Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet"

Transkript

1 Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen

2

3 Bakgrunden

4 Vision från sandlådan Lärandet skulle: - ta vara på elevernas egna tankar och frågor - vara estetiskt präglat - vara kommunicerbart - utnyttja möjligheterna i olika digitala verktyg

5 Medier Estetik Pedagogik - stimulera till nya arbets- och undervisningsformer - ge erfarenheter av estetiska arbetsprocesser från idé till färdigt resultat. - sätta dessa erfarenheter i relation till lär- och kunskapsprocesser. - skapa medvetenhet om mediernas påverkan och betydelse för individ/samhälle. - skapa verktyg för reflektion som en del av lärandet

6 Människan har ett narrativt begär. En önskan om att skapa sig själv, få distans till sig själv och därigenom få syn på sig själv. (Roland Barthes min tolkning) I dagens interaktiva medier, som visualiserat och demokratiserat berättandet, är detta tydligare än någonsin.

7 Om berättandet eller den narrativa förmågan ska kunna bli ett instrument för medvetandet och meningsbildning krävs hårt arbete. Vi måste läsa berättelser, skapa berättelser, analysera berättelser, förstå deras konstfärdigheter, skaffa oss en känsla för hur de används och diskutera dem. (Jerome Bruner min tolkning)

8 Varför arbeta med det narrativa? Genom berättandet skapar och ordnar människan förståelse av sig och omvärlden Berättandet skapar mening och kunskap Berättandet bygger identiteten Berättelsen är en bearbetningsmetod Att få berätta bekräftar och motiverar

9 Varför arbeta med digitala verktyg? "Digital kompetens handlar därför inte i första hand - även om det är en förutsättning, på samma sätt som att kunna skriva bokstäver - om att kunna hantera datorn eller något annat digitalt redskap utan om att kunna läsa, tolka och förstå likaväl som att uttrycka sig via olika textuella uttryck: skriven text, bild, ljud, rörlig bild. Den kompetente mediebrukaren i den andra medieåldern är en innehållsproducent i en deltagande mediekultur, som fritt kan röra sig mellan rollerna som som producent och konsument. Digital kompetens är, helt enkelt, en förutsättning i det samtida samhället." (Patrik Hernwall)

10 Narrativitet & Webb 2.0

11 Utgångspunkten var att undersöka kopplingen mellan narrativitet och digitala verktyg som ett sätt att bearbeta, befästa och förmedla kunskap och förståelse. I fokus stod den av styrdokumenten eftersökta förmågan att tolka och skapa förståelse för hur historiska skeenden kan upplevas och förklaras ur olika perspektiv.

12 Northeimdagböckerna Förståelse och förklaring via narrativitet Fiktiva karaktärer Faktion Gemensam blogg Tydlig struktur Multimodalt

13 Hur upplevde eleverna Northeimdagböckerna?

14 Eleverna: Frihet, kreativitet Lustfyllt lärande Jag kunde styra över det jag lärde mig på ett helt annat sätt, fick bestämma själv vad jag vill veta mer om, var bara att skriva om det och för att kunna det var jag tvungen att veta, att lära mig om det. (Pojke - elevutvärdering) Ibland var det svårt att få nya idéer, men att hitta på själv, inte bara prata om fakta, var ett mycket bättre lärosätt. Det var roligt och då gick det att ta in mer, roligt för att jag fick skapa något eget, fick vara kreativ. Jag fick ju skapa ett helt liv åt en annan person. (Flicka elevutvärdering)

15 Eleverna: Ändrad självbild Jag har alltid sett mig som en VG-elev. Varken mer eller mindre. Och varit nöjd med det. Men nu kände jag plötsligt att jag fick chansen att nå högre. Som om jag själv kunde sätta upp målen för vad jag skulle lära mig och sen göra det bästa jag kunde. Så har jag inte känt tidigare, men det var mycket friare nu, inte lika styrt och redan bestämt hur allt skulle bli och vara. (Flicka elevutvärdering)

16 Eleverna: Ändrad självbild Det här passade mig, att få berätta, att få bli någon annan. Det var ett helt annat sätt att lära. Intressant och med möjligheter, som jag, jag menar, det gjorde inte ens något att allt tog sån tid, jag ville lära mig mer, söka mer kunskap, få in allt, plötsligt kände jag mig intelligent, som en som vill förstå, och faktiskt förstod. Det var så härligt, du vet, jag har aldrig trott att jag kunde mer än G, du vet. (Flicka elevutvärdering)

17 Eleverna: Djup och önskvärd kunskap Det är det här det ska handla om. Historia i skolan. Att få leva sig in i historien. Det är då man förstår den. (Pojke elevutvärdering) Det viktigaste måste ju vara att förstå hur människor haft det i andra tider, inte bara fakta om krig och händelser, för annars kan vi ju inte jämföra med hur vi har det idag. Och historia handlar ju inte bara om att förstå det som hänt, utan också om att förstå det som är idag. Eller hur? (Flicka - elevutvärdering)

18 Vad blev synligt i lärandet? Personligt engagemang Tydlig utgångspunkt för lärandet Lust och vilja att ta ansvar Ökad interaktion mellan elever Fler sedda som kunskapsproducenter Påverkan av populärkulturella genrer Ämnesövergripande möjligheter Historical literacy Bloggen som digital lärresurs tillförde - istället för att ersätta något i lärproccessen.

19 Bilden som utgångspunkt för reflektion

20 Samtal kring bilder - receptionsanalys 1. En elev beskriver vad han/hon ser på bilden. 2. Övriga elever ges möjlighet att lägga till detaljer som kan vara viktiga för tolkningen av bilden. 3. Den första eleven tolkar bilden. 4. Övriga elever ges möjlighet att berätta om sina tolkningar av bilden. 5. Om den/de som tagit bilden finns närvarande får den/de förklara sin bild.

21

22

23 Vad är det som händer när vi försöker förstå en bild? Beskrivning (denotation): 1. Vad vi ser Hur vi ser det Tolkning (konnotation): 1. Med-betydelser allt en bild får oss att tänka på, allt vi förknippar med en bild, som vi delar med andra dvs gemensamma associationer. 2. Privata associationer Sådana tankar som man är ensam om.

24 Vad möjliggör det strukturerade bildsamtalet? - En alternativ examinationsform - En reflektion som ges möjlighet att nå längre och djupare än vad den hade gjort enbart som en inre process i en individs huvud - Ett öppet och gemensamt utforskande samtal - Uppmuntran att se den andres perspektiv - Synliggörande av kollektiva kulturella associationer

25 Trebildsberättelsen avslöjar strukturer

26 Varför springer kvinnan? Att visualisera ett av problemen i historieforskningen och undervisningen Övning i kausalt tänkande

27 Film som utgångspunkt för reflektion Här kommer en länk finnas till ett filmklipp på youtube. Filmklippet innehåller elever och därför kommer det endast visas vid besök på inspirationsplatsen och inte finns med i den pedagogiska dokumentationen.

28 Tryggholmen Elevfilmer på tema Trygghet Grupper efter intresse för ansvarsdel Samarbete SV och SO Vecka 1-2: Inspiration Vecka 2: Filmarbete i teori Vecka 3: Bildmanus & förberedelser Vecka 4: Film- & redigeringsdag Vecka 4: Visning/diskussion

29 Hur upplevde eleverna att arbeta med film? Lärandet blev djupt och meningsfullt Utgångspunkten fanns i deras frågor, perspektiv och funderingar Egen planering och ansvar uppskattades Lärandet fanns (också) utanför klassrummet Det som förmedlades kom från dem själva. Förståelsen gick att hänga upp i bilder

30 Vad möjliggör arbetet med film? Samtal reflektion Alternativ examinationsform Multimodalt lärande Processkriterier Beslutsfattande Skiftande roller Kommunikation

31 Lärandet i de olika faserna i arbetet med film Gemensam idé Synopsis Bildmanus Planering Filminspelning Redigering Representation Reflektion

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden?

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN IT i slöjden Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? Författare: Mikael Loikkanen ARTIKEL NUMMER 6/2013 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

EN PROCESSHANDLEDNING OM ATT ARBETA ONLINE MED UNGA HEMMASITTARE. Åsa Sundelin och Marit Sahlström

EN PROCESSHANDLEDNING OM ATT ARBETA ONLINE MED UNGA HEMMASITTARE. Åsa Sundelin och Marit Sahlström EN PROCESSHANDLEDNING OM ATT ARBETA ONLINE MED UNGA HEMMASITTARE av Åsa Sundelin och Marit Sahlström 2012 3 FÖRORD Det som du nu håller i din hand är ett material som vi på Oneeighty sammanställt för att

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Inledning: Stoffurval:

Inledning: Stoffurval: 1 Inledning: Vi har arbetat med en kursplan inom Digitalt skapande 1 som finns som valbar kurs inom Estetiska Programmet på gymnasieskolan. Den omfattar 100 poäng och löper över två terminer. Som ni kan

Läs mer

Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet.

Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet. Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet. Jag har försökt att sortera ut det som har med detta arbete, Kira Carpelan,

Läs mer

Instruktionsformer i slöjden

Instruktionsformer i slöjden Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-Språk-Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Instruktionsformer i slöjden Instructional forms in crafts Marie Freij Lärarexamen

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IKT på fritidshemmet. ett socialt och kulturellt fenomen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IKT på fritidshemmet. ett socialt och kulturellt fenomen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN IKT på fritidshemmet ett socialt och kulturellt fenomen Författare: Linnea Malmsten och Stina Hedlund ARTIKEL NUMMER 2/2013 Skolportens

Läs mer

MINNEN LYCKA DRÖMMAR. prototypen

MINNEN LYCKA DRÖMMAR. prototypen MINNEN LYCKA DRÖMMAR prototypen KU-projekt 2004 Marie-Louise Gustafsson och Anita Ylipää 1 Medverkande Andrej Håkansson, idéutvecklare inom interaktiva medier. Andrej Håkansson har medverkat med såväl

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer