiva inom projektet Lättöppnade förpackningar

Rapport. Vad tycker konsumenterna om Clas Ohlsons förpackningar? En undersökning genomförd av aktiva inom projektet Lättöppnade förpackningar Rapport Vad tycker konsumenterna om Clas Ohlsons förpackningar? En undersökning genomförd av aktiva inom projektet Lättöppnade förpackningar Sammanställd av Handu Projektet Lättöppnade förpackningar startade

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Förpackningar - för vardag och fest!

Förpackningar - för vardag och fest! ar - för vardag och fest! Bubbelpåsar Denna populära produkt är lätt som luft och skyddande som en kudde. De små bubblorna ger utmärkt skydd för känsligt innehåll och det inre lagret är vattentätt. Det

Läs mer

Grafisk Profil. Jeans in Business

Grafisk Profil. Jeans in Business Grafisk Profil Jeans in Business Grafisk desig och layout GRUPP 8 Mariell Arvidsson Madelene Bergling Ida Eklöf Kristina Jönsson Ameli Olsson Innehållsförteckning 4 Koncept 5 Logotyp 6 Jeans 7 Broderat

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data

Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data Svårigheten att få "folk" att förstå att urvalsstorlekarna ibland är för små för att man ska kunna dra generella slutsatser. Dvs diskutera

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kravspecifikation KPP017 Annika Henrich, Claes Eriksson, Emma Johansson, Nadja Suonperä 091006 Inledning En kravspecifikation är ett slags kontrakt som upprättas mellan uppdragsgivare

Läs mer

Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff

Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff Nedsatt handfunktion ett problem för många! 1.500.000 svenskar, 60.000.000 europeer Betydligtflerkvinnoränmän Metodutveckling

Läs mer

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04 Chalmers Steg tre Kartlägg kundens röst Emelie Nyberg 88-02-21 Martina Thomasson 85-02-22 Mikael Carlsson 86-03-04 Robert Eriksson 89-01-04 Stefan Bröyn 89-01-11 2010-02-12 Integrerad Konstruktion och

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Bakgrund Enkätstudien genomfördes under november månad år 2006 och riktade sig till leverantörer till dagligvaruhandeln. 100 företag fick ta del av

Läs mer

Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till

Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till 2012-11-30 Logistikprogrammet Veronica Linnarsson, Lisa Verona, Huifen Virro/Cao Sammanfattning Linköpings kommun arbetar sedan ett tiotal år

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Formaten varierar i det närmaste obegränsat mellan A5 och A3.

Formaten varierar i det närmaste obegränsat mellan A5 och A3. FORMAT OCH BILAGOR Uppgifterna i broschyren är endast riktgivande. I samband med varje tryckningsuppdrag diskuterar vi med kunden och beaktar de särskilda behoven med målsättning att hitta det förmånligaste

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar

Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar Effektiva, lätta, färgglada förpackningslösningar Kuvert behöver inte vara bruna De kan vara stora, små, långa och korta Vattentäta och miljövänliga Starka riv- och spricksäkra De ska skydda värdefullt

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU?

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? FÖRDEL FORM OCH FUNKTION Produkter bör anpassas till människorna som ska använda dem, inte tvärtom. Form och funktion är lika viktiga för att attrahera kunden. Nu kan du och

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Vi är en frukt och grönsaksgrossist

Vi är en frukt och grönsaksgrossist Vi är en frukt och grönsaksgrossist med ett enormt sortiment att välja bland. Vår passion är vårt arbete och vi gör vårt yttersta för att möta just dina önskemål. John G. Swedberg VARFÖR VÄLJA JOHN G.

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

GDSNs mätregler för förpackningar

GDSNs mätregler för förpackningar Staffan Olsson 2015-10-12 1.1 1(27) Staffan Olsson 2015-10-12 1.1 2(27) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Konsumentartiklar... 4 2.1 Översikt... 4 2.2 Bestämma artikelns framsida... 4 2.3 Bestämma höjd, bredd

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Gunnesboskolan Tetra Pak Tur och retur Hur kan man optimera återvinning av förpackningar. Sida 1(8)

Gunnesboskolan Tetra Pak Tur och retur Hur kan man optimera återvinning av förpackningar. Sida 1(8) Sida 1(8) Namn: Jakob Lindbladh Klass: Gunnesboskolan 9c Datum: 17/5/ - 21/5/ Handledare: Helene Berg, Tetra Recart AB Gunnesboskolan Tetra Pak Tur och retur Hur kan man optimera återvinning av förpackningar

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

PACK. En rapport om svinn och hygienförpackningar. December 2012. Laura Werup

PACK. En rapport om svinn och hygienförpackningar. December 2012. Laura Werup PACK En rapport om svinn och hygienförpackningar December 2012 Laura Werup För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Minna Hellman, informatör, 08-714

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Aktivt Åldrande. Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen. Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE

Aktivt Åldrande. Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen. Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE Aktivt Åldrande Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE Innventia - Forskningsinstitut Ägare: Industri 71%, staten via RISE 29% 23-32% hemicellulosa

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Konsumenter granskar sillbranschen - en Väckarklocka

Konsumenter granskar sillbranschen - en Väckarklocka Väckarklocka 2014-06-16 Konsumenter granskar sillbranschen - en Väckarklocka Det började med att PLUS i TV hade lagt ut en notis om sin granskning. Värt att granska bara det. Resultaten kom aldrig med

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Förpackningsdesign och produktdisplay

Förpackningsdesign och produktdisplay Kursplanering TNGD16 Förpackningsdesign och produktdisplay Mål: Kursens syfte är att ge kunskaper om förpackningar och exponering av sådana ur funktionell och kommunikativ synvinkel samt praktiska färdigheter

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

DETTA ÄR RECAREBOX - RETURSYSTEMET FÖR DITT LÄKEMEDELSAVFALL!

DETTA ÄR RECAREBOX - RETURSYSTEMET FÖR DITT LÄKEMEDELSAVFALL! NYHETSBREV 1 2016 FRÅN RECAREMED AB DETTA ÄR RECAREBOX - RETURSYSTEMET FÖR DITT LÄKEMEDELSAVFALL! Recarebox är ett retursystem specialanpassat för hantering av läkemedelsavfall. Recarebox, som rymmer ca

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

Sten som minne Pris:

Sten som minne Pris: Sten som minne Pris: 35:- 2014 Ett personligt minne Varje människa är unik och minnet de efterlämnar varierar beroende på de personliga relationer och kontakter som funnits. Familjen kommer främst men

Läs mer

färger - för profil och känsla

färger - för profil och känsla industrialismen...och det blev viktigare för både producenter och tjänstemän att särskilja sig från andra... och skapa en egen grafisk profil en egen form och ett eget namn, att synas och särskiljas från

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund:

SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund: Kampanjplan: SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund: Vi är en projektgrupp anställd av kommunen för att få ungdomar i Sigtuna kommun att engagera sig i Sigtunas politik samt öka röstdeltagandet bland

Läs mer