Tarmsvikt Orsaker och behandling. Eva Carlsson Stomiterapeut, sjuksköterska, PhD Kolorektalenheten Sahlgrenska Unviersitetssjukhuset / Östra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tarmsvikt Orsaker och behandling. Eva Carlsson Stomiterapeut, sjuksköterska, PhD Kolorektalenheten Sahlgrenska Unviersitetssjukhuset / Östra"

Transkript

1 Tarmsvikt Orsaker och behandling Eva Carlsson Stomiterapeut, sjuksköterska, PhD Kolorektalenheten Sahlgrenska Unviersitetssjukhuset / Östra

2 Tarmsvikt Tarmsvikt Definition: Otillräcklig funktion hos kvarvarande tarm för att bibehålla energi, närings och/eller vätskebalans Näringsämnen - Salt - Vatten

3 Orsaker - vuxna Crohns sjukdom Mesenterialkärlsocklusion Strålskada Missbildningar (malrotation( malrotation) Tumörer Bypassoperationer vid övervikt Komplikation vid kirurgi- öppen buk Fistlar

4 Orsak till tarmsvikt hos 106 patienter IBD 49 (Mb Crohn 43, UC 6) Kärlkatastrof 15 (AME 14, AA 1) Post op kompl/fistlar 10 Malignitet 10 (coli/recti 7,uteri 1 carcinoid 2) Ileus/volvulus 8 Strålenterit 5 Dysmotilitet 3 Övrigt 6 (desmoid, post infektiös diarré, skleroserande peritonit) > 40% har jejuno/ileostomi, + 10% kolostomi

5 Tunntarmen Varierar mellan 3-8,5 meter, medel 5 m Jejunum och ileum,, olika funktion Kvinnor kortare tarm Viktigt att ta reda på hur stor del och vilken del av tarmen som finns kvar Inte bara längden - Funktionen i kvarvarande tarm är viktig Small bowel length in inflammatory bowel disease.int J Colorectal Dis. 1997;12(4):230-4.Nordgren S, McPheeters G, Svaninger G, Öresland T, Hulten L.

6 Svårighetsgraden av Tarmsvikt Anatomiska orsaker Längden av tarm som avlägsnats Frånvaro av tjocktarm Frånvaro av tunntarmens sista del - avsaknad av ileocekalvalven Fysiologiska orsaker Bakteriell överväxt Nedsatt funktion i kvarvarande tarm Ålder, bakomliggande sjukdom och andra sjukdomar

7 Längd på tarm och anatomisk del Resektion av övre delen av tunntarmen tolereras bättre än resektion av nedre delen Otillräckligt näringsupptag inträffar först när ca 3/4 av tarmen tagits bort. OBS: funktionen i kvarvarande tarm!

8 Absorption i tarmen Många uppgifter Specialisering - arbetsfördelning Samordning av funktioner Reservkapacitet

9 Kolon Kolon absorberar salt och vatten Reservkapacitet: 6,0 l och 800 mmol natrium Ileostomiflöde: : 600 ml i medel efter en kolektomi,, mängden ökar kraftigt med tarmresektionens längd De patienter som har stomi p.g.a tarmsvikt har ofta en jejunostomi och kan ha flöden mellan 2-6 l

10 Frånvaro av tunntarmens sista del Gallsaltsmalabsorption Ökar vid fettrik kost En ökad mängd gallsalter kommer över i tjocktarmen, motoriken ökar = diarré, sekretionen ökar i tjocktarmen = diarréerna ökar ytterligare. B 12 -malabsorption Substitution

11 Avsaknad av ileocekalvalv,, nedsatt funktion, bakteriell överväxt Ileocekalvalvet broms (ileal( brake) - ökar tiden för absorption - förhindrar bakteriell överväxt Vid nedsatt rörlighet i tarmen och vid förträngningar, risk för bakteriell överväxt Bakteriell överväxt försämrar näringsupptag och ökar diarréerna / flödena

12 Situationen vid kort tarm/tarmsvikt beror alltså på vilka delar av tarmen som opererats bort och hur god funktion som finns kvar i de kvarvarande delarna.

13 Kort tunntarm och kolon kvar Brist på näring, vitaminer och spårämnen För många räcker det med FR-kost och loperamid < cm jejunum och colon kvar: parenteral nutrition;

14 Kort tarm och ingen colon Jejunostomi Brist på salt och vatten 1 liter stomimängd =110 mmol natrium I.v vätske tillförsel kan bli aktuellt om <100 cm jejunum I.v nutrition om man absorberar < % av det orala intaget Jejunostomi

15 Orsaker till stomiflöden Postoperativt vid anläggning av ileostomi Abscess, inflammation Gastroenterit Strålskadad tarm Antibiotikabehandling Kemoterapi Annat- Förkylning Tarmsvikt ( t.ex. jejunostomi, fistlar )

16 Symptom på vätskebalans-rubbning vid stora stomiförluster Ökade flöden från stomin Minskad urinvolym Koncentrerad urin Surrningar i fötter och händer Muskelkramper buk eller ben Illamående och kräkningar Torr mun och torra slemhinnor Lågt blodtryck-yrsel

17 Principer vid stomiflöden Ev. Svält Mätning av förluster urin/faeces Hb Na K Krea Vikt dagligen 1.0 liter stomimängd ersättes med varannan NaCl och varannan Rehydrex (220 Na/2 = 110 mmol Na) Om patienten redan ligger back starta med 2.0 l NaCl Äldre påverkas mer än yngre Obs. Försiktighet om patienten har hjärtsvikt

18 Praktiska råd vid långvariga flöden alt. Tarmsvikt med jejunostomi Ej dricka till maten Vid postoperativt flöde ev. Maxdryck Ej dricka söta drycker, saft juice (drar med sig mer vätska (osmos) Vitt bröd, pasta, ris och makaroner, omogna bananer = stoppande

19 Läkemedelsbehandling för att minska flöden Minska tarm- motiliteten Minska magsäcks och tarmsekretionen Minska pancreas sekretionen Bakteriell överväxt Loperamid,, Kodein - 30 min innan måltid H 2 -blockerare, Omeprazol Somastostatin Antibiotika

20 Nutritions och vätskebehandling 1. Kostanpassning 2. Vätske,, närings- och salttillskott, kosttillägg och supplementering (vitaminer och mineraler) 3. Artificiell Nutrition

21 1. Nutritionsbehandling Kost Dietisten ger patienten individuell kostrådgivning - kostregistrering Mat utgör grunden för näringsbehandling Kosttillägg Om energi och protein- behov inte kan täckas av vanlig mat 2-3 fp / dag

22 Natriumabsorption Mer natrium än kalium i urinen. Person med korttarmsyndrom och ileostomi har stora stomiflöden 1 liter stomimängd =110 mmol natrium negativ natriumbalans Dygnsmängd Na i urin < 20 mmol = Natriumbrist

23 Saltsubstitution (Natriumklorid) Uppmana patienten att salta extra på maten Saltrik kost Natriumkloridtabletter Om detta ej räcker : Peroral rehydreringslösning

24 Peroral rehydreringslösning Oralyte (WHO) Na 90 mmol K 15 mmol Cl 75 mmol 20 g glucos Energivärde 80 kcal 1 dospulver löses i 1 l vatten Avery ME, Snyder JD: Oral Therapy for accute diarrhoea. The underused simple solution. N Engl J Med 1990; 323:

25 Andra perorala rehydreringslösningar Semper vätskersättning 60 mmol Na / l Semper vätskersättning med rismjöl 60 mmol / l Resorb brustablett cirka 10 tabletter i 1.2 liter vatten = 60 mmol Na Natriumkloridtabletter ev.

26 Substitution Vitaminer Mineraler Vitamin B 12 Magnesium Calcium D-vitamin

27 Artificiell Tillförsel Enteral Nutrition Svårt att äta den mängd mat som krävs Utnyttja tarmen även nattetid Om kolon finns kvar- annars stora flöden Parenteral tillförsel Vätska - Då patienten inte förmår tillgodogöra sig vätska och salter peroralt eller enteralt. Nutrition - Komplement till det perorala intaget om patienten absorberar mindre än % av sitt totala intag, vikt och välbefinnande

28 Patientfall Man född 1951, Crohn 13-års åldern Op x flera Vid 29 års ålder, jejunostomi 60 cm Intag kcal 5-10 l stomiflöden Trött och socialt handikappad Vanligtvis ett rikt fritidsliv Tvingas vistas långa perioder på sjukhus med parenteral- nutrition

29 Patientfall forts Blev vår första patient som fick Hemparenteral nutrition Vätska + Nutrition Kunde nu åka ner till Europa på sin motorcykel med dropp i bagaget

30 leva med HPN- Carlsson,, E, JWOCN, 2001 Positiva aspekter Ökat välbefinnade, förmåga att orka göra saker Ökad vikt - förbättrad bodyimage Minskat antal sjukhusinläggningar Negativa aspekter Negativa aspekter Konstgjort sätt att leva Rädsla för komplikationer Oförmåga att agera spontant - resa Störd sömn Illamående, huvudvärk, hjärtklappning

31 Andra behandlingsmetoder 1. Använda urkopplad tarm -2 patientfall 2. Använda tarmen nattetid - Enteral nutrition 3. Förbättra förutsättningen för absorption - patientfall - behandla bakteriell överväxt - behandla inflammation, stenos

32 1. Öka tarmslemhinnans yta 73-årig man blåscancer, preoperativ strålning Bricker deviation Tunntarmsobstruktion» massiv distal tunntarmsresektion Split-ileostomi-samma öppning

33 1.Öka tarmslemhinnans yta forts Distala tunntarmen intuberades med en foleykateter Re-feeding,, genom att tunntarmsinnehållet återfördes från proximala tunntarmen till distala delen Behandlingen varade 3 månader

34 Patienter med urkopplad funktionsduglig distal tunntarm kan ha nytta av att man ger tillbaka tarminnehåll från den proximala till den urkopplade delen av tarmen

35 1.Öka tarmslemhinnans yta 76-årig Kvinna med mesenterialkärls- ocklusion. Massiv tunntarmsresektion Jejunostomi (100cm) och ileostomi 30 cm. Normal Kolon 3-4 l stomimängder

36 1.Öka tarmslemhinnans yta forts 1,5 l Na Cl i avförande ileostomi / 24 tim 1,0 liter glucos+elektrolyter perifert v.b Behandling 3 månader-därefter re- anastomos Efter 1 år 2 avföringar / dygn

37 Utnyttja urkopplad Colon!

38 2. Öka expositionstiden mot tarmslemhinnan 17-årig man Crohn sedan 12 års ålder Ileocolisk anastomos 1 m tunntarm CVK av och till sedan 12- årsåldern allt mer svårstucken Behandling Enteral Nutrition Patienten satte själv ner en sond nattetid och fick 2,5 l FR-Sondnäring Sonden drogs på morgonen Behandling 3-år

39 3. Förbättra förutsättningarna för absorption Bakgrund 43-årig optiker Crohns sjukdom 9-årsåldern Ileostomi i 14-årsåldern 35 operationer (stomirevisoner,, fistlar, ileus) Aktuellt Jejunostomi 110cm Äter 5000 kcal/dygn 5-6 l dryck (1,5 l Oralyt) Stomiflöden 4-5 l Urinmängd 0,3-0,4 l

40 3. Förbättra förutsättningarna för absorption forts Aktuellt Allt tröttare Kramper i benen Ej orkat deltaga i familjens aktiviteter Sonen besviken Behandling 1,0 l NaCl +10 mmol Mg / 8 timmar (natt) Subcutan venport Minskad dryck - längre passagetid

41 3. Förbättra förutsättningarna för absorption forts Resultat Efter 2 månader gått upp 10 kg Orkar deltaga i familjens aktiviteter Orkar spela golf igen

42 Framtid Utveckling av mat och mediciner som bidrar till långsammare magsäckstömning och/ eller tunntarmspassage för att förbättra absorptionen av salter och näringsämnen Stimulering av tillväxt och adaptation - T edeglutide( Revestive ) Minska sekretionen i tarmen Kunskap om behovet av olika näringsämnen fortfarande otillräcklig Kirurgi Transplantation - Leversvikt,, ingen central infart

43 Teamarbete viktigt Kirurg, näringsfysiolog, gastroenterolog,, sjuksköterska, dietist, stomiterapeut,, undersköterska, anestesiolog, kurator och psykolog

44 Referenser Vårdprogram för patienter med tarmsvikt Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk förening Bosaeus, Carlsson, Ellegård, Kurlberg, Wichman 2010 Guidelines for management of patients with a short bowel, Nightingale, J et al Stomi och tarmopererad - ett helhetsperspektiv; E. Red. Persson, E, Berndtsson, I, Carlsson, E. Studentlitteratur Kapitel 9. Nutrition vid stomi- och tarmoperation, Carlsson,E

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206

Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206 Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

Nutrition vid gastroenterologisk sjukdom: inflammatorisk tarmsjukdom

Nutrition vid gastroenterologisk sjukdom: inflammatorisk tarmsjukdom Nationella riktlinjer för Nutrition vid gastroenterologisk sjukdom: inflammatorisk tarmsjukdom Från arbetsgruppen inom Svensk Gastroenterologisk Förening 2010 Ingvar Bosaeus, Göteborg, Ulla Johansson,

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

VÄTSKE- & NUTRITIONS- BEHANDLING. Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod/vatska

VÄTSKE- & NUTRITIONS- BEHANDLING. Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod/vatska VÄTSKE- & NUTRITIONS- EHNDLING Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen FÖRORD Många patienter på sjukhus har av olika orsaker svårt att få i sig tillräckligt med vätska och nutrition. Undernäring

Läs mer

Antisekretoriska proteiner och Medical Food nya möjligheter för effektiv behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

Antisekretoriska proteiner och Medical Food nya möjligheter för effektiv behandling av inflammatorisk tarmsjukdom Antisekretoriska proteiner och Medical Food nya möjligheter för effektiv behandling av inflammatorisk tarmsjukdom Sammandrag av Symposium, Svenska Gastrodagarna, 26 april 2002 Protein AF: Syntes och biologiska

Läs mer

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling BEHANDLINGSRIKTLINJER Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2011 Behandlingsriktlinjerna har utarbetats av Läkemedelskommitténs expertgrupp för vätske- och nutritionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Veronika

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg 3 2006, 2:a utgåvan, plan4.se DENNA SKRIFT ÄR FRAMTAGEN AV Dietisternas Riksförbund Nutritionsnätet för sjuksköterskor Svensk Förening för Klinisk Nutrition (Svenska Läkaresällskapet) SWESPEN Swedish Society

Läs mer

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska,

Läs mer

Protein AF En kroppsegen klinisk innovation

Protein AF En kroppsegen klinisk innovation KLINISKA STUDIER OCH PATIENTFALL Protein AF En kroppsegen klinisk innovation En 20-årig svensk grundforskning ligger bakom upptäckten av Antisekretorisk Faktor, ett kroppseget protein med betydelse för

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Nutritionsvård av patienter med cancer i palliativt skede

Nutritionsvård av patienter med cancer i palliativt skede Nutritionsvård av patienter med cancer i palliativt skede Jenny McGreevy (Projektansvarig) Anna Agdestein Emma Davachi Gunilla Källbäcker Anneli Rundlöf Granskad av DiO medlemmar: Ulla Kronqvist, Lilian

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ INNEHÅLL INLEDNING DITT BMI (BODY MASS INDEX) 2 VAD ÄR FETMA? 3 VAD ÄR SJUKLIG FETMA? 5 FÖLJDERNA AV FETMA OCH SJUKLIG FETMA 6 FAKTA OM

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Riktlinjer för Nutritionsbehandling. vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna

Riktlinjer för Nutritionsbehandling. vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna Riktlinjer för Nutritionsbehandling vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna Riktlinjer Nutrition 2011 Innehållsförteckning Inledning 2 Målsättning 3 Ansvarsfördelning

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN NUTRITIONSPOLICY INOM d Bild: Inge Löök. MATEN ÄR BÄSTA MEDICINEN April 2013 Nutritionspolicy inom äldreomsorgen maten är bästa medicinen Ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutritionsomhändertagande

Läs mer

Terapiråd Gastroenterologi

Terapiråd Gastroenterologi Maj 2010 Innehåll Gastrointestinala alarmsymtom 1 Dyspepsi 1 Terapiråd Gastroenterologi Ulcus - Helicobacter pylori 3 Refluxsjukdom 4 Diarréutredning 7 Förstoppning 7 Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD 9

Läs mer

Vad är malnutrition? Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition. Malnutrition - förekomst

Vad är malnutrition? Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition. Malnutrition - förekomst Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition Fortbildning för geriatriker VT 2011 Lars Ellegård Överläkare, enheten för klinisk nutrition, SU/S Docent & universitetslektor (adj), avd f klinisk

Läs mer

Syrarelaterade sjukdomar

Syrarelaterade sjukdomar Kapitel Syrarelaterade sjukdomar Dyspepsi Sjukdomar i magtarmkanalen kan ge symtom av smärtor eller obehag ofta tydligt relaterade till basala funktioner som födointag, kost, tarmrörelser, avföringsvanor.

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Riktlinjer för analinkontinens

Riktlinjer för analinkontinens 1 Riktlinjer för analinkontinens Mari Dahlberg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Meta Gylin, Södertälje Sjukhus AB, Södertälje Eva Westling, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm Silvana Häggqvist, Sahlgrenska

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer