Innehåll Framsida och sammanfattning Innehåll Introduktion Bakgrund Målgrupp Idé Konstnärlig kvalité Syfte och erfarenhet Mål Tidsplan Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Framsida och sammanfattning Innehåll Introduktion Bakgrund Målgrupp Idé Konstnärlig kvalité Syfte och erfarenhet Mål Tidsplan Budget"

Transkript

1 LUCY. Publiken får genom de fem dansarna lära känna Lucy som är både bräcklig, stark och stolt. Hon är mer än vad du först kan se: det som bubblande finns inom henne sipprar genom föreställningen sakta ut och luckrar upp den gräns mellan det vi ser och inte. Strama flätor och tunga kjolar sveper in oss i en fängslande föreställning med Arkeolog 8s typiska uttryck: uppkäftig, urban dans med groove, skärpa och kraft. Lucy är en stark, effektfull dansföreställning som handlar om att ta plats, om förväntningar och om identitetsskapande.

2 Innehåll Framsida och sammanfattning Innehåll Introduktion Bakgrund Målgrupp Idé Konstnärlig kvalité Syfte och erfarenhet Mål Tidsplan Budget Introduktion Dansgrupp: Arkeolog 8 Föreställning: Lucy Längd: ca 25 min Målgrupp Högstadie och gymnasie. Workshoplängd: 45, 60 eller 90 min, Publiksamtal: 15, 30 eller 60 min Tema både workshop och samtal: Förväntningar och identitetsskapande kring genus. Koreografer och dansare: Camilla Reppen Camilla Walków Clara Bankefors Josefine Alfredsson Tarika Wahlberg Bakgrund Fritt från genusfokus.se: Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det. För att förstå hur detta går till är begreppet genus det viktigaste verktyg vi har. Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar till kroppsliga skillnader. Istället för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har genus kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man. Genom genusbegreppet betonas att kvinnor och män inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i relation till det samhälle de lever i och till den kultur de är en del av. Det är ett begrepp som belyser de sociala villkor som formar kvinnors och mäns möjligheter, och influerar deras handlingsmönster. Det framhåller betydelsen av de myter, metaforer och berättelser som skapar förväntningar på kvinnor och män, och som kringgärdar deras val med värderingar. Genus är ett begrepp som kunnat synliggöra att skillnader mellan kvinnor och män på en mer grundläggande nivå ofta är skillnader i makt; män som grupp lever sina liv gynnade av att vara män, medan kvinnor som grupp lever sina liv genom att övervinna det motstånd de möter för att de är kvinnor. När man istället talar om genus på individnivå kan det hända att en viss kvinna har mer makt än en man eller att en

3 viss man gynnas framför en annan man, detta har att göra med att även andra identitetskategorier än genus påverkar maktrelationer mellan människor. På en strukturell nivå finns dock en uppenbar skillnad mellan könen eftersom män överlag har större makt än kvinnor. Inom en stor del av genusforskningen ingår alltså en kritisk granskning av makt. Ofta studeras, synliggörs och kritiseras maktstrukturer i samhället. Denna kritiska hållning genomsyrar genusforskningsmiljöerna, och skapar många debatter inom och utanför fältet. I takt med att forskningen kommit att synliggöra allt mer av den komplexitet som ligger till grund för att människor blir kvinnor och män har genusbegreppet förändrats, utvecklats och blivit mer sammansatt. Genusforskning visar att människors genus inte helt går att skilja från deras sexualitet, etnicitet eller klass. Forskningen har också lyft fram att det finns skillnader kvinnor sinsemellan, och män sinsemellan. Här framträder ett mer invecklat system där olika maktrelationer korsas, inte enbart så att de förstärker varandra, utan också på sådana sätt att de utmanar, rubbar och förändrar varandra. Detta perspektiv och analys av hur andra identitetskategorier samverkar med genus benämns inom genusforskningen för intersektionalitet. Lucy är en föreställning som vi skapade för vuxen publik 2011 men som vi nu vill arbeta om för målgruppen högstadie och gymnasie för att kunna spela den i skolor med ett tydligare tema. Tanken är att konkretisera föreställningen med ett fokus på förväntningar om/och identitetsskapande och anlägga ett genus och normkritiskt perspektiv i föreställning och innehåll i workshops och samtal. I skolan är det tydligt att dessa processer har en framträdande del i vardagen och vår intention är att på ett tillgängligt och lustfyllt vis undersöka detta tillsammans med de grupper vi möter. Titeln Lucy var för oss först en koppling till den äldsta människan som hittats dittills. För oss ger titeln också funderingar kring hur en identifierar sig; som människa eller kvinna först? Vem formas en till som människa, som kvinna (och som man) i dagens samhälle? Omarbetningen av föreställningen kommer att ta fasta på detta och utforska identitetsskapandet av unga kvinnor genom förväntningar och ideal (och därigenom också unga män). Vi kommer att utgå ifrån föreställningen som grund och arbeta om den för att på ett mer sofistikerat sätt förmedla detta. Dessutom ska vi designa/planera workshops och samtal för att behandla detta med utgångspunkt ur föreställningen. Till vår hjälp vad gäller genusperspektiv och normkritik i det pedagogiska arbetet med föreställning, samtal och workshops vänder oss till företaget Utmana, vi ska anlita dem som konsulter för att hjälpa oss med hur vi ska prata om genus och hur vi ska förhålla oss på ett normkritiskt vis i både föreställning och workshops. Mer om Utmana: hem.html Om Arkeolog 8 Arkeolog 8 är ett genre överskridande danskompani. Vi delar vår verksamhet mellan danskonst, danspedagogik och samhällsengagemang genom dans. Vårt konstnärliga uttryck kännetecknas av uppkäftig, urban dans med kraft, groove och skärpa. Alla vi fem dansande koreografer i Arkeolog 8 har en danspedagogisk utbildning och/eller pedagogisk erfarenhet som kommer till nytta i det konstnärliga uttrycket och när vi förmedlar och diskuterar det vi gestaltar. Arkeolog 8 är utbildade inom de olika streetstilarna, jazz och modern dans och kan i vårt pedagogiska arbete bemöta dansvana, nybörjare, gammal som ung.

4 Urval av Arkeolog 8 s projekt: Arkeolog 8 s första föreställning 1up blev en succé med turné genom ett 30 tal svenska städer, medverkan under Backbeat Connection på Dansens Hus 2010 samt internationella spelningar i Tyskland. 1up blev uttagen till Dansspridning i Mellansverige som ett av tre bidrag under hösten 2012/våren 2013 en garanti för den konstnärliga kvalité och trovärdighet som Arkeolog 8 står för. Vi har tidigare varit i Tyskland även med Lucy vilket visar på den potential som föreställningen bär på. Musikvideon vi gjorde till svenska gruppen Slagsmålsklubbens Snälla TV plz från nya albumet the Garage har fått över visningar på youtube. Vår senaste föreställning PUCK har blivit mycket väl mottagen av den publik och de arrangörer vi hittills mött! Vi spelar den from hösten För mer information om Arkeolog 8: arkeolog8.se och Arkeolog 8 på facebook. Målgrupp: Föreställningen riktar sig mot unga i åldrarna år, främst högstadie och gymnasieelever. Lucy kommer att bli en föreställning som tar upp ämnen som är aktuella för dessa åldrar genom ett tema som är i högsta grad aktuellt för alla. Genom egen erfarenhet och genom vårt möte med hundratals ungdomar i skolan under våra föreställningsturnéer har vi sett ett stort behov av att utforska just genus och identitet med dem. Just i högstadiet finns mycket spänningar och funderingar kring detta har vi märkt. Förutom skolor kommer vi dessutom att spela dansföreställningen för vuxen/blandad publik på danskonstscener och festivaler, både i stockholmsområdet, övriga Sverige och internationellt eftersom detta är ett ämne som ingen går oberörd genom och som inte undgår någon. Idé Idén med föreställningen och omarbetningen av den är att kunna erbjuda en föreställning som tilltalar målgruppen år med både en vass tydlighet och vårt typiska formspråk som är kraftfullt, groovigt och urbant samt väcka tankar och diskussion om ämnet. Det är spännande att utforska den maktobalans som finns mellan män och kvinnor, de olika förväntningarna som finns på dem och hur vi tar oss an dessa. Eftersom vi alla är kvinnor själva ligger det perspektivet närmast till hands och spännande blir att utforska hur våra upplevelser kan berätta och skapa igenkänning hos olika grupper. Vi har tidigare tagit oss an tema som är typsikt manligt kodade/genusskapande, som ishockey och (kanske) TV spel. Det har gett oss utrymme att utforska den både kraftfulla och humoristiska estetiken och rörelsespråket som ofta missunnas kvinnor. I Lucy vrider vi en aning på angreppspunkten och utgår ifrån kvinnligt kopplade symboler som flätor och kjolar för att undersöka och skapa dans som kan berätta en historia giltig för både män, kvinnor och allt däremellan. Konstnärlig kvalité

5 Ur vårt manifest kan en läsa att Arkeolog 8 står för tillgänglig och intelligent danskonst. Det betyder att vi vill skapa dans med tydliga entry points och referenser som en allmän publik kan koppla an till. Danskonst ska vara för alla att ta del av det är en rättighet. Vi vill verka inkluderande och utåtriktat eftersom vi tror att (dans)konst har ett egenvärde. Det är var och ens rätt att få tillgång till, utöva och uppleva. Vi vill inte heller skriva folk på näsan och vara övertydliga utan vi tror på vår publiks förmåga att tänka och tolka själva. Vi värdesätter dansens berättarform den behöver inte vara kronologisk, logisk men gärna tydlig vi bjuder på vad vi har tänkt. Vi gillar när det finns flera lager till upplevelsen, att den får vara dubbelbottnad. För oss är också det genomarbetade fysiska viktigt; vi gillar form och spännande scenbilder som ger en stark visuell upplevelse. Kontrasten mellan det oväntade berättandet och att samtidigt binda ihop alla komponenter till kärnan att inte lämna något åt slumpen (kostym, ljus, musik etc) är en viktig ingrediens i vårt skapande. Arkeolog 8 s nisch och styrka är den unika och breda bakgrund som vi har. Bl a har Camilla, Camilla och Tarika gått Dans och Cirkushögskolans kandidatutbildning i danspedagogik med streetinriktning (unik för sitt slag i världen). När vi skapar dans använder vi kvalitéer från alla våra danstekniska erfarenheter (jazz, modern dans och de olika streetstilarna) och detta tänjer på genregränserna och skapar ett speciellt konstnärligt uttryck. Den konstnärliga kvalitén säkras genom Arkeolog 8 s kunskapsförvärv under utbildning vid Dans och Cirkushögskolan och Balettakademin. Därtill stärks tilliten till vår konstnärliga förmåga genom de erfarenheter vi har som professionellt utövande dansare, koreografer och pedagoger. Vår framgång med föreställningen 1up och PUCK är ett exempel på detta. Med Lucy följer vi vår inspiration till dans och berättande genom att ta oss an våra egna perspektiv i relation till temat. Förhoppningen är tydligt och spännande innehåll och en kraftfull upplevelse. Syfte och erfarenhet Syftet med föreställningen är att kunna erbjuda en kulturupplevelse av kvalité, med igenkänningsfaktor och som är dubbelbottnad med avseende på handling (strukturer och normer i samhället, förväntningar, genusskapande och identitet gestaltat genom välarbetad dans) och därigenom skapar diskussion och eftertanke. Med Lucy vill vi skapa och fånga upp dansintresse hos både unga killar och tjejer och uppmuntra dem att ta plats och uttrycka sig utanför ett genusstereotypt formspråk samt tillsammans med dem utforska hur de tar sig an olika genusroller och hur de hanterar förväntningar från grupp och samhälle (framför allt ur ett fysiskt perspektiv). Målsättning med Lucy är att: Skapa en mer tillgänglig föreställning utan komplicerad rekvisita så att det går att spela på olika platser. Att omarbeta föreställning för ett mer sofistikerat fokus på förväntningar och identitetsskapande i koppling till genus.

6 Att spela minst 10 skolföreställningar runt om i Stockholm Att spela minst 5 offentliga föreställningar i Stockholm Att medverka i minst en (scenkonst)festival i Stockholm Att spela föreställningen minst en gång utomlands. Att åka på turné runt om i Sverige med föreställningen, både som skolföreställning och som offentlig föreställning. Att involvera workshops och samtal till föreställningen i ett skapande skolaprojekt i Stockholm. Att ta upp den ständigt aktuella problematiken kring vilka förväntningar som är en del i skapandet av vår identitet, mäns som kvinnors samt koppla föreställningen med tillhörande workshops och samtal till läroplanen för att skapa djupare värde och tillämpning för både elever och lärare. Erbjuda en lärarfolder, elevfolder samt danshäfte som informerar om hur en ska titta på dans, förbereda inför samt följa upp så att hela upplevelsen Lucy kan få en tydligare koppling till läroplan och integrering i skolans ordinarie verksamhet. Tidplan November 2013: Söka till Dansmässan Söka till Salto! December 2013: Besked Dansmässan Söka Kulturstöd Stockholms Stad Januari 2014: Medverka Dansmässan Februari 2014: Medverka på Salto! Mars 2014: Sälj och markandsföringsfokus inför hösten 2014 April 2014: Workshop med Utmana Genomgång och brainstorm kring föreställningspartier i behov av ändring Residensvecka; fem dagars intensivarbete Forts sälj och marknadsföring Maj 2014: Klart underlag för workshop och samtal Forts sälj och marknadsföring

7 Filma och dokumentera hela samt klippa ny trailer. September 2014 med forst höst och vår 2015: Premiär och start spelperiod av nya Lucy. Budget: Stöd lokal: Studiefrämjandet Stockholm stad kulturstöd: kr Konsultarvode: 4000 kr Dokumentation: 5000 kr En veckas residens/intensivarbete: kr (fem dansare, fem dagar) Administartionslön/sälj: 2684 kr Marknadsföring: 4000 kr kr kr För extra rep i september går Arkeolog 8 in med sparade pengar för att täcka lönekostnader innan premiär.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Varför flyger inte kor?

Varför flyger inte kor? Varför flyger inte kor? I den vardagliga, rationella samhällskroppen betar kor på fälten eller äter sitt foder i spiltan. Kor drömmer inte och tänker inte ut alternativ till det som är. Det gör vi. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

De första mötena på dagen En studie om möten mellan pedagoger och barn i förskolans hall

De första mötena på dagen En studie om möten mellan pedagoger och barn i förskolans hall Malmö högskola Lärarutbildningen Barn unga - samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå De första mötena på dagen En studie om möten mellan pedagoger och barn i förskolans hall The first meetings

Läs mer

Surfplattan som läranderedskap i förskolan

Surfplattan som läranderedskap i förskolan EXAMENSARBETE Hösten 2013 Lärarutbildningen- yngre barn Surfplattan som läranderedskap i förskolan Författare Rebecka Lindoff Elin Eriksson Handledare Torgny Ottosson www.hkr.se Surfplattan som läranderedskap

Läs mer

Han är bara en vanlig kille som gillar killar Ett normkritiskt undervisningsförsök i manusskrivande, Rörlig Bild B

Han är bara en vanlig kille som gillar killar Ett normkritiskt undervisningsförsök i manusskrivande, Rörlig Bild B Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Han är bara en vanlig kille som gillar killar Ett normkritiskt undervisningsförsök i manusskrivande, Rörlig

Läs mer

Os KÖNA NORMER. Att vi frigörs från de begränsningar som kommer med normer kring kön, sexualitet och könsöverskridande identitet

Os KÖNA NORMER. Att vi frigörs från de begränsningar som kommer med normer kring kön, sexualitet och könsöverskridande identitet ISBN 978-919759976-4 Läs, inspireras och omskapa! NORMER 9 789197 599764 Att vi frigörs från de begränsningar som kommer med normer kring kön, sexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck är

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

Verksamhetsplan. Kista Ungdomsgård

Verksamhetsplan. Kista Ungdomsgård Verksamhetsplan Kista Ungdomsgård 2012 I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas krav, behov och förväntningar, mångfaldsoch jämställdhetsarbete,

Läs mer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Lärarhandledning för högstadiet Vad är Statens medieråd? Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Unga invandrartjejer och deras fritid En kvalitativ studie

Unga invandrartjejer och deras fritid En kvalitativ studie Lunds universitet Sociologiska institutionen Unga invandrartjejer och deras fritid En kvalitativ studie Författare: Arbenita Krasniqi & Mirjeta Koqinaj Uppsats Soc 302, 41-60 p Vårterminen 2006 Handledare:

Läs mer

Mediepedagogik i Malmö stad

Mediepedagogik i Malmö stad Mediepedagogik i Malmö stad Utredning om ett mediepedagogiskt program Av Daniel Lundquist April 2003 Med stöd av Svenska Filminstitutet Kulturkansliet, Friisgatan 15 B, 214 21 Malmö Kontakt: Ann Körling,

Läs mer

Rasism, kön och sexualitet

Rasism, kön och sexualitet Rasism, kön och sexualitet en intervjustudie Anna Bredström Doktorand Tema Etnicitet Linköpings universitet www.fhi.se Rapport nr A 2005:3 2005:3 ISSN: 1653-0802 ISBN: 91-7257-365-1 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

Den manliga pedagogens roll i förskolan

Den manliga pedagogens roll i förskolan Malmö högskola Lärande och samhälle Barn unga samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Den manliga pedagogens roll i förskolan The male educator s role in pre-school Jörgen Karlsson Migena Huqi Lärarexamen

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer