McKinsey-studie: 3 nycklar för framgångsrika ledningsteam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "McKinsey-studie: 3 nycklar för framgångsrika ledningsteam"

Transkript

1 McKinsey-studie: 3 nycklar för framgångsrika ledningsteam tema DELRAPPORT #1 2012: Nya förutsättningar för framgångsrika team Få team fungerar perfekt och det är något man får leva med. När det gäller teamet eller teamen på toppen av en organisation är insatserna betydligt högre och det går inte att acceptera truismen i samma utsträckning. McKinsey genomförde nyligen en undersökning om hur man prioriterar med avseende på toppteamen i multinationella företag och vad som går att förbättra. Tre områden identifierades som avgörande för att team som ska vara på toppen verkligen är det. 1. Få in rätt människor i teamet och fel människor ut Att bestämma medlemskapet i ett toppteam är VD:s ansvar och det starkaste instrumentet för att styra teamets prestationer. Många ångrar att de inte utnyttjat tillfället tidigare eller med större kraft. För många finns det inte ens på kartan och antar att titel, lönegrad eller position räcker för att bestämma vem som bör vara med eller inte. Det är därmed ingen överraskning att en tredjedel av beslutsfattarna i studien inte tyckte att de hade rätt människor och färdigheter i toppteamen. Att säkerställa att teamet som helhet och som individer levererar på målen framstår som en självklarhet men det kommer inte att ske om uppmärksamhet och mod saknas hos VD eller närmast ansvarig. 2. Se till att toppteamet gör arbete som bara de kan göra Många toppteam kämpar med att finna syfte och fokus. Endast 38 procent av beslutsfattarna menade att deras team fokuserade på arbete som verkligen krävde ett perspektiv från toppen. Vad gör folk istället? Allt annat. Ett typiskt misstag är att inte skilja på frågor som behöver kollektiva ansträngningar i teamet från sådana som bara ska bevakas. Resultatet blir packade agendor och mängder med möten. En allt för vanlig känsla även i toppteam är När kan jag få komma tillbaka till mina riktiga uppgifter!? 3. Förvalta dynamik och processer i teamet Ett sista område som kräver odelad uppmärksamhet från VD är effektiv gruppdynamik i toppteamet. I studien från McKinsey framgick dock att bara 30 procent av tiden ägnades åt produktiv kollaboration, en siffra som paradoxalt blev lägre ju viktigare frågor som låg på bordet. Ju större insatser, desto hårdare höll man i korten. Det vilar på VD att bryta dessa dysfunktionella mönster. Det första steget är att arbeta fram en gemensam insikt om att teamet jobbar under sin potential och förståelse för orsakerna. För att hålla tempot uppe krävs mer än ett tillfälle av reflektion för att teamet ska ta tag i sin dynamik och det bör finnas regelbundna tillfällen för arbete med gruppen som sådan utöver verksamhetens problem. Varje team är unikt och varje VD eller verksamhetschef står inför en unik kombination av utmaningar. Att utveckla ett framgångsrikt toppteam kräver god diagnostisk förmåga, reflektion och arbete på fältet för att skapa en dynamisk grupp som är unik för de strategiska problem de ställs inför. Ett toppteam värt namnet tar ett kollektivt ansvar med förmåga att upprätthålla och förbättra sina egna prestationer. Källa: Michiel Kruyt, Judy Malan & Rachel Tuffield. Three steps to building a better top team. McKinsey Quarterly. February [www.mckinseyquarterly.com] Exempel VD:n och toppteamet för ett större europeiskt företag inom konsumentvaror rationaliserade teamets prioriteringar genom att skapa en lång lista på uppgifter som teamet skulle kunna ta itu med. Därefter gick man igenom vilka frågor som hade störst värde för företaget och vad de som grupp kunde tillföra dessa. Man utmanade varandra att plocka ut uppgifter som kunde lösas av individerna utanför teamet och förädla de utmaningar som krävde deras kollektiva uppmärksamhet, exempelvis korsfunktionellt eller korsregionalt arbete. Man skapade strategiskt andrum. Toppteamets ökade fokus och effektivitet spillde över på chefernas arbete i linjen vilket syntes i medarbetarnöjdheten som ökade från 54 till 79 procent på ett år InsightLab

2 Virtuella team kräver ett nytt ledarskap för att bli framgångsrika Allt eftersom virtuella team blir vanligare förändras arbetets vardag mer mot att logga in på datorn hemifrån eller att samverka med medarbetare som befinner sig på andra kontinenter. Huvudkontoret blir mer ett koncept än en byggnad. Eftersom fysisk plats blir mindre viktigt för verksamheten får företag och organisationer exempelvis möjlighet att finna och införliva talanger i sina team på ett sätt som inte var möjligt tidigare. även om möjligheterna för virtuella team är tillgängliga för alla och blir mer och mer populärt är det långt ifrån alla som lyckas utnyttja potentialen. En studie från företaget OnPoint visar att ledarskapet har avgörande inverkan på prestationsförmågan hos virtuella team. För att överbrygga begränsningarna i avstånd och åtskillnad måste ledaren för ett virtuellt team vara särskilt uppmärksam på kommunikation När konkurrens motverkas till förmån för harmoni i teamet kommer det bara försvinna från radarskärmen. Människorna kommer fortsätta konkurrera men snarare genom att förminska varandra än genom att hävda sig själva. Ta tempen vid kaffeautomaten: vad säger medlemmarna om sig själva och varandra? Vad betyder det de säger för konkurrensklimatet inom teamet? Harmoni är följden av och inte en källa till teamets prestationer. Ett allt för starkt fokus på harmoni kan leda till att medlemmarna i teamet censurerar sin input av rädsla för att störa klimatet i teamet. Den springande punkten är inte om teamet känns harmoniskt utan om det känns psykologiskt säkert. Fråga dig själv, är det bästa sättet att höja ribban hjärtliga mellan individer och kulturella faktorer. Det finns fyra varningstecken för att teamledaren inte lyckas leverera: teamet möter inte prestationskraven, relationen mellan ledaren och teamets medlemmar är svag, ledaren är inte på det klara med riktning eller syfte och, till sist, teamledaren ger mer uppmärksamhet åt de medlemmar som befinner sig på samma fysiska plats som denne. Allt för många organisationer misslyckas med sina virtuella team för att man behandlar dem som vanliga, samlokaliserade team. En annan situation som ofta ger bitter eftersmak är när ett virtuellt team snabbt sätts samman som svar på en möjlighet eller ett hot utan planering eller uppföljning. Dagens teknik kan verka förföriskt enkel men att skapa eller flytta ett team till den virtuella världen innebär att ledarskapet också måste förändras. Källa Rick Lepsinger & Darleen DeRosa. vive la (virtual) Différence. PM World Today, January 2011 (vol XIII, Isuue I) Konkurrens bra för prestationer inom teamet konversationer eller genuina utmaningar? Att lyckas med tuffa utmaningar tillsammans är det bästa sättet att skapa en kollektiv självkänsla. Det som känns dysfunktionellt behöver inte nödvändigtvis vara dysfunktionellt. Att vara måltavla för konkurrens kan uppfattas som obekvämt men är samtidigt en mekanism som höjer den egna och andras målsättningar. De mest effektiva teamen lämnar utrymme för konkurrens. Detta är nödvändigt för att inte glida in i ett bedrägligt läge där man kanske börjar sänka ribban för det harmoniska klimatets skull. Blanda inte samman dysfunktion och disharmoni. Källa: Mark de Rond, Adrian Moohouse & Matt Rogan. Can Harmony Hurt Team Performance? HBR Blog Network, June 9, Mats Frick, redaktör Industrialisten Henry Ford sade vid något tillfälle att samlas är en början, att hålla ihop är en process, att arbeta tillsammans är en framgång. Aldrig har teamarbete hyllats så mycket som idag: individualismen har haft sin guldålder samtidigt som de stora kollektiva gesterna och projekten inte har någon lockelse. I tider av omvälvning eller utmaningar är det snarare det närliggande sammanhanget man söker sig till som gruppen, familjen, teamet. Nu i vintertider påminns vi om vikten av att arbeta tillsammans. Kanske teamets födelse kommer från hur många som bekvämt kunde sitta runt en lägereld. Snacket går och idéer föds. Undrar bara hur man tänder en lägereld på kontoret? 2012 InsightLab 13

3 NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNGSRIKA TEAM Annika R Malmberg: Team de utmaningar våra organisat Vi måste bli mer kostnadseffektiva, mer snabbrörliga och mer innovativa - och så måste vi kunna attrahera de bästa medarbetarna. Det är några av de utmaningar som många av dagens organisationer står inför. Annika R Malmberg, som är en av Sveriges mest erfarna teamutbildare och coacher, menar att teamarbete är oslagbart för att möta just dessa utmaningar. I artikeln nedan berättar Annika om varför team är så bra och vad som krävs för att nå framgång. Annika R Malmberg Kort om Annika R Malmberg Annika R Malmberg är verksam ägare till konsultföretaget TeamDesign och en av Sveriges mest erfarna teamutbildare och coacher. Annika är också en av de mest anlitade föreläsarna i Sverige. Genom åren har hon inspirerat tusentals människor - ledningsgrupper, olika sorters team och säljare - till framgång, personlig utveckling och förbättrade resultat. Även om Annika R Malmberg inte tycker att alla ännu verkar ha insett hur pass viktigt det är med väl fungerande teamarbete, så är det många organisationer som nu satsar allt mer på att utveckla sina team. Och det finns många och goda skäl till det. Lägre personalkostnader Ett av de viktigaste skälen till teamarbete är krasst företagsekonomiskt. När kostnaderna ska dras ner så skär man oftast först i den största kostnadsposten personalkostnaderna och med färre personer kvar krävs det att man jobbar smartare. Färre chefer innebär även att medarbetare och grupper behöver ta mer ansvar något som teamet lämpar sig utmärkt för. Att arbeta i team är i mångt och mycket ett smart sätt för att effektivisera sitt sätt att arbeta, säger Annika. Verktyg för empowerment Teamarbete är det effektivaste sättet att överföra ansvar och makt till medarbetarna, vilket leder till att både motivationen och prestationerna ökar. Enligt Annika gäller detta oavsett om det handlar om självstyrande team utan teamledare eller team med en teamledare. Att överföra ansvar och befogenheter till teamet och dess medlemmar frigör en enorm energi. Det stärker även individernas självkänsla och självbild. Nyckeln är att överföra både ansvar och befogenheter så att teamet har mandat att bestämma och fatta beslut på egen hand. Team som har fått ansvar men inte befogenheter blir däremot vingklippta och tappar snabbt i motivation och effektivitet, menar Annika. Mer snabbrörlig När teamen har befogenheter att fatta beslut på egen hand blir också organisationen mer snabbfotad än den mer traditionella order-kontroll -organisationen och det blir lättare att möta marknadens snabbt föränderliga krav. Bättre kunskapsspridning Att ta till vara, sprida och utveckla den kunskap och de erfarenheter som finns i organisationen är något som brukar anses vara av högsta prioritet. I en vanlig linjeorganisation finns det ofta mycket kunskap som aldrig kommer fram. Det beror på att folk arbetar isolerade ifrån varandra. I ett team blir kunskapsspridningen däremot naturlig, konstaterar Annika. Gynnar innovation och förnyelse I dagens organisationer är kontinuerligt förbättringsarbete, innovation och förnyelse en nödvändighet, men det är också något som medför utveckling för medarbetarna. Enligt Annika gynnas kreativiteten och vi får fram bättre idéer när vi jobbar i team. Slutresultatet blir genomgående bättre när vi bollar idéer och tankar med varandra. Det uppstår ofta häftiga effekter när människor arbetar i team, säger Annika. Enklare informationsspridning Informationsspridningen blir generellt enklare i en teambaserad organisation. Det är lättare att bearbeta information som kommer från ledningen du har redan ditt team samlat och kan direkt bemöta de frågor och tankar som finns, säger Annika. Ökar värdet på arbetsgivarvarumärket En stark teamkultur gör organisationen mer attraktiv som arbetsgivare för den yngre generationen. De är vana att jobba i projekt hela vägen från grundskolan till universitetet. De är vana att lösa utmaningar tillsammans med andra att dela information, tankar, kunskap och idéer. Att jobba instängd i ett eget InsightLab

4 är oslagbart för att hantera ioner står inför idag! kontorsrum med sina specifika uppgifter är helt främmande för många yngre. Många söker också till organisationer som kan erbjuda den samhörighet som ett bra team kan ge, säger Annika. Goda förutsättningar för teamarbete Att fördelarna med teamarbete så väl matchar de behov som organisationer står inför idag gör att företag satsar på sina team och det ger teamen goda förutsättningar att lyckas. En annan gynnsam faktor är att många organisationer har tagit till sig det coachande ledarskapet. De viktigaste förmågorna hos teamledare är i mångt och mycket samma kvaliteter som kännetecknar det coachande ledarskapet: att måna om andras utveckling, att kunna observera, lyssna och ge konstruktiv feedback, att hjälpa andra upptäcka sina resurser och hitta sina egna lösningar; att få andra att tro på sina förmågor och flytta fram sina gränser för vad de tror är möjligt, säger Annika. Nya utmaningar för team och teamledare Även om förutsättningarna för teamarbete är goda finns det också en del nya utmaningar som teamen och teamledarna måste ta tag i. Utmaning 1: Geografiskt spridda team En av de stora utmaningarna är att många team är geografiskt spridda. Vad som då krävs är bland annat betydligt mer disciplin. Till exempel att alla är noggrant förberedda inför varje möte. Det krävs också en större medvetenhet om hur man kommunicerar och hur saker kan uppfattas av andra. Det är viktigt att träffa hela gruppen fysiskt, åtminstone några gånger per år. Och det går inte att slarva bort dessa träffar det krävs en en genomtänkt process för att utveckla relationer, mål, teamkänsla och samarbete vid dessa tillfällen. Det är superviktigt att ha kunskaper om hur man får team att fungera. Att förlita sig på sina traditionella chefserfarenheter fungerar inte, erfar Annika. Utmaning 2: Unga medarbetare med orealistiska förväntningar I takt med att unga människor kommer in på arbetsplatserna och i existerande team uppstår nya utmaningar. En utmaning som Annika mött inom många organisationer är unga medarbetare som kommer med orealistiska förväntningar. Många i den yngre generationen är världsmästare redan när de kommer ut vilket bland annat märks på en viss brist på ödmjukhet. Här krävs det att hitta en balans mellan att ställa krav och erbjuda frihet. Teamet som arbetsform kräver en stor respekt för varandra och en stor portion ödmjukhet från alla parter, säger Annika. Utmaning 3: Olika prioriteringar och arbetssätt I team möts människor med olika agendor, förutsättningar och förväntningar. En del vill inte ha några möten alls, utan vill helst jobba järnet på egen hand. Andra vill mötas varje dag, och diskutera sig fram till allt. Här gäller det, enligt Annika, att hitta en gemensam plattform med tydliga spelregler. Att bestämma hur man ska göra saker är något som ofta tar upp onödigt mycket tid i teamen, men detta kan till viss del undvikas om organisationen har satt upp tydliga spelregler för sina team. Ett råd jag vill ge till alla teamledare är att vara tydlig med hur och vid vilka tillfällen teamets arbetssätt och rutiner ska utvärderas. Man bör alltså ha givna tillfällen när man utvärderar och ifrågasätter hur teamet jobbar men inte löpande. Även om inte allt fungerar perfekt är det viktigt att hålla sig till spelreglerna. Att ifrågasätta teamets arbetsrutiner hela tiden sänker teamets prestation påtagligt, säger Annika. För att lyckas är det viktigt att alla i teamet vill vara med i teamet. är lösningsorienterade och hela tiden blickar framåt inte bakåt. är kraftgivare och måna om att påverka andra i en positiv riktning. I bra grupper peppar man varandra och ger varandra energi. är ödmjuka. Många goda skäl till att organisationerna nu satsar på team 1. Teamarbete för ut makt och ansvar i organisationen, vilket höjer motivationen, ökar prestationerna och gör organisationen mer snabbfotad. 2. Teamarbete effektiviserar organisationen och sänker personalkostnaderna. 3. Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte gynnas. 4. Kreativiteten höjs och förutsättningarna för innovation och förnyelse ökar. 5. Informationsspridningen blir enklare i en teambaserad organisation. 6. En stark teamkultur gör det enklare att attrahera den yngre generationen InsightLab 15

5 Framgångsrika team använder fyra typer av kommunikation på sina möten Åh nej, inte ett nytt möte! Vi har alla en relation till möten och den är inte alltid positiv. Många möten är en formsak där närvaro krävs på grund av att man har en viss roll i organisationen. För ett team med ett uppdrag bör fokus dock ligga nära verksamheten. Ett möte är ett tillfälle att vässa teamet och karva fram uppgifter, problem och lösningar som tar teamet närmare målsättningarna. En studie från Tyskland har tittat närmare på hur interaktion på möten kan kopplas till framgång för team och organisationer. Forskare från Technische Universität i Braunschweig filmade 92 teammöten och följde upp dessa med enkäter och intervjuer för att se hur mötena inverkade på olika framgångsdimensioner. Studien ger empiriska bevis för kopplingen mellan interaktivitet på möten och framgångsrika team. Problemfokuserad kommunikation, positiv kommunikation i procedurer och handlingsorienterad kommunikation driver tre framgångsdimensioner: tillfredsställelse, teamets produktivitet samt organisatorisk framgång. Emotionell och social kommunikation inverkar inte direkt, men ger stöd och skapar klimat för produktivitet. Dysfunktionell kommunikation visade sig ha många negativa relationer till de tre dimensionerna. Problemfokuserad kommunikation Länken mellan kommunikation som fokuserar på problem och framgång handlar om korsbefruktning och dialog om lösningar. Att diskutera hur en sak hänger ihop med en annan i det givna problemet förfinar och förbättrar idéer och lösningar som utvecklas på ett möte, vilket i sin tur ökar teamets chanser till framgång. Komplexa uppgifter kräver att man undersöker olika perspektiv medan en undermålig problemdiskussion minskar teamets framgångar. Vikten av problemorienterad dialog var inte begränsad till möten. Problemfokuserad kommunikation var positiv för produktiviteten även i den dagliga verksamheten där kunskap om vem som kan vad, procedurer, tekniska frågor eller liknande är avgörande för att upprätthålla god produktivitet. Det lönar sig med andra ord att prata jobb med teamet vid kaffeautomaten och inte bara på möten. Procedurkommunikation Med avseende på procedurer är det viktigt att denna typ av kommunikation inte är frånvarande. Att hålla på formerna hade positiva effekter på tillfredsställelse i teamen och för organisatorisk framgång, men frånvaro av procedurkommunikation hade än större negativ inverkan på framgångsdimensionerna. Handlingsorienterad kommunikation Undersökningen visade på att handlingsorienterad kommunikation (proaktiv respektive kontra-aktiv) i teamens möten hade stort genomslag på framgångsdimensionerna. En aspekt som var tydlig i denna typ av kommunikation var det personliga initiativet. Enskilda individer kunde ha stort genomslag på gott och ont. Samtidigt som individer kunde få polletten att trilla ner och driva teamet mot prestationer genom att ta initiativ kunde de skjuta processer i sank. Faktum är att kontra-aktiv kommunikation som klagomål och liknande var vanligare än proaktiv. Socioemotionell kommunikation Trots att de undersökta teamen lade väldigt mycket tid på att utbyta uttalanden av socioemotionell karaktär på mötena visar resultaten på att detta inte gav något bidrag till teamens framgångar i någon av dimensionerna. Detta förklaras med att denna typ av kommunikation inte är framgångsdrivande i sig utan förstärker de andra typerna av kommunikation. Det kan handla om att uppmuntra lösningar eller nytänkande. Samtidigt kan denna typ av kommunikation verka negativt som att ge stöd till gnäll, glida från ämnet eller ta tid från formalia. Detta är viktigt att vara medveten om då forskning visar att dysfunktionella cykler i kommunikationen är vanligare än funktionella. Det betyder inte att man ska motverka emotionella eller sociala aspekter i teamens möten, utan snarare att se till att detta sker i ett positivt sammanhang. Källa: Simone Kauffeld & Nale Lehmann-Willenbrock. Meetings Matter: Effects of Team Meetings on Team and Organizational Success. Small Group Research, 25 December InsightLab

6 Lagom är bäst: mångfald med gemensam identitet driver framgång Mångfald är ett mycket positivt laddat begrepp. Men det har inte alltid positiva konsekvenser i ett organisatoriskt sammanhang. Forskning har visat att heterogenitet i team kan minska sammanhållning, leda till konflikter, missförstånd och i förlängningen till missnöje och ökad personalomsättning. Å andra sidan finns det belägg för prestationshöjande effekter av mångfald på grund av ökad kreativitet och innovation då det finns fler perspektiv inom teamet. Det är inte svårt att förstå att det finns två sidor av myntet men frågan är under vilka förutsättningar mångfald är en positiv kraft för teamet. Forskning visar att mångfald ökar teamets prestationer när det omfattas av en kollektiv identitet och i ett klimat av psykologisk säkerhet. Kollektiv identitet kan verka vara ett motsägelsefullt begrepp om man pratar om mångfald, men det handlar inte om att inordna sig i en given struktur utan snarare att skapa en identitet på en högre nivå givet de skillnader som finns. Samtidigt finns en risk att en självförstärkande identitet kan slå över och skapa grupptänk vilket innebär att identitetsprocessen behöver en motvikt. Detta skapas genom ett säkert psykologiskt klimat. När ett team är psykologiskt säkert känner medlemmarna att de inte kommer bli utstötta, utskämda eller straffade för att de säger sin mening. Detta gäller alla team, men är kritiskt för team med hög nivå av mångfald. Fem psykologiska mekanismer skapar balans mellan teamets identitet och ett säkert psykologiskt klimat: relaterade till att lösa uppgiften som informationsutbyte, kollaborativa beslut och gemensam respekt. Gruppengagemang har identifierats i forskningslitteraturen som en stark faktor för ledarskap i team med stor mångfald. Tillit Sist men inte minst måste det finnas tilllit inom teamet. För ett team präglat av mångfald är en hög nivå av tillit en hygienfaktor då olikheter mellan teamets medlemmar av naturliga skäl kan göra människor reserverade. Om människor känner sig annorlunda kommer de även att överdriva i vilken utsträckning de blir utvärderade av sin omgivning. Tillit ska sitta i väggarna och det ligger på ledarskapet att skapa grunden. Källa: Roberge M. & Dick R., (2010) Recognising the benefits of diversity: When and how does diversity increase group performance? Human Resource Management Review, 20, pp Empati Individens psykologiska processer genom vilka man identifierar med och förstår andras situation, känslor och motiv. Öppenhet En mängd forskning visar att öppenhet som individ hjälper teamets medlemmar att känna och förstå andras identitet vilket i sin tur leder till effektivare relationer och gruppdynamik. Öppenhet ger en positiv spiral då det motiverar andra att öppna upp och dela med sig. Kommunikativ kvalitet Till skillnad från de ovanstående mekanismerna som verkar på det individuella planet är kommunikativ kvalitet ett gruppfenomen. Kvalitet i detta sammanhang innebär inte att kommunikationen alltid stryker medhårs. Kvalitet i kommunikationen handlar också om att inte vara tyst och ta konstruktiva konflikter när de uppstår. Gruppengagemang Detta handlar om att medlemmarna i teamet är fokuserade på processer 2012 InsightLab 17

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

KICK-OFF ELLER KICK-IN?

KICK-OFF ELLER KICK-IN? KICK-OFF ELLER KICK-IN? Diskobowling och fina krogen i all ära, men de lämnar sällan några bestående avtryck. Vill du däremot bjuda dina medarbetare på en insiktsfull upplevelse som ger mer drag i affärerna

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Hur lyckas med förändring?

Hur lyckas med förändring? 1 Hur lyckas med förändring? Mattias Hermansson, förändringsledare 2 Agenda förändringsmättnad förändringsledning ledarskap och samarbete fokus 3 Vem är Mattias Hermansson? Förändringsledare Chef Föreläsare

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team Framtidens Team: Seminarium Framtidens ledarskap endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att effektivt, modernt ledarskap kräver

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal (Key Performance Indicators (KPI)) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 83, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin Johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer